Tworzenie aplikacji J2EE w technologii JavaServer Faces (JSF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie aplikacji J2EE w technologii JavaServer Faces (JSF)"

Transkrypt

1 229 Tworzenie aplikacji J2EE w technologii JavaServer Faces (JSF)

2 Plan prezentacji 230 Wprowadzenie do JavaServer Faces (JSF) Podstawy JavaServer Faces Nawigacja, backing beans, język wyrażeń JSF Tworzenie aplikacji JSF w środowisku JDeveloper 10g Rozbudowa aplikacji JavaServer Faces Walidacja, konwersja, obsługa zdarzeń Wsparcie dla aplikacji wielojęzycznych Tworzenie aplikacji bazodanowych w JavaServer Faces Prezentowanie danych tabelarycznych Dostęp do wyników zapytań Podsumowanie

3 Wprowadzenie 231

4 Czym jest JavaServer Faces (JSF)? 232 Wg firmy Sun: server-side user interface component framework for Java technology-based web applications Główne elementy technologii JSF to: API do reprezentowania komponentów interfejsu użytkownika i zarządzania ich stanem, obsługi zdarzeń, walidacji po stronie serwera, definiowania nawigacji między stronami, wspierania aplikacji wielojęzycznych Dwie biblioteki znaczników dla JavaServer Pages (JSP) Do odwoływania się do komponentów interfejsu użytkownika ze stron JSP Do wiązania komponentów z obiektami po stronie serwera

5 Historia JavaServer Faces 233 Jedna z młodszych specyfikacji w ramach J2EE Opracowana w ramach Java Community Process jako JSR 127 (Java Specification Request) przez grupę ekspertów wywodzących się z projektów: Jakarta Struts (w tym Craig McClanahan twórca Struts) Oracle Application Server, Sun Java Studio, IBM WebSphere Studio, ATG,... Pierwsza wczesna wersja specyfikacji (JSF 1.0 EA) we wrześniu 2002 Ostateczna wersja 1.0 opublikowana w marcu 2004 Wraz z nią referencyjna implementacja firmy Sun Aktualna wersja JSF 1.1 Maintainance Release Trwają prace nad JSF 1.2

6 Specyfikacja, implementacje i biblioteki komponentów w JSF 234 Technologię JavaServer Faces definiuje specyfikacja firmy Sun jako część J2EE Do tworzenia i uruchamiania aplikacji korzystających opartych o technologię JSF konieczna jest implementacja JSF JavaServer Faces RI (referencyjna implementacja Sun) Apache MyFaces (http://myfaces.apache.org) Dostępne biblioteki komponentów JSF: Dodatkowe komponenty MyFaces Oracle ADF Faces (podarowane Apache Software Foundation) Oracle wykorzystuje implementację firmy Sun (wersja 1.1 w JDeveloper ), oferując swoją bibliotekę komponentów ADF Faces

7 Nadzieje wiązane z JSF (1/2) 235 Zalety platformy J2EE w porównaniu z.net: Niezależność od konkretnego producenta Dostępność narzędzi i serwerów open source W zakresie wygody tworzenia oprogramowania przewaga leżała dotychczas po stronie Microsoft.NET Dopracowane środowisko RAD: Visual Studio Aplikacje internetowe tworzone w stylu bardzo zbliżonym do tradycyjnych aplikacji (WebForms)

8 Nadzieje wiązane z JSF (2/2) 236 Technologia JSF jest standardem, który w połączeniu ze wspierającymi go środowiskami IDE ma ułatwić i ustandaryzować tworzenie interfejsu użytkownika w aplikacjach J2EE Koncepcja JSF zbliżona do WebForms w.net JSF jako standard ma szanse na większe wsparcie przez dostawców narzędzi programistycznych niż inne proponowane szkielety aplikacji J2EE Popularne opinie o JSF: rapid user-interface development brought to Java Swing for server-side applications combination of Swing and Struts

9 JSF Interfejs użytkownika u po stronie serwera 237 Browser Web Container HTTP request page.jsp renders HTML HTTP response jsfui Interfejs użytkownika pracuje po stronie serwera i jest renderowany jako HTML wysyłany klientowi Strona JSP odwołuje się do komponentów interfejsu zaimplementowanych w JSF poprzez znaczniki Interfejs użytkownika zarządza komponentami i związanymi z nimi walidatorami, konwerterami itp.

10 JSF jako implementacja idei MVC 238 Głównym zadaniem JSF jest dostarczenie modelu komponentów do tworzenia interfejsu użytkownika (widoku) Komponenty konfigurowalne, rozszerzalne, stanowe i niezależne od technologii prezentacji Gotowe komponenty + możliwość tworzenia własnych JSP jako podstawowe środowisko renderowania komponentów JSF Każda implementacja JSF musi wspierać JSP JSF dostarcza implementację kontrolera w postaci konfigurowalnego serwletu FacesServlet JSF nie wspiera tworzenia modelu. Udostępnia jedynie mechanizmy wiążące obiekty modelu z pozostałymi komponentami aplikacji

11 Komponenty JSF 239 Podstawą specyfikacji JSF jest opis modelu komponentów interfejsu użytkownika Zestaw standardowych, gotowych komponentów API (Application Programming Interface) do rozszerzania standardowych komponentów i projektowania zupełnie nowych Przykłady standardowych komponentów: UIRoot korzeń drzewa komponentów interfejsu UIForm formularz do przesyłania danych do aplikacji Proste komponenty interjejsu np. UIInput, UICommand, UISelectBoolean,... Złożone komponenty interfejsu np. UIData - tabele Każdy komponent interfejsu użytkownika może być uzupełniony o mechanizmy: Konwersji i walidacji Obsługi zdarzeń i błędów

12 Relacje JSF z JSP i Struts 240 JSF nie wymaga JSP jako technologii widoku, ale JSP jest domyślną technologią do renderowania komponentów JSF Każda implementacja JSF musi posiadać wsparcie dla JSP Definiowane przez specyfikację biblioteki znaczników JSF dla JSP ułatwiają i standaryzują korzystanie z JSF w połączeniu z JSP Renderowanie komponentów JSF możliwe również np. w Velocity JSF zakłada wersję JSP 1.2, współpracuje z JSP 2.0, ale dopiero przyszłe wersje JSF będą wykorzystywać możliwości JSP 2.0 Funkcjonalność JSF pokrywa się ze Struts w zakresie obsługi nawigacji i walidacji JSF uproszczone w porównaniu ze Struts JSF i Struts mogą (i zakłada się, że często będą!) współpracować w ramach jednej aplikacji: JSF wykorzystane do komponentów interfejsu użytkownika Struts jako szkielet całej aplikacji do obsługi nawigacji

13 Porównanie JSF i Struts 241 Inny cel, choć funkcjonalność się nakłada: Struts - Java web application framework JSF - user-interface framework for Java web applications Zalety JSF w porównaniu ze Struts: Model komponentów interfejsu użytkownika Prostszy kontroler i prostsza konfiguracja aplikacji Lepszy, zwięzły język wyrażeń Większa szansa na wsparcie ze strony narzędzi IDE Wsparcie dla innych technologii prezentacji niż HTML (np. dla PDA) Wady JSF w porównaniu ze Struts Słabsze standardowe komponenty walidujące Brak aplikacji startowej (na wzór struts-blank) Brak walidacji po stronie klienta (jak oparta o JavaScript w Struts) Struts już ma dobrą pozycję na rynku, JSF dopiero się przebija

14 JSF w Oracle JDeveloper 10g 242 Pełne wsparcie dla JSF w wersji JDeveloper 10g : Domyślnie implementacja Sun JavaServer Faces RI Możliwość wykorzystania implementacji MyFaces Biblioteka komponentów Oracle ADF Faces Wizualny edytor nawigacji, wsparcie dla edycji i generacja plików konfiguracyjnych, palety komponentów ze znacznikami JSF dla JSP W przypadku wersji JDeveloper 10g i wcześniejszych konieczne ręczne dodanie wsparcia dla JSF Należy zarejestrować biblioteki JSF i znaczników JSF dla JSP oraz dodać biblioteki znaczników do palety komponentów Wymagana ręczna konfiguracja plików web.xml i faces-config.xml Brak wizualnych narzędzi do edycji reguł nawigacji aplikacji JSF

15 JSF w Eclipse 243 Aby uzyskać wsparcie dla wizualnego projektowania JSF na poziomie JDeveloper należy zainstalować wtyczkę (plug-in) np. Faces IDE

16 244 Podstawy JavaServer Faces - nawigacja - backing beans, managed beans - język wyrażeń JSF

17 Przykładowa aplikacja 245 Opis aplikacji: Aplikacja obejmuje 3 strony Pierwsza strona prezentuje formularz logowania Po weryfikacji nazwy użytkownika i hasła następuje przekierowanie do strony informującej o sukcesie lub niepowodzeniu logowania

18 Przepływ sterowania w aplikacji JSF 246 1) Zbiór komponentów stanowiących interfejs jest zaprezentowany użytkownikowi w postaci formularza 2) Formularz wywołuje sam siebie Atrybut ACTION zawiera adres formularza 3) Tworzony jest Java Bean zawierający dane z formularza (tzw. backing bean) 4) Wywoływana jest akcja związana z zatwierdzeniem formularza Metoda akcji zwraca warunek 5) Prezentowana jest strona związana z warunkiem

19 Podstawowe kroki tworzenia aplikacji JSF 247 1) Utworzenie stron z wykorzystaniem znaczników odwołujących się do komponentów JSF 2) Zdefiniowanie nawigacji między stronami w pliku konfiguracyjnym aplikacji 3) Implementacja komponentów Java Bean reprezentujących dane z formularzy (backing beans) 4) Zadeklarowanie backing beans w pliku konfiguracyjnym aplikacji UWAGA: Powyższe kroki mogą być realizowane współbieżnie lub w dowolnej kolejności

20 Pliki konfiguracyjne aplikacji JSF 248 web.xml (w katalogu WEB-INF/) Standardowy plik konfiguracyjny modułu webowego aplikacji J2EE Zawiera deklarację serwletu kontrolera aplikacji i mapowanie odpowiadającego mu wzorca adresu faces-config.xml (w katalogu WEB-INF/) Specyficzny plik konfiguracyjny aplikacji JSF Zawiera reguły nawigacji, deklaracje backing beans, itd.

21 Deklaracja i mapowanie dla serwletu kontrolera JSF <!DOCTYPE web-app PUBLIC... > <web-app>... <!--Faces Servlet --> <servlet> <servlet-name>faces Servlet</servlet-name> <servlet-class>javax.faces.webapp.facesservlet</servlet-class> <load-on-startup>1 </load-on-startup> </servlet> <!--Faces Servlet Mapping --> <servlet-mapping> <servlet-name>faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.faces</url-pattern> </servlet-mapping> </web-app> Mapowanie rekomendowane przez specyfikację JSF: <url-pattern>*.faces</url-pattern> Alternatywne popularne mapowania: <url-pattern>/faces/*</url-pattern> (domyślny w JDeveloper) <url-pattern>*.jsf</url-pattern> web.xml 249

22 Struktura kodu formularzy do wprowadzania danych JSP/JSF 250 taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> <f:view> znaczniki HTML <h:form> znaczniki HTML + znaczniki h: JSF (+ zagnieżdżone f:) </h:form> znaczniki HTML </f:view> Strona zawierająca znaczniki JSF jest reprezentowana w postaci drzewa komponentów. Korzeniem drzewa jest komponent UIViewRoot, reprezentowany przez znacznik <f:view>. Dlatego wszystkie znaczniki JSF użyte na stronie muszą być zawarte wewnątrz elementu <f:view></f:view>. <h:form> reprezentuje formularz HTML <FORM>. ACTION automatycznie wskazuje na bieżącą stronę (strona wywołuje sama siebie). METHOD przyjmuje wartość POST (obowiązkowo). Biblioteka znaczników JSF reprezentujących znaczniki HTML (w tym elementy formularzy) (zwyczajowy prefiks: h) Biblioteka znaczników JSF niezależnych od technologii prezentacji (np. do walidacji, obsługi zdarzeń,...) (zwyczajowy prefiks: f)

23 Formularz logowania 251 login.jsp page contenttype="text/html;charset=windows-1250"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <f:view> <html> <head>...<title>logowanie</title></head> <body><h:form> <p>użytkownik: <h:inputtext value="#{loginbean.username}" id="username"/> <p>hasło: <h:inputsecret value="#{loginbean.password}" id="password"/> <p><h:commandbutton value="zaloguj" id="submitbutton" action="#{loginbean.register}"/> </h:form></body> </html> </f:view> Strona w pliku.jsp, uruchomienie poprzez FacesServlet, URL zależy od mapowania w pliku web.xml

24 Nawigacja statyczna 252 login.jsp... <h:commandbutton value="zaloguj" id="submitbutton" action="success"/>... Nawigacja statyczna: Wynik akcji zaszyty na stałe w deklaracji przycisku faces-config.xml <navigation-rule> <from-view-id>/login.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>success</from-outcome> <to-view-id>/ok.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> Uwaga: Gdy cel nawigacji zależy od wprowadzonych danych, konieczna nawigacja dynamiczna

25 Komponenty backing beans 253 Komponenty backing beans definiują właściwości i metody powiązane z komponentami interfejsu użytkownika Każda właściwość powiązania z wartością lub instancją komponentu Dodatkowo backing bean może zawierać metody: Do walidacji danych komponentu Do obsługi zdarzeń generowanych przez komponent Do przetwarzania związanego z nawigacją Ich klasy muszą spełniać reguły Java Beans: Bezargumentowy konstruktor Brak publicznych pól Dostęp do właściwości poprzez metody setxxx/getxxx: public String getname() public void setname(string n) public boolean isactive() public void setactive(boolean a)

26 Koncepcja managed beans 254 JSF oferuje deklaratywny mechanizm tworzenia komponentów JavaBean Backing beans komponenty o zasięgu request, związane z konkretną stroną Application logic beans niepełniące roli backing beans, zawierające kod i właściwości niezwiązane z konkretną stroną Komponenty skonfigurowane w pliku faces-config.xml określane są jako managed beans Runtime JSF utworzy instancję na żądanie, gdy napotka wyrażenie odwołujące się do komponentu Odwołania do managed beans z poziomu kodu strony JSF realizowane są za pomocą języka wyrażeń JSF

27 Język wyrażeń JSF 255 Język wyrażeń JSF (JSF Expression Language) składniowo jest identyczny z JSP Expression Language Dostępnym od JSP 2.0 Wykorzystywanym również przez JSTL Różnica polega na tym że w JSP/JSTL wyrażenia służą jedynie do wyświetlania wartości, a w JSF do wyświetlania i ustawiania właściwości JSP EL wywołuje tylko metody getxxx JSF EL wywołuje metody getxxx i setxxx Powyższa różnica jest powodem innej notacji w JSF (#{...}) niż w JSP i JSTL (${...}) Uwagi: Używany tylko w atrybutach znaczników JSF Dostęp do managed beans i zasięgów request, session, application

28 Backing bean dla formularza logowania (1/2) 256 package view.backing; public class Login { private String username; private String password; Login.java Definicja klasy komponentu } public void setusername(string t) { this.username = t; } public String getusername() { return username; } public void setpassword(string t) { this.password = t; } public String getpassword() { return password; } faces-config.xml <faces-config...>... <managed-bean> Deklaracja komponentu (dzięki niej implementacja JSF sama utworzy instancję komponentu gdy będzie potrzebna - managed bean) <managed-bean-name>loginbean</managed-bean-name> <managed-bean-class>view.backing.login</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> </managed-bean> </faces-config>

29 Backing bean dla formularza logowania (2/2) 257 page contenttype="text/html;charset=windows-1250"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <f:view> <html> <head>...<title>logowanie</title></head> <body><h:form> <p>użytkownik: <h:inputtext value="#{loginbean.username}" id="username"/> <p>hasło: <h:inputsecret value="#{loginbean.password}" id="password"/>... </h:form></body> </html> </f:view> login.jsp Po zatwierdzeniu formularza i wysłaniu wprowadzonych danych do serwera, zostaną one automatycznie umieszczone we wskazanych właściwościach wskazanego komponentu Do wiązania komponentów interfejsu użytkownika z właściwościami komponentu backing bean wykorzystany język wyrażeń JSF (#{...})

30 Sposoby wiązania backing beans z komponentami interfejsu 258 Backing bean to komponent Java Bean, powiązany z komponentami interfejsu używanymi na stronie Każda z właściwości komponentu backing bean powiązana jest z wartością lub instancją komponentu Powiązanie właściwości z wartością komponentu: np. <h:inputtext id="uname" value="#{userbean.username}" /> (właściwość typu String, Integer, int, double,...) Zalecane w większości sytuacji Automatyczne konwersje typów danych Komponent backing bean nie odwołuje się do JSF API Powiązanie właściwości z instancją komponentu: np. <h:inputtext binding="#{userbean.usernamecomponent}" /> (właściwość typu UIInput) Wymagane gdy istnieje potrzeba programowego modyfikowania właściwości komponentu Wykorzystywane przez kreator w JDeveloperze

31 Przekazywanie wartości między stronami poprzez backing beans 259 page contenttype="text/html;charset=windows-1250"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <f:view> <html> <head><title>ok</title></head> <body><h:form> <p>witaj <h:outputtext value="#{loginbean.username}"/>! <p>twoje hasło to: <h:outputtext value="#{loginbean.password}"/>. </h:form></body> </html> </f:view> Dostęp do właściwości komponentu backing bean za pomocą znacznika h:outputtext ok.jsp

32 Nawigacja dynamiczna (1/2) 260 login.jsp <h:commandbutton value="zaloguj" id="submitbutton action="#{loginbean.register}"/> Login.java login.jsp marek *** success failure public class Login { private String username; private String password;... public String register() { if (username.equals(password)) return "success"; else return "failure"; } } ok.jsp error.jsp Wynik akcji zwracany przez metodę (właściwość) komponentu backing bean

33 Nawigacja dynamiczna (2/2) 261 faces-config.xml... <navigation-rule> <from-view-id>/login.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>success</from-outcome> <to-view-id>/ok.jsp</to-view-id> </navigation-case> <navigation-case> <from-outcome>failure</from-outcome> <to-view-id>/error.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule>... Jeśli metoda akcji zwróci wartość nieuwzględnioną w regule nawigacji, nastąpi ponowne wywołanie bieżącej strony

34 262 Tworzenie aplikacji JSF w środowisku JDeveloper 10g (10.1.3)

35 Wsparcie JSF w JDeveloper Kompletny zbiór standardowych komponentów JSF Biblioteka komponentów ADF Faces Zintegrowane środowisko wizualnego tworzenia aplikacji: Wizualna edycja nawigacji między stronami Paleta właściwości do przeglądania i edycji właściwości komponentów na stronie Automatyczne definiowanie backing beans Okna dialogowe wspierające tworzenie powiązań w JSF EL Wizualna edycja pliku faces-config.xml

36 Tworzenie nowej aplikacji 264 Tu można wybrać szablon uwzględniający JSF, wtedy projekty dla modelu i widoku oraz plik faces-config.xml w projekcie widoku zostaną utworzone automatycznie

37 Utworzenie pliku konfiguracyjnego aplikacji JSF 265 Wybór wersji specyfikacji serwletów / JSP Wraz z plikiem faces-config.xml tworzona jest cała struktura aplikacji webowej J2EE <servlet-mapping> <servlet-name>faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>/faces/*</url-pattern> </servlet-mapping>

38 Wizualny edytor nawigacji 266 Umożliwia: Graficzną edycję reguł nawigacji na diagramie Dodawanie nowych stron do diagramu Tworzenie nowych z palety komponentów Dodawanie wcześniej utworzonych stron JSP/JSF z nawigatora obiektów (drag & drop)

39 Tworzenie nowej strony 267 Dwuklik na ikonie Utworzenie nowego, automatycznie zarządzanego komponentu backing bean, z którego właściwościami będą wiązane komponenty interfejsu na stronie (opcjonalnie)

40 Tworzenie nowej strony efekt (1/2) 268 login.jsp page contenttype="text/html;charset=windows-1250"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <f:view> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="..."/> <title>login</title> </head> <body><h:form binding="#{loginbean.form1}" id="form1"></h:form></body> </html> </f:view> <%-- oracle-jdev-comment:auto-binding-backing-bean-name:loginbean--%>

41 Tworzenie nowej strony efekt (2/2) 269 package mypackage.backing; import javax.faces.component.html.htmlform; public class Login { private HtmlForm form1; public void setform1(htmlform form1) { this.form1 = form1; } public HtmlForm getform1() { return form1; } } Login.java faces-config.xml <faces-config xmlns="http://java.sun.com/jsf/configuration"> <managed-bean> <managed-bean-name>loginbean</managed-bean-name> <managed-bean-class>mypackage.backing.login</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> <!--oracle-jdev-comment:managed-bean-jsp-link:1login.jsp--> </managed-bean> </faces-config>

42 Wizualna edycja formularza JSP/JSF 270 Edycja strony (drag & drop) Elementy formularza z palety JSF HTML Można do dekoracji wykorzystywać elementy HTML Common (np. tabelka) Źródło strony i klasa backing bean (!) uaktualniane na bieżąco Zmiana etykiety przycisku w kodzie lub w palecie właściwości (value)

43 Wizualna edycja formularza JSP/JSF wynikowa klasa 271 package mypackage.backing; import javax.faces.component.html.htmlcommandbutton; import javax.faces.component.html.htmlform; import javax.faces.component.html.htmlinputsecret; import javax.faces.component.html.htmlinputtext; public class Login { private HtmlForm form1; private HtmlInputText inputtext1; private HtmlInputSecret inputsecret1; private HtmlCommandButton commandbutton1; Login.java JDeveloper generuje klasę backing bean z właściwościami odpowiadającymi instancjom komponentów a nie ich wartościom! (elastyczniejsze z dwóch możliwych rozwiązań) } public void setform1(htmlform form1) { this.form1 = form1; } public HtmlForm getform1() { return form1; } public void setinputtext1(htmlinputtext inputtext1) { this.inputtext1 = inputtext1; } public HtmlInputText getinputtext1() { return inputtext1; } public void setinputsecret1(htmlinputsecret inputsecret1) { this.inputsecret1 = inputsecret1; } public HtmlInputSecret getinputsecret1() { return inputsecret1; } public void setcommandbutton1(htmlcommandbutton commandbutton1) { this.commandbutton1 = commandbutton1; } public HtmlCommandButton getcommandbutton1() { return commandbutton1; }

44 Wizualna edycja formularza JSP/JSF wynikowa strona JSP 272 login.jsp <f:view> <body> <h:form binding="#{loginbean.form1}" id="form1"> <! Pominięte znaczniki definiujące tabelkę HTML --> Użytkownik: <h:inputtext binding="#{loginbean.inputtext1}" id="inputtext1"/> Hasło: <h:inputsecret binding="#{loginbean.inputsecret1}" id="inputsecret1"/> <h:commandbutton value="zaloguj" binding="#{loginbean.commandbutton1}" id="commandbutton1"/> </h:form> </body> </f:view> Powiązanie z instancją komponentu, a nie z wartością, a więc poprzez atrybut binding, a nie value!

45 Wizualna edycja reguł nawigacji 273 Pierwsza strzałka domyślnie dostaje etykietę success (etykiety można zmienić na diagramie) faces-config.xml <navigation-rule> <from-view-id>/login.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>success</from-outcome> <to-view-id>/ok.jsp</to-view-id> </navigation-case> <navigation-case> <from-outcome>failure</from-outcome> <to-view-id>/error.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule>

46 Utworzenie metody akcji 274 Login.java... public String commandbutton1_action() { // Add event code here... return null; }... Dwuklik na przycisku Ręczna edycja... public String commandbutton1_action() { String user = (String) inputtext1.getvalue(); String pass = (String) inputsecret1.getvalue(); if (user.equals(pass)) return "success"; else return "failure"; }...

47 Dostęp p do danych przekazanych poprzez backing beans (1/2) 275 Dwuklik na ikonie Strona nie służy do wprowadzania danych, więc można nie deklarować dla niej komponentu backing bean Do wyświetlenia danych przekazanych przez backing bean służy element h:outputtext Powiązanie outputtext z właściwością backing bean za pomocą palety właściwości

48 Dostęp p do danych przekazanych poprzez backing beans (2/2) 276 Wprowadzenie wartości #{ uaktywnia przycisk wywołujący okno dialogowe pozwalający na powiązanie z właściwością komponentu backing bean (lub innego dostępnego obiektu np. powiązań z modelem)

49 Gotowa aplikacja 277 marek/marek marek/xxx

50 278 Rozbudowa aplikacji JavaServer Faces - walidacja - konwersja - obsługa zdarzeń - wsparcie dla aplikacji wielojęzycznych - ukrycie źródeł JSP przed dostępem

51 Walidacja danych w aplikacjach webowych 279 Typowe cele walidacji w aplikacjach webowych: Sprawdzenie czy zostały wprowadzone wartości do wszystkich wymaganych pól formularza i czy format wartości jest odpowiedni Ponowne wyświetlenie formularza w przypadku błędów Z komunikatami o błędach Z zachowaniem poprawnych wartości

52 Walidacja danych w aplikacjach JSF 280 Walidacja ręczna Walidacja w metodach setxxx i/lub metodzie akcji Metoda akcji zwraca null by wymusić ponowne wyświetlenie formularza Niejawna walidacja automatyczna Użycie atrybutu required Właściwości backing beans typów prostych System wyświetla formularz ponownie gdy błąd konwersji Wyświetlanie komunikatów o błędach: h:message Jawna walidacja automatyczna Użycie predefiniowanych walidatorów: f:validatelength, f:validatedoublerange, f:validatelongrange System wyświetla formularz ponownie gdy błąd walidacji Wyświetlanie komunikatów o błędach: h:message Walidatory aplikacji (custom validators) Implementują interfejs Validator Rejestrowane w faces-config.xml

53 Przykłady walidacji w JSF (1/2) 281 Obowiązkowa nazwa użytkownika: Ustawienie atrybutu required Dodanie elementu h:message i powiązanie go z polem formularza <h:inputtext binding="#{loginbean.inputtext1}" id="inputtext1" required="true"/> <h:message for="inputtext1" binding="#{loginbean.message1}" id="message1"/>

54 Przykłady walidacji w JSF (2/2) 282 Hasło od 4 do 6 znaków: Dodanie walidatora f:validatelength i ustawienie jego właściwości Dodanie elementu h:message i powiązanie go z polem formularza <h:inputsecret binding="#{loginbean.inputsecret1}" id="inputsecret1"> <f:validatelength maximum="6" minimum="4"/> </h:inputsecret> <h:message for="inputsecret1" binding="#{loginbean.message2}" id="message2"/>

55 Konwertery 283 Konwertery są używane gdy: Wymagana jest inna konwersja niż standardowa dokonywana automatycznie (do typów takich jak int, float, Integer, Boolean,...) Wymagane jest zaawansowane formatowanie (liczb, dat) Konwersja a walidacja Konwerter może służyć do walidacji generuje wyjątek i tworzy komunikat o błędzie gdy konwersja się nie powiedzie Konwerter również zmienia format wyświetlania, a nie tylko konwertuje wprowadzane dane Walidatory mogą być używane tylko z komponentami do wprowadzania danych, a konwertery również z h:outputtext Standardowe konwertery: f:convertnumber, f:convertdatetime Niestandardowe konwertery tworzy się implementując interfejs Converter <h:outputtext value="#{user.lastlogin}"> <f:convertdatetime datestyle="full" /> </h:outputtext> <h:outputtext value="#{user.lastlogin}"> <f:convertdatetime pattern="eeeeeeee, MMM dd, yyyy" /> </h:outputtext>>

56 Warunkowe renderowanie i aktywacja komponentów 284 Poprzez zmianę wartości atrybutu rendered można spowodować, że komponent nie będzie wyświetlany (domyślnie true) <h:commandbutton value="zaloguj" binding="#{loginbean.commandbutton1}" action="#{loginbean.commandbutton1_action}" rendered="false"/> Poprzez zmianę wartości atrybutu disabled można spowodować, że komponent nie będzie aktywny (domyślnie false) <h:commandbutton value="zaloguj" binding="#{loginbean.commandbutton1}" action="#{loginbean.commandbutton1_action}" disabled="true"/> Możliwe odwołanie do metody backing bean: #{}

57 Obsługa zdarzeń w aplikacji JSF 285 Zdarzenia zachodzące w aplikacji JSF można podzielić na dwie kategorie: Zdarzenia inicjujące przetwarzanie po stronie logiki biznesowej Zdarzenia wpływające jedynie na interfejs użytkownika Kategorie procedur obsługi zdarzeń w JSF: Action controllers (metody akcji) Uruchamiane po wypełnieniu komponentu backing bean danymi i po walidacji Zwracają wartości decydujące o nawigacji Event listeners Często uruchamiane przed wypełnieniem komponentu backing bean danymi i z pominięciem walidacji Nie wpływają bezpośrednio na nawigację

58 Rodzaje Event Listeners 286 ActionListener Wywoływany przez przyciski, mapy obrazkowe i linki z kodem JavaScript Elementy te automatycznie zatwierdzają formularz ValueChangeListener Wywoływany przez listy rozwijane, pola wyboru, grupy radiowe, pola tekstowe, itp. Elementy te automatycznie nie zatwierdzają formularza Konieczne wymuszenie zatwierdzenia formularza poprzez kod JavaScript: submit() w onchange lub onclick

59 ActionListener - Przykład 287 <h:commandbutton actionlistener= "#{bean.sideeffect}" immediate="true" /> Metoda obsługująca zdarzenie zwyczajowo w klasie komponentu backing bean Przypomnienie: Dla zdarzeń powodujących nawigację: atrybut action public void sideeffect(actionevent event) { // np. aktywacja/deaktywacja innych // elementów formularza } Umożliwia obsługę zdarzeń przed walidacją innych komponentów Metoda w klasie komponentu backing bean, zwracająca void

60 ValueChangeListener Przykład (1/2) 288 Pole wyboru uaktywniające przycisk zatwierdzający formularz logowania disabled= true Wpisanie w palecie właściwości nazwy metody powoduje utworzenie szkieletu metody w klasie backing bean public void checkbox1changed(valuechangeevent valuechangeevent) { // Add event code here... if (selectbooleancheckbox1.isselected()) commandbutton1.setdisabled(false); else commandbutton1.setdisabled(true); }

61 ValueChangeListener Przykład (2/2) 289 <h:selectbooleancheckbox binding="#{loginbean.selectbooleancheckbox1}" id="selectbooleancheckbox1" valuechangelistener="#{loginbean.checkbox1changed}" onchange="submit()"/> Wymagany JavaScript, aby zmiana stanu pola wyboru zatwierdzała formularz (należy wpisać ręcznie lub przez paletę) Problem: Po zmianie stanu pola wyboru budzi się walidacja pól tekstowych! Rozwiązanie problemu niechcianej walidacji: Dodanie immediate="true" w elemencie pola wyboru (domyślnie jest false), aby obsługa zdarzenia miała miejsce przed walidacją Dodanie poniższego kodu na końcu metody obsługi zdarzenia: FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); context.renderresponse(); // skraca normalne przetwarzanie UWAGA: W niektórych wersjach Internet Explorer, zdarzenie onchange wystąpi dopiero gdy focus znajdzie się na innym elemencie (jest to raczej bug...). Rozwiązaniem jest onclick

62 Nawigacja za pomocą linków 290 Nawigacja następuje w wyniku zwrócenia konkretnej etykiety przez metodę akcji Akcję nawigacyjną oprócz przycisków mogą wywoływać również linki Tworzone za pomocą znacznika h:commandlink Renderowane z wykorzystaniem kodu JavaScript, zatwierdzającego formularz (JavaScript w przeglądarce musi być włączony!) error.jsp <h:form> <h:commandbutton value="powrót" action="success"/> <h:commandlink action="success"> <h:outputtext value="powrót"/> </h:commandlink> </h:form>

63 Backing beans o zasięgu sesji 291 Backing beans najczęściej mają zasięg obsługi żądania (request) Można zwiększyć ich czas życia do zasięgu sesji (session) lub aplikacji (application), jeśli mają służyć do przechowywania danych między kolejnymi żądaniami loginbean scope=request loginbean scope=session <managed-bean> faces-config.xml <managed-bean-name>loginbean</managed-bean-name> <managed-bean-class>mypackage.backing.login</managed-bean-class> <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> </managed-bean>

64 Pliki.properties. w JSF 292 Plik.properties to tekstowy plik zawierający pary klucz=wartość Aplikacja JSF może pobierać teksty do wyświetlenia z plików.properties (Resource Bundles) Pliki.properties umieszczane są tam gdzie klasy (WEB-INF/classes) Do ładowania plików.properties służy znacznik f:loadbundle wskazujący: Nazwę pliku (bez rozszerzenia, z prefiksem pakietu) Nazwę zmiennej (typu Map) do przechowania odczytanych danych <f:loadbundle basename="komunikaty" var="kom"/> #{kom.klucz}

65 Plik.properties. - Przykład 293 New->Simple files->file komunikaty.properties sorryprompt=sorry backlabel=back error.jsp <f:view> <f:loadbundle basename="komunikaty" var="kom"/>... <h:outputtext value="#{kom.sorryprompt}"/> <h:outputtext value="#{loginbean.inputtext1.value}"/>... <h:form> <h:commandbutton value="#{kom.backlabel}" action="success"/> <h:commandlink action="success"> <h:outputtext value="#{kom.backlabel}"/> </h:commandlink> </h:form>... </f:view>

66 Internacjonalizacja aplikacji 294 Należy przygotować zestaw plików.properties dla poszczególnych języków (różniących się kodem lokalizacji w przyrostku nazwy): komunikaty.properties, komunikaty_pl.properties,... W znaczniku f:view należy umieścić atrybut locale Może to nie być konieczne (serwer może ustawić sam) Wartość locale wyznaczoną przez ustawienia przeglądarki użytkownika można odczytać z FacesContext Odczyt pliku i wyświetlanie komunikatów bez zmian!

67 Internacjonalizacja aplikacji - Przykład 295 komunikaty.properties sorryprompt=sorry backlabel=back komunikaty_pl.properties sorryprompt=przykro nam backlabel=powrót UWAGA: Polskie znaki (poza ó ) w kostaci kodów Unicode (\uxxxx) error.jsp <f:view locale="#{facescontext.externalcontext.request.locale}"> <f:loadbundle basename="komunikaty" var="kom"/>... <h:outputtext value="#{kom.sorryprompt}"/> <h:outputtext value="#{loginbean.inputtext1.value}"/>... <h:form> <h:commandbutton value="#{kom.backlabel}" action="success"/> <h:commandlink action="success"> <h:outputtext value="#{kom.backlabel}"/> </h:commandlink> </h:form>... </f:view>

68 Podmiana i internacjonalizacja komunikatów w ze standardowych walidatorów (1/2) 296 Należy wykonać dwa kroki: Przygotować pliki.properties dla poszczególnych języków zawierające nowe komunikaty przypisane do predefiniowanych kluczy Wskazać przygotowane pliki jako message bundle zawierający dostosowane komunikaty w konfiguracji aplikacji (faces-config.xml) komunikaty_pl.properties javax.faces.component.uiinput.required=pole jest wymagane! javax.faces.validator.lengthvalidator.minimum=minimalna wymagana liczba znaków to {0}! javax.faces.validator.lengthvalidator.maximum=maksymalna wymagana liczba znaków to {0}! W miejsce {0} będzie wstawiany parametr ograniczenia np. limit na liczbę znaków

69 Podmiana i internacjonalizacja komunikatów w ze standardowych walidatorów (2/2) 297 faces-config.xml <application> <message-bundle> komunikaty </message-bundle> </application> Interaktywny edytor zawartości faces-config.xml

70 Problem dostępu do stron JSP 298 Domyślnie źródłowe strony JSP nie są chronione przed bezpośrednim dostępem Dostęp do stron JSP zawierających znaczniki JSF bez pośrednictwa kontrolera FacesServlet powoduje błędy Jest to jedna z wad JSF!

71 Ochrona źródłowych stron JSP 299 Nie można umieścić stron JSP w WEB-INF gdyż w JSF URL musi odpowiadać lokalizacji pliku: strona.jsp -> strona.faces lub faces/strona.jsp Rozwiązaniem jest wykorzystanie security-constraint w pliku web.xml web.xml <security-constraint> <web-resource-collection> <web-resource-name>raw JSPs </web-resource-name> <url-pattern>/login.jsp</url-pattern> <url-pattern>/ok.jsp</url-pattern>... </web-resource-collection> <auth-constraint> <description>no roles, no direct access</description> </auth-constraint> </security-constraint>

72 300 Tworzenie aplikacji bazodanowych w JavaServer Faces - prezentowanie danych tabelarycznych - dostęp p do wyników w zapytań

73 Prezentacja danych tabelarycznych 301 Często aplikacja musi przedstawić kolekcję danych w postaci tabelarycznej Na etapie projektowania strony liczba wierszy jest nieznana Typowy scenariusz przy zapytaniach do bazy danych JSF umożliwia prezentację danych tabelarycznych bez konstrukcji pętli za pomocą komponentu h:datatable h:datatable zawiera definicję jednego wiersza Struktura wiersza jest powielona dla elementów kolekcji Można wskazać szczególną zawartość dla nagłówka i stopki za pomocą elementu f:facet Można wskazać od którego elementu kolekcji (numeracja od 0) i ile wierszy ma być wyświetlonych (atrybuty first i rows)

74 Dane źródłowe dla h:datatable 302 Lista komponentów Java Bean Tablica komponentów Java Bean Pojedynczy komponent Java Bean java.sql.resultset javax.servlet.jsp.jstl.sql.result Użyteczna alternatywa dla java.sql.resultset Nie traci zawartości po zamknięciu połączenia z bazą javax.sql.rowset javax.faces.model.datamodel Wszystkie źródła danych muszą być jawnie lub niejawnie opakowane w DataModel Podklasy ScalarDataModel, ListDataModel, ArrayDataModel, ResultSetDataModel, ResultDataModel

75 h:datatable dla tablicy obiektów w (1/4) 303 Book.java public class Book { private String author; private String title; public Book() {} BookBean.java public class BooksBean { public Book [] getbooks() { Book [] books = { new Book("Adam Mickiewicz", "Pan Tadeusz"), new Book("Joanna Chmielewska", "Depozyt"), new Book("Ernest Hemingway", "Komu bije"), new Book("William Wharton", "Ptasiek") }; } } return books; public Book(String a, String t) { this.author = a; this.title = t; } } public void setauthor(string author) {...} public String getauthor() {...} public void settitle(string title) {...} public String gettitle() {...}

76 h:datatable dla tablicy obiektów w (2/4) 304 Rejestracja źródła danych jako managed bean w faces-config.xml faces-config.xml <managed-bean> <managed-bean-name> booksbean </managed-bean-name> <managed-bean-class> mypackage.booksbean </managed-bean-class> <managed-bean-scope> request </managed-bean-scope> </managed-bean> Dodanie komponentu datatable na stronie

77 h:datatable dla tablicy obiektów w (3/4) 305 Wskazanie właściwości komponentu managed bean jako źródłowej kolekcji danych Podanie klasy reprezentującej strukturę elementu kolekcji jest opcjonalne. Umożliwia kreatorowi automatyczne wypełnienie zawartości kolumn i ich nagłówków! Ręczne wprowadzenie nazwy zmiennej, która będzie reprezentować kolejne elementy

78 h:datatable dla tablicy obiektów w (4/4) 306 h:column definuje kolumnę tabeli f:facet w tabeli definiuje nagłówek (header) i stopkę (footer) Uwaga: Zawartość nie-jsf (np. HTML) musi być ujęta w element f:verbatim, aby była wyświetlona we właściwym miejscu ksiazki.jsp <h:datatable value="#{booksbean.books}" var="book"> <h:column> <f:facet name="header"> <h:outputtext value="title"/> </f:facet> <h:outputtext value="#{book.title}"/> </h:column> <h:column> <f:facet name="header"> <f:verbatim>author</f:verbatim> </f:facet> <h:outputtext value="#{book.author}"/> </h:column> </h:datatable>

79 Dostosowywanie wyglądu Klasy CSS 307 Elementy z biblioteki znaczników JSF HTML zawierają atrybut styleclass wskazujący klasę zdefiniowaną w dołączonym arkuszu stylów CSS Element h:datatable zawiera kilka atrybutów umożliwiających specyfikację stylu: styleclass columnclasses, footerclass, headerclass, rowclasses styl.css.nieparzysty { background-color: Yellow; color: black; }.parzysty { background-color: Cyan; color: black; } ksiazki.jsp <head> <link href="css/styl.css" rel="stylesheet"/>... </head>... <h:datatable value="#{booksbean.books}" var="book" rowclasses="nieparzysty, parzysty"> </h:datatable>

80 h:datatable Prezentacja wyników zapytań do bazy danych 308 Sposoby przygotowania danych źródłowych: Wydobycie danych ze zbioru wynikowego JDBC i ich umieszczenie w tablicy lub liście obiektów Wymaga wielu linii kodu i utworzenia klasy reprezentującej wiersze wyniku zapytania Sensowne przy wykorzystaniu technologii mapowania obiektowo-relacyjnego i wspierających je kreatorów (np. Oracle TopLink + JDeveloper) Bezpośrednie wykorzystanie ResultSet JDBC ResultSet wymaga utrzymania połączenia z bazą danych... Wykorzystanie klasy ResultSupport z JSTL Przejmuje dane z ResultSet (jedna linia kodu!) Odłączony od bazy danych

81 h:datatable dla wyniku zapytania (1/2) 309 EmpsBean.java public class EmpsBean { public Result getemps() { Result r = null; try { Context ctx = new InitialContext(); DataSource ds = (DataSource)ctx.lookup ("jdbc/marek8ids"); Connection conn = ds.getconnection(); Statement stmt = conn.createstatement(); ResultSet rs = stmt.executequery("select ENAME, SAL from EMP"); r = ResultSupport.toResult(rs); } catch (Exception e) {} return r; } } <managed-bean> <managed-bean-name>empsbean</managed-bean-name> <managed-bean-class>mypackage.empsbean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> </managed-bean> faces-config.xml

82 h:datatable dla wyniku zapytania (2/2) 310 pracownicy.jsp <h:datatable value="#{empsbean.emps}" var="emp" border="1"> <h:column> <f:facet name="header"> <f:verbatim>nazwisko</f:verbatim> </f:facet> <h:outputtext value="#{emp.ename}"/> </h:column> <h:column> <f:facet name="header"> <f:verbatim>płaca</f:verbatim> </f:facet> <h:outputtext value="#{emp.sal}"/> </h:column> </h:datatable> DataModel udostępnia wiersz wyniku zapytania w postaci obiektu, zawierającego właściwości odpowiadające wartościom atrybutów

83 Podsumowanie 311

84 JSF Podsumowanie (1/2) 312 JSF to technologia tworzenia interfejsu użytkownika pracującego po stronie serwera w aplikacjach J2EE Obejmuje również obsługę nawigacji (kontroler) Nadzieja dla programistów J2EE na dorównanie.net w zakresie prostoty tworzenia interfejsu użytkownika w aplikacjach webowych W pewnym stopniu alternatywa dla Struts Wykorzystuje doświadczenia twórców Struts i innych szkieletów aplikacji Uproszczony kontroler Ograniczone możliwości walidacji Nacisk na interfejs użytkownika Struts i JSF mogą współpracować

85 JSF Podsumowanie (2/2) 313 JSF oferuje stanowe, rozszerzalne i konfigurowalne komponenty interfejsu i możliwość tworzenia dodatkowych Podstawowym środowiskiem do renderowania komponentów jest JSP Specyfikacja JSF definiuje dwie biblioteki znaczników JSF w Oracle JDeveloper 10g Podstawowa technologia tworzenia widoków i kontrolera od Pełne wsparcie z bogactwem kreatorów i edytorów wizualnych

JavaServer Faces (JSF)

JavaServer Faces (JSF) JavaServer Faces (JSF) Autor wykładu: Marek Wojciechowski Plan wykładu JSF jako infrastruktura aplikacji WWW JSF.x Nowe cechy JSF.0 Java Enterprise Edition (Java EE) JavaServer Faces (JSF) Java Enterprise

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW II

Infrastruktura aplikacji WWW II Infrastruktura aplikacji WWW II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura w aplikacjach Java EE JavaServer Faces (JSF) Infrastruktura aplikacji WWW

Bardziej szczegółowo

6. Powtórz kroki z punktu 5. dla strony sorry.jsp, zmieniając jedynie treść wyświetlanego tekstu ( Niestety zamiast Witaj )

6. Powtórz kroki z punktu 5. dla strony sorry.jsp, zmieniając jedynie treść wyświetlanego tekstu ( Niestety zamiast Witaj ) Wielowarstwowe aplikacje internetowe - laboratorium JavaServer Faces (JSF) Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Oracle JDeveloper w wersji 10.1.3 lub wyŝszej.

Bardziej szczegółowo

Poznań Java User Group 2005. Java Server Faces. Wprowadzenie (Fakty i Mity)

Poznań Java User Group 2005. Java Server Faces. Wprowadzenie (Fakty i Mity) Poznań Java User Group 2005 Java Server Faces Wprowadzenie (Fakty i Mity) Plan prezentacji Ograniczenia szkieletów WWW Podstawowe elementy JSF JSF krok po kroku: Warstwa wizualna Obsługa zdarzeń Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Java Server Faces - wprowadzenie

Java Server Faces - wprowadzenie Java Server Faces - wprowadzenie Java Server Faces (JSF) jest najpopularniejszą technologią opartą o język JAVA, służącą do tworzenia aplikacji webowych (dynamicznych stron WWW). pomimo że JSF i EJB wchodzą

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

JAVA SERVER FACES jest to nowy framework Javy do tworzenia interface u użytkownika dla aplikacji sieciowych.

JAVA SERVER FACES jest to nowy framework Javy do tworzenia interface u użytkownika dla aplikacji sieciowych. Czym jest JSF? JAVA SERVER FACES jest to nowy framework Javy do tworzenia interface u użytkownika dla aplikacji sieciowych. Wykorzystuje cykl życia (lifecycle) aplikacji internetowej za pośrednictwem kontrolera

Bardziej szczegółowo

Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji

Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji pojęcie komponentu powiązanie z modelem danych widok (View) jako drzewo komponentów obiekty pomocnicze: konwertery, walidatory, obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Przykład 1 Zastosowanie szablonów Tworzenie kopii projektu typu Web Application o nazwie

Bardziej szczegółowo

BEAN VALIDATION. Waldemar Korłub. Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska

BEAN VALIDATION. Waldemar Korłub. Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska BEAN VALIDATION Waldemar Korłub Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska Bean Validation Uniwersalny mechanizm walidacji danych we wszystkich warstwach aplikacji Warstwa interfejsu,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz Aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o środowisko Visual Web Java Server Faces. Zarządzanie obiektami typu SesionBeans, RequestBeen i ApplicationBeans, Laboratorium 1 Wzorce oprogramowania lab1, Okres

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych. Dodanie aplikacji klienta uruchamianej przez przeglądarkę kontynuacja projektu:

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych. Dodanie aplikacji klienta uruchamianej przez przeglądarkę kontynuacja projektu: Instrukcja tworzenia aplikacji EE na bazie aplikacji prezentowanej na zajęciach lab.4 z PIO zawierającej aplikację klienta typu EE oraz internetową aplikację uruchamianą za pomocą przeglądarki. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Konwersja danych. Programowanie komponentowe 4. wg http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ bnaph.html

Konwersja danych. Programowanie komponentowe 4. wg http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ bnaph.html Konwersja danych wg http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ bnaph.html Programowanie komponentowe 4 Znaczniki typu f: 1. Podstawowe znaczniki JSF Znaczniki do obsługi zdarzeń f:actionlistener f:phaselistener

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Konfigurowanie edytora programu za pomocą Tools/Options/Editor Konfigurowanie edytora programu za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >.

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >. Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Hibernate. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 6.7.1 (do pobrania z http://www.netbeans.org/downloads/index.html).

Bardziej szczegółowo

Przykłady pytań do zaliczenia programu wykonywanego w ramach zajęć laboratoryjnych 6-8 z Programowania komponentowego w Javie. Zofia Kruczkiewicz

Przykłady pytań do zaliczenia programu wykonywanego w ramach zajęć laboratoryjnych 6-8 z Programowania komponentowego w Javie. Zofia Kruczkiewicz Przykłady pytań do zaliczenia programu wykonywanego w ramach zajęć laboratoryjnych 6-8 z Programowania komponentowego w Javie Zofia Kruczkiewicz 1. Jakie warstwy zawiera aplikacja internetowa? 2. Wymień

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF JSP Cykl życia strony JSP Strony JSP są przetwarzane jako servlety, więc dziedziczą po nich wiele cech Kiedy następuje odwołanie do strony JSP, jest

Bardziej szczegółowo

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne)

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne) 1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram ń, semestr zimowy -2017 (studia stacjonarne) 6 października Wprowadzenie do aplikacji WWW Rys historyczny Składniki architektury WWW o klient HTTP o serwer HTTP o protokół

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSF 2 wprowadzenie Konfiguracja Eclipse - dodanie szablonu XHTML dla potrzeb JSF 1. Otwórz menu Window/Preferences. Następnie z drzewka wybierz Web/HTML Files/Editor/Templates.

Bardziej szczegółowo

Java. Michał Wójcik. michal.wojcik@eti.pg.gda.pl http://mwojcik.eti.pg.gda.pl

Java. Michał Wójcik. michal.wojcik@eti.pg.gda.pl http://mwojcik.eti.pg.gda.pl Java Michał Wójcik michal.wojcik@eti.pg.gda.pl http://mwojcik.eti.pg.gda.pl Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF)

Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF) 352 Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF) Plan prezentacji 353 Architektura i technologie składowe Oracle ADF ADF Business Components jako warstwa logiki biznesowej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Czym jest Spring Boot? Spring Boot jest szkieletem aplikacji, opiera się o Spring Framework czyli Framework szeroko

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy. Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy. Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić JSP tags, Używanie tagów, Custom tags, JSP objests, Obiekty

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Facelets ViewHandler

Facelets ViewHandler JSF i Facelets Wprowadzenie JSP (JavaServer Pages) są natywną i najczęściej używaną technologią do tworzenia warstwy prezentacyjnej dla JSF (JavaServer Faces) Istnieją alternatywne technologie opisu wyglądu

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo

2) W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć chęć utworzenia nowej aplikacji (wygląd okna może się różnić od powyższego); kliknąć OK

2) W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć chęć utworzenia nowej aplikacji (wygląd okna może się różnić od powyższego); kliknąć OK Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 2 Celem tego laboratorium jest pokazanie, w jaki sposób aplikacje stworzone w różnych technologiach mogą korzystać z funkcjonalności udostępnianej przez komponenty

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 2 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu Połączenie za pomocą JNDI i DataSource Połączenie za pomocą JNDI i DataSource Krótki wstęp do usług katalogowych Dotychczas w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013

Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013 e-biznes Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013 Michał Cieśla pok. 440a, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 Literatura B. Burke,

Bardziej szczegółowo

Java EE: JSF + EJB + JPA + CDI + BV

Java EE: JSF + EJB + JPA + CDI + BV Java EE: JSF + EJB + JPA + CDI + BV Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia jest utworzenie prostej aplikacji bazodanowej umożliwiającej przeglądanie i dodawanie zleceń serwisowych. Ćwiczenie pokazuje współpracę technologii

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

JSF 1.2. w wykonaniu NetBeans IDE 6.1. Jacek Laskowski

JSF 1.2. w wykonaniu NetBeans IDE 6.1. Jacek Laskowski JSF 1.2 w wykonaniu NetBeans IDE 6.1 Jacek Laskowski http://www.jaceklaskowski.pl Konferencja NetBeans RoadShow Kraków (11.04.2008), Warszawa (12.04.2008) O mnie... Pasjonat Korporacyjnej Javy 5 (Java

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Hibernate. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 5.5 wraz z serwerem Sun Java System Application Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii JavaServer Faces wg https://docs.oracle.com/javaee/7/jeett.pdf

Podstawy technologii JavaServer Faces wg https://docs.oracle.com/javaee/7/jeett.pdf Podstawy technologii JavaServer Faces wg https://docs.oracle.com/javaee/7/jeett.pdf Technologie internetowe 3 1 Z czego składa się technologia JavaServer Faces? (wykład 2, str.2-3, 7) interfejsu programowania

Bardziej szczegółowo

Architektura Model-View-Controller

Architektura Model-View-Controller 172 Architektura Model-View-Controller Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ JSP Model 1 173 1 JSP 3 2 Klasa zewnętrzna (np. JavaBean) 2 1. Przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Standard Tag Library Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze standardową biblioteką znaczników JSTL. W ramach ćwiczenia zostanie skonstruowany prosty sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji J2EE w architekturze Model-View-Controller

Projektowanie aplikacji J2EE w architekturze Model-View-Controller XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Projektowanie aplikacji J2EE w architekturze Model-View-Controller Maciej Zakrzewicz PLOUG, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej mzakrz@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika w oparciu o oprogramowanie dlibra 5.0

Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika w oparciu o oprogramowanie dlibra 5.0 Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika w oparciu o oprogramowanie dlibra 5.0 Mariusz Stanisławczyk VII Warsztaty Biblioteki Cyfrowe Plan prezentacji Przykłady istniejących bibliotek cyfrowych Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Co to jest Javascript Javascript jest językiem skryptowym pozwalającym na dołączanie dodatkowej funkcjonalności do stron WWW. Jest ona najczęściej związana z modyfikacją

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Java EE: JSF + EJB + JPA

Java EE: JSF + EJB + JPA Java EE: JSF + EJB + JPA Celem ćwiczenia jest utworzenie prostej aplikacji bazodanowej umożliwiającej przeglądanie i dodawanie zleceń serwisowych. Ćwiczenie pokazuje współpracę technologii JSF (podstawowej

Bardziej szczegółowo

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Javadoc Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Wprowadzenie do Javadoc Treść prezentacji: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/javadoc.pdf Zadania: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/zadanie.rar

Bardziej szczegółowo

JAVA EE 8. Waldemar Korłub. Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska

JAVA EE 8. Waldemar Korłub. Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska JAVA EE 8 Waldemar Korłub Narzędzia i aplikacje Java EE KASK ETI Politechnika Gdańska Java EE 8 Java EE 5 rok 2006 Java EE 6 rok 2009 Java EE 7 rok 2013 Java EE 8 rok 2017 Servlet 4.0 HTTP/2 Server push

Bardziej szczegółowo

Java Database Connectivity

Java Database Connectivity Java Database Connectivity Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych serwletów z użyciem technologii JDBC. Podczas ćwiczenia zbudowane zostaną serwlety ilustrujące podstawowe techniki łączenia się

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida Cel pracy Analiza wybranych ram projektowych dostępnych dla platformy Java Warunki selekcji napisany z wykorzystaniem języka Java oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wykorzystanie Hibernate

Podstawowe wykorzystanie Hibernate Podstawowe wykorzystanie Hibernate Cel Wykonanie prostej aplikacji webowej przedstawiającą wykorzystanie biblioteki. Aplikacja sprawdza w zależności od wybranej metody dodaje, nową pozycje do bazy, zmienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż.

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż. Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Wstęp Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak Agenda Założenia do wykładu Zasady zaliczeń Ramowy program wykładu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Plan. Stan sesji (1/2) Stan sesji (2/2) Stan sesji Tworzenie przycisku Integracja prostego formularza z raportem Tworzenie formularza z raportem

Plan. Stan sesji (1/2) Stan sesji (2/2) Stan sesji Tworzenie przycisku Integracja prostego formularza z raportem Tworzenie formularza z raportem 5 Integracja stron aplikacji, tworzenie zintegrowanych formularzy i raportów Plan Stan sesji Tworzenie przycisku Integracja prostego formularza z raportem Tworzenie formularza z raportem 2 Stan sesji (1/2)

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC.

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC. 1. Wprowadzenie Aplikacje webowe są aplikacjami typu klient-serwer, czyli w uproszczeniu w odległym miejscu ustawiony został serwer podłączony do sieci internet. Serwer ten ma nadany unikatowy adres sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C++ 2008 mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Tworzenie aplikacji konsolowych 2 3 Tworzenie nowego projektu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo