Temat: Dług Krzysztofa Krauzego jako dokument rodzącego się kapitalizmu i moralności ponowoczesnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Dług Krzysztofa Krauzego jako dokument rodzącego się kapitalizmu i moralności ponowoczesnej."

Transkrypt

1 Temat: Dług Krzysztofa Krauzego jako dokument rodzącego się kapitalizmu i moralności ponowoczesnej. Opracowanie: Małgorzata Wiśniewska Etap edukacyjny: liceum Przedmiot: język polski, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza Czas: 2-3 godziny lekcyjne Cele: Uczeń: analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście społecznym i politycznym; dostrzega związki między rzeczywistością a jej artystycznym odbiciem; posługuje się terminologią filmoznawczą w toku analizy filmu; zna genezę filmu Dług i dalsze losy ludzi, których historia stała się kanwą filmu; zna sylwetkę i twórczy dorobek Krzysztofa Krauzego. Metody pracy: wyszukiwanie informacji i tworzenie notatek, prezentacja, pogadanka, praca ze źródłem (dziełem filmowym, słownikami oraz tekstem publicystycznym), dyskusja kierowana. Środki dydaktyczne: film Krzysztofa Krauzego Dług (Polska 1999) materiał pomocniczy dla nauczyciela (załącznik nr 1) spis najważniejszych scen/ujęć w filmie (załącznik nr 2) artykuł Rafała Madajczaka Czego nie było w filmie "Dług" (załącznik nr 3) 1

2 Przed zajęciami: Uczniowie opracowują korzystając z zasobów internetowych - metryczkę filmu oraz sylwetkę reżysera i jego dorobek twórczy. Przebieg lekcji: 1. Wskazani przez nauczyciela uczniowie przedstawiają metryczkę filmu oraz (krótko) sylwetkę reżysera. 2. Pytamy uczniów, czy wiedzą, jak i dlaczego powstał film. Uczniowie podczas wykonywania zadania domowego z pewnością natrafili na informacje dotyczące genezy filmu porządkujemy je na podstawie tekstów zaproponowanych w materiałach pomocniczych dla nauczyciela oraz bibliografii, prezentujących okoliczności zbrodni, wypowiedzi jej sprawców i opinie ekspertów. Możemy też poprosić wcześniej ucznia o przygotowanie prezentacji na ten temat. Jest to istotne ze względu na związki między faktami a ich filmowym odzwierciedleniem. Wszystkie proponowane materiały (także relacje prasowe załącznik nr 3) na temat zbrodni pokazanej w filmie wskazują na wyjątkowe okrucieństwo sprawców. Mogą stać się inspiracją do dyskusji w klasie na temat winy i kary. Powinny także skłonić do refleksji nad motywami zbrodni: Czy nie było innego wyjścia? W jakich okolicznościach tzw. porządni ludzie stają się mordercami? Dlaczego mordercy znęcali się nad ofiarami? Jak ocenić postępowanie "katów" w kontekście moralności ponowoczesnej? (wariant lekcji wychowawczej np. w klasie maturalnej). 3. Prosimy uczniów, aby w parach przeanalizowali spis scen/ujęć filmowych (załącznik nr 2) oraz zastanowili się, a następnie przedyskutowali następujące kwestie: Jak prowadzona jest narracja? (retrospekcja) Z czyjego punktu widzenia poznajemy historię zbrodni?(z punktu widzenia Adama i Stefana) Jakie znaczenie dramaturgiczne ma 1 scena - wyłowienie trupów z Wisły (wzmacnia dramatyzm i zapowiada tragiczny finał). Na forum klasy prosimy uczniów, aby spróbowali określić dominantę kompozycyjną, którą może być linia dramaturgiczna Długu: zaskoczenie ofertą Gerarda- pierwsze ostrzeżenie- szantaż- wzrastające poczucie zagrożenia- osaczenie- brak wyjścia- decyzja o morderstwie. 4. Przechodzimy do omówienia problematyki utworu, silnie zakorzenionej w realiach Polski początku lat 90- tych, których licealiści nie znają. Charakteryzujemy Polskę w dobie ustrojowej transformacji. Przypominamy o takich niepokojących zjawiskach pierwszych lat niepodległości, jak drastyczne zmniejszenie realnych dochodów, wzrost bezrobocia, znaczny spadek produkcji. W czasie nieustannych zmian ekip rządzących 2

3 mechanizmy wolnorynkowe nie działały skutecznie bez ustawodawczego zabezpieczenia. Otwierało się pole dla nadużyć i prawno-ekonomicznych przekrętów. W takich warunkach rosło społeczne niezadowolenie, ale też otwierały się szanse na szybką i łatwą karierę, zmianę statusu społecznego i materialnego. 5. Po zapoznaniu uczniów z kontekstem społecznym prosimy ich, aby zwrócili uwagę na problemy i trudności, z jakimi borykają się bohaterowie filmu - przedstawiciele młodej inteligencji. W dyskusji kierowanej uczniowie odpowiadają na pytania:. W jakiej rzeczywistości funkcjonują bohaterowie (sytuacja rodzinna, materialna) i przed jakimi stają problemami? Jakie postawy wyzwala czas transformacji? Co dzieje się z tradycyjnymi wartościami (dom, rodzina, miłość, przyjaźń) i pojęciami moralnymi (uczciwość, sprawiedliwość, lojalność)? Adam: pochodzi z typowej, inteligenckiej rodziny z tradycjami (harcerska przeszłość ojca, recytacja Inwokacji), żyjącej bardzo skromnie, ale uczciwie, nieprzystosowanej do nowych warunków, co staje się źródłem konfliktu pokoleniowego (kłótnia z ojcem). Adam chce żyć inaczej niż ojciec, pragnie się usamodzielnić, osiągnąć sukces, potrzebuje pieniędzy, kupuje działkę i zaczyna budować dom, sytuację komplikuje ciąża Basi, jego dziewczyny, jej oblany egzamin i przerwa w studiach. Pomysł z założeniem własnego biznesu jest jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji. Stefan: wynajmuje mieszkanie i ma dość kosztowną, atrakcyjną dziewczynę, potrzebuje zatem pieniędzy, by wieść wygodne i komfortowe życie według zachodnich standardów. Załatwia kontrakt na montaż i handel w Polsce włoskimi skuterami. Obaj bohaterowie należą do formacji polskich "yuppies", czyli pokolenia ukształtowanego przez wyjazdy w czasie studiów do pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, cechującego się przedsiębiorczością, otwartością na nowe wyzwania, elastycznością poglądów i zasad, pragmatyzmem i dążeniem do sukcesu. Potrafią myśleć i działać w warunkach ustabilizowanego i prawnie umocowanego zachodniego kapitalizmu, tymczasem polska rzeczywistość okazuje się obszarem bezwzględnej gry, opartej na prawach dżungli ("darwinizm społeczny") - wygrywa silniejszy, lepiej przystosowany, brutalniejszy, bez moralnych hamulców czy skrupułów. Zwycięża ten, kto pierwszy rozpoznał reguły, potrafi nimi manipulować, dostosować się do błyskawicznie zmieniających się warunków. Taki jest właśnie Gerard, przyjaciel Stefana z dzieciństwa. Gerard: drobny gangster, który bez skrupułów, z zimnym cynizmem i wyrachowaniem wykorzysta każdego dla własnej korzyści. Potrafi czarować i wzbudzać zaufanie, by następnie bezwzględnie egzekwować fikcyjne długi. W ostentacyjny sposób demonstruje swą miłość i troskę o własną rodzinę, niszcząc rodziny swych ofiar. Nie ma żadnych zasad, poza jedną - zdobywaniem pieniędzy za każdą cenę. 3

4 Młodzi bohaterowie padają ofiarą nie tylko bandyckich metod gangstera, ściągającego haracze od naiwnych i niedoświadczonych biznesmenów. W filmie obserwujemy zachowawczość i ostrożność banków, niechętnie udzielających kredytów początkującym przedsiębiorcom; niewydolność organów ścigania; czy wreszcie wadliwie działające mechanizmy prawne, które zamiast bronić interesów obywateli, w istocie sprzyjają rozrostowi szarej strefy. Uczniowie powinni zwrócić uwagę na to, że Dług odtwarza atmosferę zamętu, chaosu i przejściowości, towarzyszącą poczynaniom Adama i Stefana. Nakręcony w konwencji paradokumentu pokazuje świat kontrastów, gdzie obok reliktów socjalistycznej przeszłości (ciasne mieszkania, ohydne klatki schodowe, brudne ulice) pojawiają się atrakcyjne, kuszące nowoczesnością znaki nowego kapitalistycznego świata (eleganckie biurowce, luksusowe centra handlowe, zagraniczne samochody). Bohaterowie nie panują nad sytuacją, są zaskakiwani coraz trudniejszymi wymaganiami, jakie stawia im rzeczywistość. Można rzec, że zbrodnia jawi się tu jako przeznaczenie, fatum. W takich warunkach kształtuje się nowa ponowoczesna moralność, oparta nie o tradycyjne autorytety prawa, religii czy tradycji, ale regulowana przez doraźną korzyść i interes jednostki. 6. Prosimy uczniów, aby przypomnieli sobie własne wnioski dotyczące kompozycji dramaturgii filmu (np. zaskoczenie ofertą Gerarda, pierwsze ostrzeżenie, szantaż, wzrastające poczucie zagrożenia, osaczenie, brak wyjścia, decyzja o morderstwie). Pytamy, co skłoniło bohaterów do zabójstwa. Prosimy, aby przeanalizowali psychologiczne aspekty zbrodni: życie w ciągłym strachu i zagrożeniu. Zwracamy uwagę na to, że znaleźli się oni w sytuacji granicznej, w której podejmowanie decyzji zachodzi w warunkach sprzecznych racji, niepewności i zagrożenia. Ich świat się kompletnie załamał, a niezawodne dotąd punkty oparcia - dom, rodzina, miłość - przestały gwarantować poczucie bezpieczeństwa. Przeciwnie, stały się także obiektem szantażu. Następnie pytamy, czy można tak uwarunkowane zabójstwo usprawiedliwić. Ochotników prosimy o wypowiedzi oceniające bohaterów. Pozostawiamy je bez komentarza. 7. Na zakończenie odczytujemy wypowiedź Krzysztofa Krauzego, prosząc uczniów, by zwrócili uwagę na to, czy reżyser usprawiedliwia bohaterów filmu. Człowiek, który się boi, uważa, że on jeden jedyny zna się na swoim lęku, tylko on jeden może sobie pomóc. Ci ludzie nie rozmawiali ani ze swoimi dziewczynami, ani z rodzicami na temat swego zagrożenia [...]. Bali się zemsty - na całej rodzinie [...], a kiedy się żyje w odosobnieniu, łatwo trafić na równię pochyłą [...]. Ludzie, o których opowiada film, doprowadzeni zostali do takiego stanu, że swego dręczyciela witali z ulgą, najgorsze bowiem było czekanie. W podobnej sytuacji lękowej bardzo upraszcza się hierarchia wartości, by ostatecznie sprowadzić się do alternatywy: albo on nas, albo my jego. Kępiński pisze, że ludzie w stanie lęku popełniali czyny, które następnego dnia napawają ich grozą i odrazą. 4

5 Podkreślamy, podsumowując uczniowskie wypowiedzi, że Krauze w swoim filmie starał się zrozumieć motywy działania Artura i Sławka, ale ich nie usprawiedliwiać, stąd odtworzona ze szczegółami scena brutalnej zbrodni. 8. Zajęcia poświęcone Długowi zamykamy analizą formalnej strony dzieła (jeśli uczniowie maja za sobą kilka zajęć poświęconych edukacji filmowej i znają podstawowe pojęcia z języka filmu). Uczniowie opisują poetykę filmu, pracę kamery, montaż, tempo narracji, funkcję muzyki. Oceniają grę aktorów. Określają gatunek filmu. Uwagi i spostrzeżenia notują w zeszytach. Kilku ochotników prosimy o przeczytanie swoich notatek. Oto przykładowy zapis notatki w zeszycie ucznia: Występują szybkie ujęcia, charakterystyczne dla montażu ciętego. Taki typ montażu uwypukla dramatyzm wydarzeń, wzrastające napięcie, wyraża też chaotyczność świata i zagubienie bohaterów. W istotny sposób wpływa na pośpieszny, nerwowy rytm narracji, uwydatniony przez szybko zmieniające się realia w poszczególnych ujęciach (ulica, dom, pub). Dramaturgię wzmacnia niepokojąca, muzyka i cisza w scenie zabójstwa. Praca kamery: w filmie dominują półzbliżenia i zbliżenia, oddające psychologię postaci i ich dylematy. Występują też plany pełne i dalekie, pokazujące bohaterów na tle otoczenia (sceny na ulicy, w pubie, w domu). Zdjęcia robiono "z ręki". Kamera ustawiona jest na wprost - czyli filmuje z poziomu ludzkiego oka, co daje iluzję realnego oglądu świata. Zdjęcia kręcono zimą, by podkreślić surowość i ascetyczność pejzażu. Scenografia: wrażenie autentyzmu podkreślają ubiory, naturalne miejsca i wnętrza, a także plenery, skutecznie budujące poetykę paradokumentalną. Scenograf i kostiumolog zadbali o szczegóły, takie jak choćby dobór stroju nie tylko do określonej sceny (a tych jest w filmie naprawdę dużo i zmieniają się jak w kalejdoskopie), ale i charakteru postaci (inaczej ubiera się skromna i delikatna Basia, studentka, mieszkająca z samotną matką w typowym gierkowskim mieszkaniu, inaczej elegancka, modna i nowoczesna Jola, wynajmująca ze Stefanem niewielkie, ale urządzone z artystycznym smakiem mieszkanie w starej kamienicy). Autorzy filmu tak bardzo starali się uwiarygodnić opowiadaną historię, że wprowadzili nawet taki szczegół, jak włączające się w noc sylwestrową, na skutek wybuchających petard, alarmy samochodowe. Gatunek filmu: film psychologiczno-sensacyjny 5

6 Praca domowa: Czy Dług to film niosący klarowny morał? Zastanów się nad rolą sumienia w ludzkim postępowaniu (notatka). Załączniki: Załącznik nr 1 Materiał pomocniczy dla nauczyciela Geneza filmu Dług Kanwą dzieła jest autentyczna historia (marzec, 1994) dwóch młodych, początkujących w biznesie (hurtownia kosmetyków) inteligentów - Artura Brylińskiego (Adam) i Sławomira Sikory (Stefan). Potrzebowali gotówki na sprowadzenie pierwszej partii towaru i kiedy bank odmówił im kredytu, nawiązali kontakt z Grzegorzem Nowakiem, kolegą Sławka. Ten nie wywiązał się z obietnicy, zażądał natomiast zwrotu fikcyjnego długu, jako rekompensaty za swój stracony czas. Gdy odmówili zapłaty, zastosował wobec exwspólników cały arsenał środków zastraszania. Bezbronni, żyjący w ciągłym napięciu i lęku o życie i zdrowie, mężczyźni zabili ze szczególnym okrucieństwem dwóch szantażujących ich bandytów - Grzegorza Gmitrzaka (Gerarda) i jego ochroniarza Mariusza Kłosa (Młodego). Po kilku dniach sami zgłosili się na policję. Mówi Sławek: "Mogłem uciec. Miałem paszport [...]. W niedzielę byłem na filmie z moją dziewczyną. Błaha komedia. Śmiała się, a ja myślami byłem gdzie indziej. Zgłaszam się na policję". Przed sądem Sławek odmawia składania wyjaśnień. Płacze. "Myślałem tylko o swoim upadku, o swojej klęsce". Sędzia Maria Tarasiewicz: "Ta sprawa jest makabrycznym studium tego, co może zrobić strach". Ale strach nie jest okolicznością łagodzącą. Artur i Sławek otrzymują wyrok 25 lat więzienia (za dwa zabójstwa), a ich przyjaciel Tomek - 12 lat za współudział w zabójstwie. Wkrótce rusza strona internetowa (www.dlug.org.pl), poświęcona Sławkowi Sikorze i jego staraniom o uzyskanie dla niego aktu łaski prezydenta RP. Oto fragmenty listu Sławka, skierowanego do internautów: "Od ponad 8 lat przebywam w różnych więzieniach. Moje życie jest uzależnione od tych, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności za egzystencję innych ludzi. Zostałem skazany na 25 lat więzienia za to, że broniąc swego życia i życia swoich Bliskich, doprowadzony do ostateczności, zabiłem dwóch bandziorów, gangsterów żerujących na ludzkiej krzywdzie, niemających w sobie litości, przyzwoitości czy po prostu człowieczeństwa". W więzieniu Sławek tworzy, wydaje nagradzane na konkursach utwory poetyckie. Jest członkiem Więziennego Klubu Literackiego. Przygotowuje dla innych osadzonych prezentacje multimedialne (m.in. o Holokauście), emituje filmy dokumentalne. Artur Bryliński z kolei stara się rozwijać swoje zainteresowania informatyczne. Uczy się, zdobywa nowe doświadczenia.(próba wolności...) 6 grudnia 2005 Sikora zostaje ułaskawiony i, jak podaje w jednym z wywiadów, tego dnia budzi się na nowo. "Chcę zapłacić za swój czyn. Więzienie nie wyrównuje rachunku. Zakładam stowarzyszenie Współodpowiedzialność" (Mam dług...). 6

7 Bryliński pozostaje w więzieniu i również stara się o skrócenie wyroku. Wiadomość z ostatniej chwili: prezydent Lech Kaczyński rozważa akt ułaskawienia, sam sprawca tak komentuje tę decyzję: "W moim sumieniu nie odbyłem jeszcze kary. Potrzebowałem czasu i otrzymałem go. Wierzę, że dobrze ten czas wykorzystałem. Dziś jestem innym człowiekiem, nie tylko starszym, ale i bardziej dojrzałym. Dojrzałem też do tego, by prosić o pomoc". (Bohater "Długu"...) Załącznik nr 2 Spis najważniejszych scen/ujęć w filmie Jedziemy samochodem na miejsce zbrodni (konwencja reportażu TV: gapie, rutynowe czynności ekipy dochodzeniowej). Domysły oficera śledczego: porachunki mafii rosyjskiej (trupy mają odrąbane głowy i są bez ubrań). Trzy miesiące wcześniej (chwyt retrospektywny) - Adam na budowie przyszłego domu (problemy z ekipą budowlaną, brak funduszy). Przyjeżdża dziewczyna - jest w ciąży i nie zdała egzaminu. Stefan na ścianie wspinaczkowej. W pubie, przy piwie - projekt wspólnego biznesu: montaż i handel włoskimi skuterami. Rozmowa w banku w sprawie kredytu - brak "solidnych gwarancji" powodem odrzucenia biznesplanu. W nowo wynajętym lokalu - brak pieniędzy na wynajem, brak perspektyw. Przypadkowe spotkanie Gerarda - przyjaciela Stefana z dzieciństwa. Rozmowa o kłopotach z uruchomieniem interesu. Gerard wzbudza zaufanie - jest żonaty, ma córkę, troszczy się w widoczny sposób o rodzinę ("nie kupuj jej lodów" - mówi do żony). Ciąża Basi jest zagrożona - dziewczyna trafia do szpitala (proza polskich szpitali położniczych). Gerard oferuje się z pomocą - obiecuje załatwić kredyt za 20% prowizji od całej sumy. Adam odrzuca ofertę. Przyjaciele rozważają wspólnie warunki współpracy i proponują 10-15%. Odpowiedź Gerarda brzmi: 25% + koszty własne. Rachunek rośnie, co młodzi biznesmeni początkowo zupełnie lekceważą. Od tego momentu zaczyna też rosnąć napięcie. Dom rodzinny Adama: typowa inteligencka rodzina z tradycjami (deklamacja "Inwokacji") i materialnym niedostatkiem. Przychodzi Gerard (pierwsze ostrzeżenie). Na podwórku bije Adama i przedstawia mu kwotę do zapłacenia - 6 tys. dolarów. Gerard odwiedza też Stefana i proponuje mu ściągnięcie spłat od dłużników. 7

8 Jesteśmy w mieszkaniu dłużnika Stefana, którego Gerard ze swymi ochroniarzami próbuje "przekonać" do zapłaty długu, stosując gangsterskie metody (bicie, trzymanie dziecka na mrozie). Bohaterowie są wstrząśnięci sposobem egzekucji długu i koniecznością zapłacenia za każdy dzień zwłoki tysiąca dolarów. Adam udaje się na policję. Funkcjonariusz żąda nazwisk, a on - gwarancji bezpieczeństwa, której nie otrzymuje i odchodzi. Stefan ze strachu płaci część długu, pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży kontraktu na skutery. Nie wie, że Adam w tym czasie, dzięki pomocy ojca, uzyskał poręczenie kredytowe od funduszu rządowego. Poznajemy kolejnego bohatera - znajomego Stefana i Adama, Tadeusza, który zajmuje się sprzedażą używanych samochodów. Gerard zaczyna szantaż bezpośredni: wciąga Adama do samochodu, grozi mu i zabiera zegarek. Informuje go, że pieniądze od Stefana były fałszywe, co powoduje naliczanie karnych odsetek. Dług wzrasta. Adam chce się wyprowadzić z domu (boi się o bezpieczeństwo swoich bliskich). Kłóci się ze Stefanem. Ma pretensję do niego, że zapłacił część długu. Adam podejmuje pracę w restauracji. U Basi w szpitalu. Dziewczyna jest zaniepokojona rzadkimi wizytami Adama, płacze, wyczuwa zagrożenie. Adam mieszka u Tadeusza. Telefonicznie dowiaduje się o wizytach Gerarda w swoim domu. Stefan w swoim mieszkaniu zostaje pobity przez Młodego, ochroniarza Gerarda. Gerard przychodzi do szpitala, do Basi, którą wypytuje o miejsce pobytu Adama. Stefan znajduje pracę kierowcy u "Niemców" - zmuszony przez Gerarda kradnie czeki swemu pracodawcy. Obawia się o bezpieczeństwo swojej dziewczyny Joli i dlatego, nie mogąc powiedzieć jej prawdy, wyrzuca ją z domu. Gerard trafia do mieszkania Tadeusza, którego wplątuje w swoje interesy, sprzedając mu skradziony samochód. Gerard grozi Adamowi, że zrobi krzywdę jego siostrzeńcowi. Adam, na jego polecenie, próbuje bezskutecznie zrealizować skradzione przez Stefana czeki (nie zna hasła). 8

9 Adam zostaje zmuszony przez Gerarda do oddania aktu własności działki. W tym momencie nie ma już nic. Stefan jest przerażony, boi się wyjść z domu. Po poronieniu, na skutek dramatycznej rozmowy z Adamem, Basia wraca do matki. Nie chce widzieć Adama. Gerard porywa Stefana i wiezie go skrępowanego nad Wisłę. Tam straszy pistoletem, zabiera klucze do mieszkania i żąda wydania hasła do realizacji czeków. Do Adama i Stefana przychodzi z pretensjami Tomek, wykorzystany przez Gerarda i straszony długiem. Zastraszeni, bez możliwości wyjazdu za granicę (Gerard zabrał im paszporty), nie mając nic do stracenia, postanawiają pozbyć się swego oprawcy. Zwabiają Gerarda i jego ochroniarza do mieszkania Tadeusza, następnie wiążą ich i wahają się, co robić dalej. Tadeusz ze strachu udaje zwichnięcie nogi i nie wsiada do samochodu, którym ofiary zostaną przewiezione nad Wisłę. Dochodzi do podwójnego morderstwa, które pokazane jest w zwolnionym tempie i w całkowitej ciszy. Następnego dnia Adam nie jest w stanie zrobić czegokolwiek. Stefan szybciej wraca do normalnego życia. Adam w domu rodziców bezskutecznie usiłuje zasnąć. Czuje się rozbity, chory, ma gorączkę. Pojawiają się notatki prasowe o morderstwie. Bohaterowie uzgadniają zeznania. Tadeusz wyjeżdża do Kopenhagi. Stefan także planuje ucieczkę za granicę. Adam przyznaje się Basi do zbrodni. Dziewczyna namawia go do natychmiastowego wyjazdu. Adam postanawia przyznać się - dzwoni na policję z ulicznego automatu. Załącznik nr 3 9

10 Rafał Madajczak, Czego nie było w filmie "Dług" - "Przekrój" z dn

11 Bibliografia Bogdan Wróblewski, Próba wolności - "Dług", "Gazeta Wyborcza - Duży Format" z dn ; Mam dług - rozmowa ze Sławomirem Sikorą, "Polityka" nr 50 z dn Cezary Łazarewicz, Temat "Przekroju", "Przekrój" z dn ; Katarzyna Borowska, Bohater "Długu" Krzysztofa Krauzego wyjdzie z celi?, "Dziennik-Polska" z dn ; Andrzej Werner, To jest kino, Stentor, Warszawa 1999; Słownik pojęć filmowych, pod red. Alicji Helman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998; 11

12 Słownik pojęć i tekstów kultury, pod red. Ewy Szczęsnej, WSiP, Warszawa 2002; 12

uczeń potrafi odczytać znaczenia i emocje wyrażone we wskazanych scenach filmu;

uczeń potrafi odczytać znaczenia i emocje wyrażone we wskazanych scenach filmu; Autorka: dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska Temat zajęć: Dźwiękowa i kolorowa podróż przez świat. Chłopiec i świat, reż. Alê Abreu, Brazylia 2013 Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne Grupa wiekowa:

Bardziej szczegółowo

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler 1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna tekst S. Mrożka Szuler, rozumie znaczenie słowa szuler, rozumie emocje doznawane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA SCENARIUSZ LEKCJI opracowanie: Małgorzata Bazan, Iwona Złotnicka-Brzózka

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA SCENARIUSZ LEKCJI opracowanie: Małgorzata Bazan, Iwona Złotnicka-Brzózka Dział Edukacji Stowarzyszenie Nowe Horyzonty www.nhef.pl facebook.com/nowehoryzontyedukacjifilmowej CYKL KINO WSPÓŁCZESNE GRUPA WIEKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 6 PRZEDMIOT GODZINA WYCHOWAWCZA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Jan z księżyca reż. Stephen Schesch

Jan z księżyca reż. Stephen Schesch Jan z księżyca reż. Stephen Schesch MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jan z Księżyca najeźdźca czy poszukiwacz przyjaźni? 2. Karta pracy. (str. 5)

Bardziej szczegółowo

www.filmotekaszkolna.pl

www.filmotekaszkolna.pl Temat: Jak zbudować dobre relacje z rodzicami? Rozważania na podstawie filmu Ojciec Jerzego Hoffmana Opracowanie: Lidia Banaszek Etap edukacyjny: ponadgimnazjalny Przedmiot: godzina wychowawcza Czas: 2

Bardziej szczegółowo

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem Scenariusz 13 Te zajęcia poświęcone są spotkaniu uczniów z osobą, którą bezpośrednio dotknęła choroba alkoholizmu. Może to być członek klubu AA, ewentualnie ktoś, kto pracuje z ludźmi uzależnionymi np.:

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ: SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania w ramach SKP mają na celu przygotować ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzić w nim ducha przedsiębiorczości, kształcić postawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

Temat: Czym jest dojrzałość? na marginesie filmu Pierwsza miłość w reż. Krzysztofa Kieślowskiego Opracowała: Joanna Zabłocka-Skorek, Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego Etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem 1 Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem 2 Temat: Inni czy tacy sami? - rozmawiamy o bohaterach filmu.

Bardziej szczegółowo

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza SCENARIUSZ LEKCJI Proponowana lekcja ma na celu zapoznać uczniów z utworem A. Mickiewicza, jednak przede wszystkim dzięki lekturze ballady mają oni zrozumieć, jakimi kategoriami myśleli romantycy o świecie,

Bardziej szczegółowo

Temat: W grupie jestem odpowiedzialny za innych

Temat: W grupie jestem odpowiedzialny za innych Temat: W grupie jestem odpowiedzialny za innych Opracowanie: Lidia Banaszek Czas: 2 godziny lekcyjne (w tym projekcja filmu) Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum Przedmiot: godzina wychowawcza Po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Opracowanie: Anna Twardowska Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum Czas:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Tytuł: SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: trzecia - troska o własne bezpieczeństwo - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Temat: Obcy, który trafia na Północ, płacze dwa razy (scenariusz lekcji na podstawie filmu Jeszcze dalej niż Północ )

Temat: Obcy, który trafia na Północ, płacze dwa razy (scenariusz lekcji na podstawie filmu Jeszcze dalej niż Północ ) Temat: Obcy, który trafia na Północ, płacze dwa razy (scenariusz lekcji na podstawie filmu Jeszcze dalej niż Północ ) 1. Komedia Jeszcze dalej niż północ przebiła swoją popularnością taki nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna dzieje książki, zna zasady redagowania recenzji, zna reguły gromadzenia argumentów i sposoby ich uzasadniania. b) Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Nic o Was bez Was debata o przystąpieniu Polski do NATO. Autor: Urszula Małek. Rodzaj materiału: scenariusz zajęć. Data publikacji:

Tytuł: Nic o Was bez Was debata o przystąpieniu Polski do NATO. Autor: Urszula Małek. Rodzaj materiału: scenariusz zajęć. Data publikacji: Tytuł: Nic o Was bez Was debata o przystąpieniu Polski do NATO Autor: Urszula Małek Rodzaj materiału: scenariusz zajęć Data publikacji: 01-09-2011 Temat: Nic o Was bez Was Na czym polega skuteczność w

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba

Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba Literka.pl Konspekt lekcji języka polskiego w liceum Cierpienie HIoba Data dodania: 2011-01-31 12:47:20 Autor: Iwona Bankiewicz- Zabielska Scenariusz jest propozycją lekcji do tematów dotyczących cierpienia

Bardziej szczegółowo

1. Obywatel w urzędzie gminy

1. Obywatel w urzędzie gminy 1. Obywatel w urzędzie gminy 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości Uczeń zna zadania realizowane przez urząd gminy. 2. b) Umiejętności Uczeń potrafi: załatwić sprawę w urzędzie, gromadzić informacje na podstawie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas II lub III gimnazjum na podstawie filmu pod tytułem

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas II lub III gimnazjum na podstawie filmu pod tytułem 1 Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas II lub III gimnazjum na podstawie filmu pod tytułem Sen nocy nie tylko letniej Temat: Gdy teksty rozmawiają

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM 11. 10. 2005 Klasa II b Prowadzący: Katarzyna Listwan.. Temat: Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki (L. Staff) Koncepcja człowieka jako homo

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej Procedury I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 1 MATURA 2008 i co dalej? Planowanie drogi kształcenia. Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: wyznaczać cele związane

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić?

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić? Egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak sformułować stanowisko i właściwie je uzasadnić? PODSTAWOWE INFORMACJE Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania. Autor: Krystyna Brząkalik

Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania. Autor: Krystyna Brząkalik Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania Autor: Krystyna Brząkalik Skrócony opis lekcji Lekcja Potrzeby konsumentów oraz środki ich zaspokajania jest przeznaczona dla uczniów gimnazjum, ale po dokonaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją Charakterystyka trzech rodzajów literackich Cechy charakterystyczne epiki wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją chłodny dystans;

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

Temat: Lekcja wychowawcza poświęcona tematyce przemocy w oparciu o film Męska sprawa Sławomira Fabickiego.

Temat: Lekcja wychowawcza poświęcona tematyce przemocy w oparciu o film Męska sprawa Sławomira Fabickiego. Temat: Lekcja wychowawcza poświęcona tematyce przemocy w oparciu o film Męska sprawa Sławomira Fabickiego. Opracowanie: Katarzyna Duma Etap edukacyjny: gimnazjum Czas: 2-3 godziny lekcyjne (najlepiej bez

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

2. Konstruowanie budżetu domowego

2. Konstruowanie budżetu domowego 1. Uczeń: 2. Konstruowanie budżetu domowego a. 1. Cele lekcji i. a) Umiejętności analizuje strukturę dochodów i wydatków rodziny, ustala źródła potencjalnych oszczędności w budżecie domowym, ocenia zdolność

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film.

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. 1 Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film www.filmowalekcja.pl Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas szkół podstawowych na podstawie filmu pod tytułem Kryminalna zagadka Wildy 2 Temat: Opowieść

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II gimnazjum

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II gimnazjum Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II gimnazjum TEMAT: W poszukiwaniu istoty ważnych wartości: Czy lojalność i uczciwość oraz praca twórcza i cwaniactwo to synonimy? Cele zajęć: Cel ogólny: znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt

Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt Dzieciaki z podwórka reż. Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str.2) Temat: Kolega opiekun tata: rozmawiamy o historii Aminy i Johana.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Karla i Jonas reż. Charlotte Sachs Bostrup

Karla i Jonas reż. Charlotte Sachs Bostrup Karla i Jonas reż. Charlotte Sachs Bostrup MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Kto przestaje byd przyjacielem, nigdy nim nie był. Rozmawiamy o przyjaźni

Bardziej szczegółowo

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych.

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Zmienić osobowość Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Afirmacja to w działaniu potęga ale... Pewien

Bardziej szczegółowo

Agresja przemoc a nasze dzieci

Agresja przemoc a nasze dzieci Agresja przemoc a nasze dzieci Na początku roku szkolnego 2015/2016 przeprowadziliśmy wśród uczniów naszej szkoły ankiety dotyczące agresji/przemocy wśród młodzieży. Zgodnie z wynikami ankiet uczniowie

Bardziej szczegółowo

Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza

Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza Świat moralnych i estetycznych wartości romantycznych w Świteziance Adama Mickiewicza Cele lekcji wyszukiwanie informacji w tekście poetyckim i ich wykorzystywanie dostrzeganie różnych środków tworzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić podstawowe funkcje systemu bankowego; wymienić i scharakteryzować podstawowe usługi

Bardziej szczegółowo

4. Temat: e-zus czyli firma pod ręką

4. Temat: e-zus czyli firma pod ręką 4. Temat: Cele Uczeń: przedstawia obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika ZUS, wie, jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca, wie, co to są preferencyjne zasady opłacania składek, zna najważniejsze formalności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Nie taki polonista okropny Przeciw medialnym mitom

Nie taki polonista okropny Przeciw medialnym mitom Nie taki polonista okropny Przeciw medialnym mitom Tematy omawiane przez media, które znalazły się w raporcie IBE 1. CZYTELNICTWO 2. PRACA INDYWIDUALNA Z UCZNIEM 3. INDYWIDUALIZOWANIE PRACY Z UCZNIAMI:

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

klas I-III Szkoły Podstawowej

klas I-III Szkoły Podstawowej Zadanie zostało zrealizowane we wszystkich klasach naszej szkoły. Osobami odpowiedzialnymi za ich realizacje byli: pedagog szkolny i wychowawcy klas. W klasach I-III Szkoły Podstawowej temat został dostosowany

Bardziej szczegółowo

czyli Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów

czyli Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów czyli Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów opracowanie scenariuszy: Katarzyna Szurman, Edyta Ołdak, Paweł Heppner Projekt jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY PROJEKTU FILMU DOKUMENTALNEGO. w Dolnośląskim Konkursie Filmowym

KARTA OCENY PROJEKTU FILMU DOKUMENTALNEGO. w Dolnośląskim Konkursie Filmowym DATA EDYCJI: KARTA OCENY PROJEKTU FILMU DOKUMENTALNEGO w Dolnośląskim Konkursie Filmowym Tytuł projektu powyższe pole wypełnia Odra-Film IMIĘ I NAZWISKO EKSPERTA: KRYTERIA OCENY PROJEKTU 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU

POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU PROCEDURY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców 1. Dzieci zapisane do świetlicy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROCEDURY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 53 im. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na

Bardziej szczegółowo

Patyk się żeni reż. Martin Lund

Patyk się żeni reż. Martin Lund Patyk się żeni reż. Martin Lund MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Co to jest scenografia i czego się dzięki niej dowiadujemy? stowarzyszenie nowe horyzonty

Bardziej szczegółowo

Funkcja rzeczownika w zdaniu

Funkcja rzeczownika w zdaniu Funkcja rzeczownika w zdaniu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna definicję rzeczownika, wie, jaką pełni funkcję w zdaniu, zna definicję pojęć: podmiot, przydawka, orzecznik, dopełnienie, okolicznik.

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Scenariusz podstawa produkcji filmowej Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie W procesie produkcji wideofonicznej wyróżniamy dwa wzajemnie ze sobą powiązane i oddziaływujące na siebie wątki tj.

Bardziej szczegółowo

2. Tabele w bazach danych

2. Tabele w bazach danych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Tabele w bazach danych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposób wstawiania tabeli do bazy danych, wie, w jaki sposób rozplanować położenie pól i tabel w tworzonej bazie, zna pojęcia

Bardziej szczegółowo

Technikum czteroletnie

Technikum czteroletnie Technikum czteroletnie Klasa I 1. Lekcja organizacyjna bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły oraz na jej terenie. 2. Spacer po szkole - zasady bhp, plan budynku szkolnego, plan ewakuacji 3. Wybór

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r.

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. mgr Anna Borowska SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. Temat: Babcia nad przepaścią ulicy. Cel ogólny: wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstu literackiego, kształtowanie systemu

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej Opracowanie Anna Nowak Blok tematyczny: Człowiek a środowisko Temat: Podstawowe potrzeby życiowe człowieka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika)

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK TEMAT: The Internet: a blessing or a curse? the role of the Internet in the learning process. (Internet: przekleństwo czy błogosławieństwo?

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO I. Lekcje wprowadzające Zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne. W trakcie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla nauczyciela: Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie Realizowany zapis podstawy programowej: Cele ćwiczenia: S 52

Instrukcja dla nauczyciela: Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie Realizowany zapis podstawy programowej: Cele ćwiczenia: S 52 ĆWICZENIE 8 WIEDZA o SPOŁeczeństwie kodeks pomocy humanitarnej S 52 część opisowa Ćwiczenie pozwala uczniom i uczennicom na wejście w rolę pracownika organizacji udzielającej pomocy humanitarnej. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele albo w załączonym

Bardziej szczegółowo