Specyfikacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna"

Transkrypt

1 Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja:

2 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne napięcia przy braku napięcia pomocniczego (zasilania). Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i eksploatacji W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć niezbędne środki zaradcze w celu uniknięcia niezamierzonego zadziałania. Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu. Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel. Uwagi Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Urządzenie do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie Symbole Informacje ogólne Przeznaczenie urządzenia.... Testy funkcjonalne Dyrektywy WE i normy zharmonizowane.... Parametry techniczne Obwody wejściowe Obwody wejściowe prądowe Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Obwody wejściowe napięciowe Wejścia dwustanowe Obwody wyjściowe Wyjścia dwustanowe Zasilanie Zegar Warunki środowiskowe Stopień ochrony Złącza Komunikacja Masa i wymiary Oprogramowanie narzędziowe Wymiary urządzenia Moduły Moduł C Moduł C12 / modem GSM Moduł C1 / modem GSM Moduł B Moduł B Moduł B Moduł B Moduł E Moduł E Moduł E Moduł E Moduł E Moduł A Moduł A Moduł A Moduł A Moduł PS Moduł PS Moduł UPS Moduł UPS Uwagi producenta Konserwacja, przeglądy, naprawy Przechowywanie i transport Miejsce instalacji Utylizacja Gwarancja i serwis Kontakt... 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

4 1. Wprowadzenie 1.1. Symbole Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością zagrożenia, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia. / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

5 2. Informacje ogólne 2.1. Przeznaczenie urządzenia Rodzina modułowych inteligentnych sterowników, modułów pomiarowych oraz wykonawczych opracowanych specjalnie na potrzeby inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Power Grids. Integruje w sobie funkcje: sterownika polowego, sterownika programowalnego PLC, koncentratora danych, modemu GSM oraz realizuje: odczyt oraz transmisji danych z liczników energii, pomiar prądów i napięć fazowych, pomiar wielkości analogowych, temperatura, ciśnienie, funkcje zabezpieczeniowe, prądowe i napięciowe, lokalną oraz zdalną sygnalizację zwarć w sieci SN i nn, analizę jakości energii, komunikację z systemem SCADA poprzez protokoły: DNP, IEC , MODBUS-RTU/TCP, współpraca z modem TETRA, zdalną parametryzację oraz wymianę oprogramowania. Rys. 2.1 Widok urządzenia SEM współpracuje z oprogramowaniem narzędziowym ELF służącym do projektowania indywidualnej logiki pracy sterownika, parametryzacji zabezpieczeń, konfiguracji, odczytu pomiarów, zdarzeń oraz kontroli pracy urządzenia w trybie serwisowym. Projektowanie logiki odbywa się z wykorzystaniem bramek logicznych, komparatorów, timerów, liczników, przerzutników, rejestrów wejściowych i wyjściowych. Wykorzystując realizowane pomiary można zaprojektować dowolny algorytm zabezpieczenia prądowego lub napięciowego. SEM jest objęty -miesięczną gwarancją. IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

6 . Testy funkcjonalne.1. Dyrektywy WE i normy zharmonizowane Dyrektywy WE: kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 200/108/WE (201/0/WE od ); urządzeń elektrycznych niskonapięciowych (LVD) 200/9/WE (201//WE od ); radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (RTTE) 1999//WE (201//WE od ). Tabela.1 Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC i LV, ogólne i w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ Nr. normy PN-EN : PN-EN 02-2:201 w zakresie obwodów EAZ PN-EN 111-2:2008 PN-EN 02-2:201 w zakresie obwodów EAZ Tytuł normy Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu Sterowniki programowalne -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej W zakresie zastosowanego modułu łączności wyrób jest zgodny z następującymi normami: Tabela.2 Normy zharmonizowane z dyrektywą RTTE Nr. normy PN-ETSI EN V9.02 PN-ETSI EN V.2.1 PN-ETSI EN V.2.1 PN-ETSI EN V1.8.1 PN-ETSI EN V1..1 PN-ETSI EN V1..1 PN-EN 090-1:200 + A11: A1: A12:2011 Tytuł normy Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) (RTTE art..2) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych (RTTE art..1b) Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo (RTTE art..1a) / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

7 . Parametry techniczne.1. Obwody wejściowe.1.1. Obwody wejściowe prądowe Przekładniki prądowe Prąd znamionowy In Obciążalność prądowa długotrwała Obciążalność prądowa jednosekundowa Obciążalność prądowa dynamiczna Pobór mocy przy prądzie znamionowym Zakres pomiaru Przetworniki prądowe CR/CRR Prąd znamionowy In Obciążalność prądowa długotrwała Obciążalność prądowa jednosekundowa Rezystancja obwodu pomiarowego Zakres pomiaru A In 100 In 20 In < 0, VA/ fazę 0 In 20 A 1000 A 10 A 80 A 2 A 200 A 80 kω 1000 A RMS S [ mv/a ] współczynnik przetwarzania (czułość) f = 0 Hz 1,0 1,0 Dodatkowe informacje dotyczące przetworników CR i CRR na stronie energetyka.itr.org.pl Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Prąd znamionowy I0n Obciążalność prądowa długotrwała Obciążalność prądowa jednosekundowa Pobór mocy przy prądzie znamionowym Zakres pomiaru.1.. Obwody wejściowe napięciowe Napięcie znamionowe Un Napięcie znamionowe Uon Wytrzymałość napięciowa Pobór mocy przy napięciu znamionowym Zakres pomiaru Un Zakres pomiaru Uon 1 A I0n 0 I0n < 0,2 VA I0n 100/ V 100 V < 2, Un < 0,2 VA 2 Un 2 U0n.1.. Wejścia dwustanowe Napięcie znamionowe Minimalne napięcie pobudzenia Maksymalne napięcie odwzbudzenia Pobór prądu przed pobudzeniem Pobór prądu po pobudzeniu 12-0 V DC 12 V DC 8 V DC < 8 ma ma.2. Obwody wyjściowe IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

8 .2.1. Wyjścia dwustanowe Znamionowy prąd obciążenia A/ 2 V DC Minimalny prąd zestyków 100 ma Maksymalny prąd załączania 10 A Obciążalność prądowa trwała zestyku A Materiał zestyków AgSnO 2.. Zasilanie Napięcie znamionowe Napięcie dopuszczalne 2 V DC 18 V 0 V DC.. Zegar Dokładność zegara 1 min/ miesiąc.. Warunki środowiskowe Temperatura pracy Temperatura przechowywania -2 C + C - C +0 C.. Stopień ochrony Od strony płyty czołowej Od strony złącz Od strony złącz z zamontowanymi złączami IP20 IP20 IP0.. Złącza Typ WAGO zaciskowe rozłączane Przekrój przewodów przyłączeniowych 0,08 mm 2 2,0 mm 2 Przekrój przewodów prądowych,00 mm 2.8. Komunikacja Protokoły DNP.0 IEC MODBUS-TCP MODBUS RTU PPP do współpracy z modemem TETRA RS 22/22/8 Typ magistrali 2 albo przewodowy Typ złącza WAGO -10 Prędkość 900 bit/s 00 kbit/s Parzystość brak/parzystość/nieparzystość Bit stopu 1 bit lub 2 bity Długość znaku 8 bitów Ethernet skrętka Typ złącza RJ Prędkość GSM Obsługiwane standardy ETH 1: 10/100/1000 Mb/s ETH 2: 10/100 Mb/s GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+ 8 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

9 .9. Masa i wymiary Obudowa A Masa (w zależności od modułu) Obudowa B Masa (w zależności od modułu) Obudowa C Masa (w zależności od modułu) Obudowa D Masa (w zależności od modułu) Obudowa E Masa (w zależności od modułu) Obudowa F Masa (w zależności od modułu) 00 0 g 0/80/10 mm 00 0 g 0/80/10 mm 00 0 g 120/10/10 mm 00 0 g 1// mm 00 0 g 10/9/ mm 00 0 g 0/10/10 mm.10. Oprogramowanie narzędziowe Edytor Funkcji Logicznych wersja instalacyjna znajduje się na stronie energetyka.itr.org.pl IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 9 / 0

10 . Wymiary urządzenia Rys.1. Wymiary obudowy A Rys.. Wymiary obudowy C 10 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

11 Rys.2. Wymiary obudowy D IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 11 / 0

12 . Moduły.1. Moduł C11 Moduł główny sterownika SEM C11 jest modułem głównym sterownika Smart Grid. Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnym za pomocą protokołów komunikacyjnych DNP.0, IEC lub MODBUS, z wykorzystaniem łączy Ethernet i RS 22/8. Dzięki współpracy z oprogramowaniem narzędziowym ELF można w pełni zaprogramować sposób działania sterownika, w tym: - Sterowanie i kontrola stanu łączników w polach SN. - Zabezpieczenia prądowe i napięciowe. - Automatyki kontrola stanu wejść binarnych i wymuszanie stanu wyjść binarnych. Moduł pełni funkcję koncentratora danych ze wszystkich elementów systemu SEM, z którymi połączony jest za pomocą magistrali SEM. Pozwala na zdalną konfigurację modułów oraz wymianę oprogramowania, rejestrację zdarzeń w dzienniku. Dane techniczne Interfejsy komunikacyjne xrs22/8 900 bit/s 00 kbit/s ETH 2: 10/100/1000 Mb/s, 2xEthernet ETH 1: 10/100 Mb/s USB host USB-A 2.0 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy W 0/80/10 mm Rejestrator zdarzeń 1000 rekordów 12 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

13 Opis diod ETH1 ETH2 Dioda Kolor Funkcja żółty prawidłowe połączenie ethernetowe zielony identyfikacja ramek transmisyjnych POWER zielony prawidłowe zasilanie sterownika STATUS COM 1 COM 2 COM COM zielony pomarańczowy czerwony zielony czerwony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM prawidłowa komunikacja na magistrali SEM awaria modułu identyfikacja ramek transmisyjnych odbieranych identyfikacja ramek transmisyjnych nadawanych Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 2V DC zasilanie sterownika 2V DC X110 2 GND masa dla 2V DC PE przewód ochronny 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X111 wspólna masa dla 2V DC GND i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y X11 COM 1 RS22/8 X12 COM 2 RS22/8 X1 COM RS22/8 COM RS22/8 X21 ETH 1 złącze Ethernet 1 RJ X22 ETH 2 złącze Ethernet 2 RJ X1 USB złącze USB IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 1 / 0

14 .2. Moduł C12 / modem GSM Moduł główny sterownika i modem GSM SEM C12 jest modułem głównym sterownika Smart Grid. Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnym za pomocą protokołów komunikacyjnych DNP.0, IEC lub MODBUS, z wykorzystaniem łączy GSM, Ethernet i RS 22/8. Dzięki współpracy z oprogramowaniem narzędziowym ELF można w pełni zaprogramować sposób działania sterownika, w tym: - Sterowanie i kontrola stanu łączników w polach SN. - Zabezpieczenia prądowe i napięciowe. - Automatyki kontrola stanu wejść binarnych i wymuszanie stanu wyjść binarnych. Moduł pełni funkcję koncentratora danych ze wszystkich elementów systemu SEM, z którymi połączony jest za pomocą magistrali. Pozwala na zdalną konfigurację modułów oraz wymianę oprogramowania, rejestrację zdarzeń w dzienniku. Dane techniczne Parametry użytkowe Interfejsy komunikacyjne xrs22/8 900 bit/s 00 kbit/s 2xEthernet ETH 2: 10/100/1000 Mb/s, ETH 1: 10/100 Mb/s USB host 2.0 GSM obsługiwane standardy: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+ Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy W 0/80/10 mm Rejestrator zdarzeń 1000 rekordów 1 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

15 Opis diod Dioda Kolor Funkcja ETH1 żółty prawidłowe połączenie ethernetowe ETH2 zielony identyfikacja ramek transmisyjnych POWER zielony prawidłowe zasilanie sterownika zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu COM 1 zielony identyfikacja ramek transmisyjnych odbieranych COM 2 COM identyfikacja ramek transmisyjnych nadawanych czerwony COM zielony bardzo dobra jakość sygnału radiowego GSM pomarańczowy średnia jakość sygnału radiowego czerwony słaba jakość sygnału radiowego zgaszona brak sygnału radiowego DATA zielony identyfikacja ramek transmisyjnych Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 2V DC zasilanie sterownika 2V DC X120 2 GND masa dla 2V DC PE przewód ochronny 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X121 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y X11 COM 1 RS22/8 X12 COM 2 RS22/8 X1 COM RS22/8 COM RS22/8 X21 ETH 1 złącze Ethernet 1 RJ X22 ETH 2 złącze Ethernet 2 RJ X1 USB złącze USB X1 SIM złącze na kartę SIM X2 ANT antena GSM IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 1 / 0

16 .. Moduł C1 / modem GSM Moduł główny sterownika i modem GSM SEM C1 jest modułem głównym sterownika Smart Grid. Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnym za pomocą protokołów komunikacyjnych DNP.0, IEC lub MODBUS, z wykorzystaniem łączy GSM, Ethernet i RS 22/8. Dzięki współpracy z oprogramowaniem narzędziowym ELF można w pełni zaprogramować sposób działania sterownika, w tym: - Sterowanie i kontrola stanu łączników w polach SN. - Zabezpieczenia prądowe i napięciowe. - Automatyki kontrola stanu wejść binarnych i wymuszanie stanu wyjść binarnych. Moduł pełni funkcję koncentratora danych ze wszystkich elementów systemu SEM, z którymi połączony jest za pomocą magistrali. Pozwala na zdalną konfigurację modułów oraz wymianę oprogramowania, rejestrację zdarzeń w dzienniku. Dane techniczne Parametry użytkowe Interfejsy komunikacyjne RS22/8 900 bit/s 00 kbit/s Ethernet 10/100 Mb/s USB host 2.0 GSM obsługiwane standardy: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+ Parametry konstrukcyjne Zasilanie Rejestrator zdarzeń 2 V DC 0/80/10 mm 1000 rekordów 1 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

17 Opis diod Dioda Kolor Funkcja ETH żółty prawidłowe połączenie ethernetowe zielony identyfikacja ramek transmisyjnych POWER zielony prawidłowe zasilanie sterownika zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu COM zielony identyfikacja ramek transmisyjnych odbieranych czerwony identyfikacja ramek transmisyjnych nadawanych zielony bardzo dobra jakość sygnału radiowego GSM pomarańczowy średnia jakość sygnału radiowego czerwony słaba jakość sygnału radiowego zgaszona brak sygnału radiowego DATA zielony identyfikacja ramek transmisyjnych Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 2V DC zasilanie sterownika 2V DC X10 2 GND masa dla 2V DC PE przewód ochronny 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X11 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y X11 COM RS22/8 X21 ETH złącze Ethernet 1 RJ X1 USB złącze USB X1 SIM złącze na kartę SIM X2 ANT antena GSM IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 1 / 0

18 .. Moduł B21 Moduł wejść i wyjść binarnych SEM B21 rozszerza system o 8 wejść oraz 8 wyjść binarnych, ich stan obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Wejścia binarne Liczba wejść 8 Wyjścia binarne Liczba wyjść 8 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy 1, W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu BI pomarańczowy pobudzenie wejścia BO pomarańczowy pobudzenie wyjścia 18 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

19 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X211 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X212 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, BO_01 wyjście binarne 1 BO_02 wyjście binarne 2 BO_0 wyjście binarne X21 8 BO_0 wyjście binarne 9 10 BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne 1 1 BO_0 wyjście binarne 1 1 BO_08 wyjście binarne 8 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 19 / 0

20 .. Moduł B22 Moduł wejść i wyjść binarnych SEM B22 rozszerza system o 1 wejść oraz 1 wyjść binarnych, ich stan obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Wejścia binarne Liczba wejść 1 Wyjścia binarne Liczba wyjść 1 Parametry konstrukcyjne Zasilanie Pobór mocy 2 V DC 2, W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu BI pomarańczowy pobudzenie wejścia BO pomarańczowy pobudzenie wyjścia 20 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

21 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X221 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X222 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, BO_01 wyjście binarne 1 BO_02 wyjście binarne 2 BO_0 wyjście binarne X22 8 BO_0 wyjście binarne 9 10 BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne 1 1 BO_0 wyjście binarne 1 1 BO_08 wyjście binarne 8 1 BI_09 wejście binarne 9 2 BI_10 wejście binarne 10 GND_9_10 wspólna masa dla wejść binarnych 9, 10 BI_11 wejście binarne 11 BI_12 wejście binarne 12 X22 GND_11_12 wspólna masa dla wejść binarnych 11, 12 BI_1 wejście binarne 1 8 BI_1 wejście binarne 1 9 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 1 10 BI_1 wejście binarne 1 11 BI_1 wejście binarne 1 12 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, BO_09 wyjście binarne 9 BO_10 wyjście binarne 10 BO_11 wyjście binarne 11 X22 8 BO_12 wyjście binarne BO_1 wyjście binarne BO_1 wyjście binarne BO_1 wyjście binarne BO_1 wyjście binarne 1 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 21 / 0

22 .. Moduł B2 Moduł wejść i wyjść binarnych SEM B2 rozszerza system o 1 wejść binarnych, ich stan obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Wejścia binarne Liczba wejść 1 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy 1 W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu BI pomarańczowy pobudzenie wejścia 22 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

23 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X21 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X22 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, 8 1 wejście binarne 9 BI_09 2 masa wejścia binarnego 9 wejście binarne 10 BI_10 masa wejścia binarnego 10 wejście binarne 11 BI_11 masa wejścia binarnego 11 X2 wejście binarne 12 BI_12 8 masa wejścia binarnego 12 9 wejście binarne 1 BI_1 10 masa wejścia binarnego 1 11 wejście binarne 1 BI_1 12 masa wejścia binarnego 1 1 wejście binarne 1 BI_1 1 masa wejścia binarnego 1 1 wejście binarne 1 BI_1 1 masa wejścia binarnego 1 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 2 / 0

24 .. Moduł B2 Moduł wejść i wyjść binarnych SEM B2 rozszerza system o 2 wejścia binarne, ich stan obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Wejścia binarne Liczba wejść 2 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy 2 W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu BI pomarańczowy pobudzenie wejścia 2 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

25 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X21 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X22 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, 8 1 wejście binarne 9 BI_09 2 masa wejścia binarnego 9 wejście binarne 10 BI_10 masa wejścia binarnego 10 wejście binarne 11 BI_11 masa wejścia binarnego 11 X2 wejście binarne 12 BI_12 8 masa wejścia binarnego 12 9 wejście binarne 1 BI_1 10 masa wejścia binarnego 1 11 wejście binarne 1 BI_1 12 masa wejścia binarnego 1 1 wejście binarne 1 BI_1 1 masa wejścia binarnego 1 1 wejście binarne 1 BI_1 1 masa wejścia binarnego 1 1 BI_1 wejście binarne 1 2 BI_18 wejście binarne 18 GND_1_18 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 18 BI_19 wejście binarne 19 BI_20 wejście binarne 20 X22 GND_19_20 wspólna masa dla wejść binarnych 19, 20 BI_21 wejście binarne 21 8 BI_22 wejście binarne 22 9 GND_21_22 wspólna masa dla wejść binarnych 21, BI_2 wejście binarne 2 11 BI_2 wejście binarne 2 12 GND_2_2 wspólna masa dla wejść binarnych 2, 2 1 wejście binarne 2 BI_2 2 masa wejścia binarnego 2 wejście binarne 2 BI_29 masa wejścia binarnego 2 wejście binarne 2 BI_2 masa wejścia binarnego 2 X2 wejście binarne 28 BI_28 8 masa wejścia binarnego 28 9 wejście binarne 29 BI_29 10 masa wejścia binarnego wejście binarne 0 BI_0 12 masa wejścia binarnego 0 1 wejście binarne 1 BI_1 1 masa wejścia binarnego 1 1 wejście binarne 2 BI_2 1 masa wejścia binarnego 2 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 2 / 0

26 .8. Moduł E1 Moduł wejść i wyjść binarnych oraz wejść analogowych SEM E1 pozwala na rozbudowę systemu SEM o 8 wejść, wyjścia binarne oraz obwody do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych i 1 obwód do pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości progowych prądów obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść Współczynnik przetwarzania 1 mv/a; 0 Hz Zakres pomiaru 10 V Błąd bezwzględny (0,01 10 V) ±2 % Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 1 Prąd znamionowy I0n 1 A Obciążalność prądowa długotrwała I0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 0 I0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym < 0,2 VA Zakres pomiaru I0n Wejścia binarne Liczba wejść 8 Wyjścia binarne Liczba wyjść Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy 2, W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu I pomarańczowy pobudzenie algorytmu nadprądowego czerwony zadziałanie algorytmu nadprądowego Io pomarańczowy pobudzenie algorytmu ziemnozwarciowego czerwony zadziałanie algorytmu ziemnozwarciowego BI pomarańczowy pobudzenie wejścia BO pomarańczowy pobudzenie wyjścia 2 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

27 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X11 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X12 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, BO_01 wyjście binarne 1 BO_02 wyjście binarne 2 BO_0 wyjście binarne X1 BO_0 wyjście binarne 8 9 I1 zacisk S1 AI_01 10 I1 zacisk S2 11 I2 zacisk S1 AI_02 12 I2 zacisk S2 1 I zacisk S1 AI_0 1 I zacisk S2 1 Io zacisk S1 AI_0 1 Io zacisk S2 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 2 / 0

28 .9. Moduł E2 Moduł wejść i wyjść binarnych oraz wejść analogowych SEM E2 pozwala na rozbudowę systemu SEM o 1 wejść, 8 wyjścia binarne oraz obwodów do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych i 2 obwody do pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości progowych prądów obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść Współczynnik przetwarzania 1 mv/a; 0 Hz Zakres pomiaru 10 V Błąd bezwzględny (0,01 10 V) ±2 % Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 2 Prąd znamionowy Ion 1 A Obciążalność prądowa długotrwała I0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 0 I0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym < 0,2 VA Zakres pomiaru I0n Wejścia binarne Liczba wejść 1 Wyjścia binarne Liczba wyjść 8 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu I pomarańczowy pobudzenie algorytmu nadprądowego czerwony zadziałanie algorytmu nadprądowego Io pomarańczowy pobudzenie algorytmu ziemnozwarciowego czerwony zadziałanie algorytmu ziemnozwarciowego BI pomarańczowy pobudzenie wejścia BO pomarańczowy pobudzenie wyjścia 28 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

29 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X21 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X22 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, BO_01 wyjście binarne 1 BO_02 wyjście binarne 2 BO_0 wyjście binarne X2 BO_0 wyjście binarne I1 zacisk S1 AI_ I1 zacisk S I2 zacisk S1 AI_ I2 zacisk S2 1 1.I zacisk S1 AI_0 1 1.I zacisk S2 1 1.Io zacisk S1 AI_0 1 1.Io zacisk S2 1 BI_09 wejście binarne 9 2 BI_10 wejście binarne 10 GND_9_10 wspólna masa dla wejść binarnych 9, 10 BI_11 wejście binarne 11 BI_12 wejście binarne 12 X2 GND_11_12 wspólna masa dla wejść binarnych 11, 12 BI_1 wejście binarne 1 8 BI_1 wejście binarne 1 9 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 1 10 BI_1 wejście binarne 1 11 BI_1 wejście binarne 1 12 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne X2 BO_08 wyjście binarne I1 zacisk S1 AI_ I1 zacisk S I2 zacisk S1 AI_ I2 zacisk S2 1 2.I zacisk S1 AI_0 1 2.I zacisk S2 1 2.Io zacisk S1 AI_ Io zacisk S2 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 29 / 0

30 .10. Moduł E Moduł wejść i wyjść binarnych oraz wejść analogowych SEM E pozwala na rozbudowę systemu SEM o 1 wejść, 8 wyjścia binarne oraz obwodów do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych i 2 obwody do pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości progowych prądów obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść Współczynnik przetwarzania 1 mv/a; 0 Hz Zakres pomiaru 10 V Błąd bezwzględny (0,01 10 V) ±2 % Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 2 Prąd znamionowy Ion 1 A Obciążalność prądowa długotrwała I0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 0 I0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym < 0,2 VA Zakres pomiaru I0n Wejścia Liczba wejść 1 Wyjścia Liczba wejść 8 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu I pomarańczowy pobudzenie algorytmu nadprądowego czerwony zadziałanie algorytmu nadprądowego Io pomarańczowy pobudzenie algorytmu ziemnozwarciowego czerwony zadziałanie algorytmu ziemnozwarciowego BI pomarańczowy pobudzenie wejścia BO pomarańczowy pobudzenie wyjścia 0 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

31 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X1 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X2 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, BO_01 wyjście binarne 1 BO_02 wyjście binarne 2 BO_0 wyjście binarne X BO_0 wyjście binarne I1 zacisk S1 AI_ I1 zacisk S I2 zacisk S1 AI_ I2 zacisk S2 1 1.I zacisk S1 AI_0 1 1.I zacisk S2 1 1.Io zacisk S1 AI_0 1 1.Io zacisk S2 1 BI_09 wejście binarne 9 2 BI_10 wejście binarne 10 GND_9_10 wspólna masa dla wejść binarnych 9, 10 BI_11 wejście binarne 11 BI_12 wejście binarne 12 X GND_11_12 wspólna masa dla wejść binarnych 11, 12 BI_1 wejście binarne 1 8 BI_1 wejście binarne 1 9 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 1 10 BI_1 wejście binarne 1 11 BI_1 wejście binarne 1 12 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne X BO_08 wyjście binarne I1 zacisk S1 AI_ I1 zacisk S I2 zacisk S1 AI_ I2 zacisk S2 1 2.I zacisk S1 AI_0 1 2.I zacisk S2 1 2.Io zacisk S1 AI_ Io zacisk S2 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 1 / 0

32 .11. Moduł E Moduł wejść i wyjść binarnych oraz wejść analogowych SEM E pozwala na rozbudowę systemu SEM o 1 wejść, 8 wyjścia binarne oraz obwodów do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych i 2 obwody do pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości progowych prądów obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść Współczynnik przetwarzania 1 mv/a; 0 Hz Zakres pomiaru 10 V Błąd bezwzględny (0,01 10 V) ±2 % Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 2 Prąd znamionowy Ion 1 A Obciążalność prądowa długotrwała I0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 0 I0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym < 0,2 VA Zakres pomiaru I0n Wejścia Liczba wejść 1 Wyjścia Liczba wejść 8 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu I pomarańczowy pobudzenie algorytmu nadprądowego czerwony zadziałanie algorytmu nadprądowego Io pomarańczowy pobudzenie algorytmu ziemnozwarciowego czerwony zadziałanie algorytmu ziemnozwarciowego BI pomarańczowy pobudzenie wejścia BO pomarańczowy pobudzenie wyjścia 2 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

33 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X1 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X2 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, BO_01 wyjście binarne 1 BO_02 wyjście binarne 2 BO_0 wyjście binarne X BO_0 wyjście binarne I1 zacisk S1 AI_ I1 zacisk S I2 zacisk S1 AI_ I2 zacisk S2 1 1.I zacisk S1 AI_0 1 1.I zacisk S2 1 1.Io zacisk S1 AI_0 1 1.Io zacisk S2 1 BI_09 wejście binarne 9 2 BI_10 wejście binarne 10 GND_9_10 wspólna masa dla wejść binarnych 9, 10 BI_11 wejście binarne 11 BI_12 wejście binarne 12 X GND_11_12 wspólna masa dla wejść binarnych 11, 12 BI_1 wejście binarne 1 8 BI_1 wejście binarne 1 9 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 1 10 BI_1 wejście binarne 1 11 BI_1 wejście binarne 1 12 GND_1_1 wspólna masa dla wejść binarnych 1, BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne BO_0 wyjście binarne X BO_08 wyjście binarne I1 zacisk S1 AI_ I1 zacisk S I2 zacisk S1 AI_ I2 zacisk S2 1 2.I zacisk S1 AI_0 1 2.I zacisk S2 1 2.Io zacisk S1 AI_ Io zacisk S2 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

34 .12. Moduł E Moduł wejść i wyjść binarnych oraz wejść analogowych SEM E pozwala na rozbudowę systemu SEM o 8 wejść, 8 wyjść binarnych oraz obwody do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych i 1 obwód do pomiaru prądu ziemnozwarciowego oraz obwody do pomiaru napięć fazowych 100V i 1 obwód do pomiaru napięcia Uo. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości progowych prądów i napięć obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia progów dla wartości mierzonych realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx, komunikacja między modułami odbywa się za pomocą magistrali SEM, wprowadzonej na dedykowane gniazdo. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Liczba wejść Współczynnik przetwarzania 0, mv/a; 0 Hz Zakres pomiaru 10 V Błąd bezwzględny (0,01 10 V) ±2 % Obwody wejściowe składowej zerowej prądu Liczba wejść 1 Prąd znamionowy Ion 1 A Obciążalność prądowa długotrwała I0n Obciążalność prądowa jednosekundowa 0 I0n Pobór mocy przy prądzie znamionowym < 0,2 VA Zakres pomiaru I0n Pomiar napięcia Napięcie znamionowe Un 100/ V Napięcie znamionowe Uon 100 V Wytrzymałość napięciowa < 2, Un Pobór mocy przy napięciu znamionowym < 0,2 VA Zakres pomiaru Un 2 Un Zakres pomiaru Uon 2 U0n Wejścia binarne Liczba wejść 8 Wyjścia binarne Liczba wyjść 8 Parametry konstrukcyjne Zasilanie 2 V DC Pobór mocy W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu I pomarańczowy pobudzenie algorytmu nadprądowego czerwony zadziałanie algorytmu nadprądowego Io pomarańczowy pobudzenie algorytmu ziemnozwarciowego czerwony zadziałanie algorytmu ziemnozwarciowego BI pomarańczowy pobudzenie wejścia BO pomarańczowy pobudzenie wyjścia / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

35 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 A RS22/8 A 2 B RS22/8 B 2V DC zasilanie modułu 2V DC X1 GND wspólna masa dla 2V DC i,v DC 8,V DC zasilanie modułu,v DC 9 Z RS22/8 Z 10 Y RS22/8 Y 1 BI_01 wejście binarne 1 2 BI_02 wejście binarne 2 GND_1_2 wspólna masa dla wejść binarnych 1, 2 BI_0 wejście binarne BI_0 wejście binarne X2 GND wspólna masa dla wejść binarnych, BI_0 wejście binarne 8 BI_0 wejście binarne 9 GND wspólna masa dla wejść binarnych, 10 BI_0 wejście binarne 11 BI_08 wejście binarne 8 12 GND 8 wspólna masa dla wejść binarnych, 8 1 wyjście binarne 1 BO_01 2 plus dla wyjścia binarnego 1 wyjście binarne 2 BO_02 plus dla wyjścia binarnego 2 wyjście binarne BO_0 plus dla wyjścia binarnego X wyjście binarne BO_0 8 plus dla wyjścia binarnego 9 wyjście binarne BO_0 10 plus dla wyjścia binarnego 11 wyjście binarne BO_0 12 plus dla wyjścia binarnego 1 wyjście binarne BO_0 1 plus dla wyjścia binarnego 1 wyjście binarne 8 BO_08 1 plus dla wyjścia binarnego 8 1 U1 zacisk a AI_01 2 U1 zacisk n U2 zacisk a AI_02 U2 zacisk n U zacisk a AI_0 U zacisk n X Uo zacisk a AI_0 8 Uo zacisk n 9 I1 zacisk S1 AI_0 10 I1 zacisk S2 11 I2 zacisk S1 AI_0 12 I2 zacisk S2 1 I zacisk S1 AI_0 1 I zacisk S2 1 Io zacisk S1 AI_08 1 Io zacisk S2 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

36 .1. Moduł A1 Moduł wejść analogowych SEM A1 pozwala na rozbudowę systemu SEM o 1 obwodów do pomiaru prądów fazowych A. Komunikacja między modułem pomiarowym a modułem sterownika głównego odbywa się za pomocą magistrali RS-8 z protokołem MODBUS RTU. Przy pomocy oprogramowania narzędziowego ELF istnieje możliwość stworzenia zabezpieczeń działających na podstawie wartości pomiarów przekazanych do modułu SEM Cxx. Komunikacja z modułem jest realizowana za pomocą złącza X11. Złącze X12 służy do podłączenia następnego modułu SEM Axx. Jeśli moduł znajduje się na końcu magistrali RS 8 należy zaterminować złącze X12. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Prąd znamionowy In Obciążalność prądowa długotrwała Pobór mocy przy prądzie znamionowym Zakres pomiaru Parametry konstrukcyjne Zasilanie Pobór mocy A 2 A <0,1 VA/fazę 2 A 2 V DC W 10/9/ mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja 2 V DC zielony świeci, gdy jest napięcie zasilania 2 V DC zielony odbieranie danych RS 8 czerwony wysyłanie danych / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

37 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 PE przewód ochronny X10 2 L N zasilanie 2 V DC 1.I zacisk S2 AI_09 2.I zacisk S1.I2 zacisk S2 AI_08.I2 zacisk S1.I1 zacisk S2 AI_0.I1 zacisk S1 2.I zacisk S2 AI_0 8 2.I zacisk S1 X I2 zacisk S2 AI_ I2 zacisk S I1 zacisk S2 AI_ I1 zacisk S1 1 1.I zacisk S2 AI_0 1 1.I zacisk S1 1 1.I2 zacisk S2 AI_ I2 zacisk S1 1 1.I1 zacisk S2 AI_ I1 zacisk S1 1.I zacisk S2 AI_10 2.I zacisk S1.I2 zacisk S2 AI_11.I2 zacisk S1 X12.I1 zacisk S2 AI_12.I1 zacisk S1.I zacisk S2 AI_1 8.I zacisk S1 9.I2 zacisk S2 AI_1 10.I2 zacisk S1 11.I1 zacisk S2 AI_1 12.I1 zacisk S1 X11 COM 1 RS 8 wejściowe X12 COM 2 RS 8 - wyjściowe IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

38 .1. Moduł A2 Moduł wejść analogowych SEM A2 pozwala na rozbudowę systemu SEM o 0 obwodów do pomiaru prądów fazowych A. Komunikacja między modułem pomiarowym a modułem sterownika głównego odbywa się za pomocą magistrali RS-8 z protokołem MODBUS RTU. Przy pomocy oprogramowania narzędziowego ELF istnieje możliwość stworzenia zabezpieczeń działających na podstawie wartości pomiarów przekazanych do modułu SEM Cxx. Komunikacja z modułem jest realizowana za pomocą złącza X11. Złącze X12 służy do podłączenia następnego modułu SEM Axx. Jeśli moduł znajduje się na końcu magistrali RS 8 należy zaterminować złącze X12. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Prąd znamionowy In Obciążalność prądowa długotrwała Pobór mocy przy prądzie znamionowym Zakres pomiaru Parametry konstrukcyjne Zasilanie Pobór mocy A 2 A <0,1 VA/fazę 2 A 2 V DC W 10/9/ mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja zielony prawidłowe zasilanie 2 V DC na magistrali SEM STATUS pomarańczowy prawidłowa komunikacja na magistrali SEM czerwony awaria modułu 2 V DC zielony świeci, gdy jest napięcie zasilania 2 V DC RS 8 zielony odbieranie danych czerwony wysyłanie danych 8 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

39 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 PE przewód ochronny X20 2 L zasilanie 2 V DC N 1.I zacisk S2 AI_09 2.I zacisk S1.I2 zacisk S2 AI_08.I2 zacisk S1.I1 zacisk S2 AI_0.I1 zacisk S1 2.I zacisk S2 AI_0 8 2.I zacisk S1 9 2.I2 zacisk S2 X21 AI_ I2 zacisk S I1 zacisk S2 AI_ I1 zacisk S1 1 1.I zacisk S2 AI_0 1 1.I zacisk S1 1 1.I2 zacisk S2 AI_ I2 zacisk S1 1 1.I1 zacisk S2 AI_ I1 zacisk S1 1.I zacisk S2 AI_12 2.I zacisk S1.I2 zacisk S2 AI_11.I2 zacisk S1.I1 zacisk S2 AI_10.I1 zacisk S1.I zacisk S2 AI_18 8.I zacisk S1 9.I2 zacisk S2 X22 AI_1 10.I2 zacisk S1 11.I1 zacisk S2 AI_1 12.I1 zacisk S1 1.I zacisk S2 AI_1 1.I zacisk S1 1.I2 zacisk S2 AI_1 1.I2 zacisk S1 1.I1 zacisk S2 AI_1 18.I1 zacisk S1 1.I zacisk S2 AI_19 2.I zacisk S1.I2 zacisk S2 AI_20.I2 zacisk S1.I1 zacisk S2 AI_21.I1 zacisk S1 X2 8.I zacisk S2 AI_ I zacisk S1 9 8.I2 zacisk S2 AI_ I2 zacisk S I1 zacisk S2 AI_ I1 zacisk S1 1 9.I zacisk S2 AI_2 2 9.I zacisk S1 9.I2 zacisk S2 AI_2 9.I2 zacisk S1 9.I1 zacisk S2 AI_2 9.I1 zacisk S1 X2 10.I zacisk S2 AI_ I zacisk S I2 zacisk S2 AI_ I2 zacisk S I1 zacisk S2 AI_ I1 zacisk S1 X11 COM 1 RS 8 wejściowe X12 COM 2 RS 8 - wyjściowe.l.l2.l1 2.L 2.L2 2.L1 1.L 1.L2 1.L1.L.L2.L1.L.L2.L1.L.L2.L1.L1.L2.L 8.L1 8.L2 8.L 9.L1 9.L2 9.L 10.L1 10.L2 10.L IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 9 / 0

40 .1. Moduł A Moduł wejść analogowych SEM A pozwala na rozbudowę systemu SEM o 1 obwodów do pomiaru prądów fazowych A oraz obwody do pomiaru napięć fazowych 0,kV. Komunikacja między modułem pomiarowym a modułem sterownika głównego odbywa się za pomocą magistrali RS-8 z protokołem MODBUS RTU. Przy pomocy oprogramowania narzędziowego ELF istnieje możliwość stworzenia zabezpieczeń działających na podstawie wartości pomiarów przekazanych do modułu SEM Cxx. Komunikacja z modułem jest realizowana za pomocą złącza X11. Złącze X12 służy do podłączenia następnego modułu SEM Axx. Jeśli moduł znajduje się na końcu magistrali RS 8 należy zaterminować złącze X12. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Prąd znamionowy In Obciążalność prądowa długotrwała Pobór mocy przy prądzie znamionowym Zakres pomiaru Obwody wejściowe napięciowe Napięcie znamionowe Un Obciążalność napięciowa długotrwała Zakres pomiaru Parametry konstrukcyjne Zasilanie Pobór mocy A 2 A <0,1 VA/fazę 2 A 0. kv 0. kv 0. kv 2 V DC W 1// mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja STATUS zielony prawidłowe praca modułu czerwony awaria modułu 2 V DC zielony świeci, gdy jest napięcie zasilania 2 V DC RS 8 zielony odbieranie danych czerwony wysyłanie danych 0 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

41 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 PE przewód ochronny 2 L zasilanie 2 V DC N X0 AI_0 U zacisk a AI_02 U2 zacisk a 8 AI_01 U1 zacisk a 8 AI_0 1.I1 zacisk S1 AI_0 1.I2 zacisk S1 AI_0 1.I zacisk S1 X1 AI_08 2.I2 zacisk S1 2 AI_09 2.I zacisk S1 1 N 2.I1, 2.I2, 2.I zacisk S2 12 AI_10.I1 zacisk S1 11 AI_11.I2 zacisk S1 10 AI_12.I zacisk S1 9 N.I1,.I2,.I zacisk S2 8 AI_1.I1 zacisk S1 X2 N.I1,.I2,.I zacisk S2 AI_1.I1 zacisk S1 AI_1.I2 zacisk S1 2 AI_18.I zacisk S1 1 N.I1,.I2,.I zacisk S2 X11 COM 1 RS 8 wejściowe X12 COM 2 RS 8 - wyjściowe - N AI_1-1.I1, 1.I2, 1.I zacisk S2.I2 zacisk S1 N AI_0 AI_1 U1, U2, U zacisk n 2.I1 zacisk S1.I zacisk S1 ` IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 1 / 0

42 .1. Moduł A Moduł wejść analogowych SEM A pozwala na rozbudowę systemu SEM 0 obwodów do pomiaru prądów fazowych A oraz obwody do pomiaru napięć fazowych 0,kV. Komunikacja między modułem pomiarowym a modułem sterownika głównego odbywa się za pomocą magistrali RS-8 z protokołem MODBUS RTU. Przy pomocy oprogramowania narzędziowego ELF istnieje możliwość stworzenia zabezpieczeń działających na podstawie wartości pomiarów przekazanych do modułu SEM Cxx. Komunikacja z modułem jest realizowana za pomocą złącza X11. Złącze X12 służy do podłączenia następnego modułu SEM Axx. Jeśli moduł znajduje się na końcu magistrali RS 8 należy zaterminować złącze X12. Dane techniczne Obwody wejściowe prądowe Prąd znamionowy In Obciążalność prądowa długotrwała Pobór mocy przy prądzie znamionowym Zakres pomiaru Obwody wejściowe napięciowe Napięcie znamionowe Un Obciążalność napięciowa długotrwała Zakres pomiaru Parametry konstrukcyjne Zasilanie Pobór mocy A 20 A <0,1 VA/fazę 2 A 0. kv 0. kv 0. kv 2 V DC W 1// mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja STATUS zielony prawidłowe praca modułu czerwony awaria modułu 2 V DC zielony świeci, gdy jest napięcie zasilania 2 V DC RS 8 zielony odbieranie danych czerwony wysyłanie danych 2 / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

43 Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 PE przewód ochronny 2 L zasilanie 2 V DC N X0 AI_0 U zacisk a AI_02 U2 zacisk a 8 AI_01 U1 zacisk a 8 AI_0 1.I1 zacisk S1 AI_0 1.I2 zacisk S1 AI_0 1.I zacisk S1 X1 AI_08 2.I2 zacisk S1 2 AI_09 2.I zacisk S1 1 N 2.I1, 2.I2, 2.I zacisk S2 12 AI_10.I1 zacisk S1 11 AI_11.I2 zacisk S1 10 AI_12.I zacisk S1 9 N.I1,.I2,.I zacisk S2 8 AI_1.I1 zacisk S1 X2 N.I1,.I2,.I zacisk S2 AI_1.I1 zacisk S1 AI_1.I2 zacisk S1 2 AI_18.I zacisk S1 1 N.I1,.I2,.I zacisk S2 8 AI_19.I1 zacisk S1 AI_20.I2 zacisk S1 AI_21.I zacisk S1 X AI_2.I2 zacisk S1 2 AI_2.I zacisk S1 1 N.I1,.I2,.I zacisk S2 12 AI_2 8.I1 zacisk S1 11 AI_2 8.I2 zacisk S1 10 AI_2 8.I zacisk S1 9 N 8.I1, 8.I2, 8.I zacisk S2 8 AI_28 9.I1 zacisk S1 X N 9.I1, 9.I2, 9.I zacisk S2 AI_1 10.I1 zacisk S1 AI_2 10.I2 zacisk S1 2 AI_ 10.I zacisk S1 1 N 10.I1, 10.I2, 10.I zacisk S2 X11 COM 1 RS 8 wejściowe X12 COM 2 RS 8 - wyjściowe - N AI_1 N AI_29-1.I1, 1.I2, 1.I zacisk S2.I2 zacisk S1.I1,.I2,.I zacisk S2 9.I2 zacisk S1 N AI_0 AI_1 AI_22 AI_0 U1, U2, U zacisk n 2.I1 zacisk S1.I zacisk S1.I1 zacisk S1 9.I zacisk S1 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

44 .1. Moduł PS 2-2 Moduł zasilacza Zasilacz 2 V o mocy 2 W dla systemu SEM. Dane techniczne Napięcie wejściowe Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Moc wyjściowa Parametry konstrukcyjne 8 2 V AC 2 V DC 1 A 2 W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja POWER zielony sygnalizuje obecność napięcia zasilania 2V DC zielony sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego 2 V DC Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja X10 X11 1 L zasilanie 20V AC 2 N PE przewód ochronny 1 2V DC wyjście 2V DC 2-2V DC / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

45 .18. Moduł PS 2- Moduł zasilacza Zasilacz 2 V o mocy 0 W dla systemu SEM. Dane techniczne Napięcie wejściowe Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Moc wyjściowa Parametry konstrukcyjne 8 2 V AC 2 V DC 2. A 0 W 0/80/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja POWER zielony sygnalizuje obecność napięcia zasilania 2V DC zielony sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego 2 V DC Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja X10 X11 1 L zasilanie 20V AC 2 N PE przewód ochronny 1 2V DC wyjście 2V DC 2-2V DC IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

46 .19. Moduł UPS 2-1 Moduł UPS UPS 2-1 z wyjściem 2 V DC o mocy 0 W. Umożliwia podtrzymanie pracy urządzeń sterownika Smart Grid wraz z modułami dodatkowymi oraz napędów łączników w polach SN. Dzięki komunikacji z modułem sterownika głównego możliwe jest zdalne wyłączenie napięcia 2 V DC oraz sygnalizacja braku napięcia zasilania 20 V AC i niskiego stanu naładowania akumulatora. Dane techniczne Napięcie wejściowe Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy zasilacza Moc wyjściowa Parametry konstrukcyjne 8 2 V AC 2 V DC 2 A 0 W 0/10/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja 2V DC zielony na złączu X21 jest napięcie 2 V DC czerwony pobudzone wejście BI_1 - odłącz napięcie 2 V DC 20V AC zielony na złączu X20 jest napięcie 20 V AC czerwony brak napięcia na złączu X20 zielony naładowany, > 90% energii Akumulator czerwony rozładowany, < 10% energii pomarańczowy ładowanie, od 10% do 90% energii Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 L zasilanie 20V AC X20 2 N PE przewód ochronny 1 + X21 wyjście 2 V DC X22 Akumulator 2 V 2-1 BI_01 wejście binarne 1 odłącz napięcie 2 V DC 2 GND_1 masa dla wejścia binarnego 1 X2 BO_01 wyjście binarne 1 - brak zasilania 20 V AC BO_02 wyjście binarne 2 - niskie napięcie akumulatora / 0 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00

47 .20. Moduł UPS 2-2 Moduł UPS UPS 2-2 z wyjściem 2 V DC o mocy 00 W. Umożliwia podtrzymanie pracy urządzeń sterownika Smart Grid wraz z modułami dodatkowymi oraz napędów łączników w polach SN. Dzięki komunikacji z modułem sterownika głównego możliwe jest zdalne wyłączenie napięcia 2 V DC oraz sygnalizacja braku napięcia zasilania 20 V AC i niskiego stanu naładowania akumulatora. Dodatkowo możliwe jest zdalne kontrolowanie temperatury pracy układu poprzez sterowanie układem ogrzewania i wentylacji szafki. Komunikacja między modułem UPS a modułem sterownika głównego odbywa się za pomocą magistrali RS-8 z protokołem MODBUS RTU. Dane techniczne Napięcie wejściowe Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy zasilacza Moc wyjściowa Parametry konstrukcyjne 8 2 V AC 2 V DC 1 A 00 W 120/10/10 mm Opis diod Dioda Kolor Funkcja 2V DC zielony na złączu X21 jest napięcie 2 V DC czerwony pobudzone wejście BI_1 - odłącz napięcie 2 V DC 20V AC zielony na złączu X20 jest napięcie 20 V AC czerwony brak napięcia na złączu X20 zielony naładowany, > 90% energii Akumulator czerwony rozładowany, < 10% energii pomarańczowy ładowanie, od 10% do 90% energii Grzanie pomarańczowy pobudzone BO_ załączenie grzania Chłodzenie pomarańczowy pobudzone BO_ załączenie chłodzenia niebieski temperatura poniżej dolnego poziomu Temperatura zielony temperatura prawidłowa czerwony temperatura powyżej górnego poziomu RS 22/8 żółty nadawanie danych zielony odbieranie danych Opis złącz Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 1 L zasilanie 20V AC X20 2 N PE przewód ochronny 1 + X21 wyjście 2 V DC X22 Akumulator 2 V 2-1 BI_01 wejście binarne 1 odłącz napięcie 2 V DC 2 GND_1 masa dla wejścia binarnego 1 X2 BO_01 wyjście binarne 1 - brak zasilania 20 V AC BO_02 wyjście binarne 2 - niskie napięcie akumulatora 1 BO_0 wyjście binarne załączenie grzania 2 X2 BO_0 wyjście binarne załączenie chłodzenia AI_01 pomiar temperatury X11 COM 1 RS22/8 IU_SEM_SPECIFICATION_01i00 / 0

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 20_2 Aktualizacja: 201-01-09 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Wersja dokumentu: 2 Aktualizacja:

Specyfikacja techniczna. Wersja dokumentu: 2 Aktualizacja: Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 2 Aktualizacja: 26.06.2018 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne napięcia przy braku napięcia

Bardziej szczegółowo

Adapter komunikacyjny USB 2xRS485. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 29896_1 Obowiązuje od:

Adapter komunikacyjny USB 2xRS485. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 29896_1 Obowiązuje od: Adapter komunikacyjny USB 2xRS485 Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 29896_1 Obowiązuje od: 2017-12-01 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Symbole... 3 2. Informacje ogólne... 3 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Zasilacz UPS napięcia stałego 24 V i mocy 300 W Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i01 Aktualizacja: 2016-06-09 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Przekaźnik napięciowo-czasowy Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zgodności faz. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i00 Aktualizacja:

Sygnalizator zgodności faz. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i00 Aktualizacja: Sygnalizator zgodności faz Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i00 Aktualizacja: 2015-03-13 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

Katalog 2016 sterowniki modułowe 2/3. Katalog produktowy ITR edycja ITR Energetyka 2014

Katalog 2016 sterowniki modułowe 2/3. Katalog produktowy ITR edycja ITR Energetyka 2014 Katalog 2016 sterowniki modułowe 2/3 ITR Energetyka 2014 Katalog produktowy ITR edycja 2014 1 Głównym elementem sterownika SMART GRID jest moduł SEM Cxx. Integruje on w sobie funkcje m.in. sterownika polowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Zasilacz napięcia stałego 24 VDC Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i01 Aktualizacja: 2016-01-15 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Detektor zwarć e 2 TANGO -50. Karta katalogowa K

Detektor zwarć e 2 TANGO -50. Karta katalogowa K Detektor zwarć e 2 TANGO -50 Karta katalogowa K-31.2.1 Tworzymy pomysły z energią! Detektor zwarć e²tango-50 to rozwiązanie ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA powstałe w wyniku prowadzonych prac rozwojowych przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Detektor zwarć. Karta katalogowa K

Detektor zwarć. Karta katalogowa K Detektor zwarć e2tango-50 Karta katalogowa K-31.2.1 Tworzymy pomysły z energią! Detektor zwarć e²tango-50 to rozwiązanie ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA, powstałe w wyniku prowadzonych prac rozwojowych przez

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy małej mocy CRR 1-50, CRR 1-50-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji.

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy małej mocy CRR 1-50, CRR 1-50-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji. Karta informacyjna Przekładnik prądowy małej mocy CRR 1-50, CRR 1-50-T IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-10 Zgodne z HS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508, P.396510,

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CR 1-78, CR 1-78-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji.

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CR 1-78, CR 1-78-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji. Karta informacyjna Przekładnik prądowy CR 1-78, CR 1-78-T IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-10 Zgodne z HS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508, P.396510, Ru64671,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ.

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. 1. Dokumenty jakości. Wymaga się, aby kwalifikowane urządzenia EAZ spełniały odpowiednie wymagania w zakresie: jakości i bezpieczeństwa. Wymagania te powinny być potwierdzone

Bardziej szczegółowo

U_24603_3_CRR1-50_CRR1-50-T Aktualizacja / 6

U_24603_3_CRR1-50_CRR1-50-T Aktualizacja / 6 U_24603_3_CRR1-50_CRR1-50-T Aktualizacja 2018-03-12 1 / 6 Karta informacyjna Przetwornik prądowy CRR 1-50, CRR 1-50-T Zgodne z RoHS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźnik zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźnik zwarcia z Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE... 4 4 WYMAGANIA DODATKOWE URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji.

Karta informacyjna. Przekładnik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T IEC , IEC , IEC Sposób instalacji. Karta informacyjna Przekładnik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-10 Zgodne z HS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525, P.398508, P.396510, Ru64671,

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA ASTSWANIE Przekaźnik napięciowo - czasowy RET- 325 Przekaźniki napięciowo-czasowe, typu, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZETWORNIK TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK programowalny napiêcia i pr du przemiennego oraz czêstotliwoœci TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...6 4.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator napięcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i02 Aktualizacja:

Sygnalizator napięcia. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 02i02 Aktualizacja: Sygnalizator napięcia Wersja dokumentu: 02i02 Aktualizacja: 2016-02-20 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne

Bardziej szczegółowo

3Motion - wieloosiowy sterownik ruchu Część 1. Informacje ogólne i hardware

3Motion - wieloosiowy sterownik ruchu Część 1. Informacje ogólne i hardware - wieloosiowy sterownik ruchu Część 1 Informacje ogólne i hardware to wieloosiowy programowalny sterownik ruchu z interpolacją liniową, kołową i obsługą G-kodów Profil ruchu osi: S-rampa prędkość przyspieszenie

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka wyłącznika. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i01 Aktualizacja:

Diagnostyka wyłącznika. Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i01 Aktualizacja: Diagnostyka wyłącznika Instrukcja użytkowania Wersja dokumentu: 01i01 Aktualizacja: 2015-05-08 Bezpieczeństwo Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem.

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AI. Moduł rozszerzający 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AI. Moduł rozszerzający 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 18.04.2013 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3 Karta monitoringu napięć typu MMN-3 1. PRZEZNACZENIE. Karta MMN-3 przeznaczona jest do monitorowania stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Modułowa konstrukcja karty zgodna jest ze standardem

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik polowy Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i05 Aktualizacja: 2016-10-12 ezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne napięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1. APATOR SA,

Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1. APATOR SA, Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1 APATOR SA, www.apator.eu 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Funkcja KWI-1...3 2. Opis KWI-1...3 2.1. Wejścia impulsowe...3 2.2. Praca sieciowa M Bus...3 3. Stałe

Bardziej szczegółowo

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37 Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-37 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

LMWX-22 INTELIGENTNY MODUŁ WEJŚĆ / WYJŚĆ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2000 r.

LMWX-22 INTELIGENTNY MODUŁ WEJŚĆ / WYJŚĆ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2000 r. INTELIGENTNY MODUŁ WEJŚĆ / WYJŚĆ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2000 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryby dozowania jedno- lub dwustopniowy Tryby uruchamiania: indywidualny oraz sekwencyjny 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe

Bardziej szczegółowo

U_26995_2_CRR1-70_CRR1-70-T Aktualizacja Strona 1 z 6

U_26995_2_CRR1-70_CRR1-70-T Aktualizacja Strona 1 z 6 U_26995_2_CRR1-70_CRR1-70-T Aktualizacja 2018-03-12 Strona 1 z 6 Karta informacyjna Przetwornik prądowy CRR 1-70, CRR 1-70-T Zgodne z RoHS Patenty, wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe: P.398526, P.398525,

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

Moduł MUU020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu

Moduł MUU020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu Moduł MUU020 16 wejść analogowych 4-20mA 1 wejście licznikowe 24V DC Interfejs komunikacyjny: RS-485 Kontrolki LED stanu wejść i na płycie czołowej Zasilanie 24V DC / 100mA Bezpłatny i w pełni udokumentowany

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

nd20ct - MiERNik PaRaMETRÓW SiEci PRzykłady zastosowania sm61 RS-485 Internet RS

nd20ct - MiERNik PaRaMETRÓW SiEci PRzykłady zastosowania sm61 RS-485 Internet RS nd20ct ṉ - MiERik PaRaMETRÓW SiEci Umożliwia szybki, łatwy i wygodny montaż dedykowanych 1- i 3-fazowych przekładników prądowych i dodatkowo eliminuje ryzyko błędnego podłączenia miernika z przekładnikami.

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Katalog 2017 sterowniki modułowe 2/3. Katalog produktowy ITR edycja ITR Energetyka 2014

Katalog 2017 sterowniki modułowe 2/3. Katalog produktowy ITR edycja ITR Energetyka 2014 Katalog 2017 sterowniki modułowe 2/3 ITR Energetyka 2014 Katalog produktowy ITR edycja 2014 1 Spis treści Moduły s. 6 centralne s. 7 pomiar prądów i napięć s. 8 wejścia i wyjścia binarne s. 9 pomiar prądów

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 1.2 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...2 1.1. Dane techniczne...3 1.2 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika. 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1 przeznaczony jest do użytku między innymi w układach automatyki i energetyki przemysłowej. Znajduje zastosowanie w tablicach synoptycznych w rozdzielniach.

Bardziej szczegółowo

mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home.

mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

Ex-BEL_R rejestrator zakłóceń

Ex-BEL_R rejestrator zakłóceń Ex-BEL_R rejestrator zakłóceń Ex-BEL_R - rejestrator zakłóceń Przeznaczenie Ex-BEL_R jest rejestratorem zakłóceń przeznaczonym do pracy w rozdzielniach wysokich napięć. Rejestrator jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo