POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI"

Transkrypt

1 POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI NA TERENIE MIASTA RADOMSKO INFORMATOR 2012

2 Szpital Powiatowy w Radomsku Poradnia Zdrowia Psychicznego Radomsko, ul. Przedborska 39/41 Tel. (44) konsultacje lekarskie, leczenie farmakologiczne, porady psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin, psychoterapia, interwencje kryzysowe, testy psychologiczne, opinie psychiatryczne i psychologiczne, orzecznictwo psychiatryczne, pomoc pracownika socjalnego. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku Godziny pracy poradni: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Rejestracja pacjentów w poradni pod numerem telefonu (44) Aby skorzystać z porady lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Psycholog przyjmuje ze skierowaniem od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego. Porady udzielane są osobom powyżej 18 r.ż. Szpital Powiatowy w Radomsku Poradnia Leczenia Uzależnień Radomsko, ul. Przedborska 39/41 Tel. (44) porady terapeutów, psychoterapia indywidualna uzależnień, psychoterapia współuzależnienia, terapia grupowa uzależnień (w tym: program podstawowy oraz terapia pogłębiona), sesje terapii małżeńskiej, interwencje kryzysowe, porady psychologiczne, testy psychologiczne, porady lekarskie,

3 leczenie farmakologiczne, skierowania na badania specjalistyczne, opinie psychologiczne i psychiatryczne. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku Godziny pracy poradni: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Porady udzielane są osobom powyżej 18 r.ż. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO s.c. Radomsko, ul. Krasickiego 2 Tel. (44) Poradnia Psychologiczna Poradnia Zdrowia Psychicznego (Psychiatria leczenie ambulatoryjne specjalistyczne) Oddział Dzienny Terapia Uzależnień Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku Godziny pracy poradni: Poniedziałek Wtorek Środka Czwartek Piątek Porady udzielane są osobom powyżej 18 r.ż. Refundacja usług (NFZ). Ważne! Zajęcia grupowe dot. terapii uzależnień odbywają się przy ul. Krasickiego specjaliści ds. uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Radomsko, ul. Piastowska 21 Tel. (44) diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), psychoedukacja (m.in. na terenie szkoły, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla dzieci i młodzieży, grupa wsparcia dla rodziców, grupa psychoedukacyjna dla młodzieży, grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży), terapia:

4 -psychologiczna (indywidualna, grupowa, rodzinna), -pedagogiczna (indywidualna, grupowa, trening ortograficzny), -logopedyczna (indywidualna, grupowa, dzieci jąkających się), doradztwo zawodowe (indywidualne, grupowe, zajęcia aktywizujące), inne: -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, -mediacja, -konsultacja, -interwencja w środowisku ucznia. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku Godziny pracy poradni: Sekretariat Gabinety Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Radomsko, ul. Reymonta 58 Tel. (44) Punkt czynny od poniedziałku do piątku Godziny pracy punktu: Posiedzenia zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Czwartek Punkt Konsultacyjny Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Radomsko, ul. Reymonta 58 Tel. (44) Punkt czynny od poniedziałku do piątku Godziny pracy specjalistów: Poniedziałek i Środa specjalista ds. przemocy w rodzinie Wtorek prawnik Środa (co 2-ga środa m-ca) specjalista ds. młodzieży Piątek specjalista ds. uzależnia alkoholowego Placówka prowadzi dokumentację wszystkich porad oraz prowadzonych działań, jest zaopatrzona w bazę danych o dostępnych miejscach pomocy oraz posiada literaturę edukacyjną dla klientów.

5 Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Porady specjalistyczne udzielane są osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową. Godziny pracy specjalistów: Poniedziałek psycholog Wtorek psycholog Ważne: Specjalista przyjmuje w siedzibie Punktu Konsultacyjnego! Ośrodek Wspierania Rodziny Radomsko, ul. Kościuszki 12 a Tel. (044) Ośrodek prowadzi 6 świetlic środowiskowych oraz klub młodzieżowy i klub młodziaka, które działają na terenie miasta Radomska: świetlica środowiskowa przy ulicy M. Dąbrowskiej 27 ( ) świetlica środowiskowa przy ulicy Strażackiej 13 ( ) świetlica środowiskowa przy ulicy Św. Rozalii 36b ( ) świetlica środowiskowa przy ulicy M. Konopnickiej 4 ( ) świetlica środowiskowa przy ulicy Brzeźnickiej 149 ( ) świetlica środowiskowa przy ulicy Reja 81 ( ) klub młodzieżowy przy ul. Kościuszki 12a ( ) klub młodziaka przy ul. Konopnickiej 4 ( ) Formy terapii indywidualnej i grupowej realizowane przez świetlice obejmują: zajęcia z pedagogiem, socjoterapię, relaksację, terapię ruchową, reedukacje pedagogiczną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Radomsko, ul. Piastowskiej 21 tel.: (44) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (j/w, pok. 1) realizuje następujące zadania: wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób do 16-go roku życia, wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-go roku życia wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym.

6 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Radomsko, ul. Piastowskiej 21 tel.: (44) Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku Godziny pracy specjalistów: prawnik (udziela pomocy z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dot. alimentów, rozwodu, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi oraz z zakresu prawa karnego) Wtorek psycholog (udziela pomocy psychologicznej, porad w stanach kryzysu emocjonalnego, trudnościach wychowawczych, konfliktach rodzinnych, małżeńskich, w zakresie radzenia sobie w sytuacjach związanych z utratą kogoś bliskiego itp.) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek pracownik socjalny Poniedziałek - Piątek Ważne: Zadanie w zakresie zapewnienia miejsc noclegowych w ramach interwencji kryzysowej i wsparcia ofiar przemocy realizuje Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT z Klizina (skierowania wydaje PCPR Radomsko). Stowarzyszenia, fundacje Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Oddział w Radomsku Radomsko, ul. Narutowicza 1 ks. Antoni Arkit tel. (44) Radomsko, ul. Św. Jadwigi Królowej Polski 93 ks. Roman Kubiak tel. (44)

7 SPECJALISTYCZNA PORADNIA MŁODZIEŻOWO RODZINNA im. JANA PAWŁA II KLASZTOR FRANCISZKANÓW Radomsko, ul. Narutowicza 3 Sekretariat tel (tel ) W ww. poradni można uzyskać bezpłatne porady prawne oraz skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie psychologii i pedagogiki. Poradnia kieruje swą ofertę do osób indywidualnych i rodzin, które potrzebują pomocy i wsparcia oraz wspomagania rozwoju i podnoszenia jakości życia (pomoc: psychologiczna, pedagogiczna, prawna, duchowa): konsultacje psychologiczne, konsultacje pedagogiczne, porady prawne, warsztaty psychoedukacyjne. Poradnia czynna: Wtorek Piątek Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Radomsko, ul. Targowa 12b 6 tel. (44) tel Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich. Najważniejsze cele stowarzyszenia to: ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci i godności człowieka, małżeństwa i rodziny oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia, przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kościoła, wspólnotach lokalnych, samorządowych i państwowych, kształtowanie, promowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw. Ponadto stowarzyszenie udziela informacji o prowadzonych przy Parafiach poradach małżeńskich, rodzinnych (np. Poradnia Małżeńska przy Parafii Św. Marii Magdaleny w Radomsku, Czwartek godz ). lodzki.civitaschrystiana.pl

8 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Radomsko, ul. Kopiec 17 tel. (44) Oddział Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Radomsku ma głównie na celu pracę z osobami bezdomnymi, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz pracę z osobami niepełnosprawnymi. Organizacja prowadzi: Warsztaty Terapii Zajęciowej, składające się z pięciu pracowni, gdzie swój wolny czas spędzają osoby niepełnosprawne, dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne dla dzieci, Noclegownię dla osób bezdomnych, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin tzw. Grupa Wsparcia -spotkania odbywają się w każdy wtorek, Punkt wydawania odzieży, żywności. prezes: Wiesław Gościej REGIONALNY OŚRODEK POMOCY STOWARZYSZENIE POMOCY PANACEUM Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku Radomsko, ul. Sucharskiego 87a; tel tel. kom Do działań statutowych Stowarzyszenia należy przeciwdziałanie oraz ograniczenie patologii społecznej. Celami statutowymi jest również wdrażanie i wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby alkoholowej oraz pomoc i edukacja mająca na celu niedopuszczanie do używania innych środków odurzających. Konsekwencją tej działalności jest pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania alkoholu, przystąpiły do programu wychodzenia z bezdomności, czynnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. Stowarzyszenie nasze upowszechnia również wiedzę o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnień. Stowarzyszenie prowadzi: schronisko dla osób bezdomnych. Placówka czynna 24h! punkt wydawania odzieży, punkt wydawania żywności.

9 Strona: panaceum.radomsko.pl Ważne! Stowarzyszenie Pomocy PANACEUM w Radomsku, ul. Sucharskiego 87a współpracuje z innymi stowarzyszeniami prowadzącymi placówkami świadczącymi pomoc dla osób bezdomnych (zlokalizowanymi w pobliżu Radomska): Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach; Gidle, Graby 14 - tel. (34) tel. kom.: , Stowarzyszenie Pomocy Przebudzenie Dom dla Bezdomnych w Piaszczycach (Piaszczyce 1) tel. (44) Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT CHATA WUJA TOMA w Klizinie ( Kodrąb, Klizin 18) tel. (44) Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT Dom dla Osób Starszych w Woli Malowanej - tel Regionalny Ośrodek Pomocy w DALKOWIE, Czarnocin, Dalków 146 tel./fax: tel. kom Fundacja "Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty Dla Każdego" Radomsko, ul. Targowa 12c lok. 24 Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa oraz kulturalna na rzecz każdego człowieka od narodzin po seniora (wspieranie rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym). Cele Fundacji są realizowane m.in. poprzez: organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw, organizowaniu grup wsparcia i pomocy, stworzenie kulturalno oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych, dzieci i młodzieży czy seniora, rodzin, wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie, działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień. działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego. Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku tel tel

10 Podstawowymi celami działania Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku Wiem więcej jest rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej oraz podnoszenie komfortu życia ludzi w średnim wieku, poprzez ich wszechstronną aktywizację i integrację. Realizując te cele, uniwersytet bazuje przede wszystkim na następujących formach edukacji: wykładach, spotkaniach, zajęciach warsztatowych, zajęciach ruchowych. Program edukacyjny Stowarzyszenie dostosowuje do różnych potrzeb i zainteresowań Członków Uniwersytetu. Działalność Stowarzyszenia nakierowana jest również na integrację Studentów ze środowiskiem lokalnym, poprzez współpracę z instytucjami, organizacjami i lokalnymi społecznościami. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Radomsko, ul. Przedborska 2 (44) (44) Fundacja wspiera wiele inicjatyw kulturalnych, prowadzi działalność wydawniczą. Jest również fundatorem stypendiów dla uzdolnionej artystycznie młodzieży. Klub Abstynencki MOŻNA INACZEJ Radomsko, ul. Wyszyńskiego 27 tel tel klub realizuje program profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia pt. Rodzina razem ku trzeźwemu życiu, organizuje wyjazdy integracyjne, wieczory poetyckie, bale abstynenckie, prowadzi grupy wsparcia, terapie.

11 Klub jest czynny: Poniedziałek 12:00 20:00 Wtorek 12:00 20:00 Środa 12:00 20:00 Czwartek 8:00 16:00 Piątek 12:00 20:00 Zebrania członków i sympatyków odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz Klub Wzajemnej Pomocy - SZANSA Radomsko, ul. Jagiellońska 16 tel. (44) Klub organizuje: spotkania integracyjno okolicznościowe, cykliczne spotkania członków klubu, maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych (profilaktyka poprzez sport). Klub czynny: Poniedziałek 17:00 20:00 Środa 17:00 20:00 Piątek 17:00 20:00 Niedziela 17:00 20:00 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Radomsko, ul. Przedborska 39 tel. (44) fax. (44) Stowarzyszenie prowadzi działalność: na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskuje honorowych dawców krwi, w dziedzinie opieki i pomocy społecznej (m.im. wydawanie odzieży używanej, paczki świąteczne i inne), w dziedzinie ochrony zdrowia, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju lub za granicą, prowadzi szkolenie i pokazy udzielania pierwszej pomocy.

12 Biuro czynne: Od poniedziałku do piątku 7:30 15:30 Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Koło Terenowe w Radomsku Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27 Celem działalności Koła jest wsparcie osób niesłyszących, propagowanie problemów ochrony słuchu, prowadzenie rehabilitacji społecznej, kursów aktywizujących i imprez integracyjnych dla osób niesłyszących oraz organizacja kursów języka migowego. Tel (sms) Biuro czynne: Środa 15:30-17:30 Radomszczański Klub Amazonek Radomsko, ul. Przedborska tel tel. (44) (telefon zaufania) Fundacja "Promień radości" Radomsko, Dobryszycka 17 Fundacja realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, działa na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, promowania młodych talentów artystycznych, realizuje działania z zakresu kultury, nauki, edukacji. Celem Fundacji jest także pomoc społeczna, działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych czy w wieku emerytalnym.

13 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - BYĆ RAZEM Radomsko, ul. Wyszyńskiego 89 Stowarzyszenie ma na celu udzielanie pomocy niepełnosprawnym, kształtowanie postawy humanitarnej społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśników, integrację dorosłych ze społeczeństwem. Realizacji powyższych założeń służą spotkania i paczki okolicznościowe (wieczerze wigilijne, spotkania wielkanocne), organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz współorganizacja turnusów rehabilitacyjnych. Godziny pracy biura: Wtorki 17:00 19:00 Czwartki 17:00 19:00 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - PARTNERSTWO Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 tel. (44) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Radomsku, ul. Tysiąclecia 5 realizacja zadań z zakresu edukacji, kultury i ekologii, integracja dzieci i rodziców, organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych, wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami, informacja, wsparcie. Biuro czynne: Poniedziałek 9:00 11:30 Przewodnicząca Koła: Anna Majewska tel

14 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka" Radomsko, Architektów 21A Tel stowarzyszenie pomaga i ułatwia kontakty oraz wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami w obrębie różnych rodzajów niepełnosprawności, działa również na rzecz poprawy sytuacji materialno-prawnej, opieki socjalnej i opieki medycznej, organizuje imprezy kulturalne, integracyjne mające na celu rozpowszechnienie w społeczeństwie informacji o potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, świadczy pomoc w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, organizowaniu rehabilitacji, wypoczynku, opieki socjalnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W swych działaniach stowarzyszenie dąży do wzrostu zainteresowania problemami dzieci niepełnosprawnych i celowości wszechstronnej rehabilitacji. Centrum Integracji Młodzieży Radomsko Radomsko, ul. Ładna 31 Stowarzyszenie realizuje działania oparte na organizowaniu czasu wolnego dla dzieci (np. wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży) Komendant: Dominika Szwed-Kipigroch Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko, ul. Bugaj 3 tel. (44) tel

15 Stowarzyszenie Komitet na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie MASZ PRAWO Radomsko, ul. Sienkiewicza 70 Adres do korespondencji: Trzebce 58, Wielgomłyny Inne ważne dane teleadresowe KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RADOMSKU Radomsko, ul. Piłsudskiego 56 tel. (44) Pogotowie Policyjne 997 Policyjny telefon zaufania (44) STRAŻ MIEJSKA Radomsko, ul. Kościuszki 10 tel. (44) telefon alarmowy czynny całodobowo PROKURATURA REJONOWA Radomsko, ul. Tysiąclecia 3 tel. (44) czynna od poniedziałku do piątku w godz SĄD REJONOWY Radomsko, ul. Tysiąclecia 3 tel. (44) , (44) czynny od poniedziałku do piątku w godz Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim Tel Telefon Zaufania jest czynny codziennie, także w weekendy w godzinach prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich,

16 rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych. NIEBIESKA LINIA Tel. (22) linia czynna od poniedziałku do piątku w godz telefoniczny dyżur prawnika w piątki w godz

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE DZIERŻONIÓW

Bardziej szczegółowo

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Wieruszowskim. Wieruszów 2014 r. Przekazuję Państwu informator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s.

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s. Program Ochrony Zdrowiia Psychiicznego na llata 2012 2015 dlla Gmiiny Miiasto Włłocłławek Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 dla Gminy Miasto Włocławek I. Wprowadzenie.. s. 3 II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Informator. o miejscach pomocy i wsparcia. dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin

Informator. o miejscach pomocy i wsparcia. dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin Informator o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin 1 Spis treści Czym jest zdrowie psychiczne?...3 Co pomaga w dbaniu o własną kondycję psychiczną?...3

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM

INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Starostwo Powiatowe w Bochni INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych Bochnia 2013 r. [ ] zdrowie psychiczne jest fundamentalnym

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia.

Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia. Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia. Przygotowanie: Karolina Figlewska Agata Koprowska Anna Sobolewska Słuchaczki KPSS w Toruniu Toruń, 2014 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo