Rozmieszczenie religii na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmieszczenie religii na świecie"

Transkrypt

1 Religie

2 Rozmieszczenie religii na świecie

3 Co to religia? Religia jest to system powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk, zachowań, tradycji i form zachowań organizacyjnych które łączą wyznawców w jedną wspólnotę moralną. Religie na świecie można podzielić na: monoteistyczne (wyznające wiarę w jednego Boga) politeistyczne (wyznające wielobóstwo) Szacuje się, że obecnie na świecie istnieje ok. 4,2 tys. Różnych religii i wyznań, a ponad 6 mld ludzi deklaruje przynależność do jednej z nich. Struktura wyznaniowa na świecie w 2009 r. hinduizm 13,6% pozostali 24% prawosławie 12% islam 22,5% chrześcijaństwo 33% protestantyzm 18% katolicyzm 51% judaizm 0,2% buddyzm 6,7% pozostali 19%

4 Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo to religia monoteistyczna powstała w I w. n.e. na bazie judaizmu. Jej fundamentem jest wiara w jednego Boga w trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Św.) oraz zbawienie i życie wieczne dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Świętą Księgą jest Biblia. Do religii chrześcijańskiej zaliczamy : katolicyzm, prawosławie protestantyzm (luteranizm, anglikanizm, kalwinizm) Różnice pomiędzy głównymi odłamami chrześcijaństwa dotyczą między innymi kultu Maryi, świętych i relikwii, organizacji Kościoła (papieża uznają tylko katolicy) i celibatu osób duchownych.

5 Katolicyzm Na czele Kościoła katolickiego stoi papież. Jego władzy religijnej podlegają duchowni oraz wspólnoty zakonne i ruchy religijne. Charakteryzuje się bogata obrzędowością, a życie kościelne podlega regułom prawa kanonicznego. Społeczność chrześcijan nazywa się Kościołem, a przystępuje się do niego przyjmując sakrament chrztu. Nakazy moralne spisane są w Dekalogu, a najważniejszą księgą jest Biblia. Katolicy przestrzegają postu - zakazane jest wtedy spożywanie mięsa (oprócz ryb) Bazylika św. Piotra w Rzymie

6 Prawosławie Powstało w 1054 r. po wydzieleniu się Kościoła bizantyjskiego (schizma). Teologia tego wyznania opiera się na Biblii i pismach Ojców Kościoła. Według niego prawda ujawnia się poprzez doświadczeniu wspólnoty. Prawosławie nie uznaje papieża, odrzuca ideę odpustu, czyścica oraz dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowstąpieniu Maryi. Celibat nie obowiązuje diakonów i prezbiterów (niższego kapłaństwa). Cerkiew Wasyla Błogosławionego na moskiewskim Placu Czerwonym Cerkiew białoruska

7 Protestantyzm Kościoły ewangelickie powstały w wyniku XVI wiecznej reformacji. Religia ta uznaje Jezusa za jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Odrzuca celibat duchownych, kult maryjny i świętych, odpusty i władzę papieską. LUTERANIZM - chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku. Luteranie opierają swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko wiara i tylko łaska. ANGLIKANIZM odrzuca władze papieża, kult świętych, relikwii, czyściec i celibat. Biskup wyznaczany przez króla odprawia nabożeństwa. Uczucie i ciężka praca prowadzi do zbawienia. KALWINIZM - jedna z głównych doktryn religijnych protestantyzmu, stworzona i wyłożona w dziełach J. Kalwina. Głosi, że Bóg jednych ludzi przeznaczył na zbawienie, a innych na potępienie. Rozmieszczenie protestantyzmu w Europie: o Luteranizm o Kalwinizm kontynentalny o Anglikanizm

8 Wpływ chrześcijaństwa na: gospodarkę protestantyzm kult pracy, poszanowanie własności prywatnej oraz dbałość o dobra doczesne służą rozwojowi gospodarczemu społeczeństwo duchownych niektórych wyznań obowiązuje celibat, konflikty miedzy katolikami a anglikanami np. Irlandii Północnej

9 Islam Islam powstanie datuje się na VII w n.e. U jego podstaw leży wiara w jednego Boga (Allaha), proroków, m.in. Jezusa i Mahometa, aniołów oraz życie pozagrobowe. Muzułmanie zobowiązani są do: publicznego wyznawania wiary, modlitwy, postu (ramadanu), jałmużny oraz odbycia pielgrzymki do Mekki (hadżdżu). Najważniejszą księga zawierającą doktryny wiary jest Koran. Odłamami islamu są: sunnizm i szyizm. Meczet Omara - Jerozolima Meczet w Hurghadzie - Egipt

10 Wpływ islamu na: gospodarkę zakaz spożywania wieprzowiny małe znaczenie chowu trzody chlewnej w krajach muzułmańskich konflikty na tle religijnym osłabiają gospodarkę społeczeństwo obowiązek odbycia pielgrzymki do Mekki obowiązkowy post ramadan obowiązek jałmużny szariat prawo oparte na Koranie uznające kary cielesne poligamia

11 Judaizm Judaizm jest najstarszą religią monoteistyczną, powstałą około 2000 r. p.n.e. Opiera się na wierze w jednego Boga Jahwe. Wiara ta odrzuca kult Jezusa, Maryi i relikwii. Świętymi księgami są Pięcioksiąg Mojżeszowy (Tora) oraz jego interpretacja - Talmud, a narodem wybranym Żydzi. Do licznych obowiązków wyznawców judaizmu należą obrzezanie i przestrzeganie szabatu. Według tej religii świętym dniem jest sobota. Synagoga we Włodawie Synagoga w Pilźnie

12 Wpływ judaizmu na : gospodarkę zakaz spożywania wieprzowiny małe znaczenie chowu trzody chlewnej sumienność i pracowitość sprzyja rozwojowi gospodarki społeczeństwo kult rodziny obowiązek małżeństwa i posiadania dzieci tradycja szabatu obrzezanie chłopców w ósmym dniu życia zakaz spożywania żywności niekoszernej (np. mięsa wielbłądów, trzody chlewnej, a nawet owoców drzew młodszych niż 3-letnie)

13 Hinduizm Hinduizm to religia politeistyczna opierająca się na wierze w wielu bogów stanowiących wcielenie Brahmy, w reinkarnację oraz karmę (przeznaczenie). Świętymi księgami są między innymi Wedy, Szasty, Upaniszady. Obowiązkiem hindusa jest założenie licznej rodziny, zaś najważniejszym rytuałem jest kąpiel w wodach Gangesu, które mają moc oczyszczania z grzechów. Świątynia Srirangama Śiwa jako medytujący jogin i asceta CIEKAWOSTKA: Według świętych ksiąg jedną z siedmiu matek człowieka jest krowa (symbol karmicielki), dlatego właśnie w Indiach to zwierze jest otoczone opieką. Prawo hinduskie zakazuje zabijania krów i spożywania wołowiny.

14 Wpływ hinduizmu na: gospodarkę zakaz zabijania krów i spożywania wołowiny, przez co duże pogłowie bydła ma niewielkie znaczenie gospodarcze zakaz zabijania istot żywych, nawet szkodników hamowanie rozwoju produkcji zwierzęcej społeczeństwo obowiązujący nieformalnie system kastowy dyskryminacja ze względu na pochodzenie liczne pielgrzymki, rytuały i posty wegetarianizm spożywanie mięsa, ze względu na wiarę w reinkarnację jest grzechem

15 Buddyzm Buddyzm jest to religia założona na przełomie VI i V w. p.n.e. przez Siddhartę Guatamę (Buddę). Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach oraz Ośmiorakiej Ścieżce, według których drogą do ustania cierpienia jest wyzbycie się wszelkich pragnień. Można je ograniczyć poprzez samodzielnie doskonalenie się, które dokonuje się w poszczególnych wcieleniach (reinkarnacjach). Celem buddystów jest bowiem osiągnięcie nirwany, czyli stanu oświecenia, całkowitego spokoju i brak cierpień. Wyznawcy tej religii nie uznają bogów. Budda

16 Wpływ buddyzmu na : gospodarkę zachęca do niewielkiej konsumpcji dóbr nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu minimalne wykorzystanie surowców naturalnych społeczeństwo dyskryminacja kobiet rodziny wielodzietnie łagodne obyczaje, poszanowanie prawa

17 Wykonały : Martina Herdzin Magdalena Nowaczyk Źródła: Oblicza geografii zakres podstawowy R. Uliszak, K. Wiedermann Geografia na czasie cz. II - zakres rozrzeszony B. Lenartowicz, E. Wilczyńska, M.Wójcik

P O R Ó W N A N I E W Y Z N A Ń K O Ś C I Ó Ł E W A N G E L I C K O - M E T O D Y S T Y C Z N Y A K O Ś C I Ó Ł R Z Y M S K O K A T O L I C K I (opracował Wiesław Czupryński i ks. Dariusz Zuber) TEMAT

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk,

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, PEREGRINUS CRACOVIENSIS Zeszyt 20, 2009 Geografia pielgrzymek Jana Pawła II Wprowadzenie Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, zarówno kościelnych, jak i świeckich 1. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA 1. Środowisko geograficzne a człowiek Wpływ środowiska geograficznego na rozmieszczenie ludności Środowisko przyrodnicze (naturalne) to przestrzeń przyrodnicza określonego

Bardziej szczegółowo

Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu 1

Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu 1 Ks. dr Krzysztof Kietliński Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

Daniel Jamroś. 90 Stron Totalnej Herezji!

Daniel Jamroś. 90 Stron Totalnej Herezji! Daniel Jamroś 90 Stron Totalnej Herezji! Copyright for Polish edition Daniel Jamroś, rok 2013 Darmowa publikacja Wydanie: I ISBN: 978-83-934988-0-2 Autor opracowania: Daniel Jamroś Tytuł: Nieco inna Historia,

Bardziej szczegółowo

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii SERIA TOM 11 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Bogusława Dobek-Ostrowska,

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo przed wystąpieniem Marcina Lutra i po roku 1517

Chrześcijaństwo przed wystąpieniem Marcina Lutra i po roku 1517 1 Chrześcijaństwo przed wystąpieniem Marcina Lutra i po roku 1517 Po niewoli awiniońskiej, papiestwo powraca do Rzymu, z którego uczyniono bardziej stolicę sztuki, niż ognisko życia religijnego. Wiek XIV

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE

ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE ISSN 2084-0810 MŁODZI EKUMENIZM BÓG nr29 czerwiec 2013 PROSTO Z MOSTU KOBIETA W KOŚCIELE PIELGRZYMOWANIE SPIS TREŚCI 4 WIZJONERZY 7 BYCIE KOBIETĄ OGROMNYM DAREM 11 KOBIETY W BIBLII - SILNA SŁABOŚĆ 13 PRAWOSŁAWNE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM 1. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga. 2. Co to jest Pismo św.? Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 CZĘŚĆ I 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp.

Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp. Temat 1. Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp. Wprowadzenie do metodologii historii. 1.Przedmiot historii; historia zajmuje się badaniem

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY JAKO ELEMENT ISLAMSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO

KONTRAKTY JAKO ELEMENT ISLAMSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO Kontrakty jako element islamskiego systemu finansowego 147 Karolina Strzemecka KONTRAKTY JAKO ELEMENT ISLAMSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO Wprowadzenie Nie jest łatwo zdefiniować, czym tak na prawdę jest religia,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM 1. Co to jest Pismo św. i Tradycja? Pismo św. jest to zbiór ksiąg ST i NT, napisane pod natchnieniem Ducha Św., które Kościół przechowuje i do wierzenia

Bardziej szczegółowo

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4 - H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - Nr 5 P R Z Y S T A Ń Z e s p ó ł S z k ó ł w S z k o t o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i G i m n a z j u m i m. k s. J a n a T w a r d o w

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO

EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XVI (1983) KS. ROMUALD RAK EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO SPOJRZENIE PASTORALNO-TEOLOGICZNE Na początku chcemy dokonać przeglądu całościowego. Eucharystią

Bardziej szczegółowo

Leksykon teologiczny

Leksykon teologiczny Leksykon teologiczny Hasła na literę: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S Ś] [T] [U] [V] [W] [Z Ż] Przedmowa W ciągu ostatnich trzydziestu lat program badań teologicznych

Bardziej szczegółowo

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające.

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające. WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE Cywilizacja poziom rozwoju dużej grupy ludzi, czyli wybitne osiągnięcia ludzi w dziedzinie kultury duchowej (np. religii), materialnej (np. wynalazki) oraz organizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

Ubój muzułmański Halal

Ubój muzułmański Halal Ubój muzułmański Halal Podstawy teologiczne, zasady, fakty historyczne, obecna sytuacja WSTĘP Islam jest jedną z trzech wielkich religii monoteistycznych, wyznawaną przez ponad miliard ludzi na wszystkich

Bardziej szczegółowo

METODYZM. Kościół Ewangelicko- -Metodystyczny w Poznaniu

METODYZM. Kościół Ewangelicko- -Metodystyczny w Poznaniu METODYZM Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w. na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewangelicznym, co wiązało się z działalnością

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010 Zatrute źródło MASONERIA Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna Kraków 2010 ks. Tadeusz Kiersztyn, 2010 Wydanie drugie, poprawione. Non profit. Wydawca: ks. Tadeusz Kiersztyn - udziela prawa

Bardziej szczegółowo