WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH"

Transkrypt

1 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład przyrodoleczniczy, 3. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu, 4. zapewnienie badań diagnostycznych, 5. zorganizowana sala intensywnego nadzoru lekarsko pielęgniarskiego (na oddziałach o profilu kardiologicznym sala intensywnej terapii kardiologicznej), 6. instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach) 7. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska 1. 80% i więcej oferowanych pokoi 1 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 2. 80% i więcej oferowanych pokoi 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 3. 80% i więcej oferowanych pokoi 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 4. 80% i więcej oferowanych pokoi typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, 5. 80% i więcej oferowanych pokoi wieloosobowych (powyżej 3 osób) z pełnym węzłem sanitarnym, 6. możliwość przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 1. 2.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1. - specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej posiadający jednocześnie specjalizację (ewentualnie I stopnia) w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału lub - specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału, po kursie w zakresie podstaw balneologii 2. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 50 łóżek (pacjentów); 3. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, 4. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 80 łóżek (pacjentów); 1. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na mniej niż 50 łóżek (pacjentów); 2. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na mniej niż 80 łóżek (pacjentów); 3. 50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej w miejscu 4. 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją w miejscu Strona 1

2 1.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie w pierwszej dobie po przyjęciu, 2. cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie, 3. końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, 4. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, 5. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego, 6. codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski, 7. codzienny wieczorny obchód pielęgniarski, 8. całodobowa opieka lekarska - dyżur lekarski w miejscu, 9. całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale, 10. dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia Zabiegi fizykalne: 1. nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: - zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 1.5. Inne : 1. dieta zgodna z profilem leczenia, 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału, 3. uprawnienia do wystawienia pacjentowi druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 5. czas trwania leczenia - 21 dni z możliwością jego przedłużenia na wniosek lekarza ordynatora, na kolejny turnus, w sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, za zgodą płatnika, w miarę wolnych miejsc. 6. zatrudnianie specjalisty ds. żywienia i dietetyki, 1. certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty, 2. certyfikat CMJ ważny w dniu złożenia oferty, 3. stosowanie diety ponadstandardowej, 4. turnusy po sobie następujące przez cały rok 5. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiekszona liczba skierowań w turnusach od maja do września Strona 2

3 2. UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM 2.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład przyrodoleczniczy, 3. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu 4. zapewnienie badań diagnostycznych, 5. instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach) 6. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska 1. 80% i więcej oferowanych pokoi 1 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 2. 80% i więcej oferowanych pokoi 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 3. 80% i więcej oferowanych pokoi 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 4. 80% i więcej oferowanych pokoi typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, 5. 80% i więcej oferowanych pokoi wieloosobowych (powyżej 3 osób) z pełnym węzłem sanitarnym, 6. możliwość przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 2.2.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1- specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej posiadający jednocześnie specjalizację (ewentualnie I stopnia) w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału (rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, reumatologia,neurologia) lub - specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału (rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, reumatologia, neurologia), po kursie w zakresie podstaw balneologii; 2. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 40 łóżek (pacjentów); 3. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, 4.minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 60 łóżek (pacjentów); 1. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na mniej niż 40 łóżek (pacjentów); 2. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na mniej niż 60 łóżek (pacjentów); 3. 50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej w miejscu 4. 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją w miejscu 2.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie w pierwszej dobie po przyjęciu, 2. cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie, 3. końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, 4. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, 5. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego, 6. codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski, 7. codzienny wieczorny obchód pielęgniarski, 8. całodobowa opieka lekarska - dyżur lekarski w miejscu, 9. całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale, 10. dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia. Strona 3

4 2.4. Zabiegi fizykalne 1. nie mniej niż pięć zabiegów fizykalnych dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: - jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 3. zabiegi wykonywane są w dwóch cyklach dziennych przed i popołudniowym przez 5 w tygodniu oraz w soboty w 1 cyklu; 2.5. Inne 1. dieta zgodna z profilem leczenia, 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału, 3. uprawnienia do wystawienia pacjentowi druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 5. czas trwania leczenia - 28 dni z możliwością jego przedłużenia na wniosek lekarza ordynatora, na kolejny turnus, w sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, za zgodą płatnika, w miarę wolnych miejsc. 6. zatrudnianie specjalisty ds. żywienia i dietetyki, 1. certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty, 2. certyfikat CMJ ważny w dniu złożenia oferty, 3. stosowanie diety ponadstandardowej, 4. turnusy po sobie następujące przez cały rok 5. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiekszona liczba skierowań w turnusach od maja do września Strona 4

5 3. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DZIECI OD 3 DO 18 ROKU ŻYCIA 3.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa przystosowana dla potrzeb dzieci, 2. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 3. własny pełnozakresowy zakład przyrodoleczniczy, 4. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu 5. zorganizowana sala intensywnego nadzoru lekarsko pielęgniarskiego (na oddziałach o profilu kardiologicznym typowo wyposażona sala intensywnej terapii kardiologicznej), 6. możliwość realizacji obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, 7. zapewniona opieka opiekuńczo-wychowawcza zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8. instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach) 9. zapewnienie świetlicy i pokoi zabaw ze stosownym wyposażeniem. 10. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska 1. zalecana własna baza diagnostyczna, 2. 80% i więcej oferowanych pokoi 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 3. 80% i więcej oferowanych pokoi 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 4. 80% i więcej oferowanych pokoi 4 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 5. możliwość przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 3.2.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1 - specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej jednocześnie specjalista (ewentualnie I stopnia) z pediatrii lub - specjalista z pediatrii po kursie w zakresie podstaw balneologii lub - specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem prowadzonego oddziału i jednocześnie specjalista (ewentualnie I stopnia) z pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii, 2. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 50 łóżek (pacjentów); 3. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty z rehabilitacji medycznej 4. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 80 łóżek (pacjentów); 1. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na mniej niż 50 łóżek (pacjentów); 2. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na mniej niż 80 łóżek (pacjentów); 3. 50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej w miejscu 4. 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją w miejscu Strona 5

6 3.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu, 2. cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie, 3. końcowe badanie lekarskie nie wcześniej niż 24 godziny przed wypisem, 4. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, 5. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego, 6. codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski, 7. codzienny wieczorny obchód pielęgniarski, 8. całodobowa opieka lekarska - dyżur lekarski w miejscu, 9. całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale, 10. dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia Zabiegi fizykalne 1. nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: - zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 3.5. Inne 1. dieta zgodna z profilem leczenia, 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału, 3. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 4. czas trwania leczenia - 27 dni z możliwością jego przedłużenia na wniosek lekarza ordynatora, na kolejny turnus, w sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, za zgodą płatnika, w miarę wolnych miejsc. 5. zatrudnianie specjalisty ds. żywienia i dietetyki, 1. certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty, 2. certyfikat CMJ ważny w dniu złożenia oferty, 3. stosowanie diety ponadstandardowej, 4. turnusy po sobie następujące przez cały rok 5. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiekszona liczba skierowań w turnusach od maja do września Strona 6

7 4. UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCH 4.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej,w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu, 2. zakład przyrodoleczniczy dostępny na miejscu lub udostępniony w innym miejscu, odległym nie więcej niż 500 m; 3. baza żywieniowa na miejscu (szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i krążenia) lub udostępniona w innym miejscu nie dalej niż m, 4. zapewnienie badań diagnostycznych, 5. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska 1. 80% i więcej oferowanych pokoi 1 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 2. 80% i więcej oferowanych pokoi 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 3. 80% i więcej oferowanych pokoi 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 4. 80% i więcej oferowanych pokoi typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, 5. 80% i więcej oferowanych pokoi wieloosobowych (powyżej 3 osób) z pełnym węzłem sanitarnym, 6. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu 7. możliwość przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 8. instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu, 4.2.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1. - specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej ze specjalizacją minimum I stopnia w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału lub - specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem leczniczym oddziału po kursie w zakresie podstaw balneologii, 2. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 70 łóżek (pacjentów); 3. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, 4.minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 120 łóżek (pacjentów); 1. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na mniej niż 70 łóżek (pacjentów); 2. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na mniej niż 120 łóżek (pacjentów); 3. 50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej w miejscu 4. 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją w miejscu 4.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie w pierwszej dobie po przyjęciu, 2. kontrolne badanie lekarskie minimum 1 raz w trakcie pobytu, 3. końcowe badanie lekarskie w okresie 48 godzin przed wypisem pacjenta z zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, 4. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, 5. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego, 6. codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, 7. zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki, 8. całodobowa opieka pielęgniarska (zmiana pielęgniarska w miejscu). Strona 7

8 4.4. Zabiegi fizykalne 1. nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: - zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 4.5. Inne 1. dieta zgodna z profilem leczenia, 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału, 3. uprawnienia do wystawienia pacjentowi druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 5. czas trwania leczenia - 21 dni 6. zatrudnianie specjalisty ds. żywienia i dietetyki, 1. certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty, 2. certyfikat CMJ ważny w dniu złożenia oferty, 3. stosowanie diety ponadstandardowej, 4. turnusy po sobie następujące przez cały rok 5. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiekszona liczba skierowań w turnusach od maja do września Strona 8

9 5. UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DZIECI OD 7 DO 18 ROKU ŻYCIA 5.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa przystosowana dla potrzeb dzieci, 2. brak barier architektonicznych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej,(szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i układu krążenia), 3. zakład przyrodoleczniczy (szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i układu krążenia) na miejscu lub udostępniony w innym miejscu nie dalej niż 500 m, 4. baza żywieniowa na miejscu (szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i układu krążenia) lub udostępniona w innym miejscu nie dalej niż m, 5. możliwość realizacji obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, 6. zapewniona opieka opiekuńczo-wychowawcza zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska 1. 80% i więcej oferowanych pokoi 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 2. 80% i więcej oferowanych pokoi 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 3. 80% i więcej oferowanych pokoi 4 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 4. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu 5. możliwość przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 6. instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu 5.2.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1.- specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej jednocześnie specjalista (ewentualnie I stopnia) z pediatrii lub - specjalista z pediatrii po kursie w zakresie podstaw balneologii lub - specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem prowadzonego oddziału i jednocześnie specjalista (ewentualnie I stopnia) z pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii, 2. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 50 łóżek (pacjentów); 3. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty z rehabilitacji medycznej 4. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 80 łóżek (pacjentów); 1.minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na mniej niż 50 łóżek (pacjentów); 2. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na mniej niż 80 łóżek (pacjentów); 3. 50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej w miejscu 4. 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją w miejscu Strona 9

10 5.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie w pierwszej dobie po przyjęciu, 2. kontrolne badanie lekarskie minimum 2 razy w trakcie pobytu, 3. końcowe badanie lekarskie w okresie 48 godzin przed wypisem, 4. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, 5. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego, 6. codzienny wieczorny obchód pielęgniarski, 7. zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki, 8. całodobowa opieka pielęgniarska w miejscu, 5.4. Zabiegi fizykalne 1. nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: - zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 5.5. Inne 1. dieta zgodna z profilem leczenia, 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału, 3. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 4. czas trwania leczenia - 21 dni dla dzieci 7 15 r. ż., 21 dni dla młodzieży r. ż.- w okresie wolnym od zajęć szkolnych 5. zatrudnianie specjalisty ds. żywienia i dietetyki, 1. certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty, 2. certyfikat CMJ ważny w dniu złożenia oferty, 3. stosowanie diety ponadstandardowej, 4. turnusy po sobie następujące przez cały rok 5. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiekszona liczba skierowań w turnusach od maja do września Strona 10

11 6. UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DZIECI W WIEKU 3 DO 6 LAT POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ (w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, ewentualnie schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym 3 do 18 lat) 6.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa przystosowana dla potrzeb dzieci, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zakwaterowania dziecka wraz z opiekunem, 2. brak barier architektonicznych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej,(szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i układu krążenia), 3. własny zakład przyrodoleczniczy (szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i układu krążenia) lub udostępniony w innym miejscu nie dalej niż 500 m, 4. własna baza żywieniowa (szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i układu krążenia) lub udostępniona w innym miejscu nie dalej niż m 5. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska 1. 80% i więcej oferowanych pokoi 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 2. 80% i więcej oferowanych pokoi 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 3. 80% i więcej oferowanych pokoi typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, 4. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu 5. możliwość przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 6. instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu 6.2.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1 - specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej jednocześnie specjalista (ewentualnie I stopnia) z pediatrii lub - specjalista z pediatrii po kursie w zakresie podstaw balneologii lub - specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem prowadzonego oddziału i jednocześnie specjalista (ewentualnie I stopnia) z pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii, 2. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 50 łóżek (pacjentów); 3. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty z rehabilitacji medycznej 4. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 120 łóżek (pacjentów); 1. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na mniej niż 50 łóżek (pacjentów); 2. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na mniej niż 120 łóżek (pacjentów); 3. 50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej w miejscu 4. 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją w miejscu 6.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu, 2. kontrolne badanie lekarskie minimum 1 raz w trakcie pobytu, 3. końcowe badanie lekarskie w okresie 48 godzin przed wypisem, 4. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, 5. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego, 6. codzienny wieczorny obchód pielęgniarski, 7. zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki, 8. całodobowa opieka pielęgniarska w miejscu, 6.4. Zabiegi fizykalne 1. nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: Strona 11

12 - zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 6.5. Inne 1. dieta zgodna z profilem leczenia, 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału, 3. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 4. czas trwania leczenia - 21 dni 5. zatrudnianie specjalisty ds. żywienia i dietetyki, 1. certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty, 2. certyfikat CMJ ważny w dniu złożenia oferty, 3. stosowanie diety ponadstandardowej, 4. turnusy po sobie następujące przez cały rok 5. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiekszona liczba skierowań w turnusach od maja do września Strona 12

13 7. UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM 7.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej,w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu, 2. zakład przyrodoleczniczy dostępny na miejscu lub udostępniony w innym miejscu, odległym nie więcej niż 500 m; 3. baza żywieniowa na miejscu (szczególnie w sanatorium profilowanym na leczenie schorzeń układu ruchu i krążenia) lub udostępniona w innym miejscu nie dalej niż m, 4. zapewnienie badań diagnostycznych, 5. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska 1. 80% i więcej oferowanych pokoi 1 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 2. 80% i więcej oferowanych pokoi 2 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 3. 80% i więcej oferowanych pokoi 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 4. 80% i więcej oferowanych pokoi typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, 5. 80% i więcej oferowanych pokoi wieloosobowych (powyżej 3 osób) z pełnym węzłem sanitarnym, 6. baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu 7. możliwość przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 8. instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu, 7.2.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1.- specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej ze specjalizacją minimum I stopnia w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem oddziału lub - specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z profilem leczniczym oddziału po kursie w zakresie podstaw balneologii, 2. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 70 łóżek (pacjentów); 3. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, 4. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 120 łóżek (pacjentów); 1. minimum 1 lekarski etat przeliczeniowy na mniej niż 70 łóżek (pacjentów); 2. minimum 1 pielęgniarski etat przeliczeniowy na mniej niż 120 łóżek (pacjentów); 3. 50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej w miejscu 4. 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją w miejscu 7.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie w pierwszej dobie po przyjęciu, 2. kontrolne badanie lekarskie minimum 1 raz w trakcie pobytu, 3. końcowe badanie lekarskie w okresie 48 godzin przed wypisem pacjenta z zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, 4. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, 5. ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia farmakologicznego, 6. codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, 7. zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki, 8. całodobowa opieka pielęgniarska (zmiana pielęgniarska w miejscu). Strona 13

14 7.4. Zabiegi fizykalne 1. nie mniej niż pięć zabiegów fizykalnych dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: - jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 3. zabiegi wykonywane są w dwóch cyklach dziennych przed i popołudniowym przez 5 w tygodniu oraz w soboty w 1 cyklu; 7.5. Inne 1. dieta zgodna z profilem leczenia, 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia ukierunkowanej zgodnie z profilem leczniczym oddziału, 3. uprawnienia do wystawienia pacjentowi druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 5. czas trwania leczenia - 28 dni 6. zatrudnianie specjalisty ds. żywienia i dietetyki, 1. certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty, 2. certyfikat CMJ ważny w dniu złożenia oferty, 3. stosowanie diety ponadstandardowej, 4. turnusy po sobie następujące przez cały rok 5. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiekszona liczba skierowań w turnusach od maja do września Strona 14

15 8. UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE DOROSŁYCH I DZIECI 8.1.Wymagania dotyczące personelu medycznego 1. lekarz specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, - specjalista w dziedzinie tożsamej lub pokrewnej z głównym profilem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii, 2. zakład przyrodoleczniczy pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, 8.3. Opieka lekarsko-pielęgniarska 1. wstępne badanie lekarskie, 2. ustalenie programu leczenia balneologicznego, 3. codzienna możliwość dostępu pacjenta do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, 8.4. Zabiegi fizykalne 1. nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym: - zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, 8.5. Inne 1. uprawnienia do wystawienia pacjentowi druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. udzielanie świadczeniobiorcom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegów wykazanych w ofercie złożonej w postępowaniu w 3. czas trwania leczenia od 6 do 18 osobodni zabiegowych. 4. miejsce udzielania świadczeń w miejscowości o statusie uzdrowiska Strona 15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 192 14182 Poz. 1285 1285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2027 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 90/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Załącznik nr 8 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Tabela nr. Lecznictwo uzdrowiskowe. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 931 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Dziennik Ustaw 4 Poz. 931 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Dziennik Ustaw 4 Poz. 931 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. (poz. 931 Załączniki nr 1 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Załącznik Nr 2 PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie stacjonarnym Załącznik nr 1 do umowy nr. zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE STACJONARNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE STACJONARNYM Załącznik Nr 1do Zasad zarządzania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacją leczniczą w ramach prewencji rentowej PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE STACJONARNYM PROGRAMY REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

POBYT KOMERCYJNY DLA OSÓB DOROSŁYCH W ODDZIALE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO UZDROWISKOWYM W RABCE-ZDROJU SP z o.o.

POBYT KOMERCYJNY DLA OSÓB DOROSŁYCH W ODDZIALE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO UZDROWISKOWYM W RABCE-ZDROJU SP z o.o. POBYT KOMERCYJNY DLA OSÓB DOROSŁYCH W ODDZIALE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Cena osobodnia 120 zł (obejmuje: wyŝywienie, zakwaterowanie, zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, opiekę lekarską

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.23.2013.AL Egz. nr 2

ZP-2.9612.23.2013.AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju przy ul. Solankowej 6, ul. Solankowej 8, ul. Sobieskiego 13, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE STACJONARNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE STACJONARNYM Załącznik Nr 1 do Polityki zarządzania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacją leczniczą w ramach prewencji rentowej PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE STACJONARNYM PROGRAM REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZP JL Egz. nr 2

ZP JL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu, ul. Chopina 15A Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZDROWISKOWE

LECZENIE UZDROWISKOWE LECZENIE UZDROWISKOWE Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty

Bardziej szczegółowo

Uzdrowiska Lądek-Długopole SA. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Znak sprawy: KO/2/2011. Lądek Zdrój, 30.11.2011r. Do wszystkich Oferentów

Uzdrowiska Lądek-Długopole SA. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Znak sprawy: KO/2/2011. Lądek Zdrój, 30.11.2011r. Do wszystkich Oferentów Uzdrowisko Lądek-Długopole SA ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój Znak sprawy: KO/2/2011 Lądek Zdrój, 30.11.2011r. Do wszystkich Oferentów Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, którego

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia.2014 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Krasnobród, 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Dz.U.2004.274.2724 2005.06.24 zm. Dz.U.2005.101.850 2006.07.01 zm. Dz.U.2006.94.655 2007.05.01 zm. Dz.U.2007.69.466 2007.10.03 zm. Dz.U.2007.168.1185 2009.03.15 zm. Dz.U.2009.40.330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 61/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót Źródło: http://zoz.mswia.gov.pl/dz/placowki-medyczne-mswia/r7809922108847,sp-zoz-sanatorium-uzdrowiskowe-msww-sopocie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 09:32 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego i wskazówki dla pacjentów

Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego i wskazówki dla pacjentów Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego i wskazówki dla pacjentów Rodzaje placówek lecznictwa uzdrowiskowego Leczenie uzdrowiskowe w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych prowadzone jest w: szpitalach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia19 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia19 września 2007 r. Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie uzdrowiskowe Zarządzenie Nr 59/2007/DSOZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Krynica-Zdrój, dnia 17.12.2012 roku UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Spółka Akcyjna Uzdrowisko Krynica Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica Zdrój REGON: 491900275 NIP 734 00 10 604 Tel. Nr 471-23-95, fax

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku

Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.18.2013.JL Egz. nr 1

ZP-2.9612.18.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu przy ul. Korzeniowskiego 1 Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie: Komunikat dotyczy projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r.

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM UZDROWISKOWEGO ZIMOWIT w Dusznikach-Zdroju

REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM UZDROWISKOWEGO ZIMOWIT w Dusznikach-Zdroju REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM UZDROWISKOWEGO ZIMOWIT w Dusznikach-Zdroju W oparciu o art.18 a ust.3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami)

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-08-01/2013/P/13/146 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/146 Realizacja świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Sz. P. Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa dr n. med. Robert Szafkowski Ciechocinek, 10 grudnia 2014 KONSULTANT KRAJOWY w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej Sz. P. Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-08-04/2013/P/13/146 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-08-04/2013/P/13/146 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-08-04/2013/P/13/146 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/146 Realizacja świadczeń

Bardziej szczegółowo

w systemie stacjonarnym

w systemie stacjonarnym 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 PROGRAMY REHABILITACJI 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 w systemie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522

Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522 Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA LECZENIA UZDROWISKOWEGO DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH

OFERTA LECZENIA UZDROWISKOWEGO DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH OFERTA LECZENIA UZDROWISKOWEGO DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH UZDROWISKO USTROŃ TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KOMPLEKSÓW UZDROWISKOWYCH W EUROPIE.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w opiece medycznej. Gdynia 2013

Nowoczesne rozwiązania w opiece medycznej. Gdynia 2013 Nowoczesne rozwiązania w opiece medycznej Gdynia 2013 Medica Polska Sp. z o.o. Medica Polska Sp. z o.o. operator medyczny z prawie 10 letnim doświadczeniem na polskim rynku usług medycznych status podmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała: Pani xxxxxx Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa.

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała: Pani xxxxxx Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa. P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonej kontroli problemowej w Uzdrowisku BUSKO-ZDRÓJ ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój /odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 26.05.2011r., Nr KRS: 0000055824,

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy:

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy: Regulamin Porządkowy Pododdziału Rehabilitacji Dziennej I. Charakterystyka Pododdziału 1. Pododdział Rehabilitacji Dziennej jest wydzieloną częścią Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy:

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy: Regulamin Porządkowy Gabinetów Rehabilitacyjnych I. Charakterystyka Pododdziału 1. Gabinety Rehabilitacyjne mieszczą się przy al. Modrzewiowej 22 w budynkach nr 3 i nr 5. 2. Gabinety Rehabilitacyjne są

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (kod resortowy: 1740, 1744) Zadania:

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń. Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały

Bardziej szczegółowo

1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU, UKŁADU KRĄśENIA, UKŁADU ODDECHOWEGO, SCHORZENIACH PSYCHOSOMATYCZNYCH I PO OPERACJI NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzili od 18 sierpnia do 21 sierpnia 2015 r. 1) Jolanta Lipok - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału

Kontrolę przeprowadzili od 18 sierpnia do 21 sierpnia 2015 r. 1) Jolanta Lipok - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 1 prowadzącym przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.37.2014.JL Egz. nr 1

ZP-2.9612.37.2014.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu przy ul. Juliusza Słowackiego 23, ul. Powstańców Śląskich 2/4, ul. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie

BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie Pacjentom wentylowanym mechanicznie zapewniamy opiekę domową oraz stacjonarną w BetaMed Medical Active Care w Chorzowie.

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator Oddział Dziecięcy Ordynator lek. Ewa Sahaj Z-ca ordynatora lek. Irena Rybczak Pielęgniarka oddziałowa Wojtyna Joanna Telefony : ordynator 77 408 79 20 dyżurka lekarska 77 408 79 21 dyżurka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU tel. sekr. (32) 67 106 12; fax. (32) 106 14; e-mail: sekretariat@zlazawiercie.jur.pl www.zlazawiercie.jur.pl Misją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych DSP. 074/ŚZ/ 4 /2011 OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza sieć uzdrowisk w Polsce

Najwiêksza sieć uzdrowisk w Polsce Najwiêksza sieć uzdrowisk w Polsce www.uzdrowiska-pgu.pl UZDROWISKOWE LECZENIE SCHORZEŃ METABOLICZNYCH I OTYŁOŚCI Program realizowany we współpracy z Dla kogo przeznaczony jest program schorzeń metabolicznych

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 REHABILITACJA LECZNICZA 1. Przedmiot postępowania: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Tabela nr 1 REHABILITACJA LECZNICZA 1. Przedmiot postępowania: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna Załącznik nr Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza Tabela nr 1 REHABILITACJA LECZNICZA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Sanatorium uzdrowiskowe EDEN - turnusy rehabilitacyjne Ciechocinek

Sanatorium uzdrowiskowe EDEN - turnusy rehabilitacyjne Ciechocinek Symbol oferty: 5450445/111 Ciechocinek :: Kujawsko-Pomorski :: Polska Sanatorium uzdrowiskowe EDEN - turnusy rehabilitacyjne Ciechocinek Transport: Własny Rodzaj oferty: turnus rehabilitacyjny, całoroczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Dziennik Ustaw Nr 142 8678 Poz. 835 835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ-

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NiŚOZ-. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA BRYZA

Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA BRYZA Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA BRYZA Typy schorzeń z chorobą psychiczną z cukrzycą z dysfunkcją narządu ruchu łącznie z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich z dysfunkcją

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Brak ciągłości terapii po wypisaniu chorego z oddziału szpitalnego dostępność rehabilitacji

Brak ciągłości terapii po wypisaniu chorego z oddziału szpitalnego dostępność rehabilitacji Witold Witkowski Brak ciągłości terapii po wypisaniu chorego z oddziału szpitalnego dostępność rehabilitacji Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego : Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Kontrolę przeprowadzili w dniu 20

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 23 50-556 Wrocław Kancelaria: (07)733-2-00 Sekretariat: (07)733--00 Fax: (07)733-2-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. ( aktualizowano 25.05.204r.) REGULAMIN Oddziałem Kardiologicznym i Oddziałem Intensywnego

Bardziej szczegółowo