Temat: Dług Krzysztofa Krauzego jako dokument rodzącego się kapitalizmu i moralności ponowoczesnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Dług Krzysztofa Krauzego jako dokument rodzącego się kapitalizmu i moralności ponowoczesnej."

Transkrypt

1 Temat: Dług Krzysztofa Krauzego jako dokument rodzącego się kapitalizmu i moralności ponowoczesnej. Opracowanie: Małgorzata Wiśniewska Etap edukacyjny: liceum Przedmiot: język polski, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza Czas: 2-3 godziny lekcyjne Cele: Uczeń: analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście społecznym i politycznym; dostrzega związki między rzeczywistością a jej artystycznym odbiciem; posługuje się terminologią filmoznawczą w toku analizy filmu; zna genezę filmu Dług i dalsze losy ludzi, których historia stała się kanwą filmu; zna sylwetkę i twórczy dorobek Krzysztofa Krauzego. Metody pracy: wyszukiwanie informacji i tworzenie notatek, prezentacja, pogadanka, praca ze źródłem (dziełem filmowym, słownikami oraz tekstem publicystycznym), dyskusja kierowana. Środki dydaktyczne: film Krzysztofa Krauzego Dług (Polska 1999) materiał pomocniczy dla nauczyciela (załącznik nr 1) spis najważniejszych scen/ujęć w filmie (załącznik nr 2) artykuł Rafała Madajczaka Czego nie było w filmie "Dług" (załącznik nr 3) 1

2 Przed zajęciami: Uczniowie opracowują korzystając z zasobów internetowych - metryczkę filmu oraz sylwetkę reżysera i jego dorobek twórczy. Przebieg lekcji: 1. Wskazani przez nauczyciela uczniowie przedstawiają metryczkę filmu oraz (krótko) sylwetkę reżysera. 2. Pytamy uczniów, czy wiedzą, jak i dlaczego powstał film. Uczniowie podczas wykonywania zadania domowego z pewnością natrafili na informacje dotyczące genezy filmu porządkujemy je na podstawie tekstów zaproponowanych w materiałach pomocniczych dla nauczyciela oraz bibliografii, prezentujących okoliczności zbrodni, wypowiedzi jej sprawców i opinie ekspertów. Możemy też poprosić wcześniej ucznia o przygotowanie prezentacji na ten temat. Jest to istotne ze względu na związki między faktami a ich filmowym odzwierciedleniem. Wszystkie proponowane materiały (także relacje prasowe załącznik nr 3) na temat zbrodni pokazanej w filmie wskazują na wyjątkowe okrucieństwo sprawców. Mogą stać się inspiracją do dyskusji w klasie na temat winy i kary. Powinny także skłonić do refleksji nad motywami zbrodni: Czy nie było innego wyjścia? W jakich okolicznościach tzw. porządni ludzie stają się mordercami? Dlaczego mordercy znęcali się nad ofiarami? Jak ocenić postępowanie "katów" w kontekście moralności ponowoczesnej? (wariant lekcji wychowawczej np. w klasie maturalnej). 3. Prosimy uczniów, aby w parach przeanalizowali spis scen/ujęć filmowych (załącznik nr 2) oraz zastanowili się, a następnie przedyskutowali następujące kwestie: Jak prowadzona jest narracja? (retrospekcja) Z czyjego punktu widzenia poznajemy historię zbrodni?(z punktu widzenia Adama i Stefana) Jakie znaczenie dramaturgiczne ma 1 scena - wyłowienie trupów z Wisły (wzmacnia dramatyzm i zapowiada tragiczny finał). Na forum klasy prosimy uczniów, aby spróbowali określić dominantę kompozycyjną, którą może być linia dramaturgiczna Długu: zaskoczenie ofertą Gerarda- pierwsze ostrzeżenie- szantaż- wzrastające poczucie zagrożenia- osaczenie- brak wyjścia- decyzja o morderstwie. 4. Przechodzimy do omówienia problematyki utworu, silnie zakorzenionej w realiach Polski początku lat 90- tych, których licealiści nie znają. Charakteryzujemy Polskę w dobie ustrojowej transformacji. Przypominamy o takich niepokojących zjawiskach pierwszych lat niepodległości, jak drastyczne zmniejszenie realnych dochodów, wzrost bezrobocia, znaczny spadek produkcji. W czasie nieustannych zmian ekip rządzących 2

3 mechanizmy wolnorynkowe nie działały skutecznie bez ustawodawczego zabezpieczenia. Otwierało się pole dla nadużyć i prawno-ekonomicznych przekrętów. W takich warunkach rosło społeczne niezadowolenie, ale też otwierały się szanse na szybką i łatwą karierę, zmianę statusu społecznego i materialnego. 5. Po zapoznaniu uczniów z kontekstem społecznym prosimy ich, aby zwrócili uwagę na problemy i trudności, z jakimi borykają się bohaterowie filmu - przedstawiciele młodej inteligencji. W dyskusji kierowanej uczniowie odpowiadają na pytania:. W jakiej rzeczywistości funkcjonują bohaterowie (sytuacja rodzinna, materialna) i przed jakimi stają problemami? Jakie postawy wyzwala czas transformacji? Co dzieje się z tradycyjnymi wartościami (dom, rodzina, miłość, przyjaźń) i pojęciami moralnymi (uczciwość, sprawiedliwość, lojalność)? Adam: pochodzi z typowej, inteligenckiej rodziny z tradycjami (harcerska przeszłość ojca, recytacja Inwokacji), żyjącej bardzo skromnie, ale uczciwie, nieprzystosowanej do nowych warunków, co staje się źródłem konfliktu pokoleniowego (kłótnia z ojcem). Adam chce żyć inaczej niż ojciec, pragnie się usamodzielnić, osiągnąć sukces, potrzebuje pieniędzy, kupuje działkę i zaczyna budować dom, sytuację komplikuje ciąża Basi, jego dziewczyny, jej oblany egzamin i przerwa w studiach. Pomysł z założeniem własnego biznesu jest jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji. Stefan: wynajmuje mieszkanie i ma dość kosztowną, atrakcyjną dziewczynę, potrzebuje zatem pieniędzy, by wieść wygodne i komfortowe życie według zachodnich standardów. Załatwia kontrakt na montaż i handel w Polsce włoskimi skuterami. Obaj bohaterowie należą do formacji polskich "yuppies", czyli pokolenia ukształtowanego przez wyjazdy w czasie studiów do pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, cechującego się przedsiębiorczością, otwartością na nowe wyzwania, elastycznością poglądów i zasad, pragmatyzmem i dążeniem do sukcesu. Potrafią myśleć i działać w warunkach ustabilizowanego i prawnie umocowanego zachodniego kapitalizmu, tymczasem polska rzeczywistość okazuje się obszarem bezwzględnej gry, opartej na prawach dżungli ("darwinizm społeczny") - wygrywa silniejszy, lepiej przystosowany, brutalniejszy, bez moralnych hamulców czy skrupułów. Zwycięża ten, kto pierwszy rozpoznał reguły, potrafi nimi manipulować, dostosować się do błyskawicznie zmieniających się warunków. Taki jest właśnie Gerard, przyjaciel Stefana z dzieciństwa. Gerard: drobny gangster, który bez skrupułów, z zimnym cynizmem i wyrachowaniem wykorzysta każdego dla własnej korzyści. Potrafi czarować i wzbudzać zaufanie, by następnie bezwzględnie egzekwować fikcyjne długi. W ostentacyjny sposób demonstruje swą miłość i troskę o własną rodzinę, niszcząc rodziny swych ofiar. Nie ma żadnych zasad, poza jedną - zdobywaniem pieniędzy za każdą cenę. 3

4 Młodzi bohaterowie padają ofiarą nie tylko bandyckich metod gangstera, ściągającego haracze od naiwnych i niedoświadczonych biznesmenów. W filmie obserwujemy zachowawczość i ostrożność banków, niechętnie udzielających kredytów początkującym przedsiębiorcom; niewydolność organów ścigania; czy wreszcie wadliwie działające mechanizmy prawne, które zamiast bronić interesów obywateli, w istocie sprzyjają rozrostowi szarej strefy. Uczniowie powinni zwrócić uwagę na to, że Dług odtwarza atmosferę zamętu, chaosu i przejściowości, towarzyszącą poczynaniom Adama i Stefana. Nakręcony w konwencji paradokumentu pokazuje świat kontrastów, gdzie obok reliktów socjalistycznej przeszłości (ciasne mieszkania, ohydne klatki schodowe, brudne ulice) pojawiają się atrakcyjne, kuszące nowoczesnością znaki nowego kapitalistycznego świata (eleganckie biurowce, luksusowe centra handlowe, zagraniczne samochody). Bohaterowie nie panują nad sytuacją, są zaskakiwani coraz trudniejszymi wymaganiami, jakie stawia im rzeczywistość. Można rzec, że zbrodnia jawi się tu jako przeznaczenie, fatum. W takich warunkach kształtuje się nowa ponowoczesna moralność, oparta nie o tradycyjne autorytety prawa, religii czy tradycji, ale regulowana przez doraźną korzyść i interes jednostki. 6. Prosimy uczniów, aby przypomnieli sobie własne wnioski dotyczące kompozycji dramaturgii filmu (np. zaskoczenie ofertą Gerarda, pierwsze ostrzeżenie, szantaż, wzrastające poczucie zagrożenia, osaczenie, brak wyjścia, decyzja o morderstwie). Pytamy, co skłoniło bohaterów do zabójstwa. Prosimy, aby przeanalizowali psychologiczne aspekty zbrodni: życie w ciągłym strachu i zagrożeniu. Zwracamy uwagę na to, że znaleźli się oni w sytuacji granicznej, w której podejmowanie decyzji zachodzi w warunkach sprzecznych racji, niepewności i zagrożenia. Ich świat się kompletnie załamał, a niezawodne dotąd punkty oparcia - dom, rodzina, miłość - przestały gwarantować poczucie bezpieczeństwa. Przeciwnie, stały się także obiektem szantażu. Następnie pytamy, czy można tak uwarunkowane zabójstwo usprawiedliwić. Ochotników prosimy o wypowiedzi oceniające bohaterów. Pozostawiamy je bez komentarza. 7. Na zakończenie odczytujemy wypowiedź Krzysztofa Krauzego, prosząc uczniów, by zwrócili uwagę na to, czy reżyser usprawiedliwia bohaterów filmu. Człowiek, który się boi, uważa, że on jeden jedyny zna się na swoim lęku, tylko on jeden może sobie pomóc. Ci ludzie nie rozmawiali ani ze swoimi dziewczynami, ani z rodzicami na temat swego zagrożenia [...]. Bali się zemsty - na całej rodzinie [...], a kiedy się żyje w odosobnieniu, łatwo trafić na równię pochyłą [...]. Ludzie, o których opowiada film, doprowadzeni zostali do takiego stanu, że swego dręczyciela witali z ulgą, najgorsze bowiem było czekanie. W podobnej sytuacji lękowej bardzo upraszcza się hierarchia wartości, by ostatecznie sprowadzić się do alternatywy: albo on nas, albo my jego. Kępiński pisze, że ludzie w stanie lęku popełniali czyny, które następnego dnia napawają ich grozą i odrazą. 4

5 Podkreślamy, podsumowując uczniowskie wypowiedzi, że Krauze w swoim filmie starał się zrozumieć motywy działania Artura i Sławka, ale ich nie usprawiedliwiać, stąd odtworzona ze szczegółami scena brutalnej zbrodni. 8. Zajęcia poświęcone Długowi zamykamy analizą formalnej strony dzieła (jeśli uczniowie maja za sobą kilka zajęć poświęconych edukacji filmowej i znają podstawowe pojęcia z języka filmu). Uczniowie opisują poetykę filmu, pracę kamery, montaż, tempo narracji, funkcję muzyki. Oceniają grę aktorów. Określają gatunek filmu. Uwagi i spostrzeżenia notują w zeszytach. Kilku ochotników prosimy o przeczytanie swoich notatek. Oto przykładowy zapis notatki w zeszycie ucznia: Występują szybkie ujęcia, charakterystyczne dla montażu ciętego. Taki typ montażu uwypukla dramatyzm wydarzeń, wzrastające napięcie, wyraża też chaotyczność świata i zagubienie bohaterów. W istotny sposób wpływa na pośpieszny, nerwowy rytm narracji, uwydatniony przez szybko zmieniające się realia w poszczególnych ujęciach (ulica, dom, pub). Dramaturgię wzmacnia niepokojąca, muzyka i cisza w scenie zabójstwa. Praca kamery: w filmie dominują półzbliżenia i zbliżenia, oddające psychologię postaci i ich dylematy. Występują też plany pełne i dalekie, pokazujące bohaterów na tle otoczenia (sceny na ulicy, w pubie, w domu). Zdjęcia robiono "z ręki". Kamera ustawiona jest na wprost - czyli filmuje z poziomu ludzkiego oka, co daje iluzję realnego oglądu świata. Zdjęcia kręcono zimą, by podkreślić surowość i ascetyczność pejzażu. Scenografia: wrażenie autentyzmu podkreślają ubiory, naturalne miejsca i wnętrza, a także plenery, skutecznie budujące poetykę paradokumentalną. Scenograf i kostiumolog zadbali o szczegóły, takie jak choćby dobór stroju nie tylko do określonej sceny (a tych jest w filmie naprawdę dużo i zmieniają się jak w kalejdoskopie), ale i charakteru postaci (inaczej ubiera się skromna i delikatna Basia, studentka, mieszkająca z samotną matką w typowym gierkowskim mieszkaniu, inaczej elegancka, modna i nowoczesna Jola, wynajmująca ze Stefanem niewielkie, ale urządzone z artystycznym smakiem mieszkanie w starej kamienicy). Autorzy filmu tak bardzo starali się uwiarygodnić opowiadaną historię, że wprowadzili nawet taki szczegół, jak włączające się w noc sylwestrową, na skutek wybuchających petard, alarmy samochodowe. Gatunek filmu: film psychologiczno-sensacyjny 5

6 Praca domowa: Czy Dług to film niosący klarowny morał? Zastanów się nad rolą sumienia w ludzkim postępowaniu (notatka). Załączniki: Załącznik nr 1 Materiał pomocniczy dla nauczyciela Geneza filmu Dług Kanwą dzieła jest autentyczna historia (marzec, 1994) dwóch młodych, początkujących w biznesie (hurtownia kosmetyków) inteligentów - Artura Brylińskiego (Adam) i Sławomira Sikory (Stefan). Potrzebowali gotówki na sprowadzenie pierwszej partii towaru i kiedy bank odmówił im kredytu, nawiązali kontakt z Grzegorzem Nowakiem, kolegą Sławka. Ten nie wywiązał się z obietnicy, zażądał natomiast zwrotu fikcyjnego długu, jako rekompensaty za swój stracony czas. Gdy odmówili zapłaty, zastosował wobec exwspólników cały arsenał środków zastraszania. Bezbronni, żyjący w ciągłym napięciu i lęku o życie i zdrowie, mężczyźni zabili ze szczególnym okrucieństwem dwóch szantażujących ich bandytów - Grzegorza Gmitrzaka (Gerarda) i jego ochroniarza Mariusza Kłosa (Młodego). Po kilku dniach sami zgłosili się na policję. Mówi Sławek: "Mogłem uciec. Miałem paszport [...]. W niedzielę byłem na filmie z moją dziewczyną. Błaha komedia. Śmiała się, a ja myślami byłem gdzie indziej. Zgłaszam się na policję". Przed sądem Sławek odmawia składania wyjaśnień. Płacze. "Myślałem tylko o swoim upadku, o swojej klęsce". Sędzia Maria Tarasiewicz: "Ta sprawa jest makabrycznym studium tego, co może zrobić strach". Ale strach nie jest okolicznością łagodzącą. Artur i Sławek otrzymują wyrok 25 lat więzienia (za dwa zabójstwa), a ich przyjaciel Tomek - 12 lat za współudział w zabójstwie. Wkrótce rusza strona internetowa (www.dlug.org.pl), poświęcona Sławkowi Sikorze i jego staraniom o uzyskanie dla niego aktu łaski prezydenta RP. Oto fragmenty listu Sławka, skierowanego do internautów: "Od ponad 8 lat przebywam w różnych więzieniach. Moje życie jest uzależnione od tych, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności za egzystencję innych ludzi. Zostałem skazany na 25 lat więzienia za to, że broniąc swego życia i życia swoich Bliskich, doprowadzony do ostateczności, zabiłem dwóch bandziorów, gangsterów żerujących na ludzkiej krzywdzie, niemających w sobie litości, przyzwoitości czy po prostu człowieczeństwa". W więzieniu Sławek tworzy, wydaje nagradzane na konkursach utwory poetyckie. Jest członkiem Więziennego Klubu Literackiego. Przygotowuje dla innych osadzonych prezentacje multimedialne (m.in. o Holokauście), emituje filmy dokumentalne. Artur Bryliński z kolei stara się rozwijać swoje zainteresowania informatyczne. Uczy się, zdobywa nowe doświadczenia.(próba wolności...) 6 grudnia 2005 Sikora zostaje ułaskawiony i, jak podaje w jednym z wywiadów, tego dnia budzi się na nowo. "Chcę zapłacić za swój czyn. Więzienie nie wyrównuje rachunku. Zakładam stowarzyszenie Współodpowiedzialność" (Mam dług...). 6

7 Bryliński pozostaje w więzieniu i również stara się o skrócenie wyroku. Wiadomość z ostatniej chwili: prezydent Lech Kaczyński rozważa akt ułaskawienia, sam sprawca tak komentuje tę decyzję: "W moim sumieniu nie odbyłem jeszcze kary. Potrzebowałem czasu i otrzymałem go. Wierzę, że dobrze ten czas wykorzystałem. Dziś jestem innym człowiekiem, nie tylko starszym, ale i bardziej dojrzałym. Dojrzałem też do tego, by prosić o pomoc". (Bohater "Długu"...) Załącznik nr 2 Spis najważniejszych scen/ujęć w filmie Jedziemy samochodem na miejsce zbrodni (konwencja reportażu TV: gapie, rutynowe czynności ekipy dochodzeniowej). Domysły oficera śledczego: porachunki mafii rosyjskiej (trupy mają odrąbane głowy i są bez ubrań). Trzy miesiące wcześniej (chwyt retrospektywny) - Adam na budowie przyszłego domu (problemy z ekipą budowlaną, brak funduszy). Przyjeżdża dziewczyna - jest w ciąży i nie zdała egzaminu. Stefan na ścianie wspinaczkowej. W pubie, przy piwie - projekt wspólnego biznesu: montaż i handel włoskimi skuterami. Rozmowa w banku w sprawie kredytu - brak "solidnych gwarancji" powodem odrzucenia biznesplanu. W nowo wynajętym lokalu - brak pieniędzy na wynajem, brak perspektyw. Przypadkowe spotkanie Gerarda - przyjaciela Stefana z dzieciństwa. Rozmowa o kłopotach z uruchomieniem interesu. Gerard wzbudza zaufanie - jest żonaty, ma córkę, troszczy się w widoczny sposób o rodzinę ("nie kupuj jej lodów" - mówi do żony). Ciąża Basi jest zagrożona - dziewczyna trafia do szpitala (proza polskich szpitali położniczych). Gerard oferuje się z pomocą - obiecuje załatwić kredyt za 20% prowizji od całej sumy. Adam odrzuca ofertę. Przyjaciele rozważają wspólnie warunki współpracy i proponują 10-15%. Odpowiedź Gerarda brzmi: 25% + koszty własne. Rachunek rośnie, co młodzi biznesmeni początkowo zupełnie lekceważą. Od tego momentu zaczyna też rosnąć napięcie. Dom rodzinny Adama: typowa inteligencka rodzina z tradycjami (deklamacja "Inwokacji") i materialnym niedostatkiem. Przychodzi Gerard (pierwsze ostrzeżenie). Na podwórku bije Adama i przedstawia mu kwotę do zapłacenia - 6 tys. dolarów. Gerard odwiedza też Stefana i proponuje mu ściągnięcie spłat od dłużników. 7

8 Jesteśmy w mieszkaniu dłużnika Stefana, którego Gerard ze swymi ochroniarzami próbuje "przekonać" do zapłaty długu, stosując gangsterskie metody (bicie, trzymanie dziecka na mrozie). Bohaterowie są wstrząśnięci sposobem egzekucji długu i koniecznością zapłacenia za każdy dzień zwłoki tysiąca dolarów. Adam udaje się na policję. Funkcjonariusz żąda nazwisk, a on - gwarancji bezpieczeństwa, której nie otrzymuje i odchodzi. Stefan ze strachu płaci część długu, pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży kontraktu na skutery. Nie wie, że Adam w tym czasie, dzięki pomocy ojca, uzyskał poręczenie kredytowe od funduszu rządowego. Poznajemy kolejnego bohatera - znajomego Stefana i Adama, Tadeusza, który zajmuje się sprzedażą używanych samochodów. Gerard zaczyna szantaż bezpośredni: wciąga Adama do samochodu, grozi mu i zabiera zegarek. Informuje go, że pieniądze od Stefana były fałszywe, co powoduje naliczanie karnych odsetek. Dług wzrasta. Adam chce się wyprowadzić z domu (boi się o bezpieczeństwo swoich bliskich). Kłóci się ze Stefanem. Ma pretensję do niego, że zapłacił część długu. Adam podejmuje pracę w restauracji. U Basi w szpitalu. Dziewczyna jest zaniepokojona rzadkimi wizytami Adama, płacze, wyczuwa zagrożenie. Adam mieszka u Tadeusza. Telefonicznie dowiaduje się o wizytach Gerarda w swoim domu. Stefan w swoim mieszkaniu zostaje pobity przez Młodego, ochroniarza Gerarda. Gerard przychodzi do szpitala, do Basi, którą wypytuje o miejsce pobytu Adama. Stefan znajduje pracę kierowcy u "Niemców" - zmuszony przez Gerarda kradnie czeki swemu pracodawcy. Obawia się o bezpieczeństwo swojej dziewczyny Joli i dlatego, nie mogąc powiedzieć jej prawdy, wyrzuca ją z domu. Gerard trafia do mieszkania Tadeusza, którego wplątuje w swoje interesy, sprzedając mu skradziony samochód. Gerard grozi Adamowi, że zrobi krzywdę jego siostrzeńcowi. Adam, na jego polecenie, próbuje bezskutecznie zrealizować skradzione przez Stefana czeki (nie zna hasła). 8

9 Adam zostaje zmuszony przez Gerarda do oddania aktu własności działki. W tym momencie nie ma już nic. Stefan jest przerażony, boi się wyjść z domu. Po poronieniu, na skutek dramatycznej rozmowy z Adamem, Basia wraca do matki. Nie chce widzieć Adama. Gerard porywa Stefana i wiezie go skrępowanego nad Wisłę. Tam straszy pistoletem, zabiera klucze do mieszkania i żąda wydania hasła do realizacji czeków. Do Adama i Stefana przychodzi z pretensjami Tomek, wykorzystany przez Gerarda i straszony długiem. Zastraszeni, bez możliwości wyjazdu za granicę (Gerard zabrał im paszporty), nie mając nic do stracenia, postanawiają pozbyć się swego oprawcy. Zwabiają Gerarda i jego ochroniarza do mieszkania Tadeusza, następnie wiążą ich i wahają się, co robić dalej. Tadeusz ze strachu udaje zwichnięcie nogi i nie wsiada do samochodu, którym ofiary zostaną przewiezione nad Wisłę. Dochodzi do podwójnego morderstwa, które pokazane jest w zwolnionym tempie i w całkowitej ciszy. Następnego dnia Adam nie jest w stanie zrobić czegokolwiek. Stefan szybciej wraca do normalnego życia. Adam w domu rodziców bezskutecznie usiłuje zasnąć. Czuje się rozbity, chory, ma gorączkę. Pojawiają się notatki prasowe o morderstwie. Bohaterowie uzgadniają zeznania. Tadeusz wyjeżdża do Kopenhagi. Stefan także planuje ucieczkę za granicę. Adam przyznaje się Basi do zbrodni. Dziewczyna namawia go do natychmiastowego wyjazdu. Adam postanawia przyznać się - dzwoni na policję z ulicznego automatu. Załącznik nr 3 9

10 Rafał Madajczak, Czego nie było w filmie "Dług" - "Przekrój" z dn

11 Bibliografia Bogdan Wróblewski, Próba wolności - "Dług", "Gazeta Wyborcza - Duży Format" z dn ; Mam dług - rozmowa ze Sławomirem Sikorą, "Polityka" nr 50 z dn Cezary Łazarewicz, Temat "Przekroju", "Przekrój" z dn ; Katarzyna Borowska, Bohater "Długu" Krzysztofa Krauzego wyjdzie z celi?, "Dziennik-Polska" z dn ; Andrzej Werner, To jest kino, Stentor, Warszawa 1999; Słownik pojęć filmowych, pod red. Alicji Helman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998; 11

12 Słownik pojęć i tekstów kultury, pod red. Ewy Szczęsnej, WSiP, Warszawa 2002; 12

Pracuję z klasą. Ciemna strona Internetu. Wyloguj depresję! Jak reagować, gdy uczeń ucieka w wirtualny świat? Warsztaty filmowe Psychologia w kinie

Pracuję z klasą. Ciemna strona Internetu. Wyloguj depresję! Jak reagować, gdy uczeń ucieka w wirtualny świat? Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Materiały warsztatowe dla nauczycieli Pracuję z klasą Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Ciemna strona Internetu Wyloguj depresję! Jak reagować, gdy uczeń ucieka w wirtualny świat? Uczeń w Sali samobójców

Bardziej szczegółowo

Przypadek reż. Krzysztof Kieślowski

Przypadek reż. Krzysztof Kieślowski Przypadek reż. Krzysztof Kieślowski MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Informacje o filmie. (str. 2) 2. Scenariusz lekcji WOK i języka polskiego. (str. 7) Temat: Człowiek wobec historii

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007 Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Nr zamówienia: 996620-20110608 Nr Klienta: 1213056 Data realizacji: 08.06.2011 Zapłacono: 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dajczak Piotr Gołaszewski Przemysław Jabłoński Tomasz Ochinowski Marek i Wojciech Wareccy RODZINA RECEPTĄ NA KRYZYS

Tomasz Dajczak Piotr Gołaszewski Przemysław Jabłoński Tomasz Ochinowski Marek i Wojciech Wareccy RODZINA RECEPTĄ NA KRYZYS Tomasz Dajczak Piotr Gołaszewski Przemysław Jabłoński Tomasz Ochinowski Marek i Wojciech Wareccy RODZINA RECEPTĄ NA KRYZYS 1 Autorzy: Tomasz Dajczak Piotr Gołaszewski Przemysław Jabłoński Tomasz Ochinowski

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

ECHO REGIONU WYBIERZ WSPÓLNIE SKARBY MAŁOPOLSKI. Małopolska. Plotka może zabić. gazeta informacyjno-reklamowa

ECHO REGIONU WYBIERZ WSPÓLNIE SKARBY MAŁOPOLSKI. Małopolska. Plotka może zabić. gazeta informacyjno-reklamowa Tarnów, Gorlice, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Kraków, Limanowa, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Sucha Beskidzka, Wadowice, Wieliczka, Zakopane

Bardziej szczegółowo

Agresja i brak akceptacji w grupie rówieśników. Jak rozpoznawać i przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym wśród uczniów > TWARZĄ W TWARZ. uczniowskiemu?

Agresja i brak akceptacji w grupie rówieśników. Jak rozpoznawać i przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym wśród uczniów > TWARZĄ W TWARZ. uczniowskiemu? nr 04/2008 grudzień 2008 Wydarzenie oświatowe roku 2009 str. 48 Moje dziecko nie jest idealne str. 33 Patryk kontra nauczyciele Szkolne prowokacje str. 19 Jak rozpoznawać i przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja Globalna w praktyce

Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja Globalna w praktyce Inspiracje ze Szkół Globalnych Edukacja Globalna w praktyce Zdjęcie na okładce oraz pozostałe zdjęcia wielkoformatowe są autorstwa fotografa Barta Pogody. Zostały wykonane w kwietniu 2011 r. podczas wizyty

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo jest częścią projektu Szkoła bliższa prawu - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam

Bardziej szczegółowo

ISS. Imigranci o nieuregulowanym statusie: społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce. Rusłan Antoniewski Izabela Koryś

ISS. Imigranci o nieuregulowanym statusie: społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce. Rusłan Antoniewski Izabela Koryś ISS Instytut Studiów Społecznych Institute for Social Studies Uniwersytet Warszawski * University of Warsaw Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 47 Imigranci o nieuregulowanym statusie: społeczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych PARPA Przemoc_Starsi v4.8 23/11/2010 12:35 Page 1 Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu Redakcja Dorota Jaszczak-Kuêmiƒska, Katarzyna Michalska

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. Szanowni Państwo!

Od Redakcji. Szanowni Państwo! Od Redakcji Szanowni Państwo! Wielość zmian, które dokonują się w systemie oświaty, ich zasięg, głębokość, wymaga od nauczyciela dużej wiedzy, zaangażowania i czasu. I właśnie ten ciągły brak czasu często

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC PRZEMOC I CYBERPRZEMOC ISBN 978-83-63267-14-8 PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 1 SPIS TREŚCI: s. 1. WSTĘP 3 2. AGRESJA A PRZEMOC 4 3. PRZEMOC W SZKOLE 5 4. SKALA ZJAWISKA 9 5. SKUTKI

Bardziej szczegółowo

Inspirator O!Świetlicy cz. II. pomysły, podpowiedzi, przeszkody

Inspirator O!Świetlicy cz. II. pomysły, podpowiedzi, przeszkody Inspirator O!Świetlicy cz. II pomysły, podpowiedzi, przeszkody Cieszyn, 2012 r Inspirator O!Świetlicy cz. II pomysły, podpowiedzi, przeszkody Nie-konspekty w ramach projektu Otwórz szkołę - Wirtualne lekcje

Bardziej szczegółowo

Forum. penitencjarne. Sąd i sędzia. temat miesiąca. zanim zapytasz. prezentacje. z kraju. www.sw.gov.pl

Forum. penitencjarne. Sąd i sędzia. temat miesiąca. zanim zapytasz. prezentacje. z kraju. www.sw.gov.pl 01 styczeń 2012 nr 164, rok XV ISSN 1505-2184 cena 3,50 zł www.sw.gov.pl Forum penitencjarne 6 temat miesiąca Sąd i sędzia 13 20 26 zanim zapytasz prezentacje z kraju Rozmowa ze Stanisławem OISW Koszalin

Bardziej szczegółowo

Jak zostać królem reż. Tom Hooper

Jak zostać królem reż. Tom Hooper Niniejsze materiały dydaktyczne otrzymują nauczyciele biorący udział w projekcie Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Prawa do niniejszych materiałów posiada Narodowy Instytut Audiowizualny.

Bardziej szczegółowo

bezpłatny dziennik festiwalowy

bezpłatny dziennik festiwalowy Nr 6/2013 40. Ińskie Lato Filmowe, 9-18.8.2013 bezpłatny dziennik festiwalowy 15 sierpnia 2013 W numerze: Ptasia podróż do Ziemi Obiecanej... 2 Więcej niż pszczelarstwo... 3 V for Vendetta... 4 Nikt mi

Bardziej szczegółowo

Media patrzą w przeszłość. medialne. Warsztaty. www.redakcja24.pl. listopad nr 8 (12)/2008 ISSN 1898-3480 egzemplarz bezpłatny

Media patrzą w przeszłość. medialne. Warsztaty. www.redakcja24.pl. listopad nr 8 (12)/2008 ISSN 1898-3480 egzemplarz bezpłatny www.redakcja24.pl Warsztaty medialne PRAWO PRASOWE, SYTUACJE KRYZYSOWE, REDAGOWANIE pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego listopad nr 8 (12)/2008 ISSN 1898-3480 egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku Szanowni Państwo Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku na rok coraz większe uznanie. Jak pokazały poprzednie edycje zapotrzebowanie na tego

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY. Walentynki - Święto Zakochanych. walentynkowe promocje strona 13 KAŻDA MARKA / KAŻDY ROCZNIK W KAŻDYM STANIE

DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY. Walentynki - Święto Zakochanych. walentynkowe promocje strona 13 KAŻDA MARKA / KAŻDY ROCZNIK W KAŻDYM STANIE BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 13 lutego 2015/03 [115] NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto Boga reż. Fernando Meirelles, Kátia Lund

Miasto Boga reż. Fernando Meirelles, Kátia Lund Miasto Boga reż. Fernando Meirelles, Kátia Lund MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego SPIS TREŚCI 1. Informacje o filmie (str.2). 2. Scenariusz

Bardziej szczegółowo