Plan zajęć aplikantów adwokackich III roku na rok szkoleniowy 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan zajęć aplikantów adwokackich III roku na rok szkoleniowy 2017"

Transkrypt

1 Plan zajęć aplikantów adwokackich III roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta grupy I: Starosta grupy II: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów III roku grupy I i II odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 47. Godziny wykładowe są godzinami lekcyjnymi. Zajęcia zostały rozpisane zgodnie z programem aplikacji i zagadnieniami podstawowymi. Uszczegółowienie zagadnień wraz ze wskazaniem wykładowcy w tym zakresie znajduje się w załączniku nr 1 do planu zajęć. Plan zajęć z załącznikiem będzie wywieszony w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, a także otrzymają go poszczególni wykładowcy. DATA GODZINY I ZAJĘCIA ŚRODY GRUPA I GRUPA II Zasady etyki zagadnienie wybrane Adw. Marek Mikołajczyk konstytucyjne konstytucyjne Procedura postępowania przed sądami unijnymi europejskie wybrane skargi dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Spółka z o.o. Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska Polińska Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska - Polińska europejskie wybrane skargi dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska Polińska konstytucyjne Etyka adwokacka a proces karny Adw. Andrzej Zajda Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska Polińska Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska - Polińska europejskie wybrane skargi dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska Polińska konstytucyjne Etyka adwokacka a proces karny Adw. Andrzej Zajda Zasady etyki zagadnienia wybrane Adw. Marek Mikołajczyk konstytucyjne konstytucyjne Procedura postępowania przed sądami unijnymi europejskie wybrane skargi dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Spółka z o.o.

2 europejskie - procedura prejudycjalna konstytucyjne Rodzaje podatków Rodzaje podatków Postępowanie w sprawach podatkowych Adw. Miroslaw Zwyczajne środki zaskarżenia w podatkowym Zwyczajne środki zaskarżenia w podatkowym Postępowanie w sprawach podatkowych Adw. Miroslaw europejskie wybrane skargi dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Spółka z o.o. Spółka z o.o. Spółka z o.o. papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski europejskie wybrane skargi dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dr Ewelina Cała- Wacinkiewicz Spółka z o.o. Spółka z o.o. Spółka z o.o. papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski europejskie - procedura prejudycjalna konstytucyjne Rodzaje podatków Rodzaje podatków Postępowanie w sprawach podatkowych Adw. Miroslaw Zwyczajne środki zaskarżenia w podatkowym Zwyczajne środki zaskarżenia w podatkowym Postępowanie w sprawach podatkowych Adw. Miroslaw

3 o kontraktach w obrocie gospodarczym Publiczne prawo gospodarcze Spółka akcyjna Adwokat Wiesław Fafuła Spółka jawna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka akcyjna Zasady ogólne w i II w administracyjnym Zasady ogólne w i II w administracyjnym papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski Etyka adwokacka w świetle orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Adw. Andrzej Zajda Spółka cywilna p Daniel Dąbrowski Spółka partnerska p Daniel Dąbrowski administracyjne prawo inwestycyjne administracyjne prawo inwestycyjne Transformacje spółek p Daniel Dąbrowski Zasady ogólne w i II w administracyjnym papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski papierów wartościowych p Wiktor Rzeuski Etyka adwokacka w świetle orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Adw. Andrzej Zajda Spółka cywilna p Daniel Dąbrowski Spółka partnerska p Daniel Dąbrowski administracyjne prawo inwestycyjne administracyjne prawo inwestycyjne Transformacje spółek p Daniel Dąbrowski Zasady ogólne w i II w administracyjnym o kontraktach w obrocie gospodarczym Publiczne prawo gospodarcze Spółka akcyjna Adwokat Wiesław Fafuła Spółka jawna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka akcyjna Zasady ogólne w i II w administracyjnym Zasady ogólne w i II w administracyjnym

4 administracyjnekontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w przed organami II upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury SNSA Grzegorz Jankowski SNSA Grzegorz Jankowski SNSA Grzegorz Jankowski upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury SNSA Grzegorz Jankowski SNSA Grzegorz Jankowski administracyjnekontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w przed organami II SNSA Grzegorz Jankowski upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury

5 administracyjnekontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w przed organami II Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w administracyjnym Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w administracyjnym Postępowanie egzekucyjne w administracji Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjneg o Zasady wykonywania zawodu Adw. Andrzej Zjada restrukturyzacyjn e SSR Robert Bury Zwalczanie nieuczciwej konkurencji SSR Robert Bury autorskie p Stefan Mazurkiewicz Zajęcia uzupełniające z zakresu spółek Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego pomocy społecznej administracyjnekontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w przed organami II Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w administracyjnym autorskie p Stefan Mazurkiewicz Postępowanie egzekucyjne w administracji Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjneg o pomocy społecznej restrukturyzacyjn e SSR Robert Bury Zwalczanie nieuczciwej konkurencji SSR Robert Bury Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w administracyjnym Zajęcia uzupełniające z zakresu spółek Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego Zasady wykonywania zawodu Adw. Andrzej Zjada Kierownik szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Szczecinie adwokat Andrzej Zajda

6 6 REPETYTORIA: 1) PRAWO KARNE 4 GODZ. 2) PRAWO CYWILNE 4 GODZ. 3) PRAWO ADMINISTRACYJNE 4 GODZ. 4) PRAWO GOSPODARCZE 4 GODZ. 5) ZASADY ETYKI 4 GODZINY MEC. Marek Mikołajczyk Krajowy Rejestr Sądowy Załącznik nr 1 Ref. Joanna Kępińska Polińska: a) Istota Krajowego Rejestru Sądowego; b) Budowa Krajowego Rejestru Sądowego 3 rejestry c) Systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym; d) Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców; e) Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców; f) Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady etyki zagadnienia wybrane Adw. Marek Mikołajczyk: konstytucyjne Dr Przemysław Mijal: a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji; b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego; c) Skarga konstytucyjna z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym kazusie; d) prawo petycji. Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska Polińska: a) Istota Krajowego Rejestru Sądowego; b) Budowa Krajowego Rejestru Sądowego 3 rejestry c) Systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym; d) Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców; e) Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców;

7 7 f) Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców konstytucyjne Dr Przemysław Mijal: a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji; b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego; c) Skarga konstytucyjna z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym kazusie. europejskie wybrane skargi Dr Ewelina Cała Wacinkiewicz: a) Skarga na naruszenie prawa UE b) Skarga na bezczynność c) Skarga na unieważnienie aktu prawa UE konstytucyjne Dr Przemysław Mijal: a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji; b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego; c) Skarga konstytucyjna z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym kazusie; d) Unia Europejska po Lizbonie; e) Struktura instytucjonalna; f) Rodzaje sądów; g) Podział kompetencji między EU a państwa członkowskie. Krajowy Rejestr Sądowy Ref. Joanna Kępińska Polińska: a) Istota Krajowego Rejestru Sądowego; b) Budowa Krajowego Rejestru Sądowego 3 rejestry c) Systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym; d) Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców;

8 8 e) Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców; f) Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców europejskie - wprowadzenie Dr Ewelina Cała Wacinkiewicz: a) Skarga na naruszenie prawa UE b) Skarga na bezczynność c) Skarga na unieważnienie aktu prawa UE. konstytucyjne Dr Przemysław Mijal: a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji; b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego; c) Skarga konstytucyjna z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym kazusie; d) Unia Europejska po Lizbonie; e) Struktura instytucjonalna; f) Rodzaje sądów; g) Podział kompetencji między EU a państwa członkowskie Spółka z o.o. : a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników. Etyka adwokacka a proces karny adw. Andrzej Zajda

9 Procedura prejudycjalna Dr Przemysław Mijal: a) Specyfika współpracy sądu krajowego z Trybunałem Sprawiedliwości; b) Uprawnienie pełnomocnika i uprawnienie/obowiązek sądu do sformułowania zapytania prawnego; c) Konstrukcja zapytania prawnego najczęstsze błędy; d) Odpowiedź Trybunału skutek prawny orzeczenia prejudycjalnego; e) Fazy postępowania; f) Rodzaje pism procesowych (modelowa skarga); g) Terminy; h) Rozprawa; i) Procedury odwoławcze; j) Elementy konstrukcji orzeczenia; k) Język orzeczenia; l) Wybrane orzeczenia w sprawach polskich, odpowiedzi na polskie pytania prejudycjalne. europejskie - wprowadzenie Dr Ewelina Cała Wacinkiewicz: a) Skarga na naruszenie prawa UE b) Skarga na bezczynność c) Skarga na unieważnienie aktu prawa UE Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Dr Ewelina Cała - Wacinkiewicz: a) Skarga na naruszenie prawa UE; b) Skarga na bezczynność; c) Skarga na unieważnienie aktu prawa UE d) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji; e) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego; f) Skarga konstytucyjna z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym kazusie. konstytucyjne Dr Przemysław Mijal: a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji; b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego;

10 10 c) Skarga konstytucyjna z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym kazusie; Rodzaje podatków : a) Podatek dochodowy od osób fizycznych; b) Podatek dochodowy od osób prawnych; c) Podatek od towarów i usług; d) Podatek od spadków i darowizn; e) Podatek od czynności cywilnoprawnych. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Dr Ewelina Cała - Wacinkiewicz: a) Skarga na naruszenie prawa UE; b) Skarga na bezczynność; c) Skarga na unieważnienie aktu prawa UE d) petycji w prawie konstytucyjnym Rodzaje podatków : a) Podatek dochodowy od osób fizycznych; b) Podatek dochodowy od osób prawnych; c) Podatek od towarów i usług; d) Podatek od spadków i darowizn; e) Podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółka z o.o. : a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników Postępowanie w sprawach podatkowych :

11 11 a) Powstanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku); b) Terminy załatwienia spraw w podatkowym; c) Skarga na bezczynność organu; d) Doręczenie pism w postepowaniu podatkowym; e) Skarga na bezczynność organu; f) Przywracanie terminów procesowych; g) Wszczęcie postępowania podatkowego; h) Protokoły i adnotacje; i) Dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego); j) Zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma); k) Decyzje podatkowe; l) Postanowienia w postepowaniu podatkowym. Spółka z o.o. : a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników Spółka z o.o. : a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników. Zwyczajne środki zaskarżenia w postepowaniu podatkowym : a) Odwołania; b) Zażalenia; c) Organy właściwe w postepowaniu odwoławczym; d) Rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych; e) Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych Zwyczajne środki zaskarżenia w postepowaniu podatkowym

12 12 : a) Odwołania; b) Zażalenia; c) Organy właściwe w postepowaniu odwoławczym; d) Rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych; e) Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych. papierów wartościowych R. p Wiktor Rzeuski: a) Konstrukcja przekazu; b) Pojęcie papierów wartościowych; c) Systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe); d) Weksel (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla) Postępowanie w sprawach podatkowych : a) Powstanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku); b) Terminy załatwienia spraw w podatkowym; c) Skarga na bezczynność organu; d) Doręczenie pism w postepowaniu podatkowym; e) Skarga na bezczynność organu; f) Przywracanie terminów procesowych; g) Wszczęcie postępowania podatkowego; h) Protokoły i adnotacje; i) Dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego); j) Zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma); k) Decyzje podatkowe; l) Postanowienia w postepowaniu podatkowym. papierów wartościowych R. p Wiktor Rzeuski: a) Konstrukcja przekazu; b) Pojęcie papierów wartościowych; c) Systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe);

13 13 d) Weksel (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla) o kontraktach w obrocie gospodarczym : a) Zagadnienia wprowadzające i formułowanie postanowień umownych (pojęcie i rodzaje kontraktów, zawarcie kontraktu, przedmiot i treśc kontraktu, forma kontraktu, zasada swobody umów, wykonanie zobowiązań kontraktowych, interpretacja, zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd, znaczenie ogólnych warunków umów, przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań kontraktowych, skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych, wygaśnięcie zobowiązań kontraktowych); b) Umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa kontraktacji); c) Umowy o korzystanie z rzeczy i praw (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa know how); d) Umowy pośrednictwa (umowa zlecenia, umowa komisu, umowa agencyjna); e) Umowy dotyczące inwestycji budowlanych (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska); f) Umowy transportowe (umowa przewozu, umowa spedycji) g) Umowy nienazwane (umowa sponsoringu, umowa outsourcingu, umowa franchisingu, factoringowa). papierów wartościowych R. p Wiktor Rzeuski: a) Konstrukcja przekazu; b) Pojęcie papierów wartościowych; c) Systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe); d) Weksel (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla) Publiczne prawo gospodarcze adw. Mirosław : Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a) pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej;

14 14 b) pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej; c) legalizacja przedsiębiorców (ewidencje, rejestry, koncesje, zezwolenia i inne administracyjne ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej); Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a) czyny nieuczciwej konkurencji b) organy ochrony konkurencji i konsumentów c) charakter prawny postępowania antymonopolowego d) udział Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu spraw z zakresu ochrony konkurencji dotyczących Polski i konkurencji w działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium RP papierów wartościowych R. p Wiktor Rzeuski: a) Konstrukcja przekazu; b) Pojęcie papierów wartościowych; c) Systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe); d) Weksel (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla) Spółka akcyjna adw. Wiesław Fafuła: a) charakter Prawny, rodzaje, tworzenie spółki, umowa założycielska i statut charakter Prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje pojęcie, rodzaje charakter Prawny, wartość, organy spółki prawa i obowiązki akcjonariuszy Etyka adwokacka w świetle orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Adw. Andrzej Zajda Spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego R. p Daniel Dąbrowski: a) pojęcie, charakter Prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania,

15 15 prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników Spółka jawna adw. Wiesław Fafuła: a) podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka cywilna Spółka jawna adw. Wiesław Fafuła: a) podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka cywilna Spółka partnerska R. p Daniel Dąbrowski: a) partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu osobowego, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki Spółka komandytowa adw. Wiesław Fafuła: a) istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha. inwestycyjne : a) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.); b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 budowlane (tekst jednolity Dz. U Nr 243 poz ze zm.)

16 16 c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U Nr 25 poz. 150 ze zm.) Spółka akcyjna adw. Wiesław Fafuła: a) charakter Prawny, rodzaje, tworzenie spółki, umowa założycielska i statut charakter Prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje pojęcie, rodzaje charakter Prawny, wartość, organy spółki prawa i obowiązki akcjonariuszy inwestycyjne : a) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.); b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 budowlane (tekst jednolity Dz. U Nr 243 poz ze zm.) c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U Nr 25 poz. 150 ze zm.) Transformacje spółek R. p Daniel Dąbrowski: a) łączenie, podział, przekształcanie. Zasady ogólne w postepowaniu i II w administracyjnym : Zasady ogólne w postepowaniu i II w administracyjnym :

17 17 Zasady ogólne w postepowaniu i II w administracyjnym : upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury: a) Postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością zawarcia układu, upadłość likwidacyjna); b) Podstawy ogłoszenia upadłości; c) Treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia; d) Postępowanie zabezpieczające w upadłościowym; e) Skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego); f) Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego; g) Środki zaskarżania w upadłościowym; h) Upadłość konsumencka administracyjne : a) Wszczęcie postępowania; b) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; c) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego (terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje); d) Dowody i dowodowe; e) Rozprawa administracyjna; f) Zawieszenie postępowania; g) Umorzenie postępowania; h) Rozstrzygnięcia zapadające w administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne) SNSA Grzegorz Jankowski: a) Rozprawa administracyjna zagadnienia praktyczne administracyjne :

18 18 a)wszczęcie postępowania; b) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; c) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego (terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje); d) Dowody i dowodowe; e) Rozprawa administracyjna; f) Zawieszenie postępowania; g) Umorzenie postępowania; h) Rozstrzygnięcia zapadające w administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne) Postępowanie SNSA Grzegorz Jankowski: a) Rozstrzygnięcia zapadające w postepowaniu administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne) b) inwestycyjne (ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80 poz. 717 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 243 poz ze zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ochrony środowiska (tekst jednolty Dz. U Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawa z dnia 3 października 2008 o udostęponianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). c) pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U Nr 175 poz 1362 ze zm.), ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej) administracyjne : a)wszczęcie postępowania; d) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; e) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego (terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje); f) Dowody i dowodowe; g) Rozprawa administracyjna; h) Zawieszenie postępowania; i) Umorzenie postępowania;

19 19 j) Rozstrzygnięcia zapadające w administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne) Postępowanie administracyjne SNSA Grzegorz Jankowski: a) Wszczęcie postępowania zagadnienia praktyczne wykorzystujące orzecznictwo WSA w Szczecinie administracyjne : a) Wszczęcie postępowania; b) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; c) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego (terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje); d) Dowody i dowodowe; e) Rozprawa administracyjna; f) Zawieszenie postępowania; g) Umorzenie postępowania; h) Rozstrzygnięcia zapadające w administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne) upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury: a) Postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością zawarcia układu, upadłość likwidacyjna); b) Podstawy ogłoszenia upadłości; c) Treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia; d) Postępowanie zabezpieczające w upadłościowym; f) Skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego); g) Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego; h) Środki zaskarżania w upadłościowym. administracyjne : a) Wszczęcie postępowania;

20 20 b) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; c) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego (terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje); d) Dowody i dowodowe; e) Rozprawa administracyjna; f) Zawieszenie postępowania; g) Umorzenie postępowania; h) Rozstrzygnięcia zapadające w administracyjnym I instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie administracyjne) upadłościowe i naprawcze SSR Robert Bury: a) Postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością zawarcia układu, upadłość likwidacyjna); b) Podstawy ogłoszenia upadłości; c) Treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia; d) Postępowanie zabezpieczające w upadłościowym; e) Skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego); f) Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego; g) Środki zaskarżania w upadłościowym. Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w przed organami II : a) Odwołanie i postepowanie odwoławcze (samokontrola w odwoławczym oraz zakaz reformations in peius); b) Zażalenie restrukturyzacyjne SSR Robert Bury: Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w przed organami II : a) Odwołanie i postepowanie odwoławcze (samokontrola w odwoławczym oraz zakaz reformations in peius);

21 21 b) Zażalenie Zwalczanie nieuczciwej konkurencji SSR Robert Bury: Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w administracyjnym ograniczenie zasady trwałości decyzji administracyjnych : Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych: a) Wznowienie postępowania; b) Stwierdzenie nieważności decyzji. Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji: a) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a. b) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a. c) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji autorskie p Stefan Mazurkiewicz: a) prawo autorskie i prawa pokrewne b) własność przemysłowa rodzaje i ochrona c) ochrona własności przemysłowej w Internecie Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w administracyjnym ograniczenie zasady trwałości decyzji administracyjnych : Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych: c) Wznowienie postępowania; d) Stwierdzenie nieważności decyzji. Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji: d) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a. e) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a. f) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Zajęcia uzupełniające z zakresu spółek

22 22 adw. Wiesław Fafuła: Postępowanie egzekucyjne w administracji : a) Przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji administracyjnej b) Środki egzekucyjne i postepowanie zabezpieczające Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego : a) Podmiot uprawniony do wniesienia skargi i uczestnicy postepowania; b) Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i tryb jej wnoszenia c) Konstrukcja zarzutów w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego; d) Przebieg postępowania sądowego, mediacje; e) Zawieszenie i umorzenie postępowania; f) Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego i skutki ich wydania. Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego : a) Podmiot uprawniony do wniesienia skargi i uczestnicy postepowania; b) Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i tryb jej wnoszenia c) Konstrukcja zarzutów w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego; d) Przebieg postępowania sądowego, mediacje; e) Zawieszenie i umorzenie postępowania; f) Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego i skutki ich wydania pomocy społecznej : a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U Nr 175 poz ze zm.). b) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej; c) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zasady wykonywania zawodu

23 23 adw. Andrzej Zajda

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2016

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2016 PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2013 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2016 11.01.2016r. godz. 16.15 17.45 18.00-19.30 Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2012 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2012 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015 12.01.2015r. PLAN ZAJĘĆ dla grupy III (z naboru 2012 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2015 godz. 16.15 17.45 Prawo Europejskie SSR. E. Dzierżak godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla III roku (z naboru 2014 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2017

PLAN ZAJĘĆ dla III roku (z naboru 2014 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2017 PLAN ZAJĘĆ dla III roku (z naboru 2014 r.) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2017 16.01.2017r.,23.01 2017 r Prawo upadłościowe i naprawcze adw. J. Kluźniak Program

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2013 (z naboru 2010)

PLAN ZAJĘĆ dla grupy III aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2013 (z naboru 2010) PLAN ZAJĘĆ dla grupy III aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2013 (z naboru 2010) 7.01.2013r. godz. 16.15 17.45 Postępowanie cywilne adw. M. Błaszkiewicz godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ. dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2012

PLAN ZAJĘĆ. dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2012 PLAN ZAJĘĆ 9. 01.2012 r. dla grupy IV aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2012 Prawo Europejskie SSR E. Dzierżak Prawo Europejskie SSR E. Dzierżak 16.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ dla grupy V aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2012

PLAN ZAJĘĆ dla grupy V aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2012 PLAN ZAJĘĆ dla grupy V aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2012 9. 01.2012 r. godz. 16.15-17.45 Prawo pracy i ubezpieczeń SSO R. Sadlik społecznych Prawo pracy i

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Prawo handlowe Punkty ECTS: 9 Wykładowca: prof. dr hab. M. Stec, dr E. Bieniek-Koronkiewicz Prowadzący ćwiczenia: mgr M. Skrodzka,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE DLA DORADCÓW PODATKOWYCH. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

STUDIA PODYPLOMOWE DLA DORADCÓW PODATKOWYCH. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA PODYPLOMOWE DLA DORADCÓW PODATKOWYCH na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nazwa studiów podyplomowych. Studia Podyplomowe Prawo i ekonomia w doradztwie podatkowym. Obszar kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

'» Spis treści « SPIS TREŚCI

'» Spis treści « SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI «I UMOWY I PISMA OGÓLNE Spółka cywilna 7> Umowa spółki cywilnej 7 * Prokura 12 Oświadczenie o udzieleniu prokury 12 Odwołanie prokury 12 Zgłoszenie o wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Część I. Komentarz... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Uwagi wstępne... 3 2. Decyzje (postanowienia) administracyjne i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 Autorzy: Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Rozdział I. Istota i rozwój

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Postępowanie administracyjne, wyd. 13 Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego..

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE APLIKACJI ADWOKACKIEJ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE APLIKACJI ADWOKACKIEJ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE APLIKACJI ADWOKACKIEJ 1) Na każdym roku aplikacji określa się minimum programowe oraz czasokres przeprowadzanych zajęć na minimum 140 godzin zajęć liczonych według modułów 45 minutowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... XV XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:39:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:39:17 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.07.2017 godz. 21:39:17 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Miejsce: Warszawa Termin: 02-03.03.2017, czwartek - piątek, godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Postępowania administracyjnego rola i istota postępowania administracyjnego pojęcie postępowania administracyjne cechy postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej UCHWAŁA Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dla aplikantów notarialnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Opis W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa do wydania czwartego... XXVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa do wydania czwartego... XXVII Spis treści Wykaz skrótów... XVII Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa do wydania czwartego... XXVII Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie... 1 1. Podstawy prawa a prawoznawstwo... 1 2. Istota,

Bardziej szczegółowo