Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata , który został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 w dniu 12 grudnia 2014 r. więcej: Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do działania 3.2 RPO WO IZ RPO WO informuje, iż 7 stycznia 2015 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Aktualizacja Szczegółowego Opisu osi priorytetowych RPO WO grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) przyjął Uchwałą nr 113/2014 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] wersja nr 65. więcej: Wybór do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach Poddziałania RPO WO grudnia 2014 r. ZWO jako Instytucja Zarządzająca RPO WO podjął Uchwałę nr 116/2014 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego

2 z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert na portalu inwestycjawkadry.pl Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu od 1 stycznia 2015 r. więcej: Informacja dotycząca przedłużenia terminu poinformowania Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/6.1.1/2014 więcej: Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2014, Priorytet VI PO KL (do dofinansowania zakwalifikowane zostały wnioski zajmujące na liście rankingowej pozycje od 1 do 11 - włącznie) więcej: Rozpoczęcie postępowania przetargowego na określenie wartości wskaźników rezultatu dla Programu Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy

3 Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska ". Oferty należy składać w formie określonej w dokumentacji do 5 lutego 2015 r. do godz więcej: Nowy produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu: PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH Opolskie Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej: Informacja dla beneficjentów Programu Czechy-Polska: możliwość wykorzystania oszczędności na rozszerzenie działań lub nowe działania projektowe Beneficjenci projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie , będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocenienia współpracy transgranicznej. Termin składania wniosków o zmianę obejmujących rozszerzenia działań projektów do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa r. więcej: O programie COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to:

4 wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej: O programie Horyzont 2020 W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły "Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata (The Framework Programme for Research and Innovation). Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. więcej: Programy na lata uzgodnienia z Komisją Europejską na ostatniej prostej Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych (RPO). Krajowy Program Inteligentny Rozwój oraz 9 RPO oczekują na taką decyzję. Polsce zależy na jak najszybszym przyjęciu wszystkich programów jeszcze w grudniu lub na początku 2015 r. więcej: ej_prostej.aspx Pomoc we wdrożeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Wyszukiwarka produktów projektów Priorytetu III PO KL

5 Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje o uruchomieniu Wyszukiwarki produktów Fundusze unijne dla oświaty. Zmieniona witryna w jasny i czytelny sposób prezentuje produkty projektów systemowych i konkursowych Priorytetu III PO KL. więcej: Centrum szkolenia dorosłych z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu Centrum szkolenia dorosłych z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu Centrum szkolenia dorosłych CEPA "Fernando Marrero Pulido- Arucas r Firgas z hiszpańskiej wyspy Gran Canaria poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Programu Erasmus +. Projekt zakłada działania z zakresu nauki języków, ICT, rozwijania kluczowych kompetencji i zwiększenia motywacji uczniów. Termin zgłoszeń upływa w lutym 2015 r. więcej: Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont 2020 (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015) dotyczącego młodego pokolenia w innowacji (młodzi motorem zmian społecznych), włączeniu i zrównoważonej Europie. Celem projektu jest zbadanie orientacji pokolenia sprzed kryzysu (ponad 50 lat) i generacji infrakryzysowej (18-35 lat) w zakresie porządku publicznego, organizacji życia gospodarczego, społecznego i prywatnego i wyjaśnienia gotowość młodych do bycia motorem transformacji społeczno-ekologicznej. więcej: Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach programu Erasmus +, Działanie 2 - Strategiczne partnerstwo.celem projektu jest poprawa osiągnięć uczniów i zwiększenie ich zainteresowania nauką. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r. więcej:

6 Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego poszukuje partnerów Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego Havelland-Flaeming poszukuje polskich partnerów do dwóch projektów: EUROPEACE i WETLANDS, które są planowane do złożenia w ramach nowej edycji Programu Europa Środkowa. więcej: Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. więcej: Władze norweskiej gminy Gjesdal poszukują partnerów do projektu Władze norweskiej gminy Gjesdal położonej w regionie Stavanger poszukują partnerów do projektu w dziedzinie energii, który wdrażany będzie w ramach Programu Horyzont więcej: Grupa młodzieżowa z Irlandii (Tipperary Town) poszukuje partnerów do projektów Zainteresowani współpracą Irlandczycy, skupieni wokół lokalnego centrum młodzieży, mają od 18 do 22 lat.planują złożyć wniosek w ramach programu Erasmus+ w ramach najbliższego naboru. Inicjatywa dotyczyć będzie aktywnego obywatelstwa i zaangażowania młodzieży, choć jest również pomysł, by działania związane były ze zdrowiem psychicznym młodzieży. więcej: Miasto Maracena z Hiszpanii poszukuje partnerów do współpracy na rzecz młodzieży

7 Tematem wymian mogą być kwestie dotyczące środowiska naturalnego, równości płci, różnorodności oraz tożsamości seksualnej. Wymiana ma dotyczyć młodzieży w dwóch grupach wiekowych: od 14 do 17 lat oraz powyżej 18 lat. więcej: Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdrażającą program ERASMUS+, realizować będzie działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej: Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO więcej: Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej:

8 Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej: Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej szczegółowszej wiedzy w temacie współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej: E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu.

9 Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej: Publikacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) 23 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1869 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach PO IG więcej: _pomocy_ aspx "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - poradnik dla nowo powstałych firm Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Poradnik powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia w jednej publikacji podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy. Gromadzi on wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców. więcej: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach PARP przedstawiła Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Motywem przewodnim obecnej edycji Raportu jest człowiek - najlepsza inwestycja. więcej:

10 Raport o potencjale administracyjnym instytucji realizujących programy współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) opracowano kolejny raport pt. "Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ". Dokument, będący elementem systemu monitoringu zdolności instytucjonalnej, przedstawia informacje na temat wybranych aspektów funkcjonowania jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach Zaprezentowane dane przedstawiają stan na 30 czerwca 2014 roku. więcej: ym_instytucji_realizujacych_programy_wspolfinansowane_ze_srodkow_fe_ aspx Konsultacje projektu Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia planu centralnego Shift2Rail MIiR kieruje do konsultacji społecznych projekt Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia planu centralnego Shift2Rail. Termin na wyrażenie opinii o projekcie upływa w dniu 31 stycznia 2015 r. więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)- stan na 15 grudnia 2014 r. MIiR, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach PO IiŚ. więcej: aspx Program URBACT III zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. Program URBACT III został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako trzeci program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

11 więcej: omisje_europejska_ aspx Projekt wytycznych w obszarze edukacji na lata Projekt wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata Termin zgłaszania uwag: 21 stycznia 2015 r. więcej: Projekt Wytycznych horyzontalnych Projekt Wytycznych horyzontalnych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 21 stycznia 2015 r. więcej: Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 roku. więcej: Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności stan na 4 stycznia 2015 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 4 stycznia 2015 r. złożono 300,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 611,6 mld zł. więcej: spx

12 Spotkanie informacyjne na temat 1. naboru w Programach Interreg : Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat 1. naboru wniosków w Programach Interreg : Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Celem spotkania jest przedstawienie informacji niezbędnych dla wnioskodawców i potencjalnych partnerów w projektach obu transnarodowych programów obejmujących terytorium Polski. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie prowadzona do 16 stycznia 2015 r. więcej: Wytyczne dotyczące Programu Infrastruktura i Środowisko Program Infrastruktura i Środowisko - wytyczne obowiązujące wraz z aktualnymi zmianami: - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. więcej: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią

13 odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Pierwszy etap naboru projektów trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. więcej: zez_komisje_europejska_ aspx Temat na czasie: start upy AIP Seed Capital (AIP) zwiększa kwoty inwestycji w start-upy ze 100 do 500 tys. zł. Fundusz, który powstał przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, zamierza zainwestować w innowacyjne projekty biznesowe w zamian za udziały w nowo utworzonych spółkach. Szanse mają zwłaszcza projekty z takich dziedzin jak ICT, biotechnologia, medycyna czy chemia. więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza służąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a także umożliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej: px KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE

14 Zaproszenie do udziału w konkursie SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem Społecznik Roku Województwa Opolskiego osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać do dnia 30 stycznia 2015 r. więcej: Tak podobni, tak różni, tak europejscy konkurs literacki Komisji Europejskiej Tak podobni, tak różni, tak europejscy to tytuł konkursu literackiego, którego tematem jest rozszerzenie UE. Zachęcamy młodych ludzi z Europy by dzielili się swoimi poglądami i refleksjami. Ich tematyka powinna odnosić do poniższych pytań: Jakie są Twoje doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej? Jak rozszerzona Unia Europejska może sprostać wyzwaniom przyszłości? Konkurs literacki trwa do 27 lutego 2015 r. więcej: VII Edycja Dorocznej Nagrody FRDL! Z uwagi na to, że okres wyborów samorządowych nie sprzyjał zgłaszaniu kandydatur do Dorocznej Nagrody FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne, organizatorzy postanowili raz jeszcze przedłużyć okres składania wniosków do 15 stycznia 2015 r. więcej: Konkurs RegioStars 2015 Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu RegioStars 2015 organizowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Aplikacje należy składać do 28 lutego 2015 r. więcej:

15 NABORY WNIOSKÓW PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Od grudnia 2013 r. do końca lutego 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje na terenie całej Polski drugą edycji projektu wspierającego niepełnosprawnych absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI). więcej: Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. więcej: Szkolenie dla wnioskodawców wiodących Programu Europa Środkowa - 10 marca 2015 r. Wspólny Sekretariat Programu Europa Środkowa organizuje szkolenie dla wnioskodawców wiodących (Lead applicant training). Spotkanie odbędzie się 10 marca 2015 r. w Wiedniu, w trakcie trwania pierwszego naboru projektów. więcej: Ogłoszenia konkursowe w ramach nowego Programu UE - EaSI w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej Od początku roku 2014 można skorzystać z ogłaszanych przez Komisję Europejską ogłoszeń konkursowych i przetargowych w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation EaSI) na lata

16 więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osobom w wieku co najmniej 50 lat. więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "PRACA ŁĄCZY POKOLENIA" POKL Poddziałanie CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. więcej: Program stażowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staży dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa. Staże przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyższych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej:

17 Wznowiona rekrutacja do projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"! WUP w Opolu zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia" na szkolenie w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o możliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku życia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco. więcej: Projekt Zarządzanie kompetencjami w MSP Zapraszamy kadrę zarządzającą i HR oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w Usłudze szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP realizowanym na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego,,zarządzanie kompetencjami w MSP. więcej: Projekt dla osób bezrobotnych Stowarzyszenie B-4 rozpoczęło realizację projektu "Zadbaj o swoją przyszłość, na terenie województwa opolskiego, realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Okres realizacji projektu: r r. więcej:

18 Nabór na wynajem pomieszczeń w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Moniuszki 11 (dworzec PKS) O wynajem lokali mogą starać się osoby, które są mieszkańcami powiatu kluczborskiego i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą już firmę, ale nie dłużej niż 3 lata (w momencie składania wniosku). Do dyspozycji Państwa są lokale o powierzchni od 39,75 m2 do 46,78 m2 przeznaczone pod działalność handlowo-usługową. Budynek jest parterowy i do każdego z pomieszczeń jest osobne wejście z zewnątrz. więcej: https://inkkluczbork.skycms.com.pl/501/nabor-moniuszki.html Wynajmij biurko w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) W siedzibie AIP UO jest możliwość wynajmu powierzchni biurowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. W wyniku przebudowy budynku powstało 13 stanowisk biurowych. więcej: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach w/w działania należy składać w terminie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. więcej: 4.aspx

19 Rusza 6. edycja projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo Rusza nabór do 6. edycji programu Ministerstwa Środowiska - GreenEvo. Jak co roku w ramach tego Programu poszukiwane będą innowacyjne rozwiązania służące ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi. GreenEvo to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany dla polskich firm działających w obszarze zielonych technologii. Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc przedsiębiorcom w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i zapewnienie wsparcia dla transferu ich technologii za granicę. Zgłoszenia należy składać do 27 lutego 2015 r. więcej: Zaproszenie do konsultacji zmian dyrektywy EU ETS Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat zmian dyrektywy ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie EU ETS dla okresu po 2020 r.. Konsultacje Komisji Europejskiej trwają do 15 marca 2015 r. Jednocześnie jest prośba o przekazywanie kopii wypełnionych formularzy również do Ministerstwa Środowiska, w terminie do 16 lutego 2015 r. więcej: Startuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2015 Można już składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Społecznych na 2015 rok. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z trzech priorytetów: Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; Priorytet 3. Aktywni obywatele; Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (w ramach priorytetu 4 wydzielono komponent działań systemowych). Ofertę należy przesłać do 19 stycznia 2015 r. więcej: Wolontariat Europejski (EVS) w Sumach na Ukrainie

20 Fundacja Instytut Innowacji poszukuje kandydatów chętnych na 10-miesięczny wyjazd do Sum (północna część Ukrainy) w ramach Wolontariatu Europejskiego. Termin wyjazdu będzie indywidualnie ustalany z wolontariuszem. więcej: Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+ Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat: Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 4 lutego 2015 r. Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 4 lutego 2015 r. Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 26 lutego 2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego 10 lutego 2015 r. Akcja 3 Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 4 lutego 2015 r. Działania Jean Monnet Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty 26 lutego 2015 r. Działania w dziedzinie sportu Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu stycznia 2015 r. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu stycznia 2015 r. więcej:

21 Zaproszenie do składania wniosków programu Erasmus +: Wsparcie w reformowaniu polityk przyszłe inicjatywy Projekty przyszłej współpracy to projekty współpracy opracowane i realizowane przez partnerstwo zrzeszające kluczowe zainteresowane strony w celu zidentyfikowania, sprawdzenia, rozwinięcia i ocenienia nowych innowacyjnych metod w obszarze kształcenia, szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży, które mogą zostać włączone w główny nurt, a także w celu wnoszenia wkładu w poprawę polityki w zakresie kształcenia i polityki skupiającej się na młodzieży. Termin składania wniosków: 24 lutego 2015 r. więcej: Programy NFOŚiGW Informacja o aktualnych naborach w ramach programów krajowych NFOŚiGW znajduje się pod adresem: oraz: Wsparcie z NFOSIGW w programy ze środków krajowych NFOSIGW przedstawia listę programów na 2015 r.: Nazwa programu priorytetowego Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1.Racjonalna gospodarka odpadami. 2.2.Ochrona powierzchni ziemi. 2.3.Geologia i Górnictwo. Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych 2.3.Geologia i Górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin Ochrona atmosfery

22 3.1.Poprawa jakości powietrza Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 3.2. Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 3.2. Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 3.3.Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 3.4. GIS - System Zielonych Inwestycji. SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1.Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Międzydziedzinowe 5.1.Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska 5.3.Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1) Monitoring środowiska 5.3.Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna 5.4.Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 5.4.Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 5.5.Edukacja ekologiczna 5.6.Współfinansowanie programu LIFE SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW więcej:

23 Część 2 programu priorytetowego Edukacja ekologiczna NFOŚiGW wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju część II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Termin naboru: od 7 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU SKILLS Mentoring FNP Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring. Wnioski można składać w trybie ciągłym. Najbliższy termin składania wniosków 12 stycznia 2015 r. więcej: SKILLS staże Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Najbliższy termin składania wniosków 15 marca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej:

24 Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko. więcej: aspx Nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Granty wspomagające na laureatów programu KOLUMB FNP przyjmuje zgłoszenia do Programu Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB (laureaci do edycji 2009 włącznie). Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Nowy Program Europa dla Obywateli , pierwsze nabory wniosków Program Europa dla Obywateli jest to program, którego głównymi celami są: przyczynianie się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli; wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;

25 wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach; zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej UE. HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 2015: - Działanie 1: Pamięć europejska- Tylko jeden nabór w roku. Termin składania wniosków: 1 marca 2015 r. - Działanie 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. Działanie: Partnerstwo miast. Termin składania wniosków: 2 marca 2015 r. Działanie: Sieci miast. Termin składania wniosków: 2 marca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent MEDIA) Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Terminy wezwań: - TV programming dla producentów audiowizualnych. Termin aplikacji: 13/01/ Development/projekt pojedynczy - Dofinansowanie skierowane jest do producentów, którzy zainteresowani są developmentem tylko jednego projektu. Termin aplikacji: 15/01/ Dostęp do rynków - dla organizatorów targów i wydarzeń branżowych Termin aplikacji: 22/01/ Development/pakiet projektów - Dofinansowanie skierowane jest do średnich firm posiadających doświadczenie na szczeblu międzynarodowym, które posiadają zdolności finansowe umożliwiające development jednocześnie kilku projektów. Termin aplikacji: 06/02/ Dystrybucja/schemat automatyczny - Termin aplikacji: 30/04/ Dystrybucja/schemat selektywny - Celem schematu jest wsparcie międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich. Termin aplikacji: 02/07/2015. więcej:

26 Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent KULTURA) 1. Tłumaczenia literackie Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie oraz łacina i starożytna greka. Musi to być pierwsze tłumaczenie na dany język docelowy. Autorzy dzieł muszą być obywatelami krajów uczestniczących w Programie. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku. Rodzaje grantów: Kategoria 1 projekty dwuletnie: - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 pozycji - dofinansowanie do 100 tys. euro (do 50% budżetu) Kategoria 2 umowy ramowe o partnerstwie: - tłumaczenie pakietów od 5 do 10 pozycji rocznie - dofinansowanie do 100 tys. euro rocznie (do 50% budżetu) Terminy składania wniosków: Kategoria 1: 4 Lutego 2015 kolejne nabory raz do roku w lutym Kategoria 2: Luty 2017 (ogłoszenie naboru w listopadzie 2016 tylko jeden nabór) więcej: 2. Platformy literackie Cele, priorytety i przykładowe działania: projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów, rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale) tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych

27 Terminy składania wniosków: 25 lutego 2015 październik 2016 (ogłoszenie naboru w lipcu 2016) więcej: Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku KE zamierza wesprzeć od 50 do70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%. Daty graniczne składania wniosków w 2015 r.: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia. więcej: Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: 19. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 marca 2015 r. więcej: konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html Otwarcie naboru wniosków w 6 konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 Konkurs w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. Temat tego konkursu to Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach. Wnioski

28 o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Data zamknięcia naboru wniosków to 23 luty 2015 r. więcej: konkursie-w-ramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html Nabór wniosków w 3 konkursie programu Eurostars 2 Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R. Data zamknięcia naboru wniosków 5 marca 2015 r. więcej: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów europejskich. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku. więcej: Odżywiaj się prawidłowo i bądź aktywna w ciąży Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zaprasza kobiety w ciąży do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Przyszłe Mamy będą mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych porad. Badania trwać będą do marca 2016 r. więcej: Zaproszenie do udziału w programie Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

29 Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza do składania wniosków na projekty w ramach programu obejmującego okres Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2015 r. więcej: M-ERA.NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA października 2014 r. otwarty został nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanego w programie FLAG-ERA. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Data zamknięcia naboru wniosków 27 stycznia 2015 r. więcej: SPOTKANIA, SZKOLENIA, KONFERENCJ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim prowadzi stałe dyżury specjalistów ds. Funduszy Europejskich (tzw. Mobilne Punkty Informacyjne) w miastach powiatowych, w których nie ma siedziby Punkt Informacyjny, tj. Starostwo Powiatowe w Głubczycach pierwszy czwartek miesiąca, 9:00-12:00; Starostwo Powiatowe w Krapkowicach pierwszy wtorek miesiąca, 9:00-13:00; Starostwo Powiatowe w Namysłowie drugi czwartek miesiąca, 9:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Oleśnie drugi wtorek miesiąca, 9:00-12:00;

30 Starostwo Powiatowe w Prudniku druga oraz ostatnia środa miesiąca, 8:30-15:30; Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich drugi wtorek miesiąca, 9:00-13:00. Środa z Funduszami dla jednostek nauki w województwie opolskim 1 października 2014 r. ruszył cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej pn. Środa z Funduszami dla. Spotkania organizowane będą do marca 2015 r. w każdą pierwszą środę miesiąca. Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach Na kolejne spotkania z cyklu, zatytułowane Środa z Funduszami dla parzedsiębiorców, zapraszamy 4 lutego 2015 r. o godz. 12:00. Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach dofinansowania na działalność przedsiębiorców. Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową, tj. przygotowane w większości w oparciu o projekty programów krajowych i regionalnych. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich. Szczegóły dotyczące rejestracji zostaną podane w najbliższym czasie. więcej: Wsparcie doradców Punktu Konsultacyjno-Doradczego Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania ze wsparcia doradców Punktu Konsultacyjno-Doradczego Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Punkt ten działa przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu od lutego 2014 r. Doradztwo jak i system Informacyjny PKD KSU realizowany jest przez wysokiej klasy specjalistów, posiadających certyfikaty KSU PARP. więcej informacji oraz terminy dyżurów:

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo