I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 19 czerwca 2008 r. [BMSiG-2991/2015] Komplementariusz CI Consulting Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 13 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł każda. Poz FRESITA LIMITED ALFA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2008 r. [BMSiG-2998/2015] Komplementariusz Fresita Limited ALFA Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 67 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Poz KSATI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 16 września 2008 r. [BMSiG-2995/2015] Komplementariusz Ksati Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 8 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 100 zł każda. Poz YELLEMA HOLDINGS LIMITED SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2008 r. [BMSiG-2997/2015] Komplementariusz Yellema Holdings Limited Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 9 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz ELPASZ-BANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gryfinie. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2004 r. [BMSiG-2959/2015] Uchwałą z dnia r. podjętą przez wspólników Elpasz-Banie Spółki z o.o. z siedzibą w Gryfinie przy ul. Okrężnej 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowa- 6

2 poz dzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Okrężna 7, Gryfino, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Zarząd Spółki wzywa wierzycieli, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Centrum Zana Holding Sp. z o.o. Poz CENTRUM MEDYCZNE SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2005 r. [BMSiG-2952/2015] Zarząd Spółki działającej pod firmą CENTRUM MEDYCZNE SZOPIENICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS ), zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 lutego 2015 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, przez umorzenie 658 udziałów własnych o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Zarząd wzywa wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Sprzeciw można wnieść w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Poz RENO BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czerwionce-Leszczynach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2004 r. [BMSiG-2975/2015] Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r. (sygn. akt GL.X Ns. Rej. KRS 22033/14/335) rozwiązał RENO-BUD Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Czerwionce- -Leszczynach (44-230) przy ul. P. Furgoła 159a, a tym samym rozpoczął likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod wyżej wskazany adres Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 12 czerwca 2008 r. [BMSiG-2983/2015] Centrum Zana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. T. Zana 32A, Lublin, ogłasza, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLA- CYJNYCH I ANTYKOROZYJNYCH TERMOKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDA- CJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 22 czerwca 2001 r. [BMSiG-2980/2015] Likwidator Przedsiębiorstwa Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOKOR Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w: Warszawa, ul. Korkowa 24A, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelność należy zgłaszać pod adresem siedziby Spółki, tj Warszawa, ul. Korkowa 24A. Likwidator Jerzy Pokora Poz KALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kaliszu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ do rejestru: 19 października 2012 r. [BMSiG-2987/2015] Likwidator firmy KALMA Spółka z o.o. Maciej Rybak ogłasza, że z dniem r. została otwarta likwidacja i wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: KALMA Spółka z o.o., ul. Hanki Sawickiej 1/39, Kalisz. Poz DR JOSEF RAABE SPÓŁKA WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2002 r. [BMSiG-2990/2015] Na podstawie art. 279 Kodeksu spółek handlowych, likwidator Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji (KRS ) informuje o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 1 marca 2015 r. Niniejszym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich należności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. 13 MARCA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 poz Poz BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2002 r. [BMSiG-2986/2015] Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS nr ) informuje, że dnia 12 lutego 2015 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zwrocie części dopłat uiszczonych przez wspólników w łącznej kwocie (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Zwrot na rzecz poszczególnych wspólników dokonany zostanie w proporcji do dokonanych wpłat. Poz PARK ROZRYWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2012 r. [BMSiG-2999/2015] Spółka Park Rozrywki Sp. z o.o. w związku z otwarciem likwidacji wzywa swoich wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia na adres: ul. Handlowa 7, Białystok. Likwidator Poz BYSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Swarzędzu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2013 r. [BMSiG-3003/2015] Likwidator BYSTRY Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Swarzędzu, KRS , w związku z otwarciem likwidacji z dniem r. wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na adres siedziby Spółki: Swarzędz, ul. Strzelecka 2. Poz FISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ do rejestru: 24 kwietnia 2013 r. [BMSiG-2964/2015] Likwidator Spółki FISOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FISOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 21 stycznia 2015 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 21 stycznia 2015 r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Spółki, tj. ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. 3. Spółki akcyjne Poz WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJ- NEGO PZL-ŚWIDNIK SPÓŁKA AKCYJNA w Świdniku. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 17 lipca 2001 r. [BMSiG-2960/2015] Zarząd Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL- -Świdnik S.A. ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2015 r. podjęło uchwałę o następującej treści: UCHWAŁA nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku podjęta w dniu 18 lutego 2015 r. w sprawie przymusowego odkupu akcji od mniejszościowego akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A., działając w oparciu o treść art Kodeksu spółek handlowych w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza INVE- STBP SECURITIES LIMITED Arch. Makariou III 33 Frixos Court, 3rd floor, Flat/Office , Larnaca, Cypr - uchwala, co następuje: 1 Uchwala się przymusowy odkup akcji (trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych imiennych serii F Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A., będących własnością akcjonariusza INVESTBP SECURITES LIMITED Arch. Makariou III 33 Frixos Court, 3rd floor, Flat/ Office , Larnaca, Cypr, oznaczonych numerami: Akcje określone w 1 zostaną w całości odkupione przez AgustaWestland S.p.A z siedzibą w Rzymie, posiadającą łącznie 98,4644% kapitału zakładowego Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. 8

4 poz Na podstawie artykułu Kodeksu spółek handlowych cena odkupu akcji powinna być równa wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy i w związku z tym ustalono, że cena za każdą przymusowo odkupioną akcję wynosi 5,43 zł (pięć złotych i czterdzieści trzy grosze). 4 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego odkupu. 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż z ogólnej liczby akcji, co stanowi 98,46449% kapitału zakładowego, oddano wszystkie głosy ważne (głosów za oddano , głosów przeciw 0 i głosów wstrzymujących się nie było). Poz DAL TOWARZYSTWO HANDLU MIĘDZY- NARODOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2003 r. [BMSiG-2973/2015] Zarząd DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 k.s.h., ogłasza uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji o następującej treści: Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 k.s.h. akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego (przymusowy wykup) Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A., działając na podstawie art. 418 k.s.h., postanawia o: , , , , , , , akcji na okaziciela serii B niedrukowanych o numerach: , , , , , , , , , , , , Akcjonariuszowi większościowemu Alicji Nowak przypadają następujące akcje: akcji na okaziciela serii A drukowanych o numerach: , , , , , , , , , , , , , akcji na okaziciela serii B niedrukowanych o numerach: , , , , , , , , , , , Akcjonariuszowi większościowemu Spółce Pracowniczej DAL Sp. z o.o. przypadają 2 akcje na okaziciela serii B niedrukowane o numerach Akcjonariusze Alicja Nowak i Spółka Pracownicza DAL Sp. z o.o. zobowiązują się wykupić wszystkie akcje wymienione w pkt 2 uchwały. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym na podstawie art a k.s.h. wzywa się akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi do ich złożenia w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 12/14, w Warszawie, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o przymusowym wykupie. W przypadku niezłożenia akcji, Zarząd DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. unieważni je w trybie art. 358 k.s.h. Jednocześnie Zarząd informuje, że cena wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa w uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. z dnia 26 lutego 2015 r., została ustalona przez biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z Biura Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o. w Łodzi, powołanego na podstawie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. w dniu 26 lutego 2015 r., i wynosi 16,88 zł (słownie: szesnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję. 1. Przymusowym wykupieniu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. 2. Przymusowemu wykupieniu podlegają akcje na okaziciela w łącznej liczbie tj.: akcji na okaziciela serii A drukowanych o numerach: , , , , , , Poz ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZO- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r. [BMSiG-2968/2015] Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS , Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz MARCA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 poz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 20 (XI piętro), o godz Porządek obrad: Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 16 lutego 2004 r. [BMSiG-2979/2015] 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 2014 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2014 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2014 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 t.j. (zwana dalej ustawą ). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Górniczych SA z siedzibą w Katowicach, ul. Damrota 16-18, KRS , zwołuje w dniu 16 kwietnia 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r.. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r. oraz udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. oraz udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., d) podziału zysku za 2014 r., e) udzielenia pożyczki Spółce przez Pana Bronisława Wyciska i ustanowienia hipoteki. 9. Zamknięcie obrad. Poz EFUND SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2012 r. [BMSiG-2988/2015] Zarząd efund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 (00-695), zarejestrowanej pod nr. KRS , na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( ZWZA ) na dzień 8 kwietnia 2015 r., na godz , w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Nowogrodzka 50, Warszawa, V piętro, lok Stosownie do art k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnej i proponowanej zmiany Statutu Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA 11 ust. 1 Stare brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu (5-7) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. 11 ust. 1 Nowe brzmienie: W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu (5-8) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyboru członków Rady Nadzorczej ( RN ), b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., 10

6 poz d) zatwierdzenia sprawozdania RN Spółki za 2013 r., e) pokrycia straty za rok obrotowy 2013, f) dalszego istnienia Spółki, g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, h) udzielenia absolutorium członkom RN z wykonania obowiązków w roku obrotowym Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki Poz GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA w Wełeczu. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 maja 2001 r. [BMSiG-2996/2015] Na podstawie art k.s.h. oraz 39a Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB S.A. w Wełeczu ogłasza o utracie przez akcjonariusza Wielobranżowe Przedsiębiorstwo REM-BUD SPYCHAŁA Sp. jawna, ul. F. Chopina 4, Kutno, odcinka zbiorowego 10 akcji serii A o nr. od A do A03251 oraz odcinka zbiorowego 40 akcji serii F o nr. od F14752 do F Poz TOMASZOWSKA FABRYKA SZTUCZNEGO JEDWABIU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2008 r. [BMSiG-2993/2015] Likwidator Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu SA w likwidacji zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 2 kwietnia 2015 r., godz , w Kancelarii Notarialnej Sławomira Strojnego, ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego. 2. Zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przechowania ksiąg i dokumentów Spółki. 4. Zamknięcie obrad. WZA będzie prawomocne, zaś uchwały ostateczne bez względu na liczbę akcji reprezentowanych i uczestniczących w tym Zgromadzeniu. Poz POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ do rejestru: 5 grudnia 2013 r. [BMSiG-3002/2015] Zarząd Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Grobickiego 23, KRS , ogłasza, że postanowieniem z dnia 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wyznaczył biegłego w osobie Pana Zbigniewa Boczkowskiego celem wydania opinii w zakresie prawidłowości dokonanej wyceny wkładów niepieniężnych. Działając zgodnie z wymogiem art k.s.h., Zarząd informuje, że opinia biegłego została złożona do Sądu w dniu 20 lutego 2015 r. Poz NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2001 r. [BMSiG-3007/2015] Zarząd Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U r., poz ze zm.), ogłasza wykaz dokumentów akcji imiennych Spółki, unieważnionych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 21/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.: 1) akcji imiennych, uprzywilejowanych, I emisji o numerach od 1 do , 2) akcji imiennych, uprzywilejowanych, II emisji serii A o numerach od 1 do , 3) akcji imiennych, uprzywilejowanych, II emisji serii B o numerach od 1 do , 4) akcji imiennych, uprzywilejowanych, III emisji serii A o numerach od do , 5) akcji imiennych, uprzywilejowanych, III emisji serii B o numerach od 1 do , 6) akcji imiennych, uprzywilejowanych, III emisji serii C o numerach od do , 7) akcji imiennych, uprzywilejowanych, V emisji serii A o numerach od 1 do , 8) akcji imiennych, uprzywilejowanych, VI emisji serii A o numerach od 1 do W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostały sporządzone pod tymi samymi numerami emisyjnymi nowe dokumenty akcji Spółki. 5. Inne Poz PLATFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI w Bobrownikach. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2010 r. [BMSiG-2989/2015] Likwidator Spółki PLATFORMA Spółka z o.o. Spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą w Bobrownikach, ogłasza uchwałą z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PLATFORMA Spółka z o.o. Spółka komandytowa, że otwarto likwidację Spółki. 13 MARCA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Bobrowniki, ul. Akacjowa 33, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. X GU 114/15, ogłosił upadłość Cezar 10 Spółki Akcyjnej z siedzibą Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 6 marca 2009 r., sygn. akt IX GU 77/14, IX GUp 2/15. [BMSiG-2971/2015] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r., wydanym w sprawie IX GU 77/14, ogłosił upadłość MB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joannę Koryl-Oleszko, zaś na syndyka masy upadłości Tadeusza Fitę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 2/15. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz CEZAR 10 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 30 marca 2011 r., sygn. akt X GU 114/15, X GUp 94/15. [BMSiG-2977/2015] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Edytę Dzielińską, a na syndyka masy upadłości Jerzego Sławka. Wzywa się wierzycieli upadłego i osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt postępowania upadłościowego X GUp 94/15, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. Poz HUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2010 r., sygn. akt X GU 70/14/3, X GUp 4/15/3. [BMSiG-2970/2015] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 lutego 2015 r. o sygn. X GU 70/14/3 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Huty BUCZEK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygn. X GUp 4/15/3. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. X GUp 4/15/3. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres Sądu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 12

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Nr 50 (4681) UWAGA Poz. 3084-3136 Poz. w KRS 47678-47995 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 6761. HUTA SZKŁA CZECHY SPÓŁKA AKCYJNA w Trąbkach. KRS 0000041640. SĄD REJONOWY DLA M.ST.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 146/2015 (4777) poz. 11200 11202 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11200. IMMOEAST POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 233/2014 (4612) poz. 16037 16041 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 16037. MAX CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13107 13111 obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne MSiG 11/2011 (3624) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 574. CAPITAL ART APARTMENTS AEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 57/2015 (4688) poz. 3558 3562 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 3558. DAXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Dzierżążnie.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 10538 10541 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10538. ZED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kiełczewie. KRS 0000136498. SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 129/2015 (4760) poz. 9746 9752 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 9746. DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 21 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 98/2014 (4477) poz. 6447 6450 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 213/2014 (4592) poz. 14757 14761 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Poz. 14759. CDD Ł. DZIEWOŃSKI M. DOMAGAŁA KANCELA- RIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL POLAND

VENTURE CAPITAL POLAND Uchwała Nr 1 Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549 Obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach konsumenckich prowadzonych przez Kancelarię, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w okresie styczeń - lipiec 2015. 1. Poz. 2549. S.E. Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2015 (4855) poz

MSIG 224/2015 (4855) poz MSIG 224/2015 (4855) poz. 17954 17955 IV. Wykreślenie 13 Statutu: Ogłoszenia statutowe w przypadkach przez prawo przepisanych Spółka drukować będzie w Monitorze Polskim, Polsce Gospodarczej oraz w jednem

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3398 3403 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 12123 12128 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 1.08.2012 r. Likwidatorami

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 148/2015 (4779) poz. 11375 11377 Plan połączenia Spółek - uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 czerwca 2015 roku - opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17

Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17 Uchwały ZWZ z 24 czerwca 2014 r. Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki,

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 39/2015 (4670) poz. 2351 2353 mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS 0000322891)

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 148/2015 (4779) poz. 11362 11366 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11362. VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Zarząd DEZAMET S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13226 13230 W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 24/2014 (4403) poz. 1337 1339 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 1337. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000467710.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Agora S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Agora S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Agora S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 24 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 138/2015 (4769) poz. 10580 10583 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10580. Kuźmiński Przemysław Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku,

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r. Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3988 3991 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3988. DEMUTH OMEGA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLSZTYN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 10/2015 (4641) poz. 496 501 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 496. SISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Szamotułach.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 135/2015 (4766) poz. 10330 10334 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 10330. NOVEMBER VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - XIII - SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt]

MEDIATEL S.A. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt] PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 125/2015 (4756) poz. 9356 9359 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 9356. LANDOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ( Spółka ) zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (Osoba Prawna i jednostka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" spółka akcyjna wybiera komisję skrutacyjną w składzie [ ]- przewodniczący, [ ] i [

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 211/2014 (4590) poz. 14643 14647 Poz. 14643. WARSZAWSKA FABRYKA MASOWYCH WYRO- BÓW BLASZANYCH TŁOCZNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000495443. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy Uchwała nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wybiera się Pana Zbigniewa Zuzelskiego na Przewodniczącego ALTERCO Spółka Akcyjna. przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Odnośnie pkt 1 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.01.2004 r. uchwałę o jej rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w ciągu trzech

Bardziej szczegółowo

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, 3 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku S t r o n a 2 Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Projekty uchwał Emporium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r. w Warszawie przy ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne KOPERNIKA Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 8/2015 (4639) poz. 352 353 - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie I. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formula8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile wybiera Dariusza Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r. Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 9 maja 2012 r. Zarząd z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 maja 2012 roku w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 01/06/2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu ( Spółka ) w Krakowie

Uchwała nr 01/06/2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu ( Spółka ) w Krakowie Uchwała nr 01/06/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu niniejszym wybiera Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. X. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Z dnia 18 lipca 2016 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz:..................................................... (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2014 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Dom Development S.A. DATA ZW: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 407

Bardziej szczegółowo

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia r.

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia r. Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia 24.04.2014 r. Uchwała Nr 1 dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 216/2014 (4595) poz. 14938 14942 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 14938. GESIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. ------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 10 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1/2016 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy wartość informacji

Zwiększamy wartość informacji Projekty uchwał Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A., zwołanego na 20 czerwca 2012 r., godz. 10:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie Uchwała Nr 1/2012

Bardziej szczegółowo