Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy"

Transkrypt

1 RAS_POS_ACT Strona 1/15 [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu Zameldowanie: Możliwość zawarcia UoŚUT/ Aneksu na podstawie dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie lub czasowe na cały okres trwania UoŚUT/ Aneksu. b) oraz 1 dokument z listy dokumentów dodatkowych:» LEGITYMACJA EMERYTA LUB RENCISTY Ważność: ważna na cały okres obowiązywania UoŚUT/ Aneksu.» ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE FAKT OTRZYMYWANIA EMERYTURY LUB RENTY Ważność: miesiąc od daty wystawienia.» DECYZJA O PRZYZNANIU EMERYTURY LUB RENTY Dokumenty w tej kategorii: decyzja o przyznaniu świadczenia, decyzja o waloryzacji świadczenia. Ważność: potwierdza pobieranie świadczenia przez cały okres obowiązywania UoŚUT/ Aneksu.» DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO WYSTAWIONA PRZEZ ZUS LUB URZĄD PRACY Ważność: potwierdza pobieranie świadczenia przez cały okres obowiązywania UoŚUT/ Aneksu.» ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH WYSTAWIONE PRZEZ URZĄD GMINY Data wystawienia dokumentu: dokument musi być wystawiony w ciągu ostatnich trzech miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu.» POTWIERDZENIE WPŁATY KRUS Ważność: jest ważne przez 3 miesiące od daty wymagalnej płatności.» NAKAZ PŁATNICZY NA ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE W SPRAWIE WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA ROK BIEŻĄCY LUB NASTĘPNY WYSTAWIONY PRZEZ URZĄD GMINY, DECYZJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO NA ROK BIEŻĄCY LUB NASTĘPNY WYSTAWIONA PRZEZ URZĄD GMINY Ważność: dokument musi określać podatek na rok bieżący lub następny od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu.» POTWIERDZENIE WPŁATY ZUS, ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU Z PŁATNOŚCIAMI WOBEC ZUS Dokumenty w tej kategorii: deklaracja ZUS, ZUS DRA, ZUS ZFA, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS. Ważność zaświadczenia wydanego przez ZUS: zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS nie może być starsze niż 30 dni od dnia wystawienia. 1

2 RAS_POS_ACT Strona 2/15» ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA UMOWĘ O PRACĘ Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Okres i sposób zatrudnienia: akceptujemy tylko zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony na okres przynajmniej 6 miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu. Wygląd i treść dokumentu: dokument musi zawierać dane Klienta: imię lub imiona i nazwisko oraz PESEL lub nr dowodu osobistego. W dokumencie muszą znajdować się także: okres zatrudnienia, data wystawienia dokumentu i wyraźny podpis osoby wystawiającej lub parafka oraz pieczątka osobowa. Na dokumencie musi znajdować się pieczątka firmy. W treści zaświadczenia lub na pieczątce musi znajdować się NIP lub REGON firmy oraz dane firmy. W zaświadczeniu musi znajdować się telefon kontaktowy do firmy umożliwiający potwierdzenie zatrudnienia Klienta. Każda naniesiona poprawka na zaświadczeniu musi zostać potwierdzona podpisem i pieczątką osoby wystawiającej zaświadczenie.» LEGITYMACJA STUDENCKA WYDANA PRZEZ POLSKĄ UCZELNIĘ Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» INDEKS (DOTYCZY STUDENTÓW)» AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia.» LEGITYMACJA STUDIUM POLICEALNEGO, SZKOŁY POLICEALNEJ, KOLEGIUM Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» LEGITYMACJA SŁUŻB MUNDUROWYCH Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» LEGITYMACJA SŁUŻBOWA (TYLKO WYDANA PRZEZ URZĘDY I INSTYTUCJE PAŃSTWOWE) Nie honorujemy w tej kategorii: identyfikatorów uprawniających do wejścia na teren zakładu pracy, legitymacji kolejowych uprawniających do zniżek oraz legitymacji służbowych firm prywatnych.» FAKTURA ZA TELEFON KOMÓRKOWY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA TELEFON STACJONARNY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA PRĄD, GAZ Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Data wystawienia faktury: Faktury za prąd akceptujemy z ostatnich dwóch miesięcy jeżeli są wystawiane raz na dwa miesiące lub z ostatniego kwartału, jeżeli są wystawiane kwartalnie.» FAKTURA ZA TELEWIZJĘ KABLOWĄ Z SALDEM 0 LUB Z POTWIERDZENIEM WPŁATY - TYLKO I WYŁĄCZNIE CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, N, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, TOYA, SPRAY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona. 2

3 RAS_POS_ACT Strona 3/15» FAKTURA ZA INTERNET Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY - TYLKO I WYŁĄCZNIE CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, SFERIA, NEOSTRADA, NETIA, ORANGE, PLUS, ERA, PLAY, SPRAY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» KARTA KREDYTOWA ZGODNA Z WYKAZEM KART KREDYTOWYCH» POTWIERDZENIE WPŁATY KAUCJI (750 zł lub wyższa). W przypadku Aneksu do UoŚUT pobierany jest:** - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OF 02] Osoba fizyczna nie będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* a) Paszport lub dowód osobisty z UE Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu. b) Karta stałego pobytu ważna na cały okres trwania UoŚUT, Aneksu/ Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Karta Polaka. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT. c) oraz 1 z niżej wymienionych dokumentów:» POZWOLENIE NA PRACĘ/ ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA UMOWĘ O PRACĘ Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Okres i sposób zatrudnienia: akceptujemy tylko zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony na okres przynajmniej 6 miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu. Wygląd dokumentu: dokument musi zawierać dane Klienta: imię lub imiona i nazwisko oraz PESEL lub nr dowodu osobistego. W dokumencie muszą znajdować się także: okres zatrudnienia, data wystawienia dokumentu i wyraźny podpis osoby wystawiającej lub parafka oraz pieczątka osobowa. Na dokumencie musi znajdować się pieczątka firmy. W treści zaświadczenia lub na pieczątce musi znajdować się NIP lub REGON firmy oraz dane firmy. W zaświadczeniu musi znajdować się telefon kontaktowy do firmy umożliwiający potwierdzenie zatrudnienia Klienta. Każda naniesiona poprawka na zaświadczeniu musi zostać potwierdzona podpisem i pieczątką osoby wystawiającej zaświadczenie.» LEGITYMACJA STUDENCKA WYDANA PRZEZ POLSKĄ UCZELNIĘ Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» KARTA KREDYTOWA ZGODNA Z WYKAZEM KART KREDYTOWYCH 3

4 RAS_POS_ACT Strona 4/15» FAKTURA ZA TELEFON KOMÓRKOWY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA TELEFON STACJONARNY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA PRĄD, GAZ Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Data wystawienia faktury: Faktury za prąd akceptujemy z ostatnich dwóch miesięcy jeżeli są wystawiane raz na dwa miesiące lub z ostatniego kwartału, jeżeli są wystawiane kwartalnie.» FAKTURA ZA TELEWIZJĘ KABLOWĄ Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY TYLKO I WYŁĄCZNIE (CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, N, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, TOYA, SPRAY) Data wystawienia faktury: akceptujemy faktury za okres ostatniego miesiąca od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu lub faktury z datą płatności maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia UoŚUT/ Aneksu.» FAKTURA ZA INTERNET Z SALDEM 0 LUB Z POTWIERDZENIEM WPŁATY TYLKO I WYŁĄCZNIE (CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, TOYA, SFERIA, NEOSTRADA, NETIA, ORANGE, PLUS, ERA, PLAY, SPRAY) Data wystawienia faktury: akceptujemy faktury za okres ostatniego miesiąca od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu lub faktury z datą płatności maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia UoŚUT/ Aneksu. a) Paszport lub dowód osobisty z UE - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta, b) Kartę stałego pobytu ważną na cały okres trwania UoŚUT, Aneksu/ Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Kartę Polaka. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OF 03] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu Zameldowanie: Możliwość zawarcia UoŚUT/ Aneksu na podstawie dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie lub czasowe na cały okres trwania UoŚUT/ Aneksu. b) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG albo w przypadku: 4

5 RAS_POS_ACT Strona 5/15» notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,» działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego) ważność zaświadczeń 3 miesiące od daty wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu: dokument wydany w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.. tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Jeden z poniższych dokumentów firmy tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta:» wpis do ewidencji działalności gospodarczej» wydruk z CEIDG» zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione z urzędu gminy dokument ważny 90 dni od daty wystawienia» oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR» oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR» akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza» zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich» decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. [OF 04] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* a) Paszport lub dowód osobisty z UE Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu. b) Karta stałego pobytu ważna na cały okres obowiązywania UoŚUT, Aneksu/ Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Karta Polaka - dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT 5

6 c) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 6/15 e) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG albo w przypadku:» notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,» działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej; lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. a) Paszport lub dowód osobisty z UE - tylko do okazania danych celu identyfikacji Klienta, b) Kartę stałego pobytu ważną na cały okres trwania Aneksu / Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Kartę Polaka - dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta c) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG (tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta) albo w przypadku:» notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,» działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej; lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 6

7 [OP 01] Spółka Cywilna Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 7/15 (limit 3 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3*; limit dla reprezentanta 5 szt. Umowę podpisuje: wspólnik (lub wspólnicy) uprawniony do reprezentacji Spółki. osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały b) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Oryginał umowy spółki e) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (lub wydruk z CEIDG) lub odpis/wyciąg z KRS wspólnika podpisującego umowę oraz koncesja, zezwolenie, albo w przypadku:» spółki cywilnej notariuszy akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości jednego ze wspólników» spółki cywilnej działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z urzędu gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego), w każdym z ww. przypadków, dokument jednego ze wspólników,» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Abonentów PLAY i Klientów MNP obowiązuje uproszczony wykaz dokumentów:* b) Oryginał umowy spółki cywilnej. b) Umowa spółki cywilnej ksero załączamy do Aneksu c) W zależności od rodzaju spółki tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta:» zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione przez urząd gminy dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia» oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR» oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR» akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza» zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich 7

8 RAS_POS_ACT Strona 8/15» decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości» wpis do ewidencji gospodarczej wspólnika podpisującego umowę lub oryginał odpisu/ wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli wspólnikiem jest spółka prawa handlowego. [OP 02] Spółka z o.o., akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna (limit 4 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3*; limit dla reprezentanta 5 szt. Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub pełnomocnik. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. b) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku. lub paszport b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 03] Fundacje i stowarzyszenia Przykładowe podmioty: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółki wodne, koła łowieckie. Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub ich pełnomocnicy. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. b) Do wyboru jeden z dokumentów (dokument musi zawierać opis reprezentacji podmiotu lub musi być dołączony dodatkowy dokument zawierający reprezentację podmiotu):» odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) lub:» ORGANIZACJE NON PROFIT statut stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń wydane przez urząd miasta lub gminy;» KLUBY SPORTOWE statut lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych wydany przez urząd miasta lub gminy, decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru klubów sportowych wydana przez urząd miasta lub gminy 8

9 RAS_POS_ACT Strona 9/15 lub paszport, e) Do wyboru jeden z dokumentów (dokument musi zawierać opis reprezentacji podmiotu lub musi być dołączony dodatkowy dokument zawierający reprezentację podmiotu):» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego» ORGANIZACJE NON PROFIT statut stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń wydane przez urząd miasta lub gminy. Dokumenty muszą zawierać opis reprezentacji podmiotu.» KLUBY SPORTOWE statut lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych wydany przez urząd miasta lub gminy, decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru klubów sportowych wydany przez urząd miasta lub gminy. Dokumenty muszą zawierać reprezentację podmiotu. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta, b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub statut stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń wydane przez urząd miasta lub gminy lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 04] Kościoły Umowę podpisuje: Arcybiskup, biskup diecezjalny, proboszcz lub zarząd gminy wyznaniowej /związku gmin lub ich pełnomocnicy. osoby podpisującej umowę. b) Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza. c) Dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin. d) Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP e) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON. b) Do wyboru jeden z dokumentów:» Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin,» Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza. 9

10 Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 10/15 - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Dokument podmiotu - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta:» Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin,» Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza. [OP 05] Spółdzielnie Umowę podpisuje: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z rejestrem lub pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 06] Wspólnoty mieszkaniowe Umowę podpisują: członkowie zarządu lub osoby przez nich upoważnione, w przypadku gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. osoby podpisującej umowę b) Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu b) Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu. 10

11 RAS_POS_ACT Strona 11/15 - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Uchwałę - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 07] Przedsiębiorstwo Państwowe Umowę podpisują: dyrektor przedsiębiorstwa albo tymczasowy kierownik pp, lub pełnomocnik wyznaczony przez te osoby; pp może być również reprezentowane przez zarządcę, którą może być osoba fizyczna lub osoba prawna. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) lub paszport b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku). - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - (ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 08] Państwowe jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, szkoły publiczne Umowę podpisuje: dyrektor jednostki organizacyjnej lub wyznaczony pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Decyzja dysponenta części budżetowej (dokument potwierdzający powołanie danej jednostki lub decyzja budżetowa za poprzedni lub bieżący rok) c) Poświadczenie funkcji wydane przez dysponenta części budżetowej (lub pełnomocnictwo potwierdzające uprawienia do dysponowania budżetem) b) Poświadczenie funkcji c) Decyzja dysponenta części budżetowej. 11

12 Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 12/15 - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 09] Partia polityczna, związek zawodowy Umowę podpisuje: osoba/osoby uprawnione w zależności od rejestru lub wyznaczony przez nią pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku związków zawodowych. b) Wymagane dokumenty jeden do wyboru:» Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 10] Jednostki samorządu terytorialnego, urzędy państwowe, organy administracji publicznej Umowę podpisuje: Gmina: wójt, burmistrz, prezydent miasta; Powiat :dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba wskazana przez zarząd + kontrasygnata skarbnika powiatu; Województwo: marszałek województwa wraz z członkiem zarządu, chyba że statut województwa stanowi inaczej + kontrasygnata głównego księgowego budżetu, wojewoda; minister, kierownik urzędu, osoba kierująca jednostką organizacyjną lub wyznaczony pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Poświadczenie funkcji (np. zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem zarząd powiatu). 12

13 RAS_POS_ACT Strona 13/15 b) Poświadczenie funkcji. W przypadku Aneksu do UoŚUT:** tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 11] Biura poselskie i senatorskie Umowę podpisuje: poseł, senator lub wyznaczony przez nich pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Legitymacja poselska/senatorska b) Do wyboru jeden z dokumentów:» Legitymacja senatorska» Legitymacja poselska. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Legitymację poselską lub senatorską - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 12] Szkoły i uczelnie niepubliczne Umowę podpisuje: rektor, dyrektor szkoły lub wyznaczony pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) W przypadku uczelni/szkół wyższych niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego c) W przypadku pozostałych rodzajów szkół niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej (oba rejestry prowadzą Starostwa Powiatowe oraz urzędy miast) - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu lub poświadczenie aktualności ww. dokumentu. d) Poświadczenie funkcji 13

14 e) Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 14/15 f) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON. b) Poświadczenie funkcji c) Wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 13] Placówki dyplomatyczne, konsularne Umowę podpisuje: ambasador/ konsul lub wyznaczony pełnomocnik. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę b) Poświadczenie funkcji lub paszport b) Poświadczenie funkcji. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 14] Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego Umowę podpisuje: osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy na terenie RP lub pełnomocnik. lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki 14

15 RAS_POS_ACT Strona 15/15 lub paszport b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministerstwa właściwego do spraw gospodarki. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych - ksero dołączamy do Aneksu. 15

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i Aneksu do UoSUT

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i Aneksu do UoSUT RAS_POS_ACT Strona 1/13 I. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ ANEKSU DO UOŚUT W ZALEśNOŚCI OD TYPU PODMIOTU PODPISUJĄCEGO UMOWĘ Podmioty podpisujące

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE

Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE 1. Klient indywidualny (Subskrybent) a) wypełniony formularz zgłoszenia certyfikacyjnego przesyłany do Punktu Rejestracji pocztą elektroniczną. Wzór jest zamieszczony

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Przewodnik dla klienta 1. Korzystanie z usług Założenia Zadaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik 2 WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych.

Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych. Załącznik nr 1 do Instrukcji Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych. 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski, 3) nominacje lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Załącznik 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe:

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody 1 RATY BEZ ZAŚWIADCZENIA DO 16 000 zł. Kredyt na dowód Wnioski kredytowe do kwoty 16 000 zł spisujemy na podstawie oświadczenia klienta klient zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W zależności od formy organizacyjno prawnej wnioskodawca winien dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr K-D-02-01-01-3004 do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Część I WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do regulaminu,

formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do regulaminu, Regulamin przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w gminie Zielona Góra w miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b, 6c. 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zakupy na raty z Alior Bank

Zakupy na raty z Alior Bank Zakupy na raty z Alior Bank O kredyt ratalny w Alior Banku może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki: legitymuje się dowodem osobistym oraz posiada stałe lub czasowe zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Lista wymaganych dokumentów przy podpisaniu Umowy o Świadczenie usług telekomunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE:

Lista wymaganych dokumentów przy podpisaniu Umowy o Świadczenie usług telekomunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE: Lista wymaganych dkumentów przy pdpisaniu Umwy Świadczenie usług telekmunikacyjnych: OSOBY FIZYCZNE: 1. Dwód Osbisty (tylk nweg wzru) sby pdpisującej umwę, ptwierdzający adres zamieszkania raz jeden dkument

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego 1. Przedsiębiorstwa państwowe: 2) statut akt założycielski; 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Weksel jest papierem wartościowym o formie określonej dokładnie przez prawo wekslowe,

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego Załącznik nr 4 do Uchwały nr 16/2005 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 21 kwietnia 2005r. Wykaz jednostek organizacyjnych oraz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art.53 i art. 66 l ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Metoda standardowa Metoda uproszczona Dowód osobisty paszport karta pobytu w Polsce (zamiennie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU Profil Klienta Dokumenty UMOWA O PRACĘ (W TYM URLOP MACIERZYŃSKI) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl Infolinia dla klientów urzędów pracy te. 19524... (Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. Załącznik nr 1 do przetargu ustnego Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. 1 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. 2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora:... 3. Forma prawna organizatora... 4. Rodzaj działalności

INFORMACJE OGÓLNE. 2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora:... 3. Forma prawna organizatora... 4. Rodzaj działalności Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach programu JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację miejsc odbywania stażu dla osób niepełnosprawnych

W N I O S E K o organizację miejsc odbywania stażu dla osób niepełnosprawnych .., dn.... pieczęć firmowa Stowarzyszenie Jesteśmy ul. Szarych Szeregów 13 77-100 Bytów W N I O S E K o organizację miejsc odbywania stażu dla osób niepełnosprawnych I. Organizator (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych

Załącznik nr K-D do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr K-D-02-01-01-3004 do Procedury produktowej Rachunki bankowe dla Klientów Instytucjonalnych Część I WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ORGANIZATOR:

WYPEŁNIA ORGANIZATOR: Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard Szczeciński Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy /

..., dn... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / ......, dn.... / Pieczęć firmowa wnioskodawcy / STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOŃSKU W N I O S E K o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy

Bardziej szczegółowo

..., dnia... ... (pieczęć firmowa pracodawcy) Starosta Powiatu Radziejowskiego

..., dnia... ... (pieczęć firmowa pracodawcy) Starosta Powiatu Radziejowskiego ..., dnia...... (pieczęć firmowa pracodawcy) Starosta Powiatu Radziejowskiego W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ...

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ... Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35 73-110 Stargard Szczeciński Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH w oparciu o art. 53 oraz art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH w oparciu o art. 53 oraz art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ... (data)... ( pieczęć organizatora ) Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie art. 51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i seria dowodu osobistego: Nr PESEL:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:...

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:... Projekt Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konin, dnia...... (pieczęć organizatora)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

WNIOSEK. o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych Słupsk, dnia... Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych I. Dane organizatora stażu: 1) nazwa lub imię i nazwisko... 2) siedziba...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ...... (pieczęć organizatora) ( miejscowość, data) WNIOSEK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w trybie art. 53 i art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKOWE: OSOBA FIZYCZNA 1.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Projekt "Postaw na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego... (data)... ( pieczęć organizatora ) Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu W N I O S

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA BEZROBOTNEGO ... (miejscowość, data) Znak sprawy: CAZ.IRP.6200...2015 pieczęć wpływu wniosku do PUP WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA BEZROBOTNEGO Staż organizowany jest w oparciu o art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..., dnia...... /miejscowość/ /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o ł ę c ki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO .... Miejscowość, data. (pieczęć firmowa) Numer rejestru wniosku... Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WNIOSEK DOTYCZY OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH w oparciu o art. 53 oraz art. 61a

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja karty. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja karty Wersja 1.7 Spis treści 2. KROK 2 Aktywacja karty... 3 2.1. Opis procesu... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl Świnoujście, dnia... (pieczątka Pracodawcy/Przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

, dnia... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

, dnia... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji stażu zawodowego. (pieczęć firmowa przedsiębiorcy), dnia... (miejscowość) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6 33-395 Chełmiec WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednym

Bardziej szczegółowo

LUKAS Raty - KROK PO KROKU

LUKAS Raty - KROK PO KROKU LUKAS Raty - KROK PO KROKU Potrzebne, aby otrzymać kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska: obywatelstwo polskie prawo stałego pobytu na terenie Polski stałe miejsce zamieszkania w Polsce pełna zdolność

Bardziej szczegółowo

...,dn... WNIOSEK. o organizację robót publicznych

...,dn... WNIOSEK. o organizację robót publicznych ......,dn.... /Pieczęć firmowa Organizatora/ /miejscowość/ STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WNIOSEK o organizację robót publicznych Na zasadach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania.

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU REALIZOWANEGO W RAMACH BONU STAŻOWEGO

WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU REALIZOWANEGO W RAMACH BONU STAŻOWEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU REALIZOWANEGO W RAMACH BONU STAŻOWEGO w oparciu o art. 53, art. 61a ust. 1 oraz art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędów pracy tel. 19524 W N I O S E K o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

SMS365.pl - podstawowe informacje

SMS365.pl - podstawowe informacje SMS365.pl - podstawowe informacje 1. Parametry pożyczek Okres pożyczki 15 dni Ilość pożyczek Kwota pożyczki Całkowita kwota spłaty pożyczki Prowizja za przedłużenie pożyczki 200 PLN 240 PLN 50 PLN 300

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU NA OKRES 6 MIESIĘCY DLA 1 BEZROBOTNEGO ZAREJESTROWANEGO W PUP W ŚWIDNIKU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU NA OKRES 6 MIESIĘCY DLA 1 BEZROBOTNEGO ZAREJESTROWANEGO W PUP W ŚWIDNIKU P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W Ś W I D N I K U C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j A l. L o t n i k ó w P o l s k i c h 1 21-0 4 5 Ś w i d n i k t e l. 81 4 6 1 3 5 0 2, f a

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ...

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ... Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... pieczęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba,

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, ew. doświadczenie w zakresie zarządzania (zasobami, personelem,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP... Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy a) /12 miesięcy b)

W N I O S E K o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy a) /12 miesięcy b) ...... ( pieczęć firmowa organizatora ) ( miejscowość, data) W N I O S E K o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy a) /12 miesięcy b) Na podstawie art. 53 ust.1, 1a, 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo