INTERsoft PARTNER. ArCon - Wizualna Architektura ArCon - Kuchnia ArCon - Biblioteki obiektów 3D. I.T.I. - Interaktywne Tablice Inżynierskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERsoft PARTNER. ArCon - Wizualna Architektura ArCon - Kuchnia ArCon - Biblioteki obiektów 3D. I.T.I. - Interaktywne Tablice Inżynierskie"

Transkrypt

1 INTERsoft PARTNER 2 creative software Rodzina programów ArCADia System ArCADia: ArCADia-START NW ArCADia-ARCHITEKTURA NW ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE NP ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE NP ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE NW ArCADia-INTELLICAD ArCADia-TERMO Efekt ekologiczny Efekt ekonomiczny Dobór grzejników ArCon - Wizualna Architektura ArCon - Kuchnia ArCon - Biblioteki obiektów 3D I.T.I. - Interaktywne Tablice Inżynierskie Konstruktor NW (27 modułów obliczeniowych i 6 rysunkowych) R2D2-Rama 2D R3D3-Rama 3D EuroŻelbet EuroStal InterStal InterDrewno PlaTo StalCAD (nakładka do ArCADii-INTELLICAD) ŻelbetCAD (nakładka do ArCADii-INTELLICAD) InstalCAD (nakładka do ArCADii-IntelliCAD) INTERsoft-PRZEDMIAR (nakładka do ArCADii-INTELLICAD) Ceninwest NetMan - zarządzanie projektem Pozycje wydawnicze drukowane Szkolenia CENNIK program do rysowania program do obliczeń NP nowy produkt NW nowa wersja

2 INTERsoft PARTNER INTERsoft PARTNER to sposób licencjonowania oprogramowania wprowadzony przez firmę INTERsoft w roku 2006, polegający na subskrypcji pakietu oprogramowania na okres jednego roku. W skład pakietu wchodzi 3-stanowiskowa licencja, aktualnie na zestaw programów o katalogowej cenie ponad złotych. Opłata roczna za ich używanie to zaledwie 2,5% tej sumy, czyli około zł. Opłata roczna za udział w programie INTERsoft PARTNER została skalkulowana tak, aby była opłacalna nawet wtedy, kiedy są wykorzystywane tylko niektóre programy. Zmieniające się normy branżowe, systemy operacyjne oraz nowe technologie w tworzeniu programów powodują, że żywot danej wersji programu komputerowego staje się coraz krótszy. INTERsoft PARTNER pozwala na stały dostęp do najnowszych wersji oprogramowania obejmującego bez mała wszystkie dziedziny procesu projektowania budowlanego, bez angażowania dużych środków finansowych. Zgodnie z założeniami programu wszyscy Klienci w ciągu roku mają systematycznie aktualizowany pakiet poprzez uzupełnianie go zarówno o nowe programy jak i o kolejne, ulepszone wersje pozostałych programów. Na bieżąco świadczona jest pomoc techniczna. Liczne pozytywne opinie Klientów, które zostały zebrane przez ponad 4 lata w trakcie trwania programu potwierdzają, że tego rodzaju oferta w odniesieniu do programów komputerowych to niezwykle atrakcyjna propozycja. Wszystkie podane w katalogu informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Ceny podane w katalogu są aktualne na dzień

3 INTERsoft PARTNER OPROGRAMOWANIE NA OKRES 1 ROKU TYLKO ZA 2,5% WARTOŚCI Akcja skierowana do firm, które chcą zagwarantować sobie swobodny dostęp teraz i w przyszłości, do dowolnego oprogramowania ArCADiasoft zawartego w pakiecie partnerskim. Program partnerski INTERsoft PARTNER obejmuje: 3 x zestaw 63 programów = 3 x Licencja MAX Bezpłatnie/rok Aktualizacja pakietu, uzupełnianie pakietu o nowe programy, pomoc techniczna. Gwarancja niezmienności zasad Firma ArCADiasoft gwarantuje uczestnikom programu po okresie roku prawo do przedłużenia programu partnerskiego o kolejny rok na niezmienionych warunkach, tzn. w cenie 2,5% wartości 3 aktualnych licencji MAX. Licencja MAX: ArCADia-START ArCADia-ARCHITEKTURA ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ArCADia-INTELLICAD SE Professional + ArCADia-TERMO PRO Efekt ekologiczny Efekt ekonomiczny Dobór grzejników I.T.I. Konstruktor (27 modułów obliczeniowych i 6 rysunkowych) R3D3-Rama 3D + InterStal + InterDrewno + EuroStal + EuroŻelbet PlaTo StalCAD ŻelbetCAD InstalCAD INTERsoft-PRZEDMIAR Ceninwest NetMan netto: 364, ,- 870,- 420,- 980, , ,- 680, , , , ,- 350,- 350,- 420,- 890, , , ,- 320,- 320,- 860,- 420,- 480,- 290, ,- Licencja MAX aktualnie zawiera: ArCADia-START, ArCADia-Architektura, ArCADia-Instalacje Elektryczne, ArCADia-Instalacje Elektryczne PLUS, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-IN- STALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, ArCADia- -INSTALACJE KANALIZACYJNE, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJ- NE, ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, ArCADia-IntelliCAD SE Professional , ArCADia-TERMO PRO, Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dobór grzejników, I.T.I., Konstruktor (Moduł podstawowy + Obciążenia, Rama 2D, Belka żelbetowa, Belka żelbetowa- -Rys. DXF, Belka żelbetowa Eurokod PN-EN, Słup żelbetowy, Słup żelbetowy-rys. DXF, Słup żelbetowy Eurokod PN-EN, Fundamenty bezpośrednie, Fundamenty bezpośrednie-rys. DXF, Ściana oporowa, Ściana oporowa-rys. DXF, Schody płytowe, Schody płytowe-rys. DXF, Profile stalowe, Belka stalowa, Belka stalowa Eurokod PN-EN, Słup stalowy, Słup stalowy Eurokod PN-EN, Płatew stalowa, Połączenia doczołowe, Połączenia doczołowe- -Rys. DXF, Zakotwienie słupów stalowych, Blachownica stalowa, Konstrukcje murowe, Wiązary dachowe drewniane, Przenikanie ciepła, Zapotrzebowanie na ciepło, Grupa fundamentów, Stateczność skarp i zboczy, Pale, Ścianka szczelna), R3D3-Rama 3D + InterStal + InterDrewno + EuroStal + EuroŻelbet, PlaTo, StalCAD, ŻelbetCAD, InstalCAD, INTERsoft- -Przedmiar, Ceninwest, NetMan. Szczegóły regulaminu na Pakiet 3 Licencji MAX: 3 x zł = zł netto INTERsoft PARTNER - opłata roczna: zł x 2.5% = 3.200,40 zł netto (3.936,49 zł brutto) 3

4 ArCADia ArCADia System ArCADia został zaprojektowany jako narzędzie do kompleksowej obliczeniowo-graficznej obsługi procesu projektowania budowlanego, komunikacji międzybranżowej, z wykrywaniem kolizji włącznie i umiejscowieniem poszczególnych elementów budowlanych w harmonogramie prac na budowie (4D). Modułowa budowa sytemu pozwala również na traktowanie ArCADii jako zbioru samodzielnych programów obliczeniowo-graficznych przeznaczonych dla branż budowlanych (architektura, inżynieria, instalacje). System składa się z modułu START i modułów branżowych. Sercem całego systemu jest moduł START, pozwalający na zaprojektowanie bryły budynku i obiektowe oglądanie dowolnego projektu branżowego wykonanego w systemie ArCADia. Moduł START zawiera własny intuicyjny edytor graficzny (GRAF) lub alternatywnie pozwala na zainstalowanie systemu ArCA- Dia w charakterze nakładki na takie programy jak AutoCAD czy ArCADia-INTELLICAD. Posiadanie modułu ArCADia-START jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania modułów branżowych. Oczywiście do projektów branżowych niezbędne jest uprzednie wykonanie projektu architektonicznego. Możliwość tę zapewnia moduł ArCADia-START w połączeniu z modułem ArCADia-ARCHI- TEKTURA lub import danych poprzez interfejs IFC z takich programów, jak ArchiCAD, Allplan czy Revit. System ArCADia skutecznie wspomaga i koordynuje proces projektowania. ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA INSTALACJE C.O. INSTALACJE WOD-KAN INSTALACJE WENTYLACYJNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE GAZOWE 4 Przekazywanie bryły budynku interfejsem IFC z innych programów architektonicznych R3D3 Generator więźby dachowej ArCADia-TERMO Świadectwa i audyty

5 ArCADia ArCADia-START NOWA WERSJA Program ArCADia-START jest modułem podstawowym systemu ArCADia, niezbędnym do funkcjonowania modułów branżowych systemu. Jest jednocześnie w pełni funkcjonalnym, łatwym w obsłudze i intuicyjnym programem CAD, umożliwiającym obiektowe tworzenie dokumentacji budowlanej, zapis plików w formacie DWG i podgląd projektu w 3D. Podstawowe narzędzie graficzne dla szeroko rozumianej branży budowlanej. ArCADia-START umożliwia rysowanie obiektowe rzutów kondygnacji na płaszczyźnie, a trójwymiarowa bryła budynku jest generowana automatycznie wraz z możliwością podglądu 3D. Program udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania, takie jak np. ściany wielowarstwowe, okna, drzwi, pozwalając ponadto uzupełnić inteligentny rysunek o detale będące już zwykłą kreską. ArCADia-START może funkcjonować jako samodzielny program CAD lub alternatywnie jako nakładka na takie programy jak AutoCAD czy ArCA- Dia IntelliCad, stanowiąc w obydwu tych przypadkach niezbędną bazę do funkcjonowania modułów branżowych. możliwości PROGRAMU: ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU: Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu. Możliwość ustalenia wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji. Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji. RYSOWANIE:* Pasek poleceń umożliwiający wprowadzanie odpowiednich długości i kątów.. Rysowanie dowolnych elementów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów. Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie oraz funkcja odsuń. Dla każdego elementu możliwość przypisania grubości i koloru pisaka. Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu. Opcja zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol. Opis rysunku tworzony tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek SHX lub True Type. WPROWADZANIE PODKŁADÓW GEODEZYJ- NYCH:* Wprowadzanie podkładów rastrowych w popularnych formatach (m.in. jpg, bmp, tif, png) wraz z możliwością skalowania, przycinania, zmiany jasności, kontrastu i przenikania. ŚCIANY: Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian (definiowanie grubości i ilości warstw, ich typu, umiejscowienia osi, wskazania linii wprowadzania krawędzi lub osi). ArCADia-START Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: Komponenty budowlane i elementy budynku PN-EN 6946 oraz Materiały i wyroby budowlane PN-EN

6 ArCADia Automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni, możliwością wprowadzania potrzebnych informacji (numeru, nazwy, rodzaju podłoża, nazwy grupy, klasy przeciwpożarowej, itp.) OKNA I DRZWI: Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi. STROPY: Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji) lub po obrysie prostokąta. Możliwość definiowania typu (np. Teriva), warstw oraz wysokości posadowienia. Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów. KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia): Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia. Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w 3D. OBIEKTY: Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D. Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz. TEREN: Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych DWG. Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową. Przekształcenie tekstu na punkty wysokościowe terenu. ArCADia-START SCHODY: Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów z określeniem ilości stopni i zadawaniem wielkości spoczników. Wprowadzenie schodów zabiegowych na dowolnym rzucie. KOMINY: Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy. ELEMENTY POMOCNICZE: Osie modularne: Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją. Wymiarowanie: Dowolne wymiarowanie projektu. Zestawienia: Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji. Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami. Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF. Wszystkie wymienione funkcje są dostępne w przypadku, kiedy ArCADia-START działa jako program niezależny. * Opcje niedostępne w przypadku działania programu ArCADia-START w postaci nakładki (na program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD). OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-START W WERSJI 4.0 ArCADia-START ,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit

7 ArCADia ArCADia-ARCHITEKTURA NOWA WERSJA ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku. ArCADia-ARCHITEKTURA to program do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. ArCADia-Architektura jest rozszerzeniem programu ArCADia-START o specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in. takie jak: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import bryły obiektu z innych programów. MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: ŚCIANY: Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych. Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jednobądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów. Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni. OKNA I DRZWI SKRYPTOWE: Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego. Wprowadzanie drzwi łukowych pojedynczych i podwójnych. ArCADia-ARCHITEKTURA: Okna i drzwi specjalne ArCADia-ARCHITEKTURA: Ściany SŁUPY: Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału. OTWORY W ŚCIANIE: Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości). Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości. 7

8 ArCADia STROPY: Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu. Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny. Wprowadzanie okien i otworów w dachu. Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn). FUNDAMENTY: Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych. BRYŁA: Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element. Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania. Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny. ArCADia-ARCHITEKTURA: Okno specjalne SCHODY: Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego. Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem. DACHY: Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie). ArCADia-ARCHITEKTURA: Dachy ArCADia-ARCHITEKTURA: Bryła OBIEKTY: Import obiektów w formacie 3DS. Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu. ELEMENTY POMOCNICZE: Wymiarowanie: Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów). Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji. 8

9 ArCADia Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju. Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie, jak i przekroju. (Oprócz zapałki dostępna jest również chorągiewka z wykazem materiałów wskazanego elementu). Rendering: Przekrój: Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w przekroju. Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu. ArCADia-ARCHITEKTURA: Rendering Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach. Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.). Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia-ARCHITEKTURA, umożliwiające kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji. ArCADia-ARCHITEKTURA: Przekrój Wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju. Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem. Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu. Edycja bazy materiałów: Dostępność bazy materiałów normowych (wg PN-EN 6946 i PN-EN 12524) wraz z możliwością dowolnej modyfikacji poprzez dodawanie, zmianę i usuwanie elementów z biblioteki. Róża wiatrów: Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy. ArCADia-ARCHITEKTURA: Budynki 9

10 ArCADia Komunikacja z innymi systemami: Obiektowy import/eksport projektu w formacie IFC. Obiektowa wymiana danych z programem ArCon (przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku). ArCon-Wizualna Architektura ArCADia-ARCHITEKTURA Allplan Projekt wykonany w ArCADii-Architekturze widoczny jest jako trójwymiarowy projekt w ArConie, tak samo jak budynek narysowany w ArConie przenoszony jest jako pełen budynek do ArCADii-Architektury. Zapewnia to architektowi możliwość posługiwania się nie tylko zwykłymi liniami, lecz kompletnymi obiektami typu: ściana, okno czy drzwi. ArCADia- -Architektura posiada także możliwości przeniesienia obiektowego projektu w formacie IFC, czytanym między innymi przez programy Allplan, Revit i ArchiCAD. Oznacza to, że rzuty budynków zostaną przeniesione jako zbiór ścian, okien, drzwi, itp. elementów architektonicznych 3D, a nie linii, polilinii i okręgów. OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-ARCHITEKTURA W WERSJI 5.0 ArCADia-ARCHITEKTURA ,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit

11 ArCADia ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Program dedykowany jest projektantom instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Program ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE umożliwia szybkie i sprawne wykonanie rysunku instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokonanie niezbędnych przy projektowaniu obliczeń i sprawdzeń. Możliwości programu: Szybkie wykonanie rysunków instalacji elektrycznych wewnętrznych na rzutach architektonicznych budynków, począwszy od usytuowania tablic rozdzielczych, nadania im niezbędnych parametrów technicznych, rozmieszczenia gniazd, oświetleń i wypustów kablowych do połączenia źródeł zasilania z odbiornikami za pomocą kabli i przewodów. Po zaprojektowaniu instalacji program umożliwi przeprowadzenie na poszczególnych odcinkach zaprojektowanej sieci obliczenia prądów zwarciowych oraz mocy zwarciowej, obliczenia prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) oraz obliczenia spadków napięcia. Wygenerowanie bilansu mocy profesjonalnego dokumentu na temat zainstalowanych urządzeń. Wygenerowanie zestawienia materiałów wykorzystywanych w projekcie umożliwiającego tworzenie kosztorysów przy wycenie inwestycji. ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Plus to moduł rozszerzający program ArCADia- -INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Program służy do projektowania koryt, drabinek i kanałów kablowych. Umożliwia także komunikację z programem DIALux, który wykorzystywany jest do projektowania opraw oświetleniowych. Możliwości programu: Projektowania tras kablowych. Wymiana informacji dotyczących opraw oświetleniowych z programem DIALux. Obliczenia jednostkowe oraz procentowe wypełnienia przekroju trasy. OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WERSJI 1.3 ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.3 ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS ,- netto 420,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit 11

12 ArCADia ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ArCADia-INSTALACJE GAZOWE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji projektu wewnętrznej instalacji gazowej. Program ArCADia-INSTALACJE GAZOWE umożliwia obiektowe tworzenie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku oraz automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych i rozwinięć instalacji. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych. Moduł ArCADia-INSTALACJE GAZOWE przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji (sprawdzenie poprawności przyjętych średnic, kontrola zakresu spadku ciśnienia przed odbiornikami gazu) i stworzenia profesjonalnego raportu technicznego. możliwości programu: Wykonanie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku począwszy od zlokalizowania głównej szafki gazowej, nadania jej parametrów technicznych wraz z parametrami gazu, rozmieszczenia odbiorników gazu, urządzeń pomiarowych, przez ustalenie przebiegu rurociągów instalacji gazowej z ustaleniem miejsc montażu armatury odcinającej. Wygenerowanie rozwinięć i schematów obliczeniowych dla wszystkich ścieżek dopływu gazu do odbiorników wraz z możliwością jego uczytelnienia. Wyznaczenie obliczeniowego zapotrzebowania gazu dla budynku zasilanego gazem o dowolnych właściwościach palnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności. Po zaprojektowaniu graficznym instalacji gazowej oraz nadaniu parametrów technicznych wszystkim elementom, przeprowadzenie obliczeń całkowitej straty ciśnienia dla wszystkich ścieżek do odbiorników gazu oraz wyznaczenie ciśnienia minimalnego i maksymalnego przed odbiornikiem gazowym. Wygenerowanie raportów obliczeniowych zawierających odcinkowe straty ciśnienia OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-INSTALACJE GAZOWE W WERSJI 1.3 ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ,- netto gazu na poszczególnych odcinkach obliczeniowych z możliwością regulacji średnic odcinków. Wygenerowanie zestawień materiałów wykorzystanych w projekcie w celu umożliwienia wykonania przedmiaru do kosztorysów wyceniających inwestycję. Wymagania systemowe: ArCADia- -INSTALACJE GAZOWE Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit

13 ArCADia NOWY PRODUKT ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektu przyłącza gazowego wraz z zewnętrzną instalacją gazową. Program kierowany jest zarówno do projektantów sieci i instalacji gazowych jak i do wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. Program ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE umożliwia obiektowe tworzenie rysunków elementów przyłącza gazowego i zewnętrznej instalacji gazowej (zlokalizowanej poza budynkiem lub grupą budynków). Projektowanie może być realizowane na rzutach zagospodarowania przestrzennego w postaci podkładów geodezyjnych lub na wykonanych własnych rysunkach przedstawiających istniejącą lub projektowaną sieć. Program daje możliwość automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych oraz profili podłużnych przebiegu rurociągów wraz z obiektami instalacji. Program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji w zakresie prawidłowego doboru średnic rurociągu oraz wyznaczenia spadku ciśnień na odcinkach obliczeniowych. Program udostępnia także bazę do sporządzania kosztorysu poprzez kompleksowe zestawienie podstawowych materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji gazowej zewnętrznej. możliwości programu: Wykonywanie rysunków instalacji gazowych zewnętrznych w zakresie przebiegu rurociągów, armatury odcinającej i lokalizacji, wymiarów szafek gazowych wolnostojących i naściennych. Tworzenie profili i schematów obliczeniowych. Wyznaczanie przepływu gazu na odcinkach ciągów instalacji gazowej zewnętrznej. Obliczanie spadków ciśnienia na ciągach instalacji gazowej zewnętrznej. Dokonywanie sprawdzenia poprawności zaprojektowanej instalacji gazowej. Generowanie raportów obliczeniowych. Automatyczne generowanie legendy symboli wykorzystanych w projekcie. Generowanie zestawień ilościowych materiałów wykorzystanych w projekcie. Przekazywanie materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji gazowej wraz z armaturą. ArCADia- -INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE W WERSJI 1.3 ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE ,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit 13

14 ArCADia ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE NOWY PRODUKT ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektu instalacji kanalizacyjnej na podkładach architektoniczno-budowlanych. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych. ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE pozwala na zaprojektowanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanalizacji technologicznej (odprowadzającej wody deszczowe z dachów obiektów budowlanych). Użytkownik ma możliwość zaprojektowania instalacji kanalizacyjnej ze względu na prowadzone ścieki: ścieki socjalno-bytowe, wody opadowe z dachu (dla lokalizacji rur spustowych w budynku lub przy konieczności prowadzenia rur odpływowych pod posadzką budynku) oraz ścieków technologicznych (np. zawierających substancje tłuszczowe). Użytkownik ma także możliwość doboru materiałów potrzebnych do budowy rurociągów oraz innych elementów sieci. Rysunki rzutów mogą być wykonywane na podkładach architektoniczno-budowlanych w formacie plików rastrowych lub wektorowych. Na wstępie użytkownik lokalizuje piony dla grupy odbiorników z możliwością zdefiniowania odsadzek (przejść pod stropami), sposobu wentylacji pionów i połączeń pionów. W tym celu wprowadzana jest grubości stropów, wysokość kondygnacji (w przypadku pracy na podkładach wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA dane o geometrii budynku będą generowały się automatycznie). Program umożliwia także zdefiniowanie przepustów przez strop oraz przejść przeciwpożarowych. W dalszej części procesu projektowego konieczne jest nadanie parametrów charakterystycznych wszystkim odbiornikom ścieków, tj. obliczeniowych współczynników odpływu (zależnych od wyboru systemu instalacji kanalizacyjnej) oraz minimalnych średnic odpływu. W przypadku instalacji kanalizacyjnej deszczowej i technologicznej ilości odprowadzanego medium będą obliczane na podstawie powierzchni odwadnianej lub będą wpisywane przez użytkownika na podstawie parametrów odpływu z urządzeń technologicznych. Użytkownik ma możliwość zaprojektować podłączenia urządzeń do pionu i na tej podstawie zdefiniować obciążenia hydrauliczne, co z kolei pozwoli na wyznaczenie średnicy pionu. Następnie należy wrysowywać na rzutach przebieg rurociągów kanalizacyjnych podposadzkowych. W tym celu ma do dyspozycji odpowiednie formaty linii w celu rozróżnienia graficznego rurociągów. Przy rysowaniu odcinka kanalizacji obliczana jest wielkość przepływu na podstawie ilości urządzeń odprowadzających ścieki do tego odcinka. Użytkownik może definiować sposób połączeń odcinków (trójnik z uwzględnieniem kąta połączenia, studzienka połączeniowa). Program umożliwia definiowanie obiektów na odcinkach poziomych (czyszczaki, rewizje, studzienki, separatory, klapy burzowe oraz przepady). Udostępnia także wybór sposobu przejścia w obrębie ław fundamentowych i zastosowanie różnych rodzajów rur osłonowych. Na podstawie zadanych spadków, wyznaczonych średnic oraz danych o ławach fundamentowych i innych obiektach na sieci, program generuje profil podłużny instalacji. Na tak wygenerowanym profilu istnieje możliwość dodefiniowania poszczególnych parametrów, tj. spadku rury czy jej średnicy, co zostanie uwzględnione w modelu ogólnym kanalizacji. Na podstawie informacji o ilości podłączonych urządzeń do pionu oraz o systemie kanalizacji jest generowane rozwinięcie pionu. Istnieje jednak możliwość wprowadzania pewnych modyfikacji (szczególnie kolejności podłączeń). 14

15 ArCADia Możliwości programu: Nadanie informacji charakterystycznych odbiornikom ścieków sanitarnych i opadowych. Zdefiniowanie podejść pod urządzenia odbierające ścieki i wody deszczowe. Ustalenie na wszystkich rzutach (kondygnacjach) lokalizacji pionów kanalizacyjnych i rur spustowych. Ustalenie podejść pod odbiorniki. Ustalenie przebiegu rurociągów odpływowych podposadzkowych, podstropowych, miejsc połączeń rurociągów i sposobu realizacji połączeń. Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości. Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków. Tworzenie profili rurociągów podposadzkowych z zaznaczeniem skrzyżowań. Tworzenie rysunków rozwinięć pionów kanalizacyjnych i rur spustowych. Dokonywanie sprawdzenia poprawności zaprojektowanej instalacji kanalizacyjnej. Generowanie raportów obliczeniowych. Automatyczne generowanie legendy symboli wykorzystanych w projekcie. Generowanie zestawień ilościowych materiałów wykorzystanych w projekcie. Przekazywanie materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji kanalizacyjnej wraz z jej elementami do takich programów kosztorysowych, jak Ceninwest czy Norma. Po wykonaniu obliczeń oraz doborze średnic projektant może wprowadzić dodatkowe korekty i ponownie wykonać obliczenia. W przypadku błędu projektanta program wygeneruje ostrzeżenie i poda parametry graniczne. Po całkowitym zaprojektowaniu instalacji kanalizacyjnej i potwierdzeniu prawidłowości projektu użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu obliczeniowego wraz z zestawieniem materiałów. Raport obejmuje obliczenia hydrauliczne pionów i odcinków odpływowych. W zestawieniach materiałowych uwzględniany jest cały rurociąg oraz wszystkie obiekty wraz z parametrami charakterystycznymi. ArCADia- -INSTALACJE KANALIZACYJNE OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE W WERSJI 1.0 ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit 15

16 ArCADia ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Program dedykowany jest przede wszystkim dla projektantów sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE umożliwia obiektowe tworzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego sieć począwszy od transformatora niskiego napięcia do tablicy rozdzielczej w budynku. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów. Możliwości programu: Szybkie sporządzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego, a także wykonanie własnego przedstawiającego sieć rysunku - począwszy od transformatora, a skończywszy na tablicy rozdzielczej w budynku. Możliwość projektowania sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych. Szybkie i sprawne wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego do obiektów budowlanych oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego np. oświetlenia dróg, ulic, parkingów, itp. Na każdej projektowanej linii użytkownik ma możliwość doboru aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć i przeciążeń, wykorzystując przy tym bibliotekę urządzeń zabezpieczających lub tworząc własne. Bogata biblioteka obiektów oraz możliwość definiowania własnych elementów, które usprawniają proces projektowania. Przeprowadzenie wszystkich podstawowych obliczeń sieci. Generowanie profesjonalnej dokumentacji technicznej. Generowanie zestawień materiałów wykorzystanych w projekcie w celu umożliwienia wykonania przedmiaru do kosztorysów wyceniających inwestycję. ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE W WERSJI 1.3 ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE ,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit

17 ArCADia ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Program dedykowany jest przede wszystkim projektantom sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE służy do projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Dzięki połączeniu z bazą rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych użytkownik może dobrać szczegółowo dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Program pozwala na rysowanie dowolnych układów rozgałęzionych posiadających dowolną ilość źródeł i jeden koniec. Profile sieci w ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE tworzone są automatycznie na podstawie narysowanej geometrii sieci. MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych. Dobór średnic dla kanałów ciśnieniowych. Dobór urządzeń typu osadnik, studzienka, wpust, przepompownia. Rysowanie tras sieci wybranymi typoszeregami producenta. Podstawowe kształtki, armatura i uzbrojenie kanalizacyjne. Inteligentne okna dialogowe pozwalające na dobranie wszystkich parametrów obiektu. Automatyczne generowanie profilów podłużnych wraz z podziałem na główną magistralę i profile pomocnicze. Tworzenie rysunków szczegółowych dobranych studzienek, wpustów. Generowanie raportów obliczeniowych. Generowanie zestawień elementów. Generowanie współrzędnych x,y wybranej sieci. OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE W WERSJI 1.3 ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE ,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit 17

18 ArCADia ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE NOWA WERSJA ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE to program do tworzenia profesjonalnej dokumentacji branżowej w zakresie obiektowego projektowania zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych oraz miedzianych). Dedykowany jest przede wszystkim projektantom zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych, a także firmom projektowo-wykonawczym zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz wszystkim osobom związanym z branżą telekomunikacyjną. ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE to program do tworzenia profesjonalnej dokumentacji branżowej w zakresie obiektowego projektowania zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych oraz miedzianych). Jest to kolejny moduł branżowy systemu ArCADia i, jak wszystkie poprzednie moduły, może funkcjonować także jako nakładka na programy AutoCAD lub ArCADia- -IntelliCAD. Użytkownik korzystający z programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ma możliwość szybkiego stworzenia rysunków zewnętrznych sieci teletechnicznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego istniejącą lub projektowaną sieć w zakresie jej pasywnych składników. Ze względu na specyfikę projektowania zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych (konieczność budowy lub rozbudowy teletechnicznej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągów kablowych, istniejących bądź projektowanych linii napowietrznych, przebudowy istniejących kabli) zakres programu obejmuje projektowanie kabli światłowodowych i miedzianych w powiązaniu z wyżej wymienionymi elementami sieci. Skierowanie programu do projektantów zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych nie wyklucza możliwości przeznaczenia programu dla firm projektowowykonawczych zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci telekomunikacyjnych, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz do wszystkich osób związanych z branżą telekomunikacyjną. Program udostępnia bazę do sporządzenia kosztorysu poprzez kompleksowe zestawienie podstawowych materiałów wykorzystanych przy budowie sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem kabli i osprzętu do zakończenia kabli światłowodowych oraz miedzianych w obiektach końcowych. Tak wygenerowane zestawienia mogą być za pomocą jednego kliknięcia myszy przekazane do takich programów kosztorysowych, jak Ceninwest czy Norma. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów. Oprócz możliwości sprawnego wykonania rysunków i schematów program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania sieci. Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w niniejszej aplikacji wraz z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci jest perfekcyjnym narzędziem do tworzenia projektów sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem kabli światłowodowych i miedzianych. Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE umożliwia projektowanie zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych na trasie: przełącznica początkowa (zakończenie kablowe początkowe: przełącznica, szafa zewnętrzna, skrzynka kablowa) trasa linii telekomunikacyjnej przełącznica końcowa (zakończenie kablowe końca linii: przełącznica, szafa zewnętrzna, skrzynka kablowa, zakończenie kabli w budynku), jak również dowolnej konfiguracji sieci z rozbiciem jej na wybrane elementy składowe. 18

19 ArCADia możliwości programu: Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągu kablowego. Projektowanie linii napowietrznej. Projektowanie kabli światłowodowych i miedzianych (w tym również kabli informatycznych bądź koncentrycznych) z wykorzystaniem projektowanej lub zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu. Generowanie raportów obliczeniowych, takich jak analiza tłumienia, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej. Generowanie schematów przebiegu kabli, schematu kanalizacji pierwotnej, rurociągu kablowego, zestawienia materiałów projektu bądź wybranej relacji. Raport wybranego obiektu lub grupy obiektów. Eksport zestawienia materiałów do programów kosztorysowych. ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE Program zapewnia pełną możliwość wyboru rozpoczęcia, jak i zakończenia pracy w dowolnym miejscu sieci. Program może być więc użyty do projektowania jedynie kanalizacji kablowej pierwotnej, studni kablowej bądź odcinka rurociągu kablowego. Ze względu na wymaganą kolejność budowy nowej lub rozbudowy istniejącej sieci (najpierw należy wybudować rury osłonowe kanalizacji bądź rurociągu kablowego, a dopiero później umieszczać w nich kable, bądź też wybudować sieć napowietrzną) jedynym ograniczeniem dla zaprojektowania kabli telekomunikacyjnych jest wcześniejsze zdefiniowanie wyżej wymienionych elementów składowych sieci. Przy projektowaniu linii kablowych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego projektant ma możliwość szybkiego uzyskania wykazu współrzędnych geodezyjnych (w postaci raportu RTF) w punktach kluczowych sieci (zagięcie linii, studnia kablowa, słup linii napowietrznej, zasobnik kablowy). Program przewiduje również możliwość wykonania podstawowych obliczeń oraz wygenerowania raportów i sprawdzeń dla projektowanych elementów sieci. OPISANA WYŻEJ FUNKCJONALNOŚĆ DOTYCZY PROGRAMU ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE W WERSJI 2.0 ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ,- netto Wymagania systemowe: Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), karta graficzna kompatybilna z OpenGl 1.5, napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit 19

20 INTELLICAD ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL profesjonalna dokumentacja techniczna ArCADia-INTELLICAD to pakiet programów wspomagający projektowanie 2D i 3D, w skład którego wchodzą program INTELLICAD oraz ArCADia-START. Pakiet ArCADia- -IntelliCAD kierowany jest do wszystkich osób wykonujących dokumentację techniczną w formie elektronicznej. W szczególności dedykowany jest branży budowlanej. Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych (DWG) do złudzenia przypomina program AutoCAD. Program jest dostępny w trzech odmianach (Premium, Professional, Professional+), umożliwiając Klientom dopasowanie go do własnych potrzeb i aktualnych zadań projektowych. Firma ArCADiasoft jest członkiem konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA) - jedynego właściciela praw autorskich do kodów źródłowych programu IntelliCAD. Członkostwo firmy ArCADiasoft w konsorcjum ITC gwarantuje naszym Klientom rozwój i ciągłą aktualizację programu. możliwości programu: FUNKCJE: Tworzenie rysunków 2D i 3D poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów z możliwością czytania brył ACIS. Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG. Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i True Type). Wymiarowanie: liniowe i kątowe, możliwość definiowania własnych stylów. Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku. Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych. Eksport do pliku PDF. ArCADia-INTELLICAD: Tworzenie rysunków 2D i 3D ArCADia-INTELLICAD: Projektowanie 3D 20

21 INTELLICAD Narzędzia umożliwiające precyzyjne projektowanie: Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe. Automatyczne rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii. Funkcje Napraw i Testuj sprawdzające uszkodzone rysunki. Poruszanie się po projektach, ich wizualizacja, możliwa jest dzięki wszystkim trybom zoom, regeneracji i panoramowaniu rysunku oraz dynamicznemu obrotowi obiektów 3D. Obsługa formatu DWG: ArCADia-INTELLICAD obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji rysunki wykonane np. w programie AutoCAD są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń. Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do Odczyt obiektów w formacie programu Auto- CAD ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD: Linia komend i ich wywoływanie, pełna zgodność formatów plików (DWG, DWF, DWT i DXF). Praca na warstwach. Eksplorer analogiczny do Design Center. Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. Style wymiarowania i tekstu. Uchwyty, atrybuty, kreskowania. Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania ortogonalnego (ORTO), itp. Możliwość importu linii oraz stylów wymiarowania. Pełna personalizacja programu: Modyfikacja menu górnego, pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych. Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru i wielkości krzyża nitek, itp. Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku. Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS. ArCADia-INTELLICAD: Projektowanie 2D ArCADia-INTELLICAD: Projektowanie 3D ArCADia-INTELLICAD: Elementy architektoniczne ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE programu: Wprowadzanie ścian jedno- i wielowarstwowych, wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych typów z odwzorowaniem najczęściej używanych wypełnień i warstw. Definiowanie grubości i ilości warstw, umiejscowienia osi, wskazywanie linii wprowadzania (krawędź lub oś) oraz zadawanie priorytetów dla połączeń ścian w węzłach. 21

22 INTELLICAD Automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni użytkowej i rzeczywistej. Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi. Zakładanie stropów poprzez automatyczne wykrycie obrysu kondygnacji. Stropy mogą mieć przypisane dowolne warstwy podłogi i sufitu. Wprowadzenie schodów jedno-, wielobiegowych i zabiegowych. Wysokość schodów automatycznie wykrywa wysokość kondygnacji i wycina otwór w stropie. Wprowadzanie kominów i szachtów kominowych. Wbudowana biblioteka obiektów pozwala na uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D i trójwymiarowe elementy wyposażenia. Automatyczne tworzenie zestawień pomieszczeń i wykazu stolarki okiennej i drzwiowej modyfikowanych wraz ze zmianami na rzucie. Eksport zestawień do pliku RTF. ArCADia-INTELLICAD Premium: Wczytywanie obrazów rastrowych ArCADia-INTELLICAD Professional+: Rendering i modelowanie brył ACIS Dostępne wersje programu: Premium podstawowa wersja programu zawierająca opisane powyżej funkcje. Professional zawiera funkcjonalność wersji Premium oraz dodatkowo możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu. Stworzony wirtualny model przestrzenny projektu przedstawiony jest z różnymi materiałami nałożonymi na poszczególne płaszczyzny, rozróżniając powierzchnie gładkie od chropowatych, szyby od luster, powierzchnie oświetlone od zacienionych, określając punkt obserwacji, zakres widzenia i pozycje oświetlenia. Professional+ zawiera funkcjonalność wersji Professional oraz dodatkowo możliwość tworzenia i pełnej edycji brył ACIS. Pliki ACIS są oparte na formacie modelowania brył opracowanym przez Spatial Technology Inc. Pozwala to na precyzyjną pracę z pełnymi bryłami, przenikanie, sumy, różnice, itp. oraz na import i eksport plików w formacie SAT. Wymagania systemowe: ArCADia-IntelliCAD 2009 SE Premium PL ArCADia-IntelliCAD 2009 SE Professional PL ArCADia-IntelliCAD 2009 SE Professional+ PL ,- netto 1.240,- netto 1.498,- netto Pentium IV (zalecane PIV D), 256 MB RAM (zalecane min MB), napęd DVD-ROM, około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację, system Windows XP 32-bit PL, Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit

23 TERMO ArCADia-TERMO Złoty Medal BUDMA 2009 Laureat XX Edycji Konkursu Teraz Polska NOWA WERSJA ArCADia-TERMO to program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego, audytu remontowego oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło w budynku. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla certyfikatorów oraz audytorów energetycznych. ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej wymaganej w projekcie budowlanym przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, a także przy transakcjach najmu oraz sprzedaży budynków lub lokali, audytu energetycznego do oceny zakresu i parametrów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w celu uzyskania dofinansowania (premia termomodernizacyjna), audytu remontowego przy ubieganiu się o premię remontową oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z rzutu architektonicznego użytkownik programu w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi. DANE WEJŚCIOWE Projekt wykonany w programie ArCADia-INTELLICAD Dane przejęte do programu ArCADia-TERMO ArCADia-TERMO może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w wielu konkursach. Program, jako jedyny na rynku, zdobył Złoty Medal Międzynarodowych Targów BUD- MA oraz uzyskał Godło TERAZ POLSKA. Program także zdobył nominację w konkursie Łódź Proponuje-Innowacyjni i Kreatywni Innowacyjny Produkt, a po pozytywnym przejściu testów od firmy Microsoft otrzymał prawo do użycia logo Certified for Windows Vista. MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. Obliczenie audytu energetycznego i remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN B 03406:2001 i PN EN 12831:

2 l KATALOG OPROGRAMOWANIA

2 l KATALOG OPROGRAMOWANIA 2013 2 l KATALOG OPROGRAMOWANIA INTERsoft PARTNER 3 Rodzina programów ArCADia System ArCADia 4 ArCADia-START 5 ArCADia-ARCHITEKTURA 7 ArCADia-SŁUP 9 ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 10 ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 9 2.1. Witamy w programie ArCADia... 10 2.2. Rysunki przykładowe...

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE

ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2015-01-26 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis treści 1. Spis treści... 1 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Wersja 4 InstalSoft Rev. 2008-05-20 http://www.instalsoft.com.pl;

Bardziej szczegółowo

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2015-01-26 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie...7

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury ArCADia-TERMO Złoty Medal BUDMA 2009 Laureat XX Edycji Konkursu Teraz Polska ArCADia-TERMO to program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji programu CAD Decor PRO

Opis funkcji programu CAD Decor PRO Opis funkcji programu CAD Decor PRO www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MANAGER PROJEKTÓW... 3 PODSTAWOWE OPERACJE NA ELEMENTACH... 3 ZAAWANSOWANE OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://pl.fotolia.com. Roboty malarskie. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań MODUŁ. Kurs: Roboty malarskie

Źródło: http://pl.fotolia.com. Roboty malarskie. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań MODUŁ. Kurs: Roboty malarskie Źródło: http://pl.fotolia.com KURS Roboty malarskie MODUŁ Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 1 4 Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 4.1 Działanie programów do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 ArCADia-TERMO Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 Spis Treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis Treści 1 Spis Treści... 2 2 Wprowadzenie... 9 3 Zakres merytoryczny... 11 3.1 Wstęp... 12 3.2

Bardziej szczegółowo

Allplan Inżynieria. Przegląd możliwości programu. Efektywność Pracy. Oszczędność Czasu Projektowania

Allplan Inżynieria. Przegląd możliwości programu. Efektywność Pracy. Oszczędność Czasu Projektowania Przegląd możliwości programu Allplan Inżynieria Allplan Inżynieria to oprogramowanie dla każdego inżyniera, który chce zminimalizować czas potrzebny do stworzenia dokumentacji projektowej. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor. Tooling

Autodesk Inventor. Tooling Autodesk Inventor Tooling 1 Sprawdź w praktyce swój projekt, zanim zostanie zbudowany. Linia produktów Autodesk Inventor zapewnia rozbudowany i elastyczny zestaw oprogramowania do trójwymiarowego projektowania

Bardziej szczegółowo

Allplan Architektura. Szybki start

Allplan Architektura. Szybki start Allplan Architektura Szybki start 1 Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku...

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku... Lipiec 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do Autodesk Inventor Trójwymiarowe projektowanie

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania:

Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania: Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania: 1. Opracowanie metodologii (know-how) zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną uwzględniającej aspekty finansowe oraz zorientowanej na optymalizację wykorzystania

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo