INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM INFO-EKSPERT INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU INFO-EKSPERT Spółka z o. o. ul. Kochanowskiego 47 lok Warszawa tel fax HotLine: tel (41)

2 Komputerowy System INFO-EKSPERT jest własnością firmy INFO-EKSPERT Spółka z o.o. Prawa autorskie INFO-EKSPERT Spółka z o.o. Warszawa, grudzień 2000 r. Oznacza to, że Użytkownik po zawarciu umowy ze Spółką INFO-EKSPERT ma prawo do użytkowania tego programu według zasad zawartych w tekście umowy. Windows 2003, 2008, XP, Vista lub 7 oraz Intel i Pentium, są zastrzeżonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Ich użycie w niniejszej publikacji oraz programie ma na celu właściwą identyfikację przeznaczenia produktu. Wszelkie próby nieautoryzowanego powielania programu, baz danych i instrukcji obsługi, lub jakiejkolwiek ich części oraz próby ingerencji w program, będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i podlegać będą sankcjom zawartym w odpowiednich przepisach prawa. Informacje podane w niniejszej publikacji, a dotyczące programu, mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Niniejszą publikację zamknięto w czerwcu 2012 r. INFO-EKSPERT Spółka z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, bądź niezgodne z instrukcją obsługi i eksploatacji programu, użytkowanie materiałów, przekazanych na nośnikach, lub pobranych z serwisu internetowego

3 SPIS TREŚCI 11 IInnf I ffoor rmaaccj jj ee ooggóól llnnee Wstęp Wersje programu Wymagania sprzętowe Zasady dystrybucji programu Praca z programem IInnss I ttaal t llaaccj jjaa ii i uur ruucchhaami iiaanni iiee ppr rooggr raamuu Instalacja wersji jednostanowiskowej I demonstracyjnej Wstęp Instalacja Instalacja motoru baz danych Dane Instalacja danych Okno obsługi danych Udostępnianie, lokalizacja Uruchomienie wersji demonstracyjnej Aktywacja wersji jednostanowiskowej Instalacja wersji serwerowej Instalacja wersji serwerowej na serwerze Domyślne ustawienia katalogów Aktywacja wersji serwerowej Aktywacja wstępna Aktywacja końcowa Zmiana parametrów aktywacji Deaktywacja programu Instalacja wersji serwerowej na komputerze Administratora Baza użytkowników: Instalacja wersji serwerowej na końcówce Instalacja uaktualnień Przenoszenie danych / tworzenie kopii zapasowych System automatycznej aktualizacji Aktualizacja obrazu płyty Aktualizacja programu/danych Serwer aktualizacji kaskadowej Arkusz awarii Przedłużenie licencji AAddm iinni i iisst ttr raat ttoor r ddaannyycchh ii i bbaazzyy uużżyyt ttkkoowwnni iikkóóww Dane Użytkownicy Tworzenie baz administracyjnych Lista użytkowników Właściwości użytkownika Nadanie praw użytkownikowi Wybór użytkownika - przydzielanie praw PPr roobbl lleem yy tteecchhnni t iicczznnee

4 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 WSTĘP Niniejsza publikacja stanowi wprowadzenie przygotowujące użytkownika do instalacji i właściwej eksploatacji Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT. Jej zadaniem jest pomoc w szybkim i właściwym zainstalowaniu oraz uruchomieniu programu. System INFO-EKSPERT posiada specjalny system programowego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem i wymaga szczególnie dokładnej obsługi zgodnej z niniejszą instrukcją oraz respektowania postanowień umowy. W związku z powyższym, jeżeli program został już zainstalowany na dysku twardym komputera, a następnie aktywowany, niedopuszczalne jest wykonywanie następujących operacji: kasowanie programu zainstalowanego na dysku komputera; deinstalacja Systemu INFO-EKSPERT lub kopiowanie struktury plików programu do innego katalogu, na inny dysk lokalny lub sieciowy; formatowanie dysku, modyfikacja systemu operacyjnego (upgrade) (np. nałożenie Windows Vista na Windows XP), konwersja systemu plików na dysku twardym komputera (np. FAT16 na FAT32 lub FAT na NTFS), kompresja programowa dysku (np. Drive Space, itp. ), defragmentowanie dysku programami narzędziowymi, które powodują między innymi przemieszczenie plików z atrybutami: tylko do odczytu, systemowy, ukryty (R,S,H). Uzasadnione przypadki stosowania takich programów narzędziowych wymagają ustawienia w ich opcjach warunku nie przemieszczania plików z atrybutami RSH. 1.2 WERSJE PROGRAMU Komputerowy System INFO-EKSPERT jest dostępny w kilku wariantach, których podział wyznaczany jest niezależnymi od siebie względami funkcjonalności i sposobu udostępniania programu. Podział ze względu na funkcjonalność: INFO-DANE elektroniczna wersja wydawnictw Pojazdy Samochodowe Wartości Rynkowe oraz Pojazdy Samochodowe - Wyposażenie. Zawiera dane techniczne pojazdów, ich wartości na dany miesiąc i rok, listę wyposażenia standardowego oraz listę i wartości oferowanych elementów wyposażenia dodatkowego. INFO-AUTO Program do szybkiej wyceny pojazdów sprawnych. Wycena automatycznie uwzględnia: okres użytkowania pojazdu, przebieg, wpływ wyposażenia dodatkowego i kilka innych typowych korekt. INFO-STANDARD Program, który poza dostępem do danych umożliwia wykonanie dokładnej wyceny wybranego pojazdu oraz sporządzenie jej wydruku. Wycena uwzględnia: okres użytkowania pojazdu, przebieg, ocenę wpływu wyposażenia na jego wartość, korekty typowe i inne oraz korektę związaną ze zużyciem ogumienia. INFO-PLUS - Program w wersji INFO STANDARD rozbudowany o moduł wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

5 Cechy wyżej wymienionych wersji oprogramowania przedstawia poniższa tabelka: OPIS INFO INFO INFO INFO INFO-AUTO INFO-PLUS DANE AUTO STD. PLUS NET NET OPCJE PODSTAWOWE Ogólne Dane samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, motocykli, przyczep i samochodów kempingowych Dane samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, ciągników rolniczych Wartości pojazdów nowych i używanych Lista wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego z możliwością wydruku Rozbudowana lista danych technicznych Dane archiwalne za okres styczeń grudzień Dane archiwalne od stycznia 2005 roku Sieciowy tryb pracy (w sieci internet) + + Sieciowy tryb pracy (w sieci lokalnej) Pomoc interaktywna Zasady zakupu Licencja na użytkowanie na okres 12 miesięcy (nie limitowana liczba wycen) Dodatkowa opłata za dostęp do danych archiwalnych Zakup określonej liczby wycen + + Zakup pojedynczej wyceny za pomocą SMS + Dostęp do danych Limitowany okresem ważności licencji Limitowany liczbą wykupionych wycen + + Opłata za jedną wycenę umożliwia: a) wybór pojazdu i wejście do formularza jego wyceny 20 razy 20 razy b) wycenę wybranego pojazdu przy różnych parametrach 5 razy 10 razy Wyszukiwanie pojazdu po marce, roku produkcji, pojemności Wyszukiwanie pojazdu po numerze Info-Ekspert Wyszukiwanie pojazdu po marce, modelu, wersji, roku produkcji Przeglądanie bazy pojazdów Przeglądanie cen w walucie Euro Wydruk podstawowych danych pojazdu i jego wartości dla kolejnych roczników Porównanie modeli i wydruk porównania OPCJE ZWIĄZANE Z WYCENĄ Ogólne Wycena testowa / demo Wycena pojazdu znajdującego się w bazie Wycena pojazdu spoza bazy Wycena pojazdu na podstawie innej wcześniej wykonanej wyceny + + Oszacowanie rynkowego ubytku wartości pojazdu związanego z pierwszym uszkodzeniem o charakterze + + kolizyjnym Wycena w cenach BRUTTO / NETTO Wycena w złotych / EURO Tryb ubezpieczeniowy i tryb rzeczoznawcy Możliwość przesyłania wyceny pocztą ( ) Bazy użytkowników personalizacja ustawień w trybie sieciowym Korekta za: (A automatyczna, U użytkownika) Pierwszą rejestrację A A A A A Przebieg A A A A A Datę szkody A A A Wcześniejsze naprawy A A / U A / U A A / U Rynkowy ubytek wartości po pierwszej naprawie A - 5 -

6 Liczbę właścicieli A A / U A / U A A / U Aktualność badań technicznych A A / U A / U A A / U Indywidualny zakup za granicą A A / U A / U A A / U Stan utrzymania i dbałość o pojazd U U U Niewłaściwe serwisowanie pojazdu U U U Szczególny charakter eksploatacji U U U Regionalną sytuację rynkową U U U Konieczne naprawy pojazdu U U U Dodatkowe korekty definiowalne U U U Dodatkowe korekty definiowalne Wyposażenie Korekta za wyposażenie dodatkowe A A / U A / U A A / U Korekta za wyposażenie brakujące A A / U A / U A A / U Modyfikacja listy wyposażenia Możliwość tworzenia listy wyposażenia mimo braku informacji o wyposażeniu w bazie danych - w oparciu o listę ogólną w oparciu o listę wyposażenia zbliżonego pojazdu + + Definiowanie listy wyposażenia specjalnego przy wycenie pojazdów spoza bazy Katalog wartości bazowych Modyfikacja wartości bazowej pojazdu Dopisywanie danych do katalogu wartości bazowych Ogumienie Korekta za ogumienie ( stopień zużycia bieżnika) A / U A / U A / U Dostęp do bazy cenowej opon dla rynku krajowego Edycja tabeli ogumienia pojazdu Dokumentacja fotograficzna Możliwość dołączenia fotografii do wyceny Modyfikacje wczytanych fotografii zmiana rozdzielczości, przycinanie, obracanie, jasność, kontrast Umieszczanie na fotografiach obiektów graficznych - strzałek, zakreśleń, komentarzy Zarządzanie dokumentacją fotograficzną w układzie podglądu kolejnych stron wydruku Indywidualne formatowanie fotografii Współpraca z systemami kalkulacji napraw AUDATEX Otwieranie nowej wyceny na podstawie wybranej kalkulacji Audatex ze wstępną identyfikacją pojazdu + + Pobieranie danych z pliku * Bezpośrednie pobieranie danych z programu Audashare + + Komunikacja z webowym systemem AUDA-NET Możliwość dołączenia kalkulacji do wyceny Podgląd oraz wydruk dołączonej kalkulacji Przeniesienie z kalkulacji do wyceny obrazu uszkodzeń i kosztów naprawy Wycena pojazdu uszkodzonego Pomocniczy kosztorys naprawy Wprowadzanie zbiorczych danych o kosztach naprawy pojazdu Budowa obrazu uszkodzeń pojazdu + + Możliwość wprowadzenia listy elementów nieuszkodzonych + Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą stopnia uszkodzenia zespołów + + Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą urealnionego kosztu naprawy + + Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą zredukowanego kosztu naprawy + + Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą odzysku części + + Współpraca z systemem aukcyjnym AutoOnline + Wydruki Podstawowy Skrócony

7 Arkusz kontrolny Ocena techniczna Strona tytułowa Arkusz dotyczący wartości pojazdu uszkodzonego WPU + + Arkusz wyliczenia rynkowego ubytku wartości + + Kosztorys pomocniczy Dokumentacja fotograficzna Dołączona kalkulacja AUDATEX Opis powłoki lakierowej Wydruki dodatkowe Możliwość dołączenia własnego nagłówka do wydruków Indywidualna konfiguracja logo na wydrukach Budowa szablonów wydruków dodatkowych Eksport wydruków do formatu PDF Podział ze względu na sposób udostępnienia: Wersja jednostanowiskowa program jest dostępny wyłącznie z poziomu komputera, na którym został zainstalowany. Wersja serwerowa program jest zainstalowany na serwerze i udostępniony na dowolnej liczbie końcówek. Licencja ogranicza ilość użytkowników jednocześnie korzystających z programu. 1.3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE Do uruchomienia programu System INFO-EKSPERT potrzebne są: komputer typu PC z procesorem klasy Pentium ; Microsoft Windows (2003, 2008, XP, Vista, 7) ; minimum 512 MB pamięci operacyjnej (zalecane 1 GB) ; 300MB wolnego miejsca na twardym dysku dla instalacji programu bez baz danych. Komplet baz danych z jednego miesiąca wymaga ok. 20 MB przestrzeni dyskowej. Dodatkowo program w wersjach Info-Auto, Info-Standard i Info-Plus wymaga miejsca na zapisywanie wykonanych wycen; napęd CD-ROM (lokalny lub udostępniony sieciowo); minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 (zalecana 1024x762 lub większa). mysz, lub inne zgodne urządzenie wskazujące. 1.4 ZASADY DYSTRYBUCJI PROGRAMU Gotowy do zainstalowania program przekazywany jest na płycie CD-ROM wraz z numerem licencji oraz hasłem do aktywacji wstępnej. Instalację programu należy przeprowadzić z otrzymanej płyty CD. Program po uruchomieniu wymaga aktywacji. Procedura aktywacji została opisana w rozdziale 2.5 Aktywacja wersji jednostanowiskowej. Nie aktywowany program jednostanowiskowy pracuje jako wersja DEMO po wybraniu przycisku opcji [Wersja DEMO] przy wyświetleniu monitu dotyczącego aktywacji. Płyta CD zawiera następujące elementy: Pliki do pełnej instalacji programu i instalacji uaktualnień Systemu INFO-EKSPERT w wersji jednostanowiskowej i serwerowej oraz Administratora bazy użytkowników. Bazy danych Systemu INFO-EKSPERT z bieżącego miesiąca, które mogą być zainstalowane w stworzonym przez Użytkownika, wybranym katalogu dysku twardego komputera, za pomocą programów administrujących, lub odczytywane bezpośrednio z płyty CD. Archiwalne bazy danych - dostęp limitowany kodem dostępu do baz danych. Niniejszą instrukcję oraz przeglądarkę umożliwiającą jej odczytanie i drukowanie. Płyty CD dostarczane są Użytkownikom Systemu INFO-EKSPERT comiesięcznie, w okresie trwania umowy. Każda płyta posiada na etykiecie oznaczenie: miesiąca i roku odpowiadające aktualności baz danych oraz aktualnego numeru wersji przeznaczonego do dystrybucji

8 1.5 PRACA Z PROGRAMEM Uruchamianie programu odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku Windows. Jeżeli na pulpicie znajdują się ikony programów należy dwukrotnie kliknąć na obszar ikony. Alternatywnie można nacisnąć przycisk [Start], wybrać z pozycji Programy zakładkę INFO-EKSPERT, a następnie KSIE v.3, lub (gdy istnieje potrzeba wykonania wyceny zgodnie z Instrukcją określania wartości pojazdów nr 1/1998.) NP System Info-Ekspert, Praca z programem jest szczegółowo ujęta w pliku Pomocy, dostępnym poziomu okna głównego i wszystkich okien otwieranych kolejno w trakcie pracy. Pomoc uruchamia się przyciskiem [?/Pomoc], wykorzystując opcję >Pomoc znajdującą się w górnym menu lub poprzez wciśnięcie klawisza <F1>. Użycie klawisza <F1> powoduje interaktywne otwarcie zasobów Pomocy w miejscu odpowiadającym wykonywanym aktualnie zadaniom. Przykładowy wygląd okna Pomocy wywołanej ze stronie głównej wyceny przedstawia [Rys. 1-1]: Rys

9 2 INSTALACJA I URUCHAMIANIE PROGRAMU 2.1 INSTALACJA WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ I DEMONSTRACYJNEJ WSTĘP Wersja jednostanowiskowa Systemu INFO-EKSPERT (JS) jest programem przystosowanym do instalacji na jednym komputerze. Domyślną lokalizacją programu jest katalog C:\PSWR_WKJ. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany zarówno litery dysku jak i nazwy katalogu, w którym program zostanie zainstalowany. Wyceny sporządzone przez Użytkownika tą wersją programu są domyślnie zapisywane w katalogu USERS\COMMON, znajdującym się w katalogu programu. Dopuszczalny jest także zapis na dyskietce lub w podkatalogach katalogu USERS\COMMON np. USERS\COMMON\Styczeń2002. Tworzenie owych podkatalogów ma charakter jedynie porządkujący i każda osoba pracująca z tą samą kopią wersji jednostanowiskowej Systemu ma dostęp do wszystkich wycen stworzonych za jej pośrednictwem. Odczyt wcześniej stworzonych wycen jest możliwy zarówno z w/w katalogów, dyskietki jak i z płyty CD. W wersji jednostanowiskowej dane mogą być instalowane lokalnie tzn. na komputerze, na którym pracuje program. Jeżeli jednak jest on zainstalowany na komputerze pracującym w sieci, w której funkcjonuje więcej niż jedna kopia programu to możliwe jest zainstalowanie danych tylko na jednym z komputerów sieciowych (np. serwerze) a następnie udostępnienie ich innym użytkownikom. Możliwe jest także bezpośrednie korzystanie z danych zapisanych na dysku instalacyjnym. Wyboru lokalizacji źródła danych dokonuje się po uruchomieniu Systemu, w oknie Wybór rozdziału i miesiąca katalogu Program po uruchomieniu pracuje w trybie jednostanowiskowym. Jeżeli w lokalnej sieci zainstalowana jest również wersja serwerowa Systemu INFO-EKSPERT (SV) to możliwe jest przełączenie programu jednostanowiskowego w tryb sieciowy, aby współpracował on z bazą użytkowników znajdującą się np. na serwerze. Tryb sieciowy uaktywnia się w głównym oknie Systemu poprzez wybranie kolejno z menu Dane > Tryb sieciowy. Z lewej strony pojawi się wówczas znacznik zaznaczenia. Jednocześnie zostaną uaktywnione charakterystyczne dla wersji serwerowej wszystkie opcje głównego menu Użytkownik >... W wersji jednostanowiskowej użytkownik może korzystać z wycen i zapisywać je jedynie lokalnie w katalogu USERS\COMMON, natomiast praca w trybie sieciowym daje możliwość logowania się do bazy użytkowników znajdującej się na innym komputerze (serwerze) - tak jak przy wersji serwerowej. Wybór trybu sieciowego nie eliminuje dostępu do wycen zapisanych lokalnie - obie możliwości współistnieją, tzn. użytkownik może korzystać z wycen zapisanych lokalnie w katalogu USERS\COMMON jak i na serwerze, po uprzednim określeniu aktywnego użytkownika w oknie Ustawienie aktywnego użytkownika. Praca w tak opisanym trybie ma zastosowanie, gdy np. komputer przenośny jest czasowo dołączany do sieci INSTALACJA Po umieszczeniu płyty CD w napędzie powinien uruchomić się program startowy z oknem dialogowym System INFO-EKSPERT autoinstalacja. Jeżeli w systemie nie jest ustawiona opcja automatycznego uruchamiania płyty CD, to należy uruchomić program startowy znajdujący się w katalogu głównym płyty CD. Dokonuje się tego klikając kolejno na ikonę grupy Mój komputer, ikonę napędu CD, a następnie na ikonę pliku autorun.exe, który jest programem startowym. Okno to składa się z czterech sekcji. W każdej z nich umieszczone są przyciski uruchamiające okna odpowiedzialne za wykonanie konkretnych zadań zgodnych z przeznaczeniem danej sekcji. W pierwszej z nich, nazwanej Instalacja / uaktualnienie programu widoczny jest pełny zestaw przycisków, służących do instalacji programu. W zależności od wersji programu, jaką chcemy instalować oraz w przypadku wersji serwerowej w zależności od lokalizacji instalowanego programu (końcówka, serwer) należy kliknąć na odpowiedni przycisk. Druga z widocznych w oknie sekcji nazwana została Instalacja / przenoszenie danych. W sekcji tej znajduje się tylko jeden przycisk służący do uruchomienia okna, za pomocą którego można tworzyć katalog baz danych jak również przenosić, kopiować, usuwać wszelkie, znajdujące się w nim dane (Okno to jest opisane w rozdziale 2.3.2). Kolejna sekcja: Dokumentacja ma charakter pomocniczy - zawiera przyciski, pod którymi znajdują się pliki pomocy. Po pojawieniu się okna System INFO - EKSPERT autoinstalacja można przystąpić do uruchomienia właściwej instalacji. W tym celu należy nacisnąć przycisk z napisem [Wersja jednostanowiskowa] znajdujący się w sekcji Instalacja / uaktualnianie programu. [Rys. 2-1] - 9 -

10 Rys. 2-1 Otworzy się okno Instalacja / uaktualnianie programu jednostanowiskowego [Rys. 2-2] zawierające listę wszystkich komponentów niezbędnych do prawidłowego działania Systemu INFO-EKSPERT w wersji jednostanowiskowej łącznie z proponowanymi lokalizacjami dla programu i dla danych Rys. 2-2 Informacje widoczne po pojawieniu się tego okna (ścieżki dostępu, instalacja skrótów, motoru baz danych) zależne są w głównej mierze od tego, czy program instalowany jest po raz pierwszy czy też jest to już jego aktualizacja. Jeżeli bowiem instalacja przeprowadzana jest na komputerze, na którym dotychczas nie było Systemu INFO EKSPERT w oknie pojawią domyślne ścieżki dostępu: dla katalogu programu będzie to C:\PSWR_WKJ a dla baz danych C:\PSWRDANE. W sekcji Pozostałe elementy na zielono, czyli z przeznaczeniem do zainstalowania, zaznaczone będą wszystkie komponenty. Chcąc zachować ich domyślne ustawienia należy kliknąć przycisk [Instaluj]. Pojawi się okienko z pytaniem Instalować wybrane elementy? Po kliknięciu na przycisk [Tak] rozpocznie się instalacja wszystkich komponentów z pozostawieniem ich domyślnych ustawień. Zakończenie całej operacji sygnalizowane jest stosownym komunikatem, a klikniecie na przycisk [OK] spowoduje całkowite zakończenie procesu instalacji; program będzie gotowy do uruchomienia i aktywowania. W przypadku gdy dokonujemy jedynie aktualizacji programu szczególną uwagę należy zwrócić na dwie pierwsze sekcje: Podstawowe pliki programu i Bazy danych, ponieważ od ich ustawienia zależy czy aktualizacja przebiegnie prawidłowo. Jeżeli w trakcie pierwszej instalacji Systemu Info Ekspert zostały zmienione wspomniane ustawienia, program je zapamięta i jako katalogi docelowe dla programu oraz dla baz danych pojawią rzeczywiste ścieżki dostępu do nich.

11 Opis pół i działania przycisków: - Przycisk zaznaczenia - kolor zielony przycisku sygnalizuje, że po późniejszym naciśnięciu przycisku [Instaluj], zaznaczone komponenty zostaną zainstalowane we wskazanym miejscu. - Przycisk odznaczenia - kolor czerwony przycisku sygnalizuje, że po późniejszym naciśnięciu przycisku [Instaluj], odznaczone komponenty nie zostaną zainstalowane. Pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu przeznaczonego na wykonywalne pliki programu System INFO-EKSPERT. Domyślnie proponowany jest katalog, w którym jest już zainstalowany program lub w przypadku pierwszej instalacji katalog C:\PSWR_WKJ. Pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu przeznaczonego dla bazy danych programu. Domyślnie proponowany jest katalog, w którym były już wcześniej zainstalowane lub w przypadku pierwszej instalacji katalog C:\PSWRDANE. Przy instalacji danych zaznaczenie opcji: Kasuj dane starsze niż spowoduje, że na dysku pozostaną jedynie dane z zadanej liczby miesięcy. Starsze dane zostaną usunięte z dysku, a dostęp do nich będzie dostępny jedynie z płyty CD. UWAGA! Korzystając z niniejszego okna można zainstalować jedynie dane z bieżącego miesiąca. W sytuacjach, gdy istnieje potrzeba instalacji innego zakresu danych niż tylko aktualny miesiąc należy po uruchomieniu programu startowego nacisnąć przycisk Okno obsługi danych opisane w rozdziale Obie ścieżki dostępu można wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć jednego z przycisków znajdujących się po prawej stronie pola: - Przycisk otwiera standardowe okno systemu windows Wybór katalogu z... Katalog z danymi zawiera plik nagłówkowy bazy_ksie.txt natomiast katalog z programem - plik wykonywalny wycena.exe. Po wskazaniu katalogu spełniającego w/w kryterium pojawia się stosowny komunikat. Okno Wybór katalogu z... umożliwia również wskazanie katalogu nie zawierającego wspomnianych plików jak również utworzenie nowego katalogu. - Przycisk umożliwia znalezienie właściwego katalogu znajdujących się na dysku lokalnym bądź na zamapowanym dysku innego komputera dostępnego w sieci. Po naciśnięciu przycisku program prosi o podanie oznaczenia dysku, który ma być przeszukany (domyślnie c:), a następnie po znalezieniu katalogu z programem, bądź z danymi - otwiera go. W przypadku, gdy na dysku znalezione zostało więcej katalogów - program wyświetla Okno wyboru katalogu Program instalacyjny rozpoznaje ewentualny fakt istnienia utworzonych skrótów w Menu Start oraz na Pulpicie do wykonywalnego pliku programu System INFO-EKSPERT JS (wycena_n.exe) - zaznaczenie tej opcji spowoduje utworzenie skrótów do programu w Menu Start systemu operacyjnego Windows; Gdy w Menu Start znajduje się poprawnie utworzone skróty do programów - wtedy przycisk przyjmuje kolor czerwony sygnalizując brak konieczności ponownego tworzenia skrótów. Jeżeli przynajmniej jeden ze skrótów nie był wcześniej utworzony lub wskazuje na wykonywalny plik zlokalizowany w katalogu innym od opisanego w polu powyżej - wówczas przycisk przyjmuje kolor zielony. Po naciśnięciu przycisku [Instaluj], zaleca się zgodnie z propozycją usunięcie starych skrótów i zastąpienie ich nowotworzonymi. - zaznaczenie tej opcji spowoduje utworzenie ikony skrótu do programu System INFO-EKSPERT zlokalizowanej na Pulpicie systemu operacyjnego Windows; Gdy na Pulpicie znajduje się już poprawnie utworzony skrót do programu wtedy przycisk przyjmuje kolor czerwony sygnalizując brak konieczności ponownego tworzenia skrótu. Jeżeli skrót nie był wcześniej utworzony lub wskazuje na wykonywalny plik zlokalizowany w katalogu innym od opisanego w polu powyżej - wówczas przycisk przyjmuje kolor zielony. Po naciśnięciu przycisku [Instaluj], zaleca się zgodnie z propozycją usunięcie starego skrótu i zastąpienie go nowotworzonym. - System INFO-EKSPERT wymaga do działania zainstalowanego motoru bazy danych BDE (Borland Database Engine). Dodatkowe informacje związane z jego instalacją znajdują się w rozdziale 2.2 Instalacja motoru baz danych. Program instalacyjny rozpoznaje ewentualny fakt wcześniejszego zainstalowania BDE. Wówczas przycisk z lewej strony ma kolor czerwony sygnalizując brak konieczności ponownej instalacji BDE. - przycisk uaktywniający niniejszy plik pomocy - przycisk przerywający instalację

12 - naciśnięcie tego przycisku uruchomi proces instalacji 2.2 INSTALACJA MOTORU BAZ DANYCH Rys. 2-3 Motor baz danych (Borland Database Engine) to oprogramowanie umożliwiające komunikację pomiędzy programem, a bazami danych Jego instalację powoduje naciśnięcie przycisku znajdującego się w oknach uruchamianych przyciskami: - [Wersja jednostanowiskowa] zlokalizowanymi w sekcji Instalacja / uaktualnianie programu [Rys. 2-3]. - [Wersja serwerowa administrator] lub - [Wersja serwerowa - końcówka] Instalacji BDE dokonuje się tylko raz - w związku z tym przy kolejnych instalacjach / uaktualnieniach program instalacyjny rozpoznaje ewentualny fakt wcześniejszego zainstalowania BDE - wówczas przycisk zaznaczający gotowość do instalacji BDE będzie zawsze domyślnie czerwony. W przypadku chęci wymuszenia ponownej instalacji wystarczy wcisnąć przycisk tak by zmienił się na zielony oraz uruchomić instalację przyciskiem [Instaluj]. Oprócz instalacji, Motor baz danych nie wymaga żadnej obsługi ze strony użytkownika. Przy zainstalowanej wersji serwerowej Motor baz danych należy zainstalować na każdej końcówce, na której ma być uruchamiany System INFO-EKSPERT. Po zakończeniu się procesu instalacyjnego pojawi się okno Setup Complete [Rys. 2-4]. Rys

13 W oknie tym komputer poinformuje użytkownika o pomyślnym zakończeniu instalacji stosownym komunikatem oraz zasugeruje wybór jednej z dwóch opcji: - z restartem i ponownym załadowaniem systemu operacyjnego - Yes, I want to restart my computer now - (Tak, chcę zrestartować teraz komputer) - opcja zalecana; - bez restartu i ponownego załadowania systemu operacyjnego - No, I will restart my computer later - (Nie, zrestartuję mój komputer później). Aby zakończyć instalację należy kliknąć przycisk [Finish] [Rys. 2-4]

14 2.3 DANE INSTALACJA DANYCH Uwaga! Aby było możliwe wykonywanie jakichkolwiek operacji związanych z danymi konieczne jest, aby na komputerze był zainstalowany motor bazy danych (BDE). Dane, zapisane w formacie umożliwiającym współpracę z Systemem INFO-EKSPERT znajdują się na płycie CD w dwóch katalogach. Pierwszy z nich - \ARCHIWUM zawiera katalogi z danymi z ubiegłych miesięcy. Drugi zaś - \DANE_WIN zawiera katalog danych z obecnego miesiąca. Wybrany zakres danych można także zainstalować na dysku twardym - lokalnym lub sieciowym. Optymalne wydaje się posiadanie na twardym dysku zainstalowanych danych z ostatniego miesiąca (szybszy dostęp), a w przypadku potrzeby skorzystania z danych archiwalnych odwoływanie się do płyty CD. Przełączania pomiędzy płytą a dyskiem dokonuje się w Systemie INFO-EKSPERT w oknie Wybór rozdziału i miesiąca katalogu poprzez wybór jednej z opcji w sekcji Źródło danych. Uwaga! Dane należy instalować w chwili, gdy nie jest uruchomiona żadna końcówka Systemu INFO- EKSPERT. Aby zainstalować dane z bieżącego miesiąca, należy uruchomić program startowy z płyty CD. Następnie po wyświetleniu okienka dialogowego System INFO-EKSPERT autoinstalacja, zaznaczyć odpowiednią opcję [Rys. 2-5] znajdującą się w oknach uruchamianych przyciskami [Wersja jednostanowiskowa] lub [Wersja serwerowa serwer] w sekcji Instalacja / uaktualnianie programu. Rys. 2-5 Opcja Bazy danych... to pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu przeznaczonego dla bazy danych programu. Domyślnie proponowany jest katalog, w którym były już wcześniej zainstalowane dane. W przypadku pierwszej instalacji dla wersji serwerowej, zaleca się wypełnienie tego pola za pośrednictwem okna Domyślne ustawienia katalogów (serwer), a dla wersji jednostanowiskowej proponowany jest katalog, C:\PSWRDANE. Przy instalacji danych zaznaczenie opcji: Kasuj dane starsze niż spowoduje, że na dysku pozostaną jedynie dane z zadanej liczby miesięcy. Starsze dane zostaną usunięte z dysku, a dostęp do nich będzie dostępny jedynie z płyty CD. Ścieżkę dostępu można wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć jednego z przycisków znajdujących się po prawej stronie pola: - Przycisk otwiera standardowe okno systemu windows Wybór katalogu z... Katalog z danymi zawiera plik nagłówkowy nbooks.dbf. Po wskazaniu katalogu spełniającego w/w kryterium pojawia się stosowny komunikat. Okno Wybór katalogu z... umożliwia również wskazanie katalogu nie zawierającego wspomnianych plików jak również utworzenie nowego katalogu. - Przycisk umożliwia znalezienie właściwego katalogu znajdujących się na dysku lokalnym bądź na zamapowanym dysku innego komputera dostępnego w sieci. Po naciśnięciu przycisku program prosi o podanie oznaczenia dysku, który ma być przeszukany (domyślnie c:), a następnie po znalezieniu katalogu z programem, bądź z danymi - otwiera go. W przypadku, gdy na dysku znalezione zostało więcej katalogów - program wyświetla Wyszukanie katalogu z... Okno obsługi danych W sytuacjach gdy istnieje potrzeba: deinstalacji danych instalacji innego zakresu danych niż aktualny miesiąc należy, po uruchomieniu programu startowego nacisnąć przycisk [Okno obsługi danych] znajdujący się w sekcji Instalacja / uaktualnianie programu [Rys. 2-6]

15 Rys. 2-6 Dokładne wyjaśnienie sposobu funkcjonowania tego okna znajduje się w pliku pomocy, który wywołuje się poprzez naciśnięcie klawisza <F1>, jak również w rozdziale (Okno obsługi danych) OKNO OBSŁUGI DANYCH Rys. 2-7 Okno obsługi danych [Rys. 2-7] służy do zarządzania bazami danych Systemu INFO-EKSPERT. Składa się z dwóch paneli, w których może być wyświetlana zawartość katalogów z danymi. Jeżeli panel jest opisany jako Tylko do odczytu to oznacza to, że wyświetlany jest w nim np. katalog z płyty CD, który może posłużyć wyłącznie jako źródło danych. Za pomocą tego okna można dokonywać w zainstalowanej na dysku twardym komputera bazie danych wszelkich zmian, począwszy od jej stworzenia aż po kopiowanie i usuwanie odpowiednio zaznaczonych jej elementów. Okno obsługi danych uruchamiane jest po kliknięciu na przycisk o tej samej nazwie, który pojawia się w oknie pojawiającym się po umieszczeniu w napędzie CD-ROM płyty instalacyjnej Systemu INFO EKSPERT. W lewym panelu automatycznie zostanie wyświetlona kompletna baza danych, umieszczona w katalogu :\ARCHIWUM na płycie CD. Aby stworzyć na dysku twardym katalog, w którym umieszczone

16 zostaną dane trzeba kliknąć na przycisk [F4-Twórz]. Pojawi się standardowe okno Windows, w którym po wybraniu dysku i katalogu dla danych należy kliknąć na przycisk [Utwórz nowy folder]. Po utworzeniu nowego folderu (katalogu) w miejscu nazwy Nowy folder można wprowadzić własną charakterystyczną nazwę katalogu (np. PSWR_DANE, INFODANE etc.). Zmianę nazwy można zainicjować np. wskazując nowy folder oraz odpowiednią opcję na liście rozwijanej pod prawym przyciskiem myszki.po utworzeniu katalogu należy kliknąć myszką przycisk [OK]. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący, że wybrany katalog zostanie skonfigurowany tak aby można było w nim umieścić dane pojazdów. Informację tą zatwierdzamy klikając na przycisk [OK]. W lewym panelu pojawi się ścieżka dostępu do wybranego katalogu. Do tak utworzonej struktury należy jeszcze skopiować dane z płyty CD-ROM. W tym celu trzeba najechać kursorem myszy i kliknąć na rok lub na miesiąc wybranego katalogu, znajdującego się w lewym panelu okna. Ostatni etap to kliknięcie po kolei na przyciski: [INS Zazn.] oraz [F5-Kopiuj]. Po zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlona informacja Kopiowanie zakończone. Uwaga. Nowy folder (katalog), będący docelową lokalizacją baz danych Komputerowego Systemu INFO- EKSPERT, należy stworzyć w katalogu głównym wybranego dysku. Nie należy tworzyć lokalizacji jako podkatalog w katalogu stworzonym wcześniej jako lokalizacja dla plików Systemu INFO-EKSPERT. Opis pół i działania przycisków: - pole, w którym wyświetlana jest informacja o ilości wolnego miejsca na dysku. W przypadku usuwania danych widoczna w polu ilość wolnego miejsca zwiększy się dopiero po usunięciu tych danych także z systemowego kosza. - nazwa aktualnie wyświetlanego katalogu z danymi. Aby zmienić katalog należy nacisnąć przycisk co spowoduje otwarcie standardowego okno systemu windows Przeglądanie w poszukiwaniu folderu (Wybór katalogu z danymi). Katalog z danymi musi zawierać plik nbooks.dbf i/lub bazy_ksie.dbf. Granatowe tło pola informuje, że dany panel jest aktywny - do niego będą się odnosiły operacje uruchamiane za pomocą znajdujących się w dolnej części okna przycisków. - tablica danych - tabela pokazująca, jakie dane zainstalowane są w katalogu opisanym powyżej. Okno obsługuje dwa typy danych: dane nowe oznaczone kolorem niebieskim w formacie do wersji 3 Komputerowego Systemu Info- Ekspert oraz dane stare do wykorzystania przez starsze wersje oprogramowania Kropka w tabeli sygnalizuje istnienie zainstalowanych danych dla kategorii pojazdów (określonych w nagłówku odpowiedniej kolumny) w wybranym miesiącu i roku. Poniżej podane są opisy oznaczeń zastosowanych w nagłówkach: O samochody osobowe; M motocykle; K przyczepy kempingowe i lekkie; D samochody dostawcze; C samochody ciężarowe; T samochody terenowe; A autobusy; R ciągniki rolnicze; N naczepy; P przyczepy; S samochody kempingowe; - <Insert> - przycisk służący do zaznaczania/odznaczania pól reprezentujących określone dane w katalogu. Zaznaczone dane symbolizuje znak. Gdy kursor wskazuje pole konkretnego rodzaj pojazdu zaznaczanie/odznaczanie dotyczy wskazywanego pola. Gdy wskazywany jest rok bądź miesiąc zmiana zaznaczenia dotyczy całego wiersza (pełnej bazy z danego miesiąca) - <F4> - Po naciśnięciu przycisku otwiera się okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu (Wskaż / utwórz katalog dla danych). Pozwala ono, utworzenie w wybranym miejscu (katalogu

17 docelowym) pustego pliku nagłówkowego, który będzie pełnił funkcję spisu treści dla danych. Jest to konieczne przed zainstalowaniem danych w nowej lokalizacji - <F5> - kopiuje dane znajdujące się w aktywnym oknie i zaznaczone klawiszem <Insert> do katalogu, którego zawartość jest wyświetlana w drugim oknie. - <F6> - odtwarza plik danych (nbooks.dbf i/lub bazy_ksie.dbf) we wskazanym katalogu z danymi. Plik ten zawiera informacje, które są niezbędne do właściwej identyfikacji struktury i zakresu danych znajdujących się na dysku. Jego uszkodzenie uniemożliwia prawidłowy dostęp do danych. Operację odtwarzania pliku nagłówkowego danych należy wykonać, jeżeli pojawiają się problemy związane z instalacją lub otwieraniem danych.. - <F7> - umożliwia znalezienie katalogu z danymi znajdującymi się na dysku lokalnym bądź na zamapowanym dysku innego komputera dostępnego w sieci. Po naciśnięciu przycisku program prosi o podanie rodzaju danych (domyślnie nowe dane w formacie do wersji 3 Komputerowego Systemu Info-Ekspert oraz oznaczenia napędu (udostępnionego zamapowanego zasobu), który ma być przeszukany (domyślnie c:) a następnie po znalezieniu katalogu z danymi - otwiera go. W przypadku, gdy na dysku znajduje się więcej katalogów z danymi - program wyświetla Okno wyboru katalogu. UWAGA! Jeżeli pracujący w sieci dysk innego komputera nie został wcześniej zamapowany - wówczas w celu odnalezienia zapisanych na nim danych należy użyć przycisku znajdującego w górnej części panelu, na którym mają być wyświetlane dane. - <F8> - usuwa zaznaczone klawiszem <Insert> dane z aktywnego okna. Gdy aktywnym panelem jest katalog Tylko do odczytu wówczas przycisk jest nieaktywny. - <F10> - kończy procedurę instalacji, bądź usuwania danych UDOSTĘPNIANIE, LOKALIZACJA Dla programu w wersji serwerowej albo w sytuacji, gdy programy jednostanowiskowe są zainstalowane na komputerach połączonych w sieć, możliwych jest kilka wariantów korzystania z baz danych. Rozwiązaniem najprostszym jest instalacja baz danych na udostępniony dysk sieciowy, do którego użytkownicy mają nadane przynajmniej prawo do odczytu. Korzyścią z zastosowania tego rozwiązania jest wykonanie comiesięcznych aktualizacji baz danych jako jednorazowej operacji na pojedynczym komputerze. Warunkiem prawidłowego wykonania tej operacji jest wyłączenie na czas wykonywania aktualizacji, wszystkich końcówek Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT w sieci lokalnej. Istnieje również możliwość instalowania baz danych lokalnie - tam gdzie zainstalowano Komputerowy System INFO-EKSPERT. Wadą takiego rozwiązania jest większa pracochłonność przy comiesięcznych aktualizacjach baz oraz sumarycznie większa zajętość pojemności dysków, natomiast zaletą zmniejszenie obciążenia sieci. Kolejne rozwiązanie to wskazanie z poziomu Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT, jako źródła danych katalogu..\archiwum lokalnego, lub sieciowego czytnika CD. Umożliwia to w miarę komfortową i poprawną pracę z Komputerowym Systemem INFO-EKSPERT. W dużej mierze komfort tego rozwiązania zależy od uwarunkowań sprzętowych komputera, (szybkość czytnika rzutuje na czas przeszukiwania bazy, czas otwierania wyceny pojazdu, itp.), a także od częstotliwości wymiany płyt CD z na płyty innych aplikacji. Dopuszczalne jest łączenie opisanych powyżej rozwiązań - użytkownicy w zależności od chwilowych uwarunkowań mogą stosunkowo łatwo z poziomu Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT zmieniać źródło danych. W takim przypadku wskazane jest zapoznanie użytkowników z mechanizmem przełączania źródła danych z poziomu programu

18 2.4 URUCHOMIENIE WERSJI DEMONSTRACYJNEJ Komputerowy System INFO-EKSPERT uruchamia się poprzez przycisk Start, potem Programy, grupę INFO-EKSPERT i ikonę KSIE v.3 (JS), lub poprzez kliknięcie tej samej ikony przeniesionej wcześniej na pulpit Windows (zalecane). Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetli się okno z komunikatem o nie przeprowadzonej aktywacji. Po pojawieniu się okna UWAGA! [Rys. 2-8] naciśnięcie przycisku [Wersja DEMO] spowoduje uruchomienie programu System INFO-EKSPERT w wersji demonstracyjnej. W wersji DEMO program pracuje wyłącznie na podstawie danych dla pojazdów osobowych i ciężarowych marki Renault. Część opcji Systemu jest niedostępna, a na wydrukach generowanych przez program widnieje oznaczenie DEMO. 2.5 AKTYWACJA WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ Program - po instalacji i instalacji motoru bazy danych - wymaga (przeprowadzonej jednorazowo) aktywacji. Uwaga!!!. Przed aktywacją programu, należy upewnić się czy Użytkownik ma pełne prawa dostępu do katalogu, w którym został zainstalowany program i do jego podkatalogów. Jeżeli program ma być uruchamiany przez kilku Użytkowników wszyscy oni muszą mieć ustawiony pełne prawa dostępu, do wspomnianych katalogów. System INFO-EKSPERT uruchamia się poprzez przycisk Start, potem Programy, grupa INFO-EKSPERT i ikonę KSIE v.3 (JS) lub poprzez klikniecie tej samej ikony na pulpicie Windows. Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetli się okno [Rys. 2-8] z komunikatem o nie przeprowadzonej aktywacji programu. Rys. 2-8 Aktywacja w systemie KLUCZA AKTYWUJĄCEGO składa się z dwóch etapów opisanych w rozdziałach: Aktywacja wstępna ( ) Aktywacja końcowa ( ) Uwaga. Aktywowanie zainstalowanego Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT bezwzględnie wymaga sprawdzenia przed jego uruchomieniem czy aktualna data systemowa komputera jest zgodna z datą

19 kalendarzową. Nie zastosowanie się do tego zalecenia, również w chwili uruchamiania już aktywowanego Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT może spowodować zablokowanie pełnej funkcjonalności programu, aż do momentu konsultacji z INFO-EKSPERT. Bieżący stan aktywacji w każdej chwili można sprawdzić wybierając z menu Głównego okna programu opcję Dane > Parametry aktywacji. Po uruchomieniu i aktywowaniu programu Użytkownik powinien wskazać lokalizację baz danych pojazdów samochodowych, z których korzystał będzie Komputerowy System INFO-EKSPERT i które wcześniej zostały zainstalowane na dysku twardym. W tym celu, z poziomu okna Wybór rozdziału i miesiąca katalogu w sekcji Źródło danych należy wskazać właściwą ścieżkę dostępu. Jeżeli nie jest to ścieżka X:\ARCHIWUM odwołująca się do katalogu na płycie CD Komputerowego Systemu INFO - EKSPERT (trzecia opcja) wówczas po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków wyświetlone zostanie okno Wybór katalogu z danymi [Rys. 2-9]. Rys. 2-9 Po wskazaniu właściwego dysku i katalogu, w którym została zainstalowana baza danych, należy nacisnąć przycisk [OK]. Jeżeli wskazano właściwy katalog program wyświetli stosowny komunikat, który należy zaakceptować. Po tej akceptacji program jest w pełni zdolny do działania. UWAGA! Uzyskanie chwilowego dostępu do określonego miesiąca danych odbywa się po wybraniu z menu Głównego okna programu opcji Dane > Kod aktywacji danych. Aktywacja odbywa się poprzez wpisanie kodu otrzymanego z INFO-EKSPERT. Kod jest aktywny do momentu zamknięcia programu. Po zamknięciu i uruchomieniu programu kod musi być wpisany ponownie

20 2.6 INSTALACJA WERSJI SERWEROWEJ osoba upoważniona do wykonywania zadań na sieci lokalnej. UWAGA!!! Instalacji Systemu INFO-EKSPERT w wersji serwerowej powinien dokonać administrator sieci lub Wskazówki do instalacji oprogramowania Program należy instalować na udostępnionym dysku fizycznego serwera sieci, lub, jeżeli nie jest to możliwe, na dysku komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7. Użytkownicy Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT muszą mieć pełny dostęp do katalogu, w którym będzie zainstalowany program. Ograniczenie tych praw uniemożliwi aktywację programu lub spowoduje wyświetlanie komunikatu o błędach lub braku aktywacji mimo jej prawidłowego przeprowadzenia. Stosowane określenia: Końcówka - komputer z poziomu, z którego będzie uruchamiany System INFO-EKSPERT. Udostępniony zasób - zasób (dysk lub katalog) fizycznego serwera sieci (zalecane!) lub innego komputera (dopuszcza się by była to jedna z końcówek) udostępniony dla wszystkich użytkowników Systemu INFO-EKSPERT. Serwer komputer, na którym został utworzony udostępniony zasób. Komputer administratora - komputer (może to być jedna z końcówek), z którego będzie zarządzana baza użytkowników. Katalog programu - katalog, w którym będzie instalowany program Katalog bazy użytkowników - katalog, w którym będzie ulokowana baza użytkowników. Katalog roboczy - katalog na pliki tymczasowe na końcówce. Po umieszczeniu płyty CD w napędzie powinien uruchomić się program startowy z oknem dialogowym System INFO-EKSPERT autoinstalacja. Jeżeli w systemie nie jest ustawiona opcja automatycznego uruchamiania płyty CD, to należy uruchomić program startowy znajdujący się w katalogu głównym płyty CD. Dokonuje się tego klikając kolejno na ikonę grupy Mój komputer, ikonę napędu CD, a następnie na ikonę pliku autorun.exe, który jest programem startowym. Instalację wersji serwerowej należy po kolei przeprowadzić: na serwerze na komputerze administratora, z którego należy dodatkowo stworzyć bazę użytkowników na końcówkach. Program - po instalacji i instalacji motoru bazy danych - wymaga (przeprowadzonej jednorazowo) aktywacji. Aktywację w systemie KLUCZA AKTYWUJĄCEGO przeprowadza się na serwerze za pomocą programu instalacyjnego płyty CD. Sposób aktywacji programu został opisany w rozdziale Aktywacja wersji serwerowej UWAGA! Zastosowany modułu zabezpieczający "zapamiętuje" czas ostatniego uruchomienia programu i nie pozwala na pracę programu gdy czas systemowy jest wcześniejszy niż czas jego ostatniego uruchomienia. W związku z tym należy zapewnić zsynchronizowanie na końcówkach czasu z serwerem na przykład poprzez wstawienie linii: "NET TIME \\Nazwa_Serwera/SET/YES" do skryptów logowania użytkowników lub do pliku autoexec.bat (można też stworzyć plik z rozszerzeniem *.bat zawierający tą linię i umieścić skrót do niego w grupie Autostart ) Wersja serwerowa Systemu INFO-EKSPERT (SV) jest przeznaczona do pracy w sieci lokalnej. Program jest instalowany na jednym komputerze (serwerze), natomiast uruchamiany jest z dowolnej ilości końcówek. Maksymalna ilość jednocześnie pracujących końcówek jest równa ilości zakupionych licencji

21 2.6.1 INSTALACJA WERSJI SERWEROWEJ NA SERWERZE Po pojawieniu się okna System INFO - EKSPERT autoinstalacja można przystąpić do uruchomienia właściwej instalacji. W tym celu należy nacisnąć przycisk z napisem [Wersja serwerowa - serwer] znajdujący się w sekcji Instalacja / uaktualnianie programu. [Rys. 2-10] Rys Otworzy się okno Instalacja / uaktualnianie programu serwerowego [Rys. 2-11] zawierające listę wszystkich komponentów niezbędnych do prawidłowego działania Komputerowego Systemu INFO- EKSPERT w wersji serwerowej łącznie z proponowanymi lokalizacjami dla programu i dla danych Rys Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przy instalacji wersji serwerowej jest przygotowanie udostępnionego zasobu, czyli stworzenie odpowiedniego katalogu, i udostępnienie go wszystkim przyszłym użytkownikom Systemu INFO-EKSPERT z pełnymi prawami dostępu ( potem można ograniczyć prawa do niektórych jego podkatalogów ). Sposób przygotowania udostępnionego zasobu, na komputerze pracującym pod systemem Windows, przedstawia wizualna prezentacja dostępna z poziomu tego okna. W zależności od tego czy do pracy w sieci zainstalowana zostanie jedna czy więcej wersji programu, zakładamy odpowiednią dla tejże ilości liczbę katalogów w udostępnionym wcześniej zasobie. W tym celu należy kliknąć przycisk [Domyślne ustawienia katalogów] - pojawi się okno o takiej samej nazwie (opisane

22 w rozdziale 2.6.2). Po zatwierdzeniu ilości oraz rodzaju wersji jakie mają być przeznaczone do instalacji, w sekcji Podstawowe pliki programu pojawią się ścieżki dostępu do katalogów, wskazujących lokalizację tychże programów. Następny etap to wskazanie katalogu dla danych. Przy pierwszej instalacji, po ustawieniu katalogów programu, w sekcji Bazy danych w udostępnionym zasobie, domyślnie zostanie wskazany katalog X:\DANE (X udostępniony zasób) jako ten, w którym fizycznie będą umieszczone bazy danych. Zmiana tej lokalizacji, nawet poza udostępniony zasób nie wpłynie na działanie programu o ile nowa lokalizacja również będzie udostępniona użytkownikom Systemu INFO EKSPERT. Kolejny proces konfiguracji wersji serwerowej to założenie i wskazanie katalogu dla bazy użytkowników. Podobnie jak w przypadku instalacji baz danych, również i tu, w udostępnionym zasobie zostanie wskazany domyślny katalog X:\BAZA_U. Przy instalacji bazy użytkowników istotnym wymogiem jest ten, że jej katalog musi zostać umieszczony w udostępnionym zasobie, czyli w tym, w którym znajdują się katalogi programu. Po zaznaczeniu wszystkich wybranych komponentów należy kliknąć na przycisk [Instaluj]. Pojawi się okienko z pytaniem Instalować wybrane elementy?. Po kliknięciu na przycisk [Tak] rozpocznie się instalacja wszystkich komponentów z pozostawieniem ich domyślnych ustawień. Zakończenie całej operacji sygnalizowane jest stosownym komunikatem, a klikniecie na przycisk [OK] spowoduje całkowite zakończenie tej części procesu instalacji wersji serwerowej, która bezpośrednio dotyczy samego serwera. Następny etap to instalacja wersji serwerowej na końcówce (opisana w rozdziale 2.6.6). Pomimo tego, iż program daje możliwość edycji większości ustawień konfiguracji wersji serwerowej, zaleca się pozostawienie ustawień domyślnych, proponowanych przez program. Ułatwia to bowiem późniejszą diagnostykę całego Systemu czy, w skrajnych przypadkach, jego naprawę. Opis pół i działania przycisków: Przycisk otwiera okno Domyślne ustawienia katalogów (serwer) (opisane w rozdziale 2.6.2), w którym Użytkownik może określić lokalizację udostępnionego zasobu, jak również wskazać wersje programu do zainstalowania. Przycisk uruchamiający wizualną prezentację przygotowania udostępnionego zasobu. - Przycisk zaznaczenia - kolor zielony przycisku sygnalizuje, że po późniejszym naciśnięciu przycisku [Instaluj], zaznaczone komponenty zostaną zainstalowane we wskazanym miejscu. - Przycisk odznaczenia - kolor czerwony przycisku sygnalizuje, że po późniejszym naciśnięciu przycisku [Instaluj], odznaczone komponenty nie zostaną zainstalowane. Pola edycyjne do wskazania ścieżek dostępu do katalogów przeznaczonych na wykonywalne pliki Systemu INFO- EKSPERT. Możliwe jest równoległe użytkowanie programu w czterech wersjach: INFO-PLUS, INFO-STANDARD, INFO-AUTO oraz INFO-DANE - wtedy każda z wersji musi być instalowana w oddzielnym katalogu. Program domyślnie podaje katalogi, w których były wcześniej zainstalowane odpowiednie wersje programu. W przypadku pierwszej instalacji, zaleca się wypełnienie tych pól za pośrednictwem okna Domyślne ustawienia katalogów (serwer) (opisane w rozdziale 2.6.2). Pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu przeznaczonego dla bazy danych programu. Domyślnie proponowany jest katalog, w którym były już wcześniej zainstalowane dane. W przypadku pierwszej instalacji, zaleca się wypełnienie tego pola za pośrednictwem okna Domyślne ustawienia katalogów (serwer) (opisane w rozdziale 2.6.2). Przy instalacji danych zaznaczenie opcji: Kasuj dane starsze niż spowoduje, że na dysku pozostaną jedynie dane z zadanej liczby miesięcy. Starsze dane zostaną usunięte z dysku, a dostęp do nich będzie dostępny jedynie z płyty CD. UWAGA! Korzystając z niniejszego okna można zainstalować dane z bieżącego miesiąca. W sytuacjach, gdy zaistnieje potrzeba instalacji innego zakresu danych niż tylko aktualny miesiąc należy po uruchomieniu programu startowego nacisnąć przycisk Okno obsługi danych (rozdział 15). Pole do wskazania ścieżki dostępu do katalogu przeznaczonego dla bazy użytkowników, dzięki której istnieje

23 możliwość definiowania użytkowników, zarządzania ich prawami dostępu, hasłami, etc. Program domyślnie podaje katalog dotychczas używanej bazy użytkowników Systemu INFO-EKSPERT. Kolor czerwony przycisku wskazuje, że wymieniony katalog istnieje i nie ma konieczności ponownego jego utworzenia. Jeżeli program instalacyjny nie może potwierdzić lokalizacji katalogu - wówczas przycisk przyjmuje kolor zielony sygnalizując potrzebę powtórnego stworzenia katalogu bazy użytkowników. W przypadku pierwszej instalacji, zaleca się wypełnienie tego pola za pośrednictwem okna Domyślne ustawienia katalogów (serwer) (opisane w rozdziale 2.6.2). Wszystkie ścieżki dostępu można wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć jednego z przycisków znajdujących się po prawej stronie pola: - Przycisk otwiera standardowe okno systemu windows Wybór katalogu z... Katalog z danymi zawiera plik nagłówkowy nbooks.dbf i/lub bazy_ksie.dbf natomiast katalog z programem - plik wykonywalny wycena.exe. Po wskazaniu katalogu spełniającego w/w kryterium pojawia się stosowny komunikat. Okno Wybór katalogu z... umożliwia również wskazanie katalogu nie zawierającego wspomnianych plików jak również utworzenie nowego katalogu. - Przycisk umożliwia znalezienie właściwego katalogu znajdujących się na dysku lokalnym bądź na zamapowanym dysku innego komputera dostępnego w sieci. Po naciśnięciu przycisku program prosi o podanie oznaczenia dysku, który ma być przeszukany (domyślnie c:), a następnie po znalezieniu katalogu z programem, bądź z danymi - otwiera go. W przypadku, gdy na dysku znalezione zostało więcej katalogów - program wyświetla Okno wyboru katalogu Podczas instalacji programu serwerowego konieczne jest przekazanie do programu informacji o lokalizacji bazy użytkowników. Dokonuje się tego poprzez stworzenie w katalogu programu pliku config.ini zawierającego ścieżkę dostępu do wnętrza katalogu bazy użytkowników np.: BAZA_USR =..\NAZWA_KATALOGU_BAZY_UŻYTKOWNIKÓW Jeżeli równolegle są zainstalowane dwie bądź trzy wersje programu (INFO-PLUS, INFO-STANDARD oraz INFO-DANE), pliki config.ini muszą się znaleźć w każdym z katalogów programu. Zaznaczenie tej opcji zwolni Użytkownika z samodzielnego tworzenia opisanego pliku. Kolor czerwony przycisku wskazuje, że pliki config.ini zostały wcześniej prawidłowo stworzone i nie ma konieczności ponownego ich utworzenia. W przeciwnym przypadku przycisk przyjmuje kolor zielony - przycisk uaktywniający niniejszy plik pomocy - przycisk przerywający instalację. - naciśnięcie tego przycisku uruchomi proces instalacji Aktywację programu serwerowego przeprowadza się z poziomu komputera, który będzie pełnił funkcję serwera dla programu. Sposób aktywacji programu został opisany w rozdziale Aktywacja wersji serwerowej DOMYŚLNE USTAWIENIA KATALOGÓW Rys Okno umożliwia automatyczne (po określeniu lokalizacji udostępnionego zasobu oraz wersji programu/programów) wypełnienie pól znajdujących się w oknie Instalacja / uaktualnienie programu serwerowego (serwer). Opis pół i działania przycisków:

24 pole do wskazania lokalizacji w sieci udostępnionego zasobu. Sposób jego przygotowania na komputerze pracującym pod systemem Windows przedstawiony jest w prezentacji uruchamianej z okna Instalacja / uaktualnienie programu serwerowego (serwer) (rozdział 2.6.1). Położenie udostępnionego zasobu można wpisać ręcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak użyć przycisku znajdującego się po prawej stronie pola. - Przycisk otwiera standardowe okno systemu windows Lokalizacja udostępnionego zasobu Okienko umożliwia wskazanie dysku lub katalogu pełniącego funkcję udostępnionego zasobu jak również utworzenie nowego katalogu. sekcja, w której użytkownik powinien zaznaczyć, jakie wersje programu mają być równolegle użytkowane. - przycisk uaktywniający niniejszy plik pomocy - przycisk przerywający ustawianie domyślne katalogów. - naciśnięcie tego przycisku spowoduje wypełnienie pól znajdujących się w oknie Instalacja / uaktualnienie programu serwerowego (serwer) (rozdział 2.6.1) AKTYWACJA WERSJI SERWEROWEJ Wstęp Uwaga!!!. Przed aktywacją programu należy upewnić się czy Użytkownik ma pełne prawa dostępu do katalogu, w którym został zainstalowany program i do jego podkatalogów. Jeżeli program ma być uruchamiany przez kilku Użytkowników wszyscy oni muszą mieć ustawiony pełne prawa dostępu, do wspomnianych katalogów. Aktywację programu serwerowego przeprowadza się z poziomu komputera, który będzie pełnił funkcję serwera dla programu. Po uruchomieniu programu instalacyjnego płyty CD należy nacisnąć przycisk [Aktywacja wersji serwerowej]. Pojawi się okno:

25 Rys Procedura uruchomienia aktywacji składa się z następujących kroków: Wybór / wskazanie katalogu programu Aktywacja wstępna Aktywacja końcowa Uruchomienie aktywacji Katalog programu Pole do wskazania ścieżki dostępu do Systemu INFO- EKSPERT w wersji serwerowej. Domyślnie proponowany jest pierwszy katalog programu serwerowego, instalowanego za pośrednictwem okna Instalacja / uaktualnienie programu serwerowego (serwer). Przycisk oznaczony piktogramem umożliwia wybór pozostałych katalogów wskazanych w tym oknie. Status aktywacji Informacja o stanie aktywacji oraz powód ewentualnego błędu związanego z aktywacją. Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetli się okno z informacją o nie przeprowadzonej aktywacji programu. UWAGA! Opisane poniżej kroki dotyczą aktywacji programu serwerowego. Program w wersji jednostanowiskowej aktywuje się po uruchomieniu zainstalowanego Komputerowego Systemu INFO- EKSPERT. Procedura aktywowania programu - pozwala na przeprowadzenie pierwszego etapu aktywacji - procesu Aktywacji wstępnej - polegającego na wygenerowaniu (na podstawie numeru licencyjnego i hasła) KLUCZA AKTYWACJI WSTĘPNEJ. Klucz ten należy przesłać do INFO-EKSPERT - pozwala na przeprowadzenie drugiego etapu aktywacji - procesu Aktywacji końcowej za pomocą KLUCZA AKTYWACJI KOŃCOWEJ otrzymanego z INFO-EKSPERT - uruchamia aktywację serwerową. Prawidłowe uruchomienie aktywacji jest sygnalizowane poprzez zmianę nazwy przycisku na [Zatrzymaj aktywację]. Jeżeli po naciśnięciu tego przycisku jego nazwa się nie zmieni, co oznacza problem z uruchomieniem aktywacji, można wstępnie zdiagnozować problem naciskając przycisk [Pokaż log aktyw.]. Zmiana parametrów aktywacji - umożliwia Zmianę parametrów... sprawnej aktywacji. Uwaga!!! Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy aktywacja nie jest uruchomiona. - otwiera okno Deaktywacja programu. Przed przeprowadzeniem deaktywacji należy aktywację zatrzymać. Log aktywacji serwerowej Gdy wystąpił problem związany z aktywacją - przycisk otwiera okno Arkusz awarii. - przycisk służy do pokazywania/ukrywania logu informującego o ostatnio wykonanych operacjach przez aktywację serwerową

26 - przycisk zamyka program System INFO-EKSPERT bez dokonania aktywacji programu Aktywacja wstępna Rys Generowanie klucza Parametry otrzymane z INFO-EKSPERT: - numer licencji - hasło przycisk generujący (na podstawie numeru licencyjnego i hasła) KLUCZ AKTYWACJI WSTĘPNEJ. Klucz ten należy przesłać do INFO-EKSPERT. Informacje dodatkowe Grupa informacji, których podanie usprawni późniejszą komunikację pomiędzy INFO-EKSPERT, a użytkownikiem programu. - właściciel licencji - te pola są szczególnie ważne przy zakupie większej ilości licencji, gdy miejsce instalacji programu nie pokrywa się z adresem właściciela licencji. - dane osoby, z którą można będzie kontaktować się w sprawach związanych z programem. Może to być użytkownik, informatyk itp. Wymagane jest podanie przynajmniej jednego numeru telefonu lub numeru faxu. - automatycznie tworzy wiadomość zaadresowaną do INFO-EKSPERT zawierającą parametry aktywacji programu, w tym KLUCZ AKTYWACJI WSTĘPNEJ. - tworzy wydruk formularza aktywacji W przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej należy po wydrukowaniu przesłać ten formularz faksem do INFO- EKSPERT. - przycisk zamyka okno i kończy proces aktywacji wstępnej Systemu INFO- EKSPERT

27 Aktywacja końcowa Rys miejsce na wpisanie (przekopiowanie z 'a) KLUCZA AKTYWACJI KOŃCOWEJ otrzymanego z INFO-EKSPERT. - uruchomienie procesu aktywacji końcowej. - przycisk zamyka okno i kończy proces aktywacji Systemu INFO-EKSPERT Zmiana parametrów aktywacji Rys miejsce na wpisanie (przekopiowanie z 'a) KLUCZA ZMIANY PARAMETRÓW AKTYWACJI otrzymanego z INFO-EKSPERT. - uruchomienie procesu zmiany parametrów aktywacji. - przycisk zamyka okno i kończy proces zmiany parametrów aktywacji Systemu INFO- EKSPERT. UWAGA! Bieżący stan aktywacji w każdej chwili można sprawdzić wybierając z menu Głównego okna Komputerowego Programu Info-Ekspert opcję Dane > Parametry aktywacji Deaktywacja programu Rys Parametry aktywacji - numer licencji - numer kolejny wersji aktywacji - po naciśnięciu przycisku zostanie przeprowadzona procedura deaktywacji programu. Ponieważ jest to operacja nieodwracalna, użytkownik zostanie

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi Porta KMI Poland Sp. z o.o. Bolszewo, ul. Szkolna 26 Program PortaScan wersja 1.0.3 Instrukcja obsługi Wykonano: Dział IT Porta KMI Poland Sp. z o.o. Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Oferent

Pomoc do programu Oferent Pomoc do programu Oferent Wersja dokumentu: 1.1 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2012 Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu: Dodano informację o wymaganiach platformy Silverlight

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo