Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia."

Transkrypt

1 Poradnictwo rodzinne dla przyszłych rodziców oraz rodziców dzieci do 13 roku życia. Przygotowanie: Karolina Figlewska Agata Koprowska Anna Sobolewska Słuchaczki KPSS w Toruniu Toruń, 2014 r. 1

2 SPIS TREŚCI I. ODDANIE DZIECKA DO ADOPCJI Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Zgoda w szpitalu Okno życia Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 9 II. PORADNICTWO DLA DZIEWCZĄT I KOBIET W CIĄŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej OBSŁUA TELEFONICZNA Adopcyjny Telefon Zaufania Telefon Zaufania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Telefon Zaufania Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu 10 III. KRZYSY W RODZINIE Ośrodek PCK Centrum Pielęgnacji CARITAS Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół ds. Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenie AZYL 12 IV. ZABURZENIAROZWOJU Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Filia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży Towarzystwo Autyzmu w Toruniu - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2

3 dla Osób z Autyzmem i o Cechach Autyzmu w Toruniu Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu Ośrodek psychoterapii Remedis Pro 17 V. POMOC DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę Polski Związek Głuchych Polski Związek Niewidomych 20 VI. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Toruniu Świetlica środowiskowa Dzieciom Starówki prowadzona przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom Ognisko Wychowawcze przy Toruńskim Centrum Caritas im. bł. M. Marii Karłowskiej Ognisko Wychowawcze im. Teresy Kierocińskiej przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej Ognisko Wychowawcze dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Patologicznych i Wielodzietnych przy Stowarzyszeniu Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi pn.: Oratorium im. Ks. B. Markiewicza Ognisko Wychowawcze przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny Świetlica środowiskowa przy Stowarzyszeniu Opiekuńczo Wychowawczym Świetlica środowiskowa przy Oddziale Parafialnym Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Antoniego Świetlica środowiskowa przy Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczym im. Św. Franciszka Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Toruniu Świetlica środowiskowa przy Miejskiej Instytucji Kultury 3

4 Dom Muz Świetlica środowiskowa przy Klubie Jantar Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo Świetlica środowiskowa przy Klub Rubin Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo Świetlica środowiskowo terapeutyczna przy Klubie Kameleon Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Świetlica środowiskowo terapeutyczna przy Klubie Sobótka Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie Świetlica socjoterapeutyczna Pączek przy Stowarzyszeniu Zdrowa Rodzina 23 VII. TELEFONY ZAUFANIA Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Telefon zaufania dla osób poszukujących pomocy Internetowe Centrum Pomocy Telefon Zaufania AIDS Adopcyjny Telefon Zaufania Telefon Zaufania Pogotowie Makowe (dotyczy problemów z narkotykami) Pomarańczowa Linia 24 VIII. GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW Konsultacje rodzicielskie Fundacja Daj Szansę Instytut terapeutyczny Rodzicownia Doula 25 IX. UZALEŻNIENIA Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Zdrowa Rodzina" Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział w Toruniu Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin 35 4

5 Grupa "AA" (Anonimowych Alkoholików) Grupa "AA" - "Odwaga" Klub Abstynenta "Flisak" "Zdrowa Rodzina" Wojewódzki Ośrodek Leczenia Odwykowego Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Klub Abstynenta (przy Klubie Jantar) 36 5

6 Poradnik skierowany jest zarówno do przyszłych rodziców, jak i do rodziców dzieci do 13 roku życia. W poniższym zestawieniu znajdują się adresy oraz oferta placówek, w których mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące: adopcji (w szczególności oddania dziecka do adopcji), poradnictwa dla kobiet w ciąży, kryzysów w rodzinie (przemoc w rodzinie, sytuacje kryzysowe), zaburzeń rozwojowych u dzieci (ADHD, autyzm, indywidualny tok nauki), pomoc dzieciom niepełnosprawnym, organizacja czasu wolnego (m. in. wykaz świetlic środowiskowych) uzależnienia adresy stowarzyszeń i fundacji, które zrzeszają rodziców, oferują pomoc w różnych zakres dotyczących wychowania, sposobów radzenia sobie z trudnościami rodzicielskimi. 6

7 I. ODDANIE DZIECKA DO ADOPCJI Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym art k.r.o oddanie dziecka do adopcji, czyli zrzeczenie, to wyrażenie zgody przez rodziców biologicznych na przysposobienie dziecka bez wskazywania osoby przysposabiającego. Jest to tak zwana zgoda blankietowa (anonimowa). Rodzic biologiczny nie będzie znał w przyszłości danych osób adoptujących dziecko. Termin: Zgoda rodziców dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia się dziecka. Ośrodek adopcyjno - opiekuńczy Po podjęciu decyzji o oddaniu dziecka do adopcji można zgłosić się do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, gdzie wypełnia się wstępną deklarację o oddaniu dziecka do adopcji Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu ul. Panny Marii 2 Wejście do siedziby ośrodka: ul. Rynek Staromiejski 18 Godziny pracy: Poniedziałek: Wtorek: Środa: oraz Czwartek: Telefon: Telefon komórkowy: ; Dyrektor: ks. kan. mgr Jerzy Karol KALINOWSKI 7

8 1.2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A tel tel./fax Przyjmowanie interesantów: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: :30 Piątek: Dyrektor: Anna Sobiesiak 1.3. Zgoda w szpitalu Pisemną zgodę na pozostawieniu dziecka na oddziale szpitalnym można złożyć także w szpitalu po porodzie. Po upływie 43 dni od porodu dokonuje się zrzeczenia. Zrzeczenia dokonuje się przed Sędzią Sądu Rodzinnego w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu. Dziecko można zostawić w każdym szpitalu Okno życia Okno życia specjalnie przygotowane miejsce, umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie go w nim, jest otwierane z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane z odpowiednim miejscem dla noworodka. Po otwarciu uruchamia się sygnalizacja alarmująca opiekunki. Noworodek umieszczany jest w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego. Równolegle uruchamiane są procedury nadania tożsamości i adopcyjna. Dziecko pozostawione w oknie życia bez 8

9 zrzeczenia rodzica nie może zostać oddane do adopcji, może jednak pozyskać rodzinne zastępczą Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Toruń ul. Rabiańska 2 Czynne całą dobę przez cały rok. II. PORADNICTWO DLA KOBIET I DZIEWCZĄT W CIĄŻY 2.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Toruń, ul. Dekerta 24 Tel godziny urzędowania: pn.-pt Dyrektor : Jolanta Zielińska 2.2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40c Tel Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Toruń, ul. Sienkiewicza 12 Czynny od poniedziałku do piątku, w godz do We wtorki Tel Dyrektor: Kazimiera Janiszewska Realizuje programy: Wsparcie dla nastoletnich matek. Wsparcie dla par 9

10 2.3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Tel , Toruń, ul. Słowackiego 114 Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - godz wtorek - godz Dyrektor: Dorota Wróblewska 2.4. OBSŁUGA TELEFONICZNA: Zadaniem Telefonu Zaufania jest pomoc na rzecz osób szukających wsparcia, a chcących zachować anonimowość. a) Adopcyjny Telefon Zaufania Tel wtorek b) Telefon Zaufania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Tel pon pt c) Telefon Zaufania Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu pon. pt III. KRYZYSY W RODZINIE 3.1. Ośrodek PCK Toruń, ul. Szczecińska 13 noclegownie domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi, świetlice terapeutyczne, integracyjne opieka lekarza lub psychologa 10

11 Tel Centrum Pielęgnacji Caritas - działa jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Toruń, ul. Wyszyńskiego7/9 W Centrum Pielęgnacji Caritas funkcjonują min.: gabinet zabiegowy, Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych patologiami), im. bł. M. Marii Karłowskiej, ul. Szosa Bydgoska 1, Telefon (0-56) , Ognisko Wychowawcze im. Teresy Kierocińskiej, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/9, Jadłodajnia (program dożywiania), Punkt wydawania odzieży, Punkt sanitarny, Punkt wydawania leków Tel lub Caritas Diecezji Toruńskiej z siedziba w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1 Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej: ks. prałat Daniel Adamowicz 3.3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej- Tworzenie systemu opieki nad dzieckiem i pomocy rodzinie uwzględnia różnorodność form wsparcia: Wychowanie dziecka w rodzinie naturalnej. Wsparcie funkcji opiekuńczych rodziny naturalnej m.in.: Objęcie opieką w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego oraz świetlicach środowiskowych, Dożywianie uczniów w szkołach, 11

12 Wspieranie rodziny i dziecka w ramach świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Wspomaganie funkcji opiekuńczych rodziny naturalnej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40c Tel Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół ds. Przemocy w Rodzinie Toruń, ul. Batorego 38/44 Do zadań Zespołu należy w szczególności podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach przemocy domowej, w tym m.in.: rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych stosowaniem przemocy, prowadzenie poradnictwa, kompleksowe współdziałanie z właściwymi służbami, instytucjami i organizacjami. Dyżury Zespołu specjalistów odbywają się w każdy czwartek, w godz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tel Stowarzyszenie AZYL Toruń, ul. Brzozowa 9 Hostel dla ofiar przemocy - schronienie przed zagrożeniem zdrowia i życia. Umożliwienie maltretowanym członkom rodziny wyjście z kręgu przemocy i życia z godnością. Promowanie, ochrona i polepszenie jakości życia. 12

13 Kształtowanie świadomości postrzegania przemocy jako doświadczenia życiowego i działania na rzecz zapewnienia poszanowania praw człowieka. Zapobieganie patologiom społecznym / przemoc, alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich Współpraca ze służbami instytucjami i organizacjami. Tel czynny 10:00-15:00 konsultacje z prawnikami: poniedziałek i środa w godz pomoc psychologa we wtorek w godz hostel pełni usługi całodobowe Prezes: Elżbieta Jacewicz IV. ZABURZENIA ROZWOJU 4.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Prosta 4 tel. (0-56) FAX: (0-56) Dyrektor: Monika Janas Wicedyrektorzy: Maria Szczerbiak, Zofia Wasilewska Czynne: wtorek-środa 8:00-18:00 poniedziałek-piątek 8:00-15:00 Badanie dzieci w zakresie wychowawczym: poradnictwo psychoterapię psychoedukację W placówce mogą Państwo uzyskać informacje od wykwalifikowanej kadry z zakresu: poradnictwo zawodowe oligofrenopedagogika 13

14 tyflopedagogika surdopedagogika logopedia ze specjalizacją we wczesnej interwencji psychoterapia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Z pomocy mogą skorzystać również rodzice dzieci nadpobudliwych wykazujących trudności w nauce, mających problemy z wyborem zawodu Filia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ul. Osikowa 11 tel Oferta poradni skierowana jest do: Uczniów szkół toruńskich, by pomagać im w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań, w przezwyciężaniu trudności w nauce, by wspierać ich w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, konfliktów, pokonywaniu stresów, by ukierunkowywać wybór kariery zawodowej. Uczniów chorych i niepełnosprawnych, by wskazywać najskuteczniejsze dla nich formy kształcenia i indywidualnego rozwoju. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, by wspomagać ich rozwój, w tym rozwój mowy. Dla rodziców i nauczycieli, by kształtować ich umiejętności porozumiewania się z dzieckiem i rozwijać jego potencjalne możliwości oraz mocne strony. Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Mickiewicza 24/26 14

15 tel Kierownik: lek. Barbara Rolka Raginia Godziny otwarcia: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: Wtorek: Rejestracja odbywa się osobiście lub przez osoby trzecie (za zgodą pacjenta). Do zapisu na wizytę w poradni nie jest wymagane skierowanie. Oferta: 1) Poradnia dla Dzieci z Autyzmem (spektrum autyzmu) 2) Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży (wszystkie zaburzenia psychiczne z wyjątkiem uzależnień) 4.3. Towarzystwo Autyzmu w Toruniu - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Osób z Autyzmem i o Cechach Autyzmu w Toruniu ul. Karnawałowa 16 Tel Prezes: Małgorzata Jabłońska, kontakt tel Wiceprezes: Denisa Miljković-Lewandowska, kontakt tel DIAGNOSTYKA: - autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju -diagnoza całościowa nozologiczna i funkcjonalna stawiana przez: neuropsychiatrę, psychologa, pedagoga specjalnego i logopedę orientacyjny czas oczekiwania: około 1 miesiąca - kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: -autyzm,całościowe zaburzenia rozwoju -wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z autyzmem -opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych -tworzenie programów wspierania środowiska rodzinnego 15

16 -bezpłatne konsultacje psychologa, pedagoga, logopedy i neuropsychiatry dla rodziców -organizowanie grup wsparcia dla rodziców i rodzeństwa - szkolenia dla rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy orientacyjny czas oczekiwania: około 1 miesiąca - kryteria zapisów: dzieci, młodzież, dorośli Kompleksowa diagnoza obejmuje: diagnozę logopedyczną diagnozę psychologiczną diagnozę neuropsychiatryczną diagnozę pedagogiczną zalecenia, jak pracować z dzieckiem Wydawane zaświadczenia i opinie honorowane są przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Stanowią także podstawę do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu Ul. Pająkowskiego 44/52 Tel Prezes: Radzisława Guzowska-Marek Oferowana pomoc: TERAPIA I REHABILITACJA: - autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju - terapia Metodą Stosowanej Analizy Zachowania - w pracy terapeutycznej wykorzystywane są m.in.: - elementy Metody Dobrego Startu, plany aktywności, nauka czytania globalnego, albumy z obrazkami i zdjęciami otoczenia dziecka wykonane przez rodziców, urządzenia typu Language Master, komputery orientacyjny czas oczekiwania: 2-3 tygodnie kryteria zapisów: dzieci do 10 roku życia Oferowana pomoc: SZKOLENIA: 16

17 - szkolenia dla rodziców - szkolenia dla nauczycieli Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Toruniu, w którym zostały utworzone oddziały integracyjne dla uczniów z autyzmem na poziomie oddziałów Zerowych i Szkoły Podstawowej Ośrodek psychoterapii Remedis Pro Ul. Piastowska 1, Tel w godzinach 12:00-20: w godzinach Koordynator Działań Ośrodka: Agnieszka Zielińska W ofercie: - psychoterapia - konsultacje psychiatryczne - logopedia - konsultacje on-line - psychoterapia skype - diagnostyka psychologiczna W ramach diagnostyki psychologicznej wykonywane są: badanie inteligencji (u dzieci) badanie organicznych uszkodzeń mózgu; diagnozę zaburzeń mowy; diagnozę różnych wymiarów osobowości (przy pomocy różnego rodzaju testów kwestionariuszowych i projekcyjnych). V. POMOC DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Cel działania: Podstawowym zadaniem niżej wymienionych placówek jest pomoc w rehabilitacji, usprawnianiu dzieci oraz młodzieży. Otrzymają Państwo informacje dotyczące terapii, rehabilitacji, jak poprawić kondycję ruchową dziecka, jak z nim pracować oraz kto może Państwu pomóc w konkretnych sytuacjach. 17

18 5.1. Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia ul. Żółkiewskiego 37/41, telefon kontaktowy: tel. (56) w. 170 telefon komórkowy: tel , Przewodniczący Zarządu : Zenon Nienartowicz Zastępca Przewodniczącego : Zarządu Iwona Kamińska Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Toruń, ul. Łyskowskiego 15 Tel Fax: Ośrodek czynny jest: - od poniedziałku do czwartku w godz.: piątek w godz.: rejestracja nr tel.: (56) Na postawie aktualnego skierowania Świadczenia w Ośrodku udzielane są: Niemowlętom z obciążonym wywiadem okołoporodowym (wcześniactwo, zamartwice, wady wrodzone); Dzieciom z uszkodzeniem CUN, zespołami genetycznymi, ciężkimi skoliozami, po urazach, złamaniach; W Ośrodku funkcjonuje również 5-godzinny Oddział Dzienny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych Toruń, ul. Szosa Bydgoska 15 18

19 Tel , (56) Faks: (56) wp.pl Joanna Duszyńska Gawińska - prezes Maria Jolanta Żydołowicz - wiceprezes i dyrektor Stanisław Kijewski wiceprezes 5.4. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę Toruń, ul. Piskorskiej 13 Tel , Faks. +48 (0) Prezes Fundacji :Ewa Grobelska Zastępca Prezesa: Anna Grochal II Zastępca Prezesa : Janusz Wiśniewski 5.5. Polski Związek Głuchych Toruń, ul. Krasińskiego 70 Tel Cel działania: Pomoc dziecku: stworzenie dziecku z uszkodzonym słuchem pełnych możliwości wszechstronnego rozwoju, opanowania mowy i nabycia odpowiednich kompetencji językowych, komunikacyjnych, wyrównania innych deficytów rozwojowych oraz pełnej integracji społecznej. Prowadzenie rehabilitacji na terenie poradni, w domu rodzinnym dziecka, organizacja letnich 19

20 i zimowych turnusów rehabilitacyjnych, organizacja imprez integracyjnych dla podopiecznych, dobór aparatów słuchowych, prowadzenie banków aparatów słuchowych. Pomoc rodzinie: wyposażenie członków rodziny w wiedzę i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie skutecznej rehabilitacji dziecka w domu oraz udzielanie sobie wzajemnie wsparcia edukacyjnego, informacyjnego, emocjonalnego i wartościującego Polski Związek Niewidomych Toruń, ul. Okólna 169 Tel Prezes: Edmund Janke czynne: poniedziałki, czwartki, piątki 8-15, wtorki 8-17 VI. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO 6.1. Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Toruniu ul. Łąkowa 13 tel Świetlica środowiskowa Dzieciom Starówki prowadzona przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom ul. Jęczmienna 10 tel Ognisko Wychowawcze przy Toruńskim Centrum Caritas im. bł. M. Marii Karłowskiej ul. Szosa Bydgoska 1 tel

21 6.4. Ognisko Wychowawcze im. Teresy Kierocińskiej przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Wyszyńskiego 7/9 tel Ognisko Wychowawcze dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Patologicznych i Wielodzietnych przy Stowarzyszeniu Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi pn.: Oratorium im. Ks. B. Markiewicza ul.rybaki 59 tel Ognisko Wychowawcze przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny ul. Św. Faustyny 7 tel wew Świetlica środowiskowa przy Stowarzyszeniu Opiekuńczo Wychowawczym im. Św. Klemensa Hoffbauera ul. Św. Józefa 23/35 tel wew.326 Świetlice środowiskowe z programem profilaktycznym: 6.8. Świetlica środowiskowa przy Oddziale Parafialnym Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Antoniego ul. Św. Antoniego 4 tel

22 6.9. Świetlica środowiskowa przy Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczym im. Św. Franciszka ul. Poznańska 49 tel Świetlica środowiskowa przy Szkole podstawowej Nr 1 w Toruniu ul. Wielkie Garbary 2 tel. do szkoły: tel. do świetlicy: Świetlica środowiskowa przy Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz ul. Okólna 169 tel Świetlica środowiskowa przy Klubie Jantar Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo ul. Dziewulskiego 12 tel Świetlica środowiskowa przy Klub Rubin Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo ul. Łyskowskiego 29/35 tel Świetlica środowiskowo terapeutyczna przy Klubie Kameleon Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Tuwima 9 tel wew

23 6.15. Świetlica środowiskowo terapeutyczna przy Klubie Sobótka Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 43/45 tel Świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie ul. Poznańska 63 tel Świetlica socjoterapeutyczna Pączek przy Stowarzyszeniu Zdrowa Rodzina ul. Kościuszki 23 tel VII. TELEFONY ZAUFANIA Pracownicy telefonów zaufania zajmują się udzielaniem doraźnej pomocy osobom, które mają problemy różnorodnej natury i próbują pokonać poczucie osamotnienia, depresję lub zmagają się z wątpliwościami. Z telefonów mogą korzystać rodzice znajdujący się w kłopotliwym położeniu lub dzieci, które nie potrafią same poradzić sobie ze strachem, beznadzieją czy dręczącymi je problemami. Pracownicy udzielają wsparcia w chwilach kryzysu, anonimowo i służą oparciem dla wszystkich, którzy dotknięci są osobistymi problemami, a nie mogą bądź nie chcą wyznać ich rodzinie, przyjaciołom ani innym bliskim osobom. Porad można poszukiwać także przy użyciu Internetu Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Tel. (56) , (56) Tel. Czynny w środy w godz

24 7.2. Telefon zaufania dla osób poszukujących pomocy (zachowanie całkowitej anonimowości) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Tel. (56) Tel. Czynny od poniedziałku do piątku w godz Internetowe Centrum Pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu 7.4. Telefon Zaufania AIDS Tel. (22) Adopcyjny Telefon Zaufania Te. (56) Czynny we wtorek w godz Telefon Zaufania Pogotowie Makowe (dotyczy problemów z narkotykami) Tel. (56) Czynny we wtorek, środę, czwartek, piątek 7.7. Pomarańczowa Linia (33 grosze niezależnie od długości połączenia) Tel Porady, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, w przypadku problemów z dziećmi pijącymi alkohol 24

25 VIII. GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW Prowadzą różnego rodzaju konsultacje, warsztaty, udzielają porad rodzicom, którzy nie wiedzą, jak ruszyć naprzód, jak radzić sobie z problemami wychowawczymi lub potrzebują wsparcia w każdej dręczącej ich sprawie Konsultacje rodzicielskie Małgorzata Musiał jest matką trójki dzieci i wciągu paru ostatnich lat zasłużyła sobie na miano autorytetu w sprawach wychowania. Prowadzi blog oraz udziela porad internetowych lub telefonicznych, a także prowadzi konsultacje. Koszt porady wynosi 30 zł za pół godziny. dobrarelacja.pl/warsztaty-dla-rodzicow 8.2. Fundacja Daj Szansę Instytut terapeutyczny ul. Piskorskiej 11, tel. (56) Rodzicownia Szkoła rodzenia i rodzicielska pracownia rozwoju Rodzicownia prowadzi coaching dla rodzica, chustowe warsztaty i konsultacje indywidualne, spotkania w ramach szkoły rodzenia, kręgi, autorskie warsztaty o miganiu (Małe Mądre Rączki), dziecięcej dwujęzyczności oraz tematyce rozwojowej. Zajęcia są płatne, informacja u Lisko MacMillan. ul. Długa 9/4, tel (Lisko MacMillan) Doula Profesjonalne wspieranie przyszłych rodziców. Marta Kokorzycka jest dyplomowaną doulą. Zajmuje się jest wspieraniem przyszłej mamy przed, w trakcie i po porodzie. Kieruje się ideą porodów naturalnych, jednak zawsze podąża za kobietą, przyjmuje jej wizję i pragnienia odnośnie narodzin dziecka. Kontakt można nawiązać za pośrednictwem strony także tam 25

26 można uzyskać informacje na temat odpłatności zajęć. IX. UZALEŻNIENIA 9.1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ul. Szosa Bydgoska sekretariat Dyrektor: dr. n. med. Lech Grodzki a) Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia: Oferuje pomoc w trzech formach: 1. Oddziału Dziennego Odwykowego - zajęcia odbywają się codziennie w godz. 8:00 15:00, przez 8 tygodni 2. Poradni Terapii Uzależnień - dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 3. Poradni dla osób uzależnionych/nadużywających narkotyki i ich rodzin Jaka pomoc?: konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i ich rodzin psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i ich rodzin psychoterapię indywidualną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików psychoterapię grupową dla osób uzależnionych psychoterapię grupową dla osób współuzależnionych konsultacje lekarskie grupy wsparcia dla osób uzależnionych grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych Dodatkowo: AA poniedziałek: godz 18:00, wtorek: godz. 18:30, środa: godz. 18:00, czwartek: godz. 18:00, piątek: godz. 18:00, Al Anon wtorek: godz. 18:30, NA wtorek i czwartek: godz 18:30, Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia przyjmuje pacjentów nadużywających 26

27 i uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Pomoc znajdą również osoby uzależnione od hazardu, seksu, komputera lub z zaburzeniami w jedzeniu. Po konsultacji z terapeuta, psychiatrą i zdiagnozowaniu uzależnienia pacjenci kierowani są na oddział. Program terapeutyczny oparty jest na koncepcji działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Program obejmuje edukację i zajęcia warsztatowe z motywacją do zmiany, akceptacją swojego uzależnienia, radzeniem sobie z głodem alkoholowym itd. b) Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień Czym się kierują?: Podejście nowatorskie, przełamujące dotychczasowe stereotypy nt. terapii uzależnień (długa izolacja, bolesny proces terapii, ogromna koncentracja na przeszłości, orientacja na problem, uznanie się bezsilnym, powolny powrót do życia w społeczeństwie, stygmatyzacja) Podejście skuteczne - porównywalna skuteczność TSR i innych modeli terapii Podejście ekonomiczne - dla klienta - dla płatnika (NFZ. ubezpieczyciel) - dla społeczeństwa Pierwszy w Polsce Ośrodek Stacjonarny proponujący TSR osobom z problemami związanymi z zażywaniem środków chemicznych Czym jest TSR? (zaczerpnięte z Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości pozwala na ujawnienie potrzeb, pokazuje potencjalne cele do osiągnięcia i wzmacnia zmianę w pożądanym kierunku. Wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania i stanowią wartościowe źródło informacji o posiadanych przez klienta zasobach. Wszystko się zmienia, a nic nie jest ZAWSZE takie samo. Są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej. Małe zmiany wywołują duże zmiany. Klienci zawsze współpracują! Jeśli poznamy sposób myślenia klienta i będziemy na niego uważni współpraca jest nieunikniona. Ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązań! Klient jest expertem od swojego życia! Jak każdy potrzebuje czasami wsparcia. Kierunek terapii wyznacza nie rodzaj problemów, ale CEL i to, czego chce klient. Terapeuta używa języka skoncentrowanego na pozytywach szklanka jest zawsze do 27

28 połowy pełna. ul. Szosa Bydgoska 1 tel Zapisy: od poniedziałku do piątku godz tel lub więcej informacji na stronie: c) Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Ośrodek terapeutyczny przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców nadużywających, bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych (m. in.: marihuany, amfetaminy, substancji wziewnych, uzależnienia mieszane, itp.) w wieku od 14 do 20 roku życia. Jaka pomoc?: Terapia indywidualna Terapia grupowa Terapia rodzinna Program Starszy Brat Starsza Siostra Zajęcia sportowo rekreacyjne Zasady funkcjonowania społeczności terapeutycznej Opieka medyczna Rodzaj zajęć 7.00 pobudka przygotowanie do gimnastyki porannej gimnastyka toaleta poranna i porządki w pokojach śniadanie społeczność poranna - przywitanie dnia zajęcia programowe przerwa 28

29 zajęcia obiad godzina ciszy praca, zajęcia programowe i dodatkowe czas wolny zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe społeczność wieczorna czas wolny toaleta wieczorna podsumowanie dnia cisza nocna i dyżury całkowita cisza nocna Zasady przyjęcia do Ośrodka: 1. telefoniczna rejestracja 2. okresowe potwierdzenie gotowości przybycia 3. ustalenie terminu przyjęcia 4. całkowita abstynencja w momencie przyjęcia. ul. Włocławska 233 tel lub więcej informacji na stronie: Kierownik: Jacek Szczepkowski d) Oddział Odwykowy Całodobowy z Oddziałem Detoksykacji Placówka prowadzi diagnostykę, psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu. Oddział dysponuje 52 miejscami w tym 10 miejsc dla kobiet zlokalizowanych w odrębnym pododdziale. 29

30 Czas leczenia trwa 6 tygodni i podzielony jest na etapy: Grupa wstępna - 1 tydzień. (Zdobywanie podstawowej wiedzy na temat choroby alkoholowej, jak rozpoznać objawy uzależnienia oraz jak doraźnie radzić sobie z głodem alkoholowym) Grupa edukacyjna - 3 tygodnie. (Praca nad uznaniem własnej bezsilności wobec alkoholu oraz nad akceptacją własnego uzależnienia.) Grupa terapeutyczna - 2 tygodnie. (Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby oraz planowaniem dalszego zdrowienia.) Zasady przyjęcia: 1. rejestracja osobista lub telefoniczna 2. całkowita abstynencja 3. wymagane dokumenty: skierowanie do oddziału (od lekarza z poradni odwykowej lub od lekarza pierwszego kontaktu), dowód osobisty, dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie ( w niektórych przypadkach nie jest wymagany) ul. Włocławska 233/235 tel sekretariat więcej informacji na stronie: Kierownik Jacek Szczepkowski 9.2. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Izba Wytrzeźwień: Izba Wytrzeźwień rocznie przyjmuje ponad 6000 osób. Podstawą przyjęcia do Izby Wytrzeźwień jest wynik badania nietrzeźwości (0,25mg/l) oraz wynik badania lekarskiego. Izba Wytrzeźwień: 30

31 1) sprawuje opiekę nad osobami nietrzeźwymi, 2) udziela osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych, 3) udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 4) informuje o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywuje do podjęcia leczenia odwykowego. ul. Kasztanowa 16 tel./fax lub Adresy Dyrektor: mgr Maria Danuta Gadziomska, Sekretariat: Profilaktyka: 9.3. Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Zdrowa Rodzina" Ośrodek zajmuje się pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, głównie z problemami uzależnienia w rodzinie. Obszary działań Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans Ochrona zdrowia - Ochrona i promocja zdrowia - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Jaka pomoc?: 1. świetlica socjoterapeutyczna "Pączek" 2. terapia DDA 3. Mitingi AA 3. Konsultacyjne spotkania pedagogów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych ul. Tadeusza Kościuszki 23 31

32 Tel.: , Prezes: Zbigniew Głomski 9.4. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Formy pomocy: Grupa wsparcia dla rodzin (charakteryzuje się zachowaniem anonimowości. Rodzice decydujący się na tę formę uczą się, jak we właściwy sposób motywować dziecko do leczenia i stawiać granice jego chorym zachowaniom); Poradnictwo i konsultacje: Od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9 do 13 oraz po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w: poniedziałki wtorki środy czwartki piątki Terapia indywidualna: Termin dyżurów w każdy: PONIEDZIAŁEK ŚRODĘ PIĄTEK Podczas terapii indywidualnej podejmowane są następujące problemy: Motywacja osób uzależnionych do podjęcia leczenia, Diagnozowanie uzależnienia od środków uzależniających, Kierowanie na leczenie, Wydawanie skierowań na detoksykację i do ośrodków resocjalizacji. Terapia ta skierowana jest do młodzieży eksperymentującej ze środkami i współuzależnionych rodziców mających problem z uzależnień dziecka. 32

33 Terapia rodzinna ( w zależności od problemu i zapotrzebowania w danym czasie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej) Coaching dla rodziców dzieci trudnych Trening emocjonalny skierowany do rodziców dzieci uzależnionych, którzy codziennie muszą zmagać się z problemem uzależnienia dziecka. Cel warsztatu: samopoznanie - własnego sposobu funkcjonowania jako jednostki w grupie - mechanizmów obronnych, potrzeb, uczuć - zmierzające do samoświadomości; kształtowanie postawy refleksyjnej wobec siebie i własnego funkcjonowania; analizowanie i przepracowywanie problemów i trudności wynikających z obszaru własnej "psychopatologii"; przepracowanie bieżących trudności wynikających z codziennego życia oraz trudności związanych z problemem uzależnienia; zmiana błędnych zachowań; nabywanie i doskonalenie umiejętności autorefleksji oraz autokorekty błędnych zachowań w życiu codziennym; Metody i formy pracy: Praca w warunkach grupy terapeutycznej zamkniętej, tworzącej poczucie bezpieczeństwa i stałości, stwarza możliwość przyspieszenia i pogłębienia procesu poznania i własnej analizy. Dzięki tworzącym się w niej interakcjom społecznym rodzic ma możliwość poznania i konfrontowania swoich mechanizmów funkcjonowania, którymi posługuje się na płaszczyźnie własnej rodziny. Grupy terapeutyczne Warsztaty i treningi: Zajęcia edukacyjne dot. Problematyki uzależnień Treningi rozwoju osobistego Warsztaty szkoleniowe: Program profilaktyczny: Uzależnieniom - NIE! W poszukiwaniu własnej konsekwencji wobec dziecka 33

34 Trening KRYZYS "W jedną dmuchamy trąbę... ale każdy inaczej" Ja dzisiaj... a co z jutrem? Kobieta...w matce ukryta Rodzina - bliżej siebie W świecie kameleona Pigułka gwałtu - mity a rzeczywistość Nowe środki psychoaktywne wśród młodzieży Kobiecość w dobie HIV/AIDS Przyczyny sięgania po środki psychoaktywne Mity na temat uzależnień i środków psychoaktywnych Wczesne rozpoznawanie uzależnień Interwencja profilaktyczna wobec ucznia tel Prezes: Agnieszka Słowik ul. Strumykowa Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział w Toruniu Czynne: poniedziałek-czwartek piątek grupa wsparcia dla rodzin dzieci uzależnionych poniedziałek Pomoc dla młodzieży uzależnionej. tel ul. Szeroka 21/3 34

35 9.6. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin Grupa wsparcia jest forma wsparcia psychospołecznego. Grupy mogą mieć charakter otwarty, jak i zamknięty. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. Grupa wsparcia może także funkcjonować celem informowania społeczeństwa lub celem obrony danej kwestii Grupa "AA" (Anonimowych Alkoholików) "Powrót z U" ul. Strumykowa 4 tel Grupa "AA" - "Odwaga" Izba Wytrzeźwień ul. Kasztanowa 16 tel Poniedziałki, piątki Porady prawne: codziennie Istnieje możliwość zrobienia obdukcji Klub Abstynenta "Flisak" tel ul. Wielkie Garbary 2 Grupa AA Grupa Al-Anon Grupa wsparcia dla matek Grupa AL-ATEEN Punkt konsultacji dla rodzin z problemem alkoholowym, "Zdrowa Rodzina" 35

36 ul. Kościuszki 23 tel Świetlica Socjoterapeutyczna "Pączek" Grupa terapeutyczna DDA Grupa AA "Wolność" Wojewódzki Ośrodek Leczenia Odwykowego ul. Włocławska 233 Czerniewice tel Grupa "Przebudzenie" Grupy AL-ANON Grupa "Oaza" Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień ul. Włocławska 233 Czerniewice tel , Klub Abstynenta (przy Klubie Jantar) ul. Dziewulskiego 12 tel Grupa AL-ANON Punkt Konsultacyjny dla Zdrowiejących Alkoholików 36

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s.

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s. Program Ochrony Zdrowiia Psychiicznego na llata 2012 2015 dlla Gmiiny Miiasto Włłocłławek Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 dla Gminy Miasto Włocławek I. Wprowadzenie.. s. 3 II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo