Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej i ekologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej i ekologicznej"

Transkrypt

1 Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej i ekologicznej Zadanie realizowane w ramach projektu: Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012 finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2 1. Edukacja interaktywna z zastosowaniem mediów elektronicznych to nowoczesna forma edukacji i innych form edukacyjnych maksymalnie zwiększa zaangażowanie i aktywnośd uczniów, daje uczniowi możliwośd wyboru własnych dróg poznania i rozwoju, dostosowanych do jego możliwości, angażuje wszystkie zmysły ucznia, tworząc uczenie się sposobem podobnym do badawczego, co poprawia skutecznośd nauczania, fotografia oraz nagrania wideo.

3 2. Polityka edukacyjna Paostwa zakłada, że uczeo powinien: umied korzystad z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania, używad komputera do wzbogacania wiedzy i poznawania różnych dziedzin życia, wybierad i łączyd różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów praktycznych i szkolnych, korzystad z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera, dostrzegad korzyści związane z rozwojem zastosowao komputerów.

4 3. w/w warunki będą spełnione, jeśli: uczniowie będą posługiwali się komputerem i wykorzystywali jego możliwości podczas zajęd z przedmiotów oraz zajęd dodatkowych np.: edukacji ekologicznej, nauczyciele, edukatorzy będą przeszkoleni i przygotowani do prowadzenia zajęd z wykorzystaniem elektronicznych pomocy dydaktycznych i nowoczesnych metod edukacyjnych.

5 4. Źródło danych Program Globe- interaktywny program edukacji przyrodniczej i internetowa baza danych przyrodniczych. (www.gridw.pl/globe )

6

7

8 Wirtualny Kampinoski Park Narodowy (www.gridw.pl/wkpn )

9

10 e-lsee- zestaw informatorów, scenariuszy dla przedmiotów przyrodniczych i edukacji ekologicznej e-lsee (e-learning in Science and Environmental Education) jest projektem opartym na współpracy aktywnych zawodowo nauczycieli szkolnych oraz krajowych koordynatorów programu GLOBE z Estonii, Republiki Czeskiej, Holandii, Norwegii, Polski i Wielkiej Brytanii. Jego celem jest promowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii i metod nauczania w szkole, w tym Internetu. Projekt realizowany był w latach , a finansowanie uzyskał w ramach programu SOCRATES Minerva Unii Europejskiej

11

12

13 5. Planowanie zajęd, opracowanie scenariuszy zajęd: A - pomniki przyrody w. m. Płocku- ich stan i zagrożenie. Młodzież podpowiada jak o pomnik dbad, B - obszar Natura 2000, Dolina Środkowej Wisły, C - Skarpa Tumska w Płocku- jej walory przyrodnicze, Krajobrazowe i zagrożenia- młodzież podpowiada jak ją można chronid, D - Wartości przyrodnicze i krajobrazowe Pojezierza Łąckiego. Praca nad założeniami do scenariuszy. Prezentacja scenariuszy.

14 6. Praca z Internetem: wejście na stronę internetową analiza strony, przegląd scenariuszy biologii, klimat, hydrologia - zajęd dla gimnazjum.

15

16

17 Wejście na stronę internetową - analiza strony, - przegląd scenariuszy biologii, klimat, hydrologia - zajęd dla gimnazjum.

18 Co to jest Google Earth? Program Google Earth umożliwia podróżowanie po wirtualnej kuli ziemskiej i wyświetlanie zdjęd satelitarnych, map, terenu, budynków 3D i wielu innych elementów. Dzięki obszernym danym geograficznym dostępnym w programie Google Earth masz pod ręką bardziej realistyczny obraz świata. Możesz przenieść się do ulubionego miejsca, wyszukać firmy, a nawet skorzystać z trasy dojazdu. Wszystko zależy od Ciebie. Pobieranie i instalacja programu Aby zainstalować program Google Earth lub uaktualnić go do najnowszej wersji, możesz pobrać aplikację ze strony

19 Zaakceptuj, klikając na Wyrażam zgodę i pobierz

20 Po zaakceptowaniu wyświetli się komunikat Czy chcesz uruchomić plik, czy zapisać go?

21

22

23 W zakładce PRZEJDŹ WPISUJEMY: NP. Polska a wówczas..

24 Zobaczymy zdjęcie satelitarne naszego kraju.

25 Jeśli w zakładce PRZEJDŹ DO wpiszemy Płock to wówczas..

26 Oglądane, prezentowane zdjęcia można wzbogacid o kolejne warstwy.. Zobaczymy zdjęcie satelitarne miasta Płocka.

27 I tak np. zaznaczając warstwę ZDJĘCIA Z PANORAMIO można zobaczyd różne zdjęcia zamieszczone przez administratora przedstawiające miasto Płock

28 Dodawanie zdjęć Można dodawad zdjęcia do programu Google Earth. Inni użytkownicy nie mogą wyświetlad tych zdjęd, dopóki nie zdecydujesz się ich udostępnid (więcej informacji). Uwaga: Po dodaniu zdjęcia jest ono umieszczane w przeglądarce 3D i nie jest wyświetlane jako obraz nad powierzchnią terenu.

29

30 Zaznaczając warstwę POGODA można zobaczyd aktualną pogodę w mieście Płock

31 Program umożliwia oglądanie budynków w 3D.

32 Wpisując w zakładkę: ZNAJDŹ FIRMĘ nazwę poszukiwanej firmy, instytucji otrzymamy jej adres wraz z numerem telefonu. Program może także posłużyd do znalezienie firm, instytucji, muzeów, parków, organizacji pozarządowych..

33 Wpisując w zakładkę: TRASA DOJAZDU nazwę miejscowości z której rozpoczniemy naszą podróż i nazwę miejscowości docelowej. Otrzymamy informację ile km mamy do przejechania, wraz z mapa i opisem dojazdu. Program może także posłużyd do wyznaczania tras dojazdu.

34 Klikając POKAZ W WIDOKU ŚWIATŁO SŁONECZNE można zobaczyd..widok światła słonecznego o różnych porach dnia w różnych wskazanych miejscach

35 Za pomocą wskaźnika określamy porę dnia. Na prezentowanych slajdach widzimy widok światła słonecznego o godz rano i w dniu 9 września 2010r.

36 Klikając Przełączaj między innymi planetami można Program służy nie tylko do wirtualnego oglądania kuli ziemskiej.

37 ..oglądad niebo, księżyc, czy planetę Mars.

38 Usługi internetowe o podobnej tematyce Również na tej stronie możemy sobie zaplanowad trasę. Wpisując miejsce rozpoczęcia trasy i wskazanie miejsca docelowego. Można także wskazywad miejscowości przez które dodatkowo chcemy jechad. Uzyskamy informację o trasie przebytej samochodem bądź pieszo. Trasę możemy zapisad w MOICH MAPACH

39 Na tej stronie internetowej można znaleźd mnóstwo interesujących materiałów, w postaci krótkich filmików, zdjęd, artykułów.

40 Klikając na w zakładce WAŻNE I CIEKAWĘ można przeczytad wiele interesujących artykułów np. Tajemnice naszej planety czy Ziemia jest w środku pusta?

41 Klikając na w zakładce VIDEOS Przykładowo: można zobaczyd film przedstawiający skutki podnoszenia się poziomu wód. można zobaczyd niezwykle interesujące, krótkie filmiki zwiększające naszą świadomośd. Filmiki mogą byd wykorzystywane podczas zajęd ekologicznych, na lekcjach geografii.

42 W zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE

43 Rozwijając poszczególne paski znajdziecie Paostwo materiały dostosowane do wieku uczniów (przedszkolaki, szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe) podzielone tematycznie (np. energia, fauna, klimat, odpady). Materiały są podzielone także w postaci scenariuszy, konkursów, kart pracy czy kolorowanek.

44 W zakładce MULTIMEDIA Znajdują się filmy o tematyce ekologicznej. Jest duża ilośd różnorodnych filmów, które można wykorzystad na zajęciach dot. zagadnieo ekologicznych. Są tu filmy animowane dla najmłodszych jak również filmy dla starszych ekologów.

45 Podsumowanie i zakooczenie warsztatów uczniowie w małych zespołach pracują nad różnymi tematami, są partnerami nauczyciela, wnoszą do projektów swoje zainteresowania i szczególne umiejętności w obsłudze nowych mediów, współpracują i komunikują się z praktykami w danej dziedzinie, zastosowanie nowych technik nadaje się do tego, aby zmotywowad i zachęcid młodzież do interaktywnej pracy na rzecz przyrody i środowiska.

Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi:

Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi: Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, działającą w ramach programu GRID (ang. Global Resource Information Database - Światowa Baza Danych o Zasobach

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY WARSZTATÓW 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY WARSZTATÓW 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KdoL : Z X C WARSZTATÓW X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

etwinning w Polsce5 lat

etwinning w Polsce5 lat etwinning w Polsce - 5lat Opracowanie opisów projektów etwinning D. Bartkowiak-Siekańska, E. Ciemięga, P. Ciemięga, E. Kurzak, B. Lenartowicz, A. Łukomska, A. Szczepaniak, R. Wojtaś, M. Żołna Redakcja

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji Projekty konkursowe 1 SPIS TREŚCI Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja... 4 Akademia Uczniowska...

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

dla POCZĄTKUJĄCYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * 9 0! @ # % & * ( ) - + = { }? ( ) - + = { }? Q W E R T Y U I Q W E R T Y U I O P [ ] A S D F

dla POCZĄTKUJĄCYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * 9 0! @ # % & * ( ) - + = { }? ( ) - + = { }? Q W E R T Y U I Q W E R T Y U I O P [ ] A S D F 1 2 3 4 9 0 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ( ) - + = { }? Q W E Q W E R T Y U I O P [ O PORADNIK A S D F G H J P [ ] SPRZĘTOWY G H J K L : Z X C dla POCZĄTKUJĄCYCH Z X C V B N M,. < >.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Podręcznik nauczyciela Autorzy Zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

IT Szkoła pierwszy polski projekt MOOC w zakresie edukacji informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (średnich)

IT Szkoła pierwszy polski projekt MOOC w zakresie edukacji informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (średnich) IT Szkoła pierwszy polski projekt MOOC w zakresie edukacji informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (średnich) Best Practices in Education 2013 Award Finalista konkursu Lider Informatyki 2013 Wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Fundacja Think! powstała w czerwcu 2007 r. Jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, która realizuje innowacyjne działania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 8 (marzec)/2010 SPIS TREŚCI Edukacja a zmiany, fundusze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo