Przemysł meblarski w Polsce na przykładzie Klose GFM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysł meblarski w Polsce na przykładzie Klose GFM"

Transkrypt

1 Przemysł meblarski w Polsce na przykładzie Klose GFM Branża meblarska w Polsce: zalicza się ją do liderów eksportu i produkcji mebli na świecie gdzie w rankingach zajmuje odpowiednio 4 i 10 miejsce wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce wyniosła w 2008 roku blisko 25 mld zł ( Meblarstwo generuje około 2% polskiego PKB ) wartości eksportu wynosi 21 mld zł (ok. 6% całego polskiego eksportu) i zajmuje trzecie miejsce za przemysłem motoryzacyjnym oraz produkcją maszyn i urządzeń elektrycznych w przemyśle meblarskim znajduje zatrudnienie około 120 tyś osób co stanowi blisko 7% ogółu zatrudnionych w Polsce rynek mebli w Polsce jest wysoko konkurencyjny ponieważ aktywnie działa na nim około 100 firm zaliczanych do grupy dużych przedsiębiorstw, około 400 przedsiębiorstw średnich, 1000 firm małych (od 10 do 49 pracowników) i 5000 firm mikro Liczbę przedsiębiorstw kooperujących z różnych branż powiązanych z produkcją mebli szacuje się na 20 tysięcy

2 Polski sektor meblarski a rynek globalny : w w okresie ostatnich 20 lat polska branża meblarska przeżywała dynamiczny rozwój. Wartość eksportu liczona w dolarach amerykańskich wzrosła a ze 147 mln do ponad 7 mld dolarów przemysł meblarski w Polsce osiągnął znaczącą pozycję dzięki działaniom proeksportowym i analizując w całości produkcję mebli w Polsce jest j ona w 90% nastawiona na eksport producenci polscy zdobyli uznanie i zaufanie klientów na wymagających rynkach Europy Zachodniej na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia tracili na znaczeniu dotychczasowi liderzy produkcji meblarskiej tacy jak Włosi i Niemcy ustępując miejsca takim krajom jak Chiny i Polska Polska posiada niezaprzeczalne atuty w postaci atrakcyjnej lokalizacji geograficznej oraz długich tradycji w produkcji mebli, a co za tym idzie również dostępu do wykwalifikowanych pracowników. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na branże meblarską w Polsce Światowy kryzys gospodarczy, który dużym stopniu dotknął również polską gospodarkę nie ominął również naszej branży meblarskiej. Na jej kondycję i pozycję mają bowiem bardzo wyraźny wpływ zarówno czynniki makro jak i mikroekonomiczne

3 Czynniki makroekonomiczne: niedostateczny popyt na rynku krajowym wynoszący jedynie 10% możliwości produkcyjnych polskiego przemysłu meblarskiego, niedostateczny popyt na rynku międzynarodowym w szczególności w kontekście zahamowania konsumpcji na skutek światowego kryzysu finansowego oraz konkurencji ze strony rozwijających się krajów o bardziej korzystnej strukturze kosztów takich jak np. Bułgaria, Rumunia i dalej Chiny, Indie, Wietnam oraz Malezja, duża zmienność kursów walut wobec realizowania sprzedaży głównie w walutach obcych najczęściej w euro a przy generowaniu kosztów w polskich złotych działalność gospodarcza narażona jest na trudne do przewidzenia ruchy walut oraz ataki spekulacyjne, niska wiedza klientów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych odnośnie znaczenia ergonomii mebli w kształtowaniu warunków pracy oraz zdrowia człowieka słabo rozwinięta baza usługowa w zakresie badań i rozwoju oraz związane z tym faktem wysokie koszty dostępu do tego typu usług, istotne luki w specjalistycznej ofercie szkoleniowej i doradczej z zakresu dotyczącego produkcji i sprzedaży mebli; bariery administracyjno prawne tj. złożoność procedur prawno-administracyjnych oraz wysokie obciążenia prowadzenia działalności gospodarczej. Czynniki mikroekonomiczne: brak rozpoznawalnych marek, brak wyróżnika charakteryzującego wzornictwo, niedostateczna innowacyjność produktów, zbyt wolno rosnąca wydajność pracy, wzrastające wymagania płacowe pracowników, które nie nadążają za wzrostem wydajności produkcji w efekcie obniżają rentowność produkcji meblarskiej, problemy techniczne i technologiczne przy implementacji nowych materiałów i komponentów do produkcji mebli, problemy techniczne na etapie kooperacji z dostawcami i spełnieniem przez nich parametrów jakościowych wszystkich dostaw, niska świadomość potrzeby prowadzenia badań jak i korzystania z ich wyników zarówno w odniesieniu do nowych konstrukcji, parametrów technicznych procesu technologicznego oraz zmieniających się trendów rynkowych i zachowań zakupowych klientów, znikoma znajomość zmieniających się mechanizmów i postaw zakupowych klientów, niewielki potencjał własnego zaplecza w zakresie badań i rozwoju, niechęć do podejmowania działań o charakterze kooperacji horyzontalnej, niedostateczna wiedza odnośnie zalet współpracy kooperacyjnej o charakterze poziomym i pionowym.

4 Działania zaradcze wobec skutków kryzysu Działania makroekonomiczne Działania mikroekonomiczne Działania makroekonomiczne: prowadzenie poprzez organizacje branżowe możliwie szerokiego lobbingu na rzecz branży wśród instytucji rządowych i pozarządowych. Wydaje się, że stałe zwracanie uwagi polskiego rządu na problemy branży w dłuższym okresie czasu przyniesie wymierne korzyści dla polskich przedsiębiorstw meblarskich. w przypadku małych firm tworzenie różnego rodzaju formalnych bądź nieformalnych grup w ramach stowarzyszenia branżowego mających na celu wzrost rozwoju ekspansji i promocji na rynkach zagranicznych, uwzględniając aktualny potencjał popytowy (odnośnie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych), a także podażowy tych rynków, nisze rynkowe i postawy zakupowe klientów, plany marketingowe dla konkretnych rynków oraz produktów, aktywny udział przedsiębiorców w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń szczególnie z zakresu specyfiki rynków zagranicznych i postaw zakupowych klientów na tych rynkach, specyficznych uwarunkowań prawnych, opracowanie i realizacja programów edukacyjnych skierowanych do odbiorców mebli (indywidualnych oraz instytucjonalnych) na temat znaczenia ergonomii i jakości mebli w kształtowaniu warunków pracy oraz zdrowia człowieka we współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi, opracowanie programów edukacyjno szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianego prowadzenia działalności gospodarczej np. finansów, zabezpieczania kontraktów eksportowych, itp., wzrost znaczenia zaplecza badawczo rozwojowego (aktywne prowadzenie badań zarówno samych mebli jak i badań marketingowych) oraz kreowanie warunków do rozwoju kontaktów kooperacyjnych pomiędzy przemysłem, a instytucjami naukowo-badawczymi.

5 Działania mikroekonomiczne: aktywny udział we wszelkiego rodzaju programach szkoleniowych i usługach doradczych z zakresu projektowania i kreowania wzornictwa, inwestowanie w kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, w tym między innymi w rozwój marek i oryginalne wzornictwo, udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących oryginalne wzornictwo w trakcie krajowych i międzynarodowych wydarzeń branżowych, a także w mediach, korzystanie z infrastruktury badawczo rozwojowej umożliwiającej rozwiązywanie problemów o charakterze technicznym lub technologicznym, a także weryfikacji danych na temat nowych materiałów i narzędzi, aktywny udział w programach szkoleniowych i korzystanie z różnego rodzaju usług doradczych z zakresu organizacji, optymalizacji oraz nowoczesnych technik i materiałów mogących mieć zastosowanie w procesie produkcji mebli, korzystanie z dostępnej wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć oraz sprawdzonych metod projektowania, produkcji, organizacji pracy oraz technik sprzedaży, aktywny udział w programach szkoleniowych i doradztwie skierowanym do przedsiębiorców i pracowników z zakresu korzystania z wyników prac badawczo rozwojowych, wspólne promowanie i wytyczanie jednolitych procedur prowadzenia badań w zakresie projektowania, produkcji, organizacji pracy oraz techniki sprzedaży, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na KLOSE GFM Czynniki makroekonomiczne: Spadek zamówień na rynku krajowym (spółka KMK) Spadek zamówień na rynku niemieckim (spółka DKK) Znaczne osłabienie się waluty Euro (90% naszej produkcji to eksport do strefy euro) Czynniki mikroekonomiczne: Zbyt mała rozpoznawalność marki Klose Problemy z zaopatrzeniem, niedotrzymywanie terminowości przez kooperantów operantów Problemy techniczne przy wdrażaniu nowych modeli

6 Wzrost liczby upadłości w 2009 roku Zmiana o 55% w stosunku do III kwartału styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień Liczba upadłości rosła w 14 na 16 województw III kw 2008 III kw mazowieckie ślaśkie dolnośląskie wielkopolskie zachodniopomorskie małopolskie kujawsko-pomorskie łódzkie podkarpackie lubelskie pomorskie lubuskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie podlaskie opolskie

7 Złoty ratuje eksport Lepiej wygląda sytuacja za granicą, gdzie trafia około 80 proc. produkowanych w Polsce mebli. Choć licząca blisko 6 tys. firm branża ma kłopoty z kryzysowym spadkiem popytu za granicą, słaby złoty w istotny i sposób zwiększa konkurencyjność polskich produktów i poprawia rentowność eksportu. W zeszłym roku jego wartość wyniosła 6,1 mld euro. W obecnej sytuacji lepiej na rynku radzą sobie eksportowi producenci ci tańszych mebli jak pokazują wyniki firm działających w seg- mencie popularnym, środek ciężkości rynku przesuwa się w kierunku produktów ekonomicznych. Zwolnienia w branży Problemy szczególnie małych i średnich wytwórców wpływają na wielkość zatrudnienia w przemyśle meblarskim. W połowie 2008 r. szacowano, że liczba zatrudnionych wynosi około 120 tys. Z naszych szacunków wynika, że w ciągu 12 miesięcy pracę straciło o ponad 7 proc. zatrudnionych. Wiele wskazuje na to, że na tym redukcja etatów się nie zakończy na rynku nie brak upadłych bądź likwidowanych firm, z giełdowym Swarzędzem na czele, które nie zakończyły z jeszcze procesów zwolnień. Jak kryzys wpłynie na kształt polskiego przemysłu meblowego? Komentatorzy spodziewają się konsolidacji branży. Część małych firm będzie musiała połączyć się z większymi podmiotami, by skuteczniej konkurować w okresie bessy. Na kryzysie powinny wygrać duże przedsiębiorstwa, które mogą skuteczniej konkurować na kurczącym się polskim rynku i równocześnie czerpać profity z bardziej rentownej sprzedaży zagranicznej. Kto znajdzie się w tym gronie? Skorzystać powinni giganci z Black Red White i giełdowym Forte na czele.

8 Zwolnienia w GFM W ciągu trzech lat załoga Gościcińskiej Fabryki Mebli zredukowana została o około 300 osób na 700 zatrudnionych PRZYCZYNY ZWOLNIEŃ TO: - REORGANIZACJIA FIRMY - WYMIANA PARKU MASZYNOWEGO - KRYZYS GOSPODARCZY Wykres 7. Pracujący w sektorze meblarskim w tys. Osób styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

9 Obok tych istotnych danych równie ważne jest zatrudnienie w branży meblarskiej, które w wyniku kryzysu zostało drastycznie zmniejszone, podobnie jak w innych branżach. W latach 2007 i 2008 występowały niewielkie zmiany z w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Dopiero w końcowych miesiącach 2008 roku można zauważyć tendencję spadkową liczby osób zatrudnionych w tej branży. Przedsiębiorstwa najpierw ograniczają ą bowiem godziny nadliczbowe, wysyłają pracowników na urlopy, rezygnują z pracy na drugiej i trzeciej zmianie. Dopiero kiedy tendencja spadkowa sprzedaży utrzymuje się w dłuższym okresie, firmy podejmują decyzje o masowych zwolnieniach, co jest jednym z elementów restrukturyzacji w obliczu kryzysu. Bardzo drastyczny spadek zatrudnienia nastąpił na przełomie roku 2008 i 2009, gdyż aż o ponad p 15 %, po czym pozostałe miesiące tego roku odznaczały się względną stabilnością tej wielkości. Polska jest liczącym się graczem na światowym rynku mebli. Jesteśmy jednym z największych eksporterów, po Chinach, Włoszech oraz Niemczech.W ostatnich latach producenci narzekali na silnego złotego, który w znaczącym stopniu zmniejszał rentowność sprzedaży eksportowej. Ofiarą aprecjacji polskiej waluty padła m.in. Adriana, swego czasu jeden z największych w Europie dostawców mebli tapicerowanych dla IKEA, która w 2008 r. ogłosiła upadłość. Choć osłabienie polskiej waluty działa na korzyść eksporterów, nie wszyscy mają powody do radości. Podczas gdy najwięksi gracze po początkowych tarapatach radzą sobie coraz z lepiej, mniejsi z obawą spoglądają w przyszłość. Włodarze potentatów branży nie ukrywają, że coraz częściej otrzymują oferty przejęcia od mniejszych producentów. Ci nie wytrzymują konkurencji, padają ofiarą nierzetelnych pośredników, mają problemy z obsługą kredytów. W czasach prosperity szacowano, że w branży działa niemal 6 tys. firm. Ile z nich przetrwa kryzys? Błażej Dowgielski - Parkiet

10 Branża meblarska w Polsce radzi sobie stosunkowo dobrze. Mam tu na myśli zwłaszcza duże spółki, w tym giełdowe Forte i Paged. Gorzej jest ze średnimi i małymi podmiotami. Branży przede wszystkim sprzyja słaby złoty, dzięki któremu firmy mogą konkurować na rynkach eksportowych. Jest to szczególnie dobra informacja w kontekście spadającego w całej Europie wolumenu sprzedawanych mebli. W Polsce rynek kurczy się o kilka procent, w Europie Zachodniej o ponad proc., a w krajach dawnego ZSRR jeszcze bardziej. Perspektywy rozwoju branży w najbliższych latach będą zależeć głównie od kursu EUR/PLN. Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że jej wyniki są bardziej skorelowane ze zmianami cen walut niż ze zmianami produktu krajowego brutto. Branża meblarska w Polsce ma dużo większy udział w PKB, niż ma to miejsce w innych krajach. Około proc. jej przychodów pochodzi z eksportu. Oczekując umocnienia złotego w najbliższych latach, o wynikach poszczególnych firm będzie decydować wysoka efektywność kosztowa, a przede wszystkim skuteczna polityka stosowanych zabezpieczeń walutowych. Przygotował Marek Albecki Radosław Łukaszczuk - analityk, Millennium Dom Maklerski

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7.1 Wskazanie kluczowych branż mających największe szanse

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, 23 października 2008 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR BUDOWNICTWA ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk mgr Mariusz Citkowski mgr Marta Juchnicka

Bardziej szczegółowo

Polska BranŜa Meblarska

Polska BranŜa Meblarska Polska BranŜa Meblarska. I. HISTORIA 1. Okres poprzedzający powstanie polskiego przemysłu meblarskiego. W okresie międzywojennym w Polsce nie istniał przemysł meblarski w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH FUNDACJA NAUKOWA

CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH FUNDACJA NAUKOWA CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH FUNDACJA NAUKOWA Konkurencyjność technologiczna MŚP z trzech działów przemysłu przetwórczego: Silne i słabe strony w świetle wejścia Polski do UE 1 Michał Górzyński

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwoju sektora drzewno-meblarskiego w powiecie bytowskim

Analiza potencjału rozwoju sektora drzewno-meblarskiego w powiecie bytowskim Analiza potencjału rozwoju sektora drzewno-meblarskiego w powiecie bytowskim OPRACOWANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU STRATEGIA I KWALIFIKACJE NASZE NARZĘDZIA NA ZMIANY W GOSPODARCE WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH w POLSCE RAPORT 2014 RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH w POLSCE RAPORT 2014 Copyright do wydania polskiego PZFP Recenzja: Prof. zw. dr hab. Beata Zofia Filipiak Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Program spotkania Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju 26 czerwca 2013 roku

Program spotkania Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju 26 czerwca 2013 roku Spis treści Program spotkania Forum Debaty Publicznej... 3 Wstęp... 4 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa - wybrane informacje (Główny Urząd Statystyczny)... 5 Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI Strona 1 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2003-2013 (PROJEKT) WYOBRAŻENIA TWORZĄ RZECZYWISTOŚĆ KATOWICE, 2003 ROK Strona 2 Wstęp... 3 Województwo

Bardziej szczegółowo