Lista wymaganych dokumentów przy podpisaniu Umowy o Świadczenie usług telekomunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wymaganych dokumentów przy podpisaniu Umowy o Świadczenie usług telekomunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE:"

Transkrypt

1 Lista wymaganych dkumentów przy pdpisaniu Umwy Świadczenie usług telekmunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE: 1. Dwód Osbisty (tylk nweg wzru) sby pdpisującej umwę, ptwierdzający adres zamieszkania raz jeden dkument z listy pniżej: legitymacja emeryta lub rencisty lub zaświadczenie pświadczające fakt trzymywania emerytury lub renty (nie starsze niż 30 dni) legitymacja rencisty musi być ważna przez cały kres trwania umwy decyzja przyznaniu emerytury lub renty (decyzja nadaniu renty musi być ważna na cały kres bwiązującej umwy) decyzja przyznaniu zasiłku przedemerytalneg wystawina przez ZUS lub Urząd Pracy zaświadczenie wielkści użytków rlnych wystawine przez Urząd Gminy ptwierdzenie wpłaty KRUS (wpłata nie starsza niż 3 miesiące) ptwierdzenie wpłaty ZUS; (patrz data deklaracji ) mżliwść przedstawienia ZUS DRA lub ZFA lub zaświadczenie nie zaleganiu płatnści ZUS ( nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenie zatrudnieniu (ryginał) legitymacja studencka lub indeks, aktualne zaświadczenie z dziekanatu (nie starsze niż 30 dni) legitymacje studium plicealneg, szkły plicealnej,klegium legitymacja służb mundurwych legitymacje służbwe (tylk wydane przez urzędy państwwe) - nie są hnrwane identyfikatry raz legitymacje służbwe firm prywatnych bieżący rachunek za telefn kmórkwy lub faktura z saldem zer (hnrujemy również rachunki za telefn w wel.cm mbile) bieżący rachunek za telefn stacjnarny lub faktura z saldem zer bieżący rachunek za prąd, gaz lub faktura z saldem zer bieżący rachunek za telewizję kablwą lub faktura z saldem zer - tylk i wyłącznie(cyfra Plus, Plsat Cyfrwy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Tya, Spray) UWAGA: wymagane są trzy statnie wpłaty lub trzy statnie faktury z saldem zer bieżący rachunek za Internet lub faktura z saldem zer - tylk i wyłącznie(cyfra Plus, Plsat Cyfrwy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Sferia, Nestrada, Netia, Orange, Plus, Era, wel.cm mbile, Spray). UWAGA: wymagane są trzy statnie wpłaty lub trzy statnie faktury z saldem zer ważna karta kredytwa - tylk karty kredytwe zgdne z wykazem kart 2. Kaucja (750 zł) w przypadku braku jedneg z pwyższych dkumentów 3. Pełnmcnictw pwinn zawierać następujące dane sby upważniającej: imię i nazwisk, seria i nr dwdu, PESEL. Pwinn być pisemne z pdpisem ntarialnie pświadcznym W przypadku abnentów wel.cm mbilei Klientów przenszących numer d inneg peratra bwiązuje uprszczny wykaz dkumentów - wystarczy dwód sbisty. : 1. Dwód sbisty (tylk d kazania w celu identyfikacji klienta) 2. Pełnmcnictw (w przypadku kiedy jest n wymagane) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: 1. Dwód Osbisty sby pdpisującej umwę, ptwierdzający adres zamieszkania. 2. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie numeru REGON. 4. Wpis d ewidencji działalnści gspdarczej lub w przypadku: ntariusza - akt nminacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwści działalnści rlniczej/grdniczej - ryginał wpisu d ewidencji prducentów z Agencji Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa lub ryginał dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru ewidencji prducentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbweg płaceniu pdatku dchdweg d działów specjalnych prdukcji rlnej; lub zaświadczenie wielkści

2 użytków rlnych z Urzędu Gminy (właściweg dla pbrania pdatku gruntweg);nie starsze niż 3 miesiące 5. Pełnmcnictw pisemne z pdpisem ntarialnie pświadcznym. W przypadku abnentów wel.cm mbile i Klientów przenszących numer d inneg peratra, bwiązuje 1. Dwód sbisty 2. Dla klientów przenszących numer jeden z dkumentów: Wpis d ewidencji działalnści gspdarczej Zaświadczenie wielkści użytków rlnych wystawine z Urzędu Gminy Oryginał dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru ewidencji prducentów z ARiMR Oryginał z wypisu d ewidencji prducentów z ARiMR Akt nminacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwści dla ntariusza OBCOKRAJOWCY: 1. Paszprt, lub dwód sbisty z UE 2. Karta stałeg pbytu - dkument musi zawierać adres pbytu na terenie Plski, na który zstanie zawarta Umwa. Jeżeli klient nie psiada adresu na terenie Plski, t nie mże pdpisać UŚUT. Karta czasweg pbytu musi mieć ważnść na cały kres bwiązujący pdpisanie UŚUT. 3. Ddatkw jeden z niżej wymieninych dkumentów: pzwlenie na pracę/ zaświadczenie zatrudnieniu ważna karta kredytwa (wypukła) (tylk pierwsza strna)(karty kredytwe tylk wydane przez Banki plskie) minimum dwa płacne rachunki z adresem i nazwiskiem: bieżący rachunek za telefn kmórkwy lub faktura z saldem zer (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgdne z dkumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieżący rachunek za telefn stacjnarny lub faktura z saldem zer (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgdne z dkumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieżący rachunek za prąd, gaz lub faktura z saldem zer (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgdne z dkumentami przedstawianymi w pkt 2 ) bieżący rachunek za telewizję kablwą lub faktura z saldem zer tylk i wyłącznie(cyfra Plus, Plsat Cyfrwy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Tya, Spray) (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgdne z dkumentami przedstawianymi w pkt 2 ). UWAGA: wymagane są trzy statnie wpłaty lub trzy statnie faktury z saldem zer bieżący rachunek za Internet lub faktura z saldem zer tylk i wyłącznie(cyfra Plus, Plsat Cyfrwy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Tya, Sferia, Nestrada, Netia, Orange, Plus, Era, wel.cm mbile, Spray) (dane klienta na rachunku/fakturze muszą być zgdne z dkumentami przedstawianymi w pkt 2 ). UWAGA: wymagane są trzy statnie wpłaty lub trzy statnie faktury z saldem zer : Paszprt, lub dwód sbisty z UE (tylk d kazania w celu identyfikacji klienta) Karta stałeg pbytu - dkument musi zawierać adres pbytu na terenie Plski, na który zstanie zawarta Umwa Jeżeli klient nie psiada adresu na terenie Plski, t nie mże pdpisać UŚUT. Karta czasweg pbytu musi mieć ważnść na cały kres bwiązujący pdpisanie UŚUT. Ptrzebna tylk d kazania w celu identyfikacji klienta

3 OBCOKRAJOWCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: 1. Paszprt, lub dwód sbisty z UE 2. Karta stałeg pbytu - dkument musi zawierać adres pbytu na terenie Plski, na który zstanie zawarta Umwa. Jeżeli klient nie psiada adresu na terenie Plski, t nie mże pdpisać UŚUT. Karta czasweg pbytu musi mieć ważnść na cały kres bwiązujący pdpisanie UŚUT. 3. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie numeru REGON. 4. Decyzja nadaniu numeru NIP. 5. Wpis d ewidencji działalnści gspdarczej. 6. W przypadku pełnmcnika - pełnmcnictw pisemne z pdpisem ntarialnie pświadcznym. 1. Paszprt, lub dwód sbisty z UE (tylk d kazania danych celu identyfikacji klienta) 2. Karta stałeg pbytu - dkument musi zawierać adres pbytu na terenie Plski, na który zstanie zawarta Umwa. Jeżeli klient nie psiada adresu na terenie Plski, t nie mże pdpisać UŚUT. Karta czasweg pbytu musi mieć ważnść na cały kres bwiązujący pdpisanie UŚUT. D kazania tylk w celu identyfikacji klienta 3. Wpis d ewidencji działalnści gspdarczej - d kazania tylk w celu identyfikacji klienta) BANKI: Dla teg typu działalnści, przy zakupie urządzenia w sieci wel.cm mbile, wymagane są następujące dkumenty: 1. Dwód Osbisty sby dknującej zakupu 2. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg Uwaga! W przypadku pełnmcnictwa prsimy upważnienie na papierze firmwym. BIURA POSELSKIE I SENATORSKIE: Umwę pdpisuje: pseł, senatr lub wyznaczny przez nich pełnmcnik. 2. Legitymacja pselska/senatrska. 4. Zaświadczenie ptwierdzające przyznanie REGON. 1. Dwód sbisty 2. Legitymacja senatrska lub pselska : 1. Dwód sbisty i legitymacja d kazania tylk w celu identyfikacji klienta 2. Pełnmcnictw - w przypadku kiedy jest n wymagane PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

4 Umwę pdpisuje dyrektr jednstki rganizacyjnej lub wyznaczny pełnmcnik. 2. Decyzja dyspnenta części budżetwej (dkument stwierdzający pwłanie danej jednstki) 3. Pświadczenie funkcji wydane przez dyspnenta części budżetwej. 4. W przypadku pełnmcnika - pełnmcnictw na papierze firmwym. 1. Dwód sbisty. 2. Pświadczenie funkcji. 3. dyspnenta części budżetwej. 1. Dwód sbisty i pświadczenie funkcji tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. Pełnmcnictw (w przypadku kiedy jest n wymagane). PARAFIE KOŚCIELNE: Umwę pdpisuje: Arcybiskup, biskup diecezjalny, prbszcz lub zarząd gminy wyznaniwej /związku gmin lub ich pełnmcnicy. 2. Oryginał dekretu dpwiedniej władzy kścielnej pświadczający pwłanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, prbszcza. 3. Dkumenty pświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniwej lub związku gmin. 4. Decyzja nadaniu numeru NIP. 5. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie numeru REGON. 6. W przypadku pełnmcnika - pełnmcnictw na papierze firmwym. 1. Dwód sbisty. 2. Jeden z dkumentów: Dkument pświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniwej lub związku gmin Oryginał dekretu dpwiedniej władzy kścielnej pwłanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, prbszcza 1. Dwód sbisty 2. Jeden z dkumentów tylk d kazania w celu identyfikacji klienta: Dkument pświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniwej lub związku gmin Oryginał dekretu dpwiedniej władzy kścielnej pwłanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, prbszcza PARTIE POLITYCZNE LUB ZWIĄZKI:

5 Umwę pdpisuje: sba/sby uprawnine w zależnści d rejestru lub wyznaczny przez nią pełnmcnik. 2. Oryginał dpisu z ewidencji partii plitycznych (prwadznej przez Sąd Okręgwy w Warszawie),lub ryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg w przypadku związków zawdwych. 3. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg w przypadku związków zawdwych (nie starszy niż 3 miesiące). 4. Decyzja nadaniu numeru NIP. 5. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie numeru REGON. 6. W przypadku pełnmcnika - pełnmcnictw na papierze firmwym. 1. Dwód sbisty. 2. Oryginał dpisu z ewidencji partii plitycznych. 3. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg. 1. Dwód sbisty tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. KRS (nie starszy niż 3 miesiące) xer dłączamy d aneksu. PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE: Umwę pdpisuje: ambasadr, knsul lub wyznaczny pełnmcnik. 1. Dwód Osbisty lub paszprt (w przypadku bckrajwca) sby pdpisującej umwę. 2. Pświadczenie funkcji. 4. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 1. Dwód sbisty lub paszprt. 2. Pświadczenie funkcji. 1. Dwód sbisty i pświadczenie funkcji tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. Pełnmcnictw (w przypadku kiedy jest n wymagane). PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE: Umwę pdpisują: dyrektr przedsiębirstwa alb tymczaswy kierwnik pp, lub pełnmcnik wyznaczny przez te sby; pp mże być również reprezentwane przez zarządcę, którą mże być sba fizyczna lub sba prawna).

6 1. Dwód Osbisty lub paszprt (w przypadku bckrajwca) sby pdpisującej umwę 2. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg (nie starszy niż 3 miesiące). 4. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie numeru REGON. 1. Dwód sbisty lub paszprt. 2. Oryginał dpisu lub wyciągu z Krajweg Rejestru Sądweg 1. Dwód sbisty tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. KRS (nie starszy niż 3 miesiące) xer dłączamy d aneksu. PRZEDSTAWICIELSTWO FIRMY ZAGRANICZNEJ: Umwę pdpisuje: sba uprawnina d reprezentacji przedsiębircy na terenie RP lub pełnmcnik. 1. Dwód Osbisty lub paszprt (w przypadku bckrajwca) sby pdpisującej umwę. 2. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg.(nie starszy niż 3 miesiące) lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębirców zagranicznych, prwadznej przez ministra właściweg d spraw gspdarki. 4. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 1. Dwód sbisty lub paszprt. 2. Oryginał dpisu z KRS lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębirców zagranicznych, prwadznej przez ministerstwa właściweg d spraw gspdarki. 1. Dwód sbisty tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. KRS (nie starszy niż 3 miesiące) xer dłączamy d aneksu. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, URZĘDY PAŃSTWOWE, JEDNOSTKI PODLEGŁE MON, MSWiA: Umwę pdpisuje Gmina: wójt, burmistrz, prezydent miasta Pwiat: dwóch człnków zarządu lub jeden człnek zarządu i sba wskazana przez zarząd + kntrasygnata skarbnika pwiatu Wjewództw: marszałek wjewództwa wraz z człnkiem zarządu, chyba że statut wjewództwa stanwi inaczej raz kntrasygnata główneg księgweg budżetu

7 2. Pświadczenie funkcji (np. zaświadczenie wybrze wójta/burmistrza/prezydenta, kpia uchwały pświadczna za zgdnść z ryginałem zarząd pwiatu ). 3. W przypadku pełnmcnika - pełnmcnictw na papierze firmwym. 1. Dwód sbisty. 2. Pświadczenie funkcji. 1. Dwód sbisty i pświadczenie funkcji tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. Pełnmcnictw (w przypadku kiedy jest n wymagane). SPÓŁDZIELNIE: Umwę pdpisuje: sby uprawnine d reprezentwania zgdnie z rejestrem lub pełnmcnik. 2. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg (nie starszy niż 3 miesiące). 4. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 1. Dwód sbisty. 2. Oryginał dpisu lub wyciągu z Krajweg Rejestru Sądweg 1. Dwód sbisty tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. KRS (nie starszy niż 3 miesiące) kser dłączamy d aneksu. SPÓŁKI CYWILNE: 1. Dwód Osbisty sby pdpisującej umwę, ptwierdzający adres zameldwania na pbyt stały. 2. Decyzja nadaniu numeru NIP. 3. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 4. Oryginał umwy spółki (niezbędny d kreślenia reprezentacji) 5. Wpis d ewidencji działalnści gspdarczej lub dpis/wyciąg z KRS wspólnika pdpisująceg umwę raz kncesja, zezwlenie, alb w przypadku: spółki cywilnej ntariuszy akt nminacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwści jedneg ze wspólników spółki cywilnej działalnści rlniczej/grdniczej ryginał wpisu d ewidencji prducentów z Agencji Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa lub ryginał dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru ewidencji prducentów z ARiMR, lub zaświadczenie wielkści użytków rlnych

8 z Urzędu Gminy (właściweg dla pbrania pdatku gruntweg), w każdym z ww. przypadków, dkument jedneg ze wspólników 6. W przypadku pełnmcnika - pełnmcnictw na papierze firmwym. 1. Dwód sbisty 2. Oryginał umwy spółki. 3. D wybru jeden z dkumentów: Zaświadczenie wielkści użytków rlnych wystawine z Urzędu Gminy Oryginał dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru ewidencji prducentów z ARiMR Oryginał z wypisu d ewidencji prducentów z ARiMR Akt nminacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwści dla ntariusza Wpis d ewidencji gspdarczej wspólnika pdpisująceg umwę lub ryginał dpisu/ wyciągu z Krajweg Rejestru Sądweg jeżeli wspólnikiem jest spółka prawa handlweg Dwód sbisty i umwa spółki D wykazania tylk w celu identyfikacji klienta, w zależnści d rdzaju spółki: Zaświadczenie wielkści użytków rlnych wystawine z Urzędu Gminy Oryginał dkumentu ptwierdzająceg nadanie numeru ewidencji prducentów z ARiMR Oryginał z wypisu d ewidencji prducentów z ARiMR Akt nminacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwści dla ntariusza Wpis d ewidencji gspdarczej wspólnika pdpisująceg umwę lub ryginał dpisu/ wyciągu z Krajweg Rejestru Sądweg jeżeli wspólnikiem jest spółka prawa handlweg Pełnmcnictw (w przypadku kiedy jest n wymagane). SPÓŁKI: Umwę pdpisują: sby uprawnine d reprezentwania zgdnie z wpisem d rejestru lub pełnmcnik 1. Dwód sbisty lub paszprt (tylk w przypadku bckrajwca) sby pdpisującej umwę. 2. Decyzja nadaniu numeru NIP. 3. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 4. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg.(nie starszy niż 3 miesiące) 1. Dwód sbisty lub paszprt. 2. Oryginał dpisu lub wyciągu z Krajweg Rejestru Sądweg 1. Dwód sbisty tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. KRS (nie starszy niż 3 miesiące) xer dłączamy d aneksu.

9 STOWARZYSZENIA LUB FUNDACJE: Umwę pdpisują: sby uprawnine d reprezentwania zgdnie z wpisem d rejestru lub pełnmcnik 1. Dwód sbisty lub paszprt (tylk w przypadku bckrajwca) sby pdpisującej umwę. 2. Decyzja nadaniu numeru NIP. 3. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 4. Oryginał dpisu z Krajweg Rejestru Sądweg.(nie starszy niż 3 miesiące) 1. Dwód sbisty lub paszprt. 2. Oryginał dpisu lub wyciągu z Krajweg Rejestru Sądweg 1. Dwód sbisty tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. KRS (nie starszy niż 3 miesiące) xer dłączamy d aneksu. SZKOŁY I UCZELNIE NIE PUBLICZNE: Umwę pdpisuje: rektr, dyrektr szkły lub wyznaczny pełnmcnik 2. W przypadku uczelni/szkół wyższych niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Nardwej, Ministerstwa Nauk i Szklnictwa Wyższeg. 3. W przypadku pzstałych rdzajów szkół niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Nardwej (ba rejestry prwadzą Starstwa Pwiatwe lub Urzędy Miast będących pwiatami grdzkimi) - wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia d wglądu lub pświadczenie aktualnści ww. dkumentu. 4. Pświadczenie funkcji. 5. Decyzja nadaniu numeru NIP. 6. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 7. W przypadku pełnmcnika - pełnmcnictw na papierze firmwym. 1. Dwód sbisty. 2. Pświadczenie funkcji. 3. Wypis z rejestru Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu. 1. Dwód sbisty i pświadczenie funkcji tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. Pełnmcnictw (w przypadku kiedy jest n wymagane).

10 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: Umwę pdpisują: człnkwie zarządu lub sby przez nich upważnine 2. Uchwała wspólnty w sprawie wybru zarządu. 4. Zaświadczenie ptwierdzające nadanie REGON. 1. Dwód sbisty lub paszprt. 2. Uchwała wspólnty w sprawie wybru zarządu. 1. Dwód sbisty i uchwała tylk d kazania w celu identyfikacji klienta. 2. Pełnmcnictw (w przypadku kiedy jest n wymagane).

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy RAS_POS_ACT Strona 1/15 [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

okres dwóch lat od podpisania umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 76909-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

okres dwóch lat od podpisania umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 76909-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Zawarcie umwy ramwej na dstawy sprzętu kmputerweg i licencjnwaneg prgramwania systemweg, biurweg, specjalistyczneg i użytkweg wg ptrzeb bieżących Instytutu Chemii i Techniki Jądrwej przez kres

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro...

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro... Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 1 f 34 Dz.U.06.22.169 j.t. 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo