Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III"

Transkrypt

1 Katowice, r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Panel tematyczny PT2 Metropolitalne usługi zdrowotne dr Jan Sarna Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 PLAN PREZENTACJI 1. Informacja o zespole ekspertów PT2 2. Wizja rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w GOM 3. Wnioski z badania Delphi 4. Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych 5. Projekt scenariusza metropolitalnych usług zdrowotnych w GOM

3 Zespół Panelu PT2 EKSPERCI PANELU PT2: prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski, Śląski Uniwersytet Medyczny dr n. med. Stanisław Dyląg, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dr inż. Adam Gacek, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski, Śląski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk, Centrum Onkologii dr n. med. Józef Kurek, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny dr Zbigniew Nawrat, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii dr n. med. Krystian Oleszczyk, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty mgr Andrzej Płazak, SP Centralny Szpital Kliniczny ŚUM mgr Piotr Popiel, Górnośląski Związek Metropolitalny, Urząd Miasta Gliwice prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec, Śląski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, Śląski Uniwersytet Medyczny Kierownik Panelu : dr Jan Sarna Moderatorzy: dr inż. Katarzyna Dohn, dr inż. Anna Kwiotkowska Biuro: mgr Waldemar Pudlo

4 Wizja rozwoju metropolitalnych Docelowa wizja rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w GOM obejmuje następujące wizje cząstkowe: WIZJA 1. DEMOGRAFICZNA WIZJA 2. EKONOMICZNA WIZJA 3. TECHNOLOGICZNA WIZJA 4. PROFILAKTYCZNA

5 Wizja rozwoju metropolitalnych Górnośląski Obszar Metropolitalny w ramach docelowej wizji rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych będzie obszarem, w którym: występuje wysoka dostępność i kompleksowość usług medycznych o wysokiej jakości, powstaje długofalowy metropolitalny program rozwoju sektora usług medycznych, ośrodki naukowo-badawcze medyczne i techniczne generują innowacje technologiczne (technologie krytyczne, projekty badawcze) w obszarze usług medycznych, rozwijana jest i szeroko propagowana profilaktyka i edukacja prozdrowotna społeczeństwa, następuje koncentracja jednostek działających w sektorze usług medycznych, sektor usługowy i badawczy obszaru zdrowia dysponuje nowoczesną i zmodernizowaną infrastrukturą, nakłady na sektor usług zdrowotnych będą na optymalnym poziomie.

6 Wnioski z badania Delphi I tura badania Delphi w obszarze PT2 (12 tez i 16 pytań) II tura badania Delphi w obszarze PT2 (11 tez i 9 pytań) Wnioski z przeprowadzonych badań Delphi w obszarze PT2: widoczne skutki realizacji tez nastąpią w okresie , istotnym działaniem niezbędnym dla realizacji tez jest zwiększenie nakładów na badania i wdrożenia przy jednoczesnym zaangażowaniu krajowych środków budżetowych, realizacja tez ma wpływ na wizerunek i rozwój metropolii, przy kreowaniu rozwoju metropolii należy uwzględnić aspekt międzynarodowy, rozwój technologiczny i infrastrukturalny oraz rozwój sektora usług wpłynie na konkurencyjność i zwiększenie potencjału metropolii.

7 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych Opracowano 4 alternatywne scenariusze uwarunkowań zewnętrznych dla obszaru Zdrowie: SCENARIUSZ SKOK CYWILIZACYJNY SCENARIUSZ TWARDE DOSTOSOWANIA SCENARIUSZ TRUDNA MODERNIZACJA SCENARIUSZ SŁABNĄCY ROZWÓJ

8 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych Czynniki kluczowe (1-4 motoryczne), które rozpatrywano w kontekście scenariuszy uwarunkowań zewnętrznych CZYNNIKI KLUCZOWE OBSZARU ZDROWIE 1 Koncentracja jednostek usług medycznych w metropolii 2 Kompleksowa oferta usług medycznych 3 Wysoka dostępność usług medycznych 4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury, sprzętu i aparatury 5 Brak długofalowego programu rozwoju sektora usług medycznych 6 Dekapitalizacja infrastruktury: budynków, urządzeń i aparatury medycznej 7 Wzrost innowacyjności technologicznej 8 Wzrost nakładów na usługi zdrowotne 9 Różnorodność mechanizmów finansowania usług medycznych 10 Wzrost kapitałochłonności usług medycznych i technologii medycznych 11 Brak zabezpieczenia finansowego w zakresie realizacji metropolitalnych usług zdrowotnych

9 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych Lista przewidywanych zachowań czynników kluczowych obszaru Zdrowie w ramach alternatywnych scenariuszy Zdrowie Uwarunkowania zewnętrzne Scenariusz skok cywilizacyjny Scenariusz twarde dostosowania Scenariusz trudna modernizacja Scenariusz słabnący rozwój Czynniki motoryczne Czynniki kluczowe Pozostałe czynniki

10 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych Kluczowe elementy scenariuszy uwarunkowań zewnętrznych: nastąpi koncentracja jednostek działających w sektorze usług medycznych, zostanie ukształtowana kompleksowa oferta usług medycznych, profesjonalnych i specjalistycznych, wśród których będą produkty (usługi) wizytówki, poziom dostępności i jakości usług medycznych będzie na optymalnym (wysokim) poziomie, współpraca między ośrodkami naukowo-badawcze medycznymi i techniczne a sektorem usług zdrowotnych będzie generowała innowacje technologiczne (technologie krytyczne, projekty badawcze), które będą wdrażane w obszarze usług medycznych, profilaktyka i edukacja prozdrowotna społeczeństwa będzie jednym z kierunkowych obszarów działania metropolii, infrastruktura sektora usług zdrowotnych zostanie unowocześniona i zmodernizowana, nakłady na usługi zdrowotne będą na optymalnym (wysokim) poziomie.

11 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w GOM w ramach 3 alternatywnych scenariuszy uwarunkowań zewnętrznych: skok cywilizacyjny trudna modernizacja twarde dostosowania

12 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań skok cywilizacyjny Zdarzenia urzeczywistniające wizję: Metropolia jest obszarem, gdzie występuje wysoka dostępność i kompleksowość usług medycznych na wysokim poziomie oraz powstaje długofalowy program rozwoju sektora usług medycznych ( zgodnie z realizacją tez) Metropolia jest obszarem, gdzie ośrodki naukowo-badawcze medyczne i techniczne generują innowacje technologiczne w obszarze usług medycznych ( zgodnie z realizacją tez) Metropolia rozwija i szeroko propaguje profilaktykę i edukację prozdrowotną społeczeństwa ( zgodnie z realizacją tez)

13 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań skok cywilizacyjny Realizacja scenariusza zależy od: koncentracji, specjalizacji i profesjonalizacji usług medycznych w kluczowych placówka ochrony zdrowia wielkości zaangażowanych nakładów na usługi medyczne rozwoju infrastruktury IT w sektorze medycznym zaangażowania władz metropolii w stworzenie planu zabezpieczenia medycznego GOM wielkości zaangażowanych nakładów na prace badawczowdrożeniowe i infrastrukturę badawczą uruchomienia edukacyjnych programów prozdrowotnych wprowadzenia masowych badań profilaktycznych

14 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań skok cywilizacyjny Realizacja scenariusza wpłynie na postrzeganie metropolii jako obszaru: zabezpieczającego zdrowotnie społeczeństwo posiadającego silny potencjał naukowo-badawczym podnoszącego świadomość zdrowotną społeczeństwa

15 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań twarde dostosowania Zdarzenia urzeczywistniające wizję: Metropolia jest obszarem, gdzie dostępność i kompleksowość usług medycznych pozostaje na wysokim poziomie ( zgodnie z realizacją tez) Metropolia jest obszarem, gdzie ośrodki naukowo-badawcze medyczne i techniczne generują innowacje technologiczne w obszarze usług medycznych ( zgodnie z realizacją tez) Metropolia prowadzi działania propagujące edukację prozdrowotną społeczeństwa ( zgodnie z realizacją tez)

16 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań twarde dostosowania Realizacja scenariusza zależy od: koncentracji i rozwoju usług medycznych w kluczowych placówka ochrony zdrowia wielkości zaangażowanych nakładów na usługi medyczne wielkości zaangażowanych nakładów na prace badawczowdrożeniowe oraz infrastrukturę badawczą i informatyczną uruchomienia programów edukacyjnych prozdrowotnych mających na celu podniesienie kapitału społecznego rozbudowy infrastruktury informatycznej mającej na celu zwiększenie dostępności do wiedzy i informacji

17 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań twarde dostosowania Realizacja scenariusza wpłynie na postrzeganie metropolii jako obszaru: zabezpieczającego zdrowotnie społeczeństwo (posiadającego produkty usługi wizytówki) posiadającego silny potencjał naukowo-badawczym, który skutecznie pozyskuje środki finansowe na badania, rozwój i infrastrukturę podtrzymującego świadomość zdrowotną społeczeństwa

18 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań trudna modernizacja Zdarzenia urzeczywistniające wizję: Metropolia jest obszarem, gdzie dostępność usług medycznych jest na poziomie wystarczającym ( zgodnie z realizacją tez) Metropolia jest obszarem, gdzie ośrodki naukowo-badawcze medyczne i techniczne tworzą innowacje technologiczne, które mają zastosowanie w sektorze usług medycznych ( zgodnie z realizacją tez) Profilaktyka i edukacja prozdrowotna społeczeństwa realizowana jest z poziomu miast ( zgodnie z realizacją tez)

19 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań trudna modernizacja Realizacja scenariusza zależy od: rozwoju usług medycznych w kluczowych placówka ochrony zdrowia nakładów na usługi medyczne zwiększenia nakładów na prace badawczo-wdrożeniowe oraz infrastrukturę badawczą i informatyczną możliwości uruchomienia edukacyjnych programów prozdrowotnych mających na celu podniesienie kapitału społecznego rozbudowy infrastruktury informatycznej mającej na celu zwiększenie dostępności do wiedzy i informacji

20 Projekt scenariusza metropolitalnych Scenariusz rozwoju metropolitalnych usług zdrowotnych w scenariuszu uwarunkowań trudna modernizacja Realizacja scenariusza wpłynie na postrzeganie metropolii jako obszaru: nie posiadającego kompleksowej wizji rozwoju sektora medycznego posiadającego innowacyjne ośrodki naukowo-badawcze, które z poziomu indywidualnego potrafią pozyskiwać środki finansowe na rozwój infrastruktury i prace badawczo-rozwojowe realizującego edukację prozdrowotną z poziomu miast

21 Dziękuję za uwagę

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka Projekt Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego

Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ METROPOLII STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU FORESIGHT METROPOLITALNY. PRZYPADEK GÓRNOŚLĄSKI

STATYSTYCZNY OBRAZ METROPOLII STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU FORESIGHT METROPOLITALNY. PRZYPADEK GÓRNOŚLĄSKI UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH KONFERENCJA NAUKOWA: STATYSTYCZNY OBRAZ METROPOLII STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU A.KLASIK, J. BINIECKI FORESIGHT METROPOLITALNY.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2387/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie

OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS ZAŁOŻEŃ projektu Pomorskie e-zdrowie Gdańsk Kwiecień 2014 Strona 1 Cel projektu Celem głównym projektu Pomorskie e-zdrowie jest poprawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo