Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft"

Transkrypt

1 Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza zabezpieczeniami infrastruktury chmury firmy Microsoft. Wyjaśnia, co dla firmy Microsoft oznacza obecnie przetwarzanie w chmurze, a także, w jaki sposób firma może stworzyć wiarygodną infrastrukturę przetwarzania w chmurze. Data publikacji: maj 2009 r. 1

2 Spis treści Streszczenie... 3 Wyzwania związane z bezpieczeństwem przetwarzania w chmurze... 4 Jak firma Microsoft może sprostać tym wyzwaniom... 5 Co to jest środowisko przetwarzania w chmurze firmy Microsoft?... 6 Zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami... 6 Wiarygodne technologie komputerowe firmy Microsoft... 7 Prywatność... 8 Zabezpieczenia... 9 Program bezpieczeństwa informacji... 9 Procesy zarządzania ryzykiem Zarządzanie ciągłością działalności Zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem Global Criminal Compliance Zgodność z przepisami w zakresie działalności operacyjnej Przyjęcie strategii wielopoziomowej ochrony Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo sieci Bezpieczeństwo danych Zarządzanie tożsamością i dostępem Zabezpieczenia aplikacji Zabezpieczenia hostów kontrola i raportowanie Wnioski Materiały dodatkowe

3 Streszczenie W ostatnim czasie przeprowadzono badanie dotyczące coraz popularniejszych pojęć chmura, przetwarzanie w chmurze i środowisko chmury celem poznania oczekiwań klientów wobec dostawców chmury, a także znalezienia sposobu na usystematyzowanie oferty poszczególnych dostawców. Koncepcja, że zakup usług w środowisku chmury może umożliwić osobom podejmującym decyzje techniczne obniżenie kosztów, a firmom skupienie się na podstawowej działalności, stanowi kuszącą propozycję w obecnej sytuacji gospodarczej. Wielu analityków postrzega pojawiające się możliwości w zakresie wyceniania i świadczenia usług online jako niebezpieczne dla warunków rynkowych. Te badania rynkowe i wynikający z nich dialog między potencjalnymi klientami a dostawcami usług są dowodem na pojawienie się potencjalnych barier dla szybkiego przyjęcia usług w chmurze. Najważniejszymi z potencjalnych barier są zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, niezawodności i kontroli operacyjnej. Firma Microsoft zdaje sobie sprawę z faktu, że decydenci w firmach mają wiele obaw w tym zakresie i chcą dowiedzieć się, jak tego typu problemy są rozwiązywane w środowisku przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, a także jak wpłynie to na ich własne decyzje dotyczące ryzyka i działalności operacyjnej. Niniejszy dokument pokazuje, jak skoordynowane i strategiczne wykorzystanie pracowników, procesów, technologii i doświadczenia prowadzi do ciągłych udoskonaleń zabezpieczeń środowiska chmury firmy Microsoft. Zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami (Online Services Security and Compliance, OSSC), wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych (Global Foundation Services, GFS), działa zgodnie z tymi samymi zasadami i procesami, które firma Microsoft tworzyła przez wiele lat podczas zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa w tradycyjnych środowiskach projektowania i pracy. 3

4 Wyzwania związane z bezpieczeństwem przetwarzania w chmurze Przed branżą technologii informatycznych stoją wyzwania towarzyszące możliwościom zapewnianym przez przetwarzanie w chmurze. Od ponad 15 lat firma Microsoft rozwiązuje następujące kwestie związane z świadczeniem usług online: Pojawiające się modele biznesowe chmury tworzą rosnącą współzależność miedzy organizacjami w sektorze publicznym i prywatnym oraz ludźmi, których obsługują takie organizacje i ich klienci będą stawać się coraz bardziej zależni od siebie ze względu na użycie chmury. Z tymi nowymi zależnościami wiążą się wzajemne oczekiwania, że usługi platformy i hostowane aplikacje będą bezpieczne i dostępne. Firma Microsoft udostępnia wiarygodną infrastrukturę, w oparciu o którą organizacje publiczne i prywatne oraz ich partnerzy mogą udostępniać bezpieczne usługi swoim użytkownikom. Firma Microsoft aktywnie współpracuje z takimi organizacjami i szeroko rozumianym środowiskiem programistów na rzecz upowszechniania procesów zarządzania ryzykiem związanych z zabezpieczeniami. Szybsze upowszechnianie się usług chmury, w tym ciągle zmieniających się technologii i modeli biznesowych, powoduje powstanie dynamicznego środowiska hostingu, które samo w sobie stanowi wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa dotrzymanie tempa rozwojowi technologii i przewidywanie przyszłych potrzeb ma ogromne znaczenie dla skuteczności programu zabezpieczeń. Ostatnia fala zmian rozpoczęła się od szybkiego przejścia na wirtualizację i coraz powszechniejszego wdrażania strategii Software-plus-Services firmy Microsoft, która łączy wysoką moc i możliwości komputerów, urządzeń mobilnych, usług online i oprogramowania korporacyjnego. Pojawienie się platform chmury umożliwia projektowanie niestandardowych aplikacji przez inne firmy i hostowanie ich w chmurze firmy Microsoft. Za pośrednictwem Programu bezpieczeństwa informacji usług online, który został opisany bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszego dokumentu, firma Microsoft utrzymuje silne wewnętrzne związki partnerskie między zespołami ds. bezpieczeństwa, produktów i dostarczania usług, aby zapewnić wiarygodne środowisko chmury firmy Microsoft podczas następowania tych zmian. Próby infiltracji lub zakłócenia usług online stają się coraz bardziej wyrafinowane w miarę rozwoju handlu i działalności w tym obszarze choć oszuści w dalszym ciągu próbują zwrócić na siebie uwagę za pomocą różnych technik, takich jak zajmowanie domen i atak z udziałem osoby pośredniczącej, pojawiły się również bardziej zaawansowane ataki mające za cel uzyskanie tożsamości lub zablokowanie dostępu do poufnych danych biznesowych. Należy również wspomnieć o bardziej zorganizowanym, czarnym rynku skradzionych informacji. Firma Microsoft współpracuje ściśle z organami ścigania, partnerami i współpracownikami branżowymi oraz grupami badawczymi, aby rozumieć pojawiające się zagrożenia i reagować na nie. Ponadto cykl życia opracowywania zabezpieczeń firmy Microsoft, opisany w dalszej części niniejszego dokumentu, uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i prywatności na wczesnym etapie i przez cały proces opracowywania zabezpieczeń. Muszą zostać spełnione złożone wymagania dotyczące zgodności z prawem, ponieważ nowe i istniejące usługi są udostępniane globalnie zgodność z przepisami prawnymi oraz normami statutowymi i branżowymi (w pozostałej części niniejszego dokumentu używany jest ogólny termin zgodność z przepisami ) stanowi bardzo złożony obszar, ponieważ każdy kraj może wprowadzać i wprowadza własne przepisy dotyczące udostępniania i korzystania z środowisk online. Firma Microsoft musi przestrzegać bardzo wielu przepisów, ponieważ jej centra danych znajdują się w wielu krajach i oferują usługi online dla klientów na całym świecie. Ponadto wiele branż narzuca własne wymagania. Firma Microsoft wdrożyła strukturę zapewniania zgodności z przepisami (opisaną w dalszej części niniejszego dokumentu), dzięki której możliwe jest wydajne i niekłopotliwe zarządzanie różnymi wymogami w zakresie zgodności z przepisami. 4

5 Jak firma Microsoft może sprostać tym wyzwaniom Od momentu uruchomienia serwisu MSN w 1994 roku firma Microsoft tworzy i udostępnia usługi online. Dział GFS zarządza infrastrukturą chmury i platformą dla usług online firmy Microsoft, co obejmuje zapewnianie dostępności dla setek milionów klientów na całym świecie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W tej infrastrukturze chmury hostowanych jest ponad 200 usług online i portali sieci Web firmy Microsoft, włącznie z dobrze znanymi usługami klienckimi, takimi jak Windows Live Hotmail i Live Search, a także usługami biznesowymi, jak na przykład Microsoft Dynamics CRM Online i Microsoft Business Productivity Online Standard Suite w ramach usługi Microsoft Online Services. Niezależnie od tego, czy dane osobiste klienta indywidualnego są przechowywane na własnych komputerze czy w usłudze online, czy kluczowe dane organizacji są przechowywane lokalnie czy na hostowanym serwerze i przesyłane przez Internet, firma Microsoft zdaje sobie sprawę z faktu, że wszystkie takie środowiska muszą być wiarygodne i niezawodne. Firma Microsoft jest wyjątkowo dobrze predysponowana do oferowania porad i rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwe będzie bezpiecznie korzystanie z usług online. Aby pomóc klientom w uniknięciu strat finansowych i innych skutków oportunistycznych lub ukierunkowanych ataków w Internecie, a także pamiętając o swoim zobowiązaniu w zakresie oferowania wiarygodnych technologii komputerowych, firma Microsoft dokłada starań, aby jej pracownicy, procesy i technologie wykorzystywały bezpieczniejsze i lepiej chroniące prywatność funkcje, produkty i usługi. Firma Microsoft udostępnia wiarygodną chmurę, koncentrując się na trzech obszarach: Wykorzystanie opartego na ryzyku programu bezpieczeństwa informacji, który ocenia zagrożenia bezpieczeństwa i zagrożenia operacyjne oraz określa ich priorytety dla firmy. Obsługa i aktualizacja zestawu zaawansowanych mechanizmów zabezpieczeń, które ograniczają ryzyko. Obsługa struktury zapewniania zgodności z przepisami, która gwarantuje prawidłową konstrukcję i działanie mechanizmów kontrolnych. Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki firma Microsoft chroni dane klientów i operacje biznesowe za pośrednictwem wszechstronnego programu bezpieczeństwa informacji, dojrzałej metodologii zarządzania zasadami i zgodnością z przepisami, regularnych ocen wewnętrznych i zewnętrznych stosowanych praktyk i funkcji, a także zaawansowanych kontroli zabezpieczeń na wszystkich warstwach usług. Te procesy i mechanizmy określają sposób, w jaki firma Microsoft zapewnia zgodność z normami branżowymi oraz wymaganą prawem zgodność z wszystkimi obowiązującymi przepisami, statutami i przepisami przy świadczeniu usług online dla klientów na całym świecie. Choć w niniejszym dokumencie wspomina się o zasadach ochrony prywatności, jego celem nie jest szczegółowe omówienie takich zasad ani pełnienie roli przewodnika w tym zakresie. Informacje o tym, jak firma Microsoft spełnia potrzeby w zakresie ochronie prywatności, zawiera strona poświęcona ochronie prywatności w ramach programu Wiarygodne technologie komputerowe firmy Microsoft. 5

6 Co to jest środowisko przetwarzania w chmurze firmy Microsoft? Środowisko przetwarzania w chmurze firmy Microsoft obejmuje infrastrukturę fizyczną i logiczną, a także hostowane aplikacje i usługi platformy. Dział GFS zapewnia obsługę fizycznej i logicznej infrastruktury chmury firmy Microsoft, włącznie z wieloma usługami platformy. Infrastruktura fizyczna obejmuje centra danych, a także sprzęt i składniki obsługujące usługi i sieci. Infrastruktura logiczna w firmie Microsoft składa się z instancji systemu operacyjnego, trasowanych sieci oraz rozproszonych magazynów danych działających na obiektach wirtualnych lub fizycznych. Usługi platformy obejmują komputerowe środowiska wykonawcze (takie jak programy Internet Information Services,.NET Framework i Microsoft SQL Server ), magazyny tożsamości i katalogowe (takie jak Active Directory i Windows Live ID), usługi DNS oraz inne zaawansowane funkcje wykorzystywane przez usługi online. Usługi platformy chmury firmy Microsoft, takie jak usługi infrastrukturalne, mogą być wirtualne lub rzeczywiste. Aplikacje online, które działają w chmurze firmy Microsoft, to zarówno proste, jak i złożone produkty zaprojektowane dla określonej gamy klientów. Takie usługi online oraz związane z nimi wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności można ogólnie podzielić na następujące grupy: Usługi dla użytkowników indywidualnych i małych firm są to na przykład usługi Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail, Live Search, Xbox LIVE i Microsoft Office Live. Usługi dla przedsiębiorstw są to na przykład usługi Microsoft Dynamics CRM Online i Microsoft Business Productivity Online Standard Suite, włącznie z usługami Exchange Online, SharePoint Online i Office Live Meeting. Usługi hostowane innych firm obejmują aplikacje sieci Web i rozwiązania, które są projektowane i obsługiwane przez inne firmy przy użyciu usług platformy udostępnianych w środowisku przetwarzania w chmurze firmy Microsoft. Zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami Zespół OSSC w dziale GFS jest odpowiedzialny za program bezpieczeństwa informacji dla infrastruktury przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, w tym za zasady i programy używane do zarządzania zagrożeniami online. Misją zespołu OSSC jest świadczenie bezpiecznych usług online, zapewniających przewagę konkurencyjną firmie Microsoft i jej klientom. Dzięki umieszczeniu tej funkcji na warstwie infrastruktury chmury wszystkie usługi przetwarzania w chmurze firmy Microsoft mogą uzyskać oszczędności wynikające ze skali oraz zredukować poziom złożoności dzięki stosowaniu współużytkowanych rozwiązań zabezpieczających. Dzięki temu standardowemu podejściu każdy zespół ds. usług w firmie Microsoft może skoncentrować się na unikatowych potrzebach klientów w zakresie bezpieczeństwa. Zespół OSSC przewodzi działaniom zmierzającym do zapewnienia bezpiecznego przetwarzania w chmurze firmy Microsoft poprzez program bezpieczeństwa informacji, wykorzystując model operacyjny oparty na zagrożeniach oraz strategię wielopoziomowej ochrony. Obejmuje to regularne przeglądy zarządzania ryzykiem, opracowywanie i obsługę 6

7 struktury zabezpieczeń, jak również ciągłe działania w zakresie przestrzegania przepisów, takie jak projektowanie centrów danych i odpowiadanie na żądania organów porządku publicznego z całego świata. Przez cały cykl życia usług online i każdego elementu infrastruktury zespół stosuje najlepsze procesy, włącznie z wieloma różnymi przeglądami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Bliskie relacje robocze z innymi zespołami w firmie Microsoft prowadzą do wszechstronnego podejścia w zakresie zabezpieczania aplikacji w chmurze firmy Microsoft. Obsługa globalnej infrastruktury chmury dla wielu firm wymaga zapewniania zgodności z przepisami oraz zaliczania kontroli prowadzonych przez audytorów zewnętrznych. Wymagania w zakresie kontroli są narzucane przez przepisy, regulaminy wewnętrzne i standardy branżowe. Program zespołu OSSC zapewnia stałą ocenę i wdrażanie takich oczekiwań w zakresie zgodności z przepisami. Dzięki obecności programu bezpieczeństwa informacji firma Microsoft mogła uzyskać najważniejsze certyfikaty, takie jak certyfikaty International Organization for Standardization / International Society of Electrochemistry 27001:2005 (ISO/IEC 27001:2005) oraz atesty Statement of Auditing Standard (SAS) 70 Type I i Type II. Firma przechodzi również regularne kontrole organizacji zewnętrznych. Wiarygodne technologie komputerowe firmy Microsoft Podstawowym czynnikiem umożliwiającym stworzenie skutecznego programu zabezpieczeń jest obecność kultury wysokiego bezpieczeństwa i przestrzeganie jej wartości. Firma Microsoft zdaje sobie sprawę z faktu, że taka kultura musi być narzucana i wspierana przez liderów firmy. Kierownictwo firmy Microsoft od dawna wspiera stosowanie bezpiecznych praktyk przez odpowiednie inwestycje i zachęty. W 2002 roku firma Microsoft stworzyła program Wiarygodne technologie komputerowe, a Bill Gates zobowiązał firmę do dokonania fundamentalnej zmiany w zakresie jej misji i strategii w kluczowych obszarach. Obecnie program Wiarygodne technologie komputerowe stanowi kluczową wartość korporacyjną w firmie Microsoft, wpływając prawie na wszystkie aspekty jej działalności. Podstawą tej inicjatywy są cztery filary: Prywatność, Bezpieczeństwo, Niezawodność i Praktyki biznesowe. Więcej informacji na temat programu Wiarygodne technologie komputerowe można znaleźć na stronie Wiarygodne technologie komputerowe firmy Microsoft. Firma Microsoft rozumie, że sukces w szybko zmieniającej się branży usług online jest zależny od bezpieczeństwa i prywatności danych klientów, a także od dostępności i elastyczności oferowanych przez siebie usług. Firma Microsoft starannie projektuje i testuje aplikacje oraz infrastrukturę zgodnie z uznanymi na całym świecie standardami, aby spełnić te wymogi i zapewnić zgodność z przepisami oraz wewnętrznymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności. Dzięki temu klienci firmy Microsoft odnoszą korzyści wynikające z dokładniejszych procesów testowania i monitorowania, automatycznego dostarczania poprawek, oszczędności związanych z efektem skali oraz stale doskonalonych zabezpieczeń. 7

8 Prywatność Firma Microsoft dąży do ochrony prywatności i bezpieczeństwa klientów, włącznie z zapewnianiem zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczących ochrony prywatności. Firma przestrzega także najostrzejszych praktyk ochrony prywatności, które zostały przedstawione szczegółowo w zasadach zaufania poufności firmy Microsoft. Aby stworzyć zaufane środowisko dla klientów, firma Microsoft projektuje oprogramowanie, usługi i procesy z uwzględnieniem kwestii ochrony prywatności. Zespoły firmy Microsoft na bieżąco dbają o zachowanie zgodności z globalnymi przepisami w zakresie ochrony prywatności, a także z firmowymi praktykami ochrony prywatności, które częściowo wywodzą się z przepisów obowiązujących na całym świecie. Firma Microsoft jest liderem w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności i wdraża te standardy w skali globalnej. Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Zespoły dostarczania usług online korzystają z wielu technologii zabezpieczeń, dzięki którym mogą chronić dane osobowe przed wykorzystaniem lub ujawnieniem przez osoby nieupoważnione. W ramach praktyk projektowania i praktyk operacyjnych zespoły programistów w firmie Microsoft stosują zasady PD3+C zdefiniowane w programie cyklu życia opracowywania zabezpieczeń: Prywatność z założenia firma Microsoft stosuje tę zasadę na wielu poziomach podczas opracowywania, wprowadzania na rynek i obsługi aplikacji. W ten sposób zapewnia, że dane zebrane od klientów są przeznaczone do określonego użytku, a także że klient otrzyma odpowiednie powiadomienie w celu podjęcia świadomej decyzji. Jeśli gromadzone dane są klasyfikowane jako wyjątkowo poufne, mogą zostać zastosowane dodatkowe środki zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie podczas przesyłania lub magazynowania. Domyślna ochrona prywatności usługi firmy Microsoft proszą klientów o zgodę przed zgromadzeniem lub przesłaniem poufnych danych. Po otrzymaniu zgody takie dane są chronione przez zabezpieczenia, takie jak listy kontroli dostępu (ACL) w połączeniu z mechanizmami uwierzytelniania tożsamości. Wdrażanie ochrony prywatności firma Microsoft zgodnie z potrzebami ujawnia mechanizmy ochrony prywatności dla organizacji, umożliwiając im ustanowienie odpowiednich zasad prywatności i bezpieczeństwa dla swoich użytkowników. Komunikacja firma Microsoft aktywnie angażuje opinię publiczną poprzez publikowanie zasad ochrony prywatności, oficjalnych dokumentów oraz innej dokumentacji odnoszącej się do prywatności. Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Microsoft w ochronę prywatności można znaleźć na stronie poświęconej ochronie prywatności w ramach programu Wiarygodne technologie komputerowe. 8

9 Zabezpieczenia Firma Microsoft stale dostosowuje swoją infrastrukturę chmury w celu wykorzystania pojawiających się technologii, takich jak wirtualizacja. Wynikiem takich postępów jest oddzielenie zasobów informacyjnych od typowej infrastruktury fizycznej w przypadku wielu typów obiektów klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że proces opracowywania oprogramowania dla aplikacji hostowanych online jest zwykle sprawniejszy i wiąże się z częstszym wydawaniem kolejnych wersji, zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji wymaga odpowiedniej adaptacji w celu zapewnienia wiarygodnych technologii. Kolejne części niniejszego dokumentu zawierają szczegółowe przedstawienie sposobu stosowania podstawowych zasad zabezpieczeń przez zespół OSSC firmy Microsoft, a także działań podejmowanych w całej firmie w celu zarządzania ryzykiem w infrastrukturze chmury firmy Microsoft. Omówione zostanie także znaczenie strategii wielopoziomowej ochrony usług online oraz wpływ środowiska przetwarzania w chmurze na pojawianie się nowych koncepcji w zakresie zabezpieczeń. Program bezpieczeństwa informacji Program bezpieczeństwa informacji firmy Microsoft definiuje sposób działania zespołu OSSC. Program ten uzyskał niezależny certyfikat organizacji British Standards Institute (BSI) Management Systems America w zakresie zgodności z normą ISO/IEC 27001:2005. Certyfikaty ISO/IEC 27001:2005 można znaleźć na stronie wyników wyszukiwania certyfikatów/katalogu klientów. Program bezpieczeństwa informacji grupuje wymagania wobec bezpieczeństwa w trzy główne domeny: administracyjne, techniczne i fizyczne. Kryteria tych domen reprezentują podstawę dla zarządzania ryzykiem. Począwszy od zabezpieczeń i kontroli zidentyfikowanych w domenach i ich podkategoriach, program bezpieczeństwa informacji jest zgodny ze strukturą normy ISO/IEC27001:2005 Plan, wykonanie, kontrola, działanie. 9

10 Zespół OSSC definiuje cztery następujące kroki w tradycyjnej strukturze Plan, wykonanie, kontrola, działanie programu bezpieczeństwa informacji ISO: Planowanie a. Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ryzyka określając priorytety dla głównych działań i przydziału zasobów, zespół OSSC tworzy plan działania dla zabezpieczeń w oparciu o ocenę ryzyka. Cele organizacyjne i indywidualne, które są ujęte w planie, dotyczą aktualizacji zasad, standardów działania i kontroli zabezpieczeń w dziale GFS i wielu grupach zajmujących się produktami. b. Wymagania w zakresie dokumentacji zespół OSSC określa wyraźne oczekiwania w zakresie uzyskiwania atestów i certyfikacji innych organizacji za pośrednictwem udokumentowanej struktury kontroli. Ta struktura przedstawia wymagania w jasny, spójny i przejrzysty sposób. Wykonanie a. Wdrożenie odpowiednich kontroli kontrole oparte na planie działania dla zabezpieczeń są wprowadzane w życie przez zespoły odpowiedzialne za operacje, produkty i dostarczanie usług. b. Wykonanie kontroli zespół OSSC implementuje i wykonuje bezpośrednio wiele kontroli, na przykład w celu zapewnienia zgodności ze światowymi przepisami karnymi, zarządzania zagrożeniami dla infrastruktury oraz fizycznego zabezpieczania centrów danych. Inne środki bezpieczeństwa są stosowane i obsługiwane przez zespoły odpowiedzialne za operacje, produkty i dostarczanie usług. Sprawdzanie Działanie a. Pomiar i poprawa zespół OSSC stale ocenia aktywność kontroli. Istnieje możliwość dodania kolejnych kontroli lub zmodyfikowania już istniejących w celu osiągnięcia celów przedstawionych w zasadach bezpieczeństwa informacji i strukturze kontroli. a. Sprawdzenie efektywności programu zarówno zespoły wewnętrzne, jak i audytorzy zewnętrzni dokonują regularnego przeglądu programu bezpieczeństwa informacji w ramach ciągłych działań służących do oceny efektywności programu. b. Wykonanie niezbędnych korekt zespół OSSC dokonuje oceny programu bezpieczeństwa informacji i jego struktury kontroli pod kątem obowiązujących przepisów, wymagań biznesowych i branżowych oraz standardów w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszenia oraz weryfikacji realizacji celów. W wyniku tego technologia i plany biznesowe firmy Microsoft zostają zaktualizowane w celu uwzględnienia wpływu zmian operacyjnych. Żaden program w dziedzinie bezpieczeństwa nie będzie kompletny bez uwzględnienia konieczności przeszkolenia personelu. Firma Microsoft przygotowuje i przeprowadza szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, aby wszystkie grupy zaangażowane w tworzenie, wdrażanie, obsługę i wsparcie usług online hostowanych w infrastrukturze chmury rozumiały swoje obowiązki w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji usług online firmy Microsoft. Ten program szkoleniowy dotyczy podstawowych wytycznych, które powinny zostać zastosowane dla poszczególnych warstw strategii wielopoziomowej ochrony firmy Microsoft w celu zabezpieczenia usług online. Firma Microsoft zachęca także klientów biznesowych i innych producentów oprogramowania do stosowania tych samych zasad podczas opracowywania aplikacji i dostarczania usług za pośrednictwem infrastruktury chmury firmy Microsoft. 10

11 Procesy zarządzania ryzykiem Proces analizowania i eliminowania usterek zabezpieczeń w niezależnych systemach online jest bardziej złożony i czasochłonny niż w przypadku tradycyjnych systemów IT. Zarządzanie ryzykiem i związane z nim przeglądy muszą zostać dostosowane do dynamicznego środowiska. W celu zarządzania nowymi niebezpieczeństwami firma Microsoft stosuje sprawdzone procesy oparte na długoletnim doświadczeniu w zakresie dostarczania usług w sieci Web. Aby zarządzać ryzykiem, zespół OSSC współpracuje z zespołami operacyjnymi i właścicielami biznesowymi w wielu grupach odpowiedzialnych za produkty i dostarczanie usług w firmie Microsoft. Program bezpieczeństwa informacji określa wymagania wobec standardowych procesów i dokumentacji w celu ciągłego podejmowania decyzji w oparciu o analizę ryzyka. Analizy ryzyka w ramach programu zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa są wykonywane na wielu różnych poziomach i umożliwiają określenie priorytetów w takich obszarach jak plany wydawania produktów, obsługa zasad i przydział zasobów. Co roku wykonywana jest wszechstronna ocena zagrożeń dla infrastruktury chmury firmy Microsoft, a także dodatkowe przeglądy przez cały rok. Te ciągłe działania koncentrują się na zagrożeniach, które mogą być wyjątkowo niebezpieczne. W ramach tego procesu firma Microsoft określa priorytety i kieruje projektowaniem kontroli bezpieczeństwa i związanych z nią działań. Metodologia programu zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa umożliwia ocenę skuteczności zwalczania zagrożeń poprzez: identyfikację zagrożeń dla środowiska i luk w zabezpieczeniach, kalkulowanie ryzyka, raportowanie ryzyka w całym środowisku chmury firmy Microsoft, reagowanie na zagrożenia w oparciu o ocenę wpływu i powiązany przypadek biznesowy, testowanie skuteczności likwidacji zagrożenia i pozostałego ryzyka, ciągłe zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ciągłością działalności Wiele organizacji, które rozważa stosowanie aplikacji w chmurze, zadaje pytania dotyczące dostępności i elastyczności usług. Hostowanie aplikacji i przechowywanie danych w środowisku chmury zapewnia nowe opcje dostępności i elastyczności usług, a także możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Program ciągłości biznesowej firmy Microsoft wykorzystuje najlepsze praktyki biznesowe w celu tworzenia i adaptacji funkcji w tym obszarze, aby zapewnić obsługę nowych aplikacji w miarę ich udostępniania w środowisku chmury firmy Microsoft. Firma Microsoft stosuje proces ciągłego zarządzania i nadzoru, aby podjęte zostały niezbędne działania w celu oceny wpływu potencjalnych strat, zapewnienia realistycznych strategii i planów odtwarzania, a także zapewnienia ciągłej dostępności produktów i usług. Aby możliwe było utworzenie właściwego planu na wypadek awarii, konieczna jest znajomość wszystkich zasobów (ludzi, sprzętu i systemów) wymaganych w celu wykonania zadania lub procesu. Niedokonanie przeglądu, obsługi i testu planu to jedno z największych zagrożeń związanych z utratą danych w przypadku wystąpienia awarii. Z tego powodu program nie ogranicza się do procedury odtwarzania danych. Firma Microsoft wykorzystuje cykl życia opracowywania planu zarządzania ciągłością działalności do tworzenia i obsługi planów odtwarzania awaryjnego. Odbywa się to poprzez zastosowanie sześciu faz, które przedstawiono na poniższej ilustracji: 11

12 Po dokonaniu analizy zależności firma Microsoft reaguje na kwestie związane z odtwarzaniem usług i danych, identyfikując dwa cele dotyczące odtwarzania zasobów: Cel dotyczący czasu odtwarzania maksymalny czas trwania sytuacji utraty krytycznego procesu, funkcji lub zasobu przed wystąpieniem poważnego wpływu na działalność. Cel dotyczący punktu odtwarzania maksymalna ilość utraconych danych, jaka może wystąpić podczas zdarzenia, zwykle w odniesieniu do okresu od daty ostatniej kopii zapasowej do momentu wystąpienia awarii. Ponieważ proces identyfikowania i klasyfikowania zasobów jest wykonywany ciągle w ramach zarządzania ryzykiem dla infrastruktury przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, plan odtwarzania awaryjnego umożliwia szybsze zastosowanie tych celów w celu ustalenia, czy konieczne jest wdrożenie strategii odzyskiwania podczas sytuacji awaryjnej. Firma Microsoft weryfikuje te strategie, przeprowadzając ćwiczenia obejmujące próby generalne, testowanie, szkolenie i obsługę. 12

13 Zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem Procesy kontroli zabezpieczeń i zarządzania ryzykiem stosowane przez firmę Microsoft w celu zabezpieczenia infrastruktury chmury redukują ryzyko powstawania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Naiwnością byłoby jednak myśleć, że w przyszłości nie wystąpią złośliwe ataki. Zespół zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (Security Incident Management, SIM) w ramach zespołu OSSC reaguje na takie problemy w miarę ich pojawiania się, działając 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Misją zespołu SIM jest szybkie i precyzyjne dokonywanie oceny oraz ograniczanie zagrożeń powodowanych przez zdarzenia związane z bezpieczeństwem usług online firmy Microsoft. Jednocześnie zespół przekazuje odpowiednie informacje wyższemu kierownictwu i innym zainteresowanym stronom w firmie Microsoft. Proces reagowania na zagrożenie przez zespół SIM składa się z sześciu faz: Przygotowanie zespół SIM przechodzi ciągłe szkolenia, aby zapewnić gotowość do reakcji na wypadek wystąpienia zdarzenia związanego z bezpieczeństwem. Identyfikacja szukanie przyczyny zdarzenia (zarówno celowego, jak i przypadkowego) często oznacza śledzenie problemu na wielu warstwach środowiska przetwarzania w chmurze firmy Microsoft. SIM współpracuje z innymi działami firmy Microsoft w celu zdiagnozowania określonego zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa. Ograniczanie po znalezieniu przyczyny grupa SIM działa wraz z innymi powołanymi do tego celu zespołami na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zdarzenia. Sposób ograniczania zasięgu zdarzenia zależy od jego wpływu na działalność operacyjną. Redukcja ryzyka grupa SIM koordynuje prace właściwych zespołów odpowiedzialnych za dostarczanie produktów i usług mających na celu redukcję ryzyka ponownego wystąpienia incydentu. Przywracanie grupa SIM we współpracy z odpowiednimi grupami pomaga przywrócić dostępność usług. Analiza wniosków po wyeliminowaniu problemów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa zespół SIM wspólnie z innymi zaangażowanymi grupami analizuje i ocenia przebieg zdarzenia wyciągając wnioski wynikających z procesu reagowania na nie. Zespół SIM dzięki współpracy z innymi grupami sprawnie wykrywa problemy i minimalizuje zagrożenia w oferowanych usługach. SIM współpracuje na przykład z zespołami operacyjnymi, w tym z Microsoft Security Response Center (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Microsoft Security Response Center). Dzięki tego typu relacjom grupa SIM może szybko uzyskać pełny operacyjny obraz zdarzenia już w momencie jego wystąpienia. Respondenci SIM prowadzą także konsultacje z właścicielami zasobów w celu określenia stopnia zagrożenia w oparciu o cały szereg czynników, w tym o potencjalne zakłócenia pracy czy ryzyko związane z nadszarpnięciem reputacji firmy. Global Criminal Compliance Program Global Criminal Compliance (GCC) wdrożony w zespole OSSC ma na celu określanie reguł działania i prowadzenie szkoleń w zakresie procesu reagowania firmy Microsoft. Program ten obejmuje również reagowanie na prawne nakazy ujawnienia informacji. Radcy prawni z wielu krajów, związani z programem GSS, mogą w każdej chwili sprawdzić zasadność danego żądania, a w razie potrzeby również je przetłumaczyć. Jednym z powodów, dla których 13

14 program GCC jest uważany przez wiele instytucji międzynarodowych za najlepszy program reagowania, jest portal dla organów porządku publicznego oferujący pracownikom tych organów wielojęzyczną pomoc w zakresie metod przedstawiania żądań prawnych pod adresem firmy Microsoft. Jednym z celów szkoleń organizowanych w ramach programu GCC jest edukacja kadr organów porządku publicznego. Dla wszystkich pracowników firmy Microsoft są również prowadzone szkolenia z odpowiedzialności w zakresie przechowywania danych i ochrony prywatności. Opracowywanie procedur i szkolenia wewnętrzne nabierają coraz większego znaczenia, w miarę jak firma Microsoft otwiera kolejne centra danych na całym świecie, rozszerzając zasięg obowiązywania międzynarodowych przepisów prawnych. Program GCC odgrywa zasadniczą rolę w określaniu i wdrażaniu procesów obejmujących zróżnicowane międzynarodowe przepisy prawne, a także w sposobie ich realizowania w odniesieniu do klientów indywidualnych i firmowych korzystających z usług Microsoft Online Services. Zgodność z przepisami w zakresie działalności operacyjnej Poza własnymi specyfikacjami firmy Microsoft środowisko Microsoft Online Services musi również spełniać liczne wymogi bezpieczeństwa narzucane przepisami prawa i specyfiką branżową. W miarę rozwoju i zmiany charakteru internetowych przedsięwzięć firmy Microsoft oraz wprowadzania nowych usług do struktury typu chmura spodziewane jest pojawienie się kolejnych wymogów obejmujących regionalne i krajowe standardy bezpieczeństwa danych. Zespół zgodności operacyjnej współpracuje z zespołami operacji oraz dostarczania produktów i usług, a także z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu zapewnienia zgodności procedur firmy Microsoft z właściwymi standardami i wymogami prawnymi. Poniżej przedstawiono listę kilku kontroli i weryfikacji, którym regularnie poddawane jest środowisko struktury typu chmura firmy Microsoft: Standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych wymaga corocznych przeglądów i kontroli mechanizmów bezpieczeństwa związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart kredytowych. Rada oceny mediów struktura związana z rzetelnością generowania i przetwarzania danych o charakterze reklamowym. Sarbanes-Oxley wybrane systemy są poddawane corocznej kontroli w celu weryfikacji zgodności z kluczowymi procesami związanymi z rzetelnością sprawozdań finansowych. Health Insurance Portability and Accountability Act amerykańska ustawa HIPAA określająca wytyczne dotyczące ochrony prywatności, bezpieczeństwa oraz odzyskiwania po awarii w odniesieniu do elektronicznych mechanizmów przechowywania danych związanych ze stanem zdrowia. Wewnętrzny audyt i kontrola ochrony prywatności kontrole realizowane w trakcie roku. Spełnienie wszystkich wymienionych wymogów kontrolnych stało się sporym wyzwaniem dla firmy Microsoft. Po zapoznaniu się z obowiązującymi wymaganiami specjaliści firmy Microsoft doszli do wniosku, iż wiele procesów kontroli i weryfikacji polega na ocenie tych samych mechanizmów i procesów operacyjnych. Grupa OSSC, widząc szansę eliminacji istotnej części powtarzających się działań, ujednolicenia procesów oraz bardziej wszechstronnego, proaktywnego zarządzania wymogami w zakresie zgodności z przepisami, opracowała kompleksowy model spełniania takich wymogów. Sama struktura oraz powiązane z nią procesy są oparte na pięcioetapowej metodologii opisanej na następującej ilustracji: 14

15 Rozpoznanie i integracja wymagań opisuje zakres i rodzaje odpowiednich mechanizmów sterujących. Zgromadzono i przeanalizowano standardowe procedury operacyjne (SOP, ang. Standard Operating Procedures) oraz dokumenty opisujące procesy. Ocena i likwidacja luk lokalizacja i usuwanie luk w procesach i technologicznych mechanizmach kontrolnych. Testowanie efektywności i ocena ryzyka pomiar i raportowanie efektywności mechanizmów kontrolnych. Uzyskanie certyfikatu i atestu współpraca z zewnętrznymi organami certyfikacji i audytorami. Poprawa i optymalizacja w przypadku wykrycia braku zgodności następuje udokumentowanie i dalsza analiza jego zasadniczej przyczyny. Tego typu słabe punkty są monitorowane aż do ich pełnego wyeliminowania. Etap ten obejmuje również dalsze działania na rzecz optymalizacji mechanizmów kontroli w domenach bezpieczeństwa w celu osiągania w przyszłości lepszych wyników audytów i przeglądów certyfikacyjnych. Niektóre z sukcesów płynących z wdrożenia tego programu to uzyskanie przez infrastrukturę chmury firmy Microsoft atestów SAS 70 Type I oraz Type II, a także certyfikatu ISO/IEC 27001:2005. Osiągnięcia te dowodzą zaangażowania firmy Microsoft na rzecz dostarczania niezawodnej infrastruktury obliczeniowej chmury, gdyż: certyfikat ISO/IEC 27001:2005 potwierdza, iż firma Microsoft wdrożyła wewnętrzne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa informacji określone w tym standardzie; atest SAS 70 ilustruje wolę firmy Microsoft otwarcia wewnętrznych programów bezpieczeństwa na drobiazgową analizę instytucji zewnętrznych. 15

16 Przyjęcie strategii wielopoziomowej ochrony Strategia wielopoziomowej ochrony jest fundamentem niezawodnej infrastruktury chmury firmy Microsoft. Stosowanie wielu warstw zabezpieczeń obejmuje mechanizmy ochrony, opracowanie strategii redukcji ryzyka oraz możliwość reagowania na ataki w momencie ich wystąpienia. Dzięki zastosowaniu wielu mechanizmów bezpieczeństwa o różnej wydajności zależnie od poufności chronionych zasobów osiągnięto zwiększone możliwości zapobiegania naruszeniom i zmniejszenie zasięgu ich oddziaływania. Narodziny technologii przetwarzania w chmurze nie naruszają naczelnej zasady mówiącej o tym, że wydajność mechanizmów kontroli jest funkcją poufności chronionych zasobów oraz ich wpływu na zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z bezpieczeństwem. Fakt, iż w środowisku przetwarzania w chmurze większość zasobów może zostać zwirtualizowana, oznacza przesunięcie punktów ciężkości w analizie ryzyka i metodach stosowania mechanizmów kontroli bezpieczeństwa w odniesieniu do tradycyjnych warstw wielopoziomowej ochrony (fizycznej, sieci, danych, dostępu do tożsamości, uwierzytelniania i autoryzacji oraz warstwy hosta). Usługi Online Services, w tym usługi infrastruktury i platformy oferowane przez mechanizm GFS, wykorzystują wirtualizację. Dzięki temu klienci korzystający z usług umieszczonych w chmurze firmy Microsoft dysponują zasobami, których nie można łatwo powiązać z konkretnym elementem fizycznym. Dane mogą być przechowywane wirtualnie i rozproszone w wielu miejscach. Ta podstawowa zasada oznacza, że należy na nowo podejść do zagadnienia określenia mechanizmów kontroli bezpieczeństwa i sposobów ich wykorzystania w ramach strategii wielopoziomowej ochrony. Fizyczne i sieciowe środki zabezpieczeń muszą być oczywiście dalej stosowane. Punkt ciężkości zarządzania ryzykiem przenosi się jednak bliżej poziomu obiektu i elementów wykorzystywanych w środowisku chmury, takich jak na przykład statyczne lub dynamiczne kontenery danych, obiekty maszyny wirtualnej czy środowiska wykonawcze, w których prowadzone są obliczenia. Stosowane zróżnicowane mechanizmy kontroli korzystają z wielu tradycyjnych zabezpieczeń fizycznych i sieciowych zapewniających, iż dana jednostka, czy to osoba uzyskująca dostęp do budynku centrum danych, czy proces obliczeniowy żądający dostępu do danych klienta przechowywanych dynamicznie w środowisku chmury firmy Microsoft, jest autentyczna i uwierzytelniona w kontekście żądanego rodzaju dostępu. Mechanizmy zabezpieczeń obejmują również ochronę przed atakami na serwery czy system operacyjny działający w infrastrukturze chmury firmy Microsoft. W tej części omówione zostały wybrane procesy i mechanizmy kontroli wykorzystywane przez firmę Microsoft do zapewnienia bezpieczeństwa centrów danych, sprzętu sieciowego i komunikacyjnego, a także hostowanych usług. Bezpieczeństwo Wykorzystanie systemów technicznych do automatyzacji autoryzacji dostępu i uwierzytelniania w ramach niektórych mechanizmów zabezpieczających to jeden z przykładów zmieniającej się wraz z postępem technologicznym domeny ochrony fizycznej. Innym przykładem zmian jest przejście od stosowania tradycyjnych aplikacji firmowych wdrożonych na sprzęcie i oprogramowaniu obliczeniowym znajdującym się fizycznie w przedsiębiorstwie do wykorzystania strategii oprogramowanie jako usługa oraz Software-plus-Services. Zmiany te wymuszają dodatkowe modyfikacje metod zabezpieczania przez organizacje bezpieczeństwa swoich zasobów. Grupa OSSC zarządza fizycznym aspektem bezpieczeństwa wszystkich centrów danych firmy Microsoft, który ma krytyczne znaczenie dla nieprzerwanego funkcjonowania infrastruktury oraz ochrony danych klientów. Dla każdego obiektu ustanowiono i wdrożono szczegółowe procedury bezpieczeństwa. Firma Microsoft zapewnia wprowadzenie zewnętrznych i wewnętrznych stref z mechanizmami kontroli zwiększającymi się z każdą strefą. 16

17 System zabezpieczeń składa się z kompleksowych rozwiązań technologicznych, takich jak kamery, mechanizmy biometryczne, czytniki kart czy alarmy, a także tradycyjnych środków bezpieczeństwa, takich jak zamki i klucze. Operacyjne mechanizmy kontroli zapewniają zautomatyzowane monitorowanie i wczesne ostrzeganie w przypadku wystąpienia naruszenia lub innego problemu, a także regulują kwestie odpowiedzialności przez udostępnienie gotowej do audytu dokumentacji programu ochrony fizycznej centrum danych. Poniżej przedstawiono dodatkowe przykłady zastosowanych przez firmę Microsoft mechanizmów kontroli bezpieczeństwa fizycznego: Ograniczenie dostępu do personelu centrum danych firma Microsoft wprowadziła wymogi bezpieczeństwa regulujące zasady weryfikacji pracowników i kontrahentów centrów danych. Poza zapisami dotyczącymi kadry obiektu zawartymi w kontraktach zastosowano dodatkową warstwę zabezpieczeń w ramach centrum danych dotyczącą personelu pracującego w obiekcie. Dostęp jest ograniczony przez wprowadzenie reguły najniższych wymaganych uprawnień gwarantującej, że jedynie ściśle wyznaczona kadra jest upoważniona do zarządzania aplikacjami i usługami klientów. Realizacja wymogów dotyczących danych o dużym znaczeniu dla przedsiębiorstwa firma Microsoft opracowała surowsze wymagania minimalne udostępniania w centrach danych usług Online Services dotyczące zasobów określanych jako szczególnie istotne niż w przypadku zasobów o średnim lub niewielkim znaczeniu. Standardowe protokoły zabezpieczeń dotyczące identyfikacji, tokenów dostępu, raportów i nadzoru obiektu ściśle określają rodzaj wymaganego mechanizmu uwierzytelniania. W przypadku dostępu do szczególnie istotnych danych wymagane jest uwierzytelnianie wieloetapowe. Centralizacja zarządzania dostępem do zasobów fizycznych w związku z ciągłym zwiększaniem przez firmę Microsoft liczby centrów danych oferujących usługi Online Services opracowano narzędzie do zarządzania dostępem do zasobów fizycznych, które udostępnia również informacje kontrolne poprzez centralizację przepływu pracy w ramach procesu zgłaszania, zatwierdzania i uzyskiwania dostępu do centrów danych. Narzędzie to działa zgodnie z zasadą nadawania najmniejszych wymaganych uprawnień dostępu i wykorzystuje przepływ pracy kontrolujący zatwierdzanie przez wiele jednostek autoryzujących. Można je konfigurować odpowiednio do warunków panujących w danym obiekcie; oferuje ono sprawniejszy dostęp do szczegółowych informacji historycznych w celach raportowania i zgodności z wymogami audytu. Bezpieczeństwo sieci Firma Microsoft stosuje wielowarstwowe mechanizmy zabezpieczeń właściwe dla urządzeń i połączeń sieciowych w centrach danych. Mechanizmy bezpieczeństwa są na przykład wykorzystywane zarówno na płaszczyźnie kontroli, jak i zarządzania. Zastosowano specjalistyczny sprzęt zapobiegający atakom typu odmowa usługi (DoS) opartym na dużej ilości zapytań, taki jak zapory, urządzenia równoważące obciążenie i przeciwdziałające włamaniom. Zespoły zarządzania siecią stosują warstwowe listy kontroli dostępu (ACL) w odniesieniu do wymagających ich segmentów wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) oraz aplikacji. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi sieciowemu firma Microsoft korzysta z funkcji bram aplikacyjnych do przeprowadzania pogłębionej inspekcji pakietów i podejmowania takich działań, jak wysyłanie ostrzeżeń o wykryciu lub zablokowaniu podejrzanego ruchu w sieci. Powstała globalna, nadmiarowa, wewnętrzna i zewnętrzna infrastruktura DNS przeznaczona do obsługi środowiska chmury firmy Microsoft. Nadmiarowość zapewnia odporność na uszkodzenia i została osiągnięta przez łączenie serwerów DNS w klastry. Dodatkowe mechanizmy kontrolne zmniejszają zakres rozproszonych ataków typu odmowa usługi oraz ataków opartych na zanieczyszczaniu pamięci podręcznej. Na przykład, listy ACL w serwerach i strefach DNS ograniczają dostęp z uprawnieniami zapisu rekordów DNS jedynie do autoryzowanego personelu. We wszystkich serwerach DNS zastosowano nowe funkcje zabezpieczeń, takie jak losowe identyfikatory zapytań, realizowane przez najnowsze oprogramowanie DNS. Klastry DNS podlegają ciągłemu monitorowaniu w poszukiwaniu nieuprawnionego 17

18 oprogramowania i zmian konfiguracji stref DNS, a także innych zdarzeń zakłócających realizację usług. Usługa DNS wchodzi w skład światowej sieci Internet, a jej sprawne funkcjonowanie wymaga współudziału wielu organizacji. Firma Microsoft jest członkiem wielu z nich, w tym także Konsorcjum Analiz i Badań Operacji DNS (DNS- OARS, ang. DNS Operations Analysis and Research Consortium), w którego pracach udział bierze wielu ekspertów z dziedziny DNS na całym świecie. Bezpieczeństwo danych Firma Microsoft klasyfikuje zasoby w celu określenia wydajności stosowanych w odniesieniu do nich mechanizmów kontroli bezpieczeństwa. Utworzone kategorie uwzględniają względny wpływ szkód finansowych i utraty reputacji w przypadku wystąpienia problemu z bezpieczeństwem danych zasobów. Po sklasyfikowaniu zasobów przyjmowana jest strategia wielopoziomowej ochrony w celu określenia wymaganych środków bezpieczeństwa. Na przykład, dane o umiarkowanym wpływie są objęte wymogiem szyfrowania, jeśli znajdują się na nośnikach wymiennych lub są przenoszone z wykorzystaniem sieci zewnętrznych. Dane o dużym wpływie są dodatkowo objęte wymogiem szyfrowania także w przypadku przechowywania i przenoszenia w systemach oraz sieciach wewnętrznych. Wszystkie produkty firmy Microsoft muszą spełniać standardy kryptograficzne SDL określające dopuszczalne i niedopuszczalne algorytmy kryptograficzne. Na przykład, w przypadku szyfrowania symetrycznego wymagane są klucze dłuższe niż 128 bitów. Do szyfrowania asymetrycznego wymagane są klucze o długości przynajmniej 2048 bitów. Zarządzanie tożsamością i dostępem Firma Microsoft w zarządzaniu dostępem do zasobów kieruje się wytycznymi modeli wymaganego dostępu (ang. need-toknow) oraz najniższych wymaganych uprawnień (ang. least-privilege). Tam gdzie to możliwe, stosuje się oparte na rolach mechanizmy kontroli dostępu do przydzielania dostępu logicznego do określonych funkcji zadania lub obszarów odpowiedzialności zamiast do konkretnych osób. Procedury takie gwarantują, że jeśli uprawnienia nie zostały nadane wprost przez właściciela zasobów w odpowiedzi na zidentyfikowany wymóg biznesowy, domyślnie nastąpi odmowa dostępu. Osoby upoważnione do dostępu do zasobów muszą go uzyskać z zastosowaniem odpowiednich środków. Zasoby bardzo poufne wymagają uwierzytelniania wieloetapowego, na przykład z użyciem takich zabezpieczeń, jak hasło, tokeny sprzętowe, karty inteligentne czy dane biometryczne. Na bieżąco weryfikuje się listę autoryzowanych kont użytkowników, aby dostęp do określonych zasobów był uzasadniony i wymagany do realizacji określonych zadań. Konta niewymagające dostępu do danych zasobów są blokowane. Zabezpieczenia aplikacji Zabezpieczenia aplikacji to kluczowy element strategii ochrony środowiska obliczeniowego chmury firmy Microsoft. Rygorystyczne praktyki bezpieczeństwa stosowane w zespołach programistów w firmie Microsoft zostały w 2004 roku sformalizowane w ramach procesu określanego jako cykl życia opracowywania zabezpieczeń (SDL, ang. Security Development Lifecycle). Proces SDL jest niezależny od metodologii programowania i w pełni zintegrowany z cyklem opracowywania aplikacji od fazy projektu do fazy odpowiedzi. Nie zastępuje metodologii opracowywania oprogramowania, takich jak Waterfall lub Agile. Zróżnicowane fazy procesu SDL akcentują znaczenie szkoleń i edukacji, a także określają stosowanie określonych czynności i procesów w każdej z faz opracowywania oprogramowania. Starsze kierownictwo firmy Microsoft w dalszym ciągu wspiera stosowanie procesu SDL w projektowaniu produktów firmy, w tym także dostarczaniu usług Online Services. Grupa OSSC odgrywa zasadniczą rolę jako gwarant stosowania procesu SDL przy tworzeniu aplikacji przeznaczonych do umieszczenia w infrastrukturze chmury firmy Microsoft. 18

19 Proces SDL opisuje poniższa ilustracja: Poczynając od fazy formułowania wymagań, proces SDL obejmuje pewną liczbę określonych czynności w kontekście opracowywania aplikacji przeznaczonych do umieszczenia w chmurze firmy Microsoft: Wymagania głównym zadaniem w ramach tej fazy jest określenie zasadniczych docelowych warunków bezpieczeństwa oraz zapewnienie maksymalnej ochrony oprogramowania przy najniższym możliwym poziomie zakłócenia użyteczności aplikacji, planów i harmonogramów. Działania te mogą obejmować w przypadku aplikacji hostowanych dyskusję na poziomie operacyjnym skoncentrowaną na definiowaniu sposobów korzystania z połączeń sieciowych oraz przesyłania komunikatów. Projekt krytyczne etapy tej fazy opracowywania w kontekście bezpieczeństwa obejmują dokumentowanie potencjalnej płaszczyzny ataku oraz określenie modelowego zagrożenia. Tak jak w przypadku fazy formułowania wymagań, można zidentyfikować kryteria środowiskowe dla hostowanej aplikacji. Wdrożenie w tej fazie następuje kodowanie i testowanie rozwiązania. Do kluczowych praktyk w trakcie implementacji należy zapobieganie tworzeniu kodu z lukami zabezpieczeń oraz podejmowanie działań eliminujących tego typu zagrożenia, jeśli takie istnieją. Weryfikacja przejście do tej fazy beta następuje w momencie, gdy nowa aplikacja zostaje uznana za funkcjonalnie kompletną. W jej trakcie należy zwracać szczególną uwagę na określenie czynników ryzyka związanych z bezpieczeństwem występujących po wdrożeniu aplikacji w rzeczywistym środowisku produkcyjnym oraz kroków mających na celu wyeliminowanie tych czynników lub zmniejszenie ich zakresu. Wydanie w trakcie tej fazy następuje końcowa ocena zabezpieczeń (FSR, ang. Final Security Review). Jeśli jest taka potrzeba, przed wdrożeniem nowej aplikacji w środowisku chmury firmy Microsoft można również przeprowadzić operacyjną ocenę zabezpieczeń (OSR, ang. Operational Security Review). Odpowiedź w przypadku środowiska chmury firmy Microsoft zespół SIM przejmuje kierowniczą rolę w procesie reagowania na zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ściśle współpracuje z zespołami dostarczania produktów i usług, a także z członkami zespołu Microsoft Security Response Center, w celu weryfikowania, analizy i eliminowania zgłoszonych zagrożeń. Więcej informacji na temat procesu SDL znajduje się na stronie The Microsoft Security Development Lifecycle (SDL). Grupa OSSC zarządza procesem FSR obowiązkowym przeglądem SDL w przypadku usług Microsoft Online Services 19

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8 UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm.

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm. IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 STRESZCZENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 Sponsorowane przez: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah KONTEKST Dziesięć lat temu firma Microsoft

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Program prac na 2013 r. 1. STRESZCZENIE... 4 1.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo