MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii"

Transkrypt

1 MUPASZ 710 Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii Automatyka Systemy dla energetyki Piezoelektronika i ultradźwięki Montaż elektroniczny Materiały magnetyczne Badania i certyfikacja Instytut Tele- i Radiotechniczny opracował nową generację uniwersalnych sterowników polowych MUPASZ. MUPASZ 710 integruje funkcje analizatora jakości energii, automatyk i zabezpieczeń wspomaganych logiką programowalną. Stanowi optymalne i kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych rozdzielnic SN zintegrowanych z systemami SCADA. Dzięki swojej uniwersalności pozwala na realizację rozwiązań standardowych i niestandardowych, zastosowanie zarówno w nowych jak i w modernizowanych stacjach energetycznych. USB 40 harm PFL MULTI LANGUAGE IrDA PQA DAR x12 MULTI USER SCADA Płytki drukowane Techniki cieplno - chemiczne ETHERNET MODBUS/TCP MODBUS RTU IEC IEC PROTOCOLS Technologia próżni PN-EN ISO 9001:2001 Instytut Tele- i Radiotechniczny

2 Cechy funkcjonalne PFL programowalne funkcje logiczne umożliwiają tworzenie logiki działania urządzenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o 250 bloków funkcyjnych, w skład których wchodzą: 99zabezpieczenia, automatyki i układy 99komparatory wielkości pomiarowych 99opóźnienia i impulsy czasowe 99przerzutniki 99rejestry reprezentujące wejścia, wyjścia cyfrowe i diody sygnalizacyjne 99rejestry sterujące wyłącznikiem i łącznikami 99zdarzenia zapisywane w dzienniku 99bramki logiczne DAR rejestrator zakłóceń 99rejestracja wszystkich sygnałów analogowych (A) i dwustanowych (C) dostępnych w urządzeniu 99dowolna konfiguracja rejestrowanych sygnałów A i C 99częstotliwość próbkowania 2 khz 99programowana liczba rejestrowanych zakłóceń (sektorów) tryby wyzwalania: na żądanie operatora, od przekroczenia granicy górnej lub dolnej wybranej wartości analogowej, od zmiany stanu na wejściach lub wyjściach dwustanowych, od stanów wewnętrznych urządzenia 99czas rejestracji zakłóceń 15 sektorów (wszystkie sygnały A i C) 1,37 s/sektor 5 sektorów (wszystkie sygnały A i C) 4,11 s/sektor 1 sektor (1 sygnał A, 16 sygnałów C) 195,58 s/sektor PQA analizator jakości energii 99sposób pomiaru oraz agregacja danych pomiarowych zgodnie z PN EN 50160:2002, PN EN i PN EN wartość napięcia zasilającego w trzech fazach 99pomiar zawartości harmonicznych do 40-tej 99sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w PN EN 50160: poziom interharmonicznych z rozdzielczością 5 Hz w paśmie do 2 khz 99THD dla napięć i prądów Dokładność pomiarów 99prądu (0,2 8 In) 0,5% 99napięcia (0,2 2 Un) 0,5% 99mocy (do 8 In i 2 U n ) 1,0% 99energii (do 8 In i 2 U n ) 2,0% 99częstotliwości (42,5 57,5 Hz) 0,007 Hz 99współczynnika mocy (0 1) 1% 99kątów 1 99temperatury <2 C 99pojemność liczników energii 10 cyfr (MWh, MVarh) Współczynniki powrotu 99dla zabezpieczeń nadmiarowych 0,98 99dla zabezpieczeń niedomiarowych 1,02 99zabezpieczeń nadmiarowych działających na podstawie pomiaru częstotliwości 0,998 99zabezpieczeń niedomiarowych działających na podstawie pomiaru częstotliwości 1,002 I>>> autonomiczne niezależne zabezpieczenie nadprądowe zasilane z prądu zwarcia - działa bez zasilania urządzenia. Zadziałanie zabezpieczenia powoduje wysterowanie wyjścia na otwarcie wyłącznika, wyzwalacza magnetycznego oraz powoduje uruchomienie sygnalizacji AW. Zadziałanie rejestrowane jest w urządzeniu z parametrami prądu i czasu, również przy braku zasilania. UM menadżer użytkowników Aplikacja kontroluje i identyfikuje dostęp 12 użytkowników do 11 funkcji urządzenia, np.: zmiany nastaw, edycji parametrów konfiguracyjnych, sterowania łącznikami, obsługi rejestratora zakłóceń, itp. Dostęp do funkcji jest nadawany przez Administratora. Każdy użytkownik może zalogować się do urządzenia po podaniu 4 znakowego hasła. Interfejs użytkownika 99interfejs dostępny w 3 wersjach językowych 99przejrzyste i intuicyjne menu 99wyświetlacz graficzny monochromatyczny 240x128 pikseli lub kolorowy 320x240 pikseli 99sterowanie łącznikami oraz wybór rodzaju sterowania (brak, lokalne, zdalne, lokalne i zdalne) przy pomocy klawiatury 998 predefiniowanych diod sygnalizujących najważniejsze stany pracy urządzenia 9916 diod dwukolorowych do swobodnej konfiguracji 99konfiguracja widoku pola przedstawianego na wyświetlaczu (dostępnych 120 elementów tj.: dynamiczne symbole graficzne łączników wyłącznik, odłącznik, wózek; statyczne symbole graficzne rodzaj pola rozdzielczego; linie i węzły) 99konfiguracja wyświetlanych pomiarów 99edycja wybranych tekstów (np. nazw zabezpieczeń technologicznych) Dziennik o pojemności 1000 zdarzeń rejestrowanych z rozdzielczością 1ms. Zdarzenia mogą posiadać do 5 parametrów (np. wartość prądu, napięcia, czas zadziałania itp.). Urządzenie posiada konfigurację polegającą na wyborze komunikatów, które będą zapisywane w dzienniku. Wbudowanych 16 typów pól (profili), konfigurowanych w 4 zestawach (bankach) nastaw. Przełączenie zestawu nastaw odbywa się przez port komunikacyjny z poziomu interfejsu użytkownika lub przez wejścia dwustanowe. Swobodna konfiguracja wejść, wyjść, diod sygnalizacyjnych oraz portów wewnętrznych urządzenia (500 sygnałów logicznych możliwych do skonfigurowania). Kontrola cewek wyłącznika poprzez pomiar rezystancji cewek, z możliwością jej sprzętowego wyłączenia.

3 Zabezpieczenia, automatyki i układy Zabezpieczenia prądowe działają na podstawie pomiaru wartości skutecznej lub wartości skutecznej składowej podstawowej. Zabezpieczenia nadprądowe zawierają opcje: 99działania kierunkowego 99stabilizacji napięciem 99stabilizacji częstotliwością 99przyspieszania lub opóźniania działania zabezpieczenia bezpośrednio po zamknięciu wyłącznika Zabezpieczenia zależne realizują 6 charakterystyk: 99Stroma 99Bardzo stroma 99Standard Inverse IEC 99Very Inverse IEC 99Extremely Inverse IEC 99Long Time Inverse IEC Zabezpieczenia napięciowe działają na podstawie pomiaru wartości skutecznej napięcia fazowego lub międzyfazowego. Zabezpieczenia łukoochronne wykorzystujące 4 lub 8 detektorów łuku instalowanych w różnych miejscach rozdzielni. Zabezpieczenia działające na podstawie pomiaru współczynnika THD lub wartości harmonicznych. Kontrola stanu i sterowanie wyłącznikiem oraz 8 łącznikami. 7 układów zegarów sterujących z nastawianym czasem załączenia i wyłączenia w wybranych dniach tygodnia. Układ synchronicznego załączenia kontroluje parametry napięcia, częstotliwości i fazy w dwóch torach pozwalając na synchroniczne załączenie. Układ może współpracować z zewnętrznym synchronizatorem, wówczas moment synchronizacji określany jest poprzez stan wejścia dwustanowego. Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane, blokowane 2 i 5 harmoniczną w prądzie różnicowym oraz zawierające wysoko nastawiany człon niestabilizowany, niepodlegający blokadom. Zabezpieczenie posiada wybór jednej z dwunastu najczęściej stosowanych grup połączeń uzwojeń transformatora. Automatyka SPZ 5-krotna z konfiguracją zabezpieczeń inicjujących cykl SPZ oraz z opcjami przyspieszania działania zabezpieczeń przed lub po wykonaniu cyklu SPZ. Automatyka SCO z funkcją SPZ po SCO w polach odpływowych działa na postawie sygnałów dwustanowych określających stopień SCO lub na podstawie pomiaru częstotliwości. Automatyka posiada blokadę podnapięciową zapobiegającą zbędnemu zadziałaniu przy pojawieniu się napięcia szczątkowego na szynach zbiorczych. Symbol Automatyki ANSI I>(1-3) I>>(1-5) Zabezpieczenia nadprądowe pierwszego stopnia Zabezpieczenia nadprądowe drugiego stopnia (50/51/67) (50V/51V/67V) (50F/51F/67F) (50/51/67) (50V/51V/67V) (50F/51F/67F) I>z(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe z charakterystyką zależną (51/67) I>>> Autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe (50/51) I0>(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe (50N/51N) I0>k(1-2) Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe (67N) I0>z Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe z charakterystyką zależną (51N) Y0> Zabezpieczenie admitancyjne (21N/67YN) U>(1-2) Zabezpieczenia nadnapięciowe (59) U0>(1-2) Zabezpieczenia nadnapięciowe składowej zerowej (59N) U2> Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej przeciwnej (47) U<(1-2) Zabezpieczenia podnapięciowe (27) Qm> Zabezpieczenie przeciążeniowe matematyczny model cieplny (49) ItR> Zabezpieczenie kontrolujące rozruch silnika (48/51LR) NfR> Zabezpieczenie kontrolujące częstotliwość rozruchów silnika (66) ItU> Zabezpieczenie nadprądowe od zahamowań i utyku wirnika (51LR) ItA> Zabezpieczenie od asymetrii zasilania silnika (46) U123 Zabezpieczenie kontrolujące kolejność wirowania faz napięcia (47) cos Φ Zabezpieczenie kontrolujące współczynnik mocy (55) ItS> Zabezpieczenie od wypadnięcia silnika synchronicznego z synchronizmu (78PS) I< Zabezpieczenie podprądowe (37) TECH(1-16) Zabezpieczenia technologiczne (62) TEMP(1-6) Zabezpieczenia temperaturowe (PT100) (49T) Rwir< Zabezpieczenie od spadku rezystancji doziemnej wirnika generatora (64R) I Zabezpieczenie od przekroczenia prądu skumulowanego wyłącznika P<0 Zabezpieczenie od mocy zwrotnej (32P) f<(1-2) Zabezpieczenia podczęstotliwościowe (81L) f>(1-2) Zabezpieczenia nadczęstotliwościowe (81H) df/dt(1-4) Zabezpieczenia od szybkości zmiany częstotliwości (81) P> Zabezpieczenie mocowe kierunkowe (32P) di>, di>> Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane z członem niestabilizowanym (87T/87M/87G) ARC(1-8) Zabezpieczenia łukoochronne (50L/27L) HARM(1-4) Zabezpieczenie kontrolujące zawartość harmonicznych Symbol Automatyki ANSI ZS Automatyka zabezpieczenia szyn zbiorczych LRW Automatyka Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej (50BF) SCO Automatyka Samoczynnego Częstotliwościowego Odciążania SZR + SP Automatyka Samoczynnego Załączania Rezerwy z Samopowrotem SPZ Automatyka Samoczynnego Powtórnego Załączania (79) AWSC Automatyka Wymuszania Składowej Czynnej AZBK Automatyka Załączenia Baterii Kondensatorów KPZ Automatyka Kontrolowanego Powtórnego Załączenia Symbol Automatyki ANSI BREAKER Układ kontroli stanu i sterowania wyłącznikiem SWITCH(1-8) Układy kontroli stanu i sterowania łącznikami COG Układ kontroli ciągłości obwodów gniazd SYNC Układ kontroli synchronizmu (25) CLOCK_ CTRL(1-7) Układy zegarów sterujących

4 Interfejs użytkownika Diody dwukolorowe swobodnie programowalne, opis przeznaczenia diod widoczny na wyświetlaczu graficznym Swobodna konfiguracja widoku pola umożliwia zobrazowanie stanu wszystkich łączników, przedstawienie wybranych pomiarów oraz wprowadzenie własnych opisów AW przycisk kasowania sygnalizacji awaryjnego wyłączenia UP przycisk kasowania sygnalizacji Blokada przycisk kasowania aktywnych blokad zamykania wyłącznika lokalne / zdalne przycisk przełączenia miejsca sterowania wyłącznikiem Przycisk sterujący zamknij Miejsce do podłączenia PC łącze typu podczerwień, USB Przyciski nawigacyjne i funkcyjne menu Przycisk bezwarunkowego otwarcia wyłącznika, naciskany jednocześnie z przyciskiem sterującym otwórz Przycisk sterujący otwórz Opis przeznaczenia diod sygnalizacyjnych definiowany jest poprzez edycję tekstu przypisanego diodzie Pomiary prądów i napięć realizowane są do 40 harmonicznej. Zawartość harmonicznych w sygnale przedstawiana jest w postaci wykresu słupkowego Przyciski sterujące służą do sterowania wszystkimi łącznikami, łącznik który jest sterowany pokazany jest na wyświetlaczu w rewersie Widok menu głównego urządzenia

5 Możliwości konfiguracji elementów urządzenia MUPASZ 710 L. moduł rozszerzeń 2 X82 moduł do pomiaru trzech dodatkowych prądów fazowych X89 moduł AI (6 wejść 4-20mA) X90 moduł PT (6 wejść PT100) X91 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X92 moduł DI (6 dodatkowych wejść dwustanowych) X80 Wejścia analogowe do pomiaru napięć oraz składowej zerowej prądu i napięcia fazowych X20 16 wejść dwustanowych X60 Interfejs światłowodowy, złącze ST X63 Interfejs RS 485 X64 Interfejs Ethernetowy, złącze RJ 45 X30 8 izolowanych wejść dwustanowych K. moduł rozszerzeń 1 X83 moduł AI (6 wejść 4-20mA) X84 moduł PT (6 wejść PT100) X85 moduł IE (dodatkowe wejście I0) X87 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X88 moduł DI (6 dodatkowych wejść dwustanowych) X81 moduł do pomiaru trzech prądów fazowych X31 8 wyjść dwustanowych, w tym 2 wyjścia mocowe X21 8 wyjść dwustanowych, w tym 3 wyjścia mocowe z układem kontroli ciągłości obwodów wyłącznika oraz wyjście układu do współpracy z wyzwalaczem magnetycznym wyłącznika M. moduł rozszerzeń 3 X86 moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) X62 Interfejs Ethernetowy, złącze RJ45 X10 Zasilanie urządzenia oraz moduł RR (pomiar rezystancji doziemnej wirnika)

6 Specyfikacja techniczna Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść 3 lub 6 Prąd znamionowy I n (2 wersje wykonania) 1 A 5 A Obciążalność prądowa długotrwała 5 I n Obciążalność prądowa jednosekundowa 100 I n Obciążalność prądowa dynamiczna 250 I n Pobór mocy przy prądzie znamionowym <0,6 VA/fazę Zakres pomiaru do 60 I n Obwody wejściowe prądowe do cewek Rogowskiego Czułość 1 mv/1 A Zakres pomiaru do 1800 A Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 1 lub 2 Liczba obwodów pomiarowych 2 lub 4 Prąd znamionowy I 0n (3 wersje wykonania) 0,02 A oraz 0,2 A 0,05 A oraz 0,5 A 0,1 A oraz 1,0 A Obciążalność prądowa długotrwała 5 I 0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 50 I 0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym <0,2 VA Zakres pomiaru do 5 I 0n Obwody wejściowe napięciowe Liczba wejść 4 Napięcie znamionowe U n 100/ 3 V Napięcie znamionowe U 0n 100 V Wytrzymałość napięciowa <2,5 U n Pobór mocy przy napięciu znamionowym <0,2 VA Zakres pomiaru U n do 2 U n Zakres pomiaru U on do 2 U 0n Wejścia temperaturowe Liczba wejść 6 Typ czujnika PT100 Zakres pomiaru -50 C 300 C Wejścia optyczne do detekcji łuku Liczba wejść 4 lub 8 Typ złącza Toslink Typ światłowodu CWKF-1001 Maksymalna długość światłowodu pojedynczego 15 m czujnika Analogowe wejścia technologiczne Liczba wejść 6 Zakres pomiaru 4 20 ma Wejścia dwustanowe Liczba wejść 16 lub wejść Napięcie znamionowe (3 wersje wykonania) 24 V DC 110 V AC/DC 220 V AC/DC Obwody kontroli cewek wyłącznika Liczba kontrolowanych cewek 3 Maksymalna oporność cewki 10 kω ± 10% Obwód wyjściowy wyzwalacza magnetycznego Energia wyzwalania Napięcie wyjściowe 0,1 J 12 V Układ do pomiaru rezystancji doziemnej wirnika generatora Częstotliwość sygnału pomiarowego 33,3 Hz Układ do pomiaru rezystancji doziemnej wirnika generatora Zewnętrzny kondensator sprzęgający 10 µf, 1600 V Wyjścia dwustanowe Liczba wyjść 8 lub 16 w tym wyjść przekaźnikowo - 3 lub 5 półprzewodnikowych (mocowych) w tym wyjść przekaźnikowych 5 lub 11 Wyjścia przekaźnikowo półprzewodnikowe (mocowe) Zdolność łączeniowa przy obciążeniu 250 V DC; 8 A; 2 kw, 1 s 380 V AC; 8 A; 2 kva Częstość łączeń przy maks. obciążeniu styków maks. 10/ min. Wyjścia przekaźnikowe Zdolność łączeniowa przy obciążeniu rezystancyjnym Częstość łączeń przy maks. obciążeniu styków Zasilanie Napięcie zasilania Pobór mocy Zegar Dokładność zegara Stopień ochrony Od strony płyty czołowej (złącze USB) IP 54 Od strony płyty czołowej () IP 65 Od strony złącz: bez wtyków z wtykami Komunikacja Dostępne protokoły: Interfejsy transmisyjne: 250 V DC; 0,4 A; 75 W 380 V AC; 8 A; 2 kva maks. 10/ min 24 V DC lub V AC/DC <20 VA 1,5 min./ miesiąc IP 20 IP 30 MODBUS RTU MODBUS-TCP IEC IEC Światłowód Ethernet RS485 RS232 (port serwisowy) USB (port serwisowy) Podczerwień (port serwisowy) Płyta czołowa Wyświetlacz graficzny monochromatyczny 4,8 lub kolorowy 5,7 Liczba diod dwukolorowych swobodnie 16 programowalnych Liczba diod predefiniowanych 8 Masa i wymiary Masa (w zależności od wersji) Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) Wymiary otworu montażowego (szerokość, wysokość) Warunki środowiskowe Temperatura pracy Temperatura przechowywania od 3,0 do 3,25 kg 255,5/175/98 mm 241/157 mm -20 C +55 C -30 C +70 C

7 Specyfikacja zamówienia A B C D E F G H I J K L M N Przykład zamówienia MUPASZ 710 PL Panel czołowy Napięcie zasilania Napięcie wejść dwustanowych Napięcie sterujące wyłącznikiem Obwody prądów fazowych Obwody prądu Io Liczba wejść dwustanowych Liczba wyjść dwustanowych Port komunikacyjny COM1 Port komunikacyjny COM2 Moduł rozszerzeń 1 Moduł rozszerzeń 2 Moduł rozszerzeń 3 Dodatkowe aplikacje A Panel czołowy 1) : PL3 = LCD monochromatyczny, opisy polskie, PL4 = LCD monochromatyczny, opisy polskie, złącze USB PL6 = LCD kolorowy, opisy polskie, PL7 = LCD kolorowy, opisy polskie, złącze USB EN3 = LCD monochromatyczny, opisy angielskie, EN4 = LCD monochromatyczny, opisy angielskie, złącze USB EN6 = LCD kolorowy, opisy angielskie, EN7 = LCD kolorowy, opisy angielskie, złącze USB RU3 = LCD monochromatyczny, opisy rosyjskie, RU4 = LCD monochromatyczny, opisy rosyjskie, złącze USB RU6 = LCD kolorowy, opisy rosyjskie, RU7 = LCD kolorowy, opisy rosyjskie, złącze USB B Napięcie zasilania: 1 = 24 V DC 2 = 88 V 264 V AC/DC C Napięcie wejść dwustanowych: 1 = 110 V AC/DC 2 = 220 V AC/DC 3 = 24 V DC D Napięcie sterujące wyłącznikiem: 1 = 110 V DC 2 = 220 V DC 3 = 230 V AC E Obwody prądów fazowych: 1 = 3x1 A 2 = 3x5 A 3 = 3x1 mv/a (cewki Rogowskiego) F Obwody prądu Io: 1 = 1x(0,02 A oraz 0,2 A) 2 = 1x(0,05 A oraz 0,5 A) 3 = 1x(0,1 A oraz 1,0 A) G Liczba wejść dwustanowych: 1 = 16 2 = 24 H Liczba wyjść dwustanowych: 1 = 8 2 = 16 I Port komunikacyjny COM1 2) : 1 = RS485, MODBUS RTU 2 = RS485, IEC = Światłowód, MODBUS RTU 4 = Światłowód, IEC = RJ45, MODBUS/TCP 6 = RJ45, IEC J Port komunikacyjny COM2 2) : 1 = RS485, MODBUS RTU 4) 2 = RS485, IEC ) 3 = RJ45, MODBUS/TCP 4 = RJ45, IEC K Moduł rozszerzeń 1 2) : 1 = moduł AI (6 wejść 4-20 ma) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł DI (6 wejść dwustanowych) 4 = moduł PT (6 wejść PT100) 5 = moduł IE 1x(0,02 A oraz 0,2 A) 6 = moduł IE 1x(0,05 A oraz 0,5 A) 7 = moduł IE 1x(0,1 A oraz 1,0 A) L Moduł rozszerzeń 2 2) : 1 = moduł AI (6 wejść 4-20 ma) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł DI (6 wejść dwustanowych) 4 = moduł PT (6 wejść PT100) 5 = 3x1 A 6 = 3x5 A 7 = 3x1 mv/a (cewki Rogowskiego) M Moduł rozszerzeń 3 3) : 1 = moduł RR (pomiar rezystancji doziemnej wirnika) 2 = moduł AP (4 wejścia do detekcji łuku) 3 = moduł MTC (wyzwalacz magnetyczny) N Dodatkowe aplikacje 3) : 1 = I>>> (autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe) 2 = DAR (rejestrator zakłóceń) 3 = PQA (analizator jakości energii) 4 = UM (menadżer użytkowników) Akcesoria: Podczerwień-USB, kabel łączący panel z komputerem USB-USB, kabel łączący panel z komputerem 1) Do komunikacji z komputerem potrzebny jest odpowiedni kabel wyszczególniony w akcesoriach 2) W urządzeniu można zainstalować tylko jeden moduł z listy 3) W urządzeniu można zainstalować dowolną kombinację wszystkich modułów (elementów) z listy 4) Zastosowanie portu ze światłowodem dla COM1 powoduje brak możliwości wyboru RS485

8 Certyfikaty Instytut Tele- i Radiotechniczny wyróżnia się pośród innych firm działających w sektorze zabezpieczeń elektroenergetycznych tym, że dostosowuje swoje urządzenia do potrzeb klientów. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie tworzenia nowych urządzeń jak i udoskonalania już istniejących. Priorytetem w naszych działaniach jest zadowolenie klienta. Nasze hasło to SZYJEMY NA MIARĘ. Jakość urządzenia została potwierdzona certyfikatami na zgodność z normami PN-EN, IEC, GOST dotyczącymi urządzeń zabezpieczeniowych. Certyfikaty EMC Nr 0550/NBW/08, EMC Nr 0550r/NBW/08, LVD Nr 0552/NBW/08 i LVD Nr 0552r/NBW/08 wydane przez Instytut Elektrotechniki, stanowią podstawę przyjęcia go do eksploatacji dla zakładów energetycznych, elektrowni, zakładów przemysłowych oraz innych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną. ITR prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianom. Niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach ITR. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z działem produkcji i sprzedaży. Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa, ul. Ratuszowa 11 tel.: fax: Dział produkcji i sprzedaży: tel./fax: Dział naukowo-badawczy: tel.: PN-EN ISO 9001:2001

MUPASZ 710 plus. Instytut Tele- i Radiotechniczny.

MUPASZ 710 plus. Instytut Tele- i Radiotechniczny. MUPASZ 710 plus Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń z analizatorem jakości energii Automatyka Systemy dla energetyki Piezoelektronika i ultradźwięki Montaż elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi Karta katalogowa MUPASZ 710 plus jest 7 generacją sterownika polowego opracowanego w ITR. Popularność na rynku krajowym jak i zagranicznych zdobył niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym interfejsem

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi

Zabezpieczenia. Automatyki. Pomiary. Pomiary zestaw drugi Karta katalogowa MUPASZ 710 plus jest 7 generacją sterownika polowego opracowanego w ITR. Popularność na rynku krajowym jak i zagranicznych zdobył niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym interfejsem

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie. Karta katalogowa K

Zabezpieczenie. Karta katalogowa K Zabezpieczenie e2tango -200 Karta katalogowa K-32.1.0 Tworzymy pomysły z energią! Przekaźnik zabezpieczeniowy e²tango-200 to rozwiązanie ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA opracowane przez zespół Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie. Karta katalogowa K

Zabezpieczenie. Karta katalogowa K Zabezpieczenie e2tango -400 Karta katalogowa K-33.1.0 Tworzymy pomysły z energią! Zespół zabezpieczeń e²tango-400 to rozwiązanie ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA opracowane przez zespół Badań i Rozwoju złożony

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

megamuz-smart Urządzenia dla energetyki zawodowej i przemysłowej

megamuz-smart Urządzenia dla energetyki zawodowej i przemysłowej Cechy funkcjonalne Uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej parametryzacji funkcjonalnej sterownika polowego. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

multimuz-3 Sterownik pola

multimuz-3 Sterownik pola multimuz3 Cechy funkcjonalne Jeden, uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej parametryzacji funkcjonalnej sterownika polowego.

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I I STEROWNICZEJ SILNIKA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN WN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej silnika asynchronicznego WN ZEG-E Kopex Electric

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz200 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Detektor zwarć e 2 TANGO -50. Karta katalogowa K

Detektor zwarć e 2 TANGO -50. Karta katalogowa K Detektor zwarć e 2 TANGO -50 Karta katalogowa K-31.2.1 Tworzymy pomysły z energią! Detektor zwarć e²tango-50 to rozwiązanie ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA powstałe w wyniku prowadzonych prac rozwojowych przez

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P do pracy w polu pomiarowym rozdzielni SN Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P jest przeznaczone do pracy w polu pomiarowym

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia silników

Zabezpieczenia silników SIPROTEC Zabezpieczenia silników SIPROTEC Zabezpieczenia silników Funkcje zabezpieczeniowe dla różnych typów zwarć w silnikach Zwarcie Funkcja zabezpieczeniowa Numer ANSI n Przeciążenie cieplne stojana

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C, względna wilgotność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

izaz300 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz300 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A izaz300 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz300 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o 8

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI POMIAROWE

PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIKI POMIAROWE Zastosowanie: przemysł spożywczy magazynowanie żywności, leków, itp. energetyka (telemechanika rozdzielni NN, SN, WN) elektrownie kopalnie przemysł motoryzacyjny suszarnie kotłownie,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ KARTA KATALOGOWA KARTA KARTA KATALOGOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN CYFROWY ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Sterownik polowy. Karta katalogowa K-3.2.0

Sterownik polowy. Karta katalogowa K-3.2.0 Sterownik polowy e2tango Karta katalogowa K-3.2.0 Tworzymy pomysły z energią! ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, które realizowane są przez zespół doświadczonych

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa

Energetyka przemysłowa Katalog aplikacji zabezpieczeń Energetyka przemysłowa Zeszyt 2 Zabezpieczenia silników asynchronicznych SN SPIS TREŚCI 1 RODZAJE PRZEKAŹNIKÓW...2 2 PRZEGLĄD APLIKACJI...3 2.1 Uwagi ogólne...3 2.2 Wejścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z

Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z przeznaczone jest do pracy w polach rozdzielni SN i nn. Sterownik jest przedstawicielem nowej grupy urządzeń Ex-mBEL, która uzupełnia gamę

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl Przekaźniki nadzorcze 2015 2016 Przekaźniki nadzorcze 2 przekaźniki nadzorcze nadzór napięcia DC, nadzór napięcia AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór prądu DC, nadzór prądu AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC 25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH ELPOREX Sp. z o.o. MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH PM Progress PM Advanced PM Progress PM-Progress wielofunkcyjny miernik parametrów sieci elektrycznych Obudowa DIN 96 Prosty montaż i obsługa Ekran

Bardziej szczegółowo

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd SERIA Przekaźniki kolejowe 7 A SERIA 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd.34t Spełnia wymogi EN 445-2:2013 (odporność na ogień), EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy, kategoria 1, klasa B), EN

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA 3. RODZAJE KOMPENSACJI 1. ZASTOSOWANIE Regulator RNTr-1 wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Strona 22-8. Strony 22-14 do 22

Strona 22-8. Strony 22-14 do 22 Strona -8 LICZIKI EERGII Jednofazowe, trójfazowe z przewodem neutralnym, trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez. Podłączenie bezpośrednie lub przez przekładniki prądowe. Wersje z certyfikatem MID. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C,

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...7 4. FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...4 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZTR 5 od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo