Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, Spis treści"

Transkrypt

1 Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Spis tablic XIII XVII 1. Wstęp 1 2. Definicje Wyjaśnienia Pojęcia ogólne i związane z sieciami elektroenergetycznymi Pojęcia związane z ochroną przed porażeniami, punktem neutralnym i sposobem jego pracy Definicje z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Klasyfikacja przekaźników Stany przekaźników Wielkości charakteryzujące przekaźniki Definicje związane z zabezpieczeniami Zwarcia doziemne jako zjawisko fizyczne Pojęcia związane z rozdziałem Podstawy Przyczyny zwarć Zwarcia doziemne Obliczanie wielkości ziemnozwarciowych metodą składowych symetrycznych Elementy sieci Schemat zastępczy Zastosowanie metody składowych symetrycznych Ocena wielkości ziemnozwarciowych Sieć wybrana do analizy Wpływ rezystancji przejścia Wpływ odległości miejsca zwarcia od początku linii Wpływ impedancji transformatora uziemiającego Wpływ rezystancji uziemiającej w punkcie neutralnym na ustalone przepięcia ziemnozwarciowe Praktyczna metoda składowych symetrycznych 52

2 5. Uproszczone metody obliczania wielkości ziemnozwarciowych Wstęp Schemat bez uwzględniania impedancji wzdłużnej linii Schemat z uwzględnieniem impedancji wzdłużnej linii doziemionej Wybrane wykresy i porównanie metod uproszczonych Podstawy ochrony przed porażeniami Uwagi wstępne Powstawanie niebezpiecznych napięć rażeniowych Określone uznane środki M Zespolona instalacja uziemiająca Czas trwania zwarcia doziemnego Wymagania dla sieci i instalacji nn Wprowadzenie Wymagania ogólne Sieć TN Sieć TT Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w stacjach SN/nn Stacja SN/nn jako obiekt szczególny Skutki zwarcia po stronie SN Prąd uziomowy a prąd ziemnozwarciowy Znormalizowany algorytm projektowania instalacji uziemiającej ze względu na napięcie dotykowe rażeniowe Stacja SN/nn bez rozdzielonych uziemień zasilająca sieć w systemie TN Stacja SN/nn z rozdzielonymi uziemieniami zasilająca sieć w systemie TN Stacja SN/nn zasilająca sieć w systemie TT Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w liniach SN Uwagi wstępne Algorytm oceny zagrożenia przy słupach bez aparatury łączeniowej Wyjątki od algorytmu Zmodyfikowane algorytmy oceny układu uziomowego slupów Sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor lub układem równoległym Sieć z izolowanym punktem neutralnym, skompensowana lub z dekompensacją Określenie rezystywności gruntu Słup z aparaturą łączeniową Słup z głowicą kablową 154

3 9.8. Wykonanie uziemień przy słupach betonowych Asymetria sieci i określenie pojemnościowego prądu zwarcia doziemnego Uwagi wstępne Asymetria w sieci Metody określania pojemnościowego prądu zwarcia Przydatność Obliczanie Zwarcie pomiarowe Miernik MPZ Badanie krzywej rezonansowej w sieci z dławikiem zaczepowym Regulator dławika Metody bazujące na rzeczywistych zwarciach Ogólne wiadomości o sposobach pracy punktu neutralnego sieci średnich napięć Główne cechy sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym Uwarunkowania historyczne w Polsce Ochrona przed porażeniami Prąd graniczny gaszenia łuku Nieustalone przepięcia ziemnozwarciowe Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Sposoby pracy p.n. rzadko stosowane w Polsce Sieć o izolowanym p.n Sieć skompensowana Sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Układ równoległy dławika i rezystora Właściwości szczegółowe Wybór sposobu pracy punktu neutralnego Rozwiązania techniczne dla poszczególnych sposobów pracy punktu neutralnego Sieć skompensowana Sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w sieciach średnich napięć Wprowadzenie Wyposażenie pól w zabezpieczenia i automatyki Kody zabezpieczeń Struktura sieci SN Obliczanie prądów zwarciowych Wytrzymałość zwarciowa transformatorów 236

4 13.7. Charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń nadprądowych Zabezpieczenia przed skutkami przetężeń fazowych w polach rozdzielni SN Wstęp Pole liniowe Schemat przyłączenia Zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń linii Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przed skutkami zwarć międzyfazowych Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe Zabezpieczenie przed skutkami załączenia linii na zwarcie Pole łącznika szyn Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne Zabezpieczenie zwarciowe Pole transformatora potrzeb własnych Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne Zabezpieczenie zwarciowe Pole baterii kondensatorów Wstęp Wybrane definicje Dobór zabezpieczeń Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przed skutkami przeciążeń Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne Zabezpieczenia nadnapięciowe Zabezpieczenie podnapięciowe Zabezpieczenie przed skutkami zwarć wewnętrznych baterii Zabezpieczenie przed załączeniem nierozładowanej baterii Pole strony SN transformatora zasilającego Zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne Zabezpieczenie zwarciowe Funkcje zapobiegające zbędnym zadziałaniom zabezpieczzeń przed skutkami zwarć międzyfazowych po zamknięciu wyłącznika Zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe dla linii Wprowadzenie Dobór nastawy prądowej z punktu widzenia selektywności Ochrona początkowego odcinka linii Zagrożenia przy działaniu zabezpieczenia zwłocznego Określenie wartości nastawczych z punktu widzenia zjawisk cieplnych przy przepływie prądu zwarciowego Blokada SPZ od zadziałania I>> Metodyka doboru nastawy 294

5 16. Inne zabezpieczenia i automatyki Uwagi wstępne Zabezpieczenie szyn zbiorczych Zasada działania Dobór nastaw Lokalna rezerwa wyłącznikowa Automatyka SPZ Automatyka SZR Uwagi wstępne Układ pierwotny stacji Sposób przyłączenia Działanie Nastawy Automatyka SCO Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Zakres tematyki Historia Działanie na wyłączenie czy sygnalizację Wyposażenie pól rozdzielni w zabezpieczenia ziemnozwarciowe Współpraca i rezerwowanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych Automatyka wymuszania składowej czynnej lub biernej Podstawa działania zabezpieczeń zerowoprądowych i admitancyjnych Błędy układu zabezpieczeń wpływające na dobór nastaw Dobór nastaw dla linii Uwagi wstępne Zabezpieczenie zerowoprądowe Zabezpieczenie konduktancyjne Zabezpieczenie admitancyjne Zabezpieczenie susceptancyjne kierunkowe Zabezpieczenie porównawczo-admitancyjne Zabezpieczenia kierunkowe Zerowonapięciowe zabezpieczenie autonomiczne i jako człony rozruchowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych Nastawy czasowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych w polach liniowych Uwarunkowania dla łączników w głębi sieci Dobór nastaw w polu podłużnego łącznika szyn (łącznika sekcyjnego) Dobór nastaw zabezpieczeń i automatyki AWSCz w polu transformatora uziemiającego Uwagi wstępne Sieć o p.n. uziemionym przez rezystor 358

6 Sieć skompensowana z dławikami zaczepowymi Sieć skompensowana z dławikami regulowanymi Zabezpieczenie różnicowe zerowoprądowe Dobór nastaw zabezpieczeń w polu baterii kondensatorów równoległych (BKR) Dobór nastaw zabezpieczeń w polu SN transformatora mocy 110 kv/sn Dobór nastaw w polu pomiaru napięcia Zakres wykrywanych rezystancji przejścia w miejscu zwarcia Przyczyny nieprawidłowego działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci ze źródłami lokalnymi Wstęp Rodzaje elektrowni lokalnych i sposoby przyłączeń Wymagania ogólne Zwarcia międzyfazowe Zwarcia doziemne w sieci SN Inne zabezpieczenia i automatyki Linia bez odbiorców Automatyka SZR Wnioski Przykłady obliczeniowe 408 Uwagi ogólne do przykładów 408 P1. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (rezystor) 409 P2. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa) 414 P3. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa, dławik zaczepowy) 422 E4. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa, dławik regulowany) 427 P5. Linia jednolita bez źródeł z zabezpieczeniem tylko na początku 435 P6. Linia jednolita bez źródeł zasilająca RS 439 P7. Linia jednolita bez źródeł, zasilająca RS przyłączoną do szyn współpracujących z EL 449 P8. Linia niejednorodna zasilająca na końcu odbiorcę wyposażonego w zabezpieczenie 458 P9. Linia jednolita z reklozerem w ciągu głównym 464 P10. Linia jednolita z reklozerem w odpływie 471 P11. Linia jednolita z dwoma reklozerami w ciągu głównym 475 P12. Linia z reklozerem zbyt blisko szyn zbiorczych 485 P13. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o izolowanym

7 punkcie neutralnym. Przykład prosty 491 P14. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o izolowanym punkcie neutralnym (przykład z komplikacjami) 494 P15. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor 498 P16. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik z płynną regulacją 505 P17. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik zaczepowy 512 P18. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik zaczepowy 519 P19. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik z płynną regulacją 522 P20. Zabezpieczenia w polu SN transformatora 110 kv/sn i sprzęgła podłużnego 530 P21. Linia z odbiorcami i elektrownią wiatrową 536 P22. Zabezpieczenie szyn zbiorczych 545 P23. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w reklozerach 549 Załącznik nr 1. Wybrane parametry elektryczne linii napowietrznych i kablowych 554 Załącznik nr 2. Obliczanie minimalnego prądu zwarcia międzyfazowego 565 Z2.1. Podstawy 565 Z2.2. Model matematyczny 566 Z2.3. Skala zjawiska 568 Z2.4. Analiza szczegółowa 569 Z2.5. Wnioski 575 Załącznik nr 3. Transformacja prądów zwarciowych 578 Literatura 580 Artykuły, książki, patenty 580 Normy 583 Katalogi, instrukcje, raporty 584 oprac. BPK

Sterownik polowy CZIP -PRO

Sterownik polowy CZIP -PRO Sterownik polowy CZIP -PRO cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary, sterowanie, rejestracja i komunikacja Zabezpieczenie konduktancyjne ziemnozwarciowe z algorytmem adaptacyjnym detekcja zwarć doziemnych

Bardziej szczegółowo

W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1.

W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1. W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1. Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć, 16 18 października 2007 Kórnik k/poznania dr inż. Witold HOPPEL

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI POPRAWY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH SKOMPENSOWANYCH 1. WSTĘP

OCENA MOŻLIWOŚCI POPRAWY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH SKOMPENSOWANYCH 1. WSTĘP Konferencja SIECI 2008 we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska Witold HOPPEL e-mail: witold.hoppel@put.poznan.pl Józef LORENC e-mail: jozef.lorenc@put.poznan.pl Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki,

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv Pole liniowe 110 kv

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv  Pole liniowe 110 kv Załącznik nr 2: Katalog sygnałów sterowniczych. Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV 1. Automatyka SZR 110 kv zablokuj odblokuj 2. Automatyka SZR 110 kv skasuj kasowanie pobudzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (korzystanie)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (korzystanie) Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 II. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ ODBIORCÓW KOŃCOWYCH, POŁĄCZEŃ MIĘDZYSYSTEMOWYCH ORAZ LINII BEZPOŚREDNICH...5 II.1.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM Witold Hoppel - Politechnika Poznańska 1. Wstęp Zwarcia doziemne w sieciach

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH SKUTECZNOŚĆ CZUJNKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZEMNYCH OPOROWYCH Bartosz Olejnik nstytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 1. Wstęp Czujniki przepływu prądu zwarciowego (nazywane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ ODBIORCÓW KOŃCOWYCH... 3 III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ... 32 IV.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku ul. Podmiejska 44-207 Rybnik, Polska INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć 2 Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania

Bardziej szczegółowo

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r.

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Dr inż. Witold Hoppel Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej Inż. Andrzej Pokojski Zakład Energetyczny Gorzów SA Nietypowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Energetyczna Wydanie nr: 2 Nr I -1-RE Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego. Starszy Inspektor ds.

Instrukcja Energetyczna Wydanie nr: 2 Nr I -1-RE Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego. Starszy Inspektor ds. Strona 1 / Stron 79 Stanowisko Podpis Opracował: Damian Chłodnicki Starszy Inspektor ds. Energetycznych Sprawdził: Stanisław Mołas Uzgodnił: Wiesław Chojna Kierownik Działu Energetycznego Nadsztygar Elektryczny

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Artykuł przygotowany na konferencję Automatyzacja sieci średnich napięć w KSE w Krasnobrodzie, 2002 r. Witold Hoppel Józef Lorenc Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki WYBRANE ZAGADNIENIA UZIEMIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci P r o j e k t Tekst obowiązujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ E-Star Elektrociepłownia Mielec spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv

Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv Referat B. Sposoby pracy punktu neutralnego sieci o napięciu powyżej 1 kv str.b-1 Referat B: SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kv 1. Wstęp Problematyka wyboru sposobu pracy punktu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Witold Hoppel witold.hoppel@alpines.pl WSPÓŁCZESNE ROZWĄZANA ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWARCOWYCH W SECACH ŚREDNCH NAPĘĆ O NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKCE NEUTRALNYM 1 1. Wstęp W sieciach średnich napięć (SN)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Zatwierdzona uchwałą

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM Podziękowania dla p. dr. inż. Edwarda Musiała za merytoryczne uwagi i przygotowanie edytorskie. WSPÓŁCZESNE ROZWĄZANA ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWARCOWYCH W SECACH ŚREDNCH NAPĘĆ O NESKUTECZNE UZEMONYM PUNKCE NEUTRALNYM

Bardziej szczegółowo

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013.

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Wykaz waŝniejszych oznaczeń 13 Wykaz waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

Banie Mazurskie, dn Stacja GPZ Banie Mazurskie 110/15kV. - schemat rozdzielni przed przeprowadzeniem próby:

Banie Mazurskie, dn Stacja GPZ Banie Mazurskie 110/15kV. - schemat rozdzielni przed przeprowadzeniem próby: I. Test zabezpieczenia szyn w polu sprzęgła oraz transformatora zasilającego sekcję 1, polegające na jednoczesnym najeździe zabezpieczeń (w polu ŁS, TR oraz pola liniowego) wymuszalnikami prądowymi tak,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ strona 1 z 105 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRIESD... 7 I.C. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ERG Spółka Akcyjna ROK ZAŁOŻENIA 1896 ERG Spółka Akcyjna ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza www.erg.com.pl INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: 9 grudnia 2013 roku strona 1 z 115 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst projekt z dnia: 15 maja 2017 roku strona 1 z 107 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. I.B.

Bardziej szczegółowo

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 )

Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) dr inż.witold Hoppel Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Uziemienia ochronne betonowych słupów linii średniego napięcia (artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka, nr 9/2011 ) 1. Stan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: 03 października 2015 roku strona 1 z 115 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst projekt z dnia: 15 maja 2017 roku strona 1 z 106 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 7 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A.... 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi dr inż. Witold Hoppel mgr inż. Bartosz Olejnik Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi 1. Wstęp i zakres Artykuł dotyczy tylko sieci z elektrowniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI Wchodzi w życie z dniem: Data zatwierdzenia: Wersja 02 Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: 9 grudnia 2013 roku strona 1 z 115 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst projekt z dnia: 15 maja 2017 roku strona 1 z 106 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. I.B.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Energii elektrycznej Data wejścia w życie: 22.06.2017r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone: - Kartą Aktualizacji nr 2/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami Protection Settings in MV Lines with Reclosers

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami Protection Settings in MV Lines with Reclosers ENERGETYKA (Power Engineering) vol. 8, nr 1 (27) 2017, marzec, ISSN 2082-4149 dr inż. Witold HOPPEL, e-mail: witold.hoppel@alpines.pl Politechnika Poznańska s. 6 21 DOI: 10.17274/AEZ.2017.27.01 Nastawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PROJEKT Tekst obowiązujący od dnia: 1 listopada 2012 roku strona 1 z 114 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Energii elektrycznej. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone:

PROJEKT. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Energii elektrycznej. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone: PROJEKT INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Energii elektrycznej Data wejścia w życie: Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone: ze zmiany IRiESP zatwierdzonej decyzją Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zatwierdzona przez Zarząd Pal1 Sp. z o.o. uchwałą.. Tekst obowiązujący od dnia:.. Spis treści WPROWADZENIE... 7 I.A. Postanowienia ogólne... 7 I.B.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: projekt strona 1 z 115 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRIESD...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: 9 grudnia 2013 roku strona 1 z 115 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Sieci i urządzenia elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zatwierdzona przez Zarząd PAL Sp. z o.o. uchwałą nr 5/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Tekst obowiązujący od dnia: 28 grudnia 2017 r. Spis treści WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Referat wygłoszony podczas konferencji "Zwarcia doziemne w sieciach SN", kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A.

Referat wygłoszony podczas konferencji Zwarcia doziemne w sieciach SN, kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A. Referat wygłoszony podczas konferencji "Zwarcia doziemne w sieciach SN", 11-13 kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A. dr inż.witold Hoppel Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści WPROWADZENIE... 7 I.A. Postanowienia ogólne... 7 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 8 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ strona 1 z 105 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRIESD... 7 I.C. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I

Bardziej szczegółowo

Katalog sygnałów przesyłanych z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku

Katalog sygnałów przesyłanych z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Katalog sygnałów przesyłanych z obiektów elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zatwierdzona przez Zarząd PAL Sp. z o.o. uchwałą.. Tekst obowiązujący od dnia:.. Spis treści WPROWADZENIE... 7 I.A. Postanowienia ogólne... 7 I.B. Podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zatwierdzona przez Zarząd Pal1 Sp. z o.o. uchwałą nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Tekst obowiązujący od dnia: 28 grudnia 2017 r. Spis treści WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści WPROWADZENIE... 7 I.A. Postanowienia ogólne... 7 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 8 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ strona 1 z 105 Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRIESD... 7 I.C. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku Strona 2 z 29 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: Stacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Elektrociepłownia Mielec spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 30 maja 2017 r. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN Witold Hoppel Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN 1. Wstęp Przedstawiona poniżej wykładnia wymagań dotyczy stacji SN/nN: - przyłączonych do sieci SN, czyli o napięciu nominalnym powyżej 1 kv

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNO-INFORMACYJNY

TECHNICZNO-INFORMACYJNY TECHNICZNO-INFORMACYJNY Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 2/2017 (77) ISSN 2082-7377 Czerwiec 2017 ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI AC 090/422/1635/2005 63 62 SPIS TREŚCI BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENEREGTYCZNEGO...

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENEREGTYCZNEGO... S P I S T R E Ś C I I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENEREGTYCZNEGO... 4 I.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 I.2. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ... 4 I.3. CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH SN FAX

OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH SN FAX Artykuł opublikowany: International Conference on Elekctricity Distribution - CIRED, 1-4 June 1999, materiały konferencyjne wydane na CD-ROM pozycja 2_22. OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2013. Kraków, październik 2013 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2013. Kraków, październik 2013 rok Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, SN i nn do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY OBLICZENIOWE - wykorzystanie danych pomiarowych z liczników bilansujących na stacjach SN/nn

ALGORYTMY OBLICZENIOWE - wykorzystanie danych pomiarowych z liczników bilansujących na stacjach SN/nn ALGORYTMY OBLICZENIOWE - wykorzystanie danych pomiarowych z liczników bilansujących na stacjach SN/nn DANE POBIERANE ZE STACJI BILANSUJĄCYCH Dane ilościowe Rejestracja energii czynnej i biernej w obu kierunkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r. Data wejścia w życie:... Podpisy osób zatwierdzających instrukcję:......... Daty wejścia w życie aktualizacji:.........

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN ANALZY BADANA PZEGLĄDY Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN Witold Hoppel, Józef Lorenc Uziemienie stacji SN/nN powinno być oceniane pod względem wartości rezystancji, napięcia uziomowego i napięć

Bardziej szczegółowo

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN Witold Hoppel Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN 1. Wstęp Przedstawiona poniżej wykładnia wymagań dotyczy stacji SN/nN: przyłączonych do sieci SN,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI CYFROWEJ BADANIE CYFROWEGO URZĄDZENIA MUPASZ 7.U1 DO ZABEZPIECZANIA PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Bardziej szczegółowo

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8.1. Wzrost mocy zwarciowych Wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, wzrost koncentracji wytwarzania oraz zagęszczenie siatki linii

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W SIECIACH SN i nn W ŚWIETLE AKTUALNYCH NORM

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W SIECIACH SN i nn W ŚWIETLE AKTUALNYCH NORM S t r o n a 1 dr inż. Witold Hoppel Poznań DODATKOWA OCHRONA PRZECWPORAŻENOWA W SECACH SN i nn W ŚWETLE AKTUALNYCH NORM 1. WSTĘP W referacie poruszone zostaną najbardziej istotne zapisy aktualnych norm

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Zagadnienia ogólne dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe. Zagadnienia ogólne. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com Zaezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki 1.1. Wiadomości podstawowe 1.1.1. Wprowadzenie 1.1.2. Normalizacja kabli i przewodów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 40-022 KATOWICE, ul. Damrota 16 18 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Data wejścia w życie:... Daty wejścia w życie aktualizacji:......... SPIS TREŚCI Część ogólna I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Stacje i sieci elektroenergetyczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E36_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia firmy Mikronika serii SO-54SR-xxx do zastosowań w liniach SN (reklozery, stacje SN/nN, rozłączniki napowietrzne, itp.

Zabezpieczenia firmy Mikronika serii SO-54SR-xxx do zastosowań w liniach SN (reklozery, stacje SN/nN, rozłączniki napowietrzne, itp. Zabezpieczenia firmy Mikronika serii SO-54SR-xxx do zastosowań w liniach SN (reklozery, stacje SN/nN, rozłączniki napowietrzne, itp.) Obserwujemy postępującą automatyzację linii średnich napięć. Wychodząc

Bardziej szczegółowo

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN

Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN Artykuł opublikowany: Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9/2008. Witold Hoppel Józef Lorenc Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN 1. Wstęp Uziemienie stacji SN/nN powinno być oceniane pod względem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst obowiązujący od dnia: projekt z dnia 15 listopada 2013r. Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 I.B. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia SERGIUSZ BORON JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska w Gliwicach Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia W artykule przedstawiono trudności związane z z rezerwowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:..2006 r. Członek Zarządu ds. Dystrybucji Prezes Zarządu...... Kraków,...2006 Niniejsza Instrukcja ruchu

Bardziej szczegółowo

multimuz-2 Cyfrowy zespół zabezpieczeń

multimuz-2 Cyfrowy zespół zabezpieczeń Cechy funkcjonalne MultiMUZ-2 jest wielofunkcyjnym cyfrowym zespołem zabezpieczeń integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterowania, komunikacji oraz logiki programowalnej, przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo