MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii"

Transkrypt

1 MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii Automatyka Systemy dla energetyki Piezoelektronika i ultradźwięki Montaż elektroniczny Materiały magnetyczne Badania i certyfikacja Instytut Tele- i Radiotechniczny opracował nową generację uniwersalnych sterowników polowych MUPASZ. MUPASZ 710 integruje funkcje analizatora jakości energii, automatyk i zabezpieczeń wspomaganych logiką programowalną. Stanowi optymalne i kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych rozdzielnic SN zintegrowanych z systemami SCADA. Dzięki swojej uniwersalności pozwala na realizację rozwiązań standardowych i niestandardowych, zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych stacjach energetycznych. USB 40 harm PFL MULTI LANGUAGE IrDA PQA DAR x12 MULTI USER SCADA Płytki drukowane Techniki cieplno - chemiczne ETHERNET MODBUS/TCP MODBUS RTU IEC IEC PROTOCOLS Technologia próżni PN-EN ISO 9001:2001 Instytut Tele- i Radiotechniczny

2 Cechy funkcjonalne PFL programowalne funkcje logiczne umożliwiają tworzenie logiki działania urządzenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o 250 bloków funkcyjnych, w skład których wchodzą: 99zabezpieczenia, automatyki i układy 99komparatory wielkości pomiarowych 99opóźnienia i impulsy czasowe 99przerzutniki 99rejestry reprezentujące wejścia, wyjścia cyfrowe i diody sygnalizacyjne 99rejestry sterujące wyłącznikiem i łącznikami 99zdarzenia zapisywane w dzienniku 99bramki logiczne DAR rejestrator zakłóceń 99rejestracja wszystkich sygnałów analogowych (A) i dwustanowych (C) dostępnych w urządzeniu 99dowolna konfiguracja rejestrowanych sygnałów A i C 99częstotliwość próbkowania 2 khz 99programowana liczba rejestrowanych zakłóceń (sektorów) tryby wyzwalania: na żądanie operatora, od przekroczenia granicy górnej lub dolnej wybranej wartości analogowej, od zmiany stanu na wejściach lub wyjściach dwustanowych, od stanów wewnętrznych urządzenia 99czas rejestracji zakłóceń 15 sektorów (wszystkie sygnały A i C) 1,37 s/sektor 5 sektorów (wszystkie sygnały A i C) 4,11 s/sektor 1 sektor (1 sygnał A, 16 sygnałów C) 195,58 s/sektor PQA analizator jakości energii 99sposób pomiaru oraz agregacja danych pomiarowych zgodnie z PN EN 50160:2002, PN EN i PN EN wartość napięcia zasilającego w trzech fazach 99pomiar zawartości harmonicznych do 40-tej 99sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w PN EN 50160: poziom interharmonicznych z rozdzielczością 5 Hz w paśmie do 2 khz 99THD dla napięć i prądów Dokładność pomiarów 99prądu (0,2 8 In) 0,5% 99napięcia (0,2 2 Un) 0,5% 99mocy (do 8 In i 2 U n ) 1,0% 99energii (do 8 In i 2 U n ) 2,0% 99częstotliwości (42,5 57,5 Hz) 0,007 Hz 99współczynnika mocy (0 1) 1% 99kątów 1 99temperatury <2 C 99pojemność liczników energii 10 cyfr (MWh, MVarh) Współczynniki powrotu 99dla zabezpieczeń nadmiarowych 0,98 99dla zabezpieczeń niedomiarowych 1,02 99zabezpieczeń nadmiarowych działających na podstawie pomiaru częstotliwości 0,998 99zabezpieczeń niedomiarowych działających na podstawie pomiaru częstotliwości 1,002 I>>> autonomiczne niezależne zabezpieczenie nadprądowe zasilane z prądu zwarcia - działa bez zasilania urządzenia. Zadziałanie zabezpieczenia powoduje wysterowanie wyjścia na otwarcie wyłącznika, wyzwalacza magnetycznego oraz powoduje uruchomienie sygnalizacji AW. Zadziałanie rejestrowane jest w urządzeniu z parametrami prądu i czasu, również przy braku zasilania. UM menadżer użytkowników Aplikacja kontroluje i identyfikuje dostęp 12 użytkowników do 11 funkcji urządzenia, np.: zmiany nastaw, edycji parametrów konfiguracyjnych, sterowania łącznikami, obsługi rejestratora zakłóceń, itp. Dostęp do funkcji jest nadawany przez Administratora. Każdy użytkownik może zalogować się do urządzenia po podaniu 4 znakowego hasła. Interfejs użytkownika 99interfejs dostępny w 3 wersjach językowych 99przejrzyste i intuicyjne menu 99wyświetlacz graficzny monochromatyczny 240x128 pikseli lub kolorowy 320x240 pikseli 99sterowanie łącznikami oraz wybór rodzaju sterowania (brak, lokalne, zdalne, lokalne i zdalne) przy pomocy klawiatury 998 predefiniowanych diod sygnalizujących najważniejsze stany pracy urządzenia 9916 diod dwukolorowych do swobodnej konfiguracji 99konfiguracja widoku pola przedstawianego na wyświetlaczu (dostępnych 120 elementów tj.: dynamiczne symbole graficzne łączników wyłącznik, odłącznik, wózek; statyczne symbole graficzne rodzaj pola rozdzielczego; linie i węzły) 99konfiguracja wyświetlanych pomiarów 99edycja wybranych tekstów (np. nazw zabezpieczeń technologicznych) Dziennik o pojemności 1000 zdarzeń rejestrowanych z rozdzielczością 1ms. Zdarzenia mogą posiadać do 5 parametrów (np. wartość prądu, napięcia, czas zadziałania itp.). Urządzenie posiada konfigurację polegającą na wyborze komunikatów, które będą zapisywane w dzienniku. Wbudowanych 16 typów pól (profili), konfigurowanych w 4 zestawach (bankach) nastaw. Przełączenie zestawu nastaw odbywa się przez port komunikacyjny z poziomu interfejsu użytkownika lub przez wejścia dwustanowe. Swobodna konfiguracja wejść, wyjść, diod sygnalizacyjnych oraz portów wewnętrznych urządzenia (500 sygnałów logicznych możliwych do skonfigurowania). Kontrola cewek wyłącznika poprzez pomiar rezystancji cewek, z możliwością jej sprzętowego wyłączenia.

3 Zabezpieczenia, automatyki i układy Zabezpieczenia prądowe działają na podstawie pomiaru wartości skutecznej lub wartości skutecznej składowej podstawowej. Zabezpieczenia nadprądowe zawierają opcje: 99działania kierunkowego 99stabilizacji napięciem 99stabilizacji częstotliwością 99przyspieszania lub opóźniania działania zabezpieczenia bezpośrednio po zamknięciu wyłącznika Zabezpieczenia zależne realizują 6 charakterystyk: 99Stroma 99Bardzo stroma 99Standard Inverse IEC 99Very Inverse IEC 99Extremely Inverse IEC 99Long Time Inverse IEC Zabezpieczenia napięciowe działają na podstawie pomiaru wartości skutecznej napięcia fazowego lub międzyfazowego. Zabezpieczenia łukoochronne wykorzystujące 4 lub 8 detektorów łuku instalowanych w różnych miejscach rozdzielni. Zabezpieczenia działające na podstawie pomiaru współczynnika THD lub wartości harmonicznych. Kontrola stanu i sterowanie wyłącznikiem oraz 8 łącznikami. 7 układów zegarów sterujących z nastawianym czasem załączenia i wyłączenia w wybranych dniach tygodnia. Układ synchronicznego załączenia kontroluje parametry napięcia, częstotliwości i fazy w dwóch torach pozwalając na synchroniczne załączenie. Układ może współpracować z zewnętrznym synchronizatorem, wówczas moment synchronizacji określany jest poprzez stan wejścia dwustanowego. Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane, blokowane 2 i 5 harmoniczną w prądzie różnicowym oraz zawierające wysoko nastawiany człon niestabilizowany, niepodlegający blokadom. Zabezpieczenie posiada wybór jednej z dwunastu najczęściej stosowanych grup połączeń uzwojeń transformatora. Automatyka SPZ 5-krotna z konfiguracją zabezpieczeń inicjujących cykl SPZ oraz z opcjami przyspieszania działania zabezpieczeń przed lub po wykonaniu cyklu SPZ. Automatyka SCO z funkcją SPZ po SCO w polach odpływowych działa na postawie sygnałów dwustanowych określających stopień SCO lub na podstawie pomiaru częstotliwości. Automatyka posiada blokadę podnapięciową zapobiegającą zbędnemu zadziałaniu przy pojawieniu się napięcia szczątkowego na szynach zbiorczych. Symbol Automatyki ANSI I>(1-3) I>>(1-5) Zabezpieczenia nadprądowe pierwszego stopnia Zabezpieczenia nadprądowe drugiego stopnia (50/51/67) (50V/51V/67V) (50F/51F/67F) (50/51/67) (50V/51V/67V) (50F/51F/67F) I>z(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe z charakterystyką zależną (51/67) I>>> Autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe (50/51) I0>(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe (50N/51N) I0>k(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe (67N) I0>z Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe z charakterystyką zależną (51N) Y0> Zabezpieczenie admitancyjne (21N/67YN) U>(1-2) Zabezpieczenia nadnapięciowe (59) U0>(1-2) Zabezpieczenia nadnapięciowe składowej zerowej (59N) U2> Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej przeciwnej (47) U<(1-2) Zabezpieczenia podnapięciowe (27) Qm> Zabezpieczenie przeciążeniowe matematyczny model cieplny (49) ItR> Zabezpieczenie kontrolujące rozruch silnika (48/51LR) NfR> Zabezpieczenie kontrolujące częstotliwość rozruchów silnika (66) ItU> Zabezpieczenie nadprądowe od zahamowań i utyku wirnika (51LR) ItA> Zabezpieczenie od asymetrii zasilania silnika (46) U123 Zabezpieczenie kontrolujące kolejność wirowania faz napięcia (47) cos Φ Zabezpieczenie kontrolujące współczynnik mocy (55) ItS> Zabezpieczenie od wypadnięcia silnika synchronicznego z synchronizmu (78PS) I< Zabezpieczenie podprądowe (37) TECH(1-16) Zabezpieczenia technologiczne (62) TEMP(1-6) Zabezpieczenia temperaturowe (PT100) (49T) Rwir< Zabezpieczenie od spadku rezystancji doziemnej wirnika generatora (64R) I Zabezpieczenie od przekroczenia prądu skumulowanego wyłącznika P<0 Zabezpieczenie od mocy zwrotnej (32P) f<(1-2) Zabezpieczenia podczęstotliwościowe (81L) f>(1-2) Zabezpieczenia nadczęstotliwościowe (81H) df/dt(1-4) Zabezpieczenia od szybkości zmiany częstotliwości (81) P> Zabezpieczenie mocowe kierunkowe (32P) di>, di>> Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane z członem niestabilizowanym (87T/87M/87G) ARC(1-8) Zabezpieczenia łukoochronne (50L/27L) HARM(1-4) Zabezpieczenie kontrolujące zawartość harmonicznych Symbol Automatyki ANSI ZS Automatyka zabezpieczenia szyn zbiorczych LRW Automatyka Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej (50BF) SCO Automatyka Samoczynnego Częstotliwościowego Odciążania SZR + SP Automatyka Samoczynnego Załączania Rezerwy z Samopowrotem SPZ Automatyka Samoczynnego Powtórnego Załączania (79) AWSC Automatyka Wymuszania Składowej Czynnej AZBK Automatyka Załączenia Baterii Kondensatorów KPZ Automatyka Kontrolowanego Powtórnego Załączenia Symbol Automatyki ANSI BREAKER Układ kontroli stanu i sterowania wyłącznikiem SWITCH(1-8) Układy kontroli stanu i sterowania łącznikami COG Układ kontroli ciągłości obwodów gniazd SYNC Układ kontroli synchronizmu (25) CLOCK_ CTRL(1-7) Układy zegarów sterujących

4 Interfejs użytkownika Diody dwukolorowe swobodnie programowalne, opis przeznaczenia diod widoczny na wyświetlaczu graficznym Swobodna konfiguracja widoku pola umożliwia zobrazowanie stanu wszystkich łączników, przedstawienie wybranych pomiarów oraz wprowadzenie własnych opisów AW przycisk kasowania sygnalizacji awaryjnego wyłączenia UP przycisk kasowania sygnalizacji Blokada przycisk kasowania aktywnych blokad zamykania wyłącznika lokalne / zdalne przycisk przełączenia miejsca sterowania wyłącznikiem Przycisk sterujący zamknij Miejsce do podłączenia PC łącze typu podczerwień, USB Przyciski nawigacyjne i funkcyjne menu Przycisk bezwarunkowego otwarcia wyłącznika, naciskany jednocześnie z przyciskiem sterującym otwórz Przycisk sterujący otwórz Opis przeznaczenia diod sygnalizacyjnych definiowany jest poprzez edycję tekstu przypisanego diodzie Pomiary prądów i napięć realizowane są do 40 harmonicznej. Zawartość harmonicznych w sygnale przedstawiana jest w postaci wykresu słupkowego Przyciski sterujące służą do sterowania wszystkimi łącznikami, łącznik który jest sterowany pokazany jest na wyświetlaczu w rewersie Widok menu głównego urządzenia

5 Możliwości konfiguracji elementów urządzenia MUPASZ 710 L. moduł rozszerzeń 2 X82 moduł do pomiaru trzech dodatkowych prądów fazowych X89 moduł AI (6 wejść 4-20mA) X90 moduł PT (6 wejść PT100) X91 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X92 moduł DI (6 dodatkowych wejść dwustanowych) X80 Wejścia analogowe do pomiaru napięć oraz składowej zerowej prądu i napięcia fazowych X20 16 wejść dwustanowych X60 Interfejs światłowodowy, złącze ST X63 Interfejs RS 485 X64 Interfejs Ethernetowy, złącze RJ 45 X30 8 izolowanych wejść dwustanowych K. moduł rozszerzeń 1 X83 moduł AI (6 wejść 4-20mA) X84 moduł PT (6 wejść PT100) X85 moduł IE (dodatkowe wejście I0) X87 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X88 moduł DI (6 dodatkowych wejść dwustanowych) X81 moduł do pomiaru trzech prądów fazowych X31 8 wyjść dwustanowych, w tym 2 wyjścia mocowe X21 8 wyjść dwustanowych, w tym 3 wyjścia mocowe z układem kontroli ciągłości obwodów wyłącznika oraz wyjście układu do współpracy z wyzwalaczem magnetycznym wyłącznika M. moduł rozszerzeń 3 X86 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X62 Interfejs Ethernetowy, złącze RJ45 X10 Zasilanie urządzenia oraz moduł RR (pomiar rezystancji doziemnej wirnika)

6 Specyfikacja techniczna Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść 3 lub 6 Prąd znamionowy I n (2 wersje wykonania) 1 A 5 A Obciążalność prądowa długotrwała 5 I n Obciążalność prądowa jednosekundowa 100 I n Obciążalność prądowa dynamiczna 250 I n Pobór mocy przy prądzie znamionowym <0,6 VA/fazę Zakres pomiaru do 60 I n Obwody wejściowe prądowe do cewek Rogowskiego Czułość 1 mv/1 A Zakres pomiaru do 1800 A Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 1 lub 2 Liczba obwodów pomiarowych 2 lub 4 Prąd znamionowy I 0n (3 wersje wykonania) 0,02 A oraz 0,2 A 0,05 A oraz 0,5 A 0,1 A oraz 1,0 A Obciążalność prądowa długotrwała 5 I 0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 50 I 0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym <0,2 VA Zakres pomiaru do 5 I 0n Obwody wejściowe napięciowe Liczba wejść 4 Napięcie znamionowe U n 100/ 3 V Napięcie znamionowe U 0n 100 V Wytrzymałość napięciowa <2,5 U n Pobór mocy przy napięciu znamionowym <0,2 VA Zakres pomiaru U n do 2 U n Zakres pomiaru U on do 2 U 0n Wejścia temperaturowe Liczba wejść 6 Typ czujnika PT100 Zakres pomiaru -50 C 300 C Wejścia optyczne do detekcji łuku Liczba wejść 4 lub 8 Typ złącza Toslink Typ światłowodu CWKF-1001 Maksymalna długość światłowodu pojedynczego 15 m czujnika Analogowe wejścia technologiczne Liczba wejść 6 Zakres pomiaru 4 20 ma Wejścia dwustanowe Liczba wejść 16 lub wejść Napięcie znamionowe (3 wersje wykonania) 24 V DC 110 V AC/DC 220 V AC/DC Obwody kontroli cewek wyłącznika Liczba kontrolowanych cewek 3 Maksymalna oporność cewki 10 kω ± 10% Obwód wyjściowy wyzwalacza magnetycznego Energia wyzwalania Napięcie wyjściowe 0,1 J 12 V Układ do pomiaru rezystancji doziemnej wirnika generatora Częstotliwość sygnału pomiarowego 33,3 Hz Układ do pomiaru rezystancji doziemnej wirnika generatora Zewnętrzny kondensator sprzęgający 10 µf, 1600 V Wyjścia dwustanowe Liczba wyjść 8 lub 16 w tym wyjść przekaźnikowo - 3 lub 5 półprzewodnikowych (mocowych) w tym wyjść przekaźnikowych 5 lub 11 Wyjścia przekaźnikowo półprzewodnikowe (mocowe) Zdolność łączeniowa przy obciążeniu 250 V DC; 8 A; 2 kw, 1 s 380 V AC; 8 A; 2 kva Częstość łączeń przy maks. obciążeniu styków maks. 10/ min. Wyjścia przekaźnikowe Zdolność łączeniowa przy obciążeniu rezystancyjnym Częstość łączeń przy maks. obciążeniu styków Zasilanie Napięcie zasilania Pobór mocy Zegar Dokładność zegara Stopień ochrony Od strony płyty czołowej (złącze USB) IP 54 Od strony płyty czołowej () IP 65 Od strony złącz: bez wtyków z wtykami Komunikacja Dostępne protokoły: Interfejsy transmisyjne: 250 V DC; 0,4 A; 75 W 380 V AC; 8 A; 2 kva maks. 10/ min 24 V DC lub V AC/DC <20 VA 1,5 min./ miesiąc IP 20 IP 30 MODBUS RTU MODBUS-TCP IEC IEC Światłowód Ethernet RS485 RS232 (port serwisowy) USB (port serwisowy) Podczerwień (port serwisowy) Płyta czołowa Wyświetlacz graficzny monochromatyczny 4,8 lub kolorowy 5,7 Liczba diod dwukolorowych swobodnie 16 programowalnych Liczba diod predefiniowanych 8 Masa i wymiary Masa (w zależności od wersji) Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) Wymiary otworu montażowego (szerokość, wysokość) Warunki środowiskowe Temperatura pracy Temperatura przechowywania od 3,0 do 3,25 kg 255,5/175/98 mm 241/157 mm -20 C +55 C -30 C +70 C

7 Specyfikacja zamówienia A B C D E F G H I J K L M N Przykład zamówienia MUPASZ 710 PL Panel czołowy Napięcie zasilania Napięcie wejść dwustanowych Napięcie sterujące wyłącznikiem Obwody prądów fazowych Obwody prądu Io Liczba wejść dwustanowych Liczba wyjść dwustanowych Port komunikacyjny COM1 Port komunikacyjny COM2 Moduł rozszerzeń 1 Moduł rozszerzeń 2 Moduł rozszerzeń 3 Dodatkowe aplikacje A Panel czołowy 1) : PL3 = LCD monochromatyczny, opisy polskie, PL4 = LCD monochromatyczny, opisy polskie, złącze USB PL6 = LCD kolorowy, opisy polskie, PL7 = LCD kolorowy, opisy polskie, złącze USB EN3 = LCD monochromatyczny, opisy angielskie, EN4 = LCD monochromatyczny, opisy angielskie, złącze USB EN6 = LCD kolorowy, opisy angielskie, EN7 = LCD kolorowy, opisy angielskie, złącze USB RU3 = LCD monochromatyczny, opisy rosyjskie, RU4 = LCD monochromatyczny, opisy rosyjskie, złącze USB RU6 = LCD kolorowy, opisy rosyjskie, RU7 = LCD kolorowy, opisy rosyjskie, złącze USB B Napięcie zasilania: 1 = 24 V DC 2 = 88 V 264 V AC/DC C Napięcie wejść dwustanowych: 1 = 110 V AC/DC 2 = 220 V AC/DC 3 = 24 V DC D Napięcie sterujące wyłącznikiem: 1 = 110 V DC 2 = 220 V DC 3 = 230 V AC E Obwody prądów fazowych: 1 = 3x1 A 2 = 3x5 A 3 = 3x1 mv/a (cewki Rogowskiego) F Obwody prądu Io: 1 = 1x(0,02 A oraz 0,2 A) 2 = 1x(0,05 A oraz 0,5 A) 3 = 1x(0,1 A oraz 1,0 A) G Liczba wejść dwustanowych: 1 = 16 2 = 24 H Liczba wyjść dwustanowych: 1 = 8 2 = 16 I Port komunikacyjny COM1 2) : 1 = RS485, MODBUS RTU 2 = RS485, IEC = Światłowód, MODBUS RTU 4 = Światłowód, IEC = RJ45, MODBUS/TCP 6 = RJ45, IEC J Port komunikacyjny COM2 2) : 1 = RS485, MODBUS RTU 4) 2 = RS485, IEC ) 3 = RJ45, MODBUS/TCP 4 = RJ45, IEC K Moduł rozszerzeń 1 2) : 1 = moduł AI (6 wejść 4-20 ma) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł DI (6 wejść dwustanowych) 4 = moduł PT (6 wejść PT100) 5 = moduł IE 1x(0,02 A oraz 0,2 A) 6 = moduł IE 1x(0,05 A oraz 0,5 A) 7 = moduł IE 1x(0,1 A oraz 1,0 A) L Moduł rozszerzeń 2 2) : 1 = moduł AI (6 wejść 4-20 ma) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł DI (6 wejść dwustanowych) 4 = moduł PT (6 wejść PT100) 5 = 3x1 A 6 = 3x5 A 7 = 3x1 mv/a (cewki Rogowskiego) M Moduł rozszerzeń 3 3) : 1 = moduł RR (pomiar rezystancji doziemnej wirnika) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł MTC (wyzwalacz magnetyczny) N Dodatkowe aplikacje 3) : 1 = I>>> (autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe) 2 = DAR (rejestrator zakłóceń) 3 = PQA (analizator jakości energii) 4 = UM (menadżer użytkowników) Akcesoria: Podczerwień-USB, kabel łączący panel z komputerem USB-USB, kabel łączący panel z komputerem 1) Do komunikacji z komputerem potrzebny jest odpowiedni kabel wyszczególniony w akcesoriach 2) W urządzeniu można zainstalować tylko jeden moduł z listy 3) W urządzeniu można zainstalować dowolną kombinację wszystkich modułów (elementów) z listy 4) Zastosowanie portu ze światłowodem dla COM1 powoduje brak możliwości wyboru RS485

8 Certyfikaty Instytut Tele- i Radiotechniczny wyróżnia się pośród innych firm działających w sektorze zabezpieczeń elektroenergetycznych tym, że dostosowuje swoje urządzenia do potrzeb klientów. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie tworzenia nowych urządzeń jak i udoskonalania już istniejących. Priorytetem w naszych działaniach jest zadowolenie klienta. Nasze hasło to SZYJEMY NA MIARĘ. Jakość urządzenia została potwierdzona certyfikatami na zgodność z normami PN-EN, IEC, GOST dotyczącymi urządzeń zabezpieczeniowych. Certyfikaty EMC Nr 0550/NBW/08, EMC Nr 0550r/NBW/08, LVD Nr 0552/NBW/08 i LVD Nr 0552r/NBW/08 wydane przez Instytut Elektrotechniki, stanowią podstawę przyjęcia go do eksploatacji dla zakładów energetycznych, elektrowni, zakładów przemysłowych oraz innych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną. ITR prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianom. Niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach ITR. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z działem produkcji i sprzedaży. Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa, ul. Ratuszowa 11 tel.: fax: Dział produkcji i sprzedaży: tel./fax: Dział naukowo-badawczy: tel.: PN-EN ISO 9001:2001

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi Karta katalogowa MUPASZ 710 plus jest 7 generacją sterownika polowego opracowanego w ITR. Popularność na rynku krajowym jak i zagranicznych zdobył niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym interfejsem

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi Karta katalogowa MUPASZ 710 plus jest 7 generacją sterownika polowego opracowanego w ITR. Popularność na rynku krajowym jak i zagranicznych zdobył niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym interfejsem

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz200 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o maksymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I I STEROWNICZEJ SILNIKA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN WN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej silnika asynchronicznego WN ZEG-E Kopex Electric

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P do pracy w polu pomiarowym rozdzielni SN Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P jest przeznaczone do pracy w polu pomiarowym

Bardziej szczegółowo

Sterownik polowy. Karta katalogowa K-3.2.0

Sterownik polowy. Karta katalogowa K-3.2.0 Sterownik polowy e2tango Karta katalogowa K-3.2.0 Tworzymy pomysły z energią! ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, które realizowane są przez zespół doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI 1. ZASTOSOWANIE Regulator RNTr-1 wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl Przekaźniki nadzorcze 2015 2016 Przekaźniki nadzorcze 2 przekaźniki nadzorcze nadzór napięcia DC, nadzór napięcia AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór prądu DC, nadzór prądu AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

Strona 22-8. Strony 22-14 do 22

Strona 22-8. Strony 22-14 do 22 Strona -8 LICZIKI EERGII Jednofazowe, trójfazowe z przewodem neutralnym, trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez. Podłączenie bezpośrednie lub przez przekładniki prądowe. Wersje z certyfikatem MID. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Rys.1a. Widok panelu starowania PUAr-2- od frontu DTR PUAR-2_02.2014 2

Rys.1a. Widok panelu starowania PUAr-2- od frontu DTR PUAR-2_02.2014 2 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PUAr-2 w konfiguracji SZR służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb własnych do dziewięciu

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 to: SAZ 2000 jednolity program do obsługi, komunikacji, analizy, raportowania, edycji itp. COMTRADE funkcje importu i eksportu plików obsługa portami szeregowymi

Bardziej szczegółowo

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy Reklozer KTR Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Monitorowanie parametrów sieci elektrycznej SN Reklozer KTR firmy Tavrida Electric

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CZAZ-U Uniwersalny Cyfrowy Zespół

CZAZ-U Uniwersalny Cyfrowy Zespół CZAZ-U Uniwersalny Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej dla rozdzielni średniego napięcia Mgr inż. Michał Krzęcio ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. Opisany w artykule zespół CZAZ-U zapewnia

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Ex-fBEL_ARN Automatyka regulacji napięcia

Ex-fBEL_ARN Automatyka regulacji napięcia Ex-fBEL_ARN Automatyka regulacji napięcia Ex-fBEL_ARN - Automatyka regulacji napięcia Przeznaczenie Automatyka Ex-fBEL_ARN jest przeznaczona do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY FP-3011N FP-3011 Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 47

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 47 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 47 Michał Krzęcio ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o., Tychy ZABEZPIECZENIE I STEROWANIE POLEM SILNIKA WN ZA POMOCĄ ZESPOŁU CZAZ-UM PRODUKCJI ZEG-ENERGETYKA Sp.

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN OPIS TECHNICZNY

CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN OPIS TECHNICZNY CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN 1. WSTĘP 1.1. Charakterystyka zespołu Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART 20 kanałów pomiarowych 16 kanałów obliczeniowych 4 wyjścia

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Automatyka Budynków Automatyka Przemysłowa Systemy Informacje o produkcie Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Przekaźniki programowalne easy400, 600, 800 Połączenia logiczne zamiast oprzewodowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Karta zamawiającego zabezpieczenie Ex-BEL_Z

Karta zamawiającego zabezpieczenie Ex-BEL_Z Karta zamawiającego zabezpieczenie Ex-BEL_Z 1. Zasilanie - napięcie pomocnicze 230 V ~ / 110 220 V = Z1 24 48 V = Z2 2. Montaż natablicowy O1 zatablicowy O2 3. Obwody pomiarowe (wybór jednego z dwóch wariantów

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii 100% electricity Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii CYFROWE MIERNIKI I ANALIZATORY SIECI z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD Seria znajduje zastosowanie w układach dystrybucji energii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki interfejsowe

Przekaźniki interfejsowe 168 PI6-1P Przekaźniki PI6-1P (z przekaźnikiem przełącznym o obciążalności 6 A/AC1) Montaż na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na płycie; podłączenie przewodów do zacisków śrubowych - 0,2...4 mm 2 Przystosowane

Bardziej szczegółowo

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40 Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo