MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii"

Transkrypt

1 MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii Automatyka Systemy dla energetyki Piezoelektronika i ultradźwięki Montaż elektroniczny Materiały magnetyczne Badania i certyfikacja Instytut Tele- i Radiotechniczny opracował nową generację uniwersalnych sterowników polowych MUPASZ. MUPASZ 710 integruje funkcje analizatora jakości energii, automatyk i zabezpieczeń wspomaganych logiką programowalną. Stanowi optymalne i kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych rozdzielnic SN zintegrowanych z systemami SCADA. Dzięki swojej uniwersalności pozwala na realizację rozwiązań standardowych i niestandardowych, zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych stacjach energetycznych. USB 40 harm PFL MULTI LANGUAGE IrDA PQA DAR x12 MULTI USER SCADA Płytki drukowane Techniki cieplno - chemiczne ETHERNET MODBUS/TCP MODBUS RTU IEC IEC PROTOCOLS Technologia próżni PN-EN ISO 9001:2001 Instytut Tele- i Radiotechniczny

2 Cechy funkcjonalne PFL programowalne funkcje logiczne umożliwiają tworzenie logiki działania urządzenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o 250 bloków funkcyjnych, w skład których wchodzą: 99zabezpieczenia, automatyki i układy 99komparatory wielkości pomiarowych 99opóźnienia i impulsy czasowe 99przerzutniki 99rejestry reprezentujące wejścia, wyjścia cyfrowe i diody sygnalizacyjne 99rejestry sterujące wyłącznikiem i łącznikami 99zdarzenia zapisywane w dzienniku 99bramki logiczne DAR rejestrator zakłóceń 99rejestracja wszystkich sygnałów analogowych (A) i dwustanowych (C) dostępnych w urządzeniu 99dowolna konfiguracja rejestrowanych sygnałów A i C 99częstotliwość próbkowania 2 khz 99programowana liczba rejestrowanych zakłóceń (sektorów) tryby wyzwalania: na żądanie operatora, od przekroczenia granicy górnej lub dolnej wybranej wartości analogowej, od zmiany stanu na wejściach lub wyjściach dwustanowych, od stanów wewnętrznych urządzenia 99czas rejestracji zakłóceń 15 sektorów (wszystkie sygnały A i C) 1,37 s/sektor 5 sektorów (wszystkie sygnały A i C) 4,11 s/sektor 1 sektor (1 sygnał A, 16 sygnałów C) 195,58 s/sektor PQA analizator jakości energii 99sposób pomiaru oraz agregacja danych pomiarowych zgodnie z PN EN 50160:2002, PN EN i PN EN wartość napięcia zasilającego w trzech fazach 99pomiar zawartości harmonicznych do 40-tej 99sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w PN EN 50160: poziom interharmonicznych z rozdzielczością 5 Hz w paśmie do 2 khz 99THD dla napięć i prądów Dokładność pomiarów 99prądu (0,2 8 In) 0,5% 99napięcia (0,2 2 Un) 0,5% 99mocy (do 8 In i 2 U n ) 1,0% 99energii (do 8 In i 2 U n ) 2,0% 99częstotliwości (42,5 57,5 Hz) 0,007 Hz 99współczynnika mocy (0 1) 1% 99kątów 1 99temperatury <2 C 99pojemność liczników energii 10 cyfr (MWh, MVarh) Współczynniki powrotu 99dla zabezpieczeń nadmiarowych 0,98 99dla zabezpieczeń niedomiarowych 1,02 99zabezpieczeń nadmiarowych działających na podstawie pomiaru częstotliwości 0,998 99zabezpieczeń niedomiarowych działających na podstawie pomiaru częstotliwości 1,002 I>>> autonomiczne niezależne zabezpieczenie nadprądowe zasilane z prądu zwarcia - działa bez zasilania urządzenia. Zadziałanie zabezpieczenia powoduje wysterowanie wyjścia na otwarcie wyłącznika, wyzwalacza magnetycznego oraz powoduje uruchomienie sygnalizacji AW. Zadziałanie rejestrowane jest w urządzeniu z parametrami prądu i czasu, również przy braku zasilania. UM menadżer użytkowników Aplikacja kontroluje i identyfikuje dostęp 12 użytkowników do 11 funkcji urządzenia, np.: zmiany nastaw, edycji parametrów konfiguracyjnych, sterowania łącznikami, obsługi rejestratora zakłóceń, itp. Dostęp do funkcji jest nadawany przez Administratora. Każdy użytkownik może zalogować się do urządzenia po podaniu 4 znakowego hasła. Interfejs użytkownika 99interfejs dostępny w 3 wersjach językowych 99przejrzyste i intuicyjne menu 99wyświetlacz graficzny monochromatyczny 240x128 pikseli lub kolorowy 320x240 pikseli 99sterowanie łącznikami oraz wybór rodzaju sterowania (brak, lokalne, zdalne, lokalne i zdalne) przy pomocy klawiatury 998 predefiniowanych diod sygnalizujących najważniejsze stany pracy urządzenia 9916 diod dwukolorowych do swobodnej konfiguracji 99konfiguracja widoku pola przedstawianego na wyświetlaczu (dostępnych 120 elementów tj.: dynamiczne symbole graficzne łączników wyłącznik, odłącznik, wózek; statyczne symbole graficzne rodzaj pola rozdzielczego; linie i węzły) 99konfiguracja wyświetlanych pomiarów 99edycja wybranych tekstów (np. nazw zabezpieczeń technologicznych) Dziennik o pojemności 1000 zdarzeń rejestrowanych z rozdzielczością 1ms. Zdarzenia mogą posiadać do 5 parametrów (np. wartość prądu, napięcia, czas zadziałania itp.). Urządzenie posiada konfigurację polegającą na wyborze komunikatów, które będą zapisywane w dzienniku. Wbudowanych 16 typów pól (profili), konfigurowanych w 4 zestawach (bankach) nastaw. Przełączenie zestawu nastaw odbywa się przez port komunikacyjny z poziomu interfejsu użytkownika lub przez wejścia dwustanowe. Swobodna konfiguracja wejść, wyjść, diod sygnalizacyjnych oraz portów wewnętrznych urządzenia (500 sygnałów logicznych możliwych do skonfigurowania). Kontrola cewek wyłącznika poprzez pomiar rezystancji cewek, z możliwością jej sprzętowego wyłączenia.

3 Zabezpieczenia, automatyki i układy Zabezpieczenia prądowe działają na podstawie pomiaru wartości skutecznej lub wartości skutecznej składowej podstawowej. Zabezpieczenia nadprądowe zawierają opcje: 99działania kierunkowego 99stabilizacji napięciem 99stabilizacji częstotliwością 99przyspieszania lub opóźniania działania zabezpieczenia bezpośrednio po zamknięciu wyłącznika Zabezpieczenia zależne realizują 6 charakterystyk: 99Stroma 99Bardzo stroma 99Standard Inverse IEC 99Very Inverse IEC 99Extremely Inverse IEC 99Long Time Inverse IEC Zabezpieczenia napięciowe działają na podstawie pomiaru wartości skutecznej napięcia fazowego lub międzyfazowego. Zabezpieczenia łukoochronne wykorzystujące 4 lub 8 detektorów łuku instalowanych w różnych miejscach rozdzielni. Zabezpieczenia działające na podstawie pomiaru współczynnika THD lub wartości harmonicznych. Kontrola stanu i sterowanie wyłącznikiem oraz 8 łącznikami. 7 układów zegarów sterujących z nastawianym czasem załączenia i wyłączenia w wybranych dniach tygodnia. Układ synchronicznego załączenia kontroluje parametry napięcia, częstotliwości i fazy w dwóch torach pozwalając na synchroniczne załączenie. Układ może współpracować z zewnętrznym synchronizatorem, wówczas moment synchronizacji określany jest poprzez stan wejścia dwustanowego. Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane, blokowane 2 i 5 harmoniczną w prądzie różnicowym oraz zawierające wysoko nastawiany człon niestabilizowany, niepodlegający blokadom. Zabezpieczenie posiada wybór jednej z dwunastu najczęściej stosowanych grup połączeń uzwojeń transformatora. Automatyka SPZ 5-krotna z konfiguracją zabezpieczeń inicjujących cykl SPZ oraz z opcjami przyspieszania działania zabezpieczeń przed lub po wykonaniu cyklu SPZ. Automatyka SCO z funkcją SPZ po SCO w polach odpływowych działa na postawie sygnałów dwustanowych określających stopień SCO lub na podstawie pomiaru częstotliwości. Automatyka posiada blokadę podnapięciową zapobiegającą zbędnemu zadziałaniu przy pojawieniu się napięcia szczątkowego na szynach zbiorczych. Symbol Automatyki ANSI I>(1-3) I>>(1-5) Zabezpieczenia nadprądowe pierwszego stopnia Zabezpieczenia nadprądowe drugiego stopnia (50/51/67) (50V/51V/67V) (50F/51F/67F) (50/51/67) (50V/51V/67V) (50F/51F/67F) I>z(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe z charakterystyką zależną (51/67) I>>> Autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe (50/51) I0>(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe (50N/51N) I0>k(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe (67N) I0>z Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe z charakterystyką zależną (51N) Y0> Zabezpieczenie admitancyjne (21N/67YN) U>(1-2) Zabezpieczenia nadnapięciowe (59) U0>(1-2) Zabezpieczenia nadnapięciowe składowej zerowej (59N) U2> Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej przeciwnej (47) U<(1-2) Zabezpieczenia podnapięciowe (27) Qm> Zabezpieczenie przeciążeniowe matematyczny model cieplny (49) ItR> Zabezpieczenie kontrolujące rozruch silnika (48/51LR) NfR> Zabezpieczenie kontrolujące częstotliwość rozruchów silnika (66) ItU> Zabezpieczenie nadprądowe od zahamowań i utyku wirnika (51LR) ItA> Zabezpieczenie od asymetrii zasilania silnika (46) U123 Zabezpieczenie kontrolujące kolejność wirowania faz napięcia (47) cos Φ Zabezpieczenie kontrolujące współczynnik mocy (55) ItS> Zabezpieczenie od wypadnięcia silnika synchronicznego z synchronizmu (78PS) I< Zabezpieczenie podprądowe (37) TECH(1-16) Zabezpieczenia technologiczne (62) TEMP(1-6) Zabezpieczenia temperaturowe (PT100) (49T) Rwir< Zabezpieczenie od spadku rezystancji doziemnej wirnika generatora (64R) I Zabezpieczenie od przekroczenia prądu skumulowanego wyłącznika P<0 Zabezpieczenie od mocy zwrotnej (32P) f<(1-2) Zabezpieczenia podczęstotliwościowe (81L) f>(1-2) Zabezpieczenia nadczęstotliwościowe (81H) df/dt(1-4) Zabezpieczenia od szybkości zmiany częstotliwości (81) P> Zabezpieczenie mocowe kierunkowe (32P) di>, di>> Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane z członem niestabilizowanym (87T/87M/87G) ARC(1-8) Zabezpieczenia łukoochronne (50L/27L) HARM(1-4) Zabezpieczenie kontrolujące zawartość harmonicznych Symbol Automatyki ANSI ZS Automatyka zabezpieczenia szyn zbiorczych LRW Automatyka Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej (50BF) SCO Automatyka Samoczynnego Częstotliwościowego Odciążania SZR + SP Automatyka Samoczynnego Załączania Rezerwy z Samopowrotem SPZ Automatyka Samoczynnego Powtórnego Załączania (79) AWSC Automatyka Wymuszania Składowej Czynnej AZBK Automatyka Załączenia Baterii Kondensatorów KPZ Automatyka Kontrolowanego Powtórnego Załączenia Symbol Automatyki ANSI BREAKER Układ kontroli stanu i sterowania wyłącznikiem SWITCH(1-8) Układy kontroli stanu i sterowania łącznikami COG Układ kontroli ciągłości obwodów gniazd SYNC Układ kontroli synchronizmu (25) CLOCK_ CTRL(1-7) Układy zegarów sterujących

4 Interfejs użytkownika Diody dwukolorowe swobodnie programowalne, opis przeznaczenia diod widoczny na wyświetlaczu graficznym Swobodna konfiguracja widoku pola umożliwia zobrazowanie stanu wszystkich łączników, przedstawienie wybranych pomiarów oraz wprowadzenie własnych opisów AW przycisk kasowania sygnalizacji awaryjnego wyłączenia UP przycisk kasowania sygnalizacji Blokada przycisk kasowania aktywnych blokad zamykania wyłącznika lokalne / zdalne przycisk przełączenia miejsca sterowania wyłącznikiem Przycisk sterujący zamknij Miejsce do podłączenia PC łącze typu podczerwień, USB Przyciski nawigacyjne i funkcyjne menu Przycisk bezwarunkowego otwarcia wyłącznika, naciskany jednocześnie z przyciskiem sterującym otwórz Przycisk sterujący otwórz Opis przeznaczenia diod sygnalizacyjnych definiowany jest poprzez edycję tekstu przypisanego diodzie Pomiary prądów i napięć realizowane są do 40 harmonicznej. Zawartość harmonicznych w sygnale przedstawiana jest w postaci wykresu słupkowego Przyciski sterujące służą do sterowania wszystkimi łącznikami, łącznik który jest sterowany pokazany jest na wyświetlaczu w rewersie Widok menu głównego urządzenia

5 Możliwości konfiguracji elementów urządzenia MUPASZ 710 L. moduł rozszerzeń 2 X82 moduł do pomiaru trzech dodatkowych prądów fazowych X89 moduł AI (6 wejść 4-20mA) X90 moduł PT (6 wejść PT100) X91 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X92 moduł DI (6 dodatkowych wejść dwustanowych) X80 Wejścia analogowe do pomiaru napięć oraz składowej zerowej prądu i napięcia fazowych X20 16 wejść dwustanowych X60 Interfejs światłowodowy, złącze ST X63 Interfejs RS 485 X64 Interfejs Ethernetowy, złącze RJ 45 X30 8 izolowanych wejść dwustanowych K. moduł rozszerzeń 1 X83 moduł AI (6 wejść 4-20mA) X84 moduł PT (6 wejść PT100) X85 moduł IE (dodatkowe wejście I0) X87 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X88 moduł DI (6 dodatkowych wejść dwustanowych) X81 moduł do pomiaru trzech prądów fazowych X31 8 wyjść dwustanowych, w tym 2 wyjścia mocowe X21 8 wyjść dwustanowych, w tym 3 wyjścia mocowe z układem kontroli ciągłości obwodów wyłącznika oraz wyjście układu do współpracy z wyzwalaczem magnetycznym wyłącznika M. moduł rozszerzeń 3 X86 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X62 Interfejs Ethernetowy, złącze RJ45 X10 Zasilanie urządzenia oraz moduł RR (pomiar rezystancji doziemnej wirnika)

6 Specyfikacja techniczna Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść 3 lub 6 Prąd znamionowy I n (2 wersje wykonania) 1 A 5 A Obciążalność prądowa długotrwała 5 I n Obciążalność prądowa jednosekundowa 100 I n Obciążalność prądowa dynamiczna 250 I n Pobór mocy przy prądzie znamionowym <0,6 VA/fazę Zakres pomiaru do 60 I n Obwody wejściowe prądowe do cewek Rogowskiego Czułość 1 mv/1 A Zakres pomiaru do 1800 A Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 1 lub 2 Liczba obwodów pomiarowych 2 lub 4 Prąd znamionowy I 0n (3 wersje wykonania) 0,02 A oraz 0,2 A 0,05 A oraz 0,5 A 0,1 A oraz 1,0 A Obciążalność prądowa długotrwała 5 I 0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 50 I 0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym <0,2 VA Zakres pomiaru do 5 I 0n Obwody wejściowe napięciowe Liczba wejść 4 Napięcie znamionowe U n 100/ 3 V Napięcie znamionowe U 0n 100 V Wytrzymałość napięciowa <2,5 U n Pobór mocy przy napięciu znamionowym <0,2 VA Zakres pomiaru U n do 2 U n Zakres pomiaru U on do 2 U 0n Wejścia temperaturowe Liczba wejść 6 Typ czujnika PT100 Zakres pomiaru -50 C 300 C Wejścia optyczne do detekcji łuku Liczba wejść 4 lub 8 Typ złącza Toslink Typ światłowodu CWKF-1001 Maksymalna długość światłowodu pojedynczego 15 m czujnika Analogowe wejścia technologiczne Liczba wejść 6 Zakres pomiaru 4 20 ma Wejścia dwustanowe Liczba wejść 16 lub wejść Napięcie znamionowe (3 wersje wykonania) 24 V DC 110 V AC/DC 220 V AC/DC Obwody kontroli cewek wyłącznika Liczba kontrolowanych cewek 3 Maksymalna oporność cewki 10 kω ± 10% Obwód wyjściowy wyzwalacza magnetycznego Energia wyzwalania Napięcie wyjściowe 0,1 J 12 V Układ do pomiaru rezystancji doziemnej wirnika generatora Częstotliwość sygnału pomiarowego 33,3 Hz Układ do pomiaru rezystancji doziemnej wirnika generatora Zewnętrzny kondensator sprzęgający 10 µf, 1600 V Wyjścia dwustanowe Liczba wyjść 8 lub 16 w tym wyjść przekaźnikowo - 3 lub 5 półprzewodnikowych (mocowych) w tym wyjść przekaźnikowych 5 lub 11 Wyjścia przekaźnikowo półprzewodnikowe (mocowe) Zdolność łączeniowa przy obciążeniu 250 V DC; 8 A; 2 kw, 1 s 380 V AC; 8 A; 2 kva Częstość łączeń przy maks. obciążeniu styków maks. 10/ min. Wyjścia przekaźnikowe Zdolność łączeniowa przy obciążeniu rezystancyjnym Częstość łączeń przy maks. obciążeniu styków Zasilanie Napięcie zasilania Pobór mocy Zegar Dokładność zegara Stopień ochrony Od strony płyty czołowej (złącze USB) IP 54 Od strony płyty czołowej () IP 65 Od strony złącz: bez wtyków z wtykami Komunikacja Dostępne protokoły: Interfejsy transmisyjne: 250 V DC; 0,4 A; 75 W 380 V AC; 8 A; 2 kva maks. 10/ min 24 V DC lub V AC/DC <20 VA 1,5 min./ miesiąc IP 20 IP 30 MODBUS RTU MODBUS-TCP IEC IEC Światłowód Ethernet RS485 RS232 (port serwisowy) USB (port serwisowy) Podczerwień (port serwisowy) Płyta czołowa Wyświetlacz graficzny monochromatyczny 4,8 lub kolorowy 5,7 Liczba diod dwukolorowych swobodnie 16 programowalnych Liczba diod predefiniowanych 8 Masa i wymiary Masa (w zależności od wersji) Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) Wymiary otworu montażowego (szerokość, wysokość) Warunki środowiskowe Temperatura pracy Temperatura przechowywania od 3,0 do 3,25 kg 255,5/175/98 mm 241/157 mm -20 C +55 C -30 C +70 C

7 Specyfikacja zamówienia A B C D E F G H I J K L M N Przykład zamówienia MUPASZ 710 PL Panel czołowy Napięcie zasilania Napięcie wejść dwustanowych Napięcie sterujące wyłącznikiem Obwody prądów fazowych Obwody prądu Io Liczba wejść dwustanowych Liczba wyjść dwustanowych Port komunikacyjny COM1 Port komunikacyjny COM2 Moduł rozszerzeń 1 Moduł rozszerzeń 2 Moduł rozszerzeń 3 Dodatkowe aplikacje A Panel czołowy 1) : PL3 = LCD monochromatyczny, opisy polskie, PL4 = LCD monochromatyczny, opisy polskie, złącze USB PL6 = LCD kolorowy, opisy polskie, PL7 = LCD kolorowy, opisy polskie, złącze USB EN3 = LCD monochromatyczny, opisy angielskie, EN4 = LCD monochromatyczny, opisy angielskie, złącze USB EN6 = LCD kolorowy, opisy angielskie, EN7 = LCD kolorowy, opisy angielskie, złącze USB RU3 = LCD monochromatyczny, opisy rosyjskie, RU4 = LCD monochromatyczny, opisy rosyjskie, złącze USB RU6 = LCD kolorowy, opisy rosyjskie, RU7 = LCD kolorowy, opisy rosyjskie, złącze USB B Napięcie zasilania: 1 = 24 V DC 2 = 88 V 264 V AC/DC C Napięcie wejść dwustanowych: 1 = 110 V AC/DC 2 = 220 V AC/DC 3 = 24 V DC D Napięcie sterujące wyłącznikiem: 1 = 110 V DC 2 = 220 V DC 3 = 230 V AC E Obwody prądów fazowych: 1 = 3x1 A 2 = 3x5 A 3 = 3x1 mv/a (cewki Rogowskiego) F Obwody prądu Io: 1 = 1x(0,02 A oraz 0,2 A) 2 = 1x(0,05 A oraz 0,5 A) 3 = 1x(0,1 A oraz 1,0 A) G Liczba wejść dwustanowych: 1 = 16 2 = 24 H Liczba wyjść dwustanowych: 1 = 8 2 = 16 I Port komunikacyjny COM1 2) : 1 = RS485, MODBUS RTU 2 = RS485, IEC = Światłowód, MODBUS RTU 4 = Światłowód, IEC = RJ45, MODBUS/TCP 6 = RJ45, IEC J Port komunikacyjny COM2 2) : 1 = RS485, MODBUS RTU 4) 2 = RS485, IEC ) 3 = RJ45, MODBUS/TCP 4 = RJ45, IEC K Moduł rozszerzeń 1 2) : 1 = moduł AI (6 wejść 4-20 ma) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł DI (6 wejść dwustanowych) 4 = moduł PT (6 wejść PT100) 5 = moduł IE 1x(0,02 A oraz 0,2 A) 6 = moduł IE 1x(0,05 A oraz 0,5 A) 7 = moduł IE 1x(0,1 A oraz 1,0 A) L Moduł rozszerzeń 2 2) : 1 = moduł AI (6 wejść 4-20 ma) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł DI (6 wejść dwustanowych) 4 = moduł PT (6 wejść PT100) 5 = 3x1 A 6 = 3x5 A 7 = 3x1 mv/a (cewki Rogowskiego) M Moduł rozszerzeń 3 3) : 1 = moduł RR (pomiar rezystancji doziemnej wirnika) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł MTC (wyzwalacz magnetyczny) N Dodatkowe aplikacje 3) : 1 = I>>> (autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe) 2 = DAR (rejestrator zakłóceń) 3 = PQA (analizator jakości energii) 4 = UM (menadżer użytkowników) Akcesoria: Podczerwień-USB, kabel łączący panel z komputerem USB-USB, kabel łączący panel z komputerem 1) Do komunikacji z komputerem potrzebny jest odpowiedni kabel wyszczególniony w akcesoriach 2) W urządzeniu można zainstalować tylko jeden moduł z listy 3) W urządzeniu można zainstalować dowolną kombinację wszystkich modułów (elementów) z listy 4) Zastosowanie portu ze światłowodem dla COM1 powoduje brak możliwości wyboru RS485

8 Certyfikaty Instytut Tele- i Radiotechniczny wyróżnia się pośród innych firm działających w sektorze zabezpieczeń elektroenergetycznych tym, że dostosowuje swoje urządzenia do potrzeb klientów. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie tworzenia nowych urządzeń jak i udoskonalania już istniejących. Priorytetem w naszych działaniach jest zadowolenie klienta. Nasze hasło to SZYJEMY NA MIARĘ. Jakość urządzenia została potwierdzona certyfikatami na zgodność z normami PN-EN, IEC, GOST dotyczącymi urządzeń zabezpieczeniowych. Certyfikaty EMC Nr 0550/NBW/08, EMC Nr 0550r/NBW/08, LVD Nr 0552/NBW/08 i LVD Nr 0552r/NBW/08 wydane przez Instytut Elektrotechniki, stanowią podstawę przyjęcia go do eksploatacji dla zakładów energetycznych, elektrowni, zakładów przemysłowych oraz innych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną. ITR prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianom. Niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach ITR. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z działem produkcji i sprzedaży. Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa, ul. Ratuszowa 11 tel.: fax: Dział produkcji i sprzedaży: tel./fax: Dział naukowo-badawczy: tel.: PN-EN ISO 9001:2001

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E EE 426059

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E EE 426059 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna 3 1.1. Zastosowanie 3 1.2. Podstawowe właściwości 3 1.3. Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działającą na

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia Katalog techniczny ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź Telefon: (0 49) 29 93 042 Telefax: (0 49) 29 93 043 W związku

Bardziej szczegółowo

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów systemy zasilania awaryjnego katalog produktów 00 Spis treści Wstęp --------------------------------------------------------------------------------- 3 1 Prostowniki przemysłowe typu PBI Siłownie napięcia

Bardziej szczegółowo

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

CZAZ RL CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA

CZAZ RL CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA CZAZ RL CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA 2 CZAZ-RL CZAZ-RL 3 CZAZ-RL KOPEX-EKO Sp.z o.o. udziela gwarancji z zastrzeżeniem zachowania niżej podanych

Bardziej szczegółowo

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania SENTRON Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Podręcznik Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Opis Rozplanowanie miejsca zainstalowania Czynności instalacyjne Połączenia Uruchomienie Sterowanie przez operatora

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS www.lumel.com.pl KATALOG RODUKTÓW Aparatury Kontrolnoomiarowej oraz usług EMS O nas doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie Od ponad sześćdziesięciu

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

www.lumel.com.pl katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS

www.lumel.com.pl katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS www.lumel.com.pl katalog produktów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS 1 o nas doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie Od ponad sześćdziesięciu

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.pl tel. centrala: 68 329 51 01, fax 68 329 51 01 tel. dział sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości Mikroautomatyka www.siemens.pl/logo Infrastruktura... Ogrzewanie/wentylacja/ klimatyzacja Zarządzanie energią Ogrzewanie Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax : 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail : pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo