Przygotowanie platformy projektowo-programowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie platformy projektowo-programowej"

Transkrypt

1 Przygotowanie platformy projektowo-programowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr inż. Łukasz Szustak

2 Agenda System Kontroli Wersji (SVN) Zintegrowane środowiska programistyczne UML jako przykład narzędzia do projektowania systemów

3 Wprowadzenie do Systemów Kontroli Wersji Systemy kontroli wersji ułatwiają grupową pracę wielu programistów nad jednym projektem Pozwalają one na współbieżną współpracę poprzez sieć wielu osób nad tym samym kodem źródłowym Najbardziej popularnym systemem kontroli wersji jest CVS Ze względu na kilka wad systemu CVS powstał system Subversion, nazywany również SVN, który wypiera (wyparł) CVS

4 Wprowadzenie do Systemów Kontroli Wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji System, zainstalowany na serwerze, przechowuje pliki projektu Programista, który chce wykonać poprawki lub zmiany w kodzie źródłowym, pobiera aktualny kod projektu z serwera Po dokonaniu zmian w plikach, kod projektu jest przesyłany przez programistę ponownie na serwer Oprogramowanie kontroli wersji scala pliki przesłane przez programistę z kodem

5 Wprowadzenie do Systemów Kontroli Wersji Proces scalania jest niemal całkowicie automatyczny Nawet, jeśli wielu programistów wykonało zmiany w projekcie i przesłało nowe wersje kodu na serwer w tym samym czasie, oprogramowanie kontroli wersji poprawnie scali wszystkie dokonane zmiany: być może w wielu plikach naraz, być może w niektórych plikach w wielu miejscach Jedynie wykluczające się wzajemnie zmiany dotyczące dokładnie tego samego miejsca w jednym pliku nie mogą być rozstrzygnięte automatycznie Wówczas potrzebna jest ingerencja jednego z programistów, który musi ręcznie wybrać jedną wersję wprowadzonych modyfikacji

6 Wprowadzenie do Systemów Kontroli Wersji Naturalnie, takie kolizje w rzeczywistości są dość rzadkie (pod warunkiem, że poszczególni developerzy mają ściśle określone zadania) Opisany model pracy jest określany jako kopiuj-modyfikuj-scal (copy-modify-merge) W modelu tym, poza specjalnymi przypadkami, nie występują blokady, co znaczy że żaden z plików projektu nie jest zablokowany Programista może pobrać kod całego projektu, i pracować nad dowolnym plikiem w dowolnej chwili Nie ma wymogu oczekiwania na zakończenie pracy poszczególnych osób w zespole (wykonania uaktualnienia) - programiści są wzajemnie niezależni

7 Subversion cechy systemu Subversion może być postrzegany jako serwer plików wzbogacony o dodatkową funkcjonalność W wirtualnym systemie plików udostępnianym przez serwer wszystkie zmiany, a więc zawartość, nazwy, atrybuty oraz położenie plików i katalogów podlegają śledzeniu i mogą być wycofywane System rejestruje zmiany dotyczące nie tylko zawartości, ale także wszystkich innych cech plików Foldery podlegają rejestracji w taki sam sposób jak pliki Śledzeniu podlegają także operacje na plikach i folderach: tworzenie, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie, zmiana nazwy

8 Subversion cechy systemu Zatwierdzenie poprawek przez programistę jest operacją atomową, tzn. odbędzie się ona w całości lub nie odbędzie się wcale (bez względu na to ilu plików dotyczy) Subversion został zaimplementowany m.in. w postaci modułu serwera Apache, dzięki czemu dostęp do repozytoriów może wykorzystywać SSL, kompresję danych i wszelkie inne udogodnienia oferowane przez Apache'a System pozwala na rejestrację wersji zarówno plików tekstowych jak i binarnych

9 SVN słownik repozytorium (repository): zestaw plików i folderów zarządzanych i udostępnianych przez serwer SVN System SVN jest serwerem plików, który nadaje całemu repozytorium dodatkowy wymiar: numer rewizji W każdej chwili użytkownicy mogą uzyskać dostęp do całego repozytorium (czyli drzewa katalogów i plików) w stanie z zadanej rewizji Numer rewizji dotyczy całego repozytorium i jest zwiększany po każdym przesłaniu plików na serwer (czyli po wykonaniu operacji commit)

10 SVN słownik repozytorium (repository): Podstawowy proces wykorzystywania SVN-a: Użytkownik najpierw pobiera z serwera aktualną kopię plików Kopia lokalna jest nazywana kopią roboczą Następnie użytkownik dowolnie modyfikuje swoją własną kopię roboczą Na zakończenie, zmieniona kopia robocza jest przesyłana przez użytkownika na serwer i scalana z plikami zawartymi na serwerze

11 SVN słownik kopia robocza (working copy): Komplet plików tworzących projekt przekopiowany z serwera SVN na dysk lokalny Kopia robocza jest w 100% prywatną własnością: oprogramowanie SVN nigdy samowolnie nie dokona w niej żadnych zmian Do utworzenia kopii roboczej służy polecenie checkout zaś do przesłania kopii roboczej na serwer polecenie commit Po przesłaniu na serwer, kopia robocza może być usunięta (nie ma to wpływu na zawartość serwera)

12 SVN słownik rewizja (revision) Stan systemu plików przechowywanych przez serwer SVN po wykonaniu zadanej liczby zmian Operacja commit przesyłająca kopię roboczą na serwer zwiększa numer rewizji Bez względu na liczbę zmienionych plików, jedna operacja commit zwiększa numer rewizji dokładnie o jeden w stosunku do aktualnego numeru rewizji na serwerze SVN Numery rewizji dotyczą całego drzewa plików i katalogów przechowywanego przez SVN, a nie poszczególnych plików

13 SVN słownik kolizja (collision): Sytuacja, w której dwie osoby wykonały wykluczające się zmiany w jednym z plików Serwer SVN nie może w takiej sytuacji automatycznie rozstrzygnąć, która wersja pliku ma być traktowana jako bieżąca Decyzję o tym, który plik ma być aktualny, podejmuje człowiek, po ręcznej analizie plików

14 Subversion Oprogramowanie Subversion składa się z klienta oraz serwera: VISUALSVN SERVER: Serwer SVN dla systemu Windows TortoiseSVN: graficzny klient SVN dla systemu Windws

15 VISUALSVN SERVER Po zainstalowaniu należy stworzyć użytkowników, którzy w oparciu o login i hasło - będę mieć dostęp do SVN:

16 VISUALSVN SERVER W następnej kolejności należy stworzyć repozytorium, czyli miejsce w którym będą przechowywane kopie robocze

17 VISUALSVN SERVER Z utworzonym repozytorium można powiązać użytkowników, nadając im indywidualne prawa dostępu:

18 TortoiseSVN TortoiseSVN: graficzny klient SVN dla systemu Windows W celu skorzystania z klienta SVN, w pierwszej kolejności należy powiązać folder użytkownika z repozytorium:

19 TortoiseSVN W celu skorzystania z klienta SVN, w pierwszej kolejności należy powiązać folder użytkownika z repozytorium:

20 TortoiseSVN Po wykonaniu polecania SVN checkout zostanie pobrana zawartość repozytorium W następnej kolejności można dodawać nowe pliki/foldery do repozytorium:

21 TortoiseSVN Aby synchronizować repozytorium z lokalną wersją należy użyć 1 z 2 komend: SVN Update której zadaniem jest pobranie najnowszej wersji np..pliku z repozytorium SVN Commit której zadaniem jest wysłanie nowej/zmodyfikowanej wersji np.. pliku

22 TortoiseSVN W trakcie wysyłania użytkownik zostanie poproszony o podanie komentarza:

23 TortoiseSVN Użytkownicy mają dostęp do wszystkich wcześniej wysłanych wersji:

24 Zintegrowane środowiska programistyczne Zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment, IDE) jest to aplikacja lub zespół aplikacji, środowisk służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania Przykłady: Edytor tekstowy, np: vim, gedit, kwrite NetBeans Eclipse Visual Studio Dev-C++

25 NetBeans NetBeans projekt otwartego oprogramowania mający za zadanie dostarczanie efektywnych narzędzi programowania głównie w języku Java Dodatkowo, NetBeans zapewnia wsparcie dla PHP, C/C++, i HTML5 Dwa najważniejsze elementy wchodzące w skład NetBeans-a to: NetBeans IDE zintegrowane środowisko programistyczne, którego głównym celem jest przyspieszenie budowy aplikacji, w tym również usług sieciowych oraz aplikacji mobilnych NetBeans Platform gotowa platforma służąca za fundament rozwoju aplikacji Java Swing. Dzięki użyciu gotowej bazy i udostępnianych przez NetBeans Platform gotowych do użycia usług okna, menu, zarządzanie i przechowywanie konfiguracji, dostęp do plików można znacząco skrócić proces budowy aplikacji

26 NetBeans moduł C/C++ Moduł Netbeans dla C/C++ wymaga wcześniejszego zainstalowania kompilatorów dla C/C++, debuggera gdb, jak również zapewnienia wsparcia dla make utility Dla systemów rodziny Linux może zostać wykorzystany szeroko znany GNU Compiler Collection, natomiast dla rodziny systemów Windows można wykorzystać jeden z następujących narzędzi: Cygwin Compilers and Tools MinGW Compilers and Tools https://netbeans.org/community/releases/72/cpp-setup-instructions.html#downloading

27 NetBeans praca zdalna NetBeans pozwala na pracę zdalną, np.: Kod tworzony/rozwijany może być na lokalnym komputerze lub serwerze Kod może być kompilowany na serwerze lub lokalnie Program może zostać uruchomiony na serwerze lub na lokalnym komputerze Wykorzystywane są do tego standardowe protokoły komunikacyjne: ssh, sshfs lub ftp, sftp

28 NetBeans - Subversion NetBeans zapewnia integrację klienta SVN W rezultacie usprawnia to proces rozwoju danego oprogramowania dla grup roboczo-projektowych, poprzez równoległą pracę z użyciem wspólnego repozytorium Funkcjonalność ta pozwala na wykonywanie zadań wersjonowanych bezpośrednio z IDE systemu projektu https://netbeans.org/kb/docs/ide/subversion.html

29 Narzędzia do modelowania w UML Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language ujednoliconym języku modelowania) oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu Format otwarty UML język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów Służy do modelowania dziedziny problemu - w przypadku stosowania go do analizy oraz do modelowania rzeczywistości, która ma dopiero powstać - tworzy się w nim głównie modele systemów informatycznych.

30 Narzędzia do modelowania w UML UML jest głównie używany wraz z jego reprezentacją graficzną - jego elementom przypisane są symbole, które wiązane są ze sobą na diagramach Można wyróżnić aż 14 diagramów głównych oraz 3 abstrakcyjne (struktur, zachowań i interakcji) Przykładowe diagramy: Przypadków użycia: przedstawia interakcję pomiędzy aktorem (użytkownikiem systemu), który inicjuje zdarzenie oraz samym systemem jako sekwencję prostych kroków

31 Narzędzia do modelowania w UML Przykładowe diagramy: Sekwencji: opisują interakcje pomiędzy częściami systemu w postaci sekwencji komunikatów wymienianych między nimi Klas: to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez ilustrację struktury klas i zależności między nimi Komunikacji kooperacji: Diagram komunikacji jest jednym z diagramów interakcji. Diagram komunikacji przedstawia sposób wymiany komunikatów pomiędzy obiektami uczestniczącymi w interakcji.

32 Diagram przypadków użycia

33 Diagram Sekwencji

34 Diagram Komunikacji

35 Serwer www - Apache Apache - otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych W połączeniu z interpreterem języka skryptowego PHP i bazą danych MySQL, Apache stanowi jedno z najczęściej spotykanych środowisk w firmach oferujących miejsce na serwerach sieciowych Cechuje go wielowątkowość, skalowalność, bezpieczeństwo, itd...

36 PHP PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych Składnia PHP jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C++, lecz jest bardzo uproszczona programista PHP zazwyczaj nie musi przejmować się poprawnością typów zmiennych, przydzielaniem dla nich pamięci itp. PHP umożliwia współpracę z wieloma rodzajami źródeł danych, takich jak systemy zarządzania bazami danych, pliki tekstowe, dokumenty XML oraz serwisy WWW

37 Baza danych: MySQL MySQL jest wolnodostępnym systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle MySQL to najchętniej używana baza danych z otwartym dostępem do kodu źródłowego Jest wykorzystywana do tworzenia niedrogich, skutecznych i skalowalnych wbudowanych aplikacji bazodanowych w sieci

38 phpmyadmin phpmyadmin narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL napisane w języku PHP Oprogramowanie wydawane jest na licencji GNU General Public License i umożliwia między innymi tworzenie/usuwanie baz danych, dodawanie/kasowanie relacji oraz edycję ich struktury i zawartości Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym

39 WorkBeanch MySQL Workbench jest zunifikowanym wizualnym narzędziem dla twórców baz danych, programistów i administratorów baz danych MySQL Workbench umożliwia modelowania baz danych oraz zapewnia kompleksowe narzędzia administracyjne dla konfiguracji serwera, administracji użytkowników, tworzenia kopii zapasowych itd.. MySQL Workbench jest dostępny dla różnych systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux i Mac OS X MySQL Workbench dostarcza wizualne narzędzia do tworzenia, realizacji i optymalizacji zapytań SQL

40 Instalacja serwera Apache, PHP, MySQL Alache: php: MySQL: phpmyadmin: przykładowy przewodnik: acja-serwera-apache-php-i-mysql.html

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Techniki komputerowe w robotyce

Techniki komputerowe w robotyce Techniki komputerowe w robotyce Wykład III Praca grupowa nad projektem informatycznym Robert Muszyński KCiR, W4, PWr Skład FoilTEX c R. Muszyński 2007-2015 Cykl życia oprogramowania Cykl życia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0 Przegląd produktu IBM Business Process Manager ii Przegląd Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca dyplomowa Temat pracy: Wieloprotokołowy komunikator

Bardziej szczegółowo

Spis treści...2. 1. Opis zamierzonego celu projektu...5. 2. Ogólny opis funkcjonalności systemu...8. 3. Technologia wykonania...8

Spis treści...2. 1. Opis zamierzonego celu projektu...5. 2. Ogólny opis funkcjonalności systemu...8. 3. Technologia wykonania...8 Projekt techniczny Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B wspierającego współdziałanie przedsiębiorców w zakresie organizacji szkoleń oraz współpracy z trenerami zewnętrznymi Wykonawca analizy: Marta Ćwik

Bardziej szczegółowo