Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów jest finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów jest finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ, PN-130/15/AR Opis przedmiotu zamówienia na druk oraz dostawę materiałów edukacyjnoinformacyjnych w ramach realizacji zadania Prewencja Pierwotna Nowotworów, Umowa z MZ na realizację zadania Prewencja Pierwotna Nowotworów, zadanie 1,3 Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów jest finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. 1. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1.1. druk materiałów edukacyjnych w nakładzie określonym przez Zamawiającego 1.2. dostawa publikacji pod wskazane adresy zgodnie z wytycznymi. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące druku materiałów edukacyjnych: 2.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w formacie zamkniętych plików PDF, niemniej dopuszcza możliwość wprowadzenia ewentualnych korekt do treści i grafiki, które przekaże Wykonawcy Przed ostatecznym wydrukiem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego próbny wydruk materiałów do akceptacji Zadaniem Wykonawcy będzie wprowadzenie wszelkich zmian do treści, które zostaną przedstawione przez Zamawiającego W przypadku konieczności dokonania zmian w publikacji Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi do treści. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania treści zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego uwagami oraz przestrzegania zasad graficznych uwzględnionych w wyżej wymienionym dokumencie. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy materiałów edukacyjnych: 3.1. Dostawa materiałów edukacyjnych będzie dokonywana pod wskazane adresy (17 ośrodków na terenie Polski). W Załączniku nr 1 przedstawiona jest wstępna lista

2 ośrodków. Ostateczna lista adresowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy wskazaną liczbę egzemplarzy w określonym przez Zamawiającego terminie oraz na wskazany adres dostawy, po uprzednim skontaktowaniu się z Odbiorcą materiałów co do terminu Materiały edukacyjne zostaną spakowane w paczki z założeniem, że w każdej paczce danego materiału (każdej ulotki, plakatu, broszury etc.) jest dokładnie taka sama liczba sztuk Paczki zostaną jasno oznakowane. Na każdej paczce publikacji musi znaleźć się czytelna informacja z tytułem publikacji i liczbą sztuk w danej paczce. W przypadku ulotek, na każdej paczce zostanie przyklejona ulotka informująca, jakie ulotki znajdują się w paczce Publikacje będą dostarczane na paletach Materiały zostaną zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi Materiały zostaną ułożone na paletach w taki sposób, aby łatwo można było je policzyć w trakcie dokonywania odbioru Po dokonaniu dostawy Wykonawca zobowiązuje się do otrzymania poświadczenia liczby otrzymanych materiałów przez osobę reprezentującą Odbiorcę wskazanego na liście adresowej poprzez podpisanie protokołu odbioru (Załącznik nr 2) Numery telefonów wraz z nazwiskami osób do kontaktów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 4. Koszty druku i dostawy materiałów edukacyjnych 4.1. Koszty druku i dostawy materiałów edukacyjnych zostaną pokryte przez Zamawiającego po dostarczeniu wszystkich materiałów, na podstawie wystawionej faktury oraz poświadczonych podpisami Odbiorców protokołów odbioru ze wszystkich wskazanych do dostawy ośrodków. 5. Informacje techniczne dotyczące druku materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach Zadania Prewencja pierwotna nowotworów

3 5.1. Wydawnictwo nr 1 Europejski Kodeks Walki z Rakiem (wersja skrócona, dodruk) ISBN: Format: A4 (210 x 297 mm) Liczba stron: środek: 24 okładka: 4 strony Kolorystyka: środek: 2+2 okładka: 4+0, folia mat Papier: środek: 90g, kreda mat okładka170g, kreda mat Oprawa zeszytowa na dwie klamry Druk z gotowego pliku pdf Nakład: egz. Dystrybucja: 2000 sztuk x 16 ośrodków sztuk Centrum Onkologii 5.2. Wydawnictwo nr 2 komiks dla dzieci Kodeks Zdrowego Życia (dodruk) ISBN: Format: A4 (210 x 297 mm) Liczba stron: środek: 20 (w układzie dwułamowym) okładka: 4 strony Kolorystyka: środek: 4+4 okładka: 4+4 Papier: środek: offset 120g lub wariantowo kreda mat 115g okładka: karton 250g Oprawa broszurowa szyta drutem Druk z gotowego pliku pdf Nakład: egz.

4 Dystrybucja: 2000 sztuk x 16 ośrodków sztuk Centrum Onkologii 5.3. Wydawnictwo nr 3 komiks dla młodzieży Kodeks Zdrowego Życia (dodruk) ISBN: Format: A4 (210 x 297 mm) Liczba stron: środek: 24 okładka: 4 strony Kolorystyka: środek: 4+4 okładka: 4+4 Papier: środek: offset 120g lub wariantowo kreda mat 115g okładka: karton 250g Oprawa broszurowa szyta drutem Druk z gotowego pliku pdf Nakład: egz. Dystrybucja: 2000 sztuk x 16 ośrodków sztuk Centrum Onkologii 5.4. Wydawnictwo nr 4 ulotka Dlaczego warzywa i owoce są cenne dla zdrowia? (dodruk) Format: A5 czterostronna (A4 składane do A5) Kolorystyka: 4+4 Papier: kreda mat 200g Druk z gotowego pliku pdf Nakład: egz. Dystrybucja: 800 sztuk x 16 ośrodków sztuk Centrum Onkologii 5.5. Wydawnictwo nr 5 ulotka Jak chronić się przed rakiem? (dodruk) Format: A5 czterostronna (A4 składane do A5) Kolorystyka: 4+4 Papier: kreda mat 200g

5 Druk z gotowego pliku pdf Nakład: egz. Dystrybucja: 800 sztuk x 16 ośrodków sztuk Centrum Onkologii 5.6. Wydawnictwo nr 6 ulotka Czy wiesz, że otyłość (dodruk) Format: A5 czterostronna (A4 składane do A5) Kolorystyka: 4+4 Papier: kreda mat 200g Druk z gotowego pliku pdf Nakład: egz. Dystrybucja: 800 sztuk x 16 ośrodków sztuk Centrum Onkologii 5.7. Wydawnictwo nr 7 ABC rzucania palenia (dodruk) Format: A5 czterostronna (A4 składane do A5) Kolorystyka: 4+4 Papier: kreda mat 200g Nakład: egz. Dystrybucja: 800 sztuk x 16 ośrodków sztuk Centrum Onkologii 5.8. Wydawnictwo nr 8 plakat Rusz się po zdrowie (dodruk) Format: A2 Papier: 200g, kreda, błysk Kolorystyka: 4+0 Druk z gotowego pliku PDF Nakład: egz. Dystrybucja: 60 szt. x 16 ośrodków plus 40 szt. dla Centrum Onkologii Kolportaż zgodnie z adresami przedstawionymi poniżej ( wstępna lista ośrodków do dystrybucji materiałów) Osoba kontaktowa Nazwa ośrodka Ulica Kod Miasto

6 Dolnośląskie Centrum Onkologii Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia (budynek D ) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Dział Organizacji i Marketingu Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Centrum Onkologii-Instytut SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego WOK Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii, Podkarpacki Rejestr Nowotworów Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Dział Organizacji i Nadzoru Pl. Hirszfelda Wrocław ul. Romanowskiej 2 ul. dr K. Jaczewskiego 7 ul. Walczaka ul. Pabianicka Al. Solidarności Bydgoszcz Lublin Gorzów Wlkp. Łódź Tarnów ul. Roentgena Warszawa ul. Katowicka 66A Opole ul. Szopena Rzeszów ul. Ogrodowa Białystok Szpitale Wojewódzkie w gdynii ul. Powstania Gdynia

7 Sp. z o.o. Styczniowego 1 Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Świętokrzyskie Centrum Onkologii Dział Promocji i Profilaktyki Onkologicznej Samodzielny Publiczny ZOZ MSW Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Rejestr Nowotworów Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów (pokój D009) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi ul. Wybrzeże Armii Krajowej Gliwice ul. Artwińskiego Kielce ul. Wojska Polskiego Olsztyn ul. Garbary Poznań ul. Strzałowska Szczecin

8 Załącznik nr 2 do umowy nr../2015 Wzór protokołu odbioru materiałów edukacyjno-informacyjnych.. miejscowość, data 1. Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Wawelska 15 B, w imieniu którego odbioru dokonuje:. niniejszym potwierdza wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę:. reprezentowanego przez:. zgodnie z umową nr 2. Zamawiający potwierdza wykonanie przedmiotu umowy w zakresie druku zgodnie z załączoną specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do umowy. 3. Oświadczamy, że zamówienie w zakresie kolportażu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, zostało zrealizowane z należytą starannością. 4. W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2-3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu. 5. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2-3 niniejszego protokołu:

9 ... Wykonawca Zamawiający Załącznik nr 3 do umowy nr../2015 Wzór protokołu odbioru materiałów edukacyjno-informacyjnych.. miejscowość, data Wykaz odebranych materiałów: Lp. Nazwa materiału Liczba sztuk 1. Europejski kodeks walki z rakiem (wersja skrócona) 2. Komiks dla dzieci Kodeks zdrowego życia 3. Komiks dla młodzieży Kodeks zdrowego życia 4. Ulotka Dlaczego warzywa i owoce są cenne dla zdrowia? 5. Ulotka Jak chronić się przed rakiem? 6. Ulotka Czy wiesz, że otyłość 7. Ulotka ABC rzucania palenia

10 8. Plakat Rusz się po zdrowie Podpis Dostawcy.. Podpis Odbiorcy...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia.

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia. Załącznik 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk, oprawę, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn. 10.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn. 10.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Numer sprawy IBnGR/WSRMJUPiJŻ/11/2014 Gdańsk, dn. 10.12.2014 Dot.: wykonania druku publikacji Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy na wydruk podręcznika metodologicznego opracowanego w ramach projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych Gdańsk, dnia 25.01.2013 r. Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych I. Zamawiający Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29, NIP 583-288-72-98,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy U M O W A nr /2013 zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych, druków promocyjnych oraz publikacji wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przetargu na usługę wydawniczą w zakresie przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji). I. Informacje o Zamawiającym. Muzeum

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

(dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

(dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel. 22 766 40 78 (79), faks 22 766 40 84 www.legionowo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług graficznych dot. projektowania materiałów

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmy) (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY

... (pieczęć firmy) (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1...... (pieczęć firmy) (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Toruń, 01 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 Warszawa 2013-05-02 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do SIWZ. Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Formularz nr 1 do SIWZ. Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Formularz nr 1 do SIWZ Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 OFERTA CENOWA W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo