Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo"

Transkrypt

1 Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej 1.2 Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaŝy konsumenckiej 1.3 Orzecznictwo sądowe dotyczące sprzedaŝy konsumenckiej 2 Umowa sprzedaŝy 2.1 Umowa sprzedaŝy w prawie europejskim 2.2 Charakterystyka umowy sprzedaŝy 2.3 Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaŝy 2.4 Wzory umów Wzór umowy sprzedaŝy Wzór umowy sprzedaŝy 2.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy sprzedaŝy 3 Umowa międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.1 Umowa międzynarodowej sprzedaŝy towarów w prawie europejskim 3.2 Charakterystyka umowy międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.3 Prawa i obowiązki stron umowy międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.4 Wzory umów Wzór umowy o międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o międzynarodowej sprzedaŝy towarów 4 Umowy budowlane 4.1 Charakterystyka umów budowlanych 4.2 Prawa i obowiązki stron umów budowlanych 4.3 Wzory umów Wzór umowy przedwstępnej o wykonanie robót budowlanych Wzór umowy o roboty budowlane zawartej w trybie Generalnego Wykonawcy Wzór umowy o wykonanie robót budowlanych zawieranej przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcą 4.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umów budowlanych

2 5 Umowa o prace projektowe 5.1 Umowa o prace projektowe w prawie europejskim 5.2 Charakterystyka umowy o prace projektowe 5.3 Prawa i obowiązki stron umowy o prace projektowe 5.4 Wzory umów Wzór umowy o prace projektowe 5.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o prace projektowe 6 Umowy leasingu 6.1 Umowa leasingu w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka umowy leasingu 6.3 Prawa i obowiązki stron umowy leasingu 6.5 Wzory umów Wzór umowy leasingu finansowego typu pośredniego Wzór umowy leasingu typu bezpośredniego 6.6 Orzecznictwo sądowe dotyczące leasingu 7 Umowa leasingu konsumenckiego 7.1 Umowa leasingu konsumenckiego w prawie europejskim 7.2 Charakterystyka umowy leasingu konsumenckiego 8 Umowa agencji 8.1 Charakterystyka umowy agencji 8.2 Prawa i obowiązki stron umowy agencji 8.3 Wzory umów Wzór umowy agencyjnej Wzór umowy agencyjnej 8.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy agencji 9 Umowa o dzieło 9.1 Charakterystyka umowy o dzieło 9.2 Prawa i obowiązki stron umowy o dzieło 9.3 Wzory umów Wzór umowy o dzieło Wzór umowy o dzieło wariant II 9.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o dzieło 10 Umowa zlecenia

3 10.1 Charakterystyka umowy zlecenia 10.2 Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia 10.3 Wzory umów Wzór umowy zlecenia Wzór umowy zlecenia 10.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy zlecenia 11 Umowa komisu 11.1 Charakterystyka umowy komisu 11.2 Prawa i obowiązki stron umowy komisu 11.3 Wzory umów Wzór umowy sprzedaŝy komisowej Wzór umowy komisu zakupu 11.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy komisu 12 Umowa najmu w obrocie gospodarczym 12.1 Charakterystyka umowy najmu 12.2 Prawa i obowiązki stron umowy najmu 12.3 Wzory umów Wzór umowy najmu samochodu osobowego Wzór umowy najmu lokalu uŝytkowego 12.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy najmu 13 Umowa dzierŝawy 13.1 Charakterystyka umowy dzierŝawy 13.2 Prawa i obowiązki stron umowy dzierŝawy 13.3 Wzory umów Wzór umowy dzierŝawy 13.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy dzierŝawy 14 Umowa spedycji 14.1 Charakterystyka umowy spedycji 14.2 Prawa i obowiązki stron umowy spedycji 14.3 Wzory umów Wzór umowy spedycji 14.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy spedycji 15 Umowa międzynarodowego przewozu towarów

4 15.1 Umowa międzynarodowego przewozu towarów w prawie europejskim 15.2 Charakterystyka umowy międzynarodowego przewozu towarów 15.3 Prawa i obowiązki stron umowy międzynarodowego przewozu towarów 15.4 Wzory umów Wzór umowy międzynarodowego przewozu towarów 15.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy międzynarodowego przewozu towarów 16 Umowa przechowania 16.1 Charakterystyka umowy przechowania 16.2 Prawa i obowiązki stron umowy przechowania 16.3 Wzory umów Wzór umowy przechowania 16.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy przechowania 17 Umowa składu w obrocie gospodarczym 17.2 Charakterystyka umowy składu 17.3 Prawa i obowiązki stron umowy 17.4 Wzory umów Wzór umowy składu 17.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy składu 18 Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego 18.1 Charakterystyka umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 18.2 Prawa i obowiązki stron umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 18.3 Wzory umów Wzór umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej Wzór umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych przedsiębiorstwa 18.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 19 Umowa ustanowienia zastawu 19.1 Charakterystyka umowy ustanowienia zastawu 19.2 Prawa i obowiązki stron umowy ustanowienia zastawu 19.3 Wzory umów Wzór umowy zastawu 19.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy ustanowienia zastawu 20 Hipoteka umowna 20.1 Charakterystyka hipoteki umownej

5 20.2 Prawa i obowiązki stron hipoteki umownej 20.3 Wzory umów Wniosek o wykreślenie hipoteki 20.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące hipoteki umownej 21 Umowa faktoringu 21.1 Charakterystyka umowy faktoringu 21.2 Prawa i obowiązki stron umowy faktoringu 21.3 Wzory umów Wzór umowy faktoringu 21.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy faktoringu 22 Umowa franchisingu 22.1 Charakterystyka umowy franchisingu 22.2 Prawa i obowiązki stron umowy franchisingu 22.3 Wzory umów Wzór umowy franchisingu 22.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy franchisingu 23 Umowa o negocjacje 23.1 Charakterystyka umowy o negocjacje 23.2 Prawa i obowiązki stron umowy o negocjacje 23.3 Wzory umów Wzór listu intencyjnego Wzór umowy o prowadzenie negocjacji 23.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o negocjacje 24 Umowa o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem 24.1 Charakterystyka umowy o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem 24.2 Prawa i obowiązki stron umowy o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem 24.3 Wzory umów Wzór umowy o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o powiernicze zarządzanie 24.4 przedsiębiorstwem 25 Umowa poręczenia 25.1 Charakterystyka umowy poręczenia 25.2 Prawa i obowiązki stron umowy poręczenia 25.3 Wzory umów

6 Wzór umowy poręczenia 25.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy poręczenia 26 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 26.1 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w prawie europejskim 26.2 Charakterystyka umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 26.3 Prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Obowiązki dostawcy usług telekomunikacyjnych Obowiązki abonenta usług telekomunikacyjnych 26.4 Wzory umów Wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o świadczenie usług 26.5 telekomunikacyjnych 27 Umowa konsorcjum 27.1 Umowa konsorcjum w prawie europejskim 27.2 Charakterystyka umowy konsorcjum 27.3 Prawa i obowiązki stron umowy konsorcjum - prawa i obowiązki stron 27.4 Wzory umów Wzór umowy konsorcjum 27.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy konsorcjum 28 Umowa sprzedaŝy elektronicznej 28.1 Umowa sprzedaŝy elektronicznej w prawie europejskim 28.2 Charakterystyka umowy sprzedaŝy elektronicznej 28.3 Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaŝy elektronicznej 28.4 Wzory umów Wzór umowy (zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem) 28.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy sprzedaŝy elektronicznej 29 Umowa o świadczenie przez osobę trzecią 29.1 Charakterystyka umowy o świadczenie przez osobę trzecią 29.2 Prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie przez osobę trzecią 29.3 Wzory umów Wzór umowy o świadczenie przez osobę trzecią 29.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o świadczenie przez osobę trzecią 30 Umowa outsourcingu 30.1 Umowa outsourcingu w prawie europejskim

7 30.2 Charakterystyka umowy outsourcingu 30.3 Prawa i obowiązki stron umowy outsourcingu 30.4 Wzory umów Wzór umowy outsourcingu 30.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy outsourcingu 31 Umowa o zachowaniu poufności 31.1 Umowa o zachowaniu poufności w prawie europejskim 31.2 Charakterystyka umowy o zachowaniu poufności 31.3 Prawa i obowiązki stron umowy o zachowaniu poufności 31.4 Wzory umów Wzór umowy o zachowaniu poufności w ramach świadczenia usług doradczych 31.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o zachowaniu poufności 32 Umowa dostawy 32.1 Umowa dostawy w prawie europejskim 32.2 Charakterystyka umowy dostawy 32.3 Prawa i obowiązki stron umowy dostawy 32.4 Wzory umów Wzór umowy dostawy 32.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy dostawy 33 Umowa uŝyczenia 33.1 Charakterystyka umowy uŝyczenia 33.2 Prawa i obowiązki stron umowy uŝyczenia 33.3 Wzory umów Wzór umowy uŝyczenia Wzór umowy uŝyczenia samochodu 33.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy 34 Umowa forfaitingu 34.1 Charakterystyka umowy forfaitingu 34.2 Prawa i obowiązki stron umowy forfaitingu 34.3 Wzory umów Wzór umowy forfaitingu 34.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy forfaitingu 35 Umowa barterowa

8 35.1 Charakterystyka umowy barterowej 35.2 Prawa i obowiązki stron umowy barterowej 35.3 Wzory umów Wzór umowy barterowej - usługi Wzór umowy barterowej - towary 35.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy barterowej 36 Umowa doŝywocia 36.1 Charakterystyka umowy doŝywocia 36.2 Prawa i obowiązki stron umowy doŝywocia 36.3 Wzory umów Wzór umowy doŝywocia 36.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy doŝywocia 37 Umowa zamiany 37.1 Charakterystyka umowy zamiany 37.2 Prawa i obowiązki stron umowy zamiany 37.3 Wzory umów Wzór umowy zamiany Wzór umowy zamiany 37.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy zamiany 38 Umowa ustanowienia słuŝebności gruntowej 38.1 Charakterystyka umowy ustanowienia słuŝebności gruntowej 38.2 Prawa i obowiązki stron umowy ustanowienia słuŝebności gruntowej 38.3 Wzory umów Wzór umowy ustanowienia słuŝebności wariant Wzór umowy ustanowienia słuŝebności wariant Wzór umowy ustanowienia słuŝebności wariant Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy ustanowienia słuŝebności gruntowej 39 Umowa renty 39.1 Charakterystyka umowy renty 39.2 Prawa i obowiązki stron umowy renty 39.3 Wzory umów Wzór umowy renty Wzór umowy renty odpłatnej

9 39.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy renty 40 Umowa odnowienia 40.1 Charakterystyka umowy odnowienia 40.2 Prawa i obowiązki stron umowy 40.3 Wzory umów Wzór umowy odnowienia Wzór umowy odnowienia Wzór umowy odnowienia AKT NOTARIALNY 40.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy odnowienia 41 Umowa zniesienia współwłasności 41.1 Charakterystyka umowy zniesienia współwłasności 41.2 Prawa i obowiązki stron umowy zniesienia współwłasności 41.3 Wzory umów Wzór umowy zniesienia współwłasności Wzór umowy zniesienia współwłasności Wzór umowy zniesienia współwłasności 41.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy zniesienia współwłasności Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie europejskim 1.10 Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.11 Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.12 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.2 Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obrocie gospodarczym 1.4 Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.5 Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 1.6 Czas trwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.7 Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1.8 Prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

10 1.8.1 Prawa korporacyjne wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa o charakterze mieszanym wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa majątkowe wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Obowiązki o charakterze majątkowym wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.9 Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Umowa spółki akcyjnej 2.1 Spółka akcyjna w prawie europejskim 2.10 Akcje i akcjonariusze spółki akcyjnej Akcje spółki akcyjnej Tytuły uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki nie będące akcjami 2.11 Ograniczenia w zbywalności akcji spółki akcyjnej 2.12 Prawa akcjonariuszy spółki akcyjnej 2.13 Obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej 2.14 Organy spółki akcyjnej 2.15 Zmiana statutu spółki akcyjnej Wymogi formalne zmiany statutu spółki akcyjnej Zwykłe podwyŝszenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej PodwyŜszenie kapitału spółki akcyjnej ze środków własnych Warunkowe podwyŝszenie kapitału spółki akcyjnej ObniŜenie kapitału spółki akcyjnej 2.16 Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej 2.17 Wzory dokumentów spółki akcyjnej Statutu spółki akcyjnej charakterze półotwartym Komentarz do wzoru statutu spółki akcyjnej charakterze półotwartym Wzór statutu spółki akcyjnej o charakterze półotwartym Statutu spółki akcyjnej o charakterze otwartym Komentarz do wzoru statutu spółki akcyjnej charakterze otwartym Wzór statutu spółki akcyjnej o charakterze otwartym Odcinek zbiorowy akcji imiennych spółki akcyjnej Komentarz do wzoru odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki akcyjnej Wzór odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki akcyjnej Plan połączenia spółek akcyjnych Komentarz do wzoru planu połączenia spółek akcyjnych

11 Wzór planu połączenia spółek akcyjnych Wzór regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej Komentarz do wzoru regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej Wzór regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej 2.18 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki akcyjnej 2.2 Charakterystyka spółki akcyjnej 2.3 Tworzenie spółki akcyjnej 2.4 Kapitał zakładowy i inne kapitały własne spółki akcyjnej 2.5 Spółka akcyjna w organizacji 2.6 Jednoosobowa spółka akcyjna 2.7 Statut spółki akcyjnej 2.8 Spółka akcyjna w obrocie gospodarczym 2.9 Czas trwania spółki akcyjnej 3 Umowa załoŝycielska spółki jawnej 3.1 Charakterystyka spółki jawnej 3.2 Tworzenie spółki jawnej 3.3 Umowa spółki jawnej Umowa spółki jawnej cele oraz forma Treść umowy spółki jawnej Postanowienia obligatoryjne umowy spółki jawnej Fakultatywne postanowienia umowy spółki jawnej Postanowienia umowy spółki jawnej niewywołujące skutków wobec osób trzecich NiewaŜne postanowienia umowy spółki jawnej 3.4 Zmiana i rozwiązanie umowy spółki jawnej 3.5 Wzór umowy spółki jawnej 3.6 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki jawnej 4 Umowa załoŝycielska spółki partnerskiej 4.1 Spółka partnerska w prawie europejski 4.10 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki partnerskiej 4.2 Geneza spółki partnerskiej 4.3 Charakterystyka spółki partnerskiej 4.4 Umowa spółki partnerskiej 4.5 Zgłoszenie spółki partnerskiej do KRS

12 4.6 Treść umowy spółki partnerskiej Postanowienia obligatoryjne umowy spółki partnerskiej Postanowienia fakultatywne umowy spółki partnerskiej 4.7 Zmiana i wypowiedzenie umowy spółki partnerskiej 4.8 Rozwiązanie spółki partnerskiej 4.9 Wzory dokumentów Wzór umowy spółki partnerskiej Uchwała spółki partnerskiej Wypowiedzenie umowy spółki partnerskiej Umowa przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce partnerskiej 5 Umowa załoŝycielska spółki cywilnej 5.1 Spółka cywilna w prawie europejskim 5.10 Rozwiązanie spółki cywilnej i postępowanie likwidacyjne 5.11 Wzory dokumentów Wzór umowy spółki cywilnej Wzór uchwały wspólników spółki cywilnej Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez spadkobiercę wspólnika 5.12 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki cywilnej 5.2 Spółka cywilna w wybranych systemach prawnych 5.3 Charakterystyka spółki cywilnej 5.4 Umowa spółki cywilnej 5.5 Spółka cywilna w ewidencji działalności gospodarczej Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej Wykreślenie spółki cywilnej z ewidencji działalności gospodarczej 5.6 Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce cywilnej 5.7 Treść umowy spółki cywilnej Obligatoryjne postanowienia umowy spółki cywilnej Fakultatywne postanowienia umowy spółki cywilnej 5.8 Zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki cywilnej 5.9 Zmiana i wypowiedzenie umowy spółki cywilnej 6 Umowa załoŝycielska spółki komandytowej 6.1 Spółka komandytowa w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka spółki komandytowej

13 6.3 Umowa spółki komandytowej 6.4 Treść umowy spółki komandytowej Treść umowy spółki komandytowej Obligatoryjne postanowienia umowy spółki komandytowej Fakultatywne postanowienia umowy spółki komandytowej Postanowienia umowy spółki komandytowej niewywołujące skutków wobec osób trzecich NiewaŜne postanowienia umowy spółki komandytowej 6.5 Zmiana i rozwiązanie umowy spółki komandytowej 6.6 Wzór umowy spółki komandytowej 6.7 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki komandytowej 7 Umowa załoŝycielska spółki komandytowo-akcyjnej 7.1 Geneza spółki komandytowo-akcyjnej 7.10 Wzór statutu spółki komandytowo-akcyjnej 7.2 Spółka komandytowo-akcyjna w prawie europejskim 7.3 Charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej 7.4 Spółka komandytowo-akcyjna w obrocie gospodarczym (wady i zalety) 7.5 Tworzenie spółki komandytowo-akcyjnej 7.6 Umowa załoŝycielska spółki komandytowo-akcyjnej 7.7 Treść statutu spółki komandytowo-akcyjnej Obligatoryjne postanowienia statutu spółki komandytowo-akcyjnej Fakultatywne postanowienia statutu spółki komandytowo-akcyjnej Postanowienia statutu spółki komandytowo-akcyjnej sprzeczne z przepisami 7.8 Kodeksu spółek handlowych 7.9 Zmiana statutu spółki komandytowo-akcyjnej 8 Umowa załoŝycielska spółki cichej 8.1 Charakterystyka spółki cichej 8.2 Umowa spółki cichej 8.3 Treść umowy spółki cichej prawa i obowiązki stron 8.4 Zmiana i rozwiązanie umowy spółki cichej 8.5 Wzór umowy o współpracę w formie spółki cichej 8.6 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki cichej

14 Moduł :Umowy z zakresu prawa pracy 1 Umowa o pracę 1.1 Umowa o pracę w prawie europejskim 1.2 Charakterystyka umowy o pracę 1.3 Prawa i obowiązki stron umowy o pracę 1.4 Wzory umów Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony Wzór umowy o pracę na czas określony 1.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o pracę 2 Umowa o zakazie konkurencji 2.1 Umowa o zakazie konkurencji w prawie europejskim 2.2 Charakterystyka umowy o zakazie konkurencji 2.3 Prawa i obowiązki stron umowy o zakazie konkurencji 2.4 Wzory umów Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 2.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o zakazie konkurencji 3 Regulamin konkursu na stanowisko pracy 3.1 Regulamin konkursu na stanowisko pracy w prawie europejskim 3.2 Charakterystyka regulaminu konkursu na stanowisko pracy 3.3 Prawa i obowiązki stron regulaminu konkursu na stanowisko pracy 3.4 Wzory umów Wzór regulaminu konkursu na stanowisko pracy 3.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące konkursu na stanowisko pracy 4 Umowa o powierzenie mienia pracownikowi 4.1 Charakterystyka umowy o powierzenie mienia pracownikowi 4.2 Prawa i obowiązki stron umowy o powierzenie mienia pracownikowi Prawa i obowiązki pracownika wynikające z umowy o powierzenie mienia pracownikowi Prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z umowy o powierzenie mienia pracownikowi 4.3 Wzory umów Umowa o powierzenie mienia pracownikowi Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie 4.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o powierzenie mienia pracownikowi

15 5 Umowa o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług Umowa o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług w prawie 5.1 europejskim 5.2 Charakterystyka umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług Prawa i obowiązki stron umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia 5.3 usług Prawa i obowiązki delegującego pracowników wynikające z umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług Prawa i obowiązki przyjmującego pracowników wynikające z umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług 5.4 Wzory umów Wzór umowy o delegowanie pracownika 5.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o powierzenie mienia pracownikowi 6 Umowa o pracę na warunkach telepracy 6.1 Umowa o pracę na warunkach telepracy w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka umowy o pracę na warunkach telepracy 6.3 Prawa i obowiązki stron umowy o pracę na warunkach telepracy Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego telepracownika w ramach stosunku pracy Prawa i obowiązki telepracownika w ramach stosunku pracy Kontrola wykonywania telepracy Skutki niewykonania umowy o pracę na warunkach telepracy 6.4 Wzory umów Umowa o pracę na czas nieokreślony w formie telepracy Porozumienie w sprawie stosowania telepracy 6.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o pracę na warunkach telepracy Moduł: Umowy z zakresu własności intelektualnej 1 Umowa licencyjna w prawie autorskim 1.1 Umowa licencyjna w prawie autorskim w prawie europejski 1.2 Charakterystyka umowy licencyjnej w prawie autorskim Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy licencyjnej w 1.3 prawie autorskim 1.4 Wzory umów Wzór umowy licencyjnej w prawie autorskim 1.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy licencyjnej w prawie autorskim 2 Umowa licencyjna na uŝywanie znaku towarowego

16 2.1 Umowa licencyjna na uŝywanie znaku towarowego w prawie europejski 2.2 Charakterystyka umowy licencyjnej na uŝywanie znaku towarowego Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy licencyjnej 2.3 na uŝywanie znaku towarowego 2.4 Wzory umów Wzór umowy licencyjnej na uŝywanie znaku towarowego Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy licencyjnej na uŝywanie znaku 2.5 towarowego 3 Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy 3.1 Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w prawie europejskim 3.2 Charakterystyka umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy o 3.3 przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy 3.4 Wzory umów Wzór umowy sprzedaŝy prawa ochronnego na znak towarowy Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o przeniesienie prawa ochronnego na 3.5 znak towarowy 4 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 4.1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych w prawie europejski 4.2 Charakterystyka umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy o 4.3 przeniesienie autorskich praw majątkowych 4.4 Wzory umów Wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych istniejących przed zawarciem umowy Wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu literackiego, który ma zostać stworzony na zamówienie Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o przeniesienie autorskich praw 4.5 majątkowych 5 Umowa licencyjna w prawie patentowym 5.1 Umowa licencyjna w prawie patentowym w prawie europejski 5.2 Charakterystyka umowy licencyjnej w prawie patentowym Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy licencyjnej w 5.3 prawie patentowym 5.4 Wzory umów Wzór umowy licencyjnej w prawie patentowym 5.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące licencyjnej w prawie patentowym 6 Umowa o przeniesienie patentu 6.1 Umowa o przeniesienie patentu w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka umowy o przeniesienie patentu Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy o 6.3 przeniesienie patentu

17 6.4 Wzory umów Wzór umowy o przeniesienie patentu 6.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o przeniesienie patentu Moduł: Akty prawne 1 Prawo polskie 1.1 Ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o lagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiebiorców Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych naleznosci publicznoprawnych od przedsiebiorców Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spólek handlowych Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe i naprawcze

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM WZORY. KOMENTARZE. ORZECZNICTWO Przemysław Bryłowski, Paweł Daszczuk Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Nr dokumentu LexPolonica: 26662 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo