Rys historyczny. HTML Część I - Wprowadzenie. Składniki architektury WWW. Zadania klienta HTTP (przeglądarki WWW - Web Browser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys historyczny. HTML Część I - Wprowadzenie. Składniki architektury WWW. Zadania klienta HTTP (przeglądarki WWW - Web Browser)"

Transkrypt

1 HTML Część I - Wprowadzenie Beata Pańczyk 1 Rys historyczny Tim Berners-Lee (1989) - twórca koncepcji hipertekstu, związany ze szwajcarskim CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) - opracował pierwszą składnię języka HTML, zaimplementował pierwszy serwer WWW (httpd) i pierwszą przeglądarkę WWW (WorldWideWeb - z edytorem HTML) pierwszy serwer WWW - uruchomiony 6 sierpnia 1991 roku pod adresem w 1994 Tim Berners-Lee załoŝył przy MIT (Massachusetts Institute of Technology) organizację World Wide Web Consortium (W3C) - do dziś zajmuje się koordynacją rozwoju technologii WWW 2 Składniki architektury WWW Klient HTTP (przeglądarka WWW) Serwer HTTP (serwer WWW) Protokół HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) śródło: 3 4 Zadania klienta HTTP (przeglądarki WWW - Web Browser) Inicjowanie połączenia HTTP Pobieranie interfejsu uŝytkownika Prezentacja interfejsu uŝytkownika Interakcja z uŝytkownikiem Buforowanie odpowiedzi (zapisywanie w lokalnym systemie plików, a następnie wykorzystanie do obsługi identycznych, powtórzonych Ŝądań w przyszłości - skrócenia czasu odpowiedzi) Kryptografia (podniesienia bezpieczeństwa komunikacji - moŝliwe szyfrowanie połączeń sieciowych z serwerami HTTP) Zadania serwera HTTP (serwera WWW) Obsługa Ŝądań HTTP Rejestracja Ŝądań Uwierzytelnianie i kontrola dostępu Kryptografia Wybór wersji językowej wysyłanych plików 5 6 1

2 Protokół HTTP Oparty na TCP Komendy tekstowe Transmisja 8-bitowa Bezstanowy, bezsesyjny Adres URL Wskaźnik do zasobu w sieci Internet 7 8 Adres URI URI, URL, URN URI, czyli Uniform Resource Identifier URL, czyli Uniform Resource Locator URN, czyli Uniform Resource Name Spojrzenie Klasyczne (URI = [URL lub URN]) Obecne (URI = URL) Protokół HTTP Składnia URI <scheme>://<authority><path>?<query> Przykłady typowych schematów news://pl.comp.os.linux/ telnet:// / 9 10 Protokół HTTP - przykład Przykład schematu http http: schemat, rodzaj protokołu //my.host.pl autoryzacja, nazwa hosta 8080 nr portu /index.php ścieŝka do zasobu z1=w1&z2=w2 zapytanie Dokumenty statyczne i dynamiczne Dokument statyczny - gotowy do pobrania plik w systemie plików serwera HTTP Dokument dynamiczny - dokument generowany na Ŝądanie przez program po stronie serwera HTTP Aplikacje WWW

3 Język HTML najwaŝniejszy język definicji dokumentów dla klientów HTTP - umoŝliwia zapis treści dokumentu i równocześnie opis jego układu opracowany przez Tima Bernersa-Lee w 1990, częściowo w oparciu o język SGMLguid (lokalna odmiana języka SGML stosowana w CERN prawdopodobnie najstarszy dokument HTML dostępny w Internecie - utworzony 13 listopada 1990 roku: hypertext/hypertext/www/link.html (http://infomesh.net/html/history/early/). HTML zalety i wady Zalety prostota składni dostępność przeglądarek Wady brak szablonów/wzorców brak separacji formy i treści ubogi graficznie Główne etapy rozwoju HTML SGML (1986) - fundamentalny pomysł na komputeryzację tekstu w epoce, w której mógł znaleźć zastosowanie w lokalnych systemach, obsługiwanych przez grono profesjonalistów (dokumentacja techniczna, bazy prawne, encyklopedie, itp). wersje HTML 2.0, 3.2, 4.0 i 4.01 ( ), oparte formalnie na SGML, realizowały pomysł na nowe medium publikacji - odniosło wielki sukces, lecz w praktyce nastąpiło zepsucie koncepcji dokumentów elektronicznych i brak perspektyw rozwoju. XML (1998) - przemyślana adaptacja SGML do warunków sieciowego medium, z naciskiem na automatyzację tworzenia dokumentów, z myślą o złoŝonych transformacjach treści czy wręcz transakcjach zawieranych przez maszyny w Sieci. 15 Główne etapy rozwoju XHTML XHTML 1.0 (2000) - XML-owa wersja HTML 4.01, zachowuje ciągłość znaczeń i interpretacji języka przez przeglądarki, ale spełnia juŝ wymogi przetwarzania dokumentów dobrze uformowanych. XHTML 1.1 (2001), standard, który kontynuuje juŝ tylko wersję ścisłą (strict) języka HTML, zrywając z kompatybilnością języka wobec wcześniejszych wersji. Jego istotą jest stworzenie wspólnych ram dla modularnych języków rodziny XHTML. XHTML 2.0 jest w trakcie procesu standaryzacji - ma być pełną realizacją koncepcji modularyzacji, obejmującą cały wachlarz od nowa zdefiniowanych funkcjonalności dokumentów XHTML 16 Ewolucja standardu języka HTML śródło: HTML - sfera metajęzyka SGML XHTML - oparty na metajęzyku XML Pomocnicze języki arkuszy stylów (DSSSL, CSS) nie są oparte na SGML/XML. Zielona kreska - obszar norm W3C 17 HTML język tworzenia stron WWW Dokument HTML plik tekstowy (ASCII) z opisem przy pomocy znaczników DuŜa zaleŝność wyglądu strony od przeglądarki (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Lynx) i narzędzi wspomagających (odtwarzanie dźwięków, animacji, obrazów) Problemy: techniczne, wersja (standard HTML), rozszerzenia specyficzne dla określonych przeglądarek, ustawienia przeglądarki, znaki narodowe Edytory HTML (np. Ked, Front Page, Pajączek, Zajączek), edytory wbudowane do przeglądarek (np. Netscape Navigator), edytory tekstu z moŝliwością zapisu w formacie HTML nie polecane (np. Microsoft Word) 18 3

4 Znaczniki HTML Znaczniki (tagi) - opis sposobu formatowania strony i jej struktury (wstawienie dodatkowych elementów generowanych lub teŝ z pliku); Zasada ignorowania nieznanych znaczników Rodzaje znaczników: Parzyste: <znacznik>...</znacznik> Nieparzyste: <znacznik>... Parametry (atrybuty, własności) znacznika: wpisywane po nazwie, wartość parametru: po znaku = (ujęta w prosty cudzysłów "..." lub pojedynczy apostrof '...' ) <znacznik par1="wart_par1" par2="wart_par2"...> 19 Kodowanie polskich liter najbardziej polecana norma ISO (ewentualnie strona kodowa Windows 1250) zaleŝność od ustawień przeglądarki polecenie informujące przeglądarkę o zastosowanym zestawie (w nagłówku dokumentu): <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> 20 Struktura dokumentu HTML Tekst ASCII zawarty pomiędzy znacznikami: <html>... </html> Nagłówek nie wyświetlana część informacyjna o dokumencie: <head>...</head> Ciało dokumentu, część właściwa: <body>... Ignorowanie: wielokrotnych spacji, przejścia do nowego wiersza (ENTER) => jawność określania końca akapitów, wcięcia w celu wydzielenia struktury dokumentu 21 Struktura dokumentu HTML <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en"> <html> <head> <title>tytul w naglowku </title> <meta > </head> <body> <p>akapit1 <br> akapit1 akapit1... <p>akapit2 akapit2 akapit2 akapit2... </html> - Prolog dokumentu (od wersji HTML 4.01) - początek dokumentu HTML - początek nagłówka - napis w nagłówku strony - informacje dla przeglądarki - koniec nagłówka - początek właściwej treści dokumentu - początek akapitu1 i podział wiersza - koniec akapitu 1 - koniec treści - koniec dokumentu HTML 22 Znaczniki w sekcji HEAD Tytuł dokumentu wyświetlany w pasku tytułowym przeglądarki: <title> </title> Dodatkowe informacje dla przeglądarki, dla wyszukiwarek (atrybut NAME stosowany jest wymiennie z atrybutem HTTP-EQUIV) <meta name="keywords" content="slowa kluczowe"> <meta name="description" content="opis strony"> <meta name="generator" content="edytor"> <meta name="autor" content="autor"> <meta name="copyright" content=" "> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> podstawowy adres URL dla wszystkich adresów względnych Przykład dokument p1.html <html> <body> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu </html> <base href="http://www.mojserwer.pl" >

5 Przykład znacznik head <html> <head> <meta http-equiv= " content-type" content="text/html;charset=iso "> <meta name="author" content="beatap"> <title>przykład 1</title> </head> <body> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu Parametry znacznika body background - tło dokumentu w postaci pliku graficznego (.gif lub.jpg) bgcolor - kolor tła dokumentu text - kolor tekstu link - kolor połączeń początkowych alink - kolor połączeń aktywnych vlink - kolor połączeń wykorzystanych Np. <body bgcolor="blue" text="yellow" link="red"> </html> Parametry znacznika body <html><head...,/head> <body text="#000099" bgcolor="lightyellow"> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu </html> Znaki specjalne Znaki nie naleŝące do standardowego zestawu znaków alfanumerycznych (np. ), niektóre znaki specjalne (np. &) czy teŝ twardą spację naleŝy określać w dokumentach HTML za pomocą kodów. Kody znaków mogą być definiowane poprzez: nazwę (encję): &nazwa; wartość liczbową: &#nnn; Tabela wybranych kodów znaków Formatowanie czcionki Wartość " & ²³¹ ¼½¾ " & Encja ² ³ ¹ ¼½¾ & Symbol " (cudzysłów prosty) twarda spacja (znak paragrafu) (symbol copyright) (zastrzeŝony znak towarowy) (2, 3, 1 w indeksie górnym) ¼ ½ ¾ ułamki 29 <i> tekst </i> <b> tekst </b> <u> tekst </u> <tt> tekst </tt> <em> tekst </em> <strong> tekst </strong> <blink> tekst </blink> <sup>... </sup> <sub>... </sub> <font...>... </font> pochylenie pogrubienie podkreślenie maszyna do pisania wyróŝnienie zwykle kursywą wyróŝnienie zwykle pogrubieniem migotanie indeks górny indeks dolny parametry czcionki: color, size, face np. <font size=+1 face="arial" 30 color="red"> tekst </font> 5

6 Formatowanie tekstu, akapity, nagłówki, komentarze Wyrówanie tekstu parametr align o wartościach: left (domyślnie), center, right np. <p align= "center" > tekst akapitu <br> - łamanie wiersza <hr> - pozioma linia <h1>,<h2>,... - nagłówki (7 poziomów) Komentarz: <!-- komentarz w html --> Przykład formatowanie tekstu <html> <head>... </head> <body text="#000099" bgcolor="lightyellow"> <h3 align= "center" > HTML - Lekcja 1 </h3> <p align= "left" > 1. Podstawowe <b>znaczniki</b> <br> 2. Struktura <i>dokumentu</i> </html> Lista numerowana <ol>, wypunktowana <ul> i lista definicji <dl> <ol> <li>element numerowany 1 </li> <li>element numerowany 2 </li> </ol> <ul> <li>element punktowany 1 </li> <li>element punktowany 2 </li> </ul> <dl> <dt> termin 1 </dt> <dd>objaśnienie terminu 1</dd> <dt> termin 2 </dt> <dd>objaśnienie terminu 2</dd> Przykład - listy <ul> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ul> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ol> <dl> <dt>html</dt> <dd>hyper Text Markup Language język do tworzenia hipertekstu </dd> <dt>http</dt> <dd>hyper Text Transfer Protocol protokół wykorzystywany w WWW </dd> </dl> </dl> Listy zagnieŝdŝone <ul> <!--lista punktowana zewnętrzna --> <li>podstawowe znaczniki <ol> <!--lista numerowana wewnętrzna --> <li>p</li> <li>hr</li> <li>br</li> </ol> </li> <li>struktura dokumentu <ul> <!--lista punktowana wewnętrzna --> <li>html</li> <li>head</li> <li>body</li> </ul> </li> </ul> 35 <img > src="plik luburl" align="połoŝenie" alt="tekst" ismap border height width Dodawanie grafiki nazwa URLa lub pliku graficznego w formacie.gif lub.jpg określa połoŝenie obrazka na stronie WWW: top, middle lub centre, bottom, right, left pokazuje tekst w miejscu elementów graficznych uŝytkownikom, którzy nie mogą oglądać grafiki; obrazek w formacie mapy Linia wokół obrazu (=0 brak) Wysokość i szerokość 36 6

7 Przykład wstawianie obrazka <html> <body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ol> <img src="duke.gif" alt="tu jest obrazek"> Przykład parametry obrazka <html><body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ol> <p align= "center" > <img src="duke.gif" border= "2" alt="tu jest obrazek" height= "100" width= "90" > </html> </html> Odwołania hipertekstowe (linki) <a href="plik lub url"> tekst odnośnika </a> np. <a href="rys.htm"> zobacz rys.1 </a> <a href= "http://www.google.pl" > wyszukaj </a> <a name="r1"> rozdział 1 </a> <a href="#r1"> przeczytaj roz. 1 </a> kotwica (anchor) odwołanie hipertekstowe do pliku na serwerze lokalnym lub URL (łącznie z protokołem http) do serwera odległego odwołanie do miejsca (zaznaczonego wcześniej) wewnątrz aktualnego dokumentu 39 Przykład wstawianie linków <html><body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li><a href= "http://webmaster.helion.pl/kurshtml"> Podstawowe znaczniki</a></li> <li><a href="w1.html"> Struktura dokumentu</a></li> </ol> <a href="http://java.sun.com"> <img SRC="duke.gif" border= "0" ALT="Tu jest obrazek" </a> </html> 40 Definiowanie tabeli HTML Część II - Tabele <table>... znacznik tabeli <caption>...</caption> nagłówek tabeli... wiersz <td>... </td> pojedyncza komórka <th>... </th> komórka w postaci nagłówka Przykładowa tabela 2 x 2: <table> <td>... </td> <td>... </td> <td>... </td> <td>... </td>

8 Przykład prosta tabela <html><body> <h3>tworzenie tabel</h3> <table> <td>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> </html> 43 Parametry znacznika <table> border - szerokość krawędzi np. border= "0" ukrywa krawędzie, border= "3" cellspacing - szerokość odstępów między komórkami cellpadding - szerokość odstępu pomiędzy wewnętrzną krawędzią komórek a umieszczonych w nich tekstem width - szerokość tabeli (w % lub punktach) np. width="100% " width= "50" height - wysokość tabeli (wartości jak wyŝej) 44 Parametry <td> i width - szerokość komórki (w % lub punktach) np. <td width= " 30% " > height - wysokość wiersza (wartości jak wyŝej) np. <tr height= " 100 " > align - wyrównanie tekstu w komórce w poziomie (wartości: left, center, right) np. <td align="right"> valign - wyrównanie tekstu w komórce w pionie (wartości: top, middle, bottom) np. <tr valign="top"> colspan - połączenie komórek (kolumn) np. <td colspan= " 3 " > rowspan - połączenie komórek (wierszy) np. <td rowspan= " 2 " > 45 Przykład parametry table <html><body> <h3>tworzenie tabel</h3> <table border="1"> <caption> Imiona</caption> <td>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> </html> 46 Przykład wysokość, szerokość tabeli <table border="10" width="100%" height="60%"> Przykład cellpadding i cellspacing <table border="10" width="150" height="75" cellspacing="6" cellpadding="10">

9 Przykład wyrównanie tekstu w wierszach i komórkach <table border="5" width="250" height="200" cellpadding="3"> <caption> Imiona</caption> <td align="left" valign="top">ania</td> <td align="center" valign="middle">ola</td> <td align="right" valign="bottom">ela</td> <tr align="center" valign="top" > <! dalej zawartość komórek bez zmian --> 49 Przykład kolory tła <table border="5" bordercolor="navy"width="250" height="200" cellspacing="10"cellpadding="10" bgcolor="lightyellow"> <caption> Imiona</caption> <tr bgcolor="yellow" > <td bgcolor="red" > Ania</td> <td>ola</td><td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> 50 Mozilla a IE 51 Przykład scalanie komórek <table border="5" width="100%" height="60%"> <caption> Imiona</caption> <td rowspan="2" >Ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td colspan= "2" >Adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> 52 Przykład scalanie komórek <table border="5" width="100%" height="60%"> <caption> Imiona</caption> <td rowspan="2" >Ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td colspan="2" >Adam</td> Inne znaczniki Umieszczanie dźwięku na stronie: <a href="http://www.mojserwer.pl/plik.wav"> posłuchaj </a> <embed src="melodia.mid" autostart= " false " loop= " true " width= " 145 " height= " 55 " align= " center " > </embed> - osadzenie obiektu (pliku dźwiękowego), w specyfikacji HTML zastąpiony znacznikiem <object> Znacznik <applet>: <applet code="test.class" codebase="folder" height= " 40 " width= " 400 " > </applet> Uniwersalny znacznik <OBJECT> - wstawia obiekt (np. obrazek, aplet, plik multimedialny.avi,.mov,.mpg ) na stronę WWW, podobny do <embed> <object data="obrazek.gif" type="image/gif"> </object> <object data="test.class"> </object> </html> <object data="film.avi" type="application/avi"> </object> 9

10 HTML Część III - Formularze 55 Wstawianie formularza <form action="plik lub url" method="metoda"> action - określa sposób opracowywania danych pochodzących z formularza (dokąd odesłać dokument) method - określa metodę przesyłania danych do serwera: method="post"- w postaci pliku, method="get" - po dołączeniu do URL-a </form> UWAGA! Wszystkie pola formularza powinny posiadać parametr name, jednoznacznie 56 identyfikujący dane pole Dokument z formularzem <html> <head> <title> Wstęp do tworzenia formularzy </title> </head> <body> <form method= "post" enctype="text/plain"> <!-- w tym miejscu będą wstawiane pola formularza np. pola input, lista select itp. -> </form> </html> 57 Pole formularza <input type=...> Parametr type: <input type="text"/> pole tekstu <input type="password"/> pole tekstowe typu hasło <input type="radio"/> przycisk typu radio <input type="checkbox"/> pole wyboru (check box) <input type="submit"/> przycisk potwierdzający formularz i wysyłający go do serwera <input type="reset"/> przycisk do usuwania zawartości formularza Inne parametry pola input: name, value checked size, maxlength 58 <select name="... " size="n" multiple="multiply"> Pole formularza <select> <option value=" " >wybór1</option> <option value=" " >wybór2</option> <option value=" " selected="selected"> wybór3 </option> </select> lista rozwijana (lub przewijana jeśli określono parametr size) name - nazwa listy size - ilość elementów widocznych na liście przewijanej multiply - moŝliwość wybrania kilku elementów jednocześnie <option> - indywidualne pole wyboru selected pole zaznaczone jako wartość domyślna 59 Pole formularza <textarea> <textarea name="t1" rows="2" cols="3" > Tu moŝna podać tekst domyślny </textarea> 60 10

11 Pole input typu text i password <input type="text"/> <input type="text" name="adres"/> <input type="text" name="adres" value="wileńska 5"/> Wileńska 5 <input type="text" name="adres" value="wileńska" size= "10"/> Wileńska <input type= "text" name="adres" size= "30" maxlength= "10" /> input type= "password" name="hasło"> - parametry size, value i maxlength jak w polu text) 61 Pole input typu radio <input type="radio" name="ulubiona zupa /> <input type="radio" name="ulubiona zupa"/> <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa"/> <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa"/> <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="zur"/> Ŝurek<br/> <input type="radio" name=" ulubiona zupa " value="ros"/> rosół<br/> <input type="radio" name=" ulubiona zupa " value="bar"/> barszcz<br/> Ŝurek rosół 62 barszcz Przykład pole radio <html><body><p> <form>jaka jest twoja ulubiona zupa?<br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="zur"/> Ŝurek <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="ros"/> rosół<br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="bar" checked="checked"/> barszcz </form> Przykład pole checkbox KaŜde pole checkbox musi mieć róŝne nazwy name, natomiast wartość value="yes" jest taka sama (odwrotnie jak w przypadku radio): <form><p>jaka jest twoja ulubiona zupa?<br/> <input type="checkbox" name="zur" value="yes" checked="checked" /> Ŝurek <br/><input type="checkbox" name="ros" value="yes" checked ="checked" /> rosół <br/><input type="checkbox" name="bar" value="yes"/> barszczyk </html> </form> Pole input typu submit i reset Standardowo: <input type="submit"/> Submit <input type="reset"/> Reset Zmiana tekstu pojawiającego się na przycisku: <input type="submit" value="wyślij" /> Wyslij <input type="reset" value="wyczyść"/> Wyczyść 65 Pole <select> lista select i opcje wyboru: <select name="zupa" > Ŝurek <option> Ŝurek </option> <option> rosół </option> <option> barszczyk </option> <option> pomidorowa </option> </select> wartości dla kaŝdej opcji: <select name="zupa" > barszczyk <option value="zur" > Ŝurek </option> <option value="rosol" > rosół </option> <option value="barszcz" selected > barszczyk </option> <option value="pomidor" > pomidorowa </option> 66 </select> 11

12 Przykład pole select <html><body><p><form> Jaka jest twoja ulubiona zupa?<br> <select name="zupa" size="3"> <option value="zur" > Ŝurek </option> <option value="rosol" > rosół </option> <option value="barszcz" selected="selected"> barszczyk </option> <option value="pomidor"> pomidorowa </option> <option value="ogorek"> ogórkowa </option> <option value="grzyb"> grzybowa </option> </select></form></html> 67 Pole <button> <button>treść przycisku</button> nowy element HTML 4 - podobny do klasycznego input, ale pozwala wprowadzić do przycisku znacznie więcej elementów (np. wstawiać grafikę): <button>kliknij tutaj<br/><img src="duke.gif"> </button> Atrybuty przycisku: disabled - wyłączenie przycisku (nie działa kliknięcie) name - unikatowa nazwa type - typ przycisku, submit, reset value - przypisanie przyciskowi określonej wartości Funkcjonalność przycisku moŝna rozbudowywać o skrypty 68 Przykład pole button <html><body><p><form> A teraz:<br/> <button name="p1"> kliknij tutaj </button> <br/> lub <br/> <button name="p2"> kliknij tutaj<br/> <img src="duke.gif"> </button> <br/> </form> </html> 69 Przykład formularza 70 Przykład - kod formularza <h3>formularz do składania zamówień</h3> <p><form method="post" enctype="text/plain"> Nazwisko, imię: <input name="nazwisko" size= "30"/ ><br/> Ulica: <input name="ulica" size= "30"/ ><br/> Kod, miejscowość: <input name="miejsc" size= "30" /><br/> Adres <input name=" " size= "30"/ ><br/> <h4>proszę zaznaczyć zamawiane produkty:</h4> <input name="tp" type="checkbox"/>turbo pascal <input name="c" type="checkbox"/>c++ <input name="java" type="checkbox"/>java <h4>sposób zapłaty:</h4> <input name="zapłata" type="radio" value="euro" />eurocard <input name="zapłata" type="radio" value= "visa" />visa <input name="zapłata" type="radio" value= "przelew" />przelew bankowy<br/> <input type="submit" value="wyślij zamówienie"/> <input type="reset" value="anuluj zamówienie"/> 71 </form> Przykład pola formularza w tabeli <table border= "1"> <td>nazwisko, imię </td> <td><input name="nazwisko" size="30" /> </td> <td>ulica </td> <td><input name="ulica" size ="30"/ ></td> <td>kod, miejscowosć </td> <td><input name="miejsc" size ="30"/ > </td> <td>adres </td> <td><input name=" " size ="30"/ ></td> 72 12

13 Formularz z tabelą Dodatkowe znaczniki dla formularzy fieldset - obramowanie pól formularza legend tytuł grupy elementów formularza label - etykieta pola formularza optgroup dla select - listę opcji moŝna dodatkowo grupować Przykład <form action="..." method="get"> <fieldset> <!--Pierwsza grupa pól formularza --> <legend>pola tekstowe</legend> <!-- Opis pierwszej grupy pól--> <label for="imie">imie: </label> <!--Etykieta pola tekstowego--> <input type="text" id="imie"/><br/> <label for="nazwisko">nazwisko: </label> <input type="text" id="nazwisko"/><br/> Pole bez label: <input type="text"/><br/> </fieldset> <!-- koniec 1 grupy pól--> <p> 75 Przykład c.d. <fieldset> <!--Druga grupa pól formularza --> <legend>pola wyboru</legend> <!-- Opis drugiej grupy pól--> <select> <optgroup label="systemy operacyjne"> <!--Opcja 1 --> <!--Podopcje dla opcji 1:--> <option label="windows" value="w">system Windows</option> <option label="unix" value="u">system Unix</option> </optgroup> <!-- Koniec opcji 1 --> <optgroup label="procesor"> <!--Opcja 2 --> <!--Podopcje dla opcji 2:--> <option label="intel" value="i">procesor Intel</option> <option label="amd" value="a">procesor Amd</option> </optgroup> <!--Koniec opcji 2 --> </select> </fieldset><!-- koniec 2 grupy pól--> <p> <input type="submit" value=" wyślij dane "/> </form> 76 Przykład Wynik 77 13

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter HTML Część I - Podstawy Beata Pańczyk Architektura WWW strona - jednostka informacji w WWW łączniki (ang. link) prowadzące do innych dokumentów przeglądarki (ang. browser) - programy klienta uŝywane do

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language Podstawy projektowania dokumentów WWW Język znaczników HTML Hyper Text Markup Language Język słuŝący do zapisu dokumentów WWW. Opisuje wygląd dokumentu i definiuje łączniki hipertekstowe, pozwalające na

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 3 Formularze Agenda Podstawy formularzy HTML Podstawowe kontrolki formularzy HTML Nowe kontrolki z HTML

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail. 1 FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

Bardziej szczegółowo

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają Tabela obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) tabel używa się wyłącznie do prezentacji tych danych, które tego tabel używa się

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRON WWW. Zasady opisu stron w języku HTML:

TWORZENIE STRON WWW. Zasady opisu stron w języku HTML: TWORZENIE STRON WWW Strony WWW definiowane są za pomocą języków opisu stron. Najpopularniejszym językiem tego typu jest język HTML (Hyper Text Markup Language). Zasady opisu stron w języku HTML: - opis

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 8 Temat ćwiczenia: Tworzenie stron WWW (HTML, skrypty CSS). 1.

Bardziej szczegółowo

Formularze w PHP dla początkujących

Formularze w PHP dla początkujących Instrukcja numer 07 Formularze w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Formularze stworzone w HTML mogą służyć jako metoda pobierania informacji

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW Wprowadzenie

Aplikacje WWW Wprowadzenie Aplikacje WWW Wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie http://www.e-informatyka.edu.pl/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=aplikacje_www Plan wykładu Składniki architektury WWW: klient HTTP, serwer

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia Krzysztof Miernik HTML - Podstawowe Informacje HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) służacy do tworzenia stron internetowych

Bardziej szczegółowo

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze HTML ciąg dalszy Listy, formularze Listy Służą do prezentacji treści w postaci wypunktowania: numerowanego nienumerowanego definicji Możliwe jest zagnieżdżanie list zarówno tego samego, jak i różnych typów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz Wykład 2 TINT XHTML tabele i ramki Zofia Kruczkiewicz 1. Tabele 1.1. Przykład tabeli zawierającej kalendarz na miesiąc marzec ... definiuje tabelę Atrybuty: border ="" obramowanie tabeli,

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych.

Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych. Kierunek: Przedmiot: Forma zajęć: Temat: Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych. KORZYSTANIE Z USŁUG SIECIOWYCH Przesyłanie plików

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

Strony WWW - podstawy języka HTML

Strony WWW - podstawy języka HTML Strony WWW - podstawy języka HTML Jacek Krzaczkowski 2004 r. HTML (Hyper Text Markup Language) jest językiem opisu dokumentu używanym do tworzenia stron WWW. Znaczniki języka HTML informują przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe

Technologie Internetowe Arkadiusz Liber Emil Dziubecki Technologie Internetowe Laboratorium Ćwiczenie 3. Projektowanie i implementacja dokumentów hipertekstowych zawierających ramki i tabele Legnica 2005 1 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie do HTML Struktura dokumentu HTML Komentarze Znaczniki Nagłówki (tytuły) Akapit Znacznik końca wiersza Linia pozioma

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np.

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Budowa dokumentu HTML 5

Budowa dokumentu HTML 5 Podstawy HTML 5 i CSS Budowa dokumentu HTML 5 Na dokument HTML składają się deklaracje: typu dokumentu DTD, nagłówka oraz treści strony. Deklaracja dokumentu DTD określa w jaki sposób przeglądarka reaguje

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 6 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 18 HTML HyperText Markup Language J zyk oparty na znacznikach Opisuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 - Formularze

Ćwiczenie 7 - Formularze Ćwiczenie 7 - Formularze W ćwiczeniu 7 zajmować się będziemy formularzami, czyli sposobem komunikacji czytelnika strony WWW z jej autorem. Dzięki formularzom moŝna, uzyskiwać informację zwrotną dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.2. Model pudełkowy HTML Elementy blokowe w tym table oraz div są wyświetlane według tzw. modelu pudełkowego: Zawartość Odstęp (padding) Obramowanie (border)

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

[

]
Materiały dydaktyczne 1/5

<html> </html> <body> </body> <p> [</p>] <br> <html> <head> </head> <body> </body> </html> Materiały dydaktyczne 1/5 PODSTAWOWE INFORMACJE HTML (HyperText Mark-up Language) język programowanie, który pozwala na publikowanie treści w sieci WWW. Nie jest to klasyczny język liniowy (w HTML mamy dostęp w każdym miejscu do

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Narzędzia do tworzenia i utrzymania dokumentów web owych Edytory HTML Server WWW i baz danych Przeglądarka internetowa kompilator

Bardziej szczegółowo

Edukacja na odległość

Edukacja na odległość Ćwiczenie 2. Edukacja na odległość Obsługa konta WWW na serwerze Linuksowym Tworzenie portalu edukacyjnego o określonej, wybranej przez studenta tematyce naukowej. Cel ćwiczenia: Projektowanie strony czołowej

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami.

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami. Podstawy HTML 1. HTML - to język formatowania dokumentów elektronicznych, który pozwala uformować tekst oraz połączyć go z grafiką. Dokument HTML ma postać pliku tekstowego, gdzie tekst przeplatany jest

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy Informatyka - podstawowe tematy WSzPWN - Język HTML, podstawy str. 1 ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML Struktura dokumentu, znaczniki, tabele, hiperłacza Być może trudno w to uwierzyć, jednak strony WWW są tekstem

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów.

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów. JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Temat: Język HTML i style CSS Aplikacje internetowe Pracownia specjalistyczna, studia podyplomowe, rok 2011/2012 1. Stwórz formularz HTML pozwalający na rejestrację użytkownika w aplikacji internetowej.

Bardziej szczegółowo

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej stosuje się język PHP lub JSP)

Bardziej szczegółowo

Język HTML i podstawy CSS

Język HTML i podstawy CSS Notatki do wykładu Język HTML i podstawy CSS dr Jacek Tarasiuk WFiIS, AGH wersja 2006 Spis treści Język HTML...1 Rodzaje dokumentów HTML...1 Budowa dokumentu HTML...1 Zestawienie znaczników...2 Szkielet

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 11 Wprowadzenie do (X)HTML Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego

Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego mgr Tomasz Grbski Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego Temat lekcji: Podstawy jzyka HTML. Czas trwania: 45 minut Cel ogólny: poznanie budowy i najwaniejszych polece

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu WWW

Języki programowania wysokiego poziomu WWW Języki programowania wysokiego poziomu WWW Zawartość Protokół HTTP Języki HTML i XHTML Struktura dokumentu html: DTD i rodzaje html; xhtml Nagłówek html - kodowanie znaków, język Ciało html Sposób formatowania

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu Komponent Formularz Instalacja Aby wykorzystać gotowy komponent do tworzenia formularzy w systemie CMS (Joomla), naleŝy uprzednio zaimplementować go, postępując według poniŝszego schematu: 1. Wejść na

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie

Programowanie w Internecie Programowanie w Internecie Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Aplikacja internetowa Definicja: Aplikacja uruchamiana na serwerze WWW komunikująca się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Poznań, 2012-10-04 AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NAZWA ADRES STRONY ILOŚĆ BŁĘDÓW WCAG 33 ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ WCAG 3 TYP DOKUMENTU UŻYTY FORMAT (X)HTML JĘZYK OWANIE STRONY Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadzący: dr inż. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ĆWICZENIE nr 1 Temat: Język (X)HTML - Layout

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia stron internetowych

Podstawy tworzenia stron internetowych Podstawy tworzenia stron internetowych HTML Wstęp Do edycji stron HTML (Hyper Text Markup Language) można wykorzystać dowolny edytor tekstowy (np. Notatnik) umożliwiający edycję zwykłych plików tekstowych.

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów.

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Znaczniki HTML (tagi) postać ogólna: zawartość

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

e r T i H M r e n L T n

e r T i H M r e n L T n s e r T t w o i H M r e o T n w z n L Podstawy 1. Nawigacja na stronie jest niezwykle istotna, powinna być możliwie jak najprostsza. Pamiętajmy, że im mniej kroków do celu tym lepiej. 2. Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE. G. Przęczek

FORMULARZE. G. Przęczek FORMULARZE G. Przęczek Tworzenie formularzy w HTML Podstawowe ramy formularza wyznacza znacznik który ma szereg atrybutów, które określają jego działanie. Pierwszym atrybutem jest action,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl HTML 1 Gimnazjum nr 1 w Barcinie UWAGA: UTWÓRZ FOLDER HTML, a w nim HTML-1 dla pierwszego ćwiczenia. Imię_ nazwisko_html-1.html z dysku J: w folderze HTML 1. Tło strony - Jednolity kolor:

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016

TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016 TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

HTML informacje podstawowe

HTML informacje podstawowe HTML informacje podstawowe HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który stanowi ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikację nakreślającą postać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Tworzenie i publikowanie stron www. Krzysztof Kadowski Wydział Zamiejscowy w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Technologie stron www Strony www Statyczne HTML. CSS. Dynamiczne Oparte o bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

Witryny i aplikacje internetowe. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Witryny i aplikacje internetowe mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Podstawowe pojęcia dotyczące stron internetowych Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) dokument HTML udostępniony w Internecie przez

Bardziej szczegółowo

HTML jak zrobić prostą stronę www

HTML jak zrobić prostą stronę www HTML jak zrobić prostą stronę www Z tej prezentacji dowiemy się: - co to jest HTML - jak znając podstawy HTML'a zrobić prostą stronę Co to jest HTML? HTML = HyperText Markup Language, czyli język znaczników

Bardziej szczegółowo