ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 19 grudnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 19 grudnia 2014 roku"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 grudnia 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Nazwa Forma prawna Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej Numer KRS Numer NIP Dane teleadresowe Zamawiającego: Adres do korespondencji ul. Cienista 3, Poznań Fax Tel Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Paweł Gierczyński 2. ZAPYTANIE OFERTOWE Tytuł zapytania Filmy i materiały multimedialne na potrzeby realizacji projektu Znam swoje kompetencje! Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej w zakładce "Zapytania ofertowe" oraz w siedzibie

2 Zamawiającego. Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 3.1 Przedmiot zamówienia informacje podstawowe: Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach realizacji projektu Znam swoje kompetencje!, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia) Głównym celem projektu jest ułatwienie rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów wybierających drogę zawodową poprzez stworzenie nowych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych oraz zwiększenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Założenia merytoryczne i produkcja filmów dotyczących rozwoju zawodowego, filmów instruktażowych oraz materiałów multimedialnych na potrzeby projektu Znam swoje kompetencje!" Usługi doradcze public relations Filmy wideo Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

3 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Filmy dot. rozwoju zawodowego założenia merytoryczne i produkcja Filmy dotyczące wyboru ścieżki kariery, bazując na predyspozycjach i zainteresowaniach zawodowych, będą materiałem, który doradcy będą mogli prezentować podczas spotkań z uczniami. Także do samodzielnego wykorzystania przez uczniów i rodziców. 9 filmów po 10 minut każdy z opracowaniem założeń merytorycznych. 1 film dla uczniów ( w tym osób dorosłych) szkół gimnazjalnych 1 film dla uczniów ( w tym osób dorosłych) szkół ponadgimnazjalnych 1 film dla uczniów (w tym osób dorosłe) placówek systemu oświaty (w tym słuchacze centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) oraz osoby korzystające z oferty placówek systemu oświaty (w tym szkoły dla dorosłych, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego 3 filmy dla doradców zawodowych 1 film dla uczniów szczególnie uzdolnionych 1 film dla uczniów mających trudności w uczeniu się 1 film przeznaczony dla rodziców Charakterystyka zlecenia: filmy powinny być przygotowane w rozdzielczość Full HD i formacie 16:9 w koszt zamówienia wchodzi: opracowanie scenariusza przygotowanie niezbędnego podkładu muzycznego wraz z prawami autorskimi do jego wykorzystania w filmie oraz odtwarzania i kopiowania Oprawa graficzną filmu, pozwalającą nadać spójność filmu - czołówka, jingle pomiędzy filmami, tyłówka, napisy. Wymagane jest wykonanie animacji komputerowych zwiększających przystępność prezentowanych materiałów filmowych preprodukcja zatrudnienie aktorów kontakt z ekspertami metodologicznym przygotowanie animacji otwierającej film zleceniobiorca zobowiązuje się do wprowadzania wszystkich uwag do filmów zgłoszonych przez Zleceniodawcę do dnia 30 czerwca 2015 roku, tj. daty końca realizacji projektu).

4 Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania oznaczeń wymaganych dla produktów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ujętych w aktualnej wersji dokumentu: Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych do daty podpisania umowy jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiajacemy do akceptacji szczegółowych scenariuszy na każdy z filmów. Scenariusz wienien zawierać co najmniej (dialogi, opis akcji, wszystkich występujących postaci, opis miejsc oraz dokładane określenie czasu). Zleceniobiorca jest zobowiazny do przedstawienie wstępnego montażu off-line do akceptacji Zamawiającego i skierowany go do dalszej obróbki po uwzględnieniu wszystkich uwag i poprawek wniesionych przez Zamawiającego. Każdy z filmów winien być skierowany do konkretnej grupy docelowej, mówić językiem przez nich zrozumiałym i odzwierciedlać sytuacje typowe dla danej grupy docelowej. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w założeniach merytorycznych wynikiów badań przeprowadzonych w projekcie dot określenia predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych trzech grup docelowych na terenie kraju. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiajacego filmów w postaci 4 nośników ( na każdym nośniku znajdować się będzie komplet firlmów) DVD bądź innych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazana praw autorskich i majątkowych do filmów Po stronie Wykonawcy należy Wykonawca uzyska zgody na przetwarzanie wizerunku osób zaangażowanych w nakręcenie filmu Filmy instruktażowe zw. z stworzonymi w projekcie narzędziami merytoryczne i produkcja. założenia 3 filmy po 10 minut każdy z opracowaniem założeń merytorycznych. Filmy instruktażowe opisujące sposoby korzystania z narzędzi dla trzech grup (gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczące się osoby dorosłe) ułatwiające samodzielne korzystania z narzędzia

5 1 film dla uczniów ( w tym osób dorosłych) szkół gimnazjalnych 1 film dla uczniów ( w tym osób dorosłych) szkół ponadgimnazjalnych 1 film dla uczniów (w tym osób dorosłe) placówek systemu oświaty (w tym słuchacze centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) oraz osoby korzystające z oferty placówek systemu oświaty (w tym szkoły dla dorosłych, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego Wykonawca oprze się więc na wynikach pracy podmiotów realizujących zadania w projekcie. Charakterystyka zlecenia: filmy powinny być przygotowane w rozdzielczość Full HD i formacie 16:9 w koszt zamówienia wchodzi: opracowanie scenariusza przygotowanie niezbędnego podkładu muzycznego wraz z prawami autorskimi do jego wykorzystania w filmie oraz odtwarzania i kopiowania Oprawa graficzną filmu, pozwalającą nadać spójność filmu - czołówka, jingle pomiędzy filmami, tyłówka, napisy. Wymagane jest wykonanie animacji komputerowych zwiększających przystępność prezentowanych materiałów filmowych preprodukcja zatrudnienie aktorów kontakt z ekspertami metodologicznym przygotowanie animacji otwierającej film zleceniobiorca zobowiązuje się do wprowadzania wszystkich uwag do filmów zgłoszonych przez Zleceniodawcę do dnia 30 czerwca 2015 roku, tj. daty końca realizacji projektu). Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania oznaczeń wymaganych dla produktów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ujętych w aktualnej wersji dokumentu: Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych do daty podpisania umowy jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiajacemy do akceptacji szczegółowych scenariuszy na każdy z filmów. Scenariusz wienien zawierać co najmniej (dialogi, opis akcji, wszystkich występujących postaci, opis miejsc oraz dokładane określenie czasu). Zleceniobiorca jest zobowiazny do przedstawienie wstępnego montażu off-line do akceptacji Zamawiającego i skierowany go do dalszej obróbki po uwzględnieniu wszystkich uwag i poprawek wniesionych przez Zamawiającego. Każdy z filmów winien być skierowany do konkretnej grupy docelowej, mówić językiem przez nich zrozumiałym i odzwierciedlać sytuacje typowe dla danej grupy docelowej.

6 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w założeniach merytorycznych wynikiów badań przeprowadzonych w projekcie dot określenia predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych trzech grup docelowych na terenie kraju. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiajacego filmów w postaci 4 nośników ( na każdym nośniku znajdować się będzie komplet firlmów) DVD bądź innych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazana praw autorskich i majątkowych do filmów Po stronie Wykonawcy należy Wykonawca uzyska zgody na przetwarzanie wizerunku osób zaangażowanych w nakręcenie filmu Materiały aktywizujące uczniów opracowanie merytoryczne i produkcja. Aby osiągnąć cele projektu, niezbędne jest obudowanie narzędzi diagnostycznych produktami, które będą wspomagały doradców w procesie wyznaczania ścieżki edukacyjno zawodowej. Materiały aktywizujące uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie merytoryczne oraz produkcja wysokiej jakości materiałów multimedialnych: 1. Scenariusze warsztatów edukacyjno aktywizujących dot. podejmowania decyzji edukacyjno zawodowych (dla 3 grup: uczniowie gimnazjalni, ponadgimnazjalni, uczące się osoby dorosłe) 2. Materiały scenariusze zajęć Jak skutecznie przejść proces rekrutacyjny 3. Materiały dla doradców zawodowych dotyczące aktywizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym scenariusze zajęć indywidualnych 4. Materiały scenariusze zajęć dotyczących możliwości dalszej nauki, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Charakterystyka zlecenia: prezentacje muszą być wykonane w technologii Flash lub podobnej prezentacje muszą być dostępne online każda prezentacja musi być również zapisana do wykonywalnego formatu.exe, co umożliwi jej odczytanie na każdym komputerze bez dostępu do internetu format prezentacji 4:3 lub 19:9. każda prezentacja powinna mieć możliwość przygotowania wersji dedykowanej konkretnemu doradcy

7 prezentacje muszą zawierać elementy multimedialne takie jak: osadzone filmy video, dźwięk, hiperłącza do treści zewnętrznych, umieszczenie plików do pobrania zleceniobiorca zobowiązuje się do wprowadzania wszystkich uwag do stworzonych produktów zgłoszonych przez Zleceniodawcę (po wykonaniu usługi liczonych jako 15 h miesięcznie perspnelu do dnia 30 czerwca 2015 roku, tj. daty końca realizacji projektu). Wykonawca uwzględni w założeniach merytorycznych wyniki badań przeprowadzonych w projekcie, dot. określenia predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych trzech grup docelowych na terenie kraju. Wszystkie narzędzia stworzone w projekcie powstaną na bazie teorii Tiedemana. 3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik do treści niniejszego zapytania ofertowego Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy PAIP lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE Cena brutto przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).

8 3.3.6 Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.4 Wymagania wobec Oferenta: Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy Oferent musi spełniać wszystkie poniższe warunki: 1. Doświadczenie w promocji przedsięwzięć związanych z rozwojem zawodowym lub/i edukacją w tym przynajmniej jedno o wartości przekraczającej ,00 zł co zostanie poświadczone referencjami, protokołami bądź umowami z podmiotami na rzecz których świadczone były w/w usługi, 2. Doświadczenie w kompleksowej produkcji filmów skierowanych do uczniów w kwocie nie mniejszej niż zł. Jako kompleksową usługę produkcji filmów Zamawiający rozumie tworzenie scenariuszy, zapewanienie podkładu lektorskiego i muzycznego, zapewanie oprawy graficznej i / lub animacji co zostanie poświadczone referencjami, protokołami bądź umowami z podmiotami na rzecz których świadczone były w/w usługi, 3. Doświadczenie w tworzeniu prezentacji multimedialnych co zostanie poświadczone referencjami, protokołami bądź umowami z podmiotami na rzecz których świadczone były w/w usługi W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec PAIP, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

9 3.4.4 c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie Wymagane oświadczenia i dokumenty: Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie: a. referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy); b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); c. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim,

10 w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Dokumenty, o których mowa w pkt należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji doświadczenia Oferenta bezpośrednio u podmiotów które wydały referencję lub podpisały umowę a w przypadku personelu u podmiotów na rzecz których wykonały określoną prace będącą podstawą do uznania warunku doświadczenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wyłonić innego wykonawcę oraz poinformować odpowiednie organy Państwa o złożeniu fałszywych oświadczeń celem zdobycia zamówienia finansowanego ze środków publicznych. 3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 31 marca 2015 roku. 4. KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 1.Cena 60 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania konkretnej usługi). 2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty

11 2. Promocja przedsięwzięć dotyczących rozwoju zawodowego najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga 60% 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów. 40 % Potwierdzone doświadczenie w promocji przedsięwzięć: dotyczących rozwoju zawodowego: 2 10 pkt, pkt, pkt, 7 i więcej 40 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w 2 kryterium to 40 pkt. 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu Oferta powinna zawierać: (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, (b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e- mail oraz nr telefonu, (d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) całkowitą cenę brutto realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) warunki (terminy ) płatności, (h) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (i) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; (j) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; (k) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

12 lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (l) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego wraz ze wzorem umowy Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie lit. c). 5.2 Pozostałe wymagania oferty: Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internatowej Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą ową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów. Niedokonanie tego lub wykonanie po określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. Przy uzupełnianiu dokumentacji uznaje się stosowanie postanowień dotyczących sposobu doręczenia ofert. 6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY

13 6.1 Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 8 stycznia 2015 r. do godziny Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: (a) osobiście pod adresem ul. Cienista 3 w Poznaniu, w godzinach pracy, (b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji Cienista 3, Poznań, w godzinach pracy, Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e- mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania,

14 dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznik nr Minimalny zakres umowy, Załącznik nr 2.2 Prawa autorskie, Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta o braku powiązań.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lipca 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lipca 2012 r. Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-09 Nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822000-2 usługi składu 79822500-7 usługi

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo