Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF)"

Transkrypt

1 352 Tworzenie aplikacji J2EE w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF)

2 Plan prezentacji 353 Architektura i technologie składowe Oracle ADF ADF Business Components jako warstwa logiki biznesowej Tworzenie aplikacji webowych w technologiach: ADF Business Components + JSP + Struts ADF Business Components + JSF + ADF Faces Podsumowanie

3 Architektura Oracle ADF 354

4 Oracle Application Development Framework (ADF) 355 Ukrywa złożoność J2EE oferując wizualne środowisko projektowe Zwiększa produktywność programisty typowa funkcjonalność jest już zaimplementowana programiści skupiają się na kodzie specyficznym dla danej aplikacji Oparty o uznane wzorce projektowe dla J2EE np. architektura Model-View-Controller dla aplikacji webowych Jest wynikiem ewolucji i integracji technologii dostępnych we wcześniejszych wersjach JDeveloper BC4J -> ADF Business Components, UIX -> ADF Faces

5 Zalety Oracle ADF 356 Dostępność narzędzia wspierającego framework: JDeveloper 10g Swoboda wyboru technologii ADF dla każdej z warstw wspiera różne technologie Kompleksowość oferowanych rozwiązań Obejmuje wszystkie warstwy aplikacji Uwzględnia wszystkie fazy rozwoju oprogramowania Niezależność od platformy Możliwość instalacji na dowolnym serwerze J2EE JDeveloper oferuje kreator instalacji ADF runtime dla popularnych serwerów J2EE

6 Warstwy Oracle ADF 357 Web & Wireless Clients Rich Clients Controller Model Business Services Business Services warstwa oferująca dostęp do różnych źródeł danych i obsługująca logikę biznesową Model warstwa abstrakcji zapewniająca spójne mechanizmy współpracy warstw View i Controller z różnymi implementacjami Business Services Controller obsługuje przepływ sterowania w aplikacji webowej View dostarcza interfejs użytkownika

7 Architektura Oracle ADF 358 * Schemat z Oracle ADF Developer s Guide

8 Moduły Oracle ADF 359 Oracle ADF Model Kluczowy element ADF Oferuje ujednolicone podejście do deklaratywnego wiązania różnych interfejsów użytkownika z różnymi usługami biznesowymi z różnymi Implementuje Data Control specyfikację JSR-227 dotyczącą warstwy abstrakcji usług biznesowych Oracle ADF Controller Integruje Struts i JSF z Oracle ADF Model Oracle ADF Faces Biblioteka komponentów JSF Oracle ADF Swing Rozszerzenie ADF Model dla aplikacji Swing Oracle ADF Business Components Upraszcza implementację usług biznesowych, szczególnie twórcom aplikacji korzystających wcześniej z 4GL (np. Oracle Forms)

9 Szablony aplikacji w JDeveloper 10g (10.1.3) 360 Szablon rozumiany jako wybór technologii Zwiększenie przejrzystości przez ograniczenie wyboru Szablony dostarczane jedynie dla wygody Gotowe szablony: Web Application: JSF, EJB, Toplink Web Application: JSF, ADF Business Components Web Application: JSF, EJB Web Application: JSP, Struts, ADF Business Components Java Application: ADF Swing, ADF Business Components Java Application: Java, Swing/JFC No Template: wszystkie technologie

10 ADF Zalecane zestawy technologii 361 Zalecany szablon dla programistów J2EE i nowych aplikacji: Business Services: EJB Session + Oracle Toplink Controller: JSF View: JSF + ADF Faces Zalecany szablon dla programistów migrujących z Oracle Forms: Business Services: ADF Business Components Controller: JSF View: JSF +ADF Faces W poprzednich wersjach JDevelopera wybrane szablony były oznaczone jako domyślne : Web Application [Default] (JSP, Struts, ADF BC) Preview & EA: Web Application [Default] (JSF, JSP, ADF BC) : brak wskazania domyślnych szablonów

11 ADF Przykładowa aplikacja 362 Model Controller View

12 JDeveloper 10g: Kroki tworzenia aplikacji webowej opartej o ADF 363 1) Utworzenie aplikacji Typowo z wybraniem jednego z szablonów 2) Zaprojektowanie warstwy usług biznesowych dla modelu Gdy usługi biznesowe w innej technologii niż ADF Business Components to dodatkowo utworzenie kontrolek danych 3) Zaprojektowanie przepływu sterowania dla kontrolera 4) Utworzenie stron - widoków

13 364 ADF Business Components jako warstwa logiki biznesowej

14 Tworzenie nowej aplikacji wg szablonu obejmującego ADF Business Components Wskazanie nazwy aplikacji, katalogu i szablonu 365 Powstają 2 projekty: Model i ViewController

15 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (1/6) 366 Uruchomienie kreatora

16 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (2/6) 367 Wybór połączenia z bazą danych Wybór tabel, które mają być reprezentowane jako obiekty encyjne

17 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (3/6) 368 Wybór obiektów encyjnych, dla których mają zostać utworzone modyfikowalne widoki Wybór obiektów encyjnych, dla których mają zostać utworzone widoki tylko do odczytu

18 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (4/6) Opcjonalne utworzenie domyślnego modułu aplikacji Domyślny moduł aplikacji zawiera wszystkie obiekty encyjne i widoki Domyślny moduł aplikacji umożliwia przetestowanie utworzonych komponentów Na potrzeby aplikacji zalecane jest utworzenie specjalizowanych ( odchudzonych ) modułów aplikacji 369

19 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (5/6) 370 Opcjonalne utworzenie diagramu UML komponentów biznesowych Obiekty encyjne Widoki Moduł aplikacji

20 Tworzenie komponentów w biznesowych opartych o tabele bazy danych (6/6) 371 Efekt działania kreatora: Obiekty encyjne, widoki i opcjonalnie domyślny moduł aplikacji Asocjacje między obiektami encyjnymi dla encji powstałych z tabel powiązanych relacją klucza obcego Linki między widokami prezentującymi dane z obiektów encyjnych powiązanych asocjacjami

21 Rodzaje komponentów w biznesowych 372 Obiekty encyjne (Entity Objects) Reprezentują dane Odpowiadają za walidację i trwałość danych Widoki (View Objects) Udostępniają dane dla aplikacji Filtrują i zmieniają sposób prezentacji danych Moduły aplikacji (Application Modules) Publikują widoki dla aplikacji Odpowiadają za zarządzanie transakcjami

22 Obiekty encyjne (Entity Objects) 373 Reprezentują model biznesowy: Dane Reguły biznesowe: walidacja danych Jeden obiekt encyjny odpowiada jednej tabeli Obiekty encyjne mogą być powiązane asocjacjami Reprezentującymi zależności klucza obcego Umożliwiającymi dostęp do związanych encji

23 Obiekty encyjne - pliki 374 Generowane domyślnie: Emp.xml (obowiązkowy) - metadane o komponencie EmpImpl.java (opcjonalny) - dziedziczy z EntityImpl Reprezentuje wiersze Zawiera metody setter/getter dla atrybutów Generowane opcjonalnie: EmpDefImpl.java dziedziczy z EntityDefImpl Opisuje wszystkie instancje encji Wykorzystywana gdy konieczne modyfikacje metadanych w trakcie pracy aplikacji EmpCollImpl.java dziedziczy z EntityCollImpl Reprezentuje cache dla wierszy encji Niegenerowana gdyż domyślny mechanizm jest odpowiedni

24 Wybór r generowanych plików 375 W ramach edycji obiektu encyjnego można zadecydować o generacji opcjonalnych plików Java Dla klasy EntityImpl można wskazać, które metody mają się w niej pojawić Domyślnie metody setter/getter dla atrybutów Jeśli chcemy nadawać domyślne wartości atrybutom należy wskazać metodę create()

25 ADF BC Pobieranie identyfikatorów z sekwencji (1/2) 376 Utworzenie w bazie danych sekwencji i wyzwalacza CREATE SEQUENCE emp_seq START WITH 8001 INCREMENT BY 1; CREATE TRIGGER empno_trigger BEFORE INSERT ON emp FOR EACH ROW BEGIN IF (:NEW.empno IS NULL) THEN SELECT emp_seq.nextval INTO :NEW.empno FROM dual; END IF; END; /

26 ADF BC Pobieranie identyfikatorów z sekwencji (2/2) 377 Zmiana typu atrybutu obiektu encyjnego na DBSequence

27 ADF BC Walidacja danych (1/2) 378 Na poziomie obiektu encyjnego CompareValidator ListValidator RangeValidator MethodValidator

28 ADF BC Walidacja danych (2/2) 379 Walidacja poprzez domeny Utworzenie nowego typu danych domeny Wymuszającego odpowiedni format Specyfikującego dopuszczalne wartości Format/dopuszczalne wartości określa metoda validate(), której zadaniem jest generowanie wyjątku przy błędnych danych Wykorzystanie domeny jako typu danych dla atrybutu Mechanizm dla walidacji różnych atrybutów różnych encji

29 Asocjacje (1/2) 380 Umożliwiają dostęp do powiązanych obiektów encyjnych (poprzez opcjonalne metody dostępu) Oparte lub nie o ograniczenia w bazie danych Typy asocjacji: Związek asocjacji encje powiązane luźno, mogą istnieć niezależnie Związek kompozycji encja docelowa w pełni zależna od źródłowej, nie może wystąpienie encji docelowej istnieć bez powiązania z wystąpieniem encji źródłowej Usunięcie wystąpienia encji źródłowej powoduje usunięcie powiązanych z nią wystąpień encji docelowej

30 Asocjacje (2/2) 381 Metody dostępu: W Emp: setdept(...), getdept() zwraca DeptImpl W Dept: getemp() zwraca RowIterator

31 Widoki (View( Objects) 382 Udostępniają dane aplikacjom Można je do stroić do wymagań aplikacji poprzez: Wybór atrybutów Dodanie atrybutów wyliczeniowych Dodanie klauzul WHERE i ORDER BY Oparcie o kilka obiektów encyjnych (JOIN) Mogą być powiązane linkami reprezentującymi zależności Master-Detail

32 Widoki - pliki 383 Generowane domyślnie: EmpView.xml (obowiązkowy) metadane o komponencie EmpViewImpl.java (opcjonalny) - dziedziczy z ViewObjectImpl Reprezentuje widok Zawiera dodane metody biznesowe Generowane opcjonalnie: EmpViewRowImpl.java (opcjonalny) dziedziczy z ViewRowImpl Reprezentuje wiersze widoku Zawiera metody setter/getter dla atrybutów EmpDefImpl.java dziedziczy z ViewDefImpl reprezentuje metadane w trakcie pracy aplikacji

33 View Objects a widoki interfejsu użytkownika 384 ViewObjects stanowią część warstwy Business Services! Typowo View Object jest wykorzystywany jako źródło danych dla strony w warstwie View View Object może być również wykorzystany do wydawania "w tle" pomocniczego zapytania na żądanie!

34 Edycja właściwow ciwości widoków 385 Modyfikacja klauzul WHERE i ORDER BY W trybie eksperckim możliwa swobodna edycja zapytania, ale problem z mapowaniem atrybutów Możliwość parametryzacji (styl? Lub :1)

35 Atrybuty wyliczeniowe 386 Przykład: całkowite zarobki pracownika (SAL + COMM)

36 Widoki tylko do odczytu 387 Nieoparte o encje tylko o jawnie podane zapytanie SQL Jeśli widok nie będzie służył do modyfikacji danych, (np. widok dla LOV) oparcie go o zapytanie SQL z pominięciem encji zwiększa efektywność

37 Współpraca praca widoków w i obiektów encyjnych 388 Odczyt danych Odczyt bezpośrednio z bazy danych Atrybuty bazowe buforowane i walidowane w encjach BD EO getxxx() VO Modyfikacja danych Widok modyfikuje cache obiektu encyjnego Obiekt encyjny modyfikuje stan bazy danych BD EO setxxx() VO

38 Moduły y aplikacji (Application( Modules) 389 Publikują widoki dla aplikacji Aplikacja "łączy się" z modułem apl. Widok aby był dostępny musi być w module aplikacji Obsługują transakcje Każdy moduł powinien zawierać komponenty (encje i widoki) niezbędne do realizacji konkretnego zadania Im mniejszy moduł tym większa efektywność Moduły można zagnieżdżać (modularność!) Za obsługę transakcji odpowiada moduł nadrzędny

39 Moduły y aplikacji - pliki 390 Generowane domyślnie: AppModule.xml (obowiązkowy) - metadane o komponencie AppModuleImpl.java (opcjonalny) - dziedziczy z ApplicationModuleImpl Reprezentuje moduł Zawiera dodane metody biznesowe Generowany opcjonalnie: AppModuleDefImpl.java dziedziczy z ApplicationModuleDefImpl reprezentuje metadane w trakcie pracy aplikacji

40 Edycja modułu u aplikacji 391 Dodawanie/usuwanie komponentów Ewentualne dodawanie modułów zagnieżdżonych

41 Dodawanie metod biznesowych 392 Do realizacji specyficznych zadań można utworzyć dodatkowe metody biznesowe Należy przemyśleć, na jakim poziomie metoda powinna być dodana Na poziomie obiektów encyjnych: Metody wykorzystywane w walidacji, nieudostępniane klientom Na poziomie obiektów widoków: Metody użyteczne dla wszystkich klientów korzystających z danego widoku Na poziomie modułów aplikacji: Metody specyficzne dla modułu aplikacji

42 Testowanie komponentów w biznesowych w JDeveloper (1/2) JDeveloper umożliwia przetestowanie komponentów biznesowych w oderwaniu od konkretnego interfejsu narzędziem BC Browser Ułatwia lokalizację błędów Umożliwia przeglądanie i edycję poprzez widoki, obserwację działania linków między widokami Nie pozwala na uruchamianie dodanych metod 393

43 Testowanie komponentów w biznesowych w JDeveloper (2/2) 394 Przeglądanie widoku w oddzielnym oknie

44 395 Tworzenie aplikacji webowej MVC opartej o komponenty biznesowe, JSP i Struts

45 Wykorzystywane technologie 396 * Schemat z Oracle ADF Developer s Guide

46 Struts: : Diagram przepływu miedzy stronami 397 JDeveloper 10g ułatwia korzystanie ze Struts poprzez diagramy przepływu sterowania ADF oferuje 2 niestandardowe komponenty: DataPage kombinacja DataAction i PageForward; dla stron korzystających z danych modelu DataAction akcja wywołująca metody z warstwy Business Services

47 Tworzenie stron JSP widoków w (1/8) 398 Dwuklik na ikonie strony Dodawanie komponentów ADF reprezentujących dane Po umieszczeniu (drag&drop) elementu modelu na stronie, pojawia się okienko z wyborem sposobu prezentacji

48 Tworzenie stron JSP widoków w (2/8) Źródło JSP 399 page contenttype="text/html;charset=windows-1250"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%> taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html"%> <html> <head>...</head> <body> <html:errors/> <table border="1" width="100%"> <tr> <th> <c:out value="${bindings.empview1.labels[\'empno\']}"/> </th>... </tr> <c:foreach var="row" items="${bindings.empview1.rangeset}"> <tr> <td> <c:out value="${row.currencystring}"/> </td> <td> <c:out value="${row[\'empno\']}"/> <br/> </td>... </c:foreach> </table> </body> </html>

49 Tworzenie stron JSP widoków w (3/8) 400 Uruchomienie Koniecznie z diagramu Struts! (aby poprzez kontroler) Efekt działania

50 Tworzenie stron JSP widoków w (4/8) 401 Dodanie przycisków do nawigacji po wynikach zapytania

51 Tworzenie stron JSP widoków w (5/8) 402 Przyciski nawigacyjne kod i efekt działania <html:form action="/browseemp.do"> <html:hidden property="${bindings.statetokenid}" value="${bindings.statetoken}"/> <html:submit property="event_previousset" value="previousset" disabled="${!bindings.previousset.enabled}"/> <html:submit property="event_nextset" value="nextset" disabled="${!bindings.nextset.enabled}"/> </html:form> Wskaźnik bieżącego wiersza

52 Tworzenie stron JSP widoków w (6/8) 403 Formatka do edycji

53 Tworzenie stron JSP widoków w (7/8) 404 Zmiana własności przycisków Etykiety Aktywność <html:submit property="event_commit" value="ok" disabled="${!bindings.commit.enabled}"/> <html:submit property="event_rollback" value="anuluj" disabled="${!bindings.rollback.enabled}"/> Definicja nawigacji w odpowiedzi na zdarzenia Predefiniowane np. Commit, Rollback Aplikacji np. Edit

54 Tworzenie stron JSP widoków w (8/8) 405 Zmiana bieżącego wiersza Generacja zdarzeń aplikacji Ręczna edycja <html:link href="browseemp.do? event=setcurrentrowwithkey &rowkey=${row.rowkeystr}&event=edit"> Edit </html:link>

55 Efekty walidacji na poziomie komponentów w biznesowych 406 ApplicationResources.properties... errors.header=<h3><font color\="red"> Niepoprawne dane</font></h3> Musisz poprawi\u0107 poni\u017csze b\u0142\u0119dy\:<ul>... <html:errors/>... editemp.jsp

56 Tworzenie formularzy master-detail 407 Strony oparte o View Objects powiązane linkiem Dla /displaydept Dla /displayemp Link "Details" należy oprogramować by generował zdarzenie "Details" i zmieniał bieżący wiersz

57 408 Tworzenie aplikacji webowej MVC opartej o komponenty biznesowe, JSF i ADF Faces

58 Wykorzystywane technologie 409 * Schemat z Oracle ADF Developer s Guide

59 Czym jest ADF Faces? 410 Technologia tworzenia widoków w Oracle Application Development Framework (ADF) Bogata biblioteka komponentów interfejsu użytkownika oparta o JSF Port ADF UIX Technologii widoków specyficznej dla Oracle (obecnie zarzuconej) Cechującej się bogactwem zaawansowanych komponentów Wspierającej różne typy urządzeń Wykorzystywanej przez Oracle (np. Enterprise Manager) Wraz z Oracle JDeveloper 10g (10.1.3) API zostało zamrożone Współpracują z implementacjami JSF JSF RI 1.1 lub nowsza Apache MyFaces lub nowsza W styczniu 2006 podarowane Apache Software Foundation Wspierane przez wizualne edytory w JDeveloper Oracle pracuje również nad pełnym wsparciem ADF Faces w Eclipse

60 Zalety ADF Faces w porównaniu ze standardowymi JSF 411 Bogaty zestaw zaawansowanych komponentów interfejsu użytkownika, konwerterów i walidatorów W tym konwertery/walidatory wykorzystujące JavaScript do wczesnej walidacji po stronie klienta Wsparcie dla mechanizmu file upload Wsparcie dla okienek dialogowych Zastępniki dla standardowych znaczników oferujące większą funkcjonalność Większa wydajność Np. w zakresie zachowywania stanu (po stronie klienta i serwera) Integracja z Oracle ADF Partial Page Rendering (w stylu AJAX!) UWAGA: Znaczniki ADF Faces <af: > <afh: > można mieszać (z pewnymi ograniczeniami) ze standardowymi

61 ADF Faces Przykłady komponentów 412 <af:panelpage> <af:choosecolor> <af:table> <af:processtrain> < af:choosedate > <af:commandbutton> <af:selectordershuttle> <af:selectrangechoicebar> <af:menubar> <af:menutabs>

62 Tworzenie stron JSF widoków w (1/5) 413 Tworzenie strony-widoku JSF JSP + ADF Faces Edytor wizualny Elementy z modelu wybierane z Data Control Palette Dla kontrolek reprezentujących View Objects z ADF Business Components, oprócz opcji prezentacji pojedynczych widoków (jak dla JSP), możliwość prezentacji widoków master-detail na jednej stonie Widok zagnieżdżony może stanowić model dla formularza master-detail

63 Tworzenie stron JSF widoków w (2/5) 414 Wybór sposobu prezentacji danych z modelu Po umieszczeniu (drag&drop) elementu modelu na stronie, pojawia się okienko z wyborem sposobu prezentacji

64 Tworzenie stron JSF widoków w (3/5) 415 Wynik działania kreatora (edytor wizualny)

65 Tworzenie stron JSF widoków w (4/5) 416 Wynik działania kreatora (fragment kodu źródłowego strony) taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> taglib uri="http://xmlns.oracle.com/adf/faces" prefix="af"%> taglib uri="http://xmlns.oracle.com/adf/faces/html" prefix="afh"%> <f:view> <afh:html> <afh:head title="empdept"> <meta http-equiv="content-type"... content="text/html; charset=windows-1250"/> </afh:head> <afh:body> <af:messages/> <h:form> <af:panelgroup layout="vertical"> <af:panelheader text="deptview1"> <af:panelform> <af:inputtext value="#{bindings.deptno.inputvalue}" label="#{bindings.deptno.label}" readonly="true"/> <af:inputtext value="#{bindings.dname.inputvalue}" label="#{bindings.dname.label}" readonly="true"/> <af:inputtext value="#{bindings.loc.inputvalue}" label="#{bindings.loc.label}" readonly="true"/> Odwołania do modelu poprzez bindings

66 Tworzenie stron JSF widoków w (5/5) 417 Działająca aplikacja

67 Podsumowanie 418

68 Oracle ADF - Podsumowanie 419 Odpowiedni szkielet aplikacji (framework) jest kluczem do osiągnięcia satysfakcjonującej produktywności projektantów aplikacji J2EE Zalety Oracle ADF: Oparty o uznane wzorce projektowe i technologie Daje swobodę wyboru technologii Niezależny od platformy (przenaszalny) Wspierany przez wygodne narzędzie JDeveloper 10g Dwa zalecane przez Oracle zestawy technologii: Dla programistów J2EE: EJB+Toplink, JSF, ADF Faces Dla programistów migrujących z Oracle Forms: ADF Business Components, JSF, ADF Faces

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE. Jacek Panachida Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida Cel pracy Analiza wybranych ram projektowych dostępnych dla platformy Java Warunki selekcji napisany z wykorzystaniem języka Java oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań Java User Group 2005. Java Server Faces. Wprowadzenie (Fakty i Mity)

Poznań Java User Group 2005. Java Server Faces. Wprowadzenie (Fakty i Mity) Poznań Java User Group 2005 Java Server Faces Wprowadzenie (Fakty i Mity) Plan prezentacji Ograniczenia szkieletów WWW Podstawowe elementy JSF JSF krok po kroku: Warstwa wizualna Obsługa zdarzeń Nawigacja

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009 ASP.NET MVC Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com 20 stycznia 2009 Agenda Przyczyna powstania Co to jest ASP.NET MVC Architektura Hello World w ASP.NET MVC ASP.NET MVC vs ASP.NET WebForm Przyszłość framework'a

Bardziej szczegółowo

6. Powtórz kroki z punktu 5. dla strony sorry.jsp, zmieniając jedynie treść wyświetlanego tekstu ( Niestety zamiast Witaj )

6. Powtórz kroki z punktu 5. dla strony sorry.jsp, zmieniając jedynie treść wyświetlanego tekstu ( Niestety zamiast Witaj ) Wielowarstwowe aplikacje internetowe - laboratorium JavaServer Faces (JSF) Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Oracle JDeveloper w wersji 10.1.3 lub wyŝszej.

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i Program szkolenia: Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i JFace Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Kompleksowe tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie komponentów logiki biznesowej i warstwy dostępu do danych w oparciu o EJB3.0/JPA lub EJB 3.1/JPA2

Tworzenie komponentów logiki biznesowej i warstwy dostępu do danych w oparciu o EJB3.0/JPA lub EJB 3.1/JPA2 Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: EJB Tworzenie komponentów logiki biznesowej i warstwy dostępu do danych w oparciu o EJB3.0/JPA lub EJB 3.1/JPA2 Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż.

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż. Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Wstęp Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak Agenda Założenia do wykładu Zasady zaliczeń Ramowy program wykładu

Bardziej szczegółowo

Java EE: JSF + EJB + JPA

Java EE: JSF + EJB + JPA Java EE: JSF + EJB + JPA Celem ćwiczenia jest utworzenie prostej aplikacji bazodanowej umożliwiającej przeglądanie i dodawanie zleceń serwisowych. Ćwiczenie pokazuje współpracę technologii JSF (podstawowej

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Omówienie wzorców wykorzystywanych w Prism 5.0. Dominika Różycka

Omówienie wzorców wykorzystywanych w Prism 5.0. Dominika Różycka 1 Omówienie wzorców wykorzystywanych w Prism 5.0 Dominika Różycka Czym jest wzorzec projektowy? 2 3 Wzorzec projektowy 1. Uniwersalne i sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE

Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE 211 Zagadnienia projektowania aplikacji J2EE Maciej Zakrzewicz Maciej.Zakrzewicz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/ Plan rozdziału 212 Wstęp Techniki projektowe: Wprowadzenie modułu

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu Dane wejściowe Oracle Designer Generowanie bazy danych Diagramy związków encji, a w szczególności: definicje encji wraz z atrybutami definicje związków między encjami definicje dziedzin atrybutów encji

Bardziej szczegółowo

Java Server Faces - wprowadzenie

Java Server Faces - wprowadzenie Java Server Faces - wprowadzenie Java Server Faces (JSF) jest najpopularniejszą technologią opartą o język JAVA, służącą do tworzenia aplikacji webowych (dynamicznych stron WWW). pomimo że JSF i EJB wchodzą

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

IBM Rational Software Architect uproszczona instrukcja użytkowania

IBM Rational Software Architect uproszczona instrukcja użytkowania IBM Rational Software Architect uproszczona instrukcja użytkowania TOMASZ ŁUKASZUK na podstawie Software Developer's Jurnal Extra Nr 18 STRESZCZENIE: Dokument przedstawia ogólne informacje na temat narzędzia

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 Utrwalanie danych zastosowanie obiektowego modelu danych warstwy biznesowej do generowania schematu relacyjnej bazy danych Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 1. Relacyjne

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji

Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji pojęcie komponentu powiązanie z modelem danych widok (View) jako drzewo komponentów obiekty pomocnicze: konwertery, walidatory, obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane

Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane Program szkolenia: Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

JavaServer Faces (JSF)

JavaServer Faces (JSF) JavaServer Faces (JSF) Autor wykładu: Marek Wojciechowski Plan wykładu JSF jako infrastruktura aplikacji WWW JSF.x Nowe cechy JSF.0 Java Enterprise Edition (Java EE) JavaServer Faces (JSF) Java Enterprise

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A.

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. DSL w środowisku Eclipse Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. Agenda Wstęp do tematu (10 min) Sens tworzenia języków biznesowych UML jako język biznesu? Zintegrowane środowisko deweloperskie

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1. Sprawy organizacyjne, wprowadzenie Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 Sprawy organizacyjne, wprowadzenie 1 Informacje organizacyjne Program: Co będzie na tym wykładzie, a czego nie będzie? apteka rolnictwo Java Enterprise Edition vs

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 ANGULARJS CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 1 ANGULARJS CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 1 ANGULARJS CZĘŚĆ 1 DEFINICJA ANGULARJS Framework JavaScript na licencji open-source wykorzystywany do tworzenia aplikacji SPA (single page applications) w oparciu o wzorzec projektowy Model-View-Controler.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

7. Formularze master-detail

7. Formularze master-detail 7. Formularze master-detail 1. Utworzymy teraz jeden z bardziej złożonych formularzy dostępnych z kreatora formularz master-detail. Będzie on swoją strukturą przypominał utworzony wcześniej formularz dotyczący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wykorzystanie Hibernate

Podstawowe wykorzystanie Hibernate Podstawowe wykorzystanie Hibernate Cel Wykonanie prostej aplikacji webowej przedstawiającą wykorzystanie biblioteki. Aplikacja sprawdza w zależności od wybranej metody dodaje, nową pozycje do bazy, zmienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex Tomasz Turowski Esri Polska Rodzina produktów bazujących na Fleksie ArcGIS API for Flex zbiór klas wprowadzających funkcjonalności mapowe do środowiska Flex.

Bardziej szczegółowo

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji:

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji: Technologia wykonania projektu: HTML5 Javascript: o jquery (1.9.1), o CreateJS (0.6.1): EaselJS, TweenJS, PreloadJS. Części funkcjonalne projektu: Strona internetowa pliki strony internetowej zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 Reporting Services WinProg 2011/2012 Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 1. SSRS SQL Server Reporting Services SQL Server Reporting Services udostępnia pełen zakres gotowych do użycia narzędzi i

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe ASP.NET Core. Paweł Rajba

Technologie internetowe ASP.NET Core. Paweł Rajba Technologie internetowe ASP.NET Core Paweł Rajba pawel@cs.uni.wroc.pl http://itcourses.eu/ Plan wykładu Wprowadzenie Podstawowa aplikacja Usługi i middleware Obsługa błędów Request, Response, ciastka i

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

JBoss Application Server

JBoss Application Server Zagadnienia Programowania Obiektowego 4 grudnia 2006 1 Co to jest? 2 Co potrafi? Realizowane standardy Własne rozszerzenia Programowanie aspektowe Klastrowanie 3 Jak się z tym pracuje? Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo