1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel Pod wskazanym adresem działają: Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych czynna w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz oraz we wtorki w godz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży czynna w godz. poniedziałek , wtorek , środa , czwartek , piątek Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych tel czynna od poniedziałku do czwartku w godz oraz w piątek w godz Oddział Dzienny Nr 1 dla Chorych Psychicznie czynny od poniedziałku do piątku w godz (spotkania z rodzinami pacjentów odbywają się w ostatnie poniedziałki każdego miesiąca w godz ) Oddział Dzienny Nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu czynny od poniedziałku do środy w godz , czwartki w godz , piątki w godz Zespół Leczenia środowiskowego (domowego) czynny we wtorki w godz , środy w godz Centrum Psychiatrii SON Słupsk, ul. Ziemowita 1A Tel Pod tym adresem działają poniższe placówki: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Poradnia Leczenia Uzależnień Leczenie środowiskowe (domowe) Czynne od poniedziałku do środy w godz oraz czwartek i piątek w godz Oddział Dzienny dla Chorych Psychicznie Słupsk, ul. Piłsudskiego 5E tel czynny od poniedziałku do piątku w godz Centrum Psychiatrii SON - Kobylnica , Kobylnica, ul. Franciszkańska 1 Tel Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny w Kobylnicy

2 1.2.2 Centrum Psychiatrii SON - Ustka , Ustka, ul. Mickiewicza 12 Tel Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Ustce 1.3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej AUTYZM Słupsk, ul. Przemysłowa 11a Tel Kom Pod wskazanym adresem funkcjonują: Poradnia dla dzieci z autyzmem czynna od poniedziałku do czwartku w godz oraz w piątki w godz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży czynna w poniedziałki w godz , czwartki w godz , w soboty w godz Szpitale Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej htttp:// Słupsk, ul. Morcinka 20 Tel Pod tym adresem funkcjonują: Oddział Psychiatryczny Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (Detoksykacji) Czynne w godz Słupsk, Lubuczewo 29 Tel Pod tym adresem funkcjonują: Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział dla Przewlekle Psychicznie Chorych

3 2. Instytucje udzielające wparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 2.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Słupsk, ul. Sienkiewicza 20 Tel Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i pieczy zastępczej. Udziela wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. 2.2 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce Ustka, ul. Wróblewskiego 5 Tel Placówka koedukacyjna, przeznaczona dla młodzieży, która z powodu niedostosowania społecznego i trudności w uczeniu się jest zagrożona uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej pomocy psychoedukacyjnej. Zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego w gimnazjum oraz całodobową opiekę w internacie. Do zadań placówki należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. 2.3 Domy Pomocy Społecznej Na terenie miasta Słupska i powiatu słupskiego prowadzone są domy pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym. 1. Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Słupsk, ul. Leśna 8 tel Jest to DPS przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. 2. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie Słupsk, Lubuczewo 29a Tel

4 Jest to dom dla osób przewlekle chorych psychicznie. 3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie Ustka, Machowino 53 Tel Jest to dom przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 4. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Ustka, Machowinko 3 Tel Dom Pomocy Społecznej w Przytocku Kępice, Przytocko 39 Tel Środowiskowe Domy Samopomocy Na terenie powiatu słupskiego funkcjonują środowiskowe domy samopomocy, które są jednostkami wsparcia dziennego dla dorosłych. Utworzone zostały w celu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. W ŚDS prowadzona jest terapia zajęciowa, warsztaty integracyjne, artystyczne, socjoterapeutyczne, aktywizacja zawodowa, poradnictwo socjalne i psychologiczne. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku Słupsk, ul Kościuszki 3 Tel Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej Gardna Wielka, ul. Daszyńskiego 5 Tel Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie Potęgowo, ul. Szkolna 2 Tel Placówka czynna w dni robocze w godz. od

5 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku Główczyce, Rumsko 4 Tel Placówka czynna w dni robocze w godz Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Przytocku Kępice, Przytocko 17 Tel Placówka czynna w dni robocze w godz Ośrodki szkolno wychowawcze Na terenie powiatu słupskiego funkcjonują dwa specjalne ośrodki szkolno wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem placówek jest zapewnienie uczniom i wychowankom właściwych warunków edukacyjno rewalidacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Unicef Słupsk, ul. Krasińskiego 12 Tel e- mail: 2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marynarza Polskiego Damnica, ul. Korczaka 1 Tel Poradnie psychologiczno pedagogiczne Na terenie miasta Słupsk funkcjonują dwie poradnie psychologiczno pedagogiczne. Poradnie udzielają dzieciom (od urodzenia) i młodzieży do ukończenia nauki szkolnej pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Słupsk, ul. Narutowicza 9 Tel Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz Rejonem działania poradni jest teren miasta Słupska. 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

6 Słupsk, ul. Fabryczna 1 Tel Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz Rejonem działania poradni jest powiat słupski. 2.7 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Słupsk, ul. Jaracza 5 Tel Zespół jest czynny od poniedziałku do piątku w godz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku realizuje zadania z zakresu oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz orzekania o niepełnosprawności. Zespół obsługuje mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego. 2.8 Dom Interwencji Kryzysowej Słupsk, ul. Wolności 3 Tel Placówka czynna całą dobą. Dom Interwencji Kryzowej w Słupsku jest jedyną tego typu placówką na terenie Słupska i powiatu słupskiego, który zapewnia kompleksowe wsparcie dla ofiar wszelkich form przemocy w rodzinie, a które w wyniku sytuacji kryzysowej musiały opuścić mieszkania i nie miały innej możliwości schronienia oraz uzyskania wsparcia psychologicznego. 2.9 Warsztaty Terapii Zajęciowej Jest to placówka, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej z zakresie uzyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 1. Warsztat Polskiego Związku Niewidomych Słupsk, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3 Tel Placówka pobytu dziennego. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do Warsztat Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Słupsk, ul. Długosza 22 Tel Placówka pobytu dziennego. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do

7 3.0 Ośrodki Pomocy Społecznej Na terenie powiatu słupskiego działają Ośrodki Pomocy Społecznej, gdzie można uzyskać pomoc dotyczącą zaspokajania potrzeb bytowych oraz organizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania pomocowe obejmują nie tylko osoby chore, ale także członków rodzin tych osób. 3.1 Telefony Zaufania Telefony Zaufania świadczą doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany myśli tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub psychologicznej i próbują pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje, poczucie beznadziejności. 1. Antydepresyjny Telefon Zaufania Tel Czynny w poniedziałek i czwartek od do Ogólnopolski Telefon dla Osób z Problemem Narkotykowym Tel Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin Tel Telefon Zaufania TAMA Tel Czynny od poniedziałku do piątku od godz Niepubliczne gabinety lekarskie 1. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Dorosz Stanisław Słupsk; pl. Dąbrowskiego 6 Tel Maria Senko Siekiera Słupsk, Stary Rynek 5 Tel Prywatny Gabinet Krzysztof Gawroński Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6 Tel Poradnia Pomocy Psychologicznej Małgorzata Facciolo Słupsk, ul. Mostnika 7/13 tel

8 5. Pomoc psychologiczno pedagogiczna Anna Wiatr Ustka, ul. Kopernika 16a/24 Tel Gabinet Psychiatryczno Logopedyczny Jarosław Kaczmarek Ustka, ul. Dąbrowszczaków 4/36 Tel

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9 WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ MISERICORDIA * Fundacja * * KWIDZYN DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9 Kwidzyn będzie gospodarzem Ogólnopolskiego Mityngu Jazdy Konnej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Kwiecień 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

55 lat minęło... Stefan Juszczyk W kolejnych latach funkcję tą pełnili: W 1984 1999 dwóch filii przy DPS 31 sierpnia 2005

55 lat minęło... Stefan Juszczyk W kolejnych latach funkcję tą pełnili: W 1984 1999 dwóch filii przy DPS 31 sierpnia 2005 55 lat minęło... W dniu 1 września 1955 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny dla Państwowego Zakładu Wychowawczego w Damnicy, pierwszej po wojnie - placówce kształcenia specjalnego na terenie Pomorza.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo