I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 MSIG 8/2015 (4639) poz za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie z opinią biegłego plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz PROSPERITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 11 października 2011 r. [BMSiG-190/2015] Komplementariusz Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A. w Katowicach o nr. KRS zwołuje na 18 lutego 2015 r., na godz , w Kancelarii Notarialnej Ludźmierski Bochenek-Perek Notariusze Sp.p. w Krakowie, ul. Pułaskiego 14/24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie: 1. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki Prosperitas Management Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) ze Spółkami przejmowanymi: Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A., Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. i Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia. 2. Podjęcie uchwały o połączeniu ww. Spółek. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. Kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty zł przez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Parytet wymiany: - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 1 akcjonariusz otrzyma 37 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 100 akcji spółki przejmowanej nr 2 akcjonariusz otrzyma 91 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej Od r. wspólnicy mogą przeglądać w siedzibie łączących się Spółek dokumenty połączenia określone w art. 505 k.s.h. Zarząd komplementariusza Izabela Orłowska Mirosław Szmal Poz PROSPERITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 28 października 2011 r. [BMSiG-192/2015] Komplementariusz Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. w Katowicach o nr. KRS zwołuje na 18 lutego 2015 r., na godz , w Kancelarii Notarialnej Ludźmierski Bochenek-Perek Notariusze Sp.p. w Krakowie, ul. Pułaskiego 14/24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie: 1. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki Prosperitas Management Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) ze Spółkami przejmowanymi: Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A., Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. i Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia. 2. Podjęcie uchwały o połączeniu ww. Spółek. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. Kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty zł przez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Parytet wymiany: - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 1 akcjonariusz otrzyma 37 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 2 akcjonariusz otrzyma 91 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie z opinią biegłego plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 6

2 MSIG 8/2015 (4639) poz Od r. wspólnicy mogą przeglądać w siedzibie łączących się Spółek dokumenty połączenia określone w art. 505 k.s.h. Zarząd komplementariusza Izabela Orłowska Mirosław Szmal 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz PROSPERITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 31 października 2011 r. [BMSiG-194/2015] Komplementariusz Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. w Katowicach o nr. KRS zwołuje na 18 lutego 2015 r., na godz , w Kancelarii Notarialnej Ludźmierski Bochenek-Perek Notariusze Sp.p. w Krakowie, ul. Pułaskiego 14/24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie: 1. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki Prosperitas Management Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) ze Spółkami przejmowanymi: Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A., Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. i Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia. 2. Podjęcie uchwały o połączeniu ww. Spółek. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. Kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty zł przez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Parytet wymiany: - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 1 akcjonariusz otrzyma 37 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 2 akcjonariusz otrzyma 91 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie z opinią biegłego plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie. Od r. wspólnicy mogą przeglądać w siedzibie łączących się Spółek dokumenty połączenia określone w art. 505 k.s.h. Zarząd komplementariusza Izabela Orłowska Mirosław Szmal Poz VIRTU-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zawierciu. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 13 stycznia 2011 r. [BMSiG-180/2015] Zarząd Virtu-Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Łośnicka 35, Zawiercie, KRS , ogłasza, że r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę nr 3 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł, o kwotę zł, do kwoty zł, poprzez umorzenie udziałów o wartości nominalnej zł każdy, dokonane uchwałą nr 2 ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie, aby wnieśli sprzeciw w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego Poz APOGEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Zabrzu. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 15 marca 2011 r. [BMSiG-187/2015] Likwidator Apogeum Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrzu, nr KRS , zawiadamia, że w dniu r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz GILDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Łomży. KRS SĄD REJONOWY W BIA- ŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 maja 2003 r. [BMSiG-184/2015] Likwidatorzy Spółki GILDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, adres: ul. Hipokratesa 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zawiadamiają, iż w dniu r. powzięta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. 14 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 MSIG 8/2015 (4639) poz Poz LIFE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ do rejestru: 16 września 2009 r. [BMSiG-185/2015] Likwidator LIFE IT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w: Poznań, ul. św. Marcin 29/8, wpisanej do KRS pod numerem , podaje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu r. podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki w terminie 3 miesięcy od daty tego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MORTAR SP. Z O.O. w Olsztynie. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2001 r. [BMSiG-206/2015] Przedsiębiorstwo Budowlane MORTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 72D, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy, pod numerem , ogłasza, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy), z kwoty zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty zł (słownie: pięć tysięcy). Zarząd Spółki wzywa wierzycieli, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowlanego MORTAR Sp. z o.o. w Olsztynie. Poz AEDES MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 14 czerwca 2006 r. [BMSiG-205/2015] Likwidator Spółki AEDES MANAGEMENT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 33, Warszawa, numer KRS (dalej Spółka ), zawiadamia, iż dnia 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji Spółki. W związku z powyższym likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności względem Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego Prosimy o kontakt pod mailem lub numerem telefonu Konto bankowe do rozliczeń: Deutsche Bank Polska S.A. Nr konta: PLN Likwidator Dariusz Leski Poz GALACTICOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Łomiankach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2003 r. [BMSiG-197/2015] Uchwałą z dnia 11 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GALACTICOS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomiankach przy ul. Staszica 10H m. 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. KRS , otwarto likwidację Spółki ze skutkiem na dzień r. pod adresem siedziby Spółki: Łomianki, ul. Staszica 10H m. 1, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz MÓJ DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 14 października 2004 r. [BMSiG-189/2015] Uchwałą z dnia 6 czerwca 2014 r. wspólników Mój Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie otwarto likwidację Spółki z dniem 6 czerwca 2014 r. pod adresem do doręczeń Spółki: ul. Piłsudskiego 52, Koszalin, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJ- NYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Elblągu. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTY- NIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2003 r. [BMSiG-198/2015] Dnia r. wspólnicy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Elblągu podjęli uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 8

4 MSIG 8/2015 (4639) poz Niezgadzających się z uchwałą wierzycieli Spółki wzywa się do zgłaszania sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia pod adresem: ul. Hetmańska 26, Elbląg. Poz REDEVCO POLSKA DELTA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2009 r. [BMSiG-211/2015] Likwidator Spółki Redevco Polska Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr , pierwszy wpis w KRS: r., informuje, że Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 31 grudnia 2014 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. W tejże uchwale Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło, iż otwarcie likwidacji nastąpi z dniem 1 stycznia 2015 r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem siedziby Spółki podanym powyżej. Poz TRENZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 28 maja 2013 r. [BMSiG-208/2015] W dniu r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłaszali roszczenia wobec Spółki. Poz PESERICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 września 2013 r. [BMSiG-195/2015] Likwidator Spółki Peserico Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80 lok. C-32, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tejże Spółki podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki Peserico Polska. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Peserico Polska Sp. z o.o. w likwidacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki: Warszawa, al. Jana Pawła II 80 lok. C-32. Poz E.F. PROGRESS IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Legnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZ- NEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listopada 2006 r. [BMSiG-234/2015] Likwidator E.F. Progress IV Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Legnicy ( Legnica, ul. Złotoryjska 63), KRS , zawiadamia, że w dniu r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego Poz ZUME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 18 września 2007 r. [BMSiG-224/2015] Uchwałą z dnia 30 grudnia 2014 r. Zume Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 70/301, wpisanej w dniu r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , otwarto likwidację Spółki. pod adresem siedziby Spółki: ul. Czerniakowska 70/301, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz ARVILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Piotrkowie Trybunalskim. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ do rejestru: 24 października 2013 r. [BMSiG-229/2015] Dnia r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu ARVILE Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim i otwarciu jej likwidacji. w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem: Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 108/ STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 MSIG 8/2015 (4639) poz Poz FGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ do rejestru: 19 lutego 2010 r. [BMSiG-236/2015] Likwidator Spółki FGG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , stosownie do treści art. 279 k.s.h. ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu z dniem 31 grudnia 2014 r. likwidacji oraz wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: Warszawa (00-195), ul. Zygmunta Słonimskiego 15/507, w terminie 3 miesięcy od dnia tego Likwidator Ryszard Gądek Poz RUA BONITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2010 r. [BMSiG-223/2015] Zarząd Rua Bonita Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) z siedzibą w Krakowie, ul. Garncarska 3/7, Kraków, informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 grudnia 2014 r. uchwalono obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty ,00 zł w drodze dobrowolnego umorzenia ,00 udziałów, o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Umorzenie udziałów nastąpi w drodze nabycia przez Spółkę udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej tych udziałów, a ilość nabywanych od poszczególnych wspólników udziałów będzie proporcjonalna w stosunku do ilości udziałów posiadanych przez nich dotychczas w kapitale zakładowym Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia wnieśli pod adresem Spółki sprzeciw wobec tego obniżenia. Poz GPW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2009 r. [BMSiG-237/2015] Likwidator GPW Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu postępowania likwidacyjnego Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Poz MZURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 18 września 2009 r. [BMSiG-222/2015] Działający w imieniu MZURI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Zarząd Spółki ogłasza, że dnia 19 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt), z kwoty zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) do kwoty zł (pięć tysięcy). Jednocześnie Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego. Poz PIROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Wałbrzychu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZ- NEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2011 r. [BMSiG-219/2015] Uchwałą nr III z dnia 23 grudnia 2014 r. wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PIROBUD Spółka z o.o. w likwidacji z s. w Wałbrzychu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , otwarto likwidację Spółki. pod adresem siedziby Spółki PIROBUD Spółka z o.o. w likwidacji z s. w Wałbrzychu (58-300), ul. Moniuszki 45, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz SSI SCHAFER SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Stargardzie Szczecińskim. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 25 listopada 2003 r. [BMSiG-221/2015] SSI Schafer Shop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, KRS nr , Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Andreas Buchholz - likwidator Spółki SSI Schafer Shop Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Ponadto informuje, iż jako jedyny likwidator jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 10

6 MSIG 8/2015 (4639) poz Jednocześnie likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty tego Adres do zgłaszania wierzytelności: Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna Sp.k., ul. Sienna 73, Warszawa. Poz POLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Wiązownej. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2012 r. [BMSiG-240/2015] Uchwałą nr 1 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLTRON Sp. z o.o. z s. w Wiązownej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, numer KRS , otwarto likwidację Spółki. pod adresem Spółki: ul. Boryszewska 8, Wiązowna, w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nadarzynie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2012 r. [BMSiG-216/2015] Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Spółka z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Graniczna 4, Nadarzyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr , działając na podstawie art. 264 k.s.h., ogłasza, że w dniu 14 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie godzą się na obniżenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o., aby na adres siedziby Spółki wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego Poz SAKS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ponikwie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2005 r. [BMSiG-230/2015] Likwidator Spółki z o.o. SAKS ENGINEERING w likwidacji w Ponikwie wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego Poz TRANSFER TECHNOLOGII BUDOWLANYCH ENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Szeligach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r. [BMSiG-244/2015] Likwidator Transfer Technologii Budowlanych ENTRE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, z siedzibą: Szeligi, adres: ul. Szeligowska 18, Ożarów Mazowiecki, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , zawiadamia, że w dniu 21 października 2014 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz WARSAW TRADE TOWER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2012 r. [BMSiG-215/2015] Likwidator Spółki Warsaw Trade Tower Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem ( Spółka ), na podstawie art. 279 k.s.h. zawiadamia, iż na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia r. postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na wyżej wymieniony adres Spółki. Poz LEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 1 lipca 2005 r. [BMSiG-251/2015] Likwidator LEWA Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Palisadowa 20/22, KRS nr , zawiadamia, iż dnia r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki, wskutek czego otwarta została jej likwidacja ze skutkiem na dzień r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem Spółki. 14 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 MSIG 8/2015 (4639) poz Poz GLOBAL MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2010 r. [BMSiG-248/2015] Likwidator Global Medic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Czeczota 6, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , ogłasza, iż w dniu 7 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 270 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego Następnie Zarząd Spółki, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, podejmie uchwałę o unieważnieniu dokumentów akcji serii A, B, C. Uchwała Zarządu Spółki o unieważnieniu akcji zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w terminie czterech tygodni od dnia powzięcia uchwały. Nowe dokumenty odcinki zbiorowe akcji/akcji w zamian za unieważnione wydawane będą na koszt Spółki i zostaną przekazane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, Poznań, a akcjonariusz będzie mógł uzyskać zaświadczenie depozytowe w każdym z Punktów Obsługi Klienta DM BZ WBK. Zarząd Spółki Prezes Zarządu Inga Kamińska Wiceprezes Zarządu Iwona Kwiecień-Poborska Członek Zarządu Sebastian Kozłowski Członek Zarządu Piotr Suswał 3. Spółki akcyjne Poz POLSKIE FABRYKI PORCELANY ĆMIELÓW I CHODZIEŻ SPÓŁKA AKCYJNA w Ćmielowie. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ do rejestru: 6 września 2001 r. [BMSiG-243/2015] Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY ĆMIELÓW i CHODZIEŻ S.A. z siedzibą w Ćmielowie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż Zarząd Spółki w związku z połączeniem Spółek: ZAKŁADY PORCELANY ĆMIELÓW SP. Z O.O. i PORCE- LANA CHODZIEŻ S.A. i zmianą nazwy Spółki PORCELANA CHODZIEŻ S.A. na POLSKIE FABRYKI PORCELANY ĆMIE- LÓW i CHODZIEŻ S.A. oraz związaną z tym koniecznością wymiany odcinków zbiorowych akcji/akcji serii A, B, C na nowe powziął uchwałę nr 1/X/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procedury wymiany odcinków zbiorowych akcji/akcji serii A, B, C w celu zmiany treści tych dokumentów oraz ich wymiany. Po zawiadomieniu wszystkich akcjonariuszy o wszczęciu i przeprowadzeniu procedury wymiany dokumentów odcinków zbiorowych akcji/akcji Zarząd Spółki wystąpi do DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK w Poznaniu o wydanie zdeponowanych dokumentów odcinków zbiorowych akcji serii A, B, C w celu ich wymiany. Poz YOSOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA w Świdnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 27 listopada 2012 r. [BMSiG-238/2015] Yosoftware S.A. (KRS ) po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia się ze zjedztam.pl S.A. (KRS ) na warunkach określonych w Planie Połączenia z r., dostępnego na stronach internetowych Spółek yosoftware.com i zjedztam.pl. Akcjonariusze od r. do r. będą mogli zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art ust. 1-3 k.s.h. w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 17, Świdnica. Poz TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 2 stycznia 2014 r. [BMSiG-235/2015] TELE-FONIKA KABLE S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS ) zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o złożeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod sygn. akt KR XI Ns Rej. KRS 31660/14/637, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu Spółki TELE-FONIKA KABLE S.A. sporządzonego w trybie art k.s.h. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 12

8 MSIG 8/2015 (4639) poz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TELE- -FONIKA KABLE S.A. Poz ZAKŁADY METALOWE DEZAMET SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Dębie. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2001 r. [BMSiG-228/2015] Zarząd Zakładów Metalowych DEZAMET Spółki Akcyjnej w Nowej Dębie, działając na podstawie art. 398 i Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 402 k.s.h., jak również 30 i 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 lutego 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Nowej Dębie, ul. Szypowskiego 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i uchwał. 6. Wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipotek na majątku Spółki. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd DEZAMET S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Poz ZJEDZTAM.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Świdnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 11 września 2012 r. [BMSiG-242/2015] Zjedztam.pl S.A. (KRS ) po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia się z Yosoftware S.A. (KRS ) na warunkach określonych w Planie Połączenia z r., dostępnym na stronach internetowych Spółek yosoftware.com i zjedztam.pl. Akcjonariusze od r. do r. będą mogli zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art ust. 1-3 k.s.h. w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 29/8, Świdnica. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz CRAFTCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 5 grudnia 2008 r., sygn. akt X GUp 116/14. [BMSiG-186/2015] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. ogłoszona została upadłość CraftCraft Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmująca likwidację majątku dłużnika, zarejestrowana pod sygn. akt X GUp 116/14. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, w X Wydziale Gospodarczym, ul. Czerniakowska 100A ( Warszawa). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romualdy Nasiadko, urzędującej w Kancelarii Radcy Prawnego i Syndyka w Toruniu przy ul. Prostej 37/5 ( Toruń). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz ARS PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2004 r., sygn. akt VIII GU 151/14, VIII GUp 82/14. [BMSiG-233/2015] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 151/14, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika - ARS Panaceum Sp. z o.o. we Wroc- 14 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Nr 8 (4639) Poz. 352-427 Poz. w KRS 4667-5350 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 6761. HUTA SZKŁA CZECHY SPÓŁKA AKCYJNA w Trąbkach. KRS 0000041640. SĄD REJONOWY DLA M.ST.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 10538 10541 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10538. ZED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kiełczewie. KRS 0000136498. SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 98/2014 (4477) poz. 6447 6450 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 138/2015 (4769) poz. 10580 10583 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10580. Kuźmiński Przemysław Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku,

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 146/2015 (4777) poz. 11200 11202 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11200. IMMOEAST POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne MSiG 11/2011 (3624) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 574. CAPITAL ART APARTMENTS AEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2015 (4855) poz

MSIG 224/2015 (4855) poz MSIG 224/2015 (4855) poz. 17954 17955 IV. Wykreślenie 13 Statutu: Ogłoszenia statutowe w przypadkach przez prawo przepisanych Spółka drukować będzie w Monitorze Polskim, Polsce Gospodarczej oraz w jednem

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 39/2015 (4670) poz. 2351 2353 mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS 0000322891)

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 233/2014 (4612) poz. 16037 16041 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 16037. MAX CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 24/2014 (4403) poz. 1337 1339 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 1337. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000467710.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13107 13111 obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549 Obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach konsumenckich prowadzonych przez Kancelarię, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w okresie styczeń - lipiec 2015. 1. Poz. 2549. S.E. Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 148/2015 (4779) poz. 11375 11377 Plan połączenia Spółek - uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 czerwca 2015 roku - opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 10/2015 (4641) poz. 496 501 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 496. SISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Szamotułach.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 213/2014 (4592) poz. 14757 14761 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Poz. 14759. CDD Ł. DZIEWOŃSKI M. DOMAGAŁA KANCELA- RIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 238/2010 (3596) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 14826. WYTWÓRNIA NAPOI WEDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 216/2014 (4595) poz. 14938 14942 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 14938. GESIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 231/2014 (4610) poz. 15950 15952 cha Piłki, oraz dokumenty akcji imiennych serii A o numerach od 2.790.118 do 5.580.234 należących do Iwony Piłki. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie

Bardziej szczegółowo

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Zarząd DEZAMET S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13226 13230 W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 2417 2420 Poz. 2417. PM PRESTIGE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA w Warszawie. KRS 0000536590. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 12123 12128 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 1.08.2012 r. Likwidatorami

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 148/2015 (4779) poz. 11362 11366 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11362. VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3988 3991 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3988. DEMUTH OMEGA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLSZTYN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 211/2014 (4590) poz. 14643 14647 Poz. 14643. WARSZAWSKA FABRYKA MASOWYCH WYRO- BÓW BLASZANYCH TŁOCZNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000495443. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 57/2015 (4688) poz. 3558 3562 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 3558. DAXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Dzierżążnie.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Porządku obrad. UCHWAŁA nr 1

Ad. 1 Porządku obrad. UCHWAŁA nr 1 Projekty Uchwał Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie zwołanego na dzień 26 listopada 2010 roku na godz. 12:00 w Warszawie Ad. 1 Porządku obrad UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 21/2010 (3379) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 1196. THEOLIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 14/2012 (3879) SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 876. Wnioskodawca Runowska Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, II Wydział

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.01.2004 r. uchwałę o jej rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w ciągu trzech

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 135/2015 (4766) poz. 10330 10334 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 10330. NOVEMBER VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - XIII - SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 9/2010 (3367) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 472. QUATRO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie..............

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 201/2014 (4580) poz. 14010 14013 Marek Miłek, zam.: ul. Batalionów Chłopskich 287, 25-671 Kielce. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 14010. ENEKOGROUP

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 września 2014r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FARMACJA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz JURA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 16 grudnia 2013 r. ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr [ ] z dnia 4 listopada 2008 roku Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne MSIG 48/2015 (4679) poz. 2983 2985 w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Andrzeja Trzebińskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Popularna 41 lok. 5, Repertorium

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 129/2015 (4760) poz. 9746 9752 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 9746. DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 21 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3398 3403 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11080 11084 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 83/2014 (4462) poz. 5295 5297 towania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 125/2015 (4756) poz. 9356 9359 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 9356. LANDOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 12/2015 (4643) poz. 644 649 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 644. BOWTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 44/2015 (4675) poz. 2690 2692 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt VIII GU 28/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sylwestra Cwynara

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Nr 28 (4659) UWAGA Poz. 1630-1682 Poz. w KRS 24543-25142 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 16001 16004 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 16001. RESPOL EWA RYBICKA

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Nr 37 (4668) UWAGA Poz. 2185-2240 Poz. w KRS 33231-34207 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień r. Projekty uchwał PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień 02.12.2015r. Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 124/2015 (4755) poz. 9279 9283 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 9279. TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3207 3208 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3207. LILA KAMAHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 3892 3895 Przedsiębiorców przekształcenie w trybie art. 551 i następnych k.s.h. formy prawnej Spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 1330 1333 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 1330. CENTRUM TERESY 100 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 27/2015 (4658) poz. 1562 1565 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 1562. BELGRAVIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMAN-

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 11892 11896 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wzywa się wierzycieli

Bardziej szczegółowo

1 Wybór Przewodniczącego

1 Wybór Przewodniczącego Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 140/2014 (4519) poz. 9868 9870 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwały w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2017 godz. 16:04:34 Numer KRS: 0000277766 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 140/2015 (4771) poz. 10762 10764 2. akcjonariuszowi: Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu: - odcinek zbiorowy 9 999 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 7151 7153 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 7151. ABBEY ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Warszawa, 27.07.2007 r. Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym TVN Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 (02-952), wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 50/2011 (3663) SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 3035. Wnioskodawca Słabosz Zygmunt. Sąd Rejonowy w Myszkowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LOGINTRADE S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LOGINTRADE S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LOGINTRADE S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku Zarząd spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ( Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 253/2009 (3356) SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 16182. Wnioskodawca Andrusiewiczowie Maria i Zbigniew. Sąd Rejonowy w Pszczynie, I Wydział

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 30/2016 28.11.2016 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Treść raportu: Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS"

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 73/2014 (4452) poz. 4513 4515 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 4513. KRAKÓW BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne MSiG 183/2011 (3796) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12045. LW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 16/2015 (4647) poz. 897 899 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że: - dotychczasowa treść 9 ust. 4: Uchwały Zarządu zapadają

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 144/2014 (4523) poz. 10118 10121 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 10118. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo