1. PIERWSZE WRAŻENIE, CZYLI ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PIERWSZE WRAŻENIE, CZYLI ROZDZIAŁ WSTĘPNY"

Transkrypt

1 1. PIERWSZE WRAŻENIE, CZYLI ROZDZIAŁ WSTĘPNY Brak publikacji dotyczących tematu teatru tańca, wydanych w języku polskim potęguje chęć sięgnięcia po nową pozycję przybliżającą czytelnikowi twórczość Piny Bausch. Książka Aleksandry Rembowskiej zatytułowana Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i Rzeczywistość ukazała się nakładem wydawnictwa Trio w czerwcu Aleksandra Rembowska jest absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, doktorantką Instytutu Sztuki PAN. Jest krytykiem teatralnym, wieloletnim redaktorem miesięcznika Teatr oraz pisma Le Theatre en Pologne. Jest również wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Książka wywołała skrajnie różne emocje. Jak opisuje swoje pierwsze wrażenie Anna Królica - krytyk teatralny zajmująca się teatrem tańca - Książka została wydana z rozmachem, ma grubo ponad dwieście stron, twardą okładkę, tekst dopełniają zdjęcia autorstwa Ursuli Kaufmann 1. Jednak jak pisze dalej: Tylko to pierwsze wrażenie jest pozytywne. Im dalej w głąb, tym czytelnika ogarnia większe zniecierpliwienie 2. Inna recenzentka książki - Amelia Kiełbawska pisze w swojej recenzji: Wnikliwa i rzetelna, a jednocześnie bardzo subiektywna i impresyjna praca Aleksandry Rembowskiej zapełnia lukę w naszej kulturalnej świadomości 3. Odnosząc się do opinii recenzentek, postaram się prześledzić karty książki pod kątem konfrontacji obu recenzji, jak również pod kątem próby wyodrębnienia tematów wcześniej nie poruszanych. 2. POKRÓTCE, CZYLI STRESZCZENIE Pracę Rembowskiej rozpoczyna rozdział wstępny, po którym następuje dziewięć kolejnych, w sumie zapełniających około stu stron ponad dwustustronicowej książki. W następującym po rozdziałach aneksie autorka zamieszcza omówienie wybranych przez siebie dwudziestu przedstawień Piny Bausch. W kolejnych dwóch częściach zatytułowanych: Taniec poza stylem oraz Pomarańcze na drogę przeczytać można wywiady z tancerzami Teatru Tańca Piny Bausch - kolejno z: Januszem Lubiczem oraz Dominique iem Mercy. W wykazie przedstawień następującym po wywiadach z artystami autorka uwzględnia wszystkie choreografie Piny Bausch. Końcową część książki zajmują: lista ważniejszych nagród i odznaczeń, streszczenie pracy w języku niemieckim, bibliografia oraz indeks osób. Całość wzbogacona jest zdjęciami Ursuli Kaufmann.

2 3. OGLĘDZINY ŚWIEŻO WYDANEJ Być może najśmielszym zarzutem A. Królicy jest kłamstwo autorki, która twierdzi, że pozycja napisana przez nią jest pierwszą pracą o tej tematyce wydaną w Polsce. Wcześniej taką pracę napisała Aleksandra Dziurosz, o czym przy okazji ukazania się książki Rembowskiej pisali dziennikarze portali tanecznych, teatralnych i księgarnianych. Przytoczę fragment dotyczący obu prac, który można przeczytać na stronie : To już kolejna na polskim rynku monografia niemieckiej artystki - po Fenomenie twórczości Piny Bausch Aleksandry Dziurosz (2005) 4. A. Kiełbawska w swojej recenzji bagatelizuje rzekome kłamstwo stwierdzeniem: Dotychczas o Pinie Bausch nie można było wiele przeczytać, prócz wydanej w niskim nakładzie pracy Fenomen twórczości Piny Bausch Aleksandry Dziurosz (Warszawa 2005) Mimo, że nakład pracy Aleksandry Dziurosz był niski, książka ukazała się i z pewnością trafiła do zainteresowanych tematyką teatru tańca. Powinna więc zająć należne sobie miejsce w tworzącej się bibliografii tytułów dotyczących życia i twórczości Piny Bausch. Przy pierwszym oglądzie książki, uwagę zwraca brak konsekwencji w pracy Rembowskiej. Książka nosi znamiona pracy naukowej. Nie widać jednak stałości w stylu naukowym obranym przez autorkę. Brak konsekwentnie używanego stylu naukowego ujawnia się m.in. w zastosowaniu metaforycznych tytułów rozdziałów bez odpowiedniego wskazania na ich treść. Uniemożliwia to całościowy ogląd pracy, utrudnia poruszanie się po książce. Nie umyka także uwadze przy spojrzeniu na spis treści brak rozdziału podsumowującego i kończącego książkę. Brak zakończenia wydaje się być sporym niedociągnięciem - zwłaszcza, że książkę rozpoczyna rozdział wstępny. Rama pracy wydaje się być niekompletna, co pozbawia pracę naukową jej miana. Głównym zarzutem A. Królicy jest brak pomysłu organizującego książkę, pomysłu na podjęcie tematu teatru tańca Piny Bausch, a także co za tym idzie brak spójności tekstu, logiki wypowiedzi, brak argumentacji, mnogość pojęć, brak ich wyjaśnień. Całość sprawia, według Królicy, wrażenie słabego polskiego reprintu pozycji, które ukazały się na Zachodzie. Na pochwałę zasługuje jednak już sam fakt próby podjęcia się zadania opisania zjawiska. Popularyzacja tematu odgrywa bardzo ważną rolę pośród tworzącego się grona entuzjastów. Język, którym posługuje się Rembowska przy opisywaniu trudno definiowalnych zjawisk z pogranicza teatru i tańca również powinien zostać doceniony. Jak pisze A. Kiełbawska w swojej recenzji: Zdaję sobie sprawę, jak niełatwo opisać wykreowane ruchem emocje,

3 dlatego podziwiam podjęcie wyzwania i gratuluję Rembowskiej odniesionego sukcesu. Ta książka to uczta dla miłośników teatru, jak też dla każdego wrażliwego człowieka ĆWICZENIA W PRZEMIERZANIU STRONIC We wstępie Rembowska przybliża czytelnikowi zjawisko teatru tańca osadzone w kontekście twórczości Piny Bausch oraz jej nauczycieli-poprzedników. Zaznacza też próbę podjęcia się w dalszej części pracy opisania nieuchwytnych, trudnych do zwerbalizowania elementów teatru Piny Bausch takich jak: emocjonalność, podświadomość, metafizyka, przełożonych przez Bausch na język świata rzeczywistego. W kolejnych rozdziałach autorka opisuje drogę taneczną Bausch od początków edukacji w Essen gdzie w wieku piętnastu lat rozpoczęła pracę z Kurtem Joosem do momentu propozycji dyrektora teatru w Wuppertalu związanej z poprowadzeniem grupy baletowej. Większą część pracy autorka poświęca choreografiom Bausch zrealizowanym w tymże teatrze. Rembowska opisuje w kolejnych rozdziałach bardzo charakterystyczny, oryginalny proces tworzenia choreografii i pracy z tancerzami, którzy po części stają się współtworzącymi spektakl. Jej [Piny Bausch] sposób postępowania z zespołem na próbach można by określić mianem kreacji zbiorowej.( ) Cel nigdy nie zostaje określony na początku pracy nad nową sztuką. Cały proces to szereg odkryć, które dla samego twórcy bywają zaskoczeniem 6. Integralną częścią przygotowywania spektaklu są podróże zespołu, o których także pisze Rembowska. Poznanie nowej przestrzeni i kultury w owej przestrzeni panującej są ważnym doświadczeniem na etapie poszukiwań inspiracji do spektaklu. W dalszej części autorka książki wypowiada się na temat formy, jaką przyjmują spektakle Piny Bausch. Ich otwartość zrewolucjonizowała w pewien sposób świat teatru, do którego przyzwyczajeni byli mieszkańcy Wuppertalu. Rembowska zwraca uwagę na tak ważne kwestie jak: czas trwania spektaklu, kompozycja (pozorna niezależność zazębiających się o siebie poszczególnych scen), dialog z widzem, jego udział w spektaklu. Nieodłącznym komponentem sztuki choreograficznej Piny Bausch jest scenografiaistotny środek wyrazu scenicznego, któremu Rembowska poświęca kolejny rozdział. Autorka przygląda się bliżej elementom scenografii wyrosłych z inspiracji żywiołami. Na scenie bardzo często pojawiają się: ziemia, woda, rzadziej ogień, imitacje podmuchów wiatru jako zaznaczenie żywiołu powietrza. Rembowska wskazuje na celowość tych zabiegów, na próbę opisania kosmicznego ładu świata jako pochodnej od przemian zachodzących w materii

4 żywiołów oraz na umiejscowienie przez P. Bausch człowieka w pozbawionym chaosu świecie. Cielesność aktora- nieodłącznie związana z jego wymiarem psychicznym- ukazująca kondycję człowieczeństwa jest najważniejszym medium wyrazu scenicznego u Piny Bausch. Rembowska podkreśla zwłaszcza rolę ekspresji i przeżycia duchowego rodzących się w ciele. Tancerze wykorzystując swoją cielesność przekazują widzom prawdę o człowieku - tym pięknym wewnętrznie i dumnym, ale także tym ułomnym, obnażonym, śmiesznym czy bezradnym. Przy okazji tego tematu Rembowska nadmienia też wagę kostiumu, który spełnia szczególną rolę w kreowaniu tożsamości płciowej postaci scenicznych Pina Bausch w wyjątkowy sposób transformuje wymiar codzienności w rzeczywistość magiczną, co opisuje w kolejnym rozdziale A. Rembowska nazywając wyżej zaznaczone zjawisko znanym chociażby z literatury terminem: realizm magiczny. Autorka poszerza owo zagadnienia przede wszystkim o tematy dzieciństwa i doświadczenia śmierci występujące bardzo często w spektaklach Bausch. Brakuje jednak w tej części osadzenia tego zjawiska, kilku słów wyjaśniających dotyczących pochodzenia terminu: realizm magiczny. W ostatnim rozdziale Rembowska powraca do greckich prazasad rządzących teatrem, pisząc: W Teatrze Tańca Piny Bausch, dzięki pielęgnowanej tajemnicy istnienia oraz postawie człowieka melancholijnego, rozdartego między niebem a ziemią, wciąż możliwe jest katharsis 7. W aneksie Rembowska zamieszcza omówienie wybranych dwudziestu przedstawień. Jak pisze: Przywołuję wybór kluczowych, w moim przekonaniu, scen zwykle w takim układzie, w jakim następują po sobie w spektaklu. Przedstawiam subiektywny ich odbiór, niekiedy podparty opiniami innych krytyków. ( ) Opisy spektakli bliższe są impresji niż analitycznemu studium ( ) 8. Dlatego uważam za niesłuszny zarzut Królicy dotyczący tychże omówień: [Rembowska] zazwyczaj wybiera pewne fragmenty i je komentuje, nie dając szans czytelnikom, by podążali za nią lub by zrozumieli cel tego przedsięwzięcia. Trudno także pojąć, dlaczego Rembowska opisuje tylko dwadzieścia z czterdziestu dwóch spektakli i czym sugerowała się przy ich wyborze 9. A. Królica zarzuca też autorce książki, że ta nazywa owe omówienia analizami, gdy tymczasem Rembowska tłumaczy we wstępie tej części książki, że są to bardziej impresje niż analizy. W końcowej części książki znajdują się wywiady z tancerzami teatru Piny Bausch, po przeczytaniu których pozostaje uczucie niedosytu. Nasuwa się pytanie, dlaczego autorka nie

5 zamieściła chociażby fragmentów wywiadu z samą Piną Bausch? Ten brak zauważają A. Królica, jak i A. Kiełbawska, którym przyznaję tutaj rację. 5. PODSUMOWUJĄC Ukazanie się książki uważam za krok naprzód w budowaniu pośród społeczeństwa polskiego świadomości istnienia teatru tańca. Pomimo niedociągnięć pracy, książka spełnia bardzo ważną rolę popularyzacji twórczości Piny Bausch pośród ludzi nie zajmujących się tańcem, potencjalnych widzów spektaklu tanecznego. Być może zachęceni treścią książki czytelnicy zasiądą na widowni konfrontując spektakl taneczny z wiedzą, o którą stali się bogatsi po przeczytaniu książki Rembowskiej. Co więcej, praca Rembowskiej może stać się impulsem dla wielu do podjęcia tematu w kolejnych pracach badawczych. Zarzut dotyczący niekonsekwencji w stosowaniu stylu naukowego wydać się może w tym kontekście nieuzasadniony, bowiem dla wielu czytelników eseistyczny styl pracy może stać się ułatwieniem odbioru tekstu, co sugerują autorzy not promujących książkę oraz recenzenci: Praca Rembowskiej może być kapitalnym wprowadzeniem w teatr Piny Bausch dla laików, a wzbogacającą lekturą dla znawców 10. BIBLIOGRAFIA A. Dziurosz, Fenomen twórczości Piny Bausch, A. Królica, Pinie Bausch należy się coś więcej, A. Kiełbawska, Kroki zawsze przychodziły skądinąd, W. Mrozek, Wrocław: Premiera książki Teatr Tańca Piny Bausch Aleksandry Rembowskiej, A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i Rzeczywistość, Warszawa 2009.

6 Teatr Tańca Piny Bausch autor: Aleksandra Rembowska wydawnictwo: Trio rok wydania: 2009 ilość stron: 292 isbn: format: B5 oprawa: twarda 1 A. Królica, Pinie Bausch należy się coś więcej, 2 A. Królica, op. cit. 3 A. Kiełbawska, Kroki zawsze przychodziły skądinąd, 4 W. Mrozek, Wrocław: Premiera książki Teatr Tańca Piny Bausch Aleksandry Rembowskiej, 5 A. Kiełbaska, Kroki zawsze przychodziły skądinąd, 6 A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i Rzeczywistość, Warszawa 2009, s A. Rembowska, op. cit., s A. Rembowska, op. cit., s A. Królica, Pinie Bausch należy się coś więcej, 10 A. Kiełbawska, Kroki zawsze przychodziły skądinąd,

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej?

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2002, TOM 45, Nr 1, 93-108 Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? Teresa Rzepa 1 Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego ARE

Bardziej szczegółowo

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu TRANSCARPATHICA tom II Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kasperka Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Rozdział V OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Stwierdzenie, że żyjemy obecnie w kulturze obrazu, może wręcz razić banalnością, niemniej jest ono do głębi prawdziwe 1. Antropolodzy kultury

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Być i działać w społeczeństwie

Być i działać w społeczeństwie Być i działać w społeczeństwie Katarzyna Iwińska Być i działać w społeczeństwie Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa NOMOS 2015 Copyright by Katarzyna Iwińska & Zakład Wydawniczy»NOMOS«Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Artysta wobec władzy. Przypadek Moliera i Bułhakowa

Artysta wobec władzy. Przypadek Moliera i Bułhakowa Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Université Sorbonne Paris IV UFR d'études slaves Département de Polonais et Option Europe Centrale Alicja Kępa Nr albumu: 279044 Artysta wobec władzy. Przypadek

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Inny zapis NR 2907 Krzysztof Łęcki Inny zapis Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w czasach zmiany.

Prawo autorskie w czasach zmiany. Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz Alek Tarkowski Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska. Raport z badań

Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska. Raport z badań Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska. Raport z badań Gdańsk 2015 Autorki: Karolina Ciechorska-Kulesza, Jagoda Brunka, Daria Cherek, Karolina Chojdak, Krzysztofa Jankowska, Beata Kramarczyk, Joanna

Bardziej szczegółowo

Osobowość człowieka w kontekście relacji społecznych

Osobowość człowieka w kontekście relacji społecznych Karol Chrobak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Osobowość człowieka w kontekście relacji społecznych Wprowadzenie Choć na co dzień rzadko problematyzujemy naszą osobowość, to w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Ścieżka teatru i kultury seria pod redakcją Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Wrocław 2007 Na okładce: Adam Bunsch (1896

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo