według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski"

Transkrypt

1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel: Barbara Kozłowska Poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi Poziom K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W Ocena Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Tematyka Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i Przedmiotowym Systemem Oceniania. Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem. Jak radzić sobie z uzależnieniem od komputera i internetu. Matryca Eisenhowera. Jak się uczyć? Konstruowanie mapy myśli przy użyciu programów XMind, FreeMind. Liczba Zagadnienia do realizacji wg podstawy programowej godzin 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; [K] 1.6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera; 3.1) wyszukuje indor. w różnych źródłach elektron. (słowniki, encyklopedie, zbiory bibliot) dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); [R] 7.2) szanuje prywatność i pracę innych osób; [D] 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 5.1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie.[r] Internetu, ocenia możliwe zagrożenia. [D] 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 3.2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);[R] Tworzenie filmu wideo z multimedialnej prezentacji.

2 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 4.1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów); [D] 4.4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne; [D] sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień [W] Tworzenie filmów cyfrowych ) Potrafi uruchomić wybrany program do tworzenia filmów, np. Movie Maker[K] 1.2)Zna funkcje programu. 1.3)Potrafi zaimportować pliki multimedialne do programu. [R] 1.4) Wie, jak włączyć dodatkowe efekty i dźwięk do filmu.[r] 1.3) Potrafi zapisać tworzony dokument. [R] 1.3) Potrafi odtworzyć zapisany dokument w odtwarzaczu plików multimedialnych. [D] 7.3)Przestrzega zasad etyki i obowiązujących norm prawnych, korzystając z komputera i jego oprogramowania. [W] Infografiki, czyli graficzna prezentacja informacji. Korzystanie z serwisu Freerice.com i Tłumacza Google, poprawianie pisowni angielskiej w edytorze tekstu. Ćwiczenia z matematyki na portalu KhanAcademy. [K] elektronicznych, a następnie korzysta z nich; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; [K] biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); 4.1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów); [D] 4.2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem; [R] 4.3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje; [D] 7.2) szanuje prywatność i pracę innych osób. [W] 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);[R] 5.1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie; [R] sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;[d] z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy; [W] elektronicznych, 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; [R] sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów; [W] Siostrzane projekty Wikipedii. 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

3 Projekt zespołowy na wybrany temat Poznanie zasad bezpieczeństwa w sieci i inicjatyw podejmowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Grafika wektorowa. Korzystanie z obrazków zamieszczonych w bibliotece Openclipart. Tworzenie multimedialnego plakatu online. biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); audiowizualnej, multimedialnej; [D] 7.1) opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym; [D] 4 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; [K] 2.1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety; 2.2) korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych; [D] 5.2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień; 5.2) potrafi zaprezentować projekt z uwzględnieniem wkładu pracy innych osób [W] 7.2) szanuje prywatność i pracę innych osób; [D] 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby internetu; [R] 7.1) opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym; [D] 7.2) szanuje prywatność i pracę innych osób; [W] 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); [R] 3.3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;[d] audiowizualnej, multimedialnej; [D] 7.2) szanuje prywatność i pracę innych osób; [W] [K] 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); 4.2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem; [D] 4.4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne; [D]

4 sieci)do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;[d] (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy; [W] Wprowadzenie pojęcia algorytmu. Poznanie środowiska programistycznego Scratch. Tworzenie pierwszych skryptów w Scratchu. Rysowanie w edytorze wektorowym programu Scratch. Wykonywanie działań na liczbach i napisach w Scratchu. Obróbka dźwięku w wybranym programie, np. Audacity. Poznajemy Inkscape'a grafika wektorowa Prezentacja multimedialna na wybrany temat ) Rozumie pojęcie algorytmu. [K] 1.2) Potrafi zapisać prosty algorytm w postaci listy kroków. 1.4) Rozróżnia klocki schematu blokowego. [R] 7.3) Przestrzega zasad etyki i obowiązujących norm prawnych, korzystając z komputera i jego oprogramowania. [W] 1.1)Potrafi uruchomić program Scratch. [K] 7. 3)Przestrzega zasad etyki i obowiązujących norm prawnych, korzystając z komputera i jego oprogramowania; [W] 1.2)Potrafi założyć konto na oficjalnej stronie programu Scratch. 1.4) Potrafi zmienić scenę oraz duszka w programie Scratch. [R] 1.4) Umie wykonać własną postać w Scratchu. [D] 1.1)Rozróżnia podstawowe elementy okna programu Scratch. [K] 1.2)Rozumie zasadę przenoszenia bloczków. [R] 1.3) Umie tworzyć proste skrypty pod kierunkiem nauczyciela. [R] 7.3)Przestrzega zasad etyki i obowiązujących norm prawnych, korzystając z komputera i jego oprogramowania. [W] 1.4) korzysta z pomocy, dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 4.1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów); [W] 1.4) korzysta z pomocy, dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 5.1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie. [D] 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym. [W] 1 1.1) Samodzielnie uruchamia program Inkscape. [K] 1.2) Potrafi napisać krótki tekst w programie graficznym. 7.3) Przestrzega zasad etyki i obowiązujących norm prawnych, korzystając z komputera i jego oprogramowania, [W] Potrafi modyfikować tekst za pomocą narzędzi do formatowania tekstu. [R] 1.1) Umie zastosować narzędzie Ulepszanie do ozdobienia tekstu. [R] 1.3) Potrafi zapisać plik grafiki wektorowej.[r] 1.3)Rozumie celowość wprowadzania tekstu w programie graficznym [D] 1.3) Wie, w jaki sposób eksportować pliki grafiki wektorowej do bitmapowej. [W] 3 Uczeń:

5 1.2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy; 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 3.2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;[d] 3.4) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach do stworzenia prezentacji multimedialnej [W] Wprowadzanie serii danych, kopiowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym. Tworzenie formuł daty i obliczanie czasu w arkuszu kalkulacyjnym. Zwiedzanie komputerowych planetariów Stellarium i Google Earth. Korzystanie z elektronicznych książek i darmowej literatury zamieszczonej w internecie. 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 3.4) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach; [D] 4.3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje; [D] 4.3)samodzielnie rozwiązuje zadania związane z tworzeniem wykresów [W] 1.2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy; 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); [R] 3.2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje; [D] 3.3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach; [D] 4.3) samodzielnie wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje; [W] 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów; [D] (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin[w] 1.2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy; 1.4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); [R] 3.3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;[d] audiowizualnej, multimedialnej; [D] 7.1) opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym; [D]

6 Projekt zespołowy. 3 Uczeń: 1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; [K] 2.1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety; 2.2) korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych; [D] 5.2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień; 5.2) potrafi zaprezentować projekt z uwzględnieniem wkładu pracy innych osób [W] 7.2) szanuje prywatność i pracę innych osób; [D]

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

KLASA VI PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

KLASA VI PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem kom- putera Realizacja podstawy programowej Osiągnięcia uczniów Używane programy komputerowe 1 2 3 4 5 6 1. Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.Sysło INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Opracowanie: Grzegorz Pańko Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

2. Informatyka w szkole

2. Informatyka w szkole Informatyka Europejczyka Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III Autor: Jolanta Pańczyk: Recenzent: mgr inż. Zdzisław Nowakowski 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Zadania systemu oceniania PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KL. I - II 1 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem

PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski PROPOZYCJA PRZYDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje z komputerem 1. W stronę przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo