OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA - CZĘŚĆ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA - CZĘŚĆ 1"

Transkrypt

1 OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA - CZĘŚĆ 1 Projekt Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Jakość Życia/Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight (umowa nr UDA-POIG /09, aneks UDA- POIG /09-01) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 1.1.1: Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight) i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz środków krajowych (15 %). 0% 100% Teza 1 Opracowanie szczegółowych standardów postępowania i leczenia farmakologicznego poszczególnych jednostek chorobowych z uwzględnieniem kosztów niezbędnych leków. *III. Poniżej znajdują się mierniki opracowane na podstawie pracy ekspertów biorących dotychczas udział w projekcie dotyczące poprawy jakości życia na Dolnym Śląsku w obszarze Biotechnologia i Farmaceutyka. Spośród zaproponowanych przez ekspertów mierników jakości życia proszę wybrać od 1 do 3 mierników, na które wpłynie realizacja danej tezy, lub dodać własny miernik. Wybierz od 1 do 3 odpowiedzi Świadomość społeczeństwa Liczba Poziom zdywersyfikowania alokacji zasobów finansowych Poziom zarządzania ryzykiem przedsięwzięć B+R Infrastruktura potrzebna do rozwoju naukowego Wiedza potrzebna do rozwoju naukowego Jakość usług medycznych Oczekiwana długość życia Poziom wykształcenia Liczba powstających nowych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych Ilość nowych produktów wprowadzanych na rynek Liczba programów profilaktycznych Udział wydatków na profilaktykę i na leczenie w budżecie NFZ Poziom zadowolenia społeczeństwa regionu Dolnego Śląska korzystających z nowych biotechnologii Ilość produktów biotechnologicznych i farmaceutycznych Stosunek dochodów do ceny produktów biotechnologicznych i farmaceutycznych Liczba godzin edukacji prozdrowotnej Poziom usług diagnostycznych i prewencyjnych Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia Własny *IV. W trakcie dotychczasowej pracy eksperci zdefiniowali wymienione poniżej zasoby potrzebne do realizacji działań podnoszących jakość życia na Dolnym Page 1 of 11

2 Śląsku w obszarze Biotechnologia i Farmaceutyka: (Zasoby to wszelkie czynniki umożliwiające realizację tezy; brak zasobu stanowi barierę w realizacji tezy.) Jeżeli uważa Pani/Pan, że poniższa lista nie uwzględnia pewnych zasobów, proszę dopisać maksymalnie trzy zasoby i uzasadnić swój wybór. (W następnym pytaniu samodzielnie zdefiniowane zasoby zostaną oznaczone jako: Własny 1, Własny 2, Własny 3.) Proszę wybrać z uzupełnionej w ten sposób listy maksymalnie trzy najbardziej istotne według Pani/Pana zasoby potrzebne do realizacji tezy. Wybierz od 1 do 3 odpowiedzi 1. Świadomość w korzystaniu z dostepu do 2. Środki na leczenie i profilaktykę 3. Skuteczne, proste i tanie technologie diagnostyczne 4. Liczba ośrodków diagnostycznych 5. Liczba 6. Nowe technologie i biotechnologie 7. Nakłady na nowoczesne terapie 8. Infrastruktura medyczna 9. Limity kształcenia w określonych specjalizacjach 10. Liczba ośrodków kształcących 11. Liczba ośrodków B+R 12. Nowe firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne 13. Infrastruktura badawczo-rozwojowa 14. Infrastruktura gospodarcza 15. Populacja regionu i miasta 16. Systemy przetwarzania informacji 17. Zasoby finansowe 18. Prawo 19. Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia Zasób/Zasoby samodzielnie definiowane W kolejnym kroku zostaniesz poproszony/poproszona o zaznaczenie tych samych zasobów i określenie ich istotności. *IV. W trakcie dotychczasowej pracy eksperci zdefiniowali wymienione poniżej zasoby potrzebne do realizacji działań podnoszących jakość życia na Dolnym Śląsku w obszarze Biotechnologia i Farmaceutyka: (Zasoby to wszelkie czynniki umożliwiające realizację tezy; brak zasobu stanowi barierę w realizacji tezy.) Proszę ponownie wybrać z uzupełnionej w ten sposób listy maksymalnie trzy najbardziej istotne według Pani/Pana zasoby potrzebne do realizacji tezy a następnie określić ich istotność na skali [1] najbardziej istotny, [2] mniej istotny, [3] najmniej istotny Kliknij element po lewej, zaczynając od ocenianego najwyżej, poprzez kolejne, aż do ocenianego najniżej. Oceń co najmniej 1 elementów Dostępne elementy: Page 2 of 11

3 1. Świadomość w korzystaniu z dostepu do 2. Środki na leczenie i profilaktykę 3. Skuteczne, proste i tanie technologie diagnostyczne 4. Liczba ośrodków diagnostycznych 5. Liczba 6. Nowe technologie i biotechnologie 7. Nakłady na nowoczesne terapie 8. Infrastruktura medyczna 9. Limity kształcenia w określonych specjalizacjach 10. Liczba ośrodków kształcących 11. Liczba ośrodków B+R 12. Nowe firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne 13. Infrastruktura badawczo-rozwojowa 14. Infrastruktura gospodarcza 15. Populacja regionu i miasta 16. Systemy przetwarzania informacji 17. Zasoby finansowe 18. Prawo 19. Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie 20. Własny Własny Własny 3 Pusty Twój ranking: 1: 2: 3: Aby cofnąć wybór, kliknij na ikonę nożyczek, znajdującą się obok wybranego elementu z prawej strony V. Proszę określić dostępność na Dolnym Śląsku każdego z wybranych w poprzednim pytaniu zasobów potrzebnych do realizacji tezy na skali: [1] dostępny w stopniu umożliwiającym realizację tezy, [2] dostępny, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji tezy, [3] niedostępny TYLKO TRZY WYBRANE WCZEŚNIEJ ZASOBY Dostępny w stopniu umożliwiającym realizację tezy Dostępny, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji tezy Niedostępny Brak odpowiedzi 1. Świadomość w korzystaniu z dostepu do 2. Środki na leczenie i profilaktykę 3. Skuteczne, proste i tanie technologie diagnostyczne 4. Liczba ośrodków diagnostycznych 5. Liczba 6. Nowe technologie i biotechnologie Page 3 of 11

4 7. Nakłady na nowoczesne terapie 8. Infrastruktura medyczna 9. Limity kształcenia w określonych specjalizacjach 10. Liczba ośrodków kształcących 11. Liczba ośrodków B+R 12. Nowe firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne 13. Infrastruktura badawczorozwojowa 14. Infrastruktura gospodarcza 15. Populacja regionu i miasta 16. Systemy przetwarzania informacji 17. Zasoby finansowe 18. Prawo 19. Własny Własny Własny 3 VI. Proszę określić docelowy (pożądany) stan każdego z wymienionych przez Pana/Panią zasobów na Dolnym Śląsku potrzebnych do realizacji tezy. VII. Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć dostępność na Dolnym Śląsku zasobów określonych przez Pana/Panią jako dostępny, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji tezy lub niedostępny? VIII. Jeżeli na Dolnym Śląsku występują jakieś bariery w wykorzystaniu określonych przez Pana/Panią zasobów które są obecnie dostępne, proszę je określić (przykładem mogą być tu złoża gazu łupkowego - obfite, ale trudno dostępne ze względu na brak odpowiedniej technologii wydobycia na krajowym rynku) TYLKO TRZY WYBRANE WCZEŚNIEJ ZASOBY Docelowy stan może zostać określony zarówno wartościami bezwzględnymi, np. 15 nowych placówek badawczych, jak również wartością procentową w odniesieniu do obecnego stanu, np. wzrost ilości Page 4 of 11

5 wartością procentową w odniesieniu do obecnego stanu, np. wzrost ilości nowych placówek badawczych o 25%. Jeżeli charakterystyka zasobu uniemożliwia określenie jej stanu za pomocą wartości bezwzględnych oraz procentowych (np. prawo), proszę dokonać opisowego określenia docelowego stanu zasobu (np. wdrożenie regulacji prawnych dotyczących.) Proszę określić docelowy (pożądany) stan każdego z wymienionych przez Pana/Panią zasobów na Dolnym Śląsku potrzebnych do realizacji tezy Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć dostępność na Dolnym Śląsku zasobów określonych przez Pana/Panią jako dostępny, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji tezy lub niedostępny? Jeżeli na Dolnym Śląsku występują jakieś bariery w wykorzystaniu określonych przez Pana/Panią zasobów które są obecnie dostępne, proszę je określić (przykładem mogą być tu złoża gazu łupkowego - obfite, ale trudno dostępne ze względu na brak odpowiedniej technologii wydobycia na krajowym rynku) 1. Świadomość w korzystaniu z dostepu do 2. Środki na leczenie i profilaktykę 3. Skuteczne, proste i tanie technologie diagnostyczne 4. Liczba ośrodków diagnostycznych 5. Liczba 6. Nowe technologie i biotechnologie 7. Nakłady na nowoczesne terapie 8. Infrastruktura medyczna 9. Limity kształcenia w określonych specjalizacjach 10. Liczba ośrodków kształcących 11. Liczba Page 5 of 11

6 ośrodków B+R 12. Nowe firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne 13. Infrastruktura badawczorozwojowa 14. Infrastruktura gospodarcza 15. Populacja regionu i miasta 16. Systemy przetwarzania informacji 17. Zasoby finansowe 18. Prawo 19. Własny Własny Własny 3 *Kontrola udzielenia odpowiedzi na pytanie VI/VII/VIII Na pytania w której kolumnie udzieliła Pani/udzielił Pan odpowiedzi w powyższej tabeli? Udzielam odpowiedzi na pytania Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie) Proszę określić docelowy (pożądany) stan każdego z wymienionych przez Pana/Panią zasobów na Dolnym Śląsku potrzebnych do realizacji tezy. Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć dostępność na Dolnym Śląsku zasobów określonych przez Pana/Panią jako dostępny, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji tezy lub niedostępny? Jeżeli na Dolnym Śląsku występują Page 6 of 11

7 jakieś bariery w wykorzystaniu określonych przez Pana/Panią zasobów które są obecnie dostępne, proszę je określić (przykładem mogą być tu złoża gazu łupkowego - obfite, ale trudno dostępne ze względu na brak odpowiedniej technologii wydobycia na krajowym rynku) *IX. Gdzie Pani/Pana zdaniem powinny pojawić się wymienione przez Panią/Pana zasoby w celu umożliwienia realizacji tezy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź na każdym z wymiarów) Dwa poniższe pytania będą odnosiły się do: - wymiaru instytucjonalnego - wymiaru geograficznego Każde z pytań odnosi się do trzech zasobów wybranych przez Panią/Pana wcześniej (w pytaniu 4). Z konieczności każdy z zasobów został nazwany Zasób 1, Zasób 2, Zasób 3 (odniesienie do kolejności wybranych zasobów na liście, z której zostały wybrane). *Wymiar instytucjonalny Zasób 1. powinien pojawić się w celu umożliwienia realizacji tezy w: Urząd/Urzędy [jakie?] Uczelnie wyższe [jakie?] Przedsiębiorstwa [jakie?] Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia *Wymiar instytucjonalny Zasób 2. powinien pojawić się w celu umożliwienia realizacji tezy w: Urząd/Urzędy [jakie?] Uczelnie wyższe [jakie?] Przedsiębiorstwa [jakie?] Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia Page 7 of 11

8 przypadku braku możliwości udzielenia *Wymiar instytucjonalny Zasób 3. powinien pojawić się w celu umożliwienia realizacji tezy w: Urząd/Urzędy [jakie?] Uczelnie wyższe [jakie?] Przedsiębiorstwa [jakie?] Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia *Wymiar geograficzny Zasób 1. powinien pojawić się w celu umożliwienia realizacji tezy w: Całe województwo Wrocław Miasta powiatowe Małe miasteczka i wsie Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia *Wymiar geograficzny Zasób 2. powinien pojawić się w celu umożliwienia realizacji tezy w: Całe województwo Wrocław Miasta powiatowe Małe miasteczka i wsie Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia *Wymiar geograficzny Zasób 3. powinien pojawić się w celu umożliwienia realizacji tezy w: Całe województwo Page 8 of 11

9 Wrocław Miasta powiatowe Małe miasteczka i wsie Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia *X. Kiedy na Dolnym Śląsku pojawią się wymienione wyżej zasoby w celu realizacji tezy? Pytanie odnosi się do każdego z trzech zasobów wybranych przez Panią/Pana wcześniej (w pytaniu 4). Z konieczności każdy z zasobów został nazwany Zasób 1, Zasób 2, Zasób 3 (odniesienie do kolejności wybranych zasobów na liście w pytaniu IV, z której zostały wybrane). Ten sam zestaw opcji odpowiedzi zostanie podany dla każdego z zasobów. *Kiedy na Dolnym Śląsku pojawi się Zasób 1. w celu realizacji tezy? Wybierz jedną z następujących odpowiedzi W latach W latach W latach W latach Po 2050 roku Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia Nigdy [dlaczego?] *Kiedy na Dolnym Śląsku pojawi się Zasób 2. w celu realizacji tezy? Wybierz jedną z następujących odpowiedzi W latach W latach W latach W latach Po 2050 roku Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia Nigdy [dlaczego?] *Kiedy na Dolnym Śląsku pojawi się Zasób 3. w celu realizacji tezy? Wybierz jedną z następujących odpowiedzi W latach W latach W latach Page 9 of 11

10 W latach Po 2050 roku Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia Nigdy [dlaczego?] *XI. Jakie są wg Pana(i) najważniejsze koszty związane ze zrealizowaniem danej tezy? Proszę wybrać z listy poniżej maksymalnie trzy najbardziej istotne według Pani/Pana koszty. Wybierz od 1 do 3 odpowiedzi Koszty finansowe wdrażania nowych technologii Koszty finansowe badań przesiewowych Koszty pozyskania kapitału (np. kredytu) Koszty prac badawczo-rozwojowych Wysokie koszty utrzymania i eksploatacji Wzrost bezrobocia Podwyższenie kosztów życia obywateli Podwyższenie kosztów usług medycznych i leków Wzrost ryzyka skutków stosowania biotechnologii genetycznych Wzrost ryzyka powikłań w wyniku stosowania nowych biotechnologii Droższa energia (elektryczna, ciepło i gaz) Obniżenie konkurencyjności regionalnej gospodarki Zbyt duża ingerencja technologii w środowisko Zwiększenie ilości zanieczyszczeń, odpadów i śmieci Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia W następnym kroku zostanie Pani/Pan poproszona/poproszony o ponowne zaznaczenie wybranych teraz kosztów oraz określenie skali istotności. *Jakie są wg Pana(i) najważniejsze koszty związane ze zrealizowaniem danej tezy? Proszę ponownie wybrać z listy poniżej maksymalnie trzy najbardziej istotne według Pani/Pana koszty, te same co w pytaniu powyżej, a następnie określić ich istotność na skali [1] najbardziej istotny, [2] mniej istotny, [3] najmniej istotny. Kliknij element po lewej, zaczynając od ocenianego najwyżej, poprzez kolejne, aż do ocenianego najniżej. Oceń co najmniej 1 elementów Dostępne elementy: Page 10 of 11

11 Koszty finansowe wdrażania nowych technologii Koszty finansowe badań przesiewowych Koszty pozyskania kapitału (np. kredytu) Koszty prac badawczo-rozwojowych Wysokie koszty utrzymania i eksploatacji Wzrost bezrobocia Podwyższenie kosztów życia obywateli Podwyższenie kosztów usług medycznych i leków Wzrost ryzyka skutków stosowania biotechnologii genetycznych Wzrost ryzyka powikłań w wyniku stosowania nowych biotechnologii Droższa energia (elektryczna, ciepło i gaz) Obniżenie konkurencyjności regionalnej gospodarki Zbyt duża ingerencja technologii w środowisko Zwiększenie ilości zanieczyszczeń, odpadów i śmieci Nie dotyczy (proszę zaznaczyć w przypadku braku możliwości udzielenia Inne - samodzielnie zdefiniowane w poprzednim kroku Puste Twój ranking: 1: 2: 3: Aby cofnąć wybór, kliknij na ikonę nożyczek, znajdującą się obok wybranego elementu z prawej strony Dokończ później << Wstecz Dalej >> Wyjdź i wyczyść ankietę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Page 11 of 11

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF]

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW TURY NR 1 ANKIETY DELPHI OBSZAR BADAWCZY BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA. Wrocław,

PREZENTACJA WYNIKÓW TURY NR 1 ANKIETY DELPHI OBSZAR BADAWCZY BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA. Wrocław, Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wyników porównawczych I i II tury ankiety Delphi. w projekcie

Wstęp do wyników porównawczych I i II tury ankiety Delphi. w projekcie Wstęp do wyników porównawczych I i II tury ankiety Delphi w projekcie Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania prezentacji na Spotkanie 0 w projekcie Quality of Life

Instrukcja przygotowania prezentacji na Spotkanie 0 w projekcie Quality of Life Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instrukcja przygotowania prezentacji na Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna. Instytut Technologii Drewna Poznań, 25.06.2009

Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna. Instytut Technologii Drewna Poznań, 25.06.2009 SEMINARIUM Drzewnictwo nowe nurty w technice i technologii Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna 1 Projekt: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ankieta do konsultacji eksperckich

Ankieta do konsultacji eksperckich Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Zadanie 1f Ankieta do konsultacji eksperckich Szanowni Państwo, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE OGÓLNE: 1) Dane ogólne przedsiębiorstwa: Nazwa Adres siedziby: NIP: Tel. kontaktowy: Adres e-mail: Forma prawna : REGON: Faks: 2) Wielkość przedsiębiorstwa: mikro ( do

Bardziej szczegółowo

POMIAR NIERÓWNOŚCI W JAKOŚCI ŻYCIA

POMIAR NIERÓWNOŚCI W JAKOŚCI ŻYCIA Quality of Life - identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight POMIAR NIERÓWNOŚCI W JAKOŚCI ŻYCIA Edyta Mazurek Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Programy działao dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Programy działao dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) Programy działao dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Ankieta

Załącznik 1. Ankieta Metodyka Przeprowadzono badanie pilotażowe dotyczące poziomu świadomości klinicystów na temat farmakoekonomiki. Badanie prowadzone było od początku października do kooca grudnia 2011 na terenie Poznania

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie i Szkole

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje gdzie jesteśmy? Agata Zemska Dyrektor Wydziału Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje gdzie jesteśmy? Agata Zemska Dyrektor Wydziału Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje gdzie jesteśmy? Agata Zemska Dyrektor Wydziału Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Open Innovation Week, Wrocław, maj 2018 Proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Określenie indywidualnych oraz partnerskich inicjatyw [wyzwania dla biznesu]

Określenie indywidualnych oraz partnerskich inicjatyw [wyzwania dla biznesu] Określenie indywidualnych oraz partnerskich inicjatyw [wyzwania dla biznesu] Tomasz Bogdan Ekspert Strategiczny Miasta Chełmek Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o. Urząd Miasta i Gminy Chełmek /

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Konsultacje RPO na lata 2014-2020 Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Wyniki konsultacji N=76 Podstawowe informacje Badanie zostało zaprojektowane z uwagi na toczące się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół.

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół. Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego jest instytucją otoczenia biznesu. Działamy na rzecz wspierania rozwoju społecznego. Obserwujemy zjawiska w tej sferze reagując na ich wydźwięk.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:. DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY:. DATA:

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:. DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY:. DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? Księgowość Optivum Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Efekty realizacji projektu stypendialnego. Grant Plus

Efekty realizacji projektu stypendialnego. Grant Plus Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 23 czerwca, 2015 r. Efekty realizacji projektu stypendialnego Grant Plus Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r.

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. /- Cel główny kontroli: Celem głównym kontroli była ocena efektów osiągniętych przez podmioty odpowiedzialne za

Bardziej szczegółowo

Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego składa się z obszarów badawczych:

Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego składa się z obszarów badawczych: Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe UE dla MŚP

Programy pomocowe UE dla MŚP SPOTKANIE CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO INNOWATOR Programy pomocowe UE dla MŚP Chęciny, 10.02.2017 r. Internacjonalizacja: Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Wywiad jest anonimowy i służy jedynie celom badawczym ww. projektu. Proszę o odpowiedź na nw. pytania.

Wywiad jest anonimowy i służy jedynie celom badawczym ww. projektu. Proszę o odpowiedź na nw. pytania. Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Gliwice, 30 listopada 2006 r.

realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Gliwice, 30 listopada 2006 r. Konferencja podsumowująca rezultaty projektu Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu realizowanego w ramach programu Unii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość. V edycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Krok w przyszłość. V edycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów V edycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zrealizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

MONITORING STRATEGII ROZWOJU GMINY DŁUGOŁĘKA R A P O R T Z A R O K

MONITORING STRATEGII ROZWOJU GMINY DŁUGOŁĘKA R A P O R T Z A R O K MONITORING STRATEGII ROZWOJU GMINY DŁUGOŁĘKA 2011-2020 R A P O R T Z A R O K 2 0 1 2 HORYZONT STRATEGII G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 2 ZASADA MONITORINGU Wynika z zapisów strategii: 16.1.2.

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 II Forum Innowacji Transportowych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WrOF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WrOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WrOF Poddziałanie 1.2.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa ZIT WrOF Schemat A: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Prezentacja wyników pierwszej ankiety Delphi w obszarze TECHNIKA POMIAROWA mgr Jan Piwiński Specjalista

Bardziej szczegółowo

Ankieta na temat projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy

Ankieta na temat projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Ankieta na temat projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Trzecia tura konsultacji społecznych od 22 grudnia 2008 do 22 czerwca 2009 Szanowni Państwo! Środowisko wodne w wielu miejscach

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Anna Ober r.

Anna Ober r. Anna Ober 15.10.2015 r. Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi Konkurs nr RPLD IP /18

Pytania i odpowiedzi Konkurs nr RPLD IP /18 Pytania i odpowiedzi Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-032/18 PYTANIE 1: Beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie będzie rozliczany ze wskaźnika pn. Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Innowacji SA

Agencja Rozwoju Innowacji SA Agencja Rozwoju Innowacji SA Zwiększenie szansy na sukces projektów innowacyjnych Czerwiec 2012 Europa 2020 W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię średniookresową: Europa 2020. Strategia

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016 Ankieta o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą prezentowane zespołowi przygotowującym Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ZGŁOSZENIE INNOWACYJNEGO POMYSŁU NA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Kod Pomysłodawcy Data

Bardziej szczegółowo