INTRANETOWY SERWIS WWW INSTYTUTU ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTRANETOWY SERWIS WWW INSTYTUTU ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ"

Transkrypt

1 Bartłomiej Szafko, Piotr Zwierzykowski Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki i Telekomunikacji ul. Piotrowo 3A, Poznań 2004 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne Poznań 9-10 grudnia 2004 INTRANETOWY SERWIS WWW INSTYTUTU ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Streszczenie: Artykuł przedstawia opis interaktywnego serwisu www opracowanego dla Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. W artykule przestawiono założenia wstępne projektu i omówiono po krótce wykorzystywane biblioteki oraz bazę danych. Artykuł prezentuje również możliwości, które serwis zapewnia każdej spośród trzech grup użytkowników. Opisano możliwości oferowane administratorom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom. 1. Wprowadzenie Rozpoczynając projektowanie funkcjonalności serwisu, wspomagającego pracę Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji, przyjęto założenia, zgodnie z którymi serwis powinien umożliwiać m.in.: udostępnianie materiałów dydaktycznych; tworzenie list ocen; umieszczania planów seminariów zakładowych; zarządzanie bazą biblioteczną; zarządzanie bazą aparatury instytutu. Biorąc pod uwagę przyjęte założenia, pierwszym zadaniem okazało się takie zaprojektowanie serwisu, aby była możliwa jego dalsza rozbudowa, w sposób wymagający jak najmniejszej ilości zamian istniejących modułów. Przyjęto również założenie, że tworzony serwis powinien być dostępny zarówno dla studentów, jak i pracowników za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Artykuł podzielono na 4 rozdziały. W rodziale 2 przedstawiono opis technologii wykorzystanych do stworzenia serwisu. Omówiono w nim język wykorzystany do stworzenia aplikacji oraz zastosowaną bazę danych. Rodział 3 zawiera opis struktury systemu oraz możliwości poszczególnych kategorii użytkowników, natomiast rodział 4 stanowi podsumowanie prezentowanej aplikacji. 2. Wykorzystane technologie W celu zaimplementowania prezentowanego systemu posłużono się językiem skryptowym PHP (ang. Hypertext Preprocessor), biliotekami PEAR (ang. PHP Extension and Application Repository) oraz bazą danych MySQL. Wszystkie wspomniane powyżej elementy zostałą zwięźle opisane w dalszej części tego rozdziału Język PHP PHP jest powszechnie używanym językiem skryptowym, tworzonym na zasadach Open Source. Głównym celem przyświecającym twórcy języka PHP było umożliwienie autorom serwisów WWW szybkiego i łatwego pisania dynamicznie wykonywanych stron o bogatej funkcjonalności [1 3] i z tego względu PHP jest bardzo dobrze dopasowane do potrzeb aplikacji internetowych. Skrypty PHP są w całości wykonywane na serwerze (ang. server side scripting). Wykonanie skryptu rozpoczyna się od wysłania przez klienta żądania. Następnie żądanie otrzymuje serwer WWW, który (korzystając z modułu PHP) wykonuje komendy zawarte w kodzie źródłowym i wysyła strumień wynikowy do klienta [1 3]. PHP jest językiem interpretowanym co oznacza, że na serwerze jest przechowywany kod źródłowy skryptów, a gdy nadchodzi żądanie następuje faza interpretacji i wykonania. Klient otrzymuje tylko rezultat wykonania skryptu, bez możliwości stwierdzenia jak wygląda generujący go kod. Za wykorzystaniem języka PHP do tworzenia serwisów przemawia przede wszystkim jego prostota nie wpływająca na czas wykonania i obciążenie zasobów. Dużym atutem jest bardzo szeroka gama modułów zapewniających olbrzymią ilość dodatkowych rozszerzeń, od dostępu do baz danych, poprzez wysyłanie listów elektronicznych czy przetwarzanie plików XML. Do istotnych zalet PHP należy również możliwość działania na wielu platformach sprzętowych i systemowych co jest szczególnie ważnym zagadnieniem w heterogenicznych sieciach uczelnianych MySQL MySQL jest relacyjnym system zarządzania bazą danych. Relacyjna baza zapisuje dane w osobnych tabelach zamiast zapisywać wszystkie dane w jednej dużej tabeli. Pozwala to uzyskać większą elastyczność i szybkość działania. Skrót SQL w MySQL oznacza PWT 2004, Poznań 9-10 grudnia

2 Structured Query Language czyli strukturalny język zapytań. SQL jest najbardziej powszechnym standaryzowanym językiem używanym przy dostępie do baz danych (standard ANSI/ISO SQL). SQL ewoluował od 1986 i istnieje wiele jego wersji. Oznaczenie SQL-92 określa wersję ogłoszoną w 1992 roku, SQL:1999 w 1999 roku, a SQL:2003 w 2003 roku. Większość dostępnych w tej chwili na rynku relacyjnych systemów baz danych używa właśnie tego standardu. MySQL należy do najpopularniejszych relacyjnych systemów zarządzania bazami danych, kótego największymi zaletami są szykość, prostota i wygoda [4]. Serwer MySQL ma charakter otwartego oprogramowania (ang. open source) zapewnia to bardzo krótki cykl produkcyjny, co kilka miesięcy pojawiają się kolejne wersje uzupełnione o kolejne rozszerzenia i poprawione błędy. Jedną z dużych zalet MySQL jest to, że każdy może dokonywać zmian w kodzie źródłowym. Oczywiście muszą one być zgodne z licencją GPL (ang. General Public License [5]. Na całym świecie istnieje szeroka sieć programistów pracujących na dalszym rozwojem serwera, która pozwala na pozostanie w czołówce zarówno pod względem wydajności jaki i funkcjonalności. MySQL jest zaprojektowany w oparciu o technologie klient-serwer, która składa się z wielowątkowego serwera SQL wspierającego wiele mechanizmów przechowywania danych (ang. backend). W przypadku MySQL dostępne są proste plikowe schematy zapisu oraz zaawansowane, wspierające konkurencyjny dostęp, transakcje oraz binarne logi operacji dokonywanych na tabelach Rozszerzenia języka PHP Z uwagi na długą obecność języka PHP na rynku powstał cały szereg rozszerzeń. Większość z nich ma charakter open source. Do tworzenia serwisu zdecydowano się na użycie szeregu bibliotek zewnętrznych, które zapewniają bardzo zaawansowaną funkcjonalność. Dużą zaletą wybranych rozszerzeń jest to, że są używane od dłuższego czasu, usunięto z nich sporo błędów oraz dodano bardzo wiele nowych funkcjonalności. Tworzenie każdego z tych rozszerzeń od nowa na potrzeby serwisu zajęło by niewspółmiernie dużo czasu. Z tego względu zedcydowano się na wykorzystanie bibliotek PEAR. Projekt o nazwie PEAR (ang. PHP Extension and Application Repository) został powołany do życia przez Stiga S. Bakkena [6]. Podstawowym celem PEAR jest uzyskanie statusu podstawowego repozytorium dla rozszerzeń i bibliotek języka PHP [6]. Jednym z najbardziej ambitnych i wyróżniających celów tego projektu jest próba zdefiniowania standardów, które mogą pomóc programistom w tworzeniu przenośnego i używalnego kodu. Repozytorium projektu zawiera biblioteki pomagające rozwiązać szereg problemów napotykanych przy tworzeniu aplikacji m. in. model abstrakcji baz danych, mechanizmy zarządzania sesją i wysyłanie listów elektronicznych. Biblioteka abstrakcji dostępu do baz danych PEAR jest jedną z najczęściej używanych części projektu, należy do najlepiej przetestowanych i udokumentowanych. Jej użycie pozwala na uwolnienie się od ciężaru z jakim związane jest korzystanie ze standardowych funkcji dostępu do baz danych w PHP. Niesie to za sobą korzyści polegające głównie na tym, że bez konieczności większych zmian w aplikacji, możliwa jest zmiana relacyjnego serwera baz danych. Najważniejszą spośród wykorzystanych bibliotek jest silnik szablonów dla PHP o nazwie Smarty. Zapewnia on prostą metodę do separowania logiki aplikacji od sposobu prezentacji. W celu wyjaśnienia istoty działania Smarty należy rozważyć sytuację, w której programista aplikacji i twórca wyglądu (tzw. layout) są różnymi osobami. Oznacza to, że szablony zawierają tylko i wyłącznie instrukcje związane z prezentacją danych, na przykład: dołączanie innych szablonów, zmiana koloru tła dla nieparzystych wierszy tabel, zamiana na wielkie litery, iteracja tablicy i wyświetlenie zawartości. Nie oznacza to, że Smarty narzuca taką separację, system nie ma żadnej wiedzy potrzebnej do rozróżnienia logiki aplikacji i prezentacji. Sposób użycia systemu szablonów Smarty zależy tylko i wyłącznie od projektanta lub programisty. Jedną z unikalnych możliwości Smarty jest kompilacja szablonów. Oznacza to, że szablony są czytane a następnie tłumaczone na język PHP [7]. Kiedy skrypt PHP zostanie stworzony - zostaje wykonany. Dlatego zasoby serwera nie zostają obciążone kosztownymi operacjami przetwarzania szablonu, które z reguły opierają się na zasobożernych wyrażeniach regularnych (ang. regular expressions). Takie podejście umożliwia również wydajne zastosowanie akceleratorów języka PHP takich jak Zend Accelerator, PHP Accelerator czy Turck Mmcache. Projektanci systemu Smarty poszli o krok dalej szablony przetłumaczone na język PHP są buforowane w plikach tymczasowych i tworzone od nowa tylko w wypadku gdy szablon uległ zmianie. Inną biblioteką zastosowaną w serwisie jest php- GACL (ang. PHP Generic Access Control List) [8]. Biblioteka ta jest zbiorem funkcji, które umożliwiają zarządzanie prawami dostępu do konkretnych obiektów (tj. strony www, bazy danych) poprzez inne wyskazane arbitralnie obiekty (tj. użytkownicy, zdalne komputery). phpgacl zapewnia bardzo szczegółowy mechanizam kontroli dostępu, oferując jednocześnie stosunkowo prosty system zarządzania uprawnianiami. Ostatnim spośród zastosowanych modułów rozszerzającyh jest FPDF [9]. FPDF jest darmową klasą PHP, która umożliwia generowanie plików w formacie PDF bezpośrenio z PHP, czyli z pominięciem dodatkowych bibliotek. Wymienione powyżej biblioteki rozszerzające nie wchodzą w skład standardowej dystrybucji PHP i wymagają oddzielnej instalacji. PWT 2004, Poznań 9-10 grudnia

3 Pracownicy naukowi dysponują ograniczonym zakresem dostępu do aplikacji. Po zalogowaniu mogą uruchamiać jedynie moduły dotyczące ich danych. Prawww.pwt.et.put.poznan.pl 3. Struktura aplikacji Aplikacja została podzielona na trzy główne profile: administracyjny - profil w którym użytkownik uzyskuje dostęp do największej liczby modułów, ma możliwość wprowadzania i edycji praktycznie wszystkich danych; powinni z niego korzystać pracownicy administracyjni i techniczni; staff - jest to profil przeznaczony dla pracowników naukowych, z niego użytkownicy mają dostęp do danych przedmiotów, list studentów oraz list ocen; student - profil przeznaczony dla studentów, obecnie umożliwia on przejrzenie listy przedmiotów, pobranie materiałów oraz przejrzenie własnych ocen z danego przedmiotu. Elementami z których zbudowano aplikację są moduły z których każdy zapewnia pewną część funkcjonalności. Na przykład osobny moduł służy do dodawania zakładów, osobny do edycji i osobny do listowania. Taki podział ułatwia wprowadzanie zmian i dodawanie nowych funkcji. Dodatkowo moduły generują swoją własną treść, która jest tylko wycinkiem treści prezentowanej użytkownikowi i jest osadzana w szablonie zdefiniowanym dla określonego profilu. W przypadku modułów nie należących do żadnego profilu używany jest szablon standardowy. W opisie poszczególnych modułów autorzy skupili się na funkcjach dostęnych dla danego profilu pomijająć opisy szablonów graficznych Profil administracyjny Użytkownik, który należy do profilu administracyjnego, po zalogowaniu zobaczy główny panel aplikacji. Po lewej stronie zlokalizowane jest menu używane do uruchamiania poszczególnych modułów. Moduły są pogrupowane według danych, których dotyczą. Po wybraniu kursorem myszy określonej grupy (na przykład "Przedmioty") pojawia się lista modułów dostępnych w tej grupie. Moduł listy przedmiotów pozwala na wyświetlenie listy wszystkich zdefiniowanych przedmiotów. Można przejrzeć oceny skojarzone z każdym przedmiotem, materiały dodane przez prowadzących oraz formularze ECTS w formacie RTF (ang. Rich Text Format). Moduł ocen pozwala na zarządzanie ocenami grup skojarzonych z przedmiotem. Możliwe jest dodanie nowych grup do przedmiotu, dodawanie ocen dla poszczególnych grup, oglądanie listy studentów w grupie oraz eksport list w formacie PDF (ang. Portable Dokument Format) i RTF. W module lista materiałów można wyświetlić listę materiałów skojarzonych z przedmiotem, uruchomić moduł odpowiedzialny za dodanie nowych materiałów, edycje oraz usuwanie już istniejących. Skorzystanie z odpowiedniego modułu pozwala na dodawanie nowych przedmiotów. W tym celu konieczne jest wprowadzenie danych do dosyć obszernego formularza zawierającego między innymi informacje potrzebne do wygenerowania arkusza ECTS. W aplikacji został również umieszczony moduł pozwalający na zarządzanie listą pracowników. Każde imię i nazwisko na liście jest linkiem do modułu pozwalającego na edycję danych pracownika. Moduł Publikacje > Lista wyświetla listę publikacji pracowników. Można zawęzić kryteria wyszukiwania do pracownika i tytułu posługując się formularzem pozwalającym na wpisanie nazwiska lub wybór z listy oraz określenie kategorii. Po wyświetleniu listy można dokonać edycji poszczególnych pozycji lub wyeksportować listę jako plik RTF. Użytkownik zalogowany w profilu administracyjnym ma dostęp do wszystkich publikacji w bazie danych i może je dowolnie edytować. Aplikacja zawiera moduły dotyczące zakładów pozwalające na dodawanie i edycję ich danych. Dodatkowo do każdej nazwy zakładu można dodać tłumaczenia na inne języki. W modułach dotyczących studentów można wyświetlać listę, edytować oraz dodawać nowych studentów. Jeśli w formularzu służącego do dodawania studenta zostaną wypełnione pola nazwa użytkownika oraz , wówczas student będzie mógł się zalogować do profilu studenta. Konieczne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska oraz numeru albumu. W modułach zlokalizowanych w Studenci > Grupy można zarządzać grupami dziekańskimi oraz przedmiotowymi. Moduł umożliwia dodanie nowej grupy dla określonego semestru oraz zaimportowanie listy studentów z już istniejącej grupy. Moduły dotyczące semestrów pozwalają na określenie czasu trwania poszczególnych semestrów. Przy dodawaniu nowego semestru należy podać poprawną datę rozpoczęcia oraz zakończenia oraz określić czy jest łetnićzy źimowyóraz użyć odpowiedniej opcji w celu zaznaczenia czy aktualnie trwa. W serwisie zdefiniowano moduł pozwalający na dodawanie nowych seminariów. Dane wpisywane w formularzu odpowiadają danym wpisywanym w nagłówku planu seminariów. Konieczne jest określenie zakładu i semestru akademickiego, można podać również salę i godzinę o której odbywają się spotkania. Dla każdego seminarium można edytować zarówno dane z nagłówka planu seminariów, dodawać (edytować) spotkania oraz eksportować plany seminariów do plików w formacie PDF oraz RTF. Serwis jest zintegrowany z zewnętrznymi aplikacjami bibliotecznymi oraz aparaturowymi. W celu skorzystania z nich należy uzupełnić nazwy użytkownika i hasła w module Pracownicy > edycja własnych Profil pracownika PWT 2004, Poznań 9-10 grudnia

4 cownik może przeglądać tylko i wyłącznie przedmioty do których jest przypisany przez administratora. Nie może dodawać nowych przedmiotów. To samo dotyczy materiałów oraz ocen. Moduł Przedmioty> Lista> Oceny pozwala na wyświetlenie listy grup przypisanych do przedmiotu. Dodatkowo dla każdej grupy wyświetlana jest lista tytułów wystawienia oceny. Wystawianie ocen możliwe jest tylko dla grup. Jeśli z przedmiotem nie jest skojarzona żadna grupa, można dodać nową posługując się skrótem dodaj nową grupę do przedmiotu. Do grup można również dodawać studentów używając skrótu "studenci w grupie"wyświetli się wówczas lista studentów, którzy już się znajdują w grupie oraz pola do dodania dalszych. Jeśli grupa jest wypełniona studentami wówczas można skorzystać ze skrótu "dodaj ocenyąby wystawić oceny, należy określić za co wystawiane są oceny oraz określić datę i ewentualnie uwagi. Moduł Przedmioty > Lista > Materiały wyświetla listę materiałów dołączonych do przedmiotu, pozwala na edycję i usuwanie istniejących materiałów oraz na dodawanie nowych. Skorzystanie z modułu Studenci > Lista pozwala na wyszukiwanie studentów i przeglądanie informacje o nich. Pracownik nie może dokonywać zmian w danych studenta. Istnieje natomiast możliwość dodania danych nowego studenta, ale tylko z poziomu listy grupy przedmiotowej. Moduł Publikacje > Dodaj pozwala na dodawanie publikacji pracownika. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie poda swojego nazwiska w liście autorów nie będzie mógł później dokonać edycji. Należy wypełnić formularz, w którym znajdują się pola na wszystkie niezbędne informacje łącznie z punktacjami. Korzystając z modułu Publikacje > Lista pracownik może wyświetlić listę wszystkich swoich publikacji zapisanych w bazie danych. Istnieje możliwość zdefiniowania kryteriów wyszukiwania, składających się za nazwiska lub jego części jak i tytułu publikacji oraz kategorii. Użytkownik może dokonywać edycji wybranych publikacji tylko wtedy gdy jest na liście autorów. Moduł pozwala na wyeksportowanie listy publikacji do pliku w formacie RTF, co umożliwia łatwe wykorzystanie listy w dalszej obróbce. Seminaria > Lista - moduł wyświetla listę seminariów i spotkań do nich przypisanych. Standardowo wyświetlane są seminaria dla wszystkich zakładów i aktualnego semestru, ustawienia te można zmienić posługując odpowiednim formularzem. Należy zwrócić uwagę, że do edycji seminarium i dodawania spotkań mają dostęp tylko wyznaczone osoby, wszyscy pozostali użytkownicy mogą bez przeszkód tylko przeglądać informacje. Możliwy jest także eksport planów seminariów do plików w formacie PDF i RTF. Moduł Seminaria > Dodaj pozwala na dodawanie nowych seminariów, należy określić dla jakiego zakładu i wybrać semestr. Na liście zakładów są umieszczone tylko te seminaria do których aktualnie zalogowany użytkownik ma prawo dodawania. Dane wpisywane w formularz odpowiadają danym zawartym w nagłówku planu. Stworzony został także moduł pozwalający na dodawanie nowych spotkań w obrębie seminarium. W profilu pracownika zostały także zdefiniowane moduły pozwalające na uzyskanie dostępu do dwóch zewnętrznych aplikacji: aparaturowej i bibliotecznej. Po uruchomieniu obu modułów należy skorzystać z odnośnika hipertekstowego uruchom aplikację aby uzyskać dostęp. W celu korzystania z zewnętrznych aplikacji należy zdefiniować nazwę użytkownika oraz hasło korzystając z modułu Pracownicy > edycja własnych wypełniając odpowiedni formularz. Moduł Pracownicy > Lista wyświetla listę wszystkich pracowników w instytucie. Każde imię i nazwisko stanowi odnośnik do modułu pozwalającego na przejrzenie dokładnych danych pracownika. Natomiast moduł Pracownicy > Edycja własnych pozwala użytkownikom na edycję informacji o sobie - w tym haseł i nazw użytkowników aplikacji bibliotecznej oraz aparaturowej Profil studenta Profil jest przeznaczony dla studentów instytutu. Zawiera bardzo ograniczoną funkcjonalność sprowadzającą się wyłącznie do przeglądania informacji o przedmiotach i ocenach. Moduł Przedmioty > Lista prezentuje listę przedmiotów, do których przypisany jest aktualnie zalogowany student. Istnieje możliwość szybkiego uzyskania dostępu do listy ocen oraz materiałów dla danego przedmiotu oraz obejrzenie arkusza ECTS. W module Przedmioty > Lista > Oceny wyświetlona jest lista ocen dla jednego przedmiotu z wyszczególnieniem daty oraz tytułu wystawienia, prezentowane są również uwagi do konkretnej oceny oraz dla całej grupy. Istnieje także moduł wyświetlający listę wszystkich ocen jakie student otrzymał w toku studiów, jest on zlokalizowany w Przedmioty > Oceny. Skorzystanie z modułu Przedmioty > Lista > Materiały spowoduje wyświetlenie listy materiałów skojarzonych z przedmiotem. Materiały można skopiować na dysk lokalny. Listą zarządza pracownik prowadzący dany przedmiot. Moduł Seminaria > Lista wyświetla informacje o planie seminariów. Istnieje możliwość eksportu danych do plików w formacie PDF i RTF. Student nie ma możliwości modyfikowania jakichkolwiek danych związanych z seminariami. W module Biblioteka > Biblioteka można tak jak w pozostałych profilach uzyskać dostęp do zewnętrznej aplikacji bibliotecznej zlokalizowanej pod adresem Po uruchomieniu modułu należy skorzystać z odnośnika "uruchom aplikację biblioteczną". W celu zalogowania, należy ustawić odpowiednią nazwę użytkownika oraz hasło w Użytkownik > edycja danych. Moduł Użytkownik > Edycja danych pozwala użytkownikom na edycję informacji o sobie w tym haseł i nazwy użytkowników do aplikacji bibliotecznej. PWT 2004, Poznań 9-10 grudnia

5 4. Podsumowanie Powstała aplikacja wpisuje się w popularny kierunek prowadzenia przedsięwzięć za pomocą internetu. Wiele współcześnie działających organizacji używa technologii korzystających z protokołu HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol) jako wewnętrznego medium komunikacji oraz gromadzenia i przetwarzania danych związanych z ich funkcjonowaniem. Mechanizm taki określany jest mianem intranetu. Niektóre spośród gromadzonych wewnątrz ogranizacji danych mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom i wówczas mówi się o extranecie. Oba rodzaje aplikacji bazują na tych samych technologiach, a ich rozróżnianie ma miejsce w sferze pojęciowej i odnosi się głównie do funkcjonalności. Prezentowany projekt stanowi konwergencję obu pomysłów, ponieważ istnieje zarówno część intranetowa dla pracowników, jak i część extranetowa dla studentów. Stworzona aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie listami pracowników, studentów, przedmiotów, grup studentów, materiałów do przedmiotów, publikacji, ocen oraz seminariów. Prezentowany serwis umożliwia dostęp pracownikom, studentom oraz administratorom z zachowaniem bardzo granularnego podziału praw, co gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych i wprowadzanych danych. W systemie została zaimplementowana bardzo zaawansowana struktura modułów korzystająca z zalet programowania zorientowanego obiektowo i architektury wielowarstwowej. Stworzona architektura jest na tyle uniwersalna, że może być rozszerzana o praktycznie dowolną liczbę dowolnie skomplikowanych modułów bez zakłócania pracy pozostałych. Aplikacja daje bardzo solidne podstawy do rozbudowy i przenoszenia istniejących już aplikacji, tak aby system funkcjonował jako całość. Wiele z modułów udostępnia możliwość eksportowania danych do plików w formacie PDF oraz RTF. Jako warstwę zarządzania danymi został użyty serwer MySQL, który gwarantuje niezaprzeczalną szybkość i niezawodność działania. Ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo serwisu. Zastosowanie jednego punktu wejściowego do aplikacji spowodowało ograniczenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem tylko do jednego miejsca. Autorzy poszczególnych modułów nie muszą się troszczyć ani o autoryzacje użytkowników, ani o sprawdzenie czy użytkownik był już autoryzowany. jedynymi widocznymi publicznie plikami jest plik index.php w głównym katalogu oraz pliki w folderze assets. Do wszystkich pozostałych plików dostęp został zabroniony przy pomocy plików.htaccess. Bezpieczeństwo mocno zależy również od samej konfiguracji serwerów protokołu HTTP oraz MySQL. Administrator serwera powinien zadbać, aby były zainstalowane możliwie najnowsze wersje oprogramowania. Odpowiednia konfiguracja serwerów też jest kluczowym zagadnieniem, szczególnie w przypadku serwera MySQL. Stworzona aplikacja może pracować z wykorzystaniem protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer) dla zagwarantowania możliwie najpełniejszej ochrony przesyłanych danych. Konfiguracja SSL odbywa się w serwerze HTTP, gdzie należy określić położenie pliku z certyfikatem. Certyfikat można uzyskać w jednej z organizacji zajmującej się ich wydawaniem na przykład Thawte, albo wygenerować go samodzielnie. Jedyną różnicą przy samodzielnym generowaniu certyfikatu jest to, że przy dostępie do serwisu przeglądarka poinformuje użytkownika, że certyfikat został wydany przez nieznaną organizację. Samodzielne generowanie certyfikatu nie obniża w żaden sposób poziomu bezpieczeństwa aplikacji ani serwera. Protokół SSL jest przeźroczysty to znaczy, że jest niewidoczny dla niższych warstw, dlatego aplikacje stworzone w PHP mogą z powodzeniem działać z wykorzystaniem tego protokołu bez większych zmian w kodzie. Aplikacja nie wymaga jakichkolwiek zmian, aby funkcjonować z wykorzystaniem protokołu SSL. Prezentowana aplikacja powstała w ramach pracy magisterskiej i będzie nadal rozwijana. Przewiduje się, że kolejnym etapem rozwoju będzie integracja z serwisem bibliotecznym i aparaturowym. W dalszych etapach mogą zostać dodane również moduły umożliwiające: integrację z technologiami mobilnymi (np. wykorzystanie bramki SMS), dodanie nowego kanału dostępowego (np. WAP) oraz obsługę treści multimedialnych (np. przekazy wideo z wykładów czy konferencji). Literatura 1. Alexander Aulbach, Lars Torben Wilson, Egon Schmidt, PHP Manual for Version 4, 2. Tobias Ratschiller, Till Gerken, PHP 4 - Aplikacje, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław Jacob Nielsen, Johnathan Price, Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, New Riders Publishing David Axmar, Michael Widenius, My- SQL Documentation Team: Mysql Manual, 5. GNU General Public License, Martin Jensen, Alexander Merz, PEAR Manual, 7. Monte Ohrt, Andrei Zmievski, Smarty - the compiling PHP template engine, 8. Mike Benoit, James Russell, Karsten Dambekalns, phpgacl: Generic Access Control List. Manual.,http://phpgacl.sourceforge.net/manual.pdf, FPDF Liblary, PWT 2004, Poznań 9-10 grudnia

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Spis treści Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści... 1 1.

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Konfiguracja serwera... 3 3. Parametry konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Upowszechnienie dostępu do Internetu, a co za tym idzie łatwiejszy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Autor: dr Agnieszka Siemińska-Łosko dr Roksana Neczaj-Świderska Projekt okładki i skład: mgr inż. Katarzyna Marcinkowska Copyright CMKP Warszawa

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca Uwierzytelnianie w PHP 01 Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca stron internetowych, jest identyfikacja i uwierzytelnienie uprzywilejowanego użytkownika. Od zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Odseparowanie kodu PHP i warstwy prezentacji od dawna było celem

Odseparowanie kodu PHP i warstwy prezentacji od dawna było celem Smarty system szablonów 01 Odseparowanie kodu PHP i warstwy prezentacji od dawna było celem programistów tworzących aplikacje w tym języku. Bardzo często taki kod w znacznym stopniu przeplatał się tagami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Bazy danych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 64-4 _1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe VII Warsztaty Biblioteki Cyfrowe 22.10.2010 Plan prezentacji 2/15 Geneza Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO GS2TelCOMM Rozszerzenie do TelCOMM 2.0 Opracował: Michał Siatkowski 29-03-2017 Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO DATA TEL-STER 2017 Spis treści Wprowadzenie... 3 Architektura... 3 Instalacja... 3 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo