II Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa grudzień 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa grudzień 2013r."

Transkrypt

1 II Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa grudzień 2013r.

2 W strukturach DWUP zlokalizowane są cztery Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

3 Współpraca w ramach sieci z 14 BK oraz z 3 BK spoza sieci tj. BK Państwowej Karkonoskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze, BK Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, BK Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu

4 Obszary współpracy : Poradnictwo grupowe w zakresie planowania kariery zawodowej, badania predyspozycji zawodowych, poruszania się po rynku pracy Poradnictwo indywidualne w tym poradnictwo psychologiczne pod kątem przydatności zawodowej Poradnictwo na odległość Konferencje, sympozja, seminaria Targi pracy Ogólnopolski Tydzień Kariery tematycznie. Wymiana doświadczeń spotkania doradców zawodowych, udział doradców zawodowych w organizowanych warsztatach, dzielenie się wiedzą.

5 Przegląd współpracy od 2011r XIV Międzyuczelniane Targi Pracy Profesja stoisko wystawiennicze, organizator Biuro Karier, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, CIiPKZ Wrocław Rola całożyciowego doradztwa kariery w rozwoju regionu i Polski Filia Legnica Konferencja, zaproszono przedstawicieli m.in. Biur Karier, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej, Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego, Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej, współpraca w ramach III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery o Targi Pracy Spotkania z Pracodawcą, stoisko wystawiennicze, organizator Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego, CIiPKZ Wrocław o , Poznaj siebie- zaplanuj swoją karierę zawodową porada grupowa i konsultacje indywidualne, współpraca z DSBK, CIiPKZ Wrocław warsztaty dla studentów i absolwentów o "Gra Miejska" pn. "Kariera w Legnicy". Inicjator - Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy. - udział, CIiPKZ Legnica , Międzyuczelniana Gra Akademicka organizator DSBK, 11 zespołów po 3 os., udział CIiPKZ Wrocław

6 Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość - Seminarium na podsumowanie projektu: POKL działanie 6.1, poddziałanie (ok. 60os.), zaproszono m.in.: przedstawicieli Biura Karier Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu, Biura Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, Biura Karier i Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, organizacja - CIiPKZ Wałbrzych Dzień Przedsiębiorczości w Powiecie Głogowskim w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości współorganizatorzy Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy., stoisko wystawiennicze oraz zajęcia grupowe dla studentów pn. "Czy jestem przedsiębiorczy?", CIiPKZ Legnica Bliżej Realiów Rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami udział w konferencji oraz Targach Pracy, współorganizator Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, CIiPKZ Legnica

7 2012r XV Międzyuczelniane Targi Pracy Profesja stoisko wystawiennicze, organizator Biuro Karier, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, CIiPKZ Wrocław Targi Pracy Spotkania z pracodawcą stoisko, prezentacja usług podczas panelu pracodawców, organizator Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego, CIiPKZ Wrocław Wyzwania stojące przed poradnictwem zawodowym w kontekście przemian społecznych, Konferencja ok. 100 os. zaproszono przedstawicieli m.in. Biura Karier Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa oraz Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wietelona w Legnicy, CIiPKZ Legnica współpraca w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery o Kariera w Legnicy III edycja Gry Miejskiej, organizator Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy, udział CIiPKZ Legnica o Moje kompetencje indywidualne rozmowy doradcze dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, CIiPKZ Jelenia Góra o Praca: zawód czy kompetencje panel dyskusyjny zaproszono przedstawicieli m.in.: Biura Karier Państwowej Karkonoskiej Wyższej Szkoły Zawodowej, Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego, CIiPKZ Jelenia Góra o Rynek pracy zawód czy kompetencje forum dyskusyjne, zaproszono przedstawicieli Biura Karier, Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, CIiPKZ Wrocław

8 o o Poznaj siebie- zaplanuj swoją karierę zawodową porada grupowa dla studentów, współpraca z DSBK, CIiPKZ Wrocław Strategiczne planowanie kariery zawodowej z badaniem zainteresowań zawodowych kwestionariuszem KZZ, warsztaty dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, CIiPKZ Wałbrzych Współpraca z Biurem Karier Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w zakresie prowadzenia zajęć z planowania kariery zawodowej dla studentów uczelni - CIiPKZ Wałbrzych o Dokumenty aplikacyjne + CV europejskie. o Planowanie kariery zawodowej z badaniem zainteresowań zawodowych o Diagnoza potencjału zawodowego w oparciu o narzędzia z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologii o Nowoczesne formy rekrutacji o Strategiczne planowanie kariery zawodowej z badaniem zainteresowań zawodowych

9 2013r Praca fundamentem społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej, Konferencja zaproszono przedstawicieli m.in. Biura Karier Państwowej Karkonoskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jelenie Górze oraz Biura Karier, Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, CIiPKZ Jelenia Góra i Wrocław Współpraca z Biurem Karier Państwowej Karkonoskiej Wyższej szkoły Zawodowej w Jelenie Górze z zakresie konsultacji indywidualnych dla studentów uczelni, CIiPKZ Jelenia Góra Dzień Unii Europejskiej współorganizacja imprezy z Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wietelona w Legnicy, stoisko wystawiennicze, CIiPKZ Legnica XVI Międzyuczelniane Targi Pracy Profesja, stoisko wystawiennicze, udzielono informacji 137 os., organizator Biuro Karier, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, CIiPKZ Wrocław Czerwiec 2012r. oferta do DSBK

10 a) Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych (BTUO) która pozwala określić szeroki zakres zdolności, ogólną zdolność do uczenia się, uzdolnienia werbalne, uzdolnienia numeryczne, wyobraźnię przestrzenną, percepcję kształtów, uzdolnienia urzędnicze, koordynację ruchową, zręczność palców i rąk. b) Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) może mieć zastosowanie do badania predyspozycji do pracy w zawodach czy na stanowiskach wymagających kontaktów z ludźmi. Pozwala na określenie ogólnych kompetencji społecznych a także ujawnianych w sytuacji ekspozycji społecznej, wymagających asertywności, bliskiego kontaktu interpersonalnego. c) Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) pozwala na diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych. Określa poziom zainteresowań artystycznych, badawczych, handlowych, komunikacyjnych, konwencjonalnych, mechanicznych, opiekuńczych, perswazyjnych, przedsiębiorczych, realistycznych, społecznych. d) Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) Diagnozuje preferencje w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Pozwala określić poziom zainteresowań językowych, matematyczno-logicznych, praktycznotechnicznych, praktyczno-estetycznych, opiekuńczo-usługowych. e) Test PerformanSe- DIALECHO test służy wspomaganiu poznania umiejętności oraz potencjału człowieka w sytuacji zawodowej. Wyniki testu analizowane są w odniesieniu do sześciu obszarów istotnych dla życia zawodowego są to : pierwsze wrażenie, praca, życie w społeczeństwie, stosunek do zwierzchników, reakcja na stres oraz otoczenie zawodowe. Test może być użytkowany zdalnie. Poza wymienionymi pracownie CIiPKZ zaoferowały również pozostałe testy inteligencji m.in. Bateria Testów APIS-Z, Test Matryc Ravena, Test Wechslera Wais-R oraz testy osobowości m.in. Kwestionariusz Osobowości Eysencka, Inwentarz Osobowości NEO-FFI, GSES- Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, KompOs- Skala Kompetencji Osobistej, Skala I-E w Pracy, KPBK- Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli a także kwestionariusze temperamentu: Kwestionariusz Temperamentu PTS, Formalna Charakterystyka Zachowania FCZ-KT.

11 Kurs inspiracji szkolenie adresowane do osób oczekujących wsparcia w przełamaniu barier związanych z brakiem aktywności zawodowej i wzbudzenia motywacji do ciągłego rozwoju zawodowego. Kurs inspiracji umożliwia : zrozumienie samego siebie i otaczającego świata w kontekście życia zawodowego, odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego, wzbudzenie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego. Metoda hiszpańska metoda polecana dla osób długotrwale bezrobotnych i/lub charakteryzujących się brakiem motywacji do podejmowania działań z obszaru aktywności zawodowej. Celem metody jest : tworzenie spójnego projektu zawodowego, identyfikacja zasobów uczestnika, pozytywne formułowanie oczekiwań wiążących się z poszukiwaniem pracy, zwiększanie zdolności dostosowania się do nowych okoliczności jakie oferuje rynek pracy. Metoda edukacyjna adresowana do osób nie posiadających planu rozwoju zawodowego, z brakiem orientacji zawodowej zarówno do swoich możliwości zawodowych jak i do wymagań i oferty rynku pracy. Program zajęć obejmuje : badanie własnych umiejętności w oparciu o przeżycia i doświadczenia, dotarcie do własnych wartości i potrzeb, nabycie umiejętności zdobywania informacji zawodowych. Analiza Potencjału Zawodowego zajęcia oparte na metodzie Assessment Center i Development Center pozwalające odbiorcom tej metody odkryć mocne strony, podbudować pewność siebie i zmotywować do działania w kierunku reintegracji z rynkiem pracy. Metoda pozwala uczestnikom na uświadomienie sobie własnych kompetencji osobowościowych i społecznych oraz posiadanej wiedzy w kontekście wyboru zawodu. Zachęcamy również do korzystania z indywidualnych porad zawodowych to spotkania, które umożliwiają rozmowę na temat własnych planów i zamierzeń zawodowych pod kątem wymagań rynku pracy. To bezpośredni kontakt pomiędzy radzącym się a doradcą zawodowym czas takiej porady nie jest limitowany a proces uzależniony jest od rozwiązania problemu z jakim zgłasza się klient. Prowadzimy również innowacyjną usługę poradnictwa na odległość to forma świadczenia poradnictwa z użyciem nowych technologii teleinformatycznych skype, gg, poczta elektroniczna, telefon. Codziennie dyżurują doradcy zawodowi w poszczególnych Centrach usługi te są również bezpłatne. W celu zapoznania się z tą formą usługi - zapraszamy na stronę

12 Pracownicy biur karier uczestniczą w warsztatach realizowanych przez CIiPKZ we Wrocławiu Wystąpienie doradcy zawodowego podczas konferencji Działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Niemczech rozwiązania systemowe i dobre praktyki, współorganizator Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, CIiPKZ Wrocław "Twoja droga do sukcesu" II edycja Akademickiego Dnia Przedsiębiorczości, stoisko wystawiennicze, współorganizator Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, CIiPKZ Legnica Współpraca w ramach V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery o 14 i Planowanie kariery zawodowej zajęcia grupowe dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej, CIiPKZ Wrocław Festiwal talentów, Gra Miejska Kariera w Legnicy, organizator Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy, CIiPKZ Legnica o Targi Pracy Spotkania z pracodawcą stoisko wystawiennicze, organizator Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego, CIiPKZ Wrocław o Poznaj siebie - zaplanuj swoją karierę zawodową porada grupowa dla studentów, współpraca z DSBK, CIiPKZ Wrocław Szkolenie z podstaw tworzenia prezentacji multimedialnej PREZI, Kierownik Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, CIiPKZ Wrocław

13

14

15

16

17 List intencyjny pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Biurami Karier Zrzeszonymi w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier. Celem podpisanego porozumienia jest współpraca w obszarze poradnictwa kariery i rynku pracy. Zakres współpracy obejmuje : 1) Wymianę informacji na temat realizowanych przez BK i CIiPKZ inicjatyw, wydarzeń, przedsięwzięć dotyczących wsparcia studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy. 2) Wzajemny udział w inicjatywach i wydarzeniach dotyczących szeroko rozumianego doradztwa kariery dla studentów i absolwentów. 3) Wzajemna promocja dobrych praktyk w obszarze doradztwa kariery.

18 Dziękuję za uwagę Aleksandra Jabłońska CIiPKZ Wrocław ; Jelenia Góra Wrocław Legnica Wałbrzych

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW LP Data Godziny Organizator Przedsięwzięcie Miejsce przedsięwzięcia Krótki opis przedsięwzięcia E doradztwo świadczenie usług doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW LP Data Godziny Organizator Przedsięwzięcie Miejsce przedsięwzięcia Krótki opis przedsięwzięcia E doradztwo świadczenie usług doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 2 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2006 D 1600 Zeszyt nr 2. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Działania Województwa Małopolskiego zmierzające do rozwoju potencjału regionu. Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/18

Działania Województwa Małopolskiego zmierzające do rozwoju potencjału regionu. Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/18 Działania Województwa Małopolskiego zmierzające do rozwoju potencjału regionu Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/18 Geneza projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery. Program Krok do Kariery - strona 2 1. O programie Krok do Kariery. Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji programu Krok do Kariery. Krok do Kariery to program stażowy wspierający pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

DOBRY START NA RYNKU PRACY

DOBRY START NA RYNKU PRACY DOBRY START NA RYNKU PRACY Studencki przewodnik kariery Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz Wrocław 2010 Copyright by Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz, Izabela Lepla, Joanna Minta, Monika Siurdyban. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych. Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ. Katalog dobrych praktyk

Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych. Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ. Katalog dobrych praktyk Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ Katalog dobrych praktyk Warszawa 2008 Opisy dobrych praktyk zamieszczone w niniejszym podręczniku zostały

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

www.inkubator.po.opole.pl

www.inkubator.po.opole.pl OKŁADKA Wydawca Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości egzemplarz bezpłatny Zespół redakcyjny Damian Kolarczyk Mgr inż. Beata Kipigroch Nakład 400 egz. Biuletyn wydany w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo