WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna. Menora. Tora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna. Menora. Tora"

Transkrypt

1 WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE MONOTEIZM- JEDEN BÓG JUDAIZM BÓG: JAHWE MIEJSCE POWSTANIA: SYMBOLE: Palestyna Menora Tora 1

2 Gwiazda Dawida Dekalog Arka Przymierza ŚWIĘTA KSIĘGA: TORA 2

3 ZASADY Dzień święty: sobota odpoczynek w szabat, który trwa od piątku wieczorem do soboty wieczorem. przestrzegania przepisów pokarmowych tzn. obowiązek diety koszernej obchodzenia świąt - jednym z najważniejszych świąt jest Pascha, (obchodzone na pamiątkę wyjścia z Egiptu), Jom Kippur - jest to Dzień Pojednania, Chanuka, Sukkot (radosne Święto Namiotów upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach podczas wyjścia z Egiptu). oczekiwanie na Mesjasza. (Zbawiciela) Miejsce kultu Synagoga Język liturgii: hebrajski Obowiązkowe nakrycie głowy mężczyzn: jarmułka Duchowny: Rabin 3

4 ŚWIĘTE MIEJSCE: Ściana Płaczu w Jerozolimie PRAWO: Halacha 4

5 CHRZEŚCIJAŃSTWO MIEJSCE POWSTANIA: PALESTYNA POCZĄTEK: Narodziny JEZUSA CHRYSTUSA ok roku 1 n.e.- początek ery chrześcijańskiej SYMBOLE: Chrystogram Biblia BÓG: JAHWE 5

6 Dekalog Ryba Krzyż ŚWIĘTA KSIĘGA: Chrystus Dobry Pasterz ZASADY: Kontynuacja Judaizmu Wiara w Trójcę Świętą Jezus Chrystus to bóg i zbawiciel Dzień święty: niedziela 6

7 Prześladowania Chrześcijan: NERON I w.n.e. Oskarżenie chrześcijan o podpalenie Rzymu. Pochodnie Nerona- palenie Chrześcijan. III/IV w. Największa fala prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Ostatnia modlitwa chrześcijańskich męczenników. WPROWADZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA 313 Edykt Mediolański Konstantyna Wielkiego- Zaprowadzał wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim. Od tej pory chrześcijanie bez przeszkód mogli wyznawać swoją religię. 380 r. n.e. cesarz Teodozjusz Wielki- Nakazał, aby wszyscy poddani przyjęli wiarę chrześcijańską. 392 r.n.e. cesarz Teodozjusz Wielki podnosi chrześcijaństwo do rangi religii państwowej, nie wolno wyznawać innych. 7

8 ROZŁAM CHRZEŚCIJAŃSTWA SCHIZMA WSCHODNIA 1054 PRZYCZYNY: SKUTKI: rywalizacja obu stron (papieża i patriarchy) o władzę nad nowo chrystianizowanymi terenami; WYDARZENIE spory wyznaniowe między chrześcijanami; nieuznawanie przez biskupów Konstantynopola (patriarchów) prymatu biskupów Rzymu (papieży); SCHIZMA WSCHODNIA zlikwidowanie chrześcijańskiej jedności, osłabienie wspólnoty religijnej; chęć uzyskania zwierzchnictwa religijnego przez papiestwo nad władcami Cesarstwa Bizantyjskiego (papież posiadał już zwierzchnictwo religijne nad władcami państw powstałych na terenach dawnego Cesarstwa Zachodniego) pogłębianie się różnic wyznaniowych i obrzędowych pomiędzy chrześcijanami wyznania katolickiego i prawosławnego. 8

9 PRZYCZYNY REFORMACJI XVI WIEK symonia- nepotyzm- odpusty- kupowanie stanowisk kościelnych. obsadzanie wyższych urzędów swoimi krewnymi oraz bliskimi znajomymi. sprzedaż rozgrzeszeń. Najbogatsze osoby mogły za duże sumy pieniędzy kupić odpust nawet za jeszcze nie popełnione przewinienia. Osłabienie autorytetu kościoła SKUTKI REFORMACJI: powstanie nowych wyznań protestanckich: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm odejście od Kościoła katolickiego 1/3 wiernych; rozwój kultury i literatury w językach narodowych; wojny religijne (nietolerancja wyznaniowa) np. noc św. Bartłomieja we Francji (1572) wymordowanie hugenotów; kontrreformacja Sobór w Trydencie

10 Sobór w Trydencie KONTRREFORMACJA- REAKCJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA REFORMACJĘ 10

11 IV w. wprowadzenie Chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim XI w. Schizma Wschodnia XVI w. Reformacja LUTERANIZM Marcin Luter 1517 Chrześcijaństwo podział: 1054 r Katolicyzm stolica: Rzym zwierzchnik: papież podział: 1517 Prawosławie stolica: Konstantynopol zwierzchnik: patriarcha KALWINIZM Jan Kalwin 1536 ANGLIKANIZM Henryk VIII

12 CHARAKTERYSTYKA WYZNAŃ CHRZEŚCIJAŃSKICH wyznanie powstanie Kto stoi na czele katolicyzm W wyniku schizmy wschodniej 1054 świątynia Duchowny i język liturgii papież kościół Ksiądz, łacina symbol Podstawa wiary Zakłada istnienie jednego Boga. Bóg ten występuje w trzech osobach: - Bóg Ojciec - Syn Boży (Jezus Chrystus) - Duch Święty. prawosławie W wyniku schizmy wschodniej 1054 patriarcha cerkiew Pop, greka Zachowanie dogmatów wiary chrześcijańskiej, ustalonych w pierwszych wiekach.szczególny kult ikon. luteranizm W wyniku wystąpienia Marcina Lutra reformacja zbór Pastor, języki narodowe Jedynym źródłem wiary jest Biblia, a szczególnie Ewangelie. Róża Lutra 12

13 Kalwinizm Inne nazwy: Hugenoci- Francja, Purytanie- Wielka Brytania W wyniku wystąpienia Jana Kalwina reformacja zbór Pastor, języki narodowe Krzyż hugenocki Predestynacjaprzeznaczenie, przekonanie, ze los człowieka jest z góry wyznaczony przez Boga i niezależny od ludzi. anglikanizm W wyniku wystąpienia Henryka VIII reformacja Monarchowie angielscy kościół Ksiądz, języki narodowe Zachowanie dogmatów wiary katolickiej, ustalonych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. 13

14 ISLAM MIEJSCE POWSTANIA: MEKKA SYMBOLE PÓŁKSIĘŻYC I GWIAZDA SZAHADA- wyznanie wiary zapisane czarnymi literami na białym tle lub odwrotnie. ŚWIĘTA KSIĘGA KORAN BÓG: ALLACH, prorok: MAHOMET 14

15 ZASADY 15

16 DŻIHAD ŚWIĘTA WOJNA - wszelkie starania podejmowane w imię szerzenia i umacniania islamu: zarówno poprzez walkę zbrojną, nawracanie niewiernych, pokojowe propagowanie islamu, jak i wewnętrzne zmagania wyznawcy. DUCHOWNY IMAM HIDŻRA- 622 "Wielka Emigracja" proroka Mahometa oraz jego zwolenników z Mekki Medyny uznana została za początek ery muzułmańskiej. Od tego momentu liczy się lata w rachubie kalendarza muzułmańskiego. Dzień święty: PIĄTEK MIEJSCE KULTU MECZET MIEJSCE ŚWIĘTE ŚWIĄTYNIA KAABA MEKKA PRAWO: SZARIAT 16

17 Dzieło Mahometa kontynuowali jego następcy kalifowie, którzy pełnili władzę religijną, polityczną i wojskową w rządzonych przez siebie państwach, czyli kalifatach. OSIĄGNIĘCIA ARABÓW Mistrzowie korzystania i rozpowszechniania myśli innych ludów Dom Mądrości w Bagdadzie- akademia, obserwatorium astronomiczne, biblioteka. Uczeni tłumaczyli na język arabski dzieła starożytnych filozofów i uczonych: Ptolemeusza, Arystotelesa, Hipokratesa Między VII i IX w. stworzyli imperium arabskie, rozciągające się od Indii i Chin po Płw. Iberyjski (podbili Persję, bizantyjskie tereny w Afryce Północnej i w Azji Zachodniej oraz obszar dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii). Arabowie nakładali na niewiernych (podbitą ludność, która nie przeszła na islam) specjalny podatek zwany haraczem był on jednak niższy od podatków płaconych wcześniejszym władzom. Ekspansję Arabów w Europie powstrzymał Karol Młot, dowódca Franków, w bitwie pod Poitiers w 732 r. 17

18 18

19 19

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4 - H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - Nr 5 P R Z Y S T A Ń Z e s p ó ł S z k ó ł w S z k o t o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i G i m n a z j u m i m. k s. J a n a T w a r d o w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z historii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną) Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną) Celujący (obejmuje wymagania na ocenę bardzo dobrą) - samodzielnie formułuje opinie i wnioski - rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE DATY KLASA I Lp. DATA WYDARZENIE 1 ok. 5 4 mln lat temu (ewolucja hominidów oddzieliła się od ewolucji małp) PREHISTORIA okres od powstania Ziemi aż do czasów historycznych Prahistoria najdłuższy okres

Bardziej szczegółowo

Powtórka z historii. 1. Chronologia a) ery:

Powtórka z historii. 1. Chronologia a) ery: Powtórka z historii 1. Chronologia a) ery: b) rachuba czasu: milenium = 1000 lat; przykłady: I tys. od 1 do 1000 r.; I tys. p.n.e. od 1000 r.p.n.e. do 1 r.p.n.e. wiek = 100 lat ; przykłady: III w. od 201

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp.

Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp. Temat 1. Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp. Wprowadzenie do metodologii historii. 1.Przedmiot historii; historia zajmuje się badaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo przed wystąpieniem Marcina Lutra i po roku 1517

Chrześcijaństwo przed wystąpieniem Marcina Lutra i po roku 1517 1 Chrześcijaństwo przed wystąpieniem Marcina Lutra i po roku 1517 Po niewoli awiniońskiej, papiestwo powraca do Rzymu, z którego uczyniono bardziej stolicę sztuki, niż ognisko życia religijnego. Wiek XIV

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - Pytania sprawdzające

HISTORIA - Pytania sprawdzające Imię i nazwisko ucznia:... Klasa:... Data:... Kod testu: his_a20452691381797 HISTORIA - Pytania sprawdzające Każde z pytań zawiera cztery odpowiedzi (A, B, C, D). Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Proszę

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Uczeń:

Cele szczegółowe Uczeń: Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy Vas, Vbi, Vc i Vd 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy program owej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk,

Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, PEREGRINUS CRACOVIENSIS Zeszyt 20, 2009 Geografia pielgrzymek Jana Pawła II Wprowadzenie Pielgrzymowanie Jana Pawła II od początku fascynowało wiele środowisk, zarówno kościelnych, jak i świeckich 1. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2014 EGIPT TEMAT: STRUMIENIE NA PUSTYNI INFORMACJE NA TEMAT KRAJU

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2014 EGIPT TEMAT: STRUMIENIE NA PUSTYNI INFORMACJE NA TEMAT KRAJU ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2014 EGIPT TEMAT: STRUMIENIE NA PUSTYNI INFORMACJE NA TEMAT KRAJU Podstawowe fakty: Nazwa w języku arabskim mówionym: Misr [mis-ruh] Pełna nazwa kraju: Aabska Republika Egiptu Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE PIERWSZEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE PIERWSZEJ NAUCZYCIEL DANUTA GUTOWSKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE PIERWSZEJ KONTRAKT między nauczycielem a uczniem Historia 1. Sprawdziany, testy przeprowadzane są po zakończeniu poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Okładkę projektował: JAN ŚLIWIŃSKI Książka niniejsza jest częścią większej pracy dra Edwarda Nowickiego pt. "CHRZEŚCIJAŃSTWO W ŚWIETLE PRAWDY".

Okładkę projektował: JAN ŚLIWIŃSKI Książka niniejsza jest częścią większej pracy dra Edwarda Nowickiego pt. CHRZEŚCIJAŃSTWO W ŚWIETLE PRAWDY. Edward Nowicki "Rozwój Chrześcijaństwa" Okładkę projektował: JAN ŚLIWIŃSKI Książka niniejsza jest częścią większej pracy dra Edwarda Nowickiego pt. "CHRZEŚCIJAŃSTWO W ŚWIETLE PRAWDY". Edward Nowicki urodził

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 GOSPODARKA 203 KULTURA 245 POŚRÓD NARODÓW ŚWIATA 327

Spis treści. Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 GOSPODARKA 203 KULTURA 245 POŚRÓD NARODÓW ŚWIATA 327 Spis treści Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS NAUKA I TECHNOLOGIA 185 AMBASADA IZRAELA W WARSZAWIE GOSPODARKA 203 KULTURA

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g. Lekcja organizacyjna

Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g. Lekcja organizacyjna Temat 1.Organizacja zajęć 2. Historia jako nauka Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g Materiał nauczania CZĘŚĆ I: STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE historia jako nauka chronologia w historii;

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń: Materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń: Materiał nauczania Temat Zrozumieć przeszłość Materiał nauczania CZĘŚĆ I: STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE WSTĘP historia jako nauka chronologia w historii; kalendarze propozycje periodyzacji dziejów współczesne metody datowania

Bardziej szczegółowo

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26 HISTORIA Spis treści 1 starożytny Egipt 2 starożytna Mezopotamia 3 Indie 3 starożytne Chiny 4 starożytny Izrael 4 starożytna Persja 4 starożytna Grecja 7 Rzym 9 Arabia 10 Bizancjum 10 Początki średniowiecza

Bardziej szczegółowo

- zna postać Jana Husa,

- zna postać Jana Husa, Temat Lekcji Główne zagadnienia 1. Kryzys wieków XIV i XV 1.Niewola awiniońska 2. Wielkie herezje Osłabienie cesarstwa 3.Wojna stuletnia 4. Czarna śmierć 2. Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego 1.

Bardziej szczegółowo

MENONICI Zamiast wstępu ... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów ... 2 Dzieje Menonitów w Europie do czasów drugiej Wojny światowej

MENONICI Zamiast wstępu ... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów ... 2 Dzieje Menonitów w Europie do czasów drugiej Wojny światowej - 1 - MENONICI Zamiast wstępu... 2 Gleba, z której wyrosło życie Kościoła Menonitów... 2 Początek i wzrost Kościoła Chrześcijańskiego do Reformacji... 2 Reformacja i jej owoce... 5 Pierwsi menonici i ich

Bardziej szczegółowo

Inne czasy, epoki w historii Polski

Inne czasy, epoki w historii Polski Epoki historyczne PREHISTORIA (lub inaczej prahistoria, ok. 2 mln lat temu ok. 3500 p.n.e.) od powiedzmy pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma. Dzieli się na kilka podepok : paleolit, neolit,

Bardziej szczegółowo

Daniel Jamroś. 90 Stron Totalnej Herezji!

Daniel Jamroś. 90 Stron Totalnej Herezji! Daniel Jamroś 90 Stron Totalnej Herezji! Copyright for Polish edition Daniel Jamroś, rok 2013 Darmowa publikacja Wydanie: I ISBN: 978-83-934988-0-2 Autor opracowania: Daniel Jamroś Tytuł: Nieco inna Historia,

Bardziej szczegółowo

FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949) CHARAKTERYSTYKA SIEDMIU CYWILIZACJI CZĘŚĆ II: CYWILIZACJE ŚREDNIOWIECZNE

FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949) CHARAKTERYSTYKA SIEDMIU CYWILIZACJI CZĘŚĆ II: CYWILIZACJE ŚREDNIOWIECZNE PERSPEC IVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok X 2011 Nr 2 (19) MIECZYSŁAW KURIAŃSKI FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949) CHARAKTERYSTYKA SIEDMIU CYWILIZACJI CZĘŚĆ II: CYWILIZACJE ŚREDNIOWIECZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą wymagania nieco poniżej wymagań podstawowych, tj.: 1. Uczeń zna i rozumie różnice między

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii SERIA TOM 11 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Bogusława Dobek-Ostrowska,

Bardziej szczegółowo