I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 MSIG 8/2015 (4639) poz za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie z opinią biegłego plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz PROSPERITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 11 października 2011 r. [BMSiG-190/2015] Komplementariusz Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A. w Katowicach o nr. KRS zwołuje na 18 lutego 2015 r., na godz , w Kancelarii Notarialnej Ludźmierski Bochenek-Perek Notariusze Sp.p. w Krakowie, ul. Pułaskiego 14/24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie: 1. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki Prosperitas Management Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) ze Spółkami przejmowanymi: Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A., Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. i Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia. 2. Podjęcie uchwały o połączeniu ww. Spółek. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. Kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty zł przez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Parytet wymiany: - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 1 akcjonariusz otrzyma 37 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 100 akcji spółki przejmowanej nr 2 akcjonariusz otrzyma 91 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej Od r. wspólnicy mogą przeglądać w siedzibie łączących się Spółek dokumenty połączenia określone w art. 505 k.s.h. Zarząd komplementariusza Izabela Orłowska Mirosław Szmal Poz PROSPERITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 28 października 2011 r. [BMSiG-192/2015] Komplementariusz Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. w Katowicach o nr. KRS zwołuje na 18 lutego 2015 r., na godz , w Kancelarii Notarialnej Ludźmierski Bochenek-Perek Notariusze Sp.p. w Krakowie, ul. Pułaskiego 14/24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie: 1. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki Prosperitas Management Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) ze Spółkami przejmowanymi: Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A., Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. i Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia. 2. Podjęcie uchwały o połączeniu ww. Spółek. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. Kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty zł przez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Parytet wymiany: - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 1 akcjonariusz otrzyma 37 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 2 akcjonariusz otrzyma 91 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie z opinią biegłego plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 6

2 MSIG 8/2015 (4639) poz Od r. wspólnicy mogą przeglądać w siedzibie łączących się Spółek dokumenty połączenia określone w art. 505 k.s.h. Zarząd komplementariusza Izabela Orłowska Mirosław Szmal 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz PROSPERITAS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 31 października 2011 r. [BMSiG-194/2015] Komplementariusz Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. w Katowicach o nr. KRS zwołuje na 18 lutego 2015 r., na godz , w Kancelarii Notarialnej Ludźmierski Bochenek-Perek Notariusze Sp.p. w Krakowie, ul. Pułaskiego 14/24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie: 1. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki Prosperitas Management Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) ze Spółkami przejmowanymi: Prosperitas Management Sp. z o.o. I S.K.A., Prosperitas Management Sp. z o.o. II S.K.A. i Prosperitas Management Sp. z o.o. III S.K.A. oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia. 2. Podjęcie uchwały o połączeniu ww. Spółek. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. Kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty zł przez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Parytet wymiany: - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 1 akcjonariusz otrzyma 37 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 100 akcji Spółki przejmowanej nr 2 akcjonariusz otrzyma 91 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie z opinią biegłego plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie. Od r. wspólnicy mogą przeglądać w siedzibie łączących się Spółek dokumenty połączenia określone w art. 505 k.s.h. Zarząd komplementariusza Izabela Orłowska Mirosław Szmal Poz VIRTU-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zawierciu. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 13 stycznia 2011 r. [BMSiG-180/2015] Zarząd Virtu-Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Łośnicka 35, Zawiercie, KRS , ogłasza, że r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę nr 3 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł, o kwotę zł, do kwoty zł, poprzez umorzenie udziałów o wartości nominalnej zł każdy, dokonane uchwałą nr 2 ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie, aby wnieśli sprzeciw w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego Poz APOGEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Zabrzu. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 15 marca 2011 r. [BMSiG-187/2015] Likwidator Apogeum Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrzu, nr KRS , zawiadamia, że w dniu r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz GILDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Łomży. KRS SĄD REJONOWY W BIA- ŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 maja 2003 r. [BMSiG-184/2015] Likwidatorzy Spółki GILDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, adres: ul. Hipokratesa 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zawiadamiają, iż w dniu r. powzięta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. 14 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 MSIG 8/2015 (4639) poz Poz LIFE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ do rejestru: 16 września 2009 r. [BMSiG-185/2015] Likwidator LIFE IT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w: Poznań, ul. św. Marcin 29/8, wpisanej do KRS pod numerem , podaje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu r. podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki w terminie 3 miesięcy od daty tego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MORTAR SP. Z O.O. w Olsztynie. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2001 r. [BMSiG-206/2015] Przedsiębiorstwo Budowlane MORTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 72D, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy, pod numerem , ogłasza, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy), z kwoty zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty zł (słownie: pięć tysięcy). Zarząd Spółki wzywa wierzycieli, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowlanego MORTAR Sp. z o.o. w Olsztynie. Poz AEDES MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 14 czerwca 2006 r. [BMSiG-205/2015] Likwidator Spółki AEDES MANAGEMENT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 33, Warszawa, numer KRS (dalej Spółka ), zawiadamia, iż dnia 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji Spółki. W związku z powyższym likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności względem Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego Prosimy o kontakt pod mailem lub numerem telefonu Konto bankowe do rozliczeń: Deutsche Bank Polska S.A. Nr konta: PLN Likwidator Dariusz Leski Poz GALACTICOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Łomiankach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2003 r. [BMSiG-197/2015] Uchwałą z dnia 11 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GALACTICOS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomiankach przy ul. Staszica 10H m. 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. KRS , otwarto likwidację Spółki ze skutkiem na dzień r. pod adresem siedziby Spółki: Łomianki, ul. Staszica 10H m. 1, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz MÓJ DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 14 października 2004 r. [BMSiG-189/2015] Uchwałą z dnia 6 czerwca 2014 r. wspólników Mój Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie otwarto likwidację Spółki z dniem 6 czerwca 2014 r. pod adresem do doręczeń Spółki: ul. Piłsudskiego 52, Koszalin, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJ- NYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Elblągu. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTY- NIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2003 r. [BMSiG-198/2015] Dnia r. wspólnicy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Elblągu podjęli uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 8

4 MSIG 8/2015 (4639) poz Niezgadzających się z uchwałą wierzycieli Spółki wzywa się do zgłaszania sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia pod adresem: ul. Hetmańska 26, Elbląg. Poz REDEVCO POLSKA DELTA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2009 r. [BMSiG-211/2015] Likwidator Spółki Redevco Polska Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr , pierwszy wpis w KRS: r., informuje, że Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 31 grudnia 2014 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. W tejże uchwale Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło, iż otwarcie likwidacji nastąpi z dniem 1 stycznia 2015 r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem siedziby Spółki podanym powyżej. Poz TRENZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 28 maja 2013 r. [BMSiG-208/2015] W dniu r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłaszali roszczenia wobec Spółki. Poz PESERICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 września 2013 r. [BMSiG-195/2015] Likwidator Spółki Peserico Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80 lok. C-32, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tejże Spółki podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki Peserico Polska. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Peserico Polska Sp. z o.o. w likwidacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki: Warszawa, al. Jana Pawła II 80 lok. C-32. Poz E.F. PROGRESS IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Legnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZ- NEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listopada 2006 r. [BMSiG-234/2015] Likwidator E.F. Progress IV Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Legnicy ( Legnica, ul. Złotoryjska 63), KRS , zawiadamia, że w dniu r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego Poz ZUME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 18 września 2007 r. [BMSiG-224/2015] Uchwałą z dnia 30 grudnia 2014 r. Zume Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 70/301, wpisanej w dniu r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , otwarto likwidację Spółki. pod adresem siedziby Spółki: ul. Czerniakowska 70/301, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz ARVILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Piotrkowie Trybunalskim. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ do rejestru: 24 października 2013 r. [BMSiG-229/2015] Dnia r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu ARVILE Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim i otwarciu jej likwidacji. w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem: Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 108/ STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 MSIG 8/2015 (4639) poz Poz FGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ do rejestru: 19 lutego 2010 r. [BMSiG-236/2015] Likwidator Spółki FGG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , stosownie do treści art. 279 k.s.h. ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu z dniem 31 grudnia 2014 r. likwidacji oraz wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: Warszawa (00-195), ul. Zygmunta Słonimskiego 15/507, w terminie 3 miesięcy od dnia tego Likwidator Ryszard Gądek Poz RUA BONITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2010 r. [BMSiG-223/2015] Zarząd Rua Bonita Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) z siedzibą w Krakowie, ul. Garncarska 3/7, Kraków, informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 grudnia 2014 r. uchwalono obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty ,00 zł w drodze dobrowolnego umorzenia ,00 udziałów, o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Umorzenie udziałów nastąpi w drodze nabycia przez Spółkę udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej tych udziałów, a ilość nabywanych od poszczególnych wspólników udziałów będzie proporcjonalna w stosunku do ilości udziałów posiadanych przez nich dotychczas w kapitale zakładowym Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia wnieśli pod adresem Spółki sprzeciw wobec tego obniżenia. Poz GPW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2009 r. [BMSiG-237/2015] Likwidator GPW Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu postępowania likwidacyjnego Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Poz MZURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 18 września 2009 r. [BMSiG-222/2015] Działający w imieniu MZURI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Zarząd Spółki ogłasza, że dnia 19 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt), z kwoty zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) do kwoty zł (pięć tysięcy). Jednocześnie Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego. Poz PIROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Wałbrzychu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZ- NEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2011 r. [BMSiG-219/2015] Uchwałą nr III z dnia 23 grudnia 2014 r. wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PIROBUD Spółka z o.o. w likwidacji z s. w Wałbrzychu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , otwarto likwidację Spółki. pod adresem siedziby Spółki PIROBUD Spółka z o.o. w likwidacji z s. w Wałbrzychu (58-300), ul. Moniuszki 45, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz SSI SCHAFER SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Stargardzie Szczecińskim. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 25 listopada 2003 r. [BMSiG-221/2015] SSI Schafer Shop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, KRS nr , Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Andreas Buchholz - likwidator Spółki SSI Schafer Shop Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Ponadto informuje, iż jako jedyny likwidator jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 10

6 MSIG 8/2015 (4639) poz Jednocześnie likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty tego Adres do zgłaszania wierzytelności: Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna Sp.k., ul. Sienna 73, Warszawa. Poz POLTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Wiązownej. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2012 r. [BMSiG-240/2015] Uchwałą nr 1 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLTRON Sp. z o.o. z s. w Wiązownej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, numer KRS , otwarto likwidację Spółki. pod adresem Spółki: ul. Boryszewska 8, Wiązowna, w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego Poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nadarzynie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2012 r. [BMSiG-216/2015] Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Spółka z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Graniczna 4, Nadarzyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr , działając na podstawie art. 264 k.s.h., ogłasza, że w dniu 14 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie godzą się na obniżenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o., aby na adres siedziby Spółki wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego Poz SAKS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ponikwie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2005 r. [BMSiG-230/2015] Likwidator Spółki z o.o. SAKS ENGINEERING w likwidacji w Ponikwie wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego Poz TRANSFER TECHNOLOGII BUDOWLANYCH ENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Szeligach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r. [BMSiG-244/2015] Likwidator Transfer Technologii Budowlanych ENTRE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, z siedzibą: Szeligi, adres: ul. Szeligowska 18, Ożarów Mazowiecki, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , zawiadamia, że w dniu 21 października 2014 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz WARSAW TRADE TOWER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2012 r. [BMSiG-215/2015] Likwidator Spółki Warsaw Trade Tower Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem ( Spółka ), na podstawie art. 279 k.s.h. zawiadamia, iż na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia r. postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na wyżej wymieniony adres Spółki. Poz LEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 1 lipca 2005 r. [BMSiG-251/2015] Likwidator LEWA Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Palisadowa 20/22, KRS nr , zawiadamia, iż dnia r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki, wskutek czego otwarta została jej likwidacja ze skutkiem na dzień r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem Spółki. 14 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 MSIG 8/2015 (4639) poz Poz GLOBAL MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2010 r. [BMSiG-248/2015] Likwidator Global Medic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Czeczota 6, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , ogłasza, iż w dniu 7 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 270 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego Następnie Zarząd Spółki, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, podejmie uchwałę o unieważnieniu dokumentów akcji serii A, B, C. Uchwała Zarządu Spółki o unieważnieniu akcji zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w terminie czterech tygodni od dnia powzięcia uchwały. Nowe dokumenty odcinki zbiorowe akcji/akcji w zamian za unieważnione wydawane będą na koszt Spółki i zostaną przekazane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, Poznań, a akcjonariusz będzie mógł uzyskać zaświadczenie depozytowe w każdym z Punktów Obsługi Klienta DM BZ WBK. Zarząd Spółki Prezes Zarządu Inga Kamińska Wiceprezes Zarządu Iwona Kwiecień-Poborska Członek Zarządu Sebastian Kozłowski Członek Zarządu Piotr Suswał 3. Spółki akcyjne Poz POLSKIE FABRYKI PORCELANY ĆMIELÓW I CHODZIEŻ SPÓŁKA AKCYJNA w Ćmielowie. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ do rejestru: 6 września 2001 r. [BMSiG-243/2015] Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY ĆMIELÓW i CHODZIEŻ S.A. z siedzibą w Ćmielowie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż Zarząd Spółki w związku z połączeniem Spółek: ZAKŁADY PORCELANY ĆMIELÓW SP. Z O.O. i PORCE- LANA CHODZIEŻ S.A. i zmianą nazwy Spółki PORCELANA CHODZIEŻ S.A. na POLSKIE FABRYKI PORCELANY ĆMIE- LÓW i CHODZIEŻ S.A. oraz związaną z tym koniecznością wymiany odcinków zbiorowych akcji/akcji serii A, B, C na nowe powziął uchwałę nr 1/X/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procedury wymiany odcinków zbiorowych akcji/akcji serii A, B, C w celu zmiany treści tych dokumentów oraz ich wymiany. Po zawiadomieniu wszystkich akcjonariuszy o wszczęciu i przeprowadzeniu procedury wymiany dokumentów odcinków zbiorowych akcji/akcji Zarząd Spółki wystąpi do DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK w Poznaniu o wydanie zdeponowanych dokumentów odcinków zbiorowych akcji serii A, B, C w celu ich wymiany. Poz YOSOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA w Świdnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 27 listopada 2012 r. [BMSiG-238/2015] Yosoftware S.A. (KRS ) po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia się ze zjedztam.pl S.A. (KRS ) na warunkach określonych w Planie Połączenia z r., dostępnego na stronach internetowych Spółek yosoftware.com i zjedztam.pl. Akcjonariusze od r. do r. będą mogli zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art ust. 1-3 k.s.h. w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 17, Świdnica. Poz TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 2 stycznia 2014 r. [BMSiG-235/2015] TELE-FONIKA KABLE S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS ) zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o złożeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod sygn. akt KR XI Ns Rej. KRS 31660/14/637, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu Spółki TELE-FONIKA KABLE S.A. sporządzonego w trybie art k.s.h. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 STYCZNIA 2015 R. 12

8 MSIG 8/2015 (4639) poz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TELE- -FONIKA KABLE S.A. Poz ZAKŁADY METALOWE DEZAMET SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Dębie. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2001 r. [BMSiG-228/2015] Zarząd Zakładów Metalowych DEZAMET Spółki Akcyjnej w Nowej Dębie, działając na podstawie art. 398 i Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 402 k.s.h., jak również 30 i 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 lutego 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Nowej Dębie, ul. Szypowskiego 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i uchwał. 6. Wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipotek na majątku Spółki. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd DEZAMET S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Poz ZJEDZTAM.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Świdnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 11 września 2012 r. [BMSiG-242/2015] Zjedztam.pl S.A. (KRS ) po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia się z Yosoftware S.A. (KRS ) na warunkach określonych w Planie Połączenia z r., dostępnym na stronach internetowych Spółek yosoftware.com i zjedztam.pl. Akcjonariusze od r. do r. będą mogli zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art ust. 1-3 k.s.h. w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 29/8, Świdnica. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz CRAFTCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 5 grudnia 2008 r., sygn. akt X GUp 116/14. [BMSiG-186/2015] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. ogłoszona została upadłość CraftCraft Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmująca likwidację majątku dłużnika, zarejestrowana pod sygn. akt X GUp 116/14. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, w X Wydziale Gospodarczym, ul. Czerniakowska 100A ( Warszawa). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romualdy Nasiadko, urzędującej w Kancelarii Radcy Prawnego i Syndyka w Toruniu przy ul. Prostej 37/5 ( Toruń). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz ARS PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2004 r., sygn. akt VIII GU 151/14, VIII GUp 82/14. [BMSiG-233/2015] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 151/14, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika - ARS Panaceum Sp. z o.o. we Wroc- 14 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Nr 35 (4414) UWAGA Poz. 2030-2095 Poz. w KRS 26524-27563 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Nr 131 (4248) Poz. 9694 9761 Poz. w KRS 131927 133718 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 listopada 2012 r. Nr 230 (4095) Poz. 15564 15609 Poz. w KRS 258203 259123 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr 71 (4450) UWAGA Poz. 4343-4414 Poz. w KRS 61730-62743 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 11229 11231 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11229. TOOP

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 września 2013 r. Nr 180 (4297) Poz. 13064-13123 Poz. w KRS 219607 221521 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Nr 135 (4514) UWAGA Poz. 9452-9529 Poz. w KRS 147544-149440 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 2327 2331 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 2327. DATANETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Nr 76 (4455) UWAGA Poz. 4711-4796 Poz. w KRS 67783-69189 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Nr 254 (4371) Poz. 18288-18366 Poz. w KRS 310356-311206 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 maja 2014 r. Nr 99 (4478) UWAGA Poz. 6506-6596 Poz. w KRS 94394-95694 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Nr 137 (4254) Poz. 10145 10247 Poz. w KRS 143806 145937 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo