Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata , który został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 w dniu 12 grudnia 2014 r. więcej: Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do działania 3.2 RPO WO IZ RPO WO informuje, iż 7 stycznia 2015 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Aktualizacja Szczegółowego Opisu osi priorytetowych RPO WO grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) przyjął Uchwałą nr 113/2014 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] wersja nr 65. więcej: Wybór do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach Poddziałania RPO WO grudnia 2014 r. ZWO jako Instytucja Zarządzająca RPO WO podjął Uchwałę nr 116/2014 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego

2 z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert na portalu inwestycjawkadry.pl Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu od 1 stycznia 2015 r. więcej: Informacja dotycząca przedłużenia terminu poinformowania Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/6.1.1/2014 więcej: Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2014, Priorytet VI PO KL (do dofinansowania zakwalifikowane zostały wnioski zajmujące na liście rankingowej pozycje od 1 do 11 - włącznie) więcej: Rozpoczęcie postępowania przetargowego na określenie wartości wskaźników rezultatu dla Programu Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy

3 Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska ". Oferty należy składać w formie określonej w dokumentacji do 5 lutego 2015 r. do godz więcej: Nowy produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu: PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH Opolskie Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej: Informacja dla beneficjentów Programu Czechy-Polska: możliwość wykorzystania oszczędności na rozszerzenie działań lub nowe działania projektowe Beneficjenci projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie , będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocenienia współpracy transgranicznej. Termin składania wniosków o zmianę obejmujących rozszerzenia działań projektów do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa r. więcej: O programie COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to:

4 wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej: O programie Horyzont 2020 W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły "Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata (The Framework Programme for Research and Innovation). Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. więcej: Programy na lata uzgodnienia z Komisją Europejską na ostatniej prostej Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych (RPO). Krajowy Program Inteligentny Rozwój oraz 9 RPO oczekują na taką decyzję. Polsce zależy na jak najszybszym przyjęciu wszystkich programów jeszcze w grudniu lub na początku 2015 r. więcej: ej_prostej.aspx Pomoc we wdrożeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Wyszukiwarka produktów projektów Priorytetu III PO KL

5 Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje o uruchomieniu Wyszukiwarki produktów Fundusze unijne dla oświaty. Zmieniona witryna w jasny i czytelny sposób prezentuje produkty projektów systemowych i konkursowych Priorytetu III PO KL. więcej: Centrum szkolenia dorosłych z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu Centrum szkolenia dorosłych z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu Centrum szkolenia dorosłych CEPA "Fernando Marrero Pulido- Arucas r Firgas z hiszpańskiej wyspy Gran Canaria poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Programu Erasmus +. Projekt zakłada działania z zakresu nauki języków, ICT, rozwijania kluczowych kompetencji i zwiększenia motywacji uczniów. Termin zgłoszeń upływa w lutym 2015 r. więcej: Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont 2020 (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015) dotyczącego młodego pokolenia w innowacji (młodzi motorem zmian społecznych), włączeniu i zrównoważonej Europie. Celem projektu jest zbadanie orientacji pokolenia sprzed kryzysu (ponad 50 lat) i generacji infrakryzysowej (18-35 lat) w zakresie porządku publicznego, organizacji życia gospodarczego, społecznego i prywatnego i wyjaśnienia gotowość młodych do bycia motorem transformacji społeczno-ekologicznej. więcej: Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach programu Erasmus +, Działanie 2 - Strategiczne partnerstwo.celem projektu jest poprawa osiągnięć uczniów i zwiększenie ich zainteresowania nauką. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r. więcej:

6 Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego poszukuje partnerów Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego Havelland-Flaeming poszukuje polskich partnerów do dwóch projektów: EUROPEACE i WETLANDS, które są planowane do złożenia w ramach nowej edycji Programu Europa Środkowa. więcej: Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. więcej: Władze norweskiej gminy Gjesdal poszukują partnerów do projektu Władze norweskiej gminy Gjesdal położonej w regionie Stavanger poszukują partnerów do projektu w dziedzinie energii, który wdrażany będzie w ramach Programu Horyzont więcej: Grupa młodzieżowa z Irlandii (Tipperary Town) poszukuje partnerów do projektów Zainteresowani współpracą Irlandczycy, skupieni wokół lokalnego centrum młodzieży, mają od 18 do 22 lat.planują złożyć wniosek w ramach programu Erasmus+ w ramach najbliższego naboru. Inicjatywa dotyczyć będzie aktywnego obywatelstwa i zaangażowania młodzieży, choć jest również pomysł, by działania związane były ze zdrowiem psychicznym młodzieży. więcej: Miasto Maracena z Hiszpanii poszukuje partnerów do współpracy na rzecz młodzieży

7 Tematem wymian mogą być kwestie dotyczące środowiska naturalnego, równości płci, różnorodności oraz tożsamości seksualnej. Wymiana ma dotyczyć młodzieży w dwóch grupach wiekowych: od 14 do 17 lat oraz powyżej 18 lat. więcej: Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdrażającą program ERASMUS+, realizować będzie działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej: Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO więcej: Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej:

8 Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej: Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej szczegółowszej wiedzy w temacie współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej: E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu.

9 Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej: Publikacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) 23 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1869 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach PO IG więcej: _pomocy_ aspx "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - poradnik dla nowo powstałych firm Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Poradnik powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia w jednej publikacji podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy. Gromadzi on wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców. więcej: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach PARP przedstawiła Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Motywem przewodnim obecnej edycji Raportu jest człowiek - najlepsza inwestycja. więcej:

10 Raport o potencjale administracyjnym instytucji realizujących programy współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) opracowano kolejny raport pt. "Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ". Dokument, będący elementem systemu monitoringu zdolności instytucjonalnej, przedstawia informacje na temat wybranych aspektów funkcjonowania jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach Zaprezentowane dane przedstawiają stan na 30 czerwca 2014 roku. więcej: ym_instytucji_realizujacych_programy_wspolfinansowane_ze_srodkow_fe_ aspx Konsultacje projektu Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia planu centralnego Shift2Rail MIiR kieruje do konsultacji społecznych projekt Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia planu centralnego Shift2Rail. Termin na wyrażenie opinii o projekcie upływa w dniu 31 stycznia 2015 r. więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)- stan na 15 grudnia 2014 r. MIiR, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach PO IiŚ. więcej: aspx Program URBACT III zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. Program URBACT III został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako trzeci program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

11 więcej: omisje_europejska_ aspx Projekt wytycznych w obszarze edukacji na lata Projekt wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata Termin zgłaszania uwag: 21 stycznia 2015 r. więcej: Projekt Wytycznych horyzontalnych Projekt Wytycznych horyzontalnych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 21 stycznia 2015 r. więcej: Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 roku. więcej: Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności stan na 4 stycznia 2015 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 4 stycznia 2015 r. złożono 300,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 611,6 mld zł. więcej: spx

12 Spotkanie informacyjne na temat 1. naboru w Programach Interreg : Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat 1. naboru wniosków w Programach Interreg : Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Celem spotkania jest przedstawienie informacji niezbędnych dla wnioskodawców i potencjalnych partnerów w projektach obu transnarodowych programów obejmujących terytorium Polski. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie prowadzona do 16 stycznia 2015 r. więcej: Wytyczne dotyczące Programu Infrastruktura i Środowisko Program Infrastruktura i Środowisko - wytyczne obowiązujące wraz z aktualnymi zmianami: - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. więcej: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią

13 odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Pierwszy etap naboru projektów trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. więcej: zez_komisje_europejska_ aspx Temat na czasie: start upy AIP Seed Capital (AIP) zwiększa kwoty inwestycji w start-upy ze 100 do 500 tys. zł. Fundusz, który powstał przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, zamierza zainwestować w innowacyjne projekty biznesowe w zamian za udziały w nowo utworzonych spółkach. Szanse mają zwłaszcza projekty z takich dziedzin jak ICT, biotechnologia, medycyna czy chemia. więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza służąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a także umożliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej: px KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE

14 Zaproszenie do udziału w konkursie SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem Społecznik Roku Województwa Opolskiego osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać do dnia 30 stycznia 2015 r. więcej: Tak podobni, tak różni, tak europejscy konkurs literacki Komisji Europejskiej Tak podobni, tak różni, tak europejscy to tytuł konkursu literackiego, którego tematem jest rozszerzenie UE. Zachęcamy młodych ludzi z Europy by dzielili się swoimi poglądami i refleksjami. Ich tematyka powinna odnosić do poniższych pytań: Jakie są Twoje doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej? Jak rozszerzona Unia Europejska może sprostać wyzwaniom przyszłości? Konkurs literacki trwa do 27 lutego 2015 r. więcej: VII Edycja Dorocznej Nagrody FRDL! Z uwagi na to, że okres wyborów samorządowych nie sprzyjał zgłaszaniu kandydatur do Dorocznej Nagrody FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne, organizatorzy postanowili raz jeszcze przedłużyć okres składania wniosków do 15 stycznia 2015 r. więcej: Konkurs RegioStars 2015 Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu RegioStars 2015 organizowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Aplikacje należy składać do 28 lutego 2015 r. więcej:

15 NABORY WNIOSKÓW PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Od grudnia 2013 r. do końca lutego 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje na terenie całej Polski drugą edycji projektu wspierającego niepełnosprawnych absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI). więcej: Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. więcej: Szkolenie dla wnioskodawców wiodących Programu Europa Środkowa - 10 marca 2015 r. Wspólny Sekretariat Programu Europa Środkowa organizuje szkolenie dla wnioskodawców wiodących (Lead applicant training). Spotkanie odbędzie się 10 marca 2015 r. w Wiedniu, w trakcie trwania pierwszego naboru projektów. więcej: Ogłoszenia konkursowe w ramach nowego Programu UE - EaSI w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej Od początku roku 2014 można skorzystać z ogłaszanych przez Komisję Europejską ogłoszeń konkursowych i przetargowych w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation EaSI) na lata

16 więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osobom w wieku co najmniej 50 lat. więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "PRACA ŁĄCZY POKOLENIA" POKL Poddziałanie CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. więcej: Program stażowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staży dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa. Staże przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyższych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej:

17 Wznowiona rekrutacja do projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"! WUP w Opolu zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia" na szkolenie w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o możliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku życia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco. więcej: Projekt Zarządzanie kompetencjami w MSP Zapraszamy kadrę zarządzającą i HR oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w Usłudze szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP realizowanym na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego,,zarządzanie kompetencjami w MSP. więcej: Projekt dla osób bezrobotnych Stowarzyszenie B-4 rozpoczęło realizację projektu "Zadbaj o swoją przyszłość, na terenie województwa opolskiego, realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Okres realizacji projektu: r r. więcej:

18 Nabór na wynajem pomieszczeń w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Moniuszki 11 (dworzec PKS) O wynajem lokali mogą starać się osoby, które są mieszkańcami powiatu kluczborskiego i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą już firmę, ale nie dłużej niż 3 lata (w momencie składania wniosku). Do dyspozycji Państwa są lokale o powierzchni od 39,75 m2 do 46,78 m2 przeznaczone pod działalność handlowo-usługową. Budynek jest parterowy i do każdego z pomieszczeń jest osobne wejście z zewnątrz. więcej: https://inkkluczbork.skycms.com.pl/501/nabor-moniuszki.html Wynajmij biurko w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) W siedzibie AIP UO jest możliwość wynajmu powierzchni biurowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. W wyniku przebudowy budynku powstało 13 stanowisk biurowych. więcej: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach w/w działania należy składać w terminie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. więcej: 4.aspx

19 Rusza 6. edycja projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo Rusza nabór do 6. edycji programu Ministerstwa Środowiska - GreenEvo. Jak co roku w ramach tego Programu poszukiwane będą innowacyjne rozwiązania służące ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi. GreenEvo to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany dla polskich firm działających w obszarze zielonych technologii. Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc przedsiębiorcom w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i zapewnienie wsparcia dla transferu ich technologii za granicę. Zgłoszenia należy składać do 27 lutego 2015 r. więcej: Zaproszenie do konsultacji zmian dyrektywy EU ETS Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat zmian dyrektywy ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie EU ETS dla okresu po 2020 r.. Konsultacje Komisji Europejskiej trwają do 15 marca 2015 r. Jednocześnie jest prośba o przekazywanie kopii wypełnionych formularzy również do Ministerstwa Środowiska, w terminie do 16 lutego 2015 r. więcej: Startuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2015 Można już składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Społecznych na 2015 rok. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z trzech priorytetów: Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; Priorytet 3. Aktywni obywatele; Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (w ramach priorytetu 4 wydzielono komponent działań systemowych). Ofertę należy przesłać do 19 stycznia 2015 r. więcej: Wolontariat Europejski (EVS) w Sumach na Ukrainie

20 Fundacja Instytut Innowacji poszukuje kandydatów chętnych na 10-miesięczny wyjazd do Sum (północna część Ukrainy) w ramach Wolontariatu Europejskiego. Termin wyjazdu będzie indywidualnie ustalany z wolontariuszem. więcej: Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+ Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat: Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 4 lutego 2015 r. Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 4 lutego 2015 r. Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 26 lutego 2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego 10 lutego 2015 r. Akcja 3 Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 4 lutego 2015 r. Działania Jean Monnet Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty 26 lutego 2015 r. Działania w dziedzinie sportu Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu stycznia 2015 r. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu stycznia 2015 r. więcej:

21 Zaproszenie do składania wniosków programu Erasmus +: Wsparcie w reformowaniu polityk przyszłe inicjatywy Projekty przyszłej współpracy to projekty współpracy opracowane i realizowane przez partnerstwo zrzeszające kluczowe zainteresowane strony w celu zidentyfikowania, sprawdzenia, rozwinięcia i ocenienia nowych innowacyjnych metod w obszarze kształcenia, szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży, które mogą zostać włączone w główny nurt, a także w celu wnoszenia wkładu w poprawę polityki w zakresie kształcenia i polityki skupiającej się na młodzieży. Termin składania wniosków: 24 lutego 2015 r. więcej: Programy NFOŚiGW Informacja o aktualnych naborach w ramach programów krajowych NFOŚiGW znajduje się pod adresem: oraz: Wsparcie z NFOSIGW w programy ze środków krajowych NFOSIGW przedstawia listę programów na 2015 r.: Nazwa programu priorytetowego Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1.Racjonalna gospodarka odpadami. 2.2.Ochrona powierzchni ziemi. 2.3.Geologia i Górnictwo. Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych 2.3.Geologia i Górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin Ochrona atmosfery

22 3.1.Poprawa jakości powietrza Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 3.2. Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 3.2. Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 3.3.Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 3.4. GIS - System Zielonych Inwestycji. SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1.Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Międzydziedzinowe 5.1.Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska 5.3.Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1) Monitoring środowiska 5.3.Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna 5.4.Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 5.4.Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 5.5.Edukacja ekologiczna 5.6.Współfinansowanie programu LIFE SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW więcej:

23 Część 2 programu priorytetowego Edukacja ekologiczna NFOŚiGW wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju część II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Termin naboru: od 7 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU SKILLS Mentoring FNP Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring. Wnioski można składać w trybie ciągłym. Najbliższy termin składania wniosków 12 stycznia 2015 r. więcej: SKILLS staże Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Najbliższy termin składania wniosków 15 marca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej:

24 Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko. więcej: aspx Nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Granty wspomagające na laureatów programu KOLUMB FNP przyjmuje zgłoszenia do Programu Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB (laureaci do edycji 2009 włącznie). Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Nowy Program Europa dla Obywateli , pierwsze nabory wniosków Program Europa dla Obywateli jest to program, którego głównymi celami są: przyczynianie się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli; wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;

25 wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach; zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej UE. HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 2015: - Działanie 1: Pamięć europejska- Tylko jeden nabór w roku. Termin składania wniosków: 1 marca 2015 r. - Działanie 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. Działanie: Partnerstwo miast. Termin składania wniosków: 2 marca 2015 r. Działanie: Sieci miast. Termin składania wniosków: 2 marca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent MEDIA) Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Terminy wezwań: - TV programming dla producentów audiowizualnych. Termin aplikacji: 13/01/ Development/projekt pojedynczy - Dofinansowanie skierowane jest do producentów, którzy zainteresowani są developmentem tylko jednego projektu. Termin aplikacji: 15/01/ Dostęp do rynków - dla organizatorów targów i wydarzeń branżowych Termin aplikacji: 22/01/ Development/pakiet projektów - Dofinansowanie skierowane jest do średnich firm posiadających doświadczenie na szczeblu międzynarodowym, które posiadają zdolności finansowe umożliwiające development jednocześnie kilku projektów. Termin aplikacji: 06/02/ Dystrybucja/schemat automatyczny - Termin aplikacji: 30/04/ Dystrybucja/schemat selektywny - Celem schematu jest wsparcie międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich. Termin aplikacji: 02/07/2015. więcej:

26 Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent KULTURA) 1. Tłumaczenia literackie Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie oraz łacina i starożytna greka. Musi to być pierwsze tłumaczenie na dany język docelowy. Autorzy dzieł muszą być obywatelami krajów uczestniczących w Programie. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku. Rodzaje grantów: Kategoria 1 projekty dwuletnie: - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 pozycji - dofinansowanie do 100 tys. euro (do 50% budżetu) Kategoria 2 umowy ramowe o partnerstwie: - tłumaczenie pakietów od 5 do 10 pozycji rocznie - dofinansowanie do 100 tys. euro rocznie (do 50% budżetu) Terminy składania wniosków: Kategoria 1: 4 Lutego 2015 kolejne nabory raz do roku w lutym Kategoria 2: Luty 2017 (ogłoszenie naboru w listopadzie 2016 tylko jeden nabór) więcej: 2. Platformy literackie Cele, priorytety i przykładowe działania: projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów, rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale) tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych

27 Terminy składania wniosków: 25 lutego 2015 październik 2016 (ogłoszenie naboru w lipcu 2016) więcej: Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotażowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. Budżet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku KE zamierza wesprzeć od 50 do70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%. Daty graniczne składania wniosków w 2015 r.: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia. więcej: Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: 19. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 marca 2015 r. więcej: konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html Otwarcie naboru wniosków w 6 konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 Konkurs w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. Temat tego konkursu to Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach. Wnioski

28 o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Data zamknięcia naboru wniosków to 23 luty 2015 r. więcej: konkursie-w-ramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html Nabór wniosków w 3 konkursie programu Eurostars 2 Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R. Data zamknięcia naboru wniosków 5 marca 2015 r. więcej: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów europejskich. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku. więcej: Odżywiaj się prawidłowo i bądź aktywna w ciąży Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zaprasza kobiety w ciąży do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Przyszłe Mamy będą mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych porad. Badania trwać będą do marca 2016 r. więcej: Zaproszenie do udziału w programie Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

29 Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza do składania wniosków na projekty w ramach programu obejmującego okres Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2015 r. więcej: M-ERA.NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA października 2014 r. otwarty został nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanego w programie FLAG-ERA. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Data zamknięcia naboru wniosków 27 stycznia 2015 r. więcej: SPOTKANIA, SZKOLENIA, KONFERENCJ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim prowadzi stałe dyżury specjalistów ds. Funduszy Europejskich (tzw. Mobilne Punkty Informacyjne) w miastach powiatowych, w których nie ma siedziby Punkt Informacyjny, tj. Starostwo Powiatowe w Głubczycach pierwszy czwartek miesiąca, 9:00-12:00; Starostwo Powiatowe w Krapkowicach pierwszy wtorek miesiąca, 9:00-13:00; Starostwo Powiatowe w Namysłowie drugi czwartek miesiąca, 9:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Oleśnie drugi wtorek miesiąca, 9:00-12:00;

30 Starostwo Powiatowe w Prudniku druga oraz ostatnia środa miesiąca, 8:30-15:30; Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich drugi wtorek miesiąca, 9:00-13:00. Środa z Funduszami dla jednostek nauki w województwie opolskim 1 października 2014 r. ruszył cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej pn. Środa z Funduszami dla. Spotkania organizowane będą do marca 2015 r. w każdą pierwszą środę miesiąca. Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach Na kolejne spotkania z cyklu, zatytułowane Środa z Funduszami dla parzedsiębiorców, zapraszamy 4 lutego 2015 r. o godz. 12:00. Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach dofinansowania na działalność przedsiębiorców. Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową, tj. przygotowane w większości w oparciu o projekty programów krajowych i regionalnych. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich. Szczegóły dotyczące rejestracji zostaną podane w najbliższym czasie. więcej: Wsparcie doradców Punktu Konsultacyjno-Doradczego Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania ze wsparcia doradców Punktu Konsultacyjno-Doradczego Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Punkt ten działa przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu od lutego 2014 r. Doradztwo jak i system Informacyjny PKD KSU realizowany jest przez wysokiej klasy specjalistów, posiadających certyfikaty KSU PARP. więcej informacji oraz terminy dyżurów:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską INFORMATOR EUROPEJSKI NR 2 (297)/2015 (12 18 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999

więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (298)/2015 (26 stycznia 1 luty 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Informacja dla beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) WAŻNE INFORMACJE Opolskie najlepsze w konkursie o dodatkowe pieniądze z UE MRR podało oficjalne wyniki konkursu o KRW, w ramach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych 2014-2020 Kreatywna Europa Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych Cele Programu Kreatywna Europa promocja europejskiej kultury i róŝnorodności językowej międzynarodowa współpraca artystów i

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE W konkurencyjności znaleźć siłę 30 października 2014 r. dobrodzieńska Dobroteka stała się miejscem wymiany doświadczeń przy działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych. Toruń, r.

Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych. Toruń, r. Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Toruń, 06.07.2016 r. Dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny formalnej wniosków złoŝonych w ramach II naboru do działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8098 więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8098 więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (300)/2015 (9 15 lutego 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wyborze projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do działania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8106

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8106 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (301)/2015 (16 22 lutego 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Kto jest odpowiedzialny za program? Komisja Europejska Agencja Wykonawcza Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Tytuł szkolenia Cel szkolenia Dla kogo jest o szkolenie? Czego się dowiesz w trakcie szkolenia? Bonus! Czas trwania szkolenia Typ szkolenia Program szkolenia Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011 Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł strołęce nr 3/2011 Szanowni Państwo! W imieniu zespołu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce, zapraszam do lektury biuletynu. Z

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy międzynarodowe Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy międzynarodowe Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy międzynarodowe Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Interreg Europa Środkowa Kreatywna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych.

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. 2014 Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych, PARP Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. Gdańsk, 22.06.2015 r. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Tytuł szkolenia Cel szkolenia Dla kogo jest o szkolenie? Czego się dowiesz w trakcie szkolenia? Bonus! Czas trwania szkolenia Typ szkolenia Program szkolenia Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zmiana struktury Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo