BLOCK ERUPTER BLADE BLOCK ERUPTER USB ASIC/FPGA USB STRATUM PROXY CGMINER Podręcznik użytkownika Windows / Linux

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLOCK ERUPTER BLADE BLOCK ERUPTER USB ASIC/FPGA USB STRATUM PROXY CGMINER Podręcznik użytkownika Windows / Linux"

Transkrypt

1 BLOCK ERUPTER BLADE BLOCK ERUPTER USB ASIC/FPGA USB STRATUM PROXY CGMINER Podręcznik użytkownika Windows / Linux Napisany przez twórców ASICminer.pl Wersja 1.0

2

3 Spis treści 1. Konfiguracja Block Erupter Blade Wymagania sprzętowe Pierwsze podłączenie Konfiguracja Konfiguracja Block Erupter USB Konfiguracja Stratum Proxy Wprowadzenie Instrukcja dla Windows Instrukcja dla Linux Konfiguracja programu cgminer dla Block Erupter USB i innych ASIC/FPGA USB... 8 ~ 1~

4 1. Konfiguracja Block Erupter Blade 1. Wymagania sprzętowe Block Erupter Blade pobiera maksymalnie 120W prądu. Wymagany jest zasilacz, który dostarczy natężenie 10A na linii 12V Żyła kabli zasilacza musi mied średnice >=1.5mm 2 aby poprowadzid prąd o natężeniu 10A. Podłączając przez złącze MOLEX zasilacza ATX zalecane jest wkręcenie kilku żółtych kabli (linia 12V) do koocówki aby kable się nie grzały Jeżeli BE Blade ma pracowad w trybie High, wymagane jest chłodzenie. W tym przypadku grzeje się nie tylko radiator ale też tył modułu haszującego. Wiatraki komputerowe o średnicy 12 cm pasują idealnie. Zalecane jest użycie 4 wiatraków (2 na przód i 2 na tył) Opaski zaciskowe do zamocowania wentylatorów Adaptery Molex > 3pin do podłączenia wentylatorów Regulator obrotów wentylatorów (opcjonalne jeśli hałas nie przeszkadza) Zwykły kabel internetowy RJ45 Router Bezpiecznik 10A (w zestawie) Wtyk zasilający (w zestawie) Stały dostęp do Internetu ~ 2~

5 2. Pierwsze podłączenie 1. Zgodnie z obrazkiem z pierwszej strony łączymy w całośd wszystkie moduły 2. Przyczepiamy chłodzenie do modułu haszującego 3. Podłączamy bezpiecznik 10A do odpowiedniego złącza w module zasilającym 4. Przygotowujemy złączkę zasilającą przykręcając do niej kable z zasilacza, zgodnie z poniższym obrazkiem: Jaśniejsze kable to linia 12V (żółty kabel), czarne to masa Złe przykręcenie kabli może grozid uszkodzeniem sprzętu!! 5. Podłączamy przygotowaną złączkę do BE Blade 6. Podłączamy kabel internetowy do BE Blade i drugi koniec do routera 7. Przed włączeniem zasilacza należy złączyd kabel koloru zielonego i czarnego (główna wtyczka 24pin zasilacza) aby zasilacz mógł się uruchomid bez płyty głównej 8. Sprawdzamy jeszcze raz czy wszystko jest dobrze podłączone! 9. Uruchamiamy zasilacz, jeżeli wszystko zostało prawidłowo podłączone to zacznie mrugad zielona kontrolka w module komunikacyjnym 10. Etap konfiguracji opisany jest w następnym rozdziale ~ 3~

6 3. Konfiguracja Aby sprzęt mógł zacząd liczyd należy go jeszcze skonfigurowad. Należy podpiąd komputer do tego samego routera (przez WiFi lub kabel), włączyd przeglądarkę i przejśd pod adres: :8000 Jeżeli BE Blade jest prawidłowo podłączony to ukarze nam się prosty formularz konfiguracji, który wypełniamy wg poniższego opisu: Adres BE Blade w sieci lokalnej zmieniamy gdy mamy kilka BE Blade lub konflikt IP z innym urządzeniem w sieci! W polu Getway oraz Primary DNS wpisujemy adres IP routera! Adres serwera kopalni, port serwera kopalni oraz konto otrzymamy podczas rejestracji w kopalni. W danym momencie najbardziej opłaca się kopad na stronie oraz w polskiej kopalni ~ 4~

7 Zalecane jest użycie Stratum proxy aby BE Blade pracował najbardziej wydajnie!! Listę najbardziej znanych kopalni znajdziesz pod adresem: https://en.bitcoin.it/wiki/comparison_of_mining_pools Po poprawnym wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu przez Update/Restart BE Blade powinien zacząd liczyd, w przeciwnym wypadku ponownie sprawdź dane i połączenie z Internetem. 2. Konfiguracja Block Erupter USB Block Erupter USB został stworzony z myślą o mniejszych górnikach. Sprzęt jest prosty w konfiguracji lecz przysparza górnikom nie raz problemy. Oto kilka rad aby podłączyd prawidłowo Block Erupter USB: Block Erupter USB wymaga natężenia 0.5A na linii 5V. Każdy port USB w komputerze może dostarczyd około 0.5A wg specyfikacji USB. Przy większej ilości BE USB należy użyd aktywnych HUBów USB z mocnym zasilaczem Często aktywne HUBy USB pozwalają uruchomid max 4-6 erupterów ze względu na to, że posiadają słaby zasilacz 2-3.5A Podłączenie lepszego zasilacza do huba nie zawsze pozwoli na podłączenie Erupterów do wszystkich portów, jest to spowodowane tym, że komponenty HUBa nie były zaprojektowane aby dostarczyd natężenie 0.5A na każdy port - głównie przez cienkie ścieżki, włącznik, kable do włącznika HUBa Gdy BE USB ma za mało prądu do prawidłowej pracy to jego zielona dioda świeci ciągłym światłem lub co chwilę przygasa. Przy poprawnej pracy dioda gaśnie i mruga (bardzo krótko) gdy zostanie obliczone SHARE BE USB podczas pracy osiąga temperaturę C. Chłodzenie nie jest wymagane lecz zalecane. Schłodzenie BE USB ma wpływ na wydajnośd obliczeo (mniejsza ilośd błędów sprzętowych) ~ 5~

8 3. Konfiguracja Stratum Proxy 1. Wprowadzenie Spratum proxy darmowy program twórców kopalni Slush (mining.bitcoin.cz) pozwalający na redukcje przesyłanych pakietów pomiędzy serwerem kopalni, a użytkownikami (górnikami). Przy dużej mocy obliczeniowej (powyżej 1GH/s) program redukuje w dużym stopniu nie zaakceptowanie/spóźnione SHARE (wynik obliczeo) co się przekłada na większe zarobki. Krótko mówiąc jest to bufor danych do obliczeo. 2. Instrukcja dla Windows 1. Pobieramy stratum proxy: 2. Plik możemy zapisad prosto na dysku C. 3. Tworzymy plik stratum_start.bat (najpierw stwórz plik txt i potem zmieo rozszerzenie na bat) 4. Prawym na tym pliku i "edytuj..." 5. Wprowadź następujące polecenie: C:\mining_proxy.exe --quiet -gp LOKALNY_PORT_STRATUM -sp o ADRES_SERWERA -p PORT SERWERA LOKALNY PORT STRATUM port na którym urządzenia będą się łączyd ze stratum (getwork) ADRES_SERWERA adres serwera kopalni (każda kopalnia podaje adres stratum na głównej stronie) PORT SERWERA port serwera kopalni (każda kopalnia podaje port stratum na głównej stronie) Przykład dla kopalni bitminter.com: C:\mining_proxy.exe --quiet -gp sp o mint.bitminter.com -p Zapisz plik i zamknij edycję. 7. Włącz "start_stratum.bat". 8. Jeśli prawidłowo połączy to wyświetli się: ~ 6~

9 Teraz aby kopad w kopalni (mint.bitminter.com:3333) używamy adresu Stratum proxy, czyli: IP_KOMPUTERA:PORT, w moim przypadku to będzie :4600 Ten adres wpisujemy w konfiguracji BE Blade czy też w programie cgminer itp. IP komputera sprawdzisz w informacjach o połączeniu z Internetem lub poprzez sprawdzenie konfiguracji routera. IP komputera na którym będzie Stratum proxy powinno byd stałe! 3. Instrukcja dla Linux Stratum proxy pod systemem Linux należy ręcznie skompilowad. 1. Pobieramy źródła https://github.com/slush0/stratum-mining-proxy/ LUB https://github.com/slush0/stratum-mining-proxy/tarball/master 2. Wypakowujemy za pomocą programu lub wprowadzając w terminalu: tar xf slush0-stratum-mining_proxy*.tar.gz 3. Musisz posiadad zainstalowaną bibliotekę Python aby skompilowad program. Jeżeli nie masz tej biblioteki to zainstaluj ją wpisując: "sudo apt-get install python-dev" (Ubuntu i Debian) 4. Przejdź do rozpakowanego folderu i wprowadź: sudo python setup.py install 5. Aby włączyd Stratum proxy łącząc się do kopalni bitminter.com, wprowadź: mining_proxy.py --quiet -gp sp o mint.bitminter.com -p Powinien wyświetlid się identyczny komunikat jak w instrukcji dla Windows ~ 7~

10 4. Konfiguracja programu cgminer dla Block Erupter USB i innych ASIC/FPGA USB Kroki od 1-4 pomijamy gdy mamy linuxa (np. ubuntu) 1. Cgminer wymaga aby były zainstalowane sterowniki WinUSB dla każdego urządzenia ASIC podłączonego przez USB (BE Erupter USB). Pobierz program z tego linku i wypakuj (nie wymaga instalacji): 2. Aby wyświetlid wszystkie urządzenia kliknij Options>List all devices 3. Urządzenia mające w nazwie CP2102 to eruptery. Wybierz te urządzenie, następnie z rozwijalnej listy wybierz "WinUSB..." i kliknij przycisk poniżej (install lub replace). Cgminer już powinien poprawnie wykrywad urządzenia. 4. Jeżeli cgminer nie będzie wykrywał kolejnych urządzeo ASIC podłączonych przez USB to powtarzamy powyższe czynności, w innym przypadku wyłączamy program zidag bo już nie będzie potrzebny. 5. Pobieramy najnowszego cgminera (binarkę): Bezpośredni link do najnowszej (na dzieo ) binarki Windows: Bezpośredni link do najnowszej (na dzieo ) binarki Linux: Po pobraniu rozpakowujemy program. ~ 8~

11 Dla Windows: 1. Wypakowujemy np. na dysk C do folderu cgminer, tak aby w tym folderze był bezpośrednio plik cgminer.exe 2. Tworzymy plik "start_cgminer.bat" na dysku C (najpierw stwórz plik txt i potem zmieo rozszerzenie na bat) 3. Prawym na tym pliku i "edytuj..." 4. Wprowadź następujące polecenie: C:/cgminer/cgminer-nogpu.exe -o -u User_worker -p Hasło Działający przykład (bez proxy): C:/cgminer/cgminer-nogpu.exe -o -u Sztef89_kopacz -p N Dla Linux: 1. Wypakowujemy program do folderu cgminer, tak aby w tym folderze był bezpośrednio plik cgminer 2. Tworzymy plik w katalogu cgminer o nazwie "start_cgminer.sh" i edytujemy wprowadzając polecenie: sudo./cgminer-nogpu -o -u User_worker -p Hasło Działający przykład (bez Stratum proxy): sudo./cgminer-nogpu -o -u Sztef89_kopacz -p N Dopisek -nogpu oznacza, że cgminer nie będzie używał kart graficznych do kopania. Jeśli używasz proxy to: ADRES_SERWERA = IP komputera na którym włączone jest Stratum proxy PORT = 4600, zgodnie z konfiguracją Stratum proxy z poprzedniego rozdziału Jeśli łączysz się bezpośrednio serwerem kopalni to: ADRES_SERWERA = mint.bitminter.com (bezpośredni adres do kopalni) PORT = 8332, bezpośredni port do kopalni 11. Zapisz plik i zamknij edycję. 12. Włącz "start_cgminer". 13. Jeśli nie pomyliłeś się przy podawaniu danych serwera / usera / workera / hasła to cgminer powinien zacząd kopad. ~ 9~

12

13 ASICminer.pl to miejsce gdzie możesz wykupid tanio moc obliczeniową i pomnożyd swoje środki Bitcoin nie martwiąc się o opłaty za prąd, stały dostęp do Internetu, problemy w konfiguracji sprzętu, czy też o opóźnienia w dostarczeniu sprzętu liczącego ASIC. Wykupiony udział mocy zaczyna pracowad dla Ciebie od razu bez czekania! Tutaj również zamówisz sprzęt ASIC po zawsze atrakcyjnej cenie! 2013 ASICminer.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Sprzedaż kopii zabroniona.

14 Jeżeli ta instrukcja Ci pomogła możesz mnie wesprzed małą dotacją wysyłając BTC/LTC na poniższy adres. Nawet najmniejsza kwota mnie ucieszy i zmotywuje do dalszego działania! Dziękuję Bitcoin: 12V2xHKPCxSzeJw6F2cCfdz1RMErwrNahp Litecoin: LfKEKT3BadhbzuGqk8mcnoLbmeFgbSLyR2 BTC LTC Zapraszam na stronę: ASICminer.pl

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Obudowa dysku IDE 3,5'' Sieciowa z portem USB

Obudowa dysku IDE 3,5'' Sieciowa z portem USB Strona 1 Obudowa dysku IDE 3,5'' Sieciowa z portem USB Instrukcja obsługi i konfiguracji. Strona 2 Spis treści. 1 Opis zawartości opakowania. Str. 3 2 Sposób montażu dysku twardego Str. 4 3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II 1 Przedmowa Dziękujemy za używanie produktów QNAP. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni.

Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni. Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni. Zapraszamy do Maca mini. www.apple.com/pl/macmini Szybkie we/wy Thunderbolt Podłączanie urządzeń i monitorów o wysokiej wydajności. Centrum

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika. Spis treści

Przewodnik użytkownika. Spis treści PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Przewodnik użytkownika przeznaczony jest dla korzystających z usługi SFERIOstrada, oferowanej przez SFERIA S.A. Usługa SFERIOstrada umożliwia szerokopasmowy dostęp do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wer. 0.2 Styczeń 2014 1. Spis treści 2. Wprowadzenie... 4 Dzięki zastosowaniu zewnętrznego modemu LTE ODU-100 i doprowadzeniu Internetu do wnętrza mieszkania poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN 7170. Wersja polska

FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN 7170. Wersja polska FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Wersja polska Instalacja, configuracja i obsługa Wskazówki prawne Wskazówki prawne FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA SZYFROWANA TRANSMISJA DANYCH WBUDOWANY ZEGAR ASTRONOMICZNY 1. WSTĘP Przeznaczenie urządzenia: 1.1. centrala alarmowa z wyposażona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 16.02.2015 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 16.02.2015 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo