Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński Warszawa Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński Warszawa 03. 02. 2013 Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński Warszawa Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Sprawozdanie z działalności Konsultanta ds. ortopedii i traumatologii woj. Prowadząc nadzór nad prawidłowym rozwojem i zabezpieczeniem ośrodków przedłożyłem moją propozycję rozdziału wolnych miejsc szkoleniowych w sesji wiosennej 2013 w województwie mazowieckim z uwzględnieniem miejsc w ramach rezydentury, miejsc poza rezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji, poza rezydenckie dla lekarzy posiadających pierwszy stopień specjalizacji. W ramach rezydentury zaproponowałem 5 miejsc szkoleniowych, oraz po 1 miejscu poza rezydenckim dla lekarzy bez specjalizacji i posiadających specjalizację pierwszego stopnia. Na ogólną liczbę 27 wolnych miejsc szkoleniowych w woj. mazowieckim ograniczyłem liczbę miejsc rezydenckich, ponieważ rynek ortopedyczny w województwie mazowieckim wysycił się specjalistyczną kadrą lekarską, biorąc pod uwagę obecną liczbę szkolących się rezydentów. Zmiana form zatrudnienia lekarzy specjalistów ortopedii: kontrakty, umowy o dzieło, zlecenia, postępująca komercjalizacja placówek medycznych i związana z tym nowa forma zatrudnienia kontrakty, powodują zmniejszenie możliwości zatrudnienia pojawiających się na rynku młodych specjalistów. Za chwilę będą oni mieli ogromne problemy ze znalezieniem miejsca pracy. Także rynek prywatny hamowany brakiem ubezpieczeń dodatkowych i brakiem kontraktów z NFZ nie tworzy nowych miejsc pracy dla rosnącej kadry specjalistów ortopedii. W związku z powyższym uważam, iż należy zminimalizować liczbę miejsc szkoleniowych do niezbędnego minimum. Rok 2013 zaczął się ograniczeniami dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i nocnych. Po porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Zdrowia Panem Michałem Borkowskim ustalono wspólne stanowisko w celu wyjaśnienia niedopuszczalnej w świetle podpisanej z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowy zapewniającej całodobowy dostęp do porad ambulatoryjnych i hospitalizacji pacjentów z obrażeniami narządu ruchu. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy należy przekazać kontrakt dotyczący ortopedii i traumatologii narządu ruchu podmiotom prawidłowo

2 2 realizującym umowy, posiadającym możliwości jego realizacji. Stanowisko Konsultanta i Kierownika Wydziału Zdrowia spowodowało przystąpienie przez Specjalistyczny Szpital Międzyleski do prawidłowej realizacji umowy z MOW NFZ przekazałem Dyrektorowi Wydziału Zdrowia moją opinię na temat zmian w strukturze nowopowstającego Szpitala Pediatrycznego WUM, dotyczyła zmian wprowadzonych w dokumentacji Modernizacja Bazy Klinicznej Budowa Nowego Szpitala Pediatrycznego polegających na wybudowaniu w miejscu Kliniki Chirurgii i Kardiochirurgii Kliniki Traumatologii z pododdziałem Okulistyki. Wyżej wspomniana Klinika w nowoczesnym szpitalu specjalistycznym jest konieczna. Obecność lądowiska śmigłowców ratunkowych może spowodować, że stanie się ona specjalistycznym centrum urazowym dla miasta Warszawy i województwa mazowieckiego. Niepokojący jest fakt, że zapomniano o ortopedii dziecięcej, co spowoduje, że nadal leczenie złożonych wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu odbywać się będzie zagranicą, pociągają za sobą wysokie koszty leczenia na rzecz ośrodków zagranicznych. W związku z powołaniem mnie do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu testowego z ortopedii i traumatologii narządu ruchu uczestniczyłem w Komisji mającej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu testowego. Również jako członek Komisji Egzaminacyjnej brałem udział w przeprowadzeniu egzaminu ustnego z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w dniach 11 i wyraziłem zgodę na leczenie poza granicami Polski dziecka: Marysi T., z powodu hemimeli kości strzałkowej i niedorozwoju stawu skokowego w ośrodku Pana dr Paley,a w USA. Wniosek ten w dniu uzyskał pełną akceptację Prezesa NFZ. Kolejną chorą zakwalifikowaną przeze mnie do leczenia w ośrodku zagranicznym z powodów braku możliwości wykonania poinfekcyjnej rewizji endoprotezy stawu kolanowego w naszym kraju była Pani Elżbieta O. Po akceptacji Prezesa NFZ chora miała przeprowadzona operację w prywatnej klinice ortopedycznej w Austrii podpisałem wniosek na leczenia zagranicą dla dziecka: Marcina C. z powodu braku możliwości wykonania w Polsce specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego, które umożliwi dziecku wydolny chód. Ośrodkiem zagranicznym, który podjął się wykonania protezy z lejem podciśnieniowy jest ośrodek niemiecki w Traunstein. Karolina P otrzymałem protokół postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2013, z którego wynika, iż 6-ciu lekarzy zakwalifikowało się do odbywania

3 3 specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w województwie mazowieckim. W związku z pismem pana Dyrektora Wydziału Zdrowia Michała Borkowskiego dotyczącym katastrofalnej opieki w Mieście Stołecznym Warszawa nad pacjentami z obrażeniami ręki podjąłem rozmowy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie Chirurgii Plastycznej dr hab. n. med. Bartłomiejem Noszczykiem, próbując nakreślić plan mający na celu poprawę opieki nad chorymi z urazami ręki. Nie przyniosło to żadnych efektów i nadal w skomplikowanych urazach ręki, amputacjach palców dłoni brak jest w woj. Mazowieckim i M. Stołecznym Warszawa ośrodka reimplantacji, a najbliższe znajdują się w Poznaniu, Polanicy i Szczecinie. W kwietniu, maju i czerwcu 2013 wiele spraw, jakie musiałem rozstrzygać jako Konsultant dotyczyło pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, któremu po medialnej burzy NFZ odebrał kontrakt z powodu nieprawidłowości w stosowaniu allograftów i nieformalnych dopłat ponoszonych przez pacjentów na rzecz Osteonu, do procedur finansowanych przez NFZ. W maju 2014 wiele godzin zajęła mi sprawa skargi, którą do Ministerstwa Zdrowia skierowała Pani Magdalena R pismo dotyczące rozwiązania problemu zdrowotnego przy współudziale Konsultanta Krajowego pana prof. Pawła Małdyka zostało wysłane do pana Dyrektora Departamentu Nadzoru i Skarg Marcina Brzozowskiego. Pacjentka została poddana operacji w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii. 13. maja 2013 w Klinice Reumoortopedii, Instytutu Reumatologii w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu ekspertów w którym uczestniczyłem w sprawie zaopiniowania wniosków kierowników specjalizacji o skrócenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Do wniosków ustosunkowano się pozytywnie. Czerwiec 2013 dotyczył wydania opinii na prośbę Ministra Zdrowia Bartosza Arułkowicza dotycząca złożonego do Pana Ministra wniosku za pośrednictwem Polstransplantu, przez Sport Medica S.A. z dnia o udzielenie pozwolenia Ministra Zdrowia na pobieranie komórek i tkanek od żywych dawców w celu przeszczepiania biowitalnych tkanek i komórek. Raport z kontroli przeprowadzonej w dniu na terenie Carolina Medical Center Warszawa ul. Pory 78, dotyczącej spełnienia wymogów przez Sport Medica S.A. pobierania komórek i tkanek od żywych dawców w celu przeszczepiania biowitalnych tkanek i komórek przekazano Panu Dyrektorowi Tadeuszowi Bokwa osobiście. Pozytywną opinię przekazano Panu Ministrowi i Centrum Organizacyjno o Koordynacyjnemu ds. Transplantacji Polstransplant w dniu Odbyło się posiedzenie ekspertów w Klinice Reumoortopedii, Instytutu

4 4 Reumatologii w Warszawie dotyczące zaopiniowania wniosku Pana Olega T. o uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Wniosek uznano wyraziłem zgodę na przedłużenie okresu specjalizacji panu dr Maciejowi P., który z powodów osobistych opieka nad żoną i synem (patologia ciąży) nie zrealizował rezydentury w terminie. W dniu przeprowadziłem badanie konsultacyjne Pani Agnieszki B. na podstawie którego wyraziłem zgodę na jej leczenie poza granicami kraju o czym poinformowałem Panią Kingę Lorentowicz Kierownik Działu Obsługi Świadczeniobiorców NFZ MOW w Warszawie wpłynęły do mnie dwa wnioski od rzecznika Praw Pacjenta dotyczące nieprawidłowości leczenia pacjentów w NZOZ Osteon w Legionowie: Pani Anny C. i Pani Wandy S. odmówiłem odpowiedzi na nie ze względu na konflikt interesów. Powodem konfliktu interesów była moja wieloletnia współpraca z dr Jasielskim, jako rezydentem Kliniki, którą prowadzę. W moje miejsce zaproponowałem osobę Pana Prof. Pawła Małdyka lub Pana Prof. Wojciecha Marczyńskiego wystąpiłem do Pana Dyrektora MOW NFZ o zwiększenie środków kontraktowych dla oddziałów urazowo-ortopedycznych w których doszło do znacznych nadwykonań. Zaproponowałem rozdzielenie odebranego kontraktu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Osteon, ośrodkom mającym znaczny potencjał leczniczy między innymi dla Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, która prowadzę W odpowiedzi Fundusz stwierdził, iż zobowiązany jest do finansowania świadczeń udzielanych w okresie rozliczeniowym, do kwoty zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy, określonej w umowie w danym roku i nie zrealizował mojej prośby. W związku z powołaniem mnie do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dniu uczestniczyłem w egzaminie testowym w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Natomiast byłem członkiem Komisji oceniającej egzaminy ustne uczestniczyłem w posiedzeniu ekspertów powołanych do zaopiniowania wniosku kierownika specjalizacji o skrócenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Posiedzenie miało miejsce w Klinice Reumoortopedii, Instytutu Reumatologii w Warszawie. Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie jako członek Komisji Konkursowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej

5 5 uczestniczyłem w konkursie na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii urazowoortopedycznej w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Garwolinie w trakcie posiedzenia naukowego Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z okazji lecia Ortopedii Polskiej wygłosiłem wykład poświęcony jakości szkolenia rezydentów na terenie woj. Mazowieckiego i ich przyszłości zawodowej. Szkolenie rezydentów pilnie wymaga zmian ponieważ ich rola została sprowadzona do roli sekretarki medycznej, a i ich przyszłość zawodowa budzi szereg niepokojów łącznie z brakiem możliwości pozyskania miejsca pracy po uzyskaniu specjalizacji, zwłaszcza w sektorze szpitalnym uczestniczyłem w posiedzeniu ekspertów powołanych do zaopiniowania wniosku kierownika specjalizacji o skrócenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Posiedzenie miało miejsce w Klinice Reumoortopedii, Instytutu Reumatologii w Warszawie. Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Posiadając upoważnienie nr 342/2013 wydane przez Ministra Zdrowia w dniu do przeprowadzenia kontroli w Centrum medycznym Damiana Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, Warszawa w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia na pobieranie tkanki tłuszczowej od żywego dawcy, autologiczne, dostawowe przeszczepianie pozyskanych z tej tkanki mezenchymalnych komórek macierzystych, dokonałem kontroli posiadanej dokumentacji i pomieszczeń i poparłem w dniu wniosek o udzielenie przez Ministra Zdrowia pozwolenia na pobieranie komórek i tkanek od żywych dawców w celu przeszczepiania oraz przeszczepiania biowitalnych komórek i tkanek. Kontrola w sprawie jak wyżej na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia nr 93/2013 dotyczącego przeprowadzonej kontroli w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny pracy ATTIS w Warszawie w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia na pobieranie tkanki tłuszczowej od żywego dawcy, autologiczne, dostawowe przeszczepianie pozyskanych z tej tkanki mezenchymalnych komórek macierzystych, z powodu braku odpowiedzi na próbę ustalenia terminu kontroli nie doszła do skutku, z powodu wygaśnięcia terminu ważności upoważnienia sprawę odroczono. W podsumowaniu mojego sprawozdania pragnę poczynić parę uwag dotyczących złej organizacji pracy w oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej generującej znaczne koszty pogłębiające finansową niewydolność oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej. 1. Główną przyczyną jest brak dostępności chirurga - ortopedy do Bloku

6 6 Operacyjnego zwłaszcza w Szpitalach, w których znajdują się Centralne Bloki Operacyjne 2. Ostry dyżur w chirurgii urazowo-ortopedycznej między innymi jest po to by ze wskazań życiowych zoperować ciężko chorą, starszą osobę ze złamaniem, a nie po to by położyć ją do łóżka i na drugi dzień już jako przypadek nie ostro dyżurowy wymagający przygotowania ogólnego wykonywać na zlecenie anestezjologa i internisty setki badań, podawać ogromne ilości leków przygotowując pacjenta do operacji. Jak wiadomo stawianie wskazań i przeciwwskazań nie zawsze daje się zobiektywizować, dla jednego konsultanta chory nadaje się do operacji, drugi uważa, że jest to awanturnictwo i tak można w nieskończoność zapełniać oddziały chirurgiczne starszymi osobami i leczyć je internistycznie. Chorzy niezoperowani, na ostrym dyżurze blokują kolejkę operacji planowych, co ogranicza dostęp do świadczeń ortopedycznych. 3. Chirurgia urazowa w czasie ostrych dyżurów jest na szarym końcu specjalności zabiegowych. Jest rzeczą naturalną, rozumianą przez każdego lekarza, że pęknięta śledziona, wątroba, ostry brzuch, udar mają pierwszeństwo w dostępie doświadczenia zdrowotnego w czasie ostrego dyżuru. Ale co to obchodzi pacjenta 70 letniego ze złamaniem szyjki kości udowej, który z racji priorytetów dla innych specjalności nie zostanie zoperowany i wpadnie w tryby przygotowania go do operacji w warunkach nieostro dyżurowych, co będzie trwało tygodniami, dostanie odleżyn, zapalenia płuc, zakrzepicy i umrze w majestacie prawa. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy - codziennie trzeba tłumaczyć się Rodzinie, dlaczego chorego nie operujemy, co powoduje eskalację konfliktów pomiędzy personelem a Rodzinami chorych. Jeśli nie uregulujemy tej kwestii i nie wydzielimy w każdym szpitalu czynnej całodobowo na potrzeby chirurgii urazowej sali operacyjnej z dostępnym i zaangażowanym w pracę anestezjologiem i zespołem instrumentariuszek, kryzys będzie się pogłębiał, a liczba niezoperowanych chorych urazowych stale będzie się zwiększać, ze względu na starzenie się społeczeństwo i rosnącą w zastraszającym tempie liczbę złamań osteoporotycznych, 4. Kolejną sprawą jest zmiana czasu pracy lekarzy. Lekarze, aby prawidłowo wypełniać swoje obowiązki powinni pracować w jednym miejscu pracy od godziny 7 do 18. Dopiero wtedy będą oni mogli świadomie i w pełni zaangażowanie pełnić swoja posługę względem powierzonym im chorych. Oczywiście wymaga to decyzji na szczeblach władzy. Jednakże takie decyzje w istotny sposób polepszyłyby opiekę nad chorym urazowo-ortopedycznym. Z poważeniem Prof. Jarosław Deszczyński

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111)

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111) NR 5 (111) ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 Boże Narodzenie to święto miłości to czas pojednania czas dziecięcej radości! to czas na prezenty pod choinką schowane to piękne kolędy przy stole śpiewane

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego za wybitną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik.

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa Tel.: 22 502 12 32, fax: 22 502 21 26 Email:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4 Sądowa wygrana ordynator Wiesławy Dec str. 4 M Komunikaty Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową Radiologia która odbędzie się 9.04.2011 r. (sobota)

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola oczyszcza szpital

Kontrola oczyszcza szpital Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska SPRAWOZDANIE dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Nr 2/2004 (4) Ósme Posiedzenie KRDL, z dnia 23 lutego 2004 roku 2 Dodaje się 5 w brzmieniu: Podmiot zainteresowany Uchwała nr 43/2004 otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W POZNANIU LPO-410-23-00/2009 Nr ewid.: 05/2010/P/09/166/LPO Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie W Wigilijną noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka Sekretarz: Małgorzata Hrycak OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000 tel. 74 842-33-25

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo