BKFCMS - instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BKFCMS - instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 1 Wstęp BKFCMS - instrukcja obsługi W celu pełnego zrozumienia zasad działania panelu administracyjnego systemu CMS, zalecane jest aby w niniejszym podręczniku wszystkie punkty przeczytać w nadanej im kolejności. W sytuacji kiedy dana funkcjonalność pojawia się w kilku modułach, opisywana jest ona tylko podczas pierwszego jej wystąpienia i w dalszych punktach opis jej jest omijany lub zaznaczany jako analogiczny do wcześniejszego. Podczas czytania poniższej instrukcji należy mieć włączony komputer i otwartą przeglądarkę internetową. Jednoczesne czytanie instrukcji oraz praca w systemie CMS pozwoli na lepsze zrozumienie działania systemu. 2 Operacje systemowe 2.1 Logowanie do systemu W celu zalogowania do panelu administracyjnego należy podać login oraz hasło administratora. Dane te otrzymać można od opiekuna technicznego strony internetowej. 2.2 Zarządzanie swoim hasłem administratora W celu zmiany swojego domyślnego, podanego przez opiekuna technicznego, hasła administratora na inne, należy kliknąć na link Zmień swoje hasło widoczny po zalogowaniu, po lewej stronie, w dolnej sekcji menu administratora. 2.3 Zakończenie pracy z panelem; wylogowanie Każdorazowo, w celu zakończenia pracy z panelem administracyjnym należy kliknąć na link Zakończ pracę widoczny na samym dole menu administratora. Następnie, w oknie pop-up należy potwierdzić swoją decyzję. Kończenie pracy poprzez zamknięcie okna przeglądarki bez wylogowania może utrudniać pracę z panelem innym administratorom. Zawsze po zakończeniu pracy należy się wylogować. 3 Zarządzanie treścią Dostęp do poszczególnych modułów i tym samym obecność w menu administratora poszczególnych linków może różnić się w zależności od przyznanych praw dostępu. 3.1 Pierwsza i najważniejsza zasada edycji treści we wszystkich modułach Najpierw ustalamy zawartość (czyli np.: treść aktualności), a dopiero później jej formatowanie (czyli np.: pogrubienie, nagłówki, wypunktowanie, itp.). Taka kolejność działania zapewni nie tylko najsprawniejszą pracę z edytorem wizualnym, ale ustrzeże również przed błędami semantycznymi języka HTML (którego elementy np.: podczas BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 1 z 8

2 pogrubiania części tekstu wstawiane są przez edytor wizualny). Poważniejsze błędy składni języka HTML mogą nie tylko utrudnić użytkownikom odbiór treści strony, ale też zupełnie go uniemożliwić. W celu bezpiecznej edycji treści zalecana jest podstawowa znajomość języka HTML oraz korzystanie z przycisku Źródło dokumentu widocznego w górnym lewym rogu edytora wizualnego. W myśl powyższej zasady edycję treści podzielić można na trzy etapy: 1. W pierwszym etapie umieszczamy w edytorze tekst. Możemy zrobić to wklejając go w miejscu kursora przyciskając kombinację klawiszy Ctrl+v, klikając przycisk Wklej jako czysty tekst lub wpisując ręcznie. Na tym etapie stosować powinno stosować się tylko pojedyncze naciśnięcia klawisza ENTER w celu przejścia do nowej linii tekstu. W module szablonów, w polu edytora wizualnego nie wolno używać nawiasów klamrowych, czyli znaków: { oraz }. 2. W drugim etapie formatowaniu zaznaczając myszką fragment tekstu można go pogrubić, umieszczając kursor w linii bez jej zaznaczania i korzystając z menu rozwijanego Styl zmienić ją na nagłówek, lub zaznaczając kilka pojedynczych linii koło siebie, stworzyć z nich listę wypunktowaną. 3. W końcowym etapie należy kliknąć na Pokaż bloki i usunąć klawiszami Delete oraz Backspace ewentualne puste bloki nagłówków. Szczegółowe funkcje edytora wizualnego zostały opisane w punkcie Aktualności Przeglądanie listy aktualności W celu zobaczenia listy aktualności należy kliknąć na link Aktualności widoczny w górnej sekcji menu administracyjnego. W centralnej części okna, na górze pojawi się lista zakładek reprezentujących poszczególne operacje dostępne w module. Bezpośrednio po kliknięciu na link Aktualności aktywną zakładką jest zakładka Pokaż listę reprezentująca listę aktualności. Pod zakładkami widoczny jest panel sortowania i filtrowania umożliwiający zawężenie listy wpisów widocznych poniżej. Zarówno lista zakładek jak i panel sortowania widoczny jest w każdym module związanym z zarządzaniem treścią Dodawanie aktualności W celu dodania nowej aktualności, na liście zakładek widniejącej na górze części centralnej okna należy wybrać zakładkę Dodaj. Po kliknięciu, pod listą zakładek pokaże się formularz dodawania aktualności. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane. Zasada gwiazdki (*) obowiązuje w całym panelu administracyjnym. BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 2 z 8

3 Pole Tytuł, czyli nazwa danej aktualności, stanowi automatycznie jej nagłówek i tworzy adres widoczny w oknie przeglądarki (URL). W związku z tym, że tytuł jest jednocześnie adresem, dwie aktualności nie mogą mieć takiego samego tytułu. W tym wypadku mowa o aktualnościach, ale zasada ta zasada unikalności adresu URL obowiązuje w całym serwisie, w każdym module z osobna. Nie mogą zatem istnieć dwie aktualności o tym samym tytule, nie też mogą istnieć dwie podstrony o tym samym tytule. Mogą natomiast mieć ten sam tytuł jedna aktualność i jedna podstrona. Obok pola Tytuł widoczny jest przycisk Zobacz. Po kliknięciu na nim ukażą się dodatkowe pola, Słowa kluczowe oraz Opis, których wypełnienie nie jest konieczne do poprawnego dodania aktualności. Jednakże poprawne wypełnienie tych pól, czyli wpisanie słów kluczowych oddzielonych przecinkami, oraz jedno-dwu zdaniowego opisu streszczającego treść, znaczenie podniesie wartość merytoryczną strony danej aktualności i z czasem ułatwi jej znalezienie na dane słowa kluczowe w wyszukiwarce Google. Pole wyboru o nazwie Publikuj służy do określenia, czy dany wpis ma być widoczny dla użytkowników, czy też sprawić, że będzie on widoczny tylko w panelu administracyjnym, umożliwiając jego edycję i publikację dla użytkowników w późniejszym terminie. W największym polu formularza, podpisanym Treść wpisujemy treść danej aktualności. Widoczny edytor wizualny obsługuje się podobnie, jak typowy edytor tekstów (np.: MS Word, czy OpenOffice Writer). Umożliwia on podstawową edycję oraz formatowanie tekstu w postaci wizualnej. Szczegółowe zasady edycji tekstu oraz funkcje edytora wizualnego zostały opisane w punktach 3.1 oraz 7. Ważną jego częścią jest, widoczny po prawej stronie, szary przycisk Wstaw separator nagłówka widoczny nad głównym oknem edytora wizualnego. Po kliknięciu na nim, w edytorze, w miejscu kursora pojawi się specjalny ciąg znaków rozpoznawany przez system, który oddziela nagłówek ( zajawkę widoczną na stronie głównej) aktualności od jej dalszej treści. Za pomocą menu rozwijanego Wstaw link do strony w systemie, w treści strony w miejscu kursora umieszczany jest link do modułu istniejącego w ramach systemu, np.: do ekranu zawierającego formularz logowania użytkownika. Widoczna obok opcja bezwzględny sprawia, że linki umieszczane za pomocą menu rozwijanego są linkami bezwzględnymi, czyli oprócz wskazania samego zasobu (np.: panel logowania) zawierają też nazwę domeny na której działa system. Opcja ta powinna być zaznaczona tylko i wyłącznie podczas edycji treści szablonów, których treść odczytywana będzie przez użytkowników poza stroną internetową, czyli np.: w szablonach i. Po ustaleniu tytułu oraz treści, kliknięcie przycisku Zapisz zachowuje nową aktualność. System przechodzi do dodawania kolejnego wpisu. Powrót do listy aktualności i opuszczenie formularza dodawania możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku Anuluj. Kliknięcie przycisku Anuluj bez zapisania treści trwale kasuje edytowaną treść Edycja treści aktualności Dostęp do formularza edycji treści możliwy jest poprzez kliknięcie przycisku Zmień widocznego, w kolumnie Operacje, po prawej stronie listy aktualności. Postać i funkcjonalność formularza edycji są takie same, jak w formularzu dodawania aktualności. Po poprawieniu tytułu lub treści, kliknięcie przycisku Zapisz zachowuje zmiany i system powraca do procesu edycji danego wpisu. Powrót do listy aktualności i opuszczenie formularza edycji możliwe jest poprzez kliknięcie na przycisk Anuluj. BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 3 z 8

4 3.2.4 Usuwanie aktualności Trwałe usunięcie aktualności następuje po wybraniu na liście aktualności operacji Usuń i po potwierdzeniu swojej decyzji w oknie pop-up. W celu tymczasowego ukrycia aktualności przed użytkownikami, należy w trybie edycji zmienić wartość pola Publikuj z tak na nie i zapisać zmiany. 3.3 Media o nas Działanie modułu Media o nas jest identyczne jak działanie modułu Aktualności (pkt. 3.2). 3.4 Newsletter Przeglądanie listy newsletterów Widok listy newsletterów jest analogiczny do list widocznych w poprzednich modułach. W ostatniej kolumnie, przy każdym wpisie dostępne są jednak nowe, specyficzne dla tego modułu operacje. Operacja Testuj otwiera panel umożliwiający podanie maksymalnie trzech adresów , na które dany newsletter, przed docelowym przekazaniem do wysyłki, zostanie testowo przesłany w celu weryfikacji jego poprawności. Operacja Przekaż do wysyłki przenosi dany newsletter do puli listów do wysłania. Na czas wysyłki newslettera jego edycja zostaje zablokowana, możliwe jest tylko jego usunięcie i jednoczesne przerwanie jego wysyłki Dodawanie newslettera Ustalanie treści newslettera jest bardzo zbliżone do edycji aktualności. Podczas pracy z edytorem wizualnym newslettera należy pamiętać, aby wstawiane linki były linkami bezwzględnymi. Pole Odbiorcy służy do wybrania docelowej grupy projektowej, której członkowie mają być odbiorcami danego newslettera. Zawartość tej listy dla każdego administratora grupy jest inna, zależnie od przyznanych mu praw dostępu i opieki nad grupami. Po wybraniu odpowiedniej wartości z tego pola, system przeładowuje formularz; przy niewypełnionych polach pojawią się automatycznie komunikaty o błędach to normalne działanie tego modułu. Pole Temat newslettera definiuje temat a wysyłanego do użytkowników. Z kolejnego pola wybrać należy szablon, czyli schemat graficzny, w który ubrana ma zostać wpisywana niżej treść. Pod treścią znajdują się pola wyboru wydarzeń z kalendarium oraz wpisów z aktualności, do których linki mają znaleźć się automatycznie w newsletterze. Zaznaczenie i odznaczenie kliku wartości z tych pól następuje po przyciśnięciu na klawiaturze klawisza Ctrl i kliknięciu myszą Edycja newslettera Formularz edycji newslettera jest analogiczny do formularza dodawania Usuwanie newslettera Usunięcie newslettera z listy trwale kasuje wszystkie informacje z nim związane. Należy pamiętać, że wysłane newslettery są również dostępne w postaci archiwum newsletterów z poziomu panelu BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 4 z 8

5 użytkownika. W celu umożliwienia użytkownikom późniejszego dostępu, wysłane newslettery należy zachować. 3.5 Kalendarium Moduł kalendarium to jeden z modułów, którego treść oprócz administratorów mogą dodawać (proponować do moderacji) również użytkownicy Przeglądanie listy wydarzeń w kalendarium Lista wydarzeń jest bardzo podobna do listy aktualności. Rożni się jedynie kilkoma kolumnami, z których najważniejszą jest kolumna Zgłoszone przez. Jeśli w danym wydarzeniu w tej kolumnie widnieje imię i nazwisko osoby, oznacza to, że dane wydarzenie zostało zaproponowane przez jednego z użytkowników systemu Zatwierdzanie wydarzenia zgłoszonego przez użytkownika Aby zatwierdzić wydarzenie zgłoszone przez użytkownika należy skorzystać z opcji Zmień. W centralnej części okna pojawi się typowy formularz edycji. Po moderacji i naniesieniu poprawek, widoczną pod datą zatwierdzenia opcję Publikuj należy ustawić na Tak i zapisać treść Usuwanie wydarzenia zgłoszonego przez użytkownika Jeśli w trakcie moderacji wydarzenia okaże się, że wydarzenie nie nadaje się do publikacji, w formularzu edycji należy skorzystać z przycisku Anuluj, a następnie na liście wszystkich wydarzeń, skorzystać z opcji Usuń. 3.6 Strony statyczne i szablony W przeciwieństwie do wpisów w dziale Aktualności lub Media o nas, treść w modułach Strony statyczne oraz Szablony zmieniana będzie relatywnie rzadko. Widok list obu modułów jest identyczny i analogiczny do listy w module Aktualności. Jedyną różnicą na liście jest, widoczna w module Szablony, kolumna Typ określająca rodzaj zawieranej w szablonie treści.: , podstrona, newsletter Zarządzanie treścią stron statycznych i szablonów Dodawanie i edycja treści w obu modułach jest taka sama. Jednakże w module Szablony podczas umieszczania linków w treści należy korzystać z opcji bezwzględny. Opcja ta sprawia, że linki umieszczane za pomocą menu rozwijanego są linkami bezwzględnymi, czyli oprócz wskazania samego zasobu (np.: panel logowania) zawierają też nazwę domeny na której działa system. Opcja ta powinna być zaznaczona tylko i wyłącznie podczas edycji treści szablonów, których treść odczytywana będzie przez użytkowników poza stroną internetową, czyli np.: w szablonach i. 4 Zarządzanie galerią zdjęć Moduł galerii zdjęć posiada podział na podkategorie. Dlatego, w centralnej części okna oprócz widzianych już wcześniej zakładek Pokaż listę oraz Dodaj widoczna jest też zakładka Pokaż listę galerii. Działanie, wygląd oraz funkcjonalność każdej z list są takie, jak listy aktualności. BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 5 z 8

6 4.1 Dodawanie zdjęć Formularz dodawania zdjęcia jest bardzo podobny do formularza dodawania aktualności. Jedyną różnicą jest zastąpienie pola Treść polem Plik zdjęcia służącym do wybrania pliku.jpg ze zdjęciem, które ma zostać dodane na serwer. Po kliknięciu przycisku Zapisz następuje upload pliku zdjęcia na serwer. W zależności od szybkości posiadanego łącza internetowego oraz wielkości pliku proces ten może zająć od kilku do kilkudziesięciu sekund. Podczas dodawania zdjęcia należy zwracać uwagę, aby uploadowane pliki miały wielkość mniejszą niż dwa megabajty (2 MB). W celu dostosowania wielkości plików w aparacie cyfrowym, należy zmniejszyć jakość wykonywanych zdjęć lub po ich wykonaniu hurtowo zmniejszyć ich rozmiar za pomocą programu takiego jak np.: IrfanView. 4.2 Dodawanie kategorii zdjęć / galerii Po przejściu do listy galerii zdjęć w menu zakładek pojawi się przycisk Dodaj galerię. W formularzu tym podajemy jedynie nazwę galerii i decydujemy czy galeria ma być widoczna dla użytkowników. Obok pola Tytuł widoczny jest przycisk Zobacz. Po kliknięciu na nim ukażą się dodatkowe pola, Słowa kluczowe oraz Opis, których wypełnienie nie jest konieczne. Jednakże poprawne wypełnienie tych pól, czyli wpisanie słów kluczowych oddzielonych przecinkami, oraz jedno-dwu zdaniowego opisu streszczającego zawartość galerii, znaczenie podniesie wartość merytoryczną strony danej galerii i z czasem ułatwi jej znalezienie na dane słowa kluczowe w wyszukiwarce Google. 5 Grupy projektowe W menu zakładek modułu grup projektowych dostępne są trzy listy. Lista grup, lista wydarzeń oraz lista stron informacyjnych. Po przejściu do każdej z list obok jej zakładki pojawi się odpowiednia zakładka umożliwiająca przejście do dodawania nowego wpisu. 5.1 Członkowie grupy projektowej Na liście grup projektowych jedyną nową opcją jest Lista członków. Po kliknięciu wchodzimy do listy członków aktualnie wybranej grupy, do której, podając adres w odpowiednim formularzu, możemy dodać nowego członka. Podawany adres musi być adresem z listy aktualnie zarejestrowanych w systemie użytkowników. 5.2 Dodawanie grupy projektowej W swoim wyglądzie, formularz dodawania grupy, nie różni się znacząco od formularzy dostępnych w poprzednio omówionych modułach. Najważniejsze w formularzu pole Domena służy do podania części adresu URL pod jakim dostępna ma być strona grupy projektowej. W polu tym wpisujemy na przykład słowo grupa aby adres URL miał postać Pole to przyjmuje tylko litery alfabetu łacińskiego oraz znak myślnika. Pole Treść służy do wpisania wiadomości powitalnej dla użytkowników, widocznej na głównej stronie domeny Pomimo iż jest to pojedyncza strona, należy skorzystać z przycisku Wstaw separator nagłówka i oddzielić tym samym wstęp wiadomości powitalnej od jej reszty. Wstęp zostanie automatycznie umieszczony na stronie BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 6 z 8

7 prezentującej listę grup projektowych. 5.3 Zarządzanie grupami projektowymi Dodanie grupy projektowej automatycznie tworzy w systemie odpowiadające jej podforum. Usunięcie grupy nie usuwa podforum. Zarządzanie właściwościami podforum możliwe jest tylko dla opiekuna technicznego z poziomu panelu zarządzania całego forum. Moderacja podforum grupy możliwa jest dla administratora danej grup projektowej tylko z poziomu samego podforum. 5.4 Wydarzenia grupy Z poziomu widzenia grupy projektowej Wydarzenia funkcjonują i spełniają identyczną rolę jak Aktualności dla głównej strony portalu. 5.5 Strony informacyjne Z poziomu widzenia grupy projektowej Strony informacyjne funkcjonują i spełniają identyczną rolę jak Strony statyczne dla głównej strony portalu. Zarówno Wydarzenia jak i Strony informacyjne po stronie administracyjnej dostępne są jedynie dla administratora danej grupy projektowej oraz po stronie użytkownika z poziomu domeny danej grupy projektowej. 6 Zarządzanie użytkownikami 6.1 Zarządzanie danymi konta Na liście użytkowników jedną z dostępnych opcji jest Dane konta. Po kliknięciu na nią pojawia się formularz z danymi systemowymi konta użytkownika. Widoczne w nim dwa pola rozwijane Poziom dostępu oraz Status konta służą do zarządzania dostępem do funkcji systemu. Pole Status to pole systemowe. Status Niepotwierdzony informuje o tym, że użytkownik zarejestrował się, ale nie potwierdził swojego adresu . Status Aktywny informuje o potwierdzeniu adresu . Status konta można zmienić też ręcznie na Zablokowany w celu uniemożliwienia użytkownikowi zalogowania się i tym samym dostępu do wszystkich funkcji panelu użytkownika. Pole Poziom dostępu informuje o wewnętrznym, organizacyjnym poziomie praw użytkownika. Użytkownik niezweryfikowany oczekuje na zatwierdzenie członkostwa w PPL. Użytkownik zweryfikowany to członek PPL z nieopłaconym abonamentem. Pełen dostęp to opłacony abonament, a odrzucony to użytkownik, który nie przeszedł akceptacji administratora HR. 7 Szczegółowa funkcjonalność edytora wizualnego 7.1 Wstawianie zdjęć w edytowanej treści Wstawianie do edytowanej treści zdjęcia wykonuje się z użyciem panelu udostępnianego w edytorze wizualnym. Do umieszczenia zdjęcia na serwerze nie jest konieczny żaden dodatkowy program. W celu umieszczenia w treści zdjęcia należy ustawić w danym miejscu kursor, a następnie kliknąć BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 7 z 8

8 w edytorze ikonę Wstaw/Edytuj zdjęcie 1. Po kliknięciu ikony pojawi się panel Właściwości obrazka. W polu Adres URL możemy wpisać adres do zdjęcia znajdującego się na innym serwerze lub skorzystać z przycisku Przeglądaj. Przycisk Przeglądaj otwiera kolejny panel do przeglądania zasobów lokalnych serwera. Z jego poziomu możemy wybrać plik już wcześniej dodany na serwer lub uploadować nowy. Po wybraniu istniejącego na serwerze pliku, panel przeglądania zostaje automatycznie zamknięty, a pole Adres URL w panelu Właściwości obrazka zostaje wypełnione adresem do wybranego przed chwilą pliku. Kliknięcie na przycisk OK zamyka panel Właściwości obrazka. W celu wyrównania wstawionego przed chwilą obrazu do lewej lub prawej krawędzi tekstu, należy zaznaczyć kliknięciem dane zdjęcie i skorzystać z menu rozwijanego Styl. 7.2 Wstawianie linku do pliku W celu wstawiania w edytowanej treści linku do pliku (np.: PDF, DOC) należy kliknąć w edytorze wizualnym ikonę Wstaw/Edytuj hiperłącze. W panelu Hiperłącze należy wpisać ręcznie adres do pliku znajdującego się na zewnętrznym serwerze lub kliknąć przycisk Przeglądaj w celu przeglądania zasobów lokalnych serwera. W nowo otwartym panelu można wybrać istniejący lub uploadować nowy plik, tak jak jest to opisane w punkcie Wstawianie zdjęć w edytowanej treści. Kliknięcie na przycisk OK zamyka panel Hiperłącze. 7.3 Wstawianie adresów w edytowanej treści W edytowanej treści adresu nie należy wpisywać w postaci hiperlinku. Adres należy wpisać jako zwykły tekst. Podczas wyświetlania zawartości po stronie użytkownika, system CMS automatycznie zamieni adres na bezpieczny link, chroniony przed botami wysyłającymi SPAM. 1 Po przytrzymaniu kursora nad ikonami w edytorze pojawiają się ich opisy. BKFCMS instrukcja, wersja z dnia 4. X Przygotowano dla Polish Professionals in London strona 8 z 8

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego WebkampShop Instrukcja obsługi sklepu internetowego 1 Zawartość 1. Logowanie... 5 Logowanie do panelu administracyjnego... 5 Przypomnienie hasła... 5 2. Opcje panelu administracyjnego... 6 3. Start...

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa

Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa 1. Logowanie a. Aby się zalogować należy wpisać w adresie przeglądarki http://ur.krakow.pl/admin b. W okienku logowania w polu login wpisać identyfikator użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie 1. Proszę wejść na stronę http://okblogi.ceo.org.pl/ 2. Po prawej stronie znajduje się link do logowania: 3. Proszę wpisać dane logowania: Nazwa Twojego bloga Twój

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ T U T O R I A L Z A W I E R A : 1. W P R O W A D Z E N I E D O Z A P L E C Z A W O R D P R E S S A 2. D O D A W A N I E G A L E R I I 3. D O D A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) wersja 1.09 Luty 2016 r. - 1 - Spis treści 1 CELE SYSTEMU... 3 2 REJESTRACJA OPERATORA... 4 3 LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROFILEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH Zawartość Zarządzanie profilem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Follow up

Tworzenie wiadomości Follow up Tworzenie wiadomości Follow up W tym przewodniku dowiesz się jak Stworzyć ciekawe wiadomości follow up, które z pewnością przykują uwagę Twoich Odbiorców. Tworzenie wiadomości Follow up 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

pl/administrator

pl/administrator Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią PrestaShop dla witryny snpromet.pl 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu zarządzania treścią witryny należy przejść do adresu: http://snpromet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania 1.Rejestracja w serwisie Aby zarejestrować się w serwisie, należy przejść na jego stronę www i kliknąć przycisk Rejestracja : Należy wypełnić wszystkie wymagane pola,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Kreator Stron Internetowych jest to aplikacja dedykowana Autoryzowanym Glazurnikom i Autoryzowanym Termoizolerom Atlas. Dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo