Witamy w naszym Gimnazjum. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie ul. Boremlowska 6 /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy w naszym Gimnazjum. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie ul. Boremlowska 6 /12"

Transkrypt

1 Witamy w naszym Gimnazjum Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie ul. Boremlowska 6 /12 tel./fax: (22)

2 Misja szkoły Szkoła ma służyć dobru dziecka, bo jest ono najwyższą wartością.

3 O szkole Gimnazjum funkcjonuje od 1999 roku. Mieści się w zacisznym miejscu, wśród zieleni - z dala od ruchliwych ulic. Jest uznawane za przyjazne uczniom i ma już swoją tradycję. Szkołę tworzy, wspierana przez rodziców społeczność uczniów, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów, psycholog i inni specjaliści, pielęgniarka szkolna oraz pracownicy administracji i obsługi. Jesteśmy Szkołą Humanitarną od 2002 roku, a certyfikat Szkoły z klasą uzyskaliśmy już w 2003 roku. W r. 2010/2011 braliśmy udział w pilotażu nowych rozwiązań prawnych w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pilotaż prowadzony był w ramach realizowanego przez MEN projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

4 W tym roku szkolnym uczestniczymy w pilotażu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym i kompleksowym wspieraniu szkół, realizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń. Wyróżnia nas to, że każdy uczeń jest tu zauważany i traktowany indywidualnie w zależności od swoich możliwości, uzdolnień i potrzeb. Każdy może liczyć na wszechstronną pomoc. Oferujemy pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, logopedy i reedukatora. Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych przygotowujemy indywidualne programy nauczania. Mamy bogatą i zróżnicowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych. Pracujemy w małych oddziałach klasowych w systemie jednozmianowym. Oprócz oddziałów ogólnodostępnych tworzymy oddziały integracyjne. Nasi uczniowie oprócz j. angielskiego uczą się j. niemieckiego lub rosyjskiego w oddziałach międzyklasowych w zależności od stopnia zaawansowania. W klasach pierwszych odbywa się nauka pływania.

5 Oferujemy naszym uczniom:

6 dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe

7 dwie pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu;

8 dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną; multimedialną czytelnię;

9 dwie sale gimnastyczne

10 siłownię;

11 pyszne obiady dwudaniowe z deserem w przystępnej cenie;

12 gabinet lekarski;

13 duże położone wśród zieleni boisko szkolne; stypendia socjalne i naukowe.

14 Pomoce dydaktyczne Zastosowanie pomocy dydaktycznych podczas lekcji znacznie skraca proces nauczania, czyli pozwala w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych umożliwia aktywny udział ucznia w lekcji, zainteresowanie się przedmiotem i utrzymanie przez dłuższy czas koncentracji. W większości pracowni przedmiotowych obok tradycyjnych pomocy jak mapy, plansze, globusy, sprzęt laboratoryjny czy mikroskopy posiadamy telewizory, odtwarzacze i radioodbiorniki. Dysponujemy kilkoma nowoczesnymi zestawami multimedialnymi (projektor, laptop i ekran) do korzystania z Internetu lub prezentacji edukacyjnych. Wykorzystujemy tablicę interaktywną do nauczania wielu przedmiotów.

15 W bibliotece oprócz słowników, encyklopedii, lektur dla uczniów mamy sporo filmów edukacyjnych i dbamy o to, aby co roku zwiększała się liczba programów multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Posiadamy dobry sprzęt nagłaśniający wykorzystywany podczas wielu uroczystości szkolnych.

16 Prowadzimy ciekawe zajęcia pozalekcyjne: Koło dziennikarskie na którym przyszli redaktorzy tworzą gazetkę szkolną C. D. N.

17 Koło filmowe i klub dyskusyjno filmowy; Koło informatyczne Czas dla Internautów ; Koło ekologiczne; Zajęcia fotograficzne; SKS (szkolne koło sportowe); Koło języka rosyjskiego i zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego; Koło plastyczne; Zajęcia taneczne; Zajęcia muzyczne; Szkolny Teatr Epizod; Biblioterapię.

18 Na zajęciach tanecznych uczniowie poznają elementy tańca nowoczesnego, który doskonale rozwija koordynację ruchową i poczucie rytmu, a także korzystnie wpływa na zdrowie psychofizyczne.

19 Po wprowadzeniu zmodyfikowanego programu nauczania wf - u z elementami tańca, uczniowie poznają tańce ludowe, a przy okazji tradycje i zwyczaje polskie.

20 Od wielu lat działa w naszej szkole chórek szkolny. Jego celem jest rozwijanie słuchu muzycznego młodzieży, kształtowanie głosu i umiejętności wykonywania zespołowo pieśni chóralnych. Poprzez odpowiedni dobór repertuaru rozwijane są uczucia patriotyczno - narodowe i kulturalne.

21 Podczas zajęć artystycznych oraz zajęć Szkolnego Teatru Epizod młodzież przygotowuje sztuki teatralne na uroczystości szkolne i imprezy społeczności lokalnej. Co roku wystawiane są w naszym gimnazjum Jasełka. W tym roku uczniowie przygotowali je nie tylko po polsku ale i w języku angielskim. Szkolna edukacja teatralna umożliwia dzieciom zrozumienie znaczenia współpracy i konieczności liczenia się z innymi ludźmi. To wspaniała nauka współodpowiedzialności.

22 Przygotowujemy uczniów do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Okazją do tego była Lekcja Katyńska, Warsztaty o samorządzie oraz Młodzieżowe Wybory Parlamentarne przeprowadzone w tym roku szkolnym w gimnazjum.

23 Nasi uczniowie przygotowują wystawy i biorą udział w konkursach z różnych przedmiotów. Poprzez organizację tych działań mobilizujemy uczniów do poszerzania wiedzy i wdrażamy ich do uczciwej rywalizacji.

24 W każdym roku szkolnym wybieramy się z uczniami na lekcje muzealne w terenie, lekcje w Centrum Nauki Kopernik, w Muzeum Powstania Warszawskiego albo w Filharmonii Narodowej. Zawsze zauważamy postępy naszych uczniów, nagradzamy i motywujemy ich do dalszej pracy.

25 Nagroda Patrona Corocznie podczas uroczystości związanych z Dniem Patrona nagradzamy ucznia który wyróżnił się w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum działalnością społeczną na rzecz szkoły. Motywujemy w ten sposób uczniów do aktywnego włączania się w różne akcje o charakterze społecznym.

26 Tradycje naszego Gimnazjum Do szkolnej tradycji należą obchody narodowych świąt, a także organizacja imprez okolicznościowych i spotkań z rodzicami. Są to: Ślubowanie uczniów klas pierwszych Festiwal Nauki dyskoteka Andrzejkowa i Walentynkowa; Dzień Ziemi i Dzień Sportu;

27 akcja Pola nadziei ;

28 Dzień Patrona Gimnazjum gen. Piotra Szembeka; Izba pamięci patrona szkoły impreza Tradycje bożonarodzeniowe po europejsku ; przedświąteczne spotkania klasowe i wystawianie Jasełek;

29 Pożegnalny Bal dla uczniów klas trzecich.

30 14 maja 2010 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia generała Piotra Szembeka. Patronat honorowy objęli: Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Pani Ewa Malinowska-Grupińska Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Kucharski

31 Wspaniała uroczystość i jej oprawa były efektem współpracy z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków, Parafią Najczystszego Serca Maryi, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Centrum Handlowym Szembeka i Kurkowym Bractwem Strzeleckim im. Jana Kilińskiego, które w szczególny sposób ubarwiło jej przebieg.

32 Mamy patrona, który jest wzorem dla młodzieży, własny sztandar i hymn szkoły oraz piękną Izbę Pamięci Piotra Szembeka.

33

34 Specjalna oferta edukacyjna dla uczniów Zależy nam na wynikach nauczania i egzaminu naszych uczniów. Z myślą o nich przeprowadzamy w pierwszej klasie testy na wejście, a następnie wałbrzyskie testy kompetencji. Analiza wyników testów daje nam informacje o mocnych i słabych stronach badanych umiejętności i pozwala opracować programy naprawcze dla każdego ucznia i klasy. Już od pierwszej klasy prowadzimy bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno przyrodniczych oraz z j. angielskiego. Organizujemy dwa próbne egzaminy gimnazjalne. W ciągu całego cyklu nauczania wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą zajęcia przygotowujące uczniów do świadomego i właściwego wyboru przyszłej szkoły i zawodu.

35 Współpraca z rodzicami. W działaniach dydaktyczno wychowawczych szkoły, rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę. Dlatego też zapraszamy rodziców do uczestniczenia w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły. Organizujemy: regularne spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami w celu omówienia postępów dziecka w nauce i oceny jego zachowania; spotkania rodziców z pedagogiem, psychologiem i Strażą Miejską; dodatkowe spotkania indywidualne jeżeli jest to konieczne. W zeszłym roku szkolnym wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Korzyści płynące z korzystania z tego nowoczesnego narzędzia to: możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania, stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił, szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

36 Zasady rekrutacji W roku szkolnym 2012/2013 planowane są następujące klasy: ogólne; integracyjne. O przyjęciu do klas ogólnych uczniów spoza rejonu będą decydowały: oceny uzyskane na koniec roku oraz osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu po szkole podstawowej. Wymagane dokumenty: kwestionariusz (deklaracja chęci uczęszczania do szkoły), dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły, a także rozdawany na zebraniu informacyjnym. Kwestionariusze należy złożyć w terminie od 2 do 27 kwietnia 2012 r. w sekretariacie szkoły. w przypadku kandydatów spoza rejonu, do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzone oceny z półrocza klasy szóstej;

37 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał); zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej (oryginał); karta zdrowia, karta szczepień oraz zaświadczenie z poradni pedagogiczno psychologicznej, o ile dziecko ma takie wskazania; dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie; ksero aktu urodzenia. Wymienione dokumenty należy składać od 29 czerwca do 04 lipca 2012 r. godz w sekretariacie szkoły. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum będzie 06 lipca 2012 r. o godz

38 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie ul. Boremlowska 6 /12 Dzi ękujemy Zapraszamy do Gimnazjum tel./fax: (22) Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronach:

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016)

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Spis treści 1. Charakterystyka Liceum diagnoza placówki:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Musicie od siebie wymagać 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo