Nowa tożsamość miejsca 1 w poprzemysłowej Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa tożsamość miejsca 1 w poprzemysłowej Łodzi"

Transkrypt

1 Budownictwo i Architektura 6 (2010) Nowa tożsamość miejsca 1 w poprzemysłowej Łodzi Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna Streszczenie: Łódź zawdzięcza wielkiemu przemysłowi rozwój w XIX w. i upadek pod koniec XX w. W okresie przemian systemowych po roku 1989, przyszedł czas na podjęcie śmiałych prób rewitalizacji wielkich obiektów, dając szanse na ożywienie życia miasta postindustrialnego. Architekci, twórcy zmian w tych obiektach intuicyjnie zachowali współczesny kontekst, poszanowanie dla dziedzictwa przypisanego do miejsca, kreując jednocześnie nową tożsamość miejsca. Słowa kluczowe: ożywienie miasta postindustrialnego, rewitalizacja zespołów po przemysłowych, nowa tożsamość miejsca. 1. Wprowadzenie Łódź otrzymuje prawa miejskie oraz zgodę na organizowanie targów lokalnych w Przedborzu nad Pilicą w 1423 r. Przez kolejne stulecia Łódź rozwija się stając się w XVI w. ośrodkiem handlowym oraz rzemieślniczym osiągając liczbę 700 mieszkańców. W tym okresie w Łodzi znajdowały się młyny, warsztaty kołodziejów, bednarzy, szewców, cieśli i rzeźników. Dynamiczny rozwój Łodzi miasta wielkoprzemysłowego rozpoczyna się od 1820 po włączeniu ówczesnej osady do grona miast przemysłowych jako ośrodka tkackiego i sukienniczego w wyniku nowego podziału politycznego Europy po 1815 r. Wytyczane są tereny pod nowe osady: osadę sukienniczą Nowe Miasto z centralnie zlokalizowanym rynkiem (obecnie Plac Wolności), oraz osadę Łódka na południe od Nowego Miasta wzdłuż osi, którą stanowiła nowa ulica Piotrkowska. W ciągu kilkunastu lat powstają wielkie manufaktury, wśród których wyróżnia się kompleks Ludwika Geyera z pierwszą na terenie Królestwa polskiego maszyną parową. W drugiej połowie XIX w. Łódź staje się miejscem wielkich szans, Ziemią obiecaną 1 [Za:] Myczkowski Z. Tożsamość dawna i nowa., Materiały z Konferencji Naukowej KONGRES KULTURY POLSKIEJ 2000, Architektura i dobra kultury, tożsamość i kontynuacja tradycji, PAN o/kraków, PK Kraków 2000, s. 54. NOWA TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA - zespół czynników wyrażających w krajobrazie całokształt współczesnych treści, form i funkcji świadomie kontynuujących lub negujących ciągłość tradycji, kultury i kanon miejsca (również w wymiarze materialnym substancjalno-wizualnym oraz niematerialnym ideowo-koncepcyjnym). Nowa tożsamość miejsca wyraża sumę postaw człowieka (tak zwanego współczesnego) odzwierciedlonych w jego działaniach w odniesieniu do danego obszaru, które również identyfikujemy według miary, którą stanowi wnętrze (lub jednostka ) architektoniczno-krajobrazowa w zależności od rodzaju i stopnia ingerencji w składniki środowiska przyrodniczego i kulturowego.

2 138 dla Żydów, Niemców, Polaków i Rosjan. W tym okresie powstają fortuny przemysłowe Scheiblerów, Grohmanów, Poznańskich. Miasto osiąga pod koniec XIX wieku pozycję liczącej się przemysłowej metropolii, osiągając w roku 1914 liczbę ,00 mieszkańców. W okresie po II-giej wojnie światowej odbudowana po zniszczeniach wojennych, Łódź odzyskuje pozycję zagłębia przemysłu lekkiego ; włókienniczego i obuwniczego w Polsce. Ówcześnie rozbudowywane zespoły fabryk i kombinatów - przemysłu lekkiego stanowiły podstawowy element miastotwórczy Łodzi, powodując jej terytorialną ekspansję dla powstających osiedli mieszkaniowych. Rozpoczęty po roku 1989 proces zmian systemowych oraz przygotowawczych dla integracji Polski z Unią Europejską, zweryfikował skalę zainwestowania w przemysł lekki w Łodzi oraz jego przyszłą pozycję w jednoczącej się Europie. Prowadzony zatem równolegle w Polsce przez pierwszą dekadę przemian program prywatyzacyjny spowodował wysprzedaż historycznych fabryk oraz po przeprowadzeniu koniecznych prac adaptacyjnych oraz rewitalizacji uzyskano zmianę ich funkcji na muzealno-usługowo-wystawienniczą. Na poniższych przykładach przekształceń zachodzących w strukturze przemysłowej Łodzi na przełomie XX i XXI wieku potwierdza się proces zachodzących zmian cywilizacyjnych w drugiej połowie XX wieku nazywanej - fazą postindustrialną. Okres ten to dynamiczny rozwój informacji, rozwój usług, rozwój wiedzy o stanie zagrożeń, rozwój ludzkiego intelektu oraz poszukiwań technologii energooszczędnych. Okres ten zaczynamy nazywać cywilizacją trzeciej fali : 2 Pierwotna cywilizacja agrarna o zdecydowanej przewadze rolnictwa w wyniku rewolucji przemysłowej zmieniła się na cywilizację wtórną przemysłową. Ta zaś wykazuje gwałtowne przesunięcia strukturalne na rzecz usług, które zaczynają dominować w krajach o najwyższej stopie zamożności, prowadząc w nich do początków cywilizacji tercjalnej. Powinna ona ustabilizować się pod koniec XX wieku Centralne Muzeum Włókiennictwa rewitalizacja skrzydła wschodniego (bud. D) i łaźni oraz skansen łódzkiej architektury drewnianej Łódź, ul Piotrkowska; Architekci:. Anita Lunia, Teresa Mromlińska; Projekt: r., Realizacja: r. Kontekst miejsca: Budynek postindustrialny - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, od lat zajmuje zabytkową Białą Fabrykę Ludwika Geyera. Muzeum pielęgnuje pamięć o dawnych przędzalniach i gromadzi tkaniny, których miejscem powstania były właśnie hale tkackie. 2 K. Bieda, A. Palej, Krajobraz trzeciej fali, VI Ogólnopolska, I Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Kraków, kwietnia 1999, Czynnik kreacji w projektowaniu urbanistycznym. Kreacja współczesnego miasta: realizacja, zapisy rozwoju, teoria. Termin użyty za A. Tofftem (Trzecia fala, 1980 i szereg innych publikacji tego autora) rozumiany jako całokształt przemian towarzyszących formowaniu się cywilizacji poprzemysłowej. 3 Z. Arct, Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Warszawa 1974, s

3 Nowa tożsamość miejsca w poprzemysłowej Łodzi 139 a) b) c) d) e) f) g) Fot. 1. a) Sytuacja, b) Widok głównego budynku muzeum (fabryki) od ul. Piotrkowskiej, c) Widok z okna nowo odrestaurowanego skrzydła, d) Przestrzeń kongresowo-wystawiennicza, e) Główna klatka schodowa, f) Boks do prezentacji multimedialny. Phot. 1 a) The situation plan, b) A view of the main building of the museum (the factory) from Piotrowska Street, c) A view from a window from the newly restored wing, d) The convention-exhibition space, e) The main staircase, f) The box for multimedia presentations, g) A fragment of the back side elevation.

4 140 Opis projektu: Projektantki zaproponowały, aby w nowo zaadaptowanej części umieścić główne wejście do całego kompleksu. Na osi dawnej bramy magazynowej stworzono niewielka, brukowana uliczkę, przy której ustawiono obiekty skansenu drewnianego budownictwa miejskiego. Drewniany zespół zabudowy jest swobodnie rozmieszczony wśród zieleni i wyraźnie kontrastuje z ceglanym murem elewacji fabrycznej. Monotonię ceglanych murów wzbogacono modernistycznymi akcentami ażurową bramą czy przeszklonym zadaszeniem. Niemal w całości udało się zrealizować założenie konkursowego projektu, zgodnie z którym skrzydło wschodnie stało się obiektem o roli pierwszorzędnej, przejmując funkcję wejściowo reprezentacyjną. Jednocześnie podkreśla w ten sposób układ urbanistyczny jedynego w Polsce skansenu miejskiej architektury drewnianej. W holu wejściowym znajduje się stalowa klatka schodowa zawieszona w atrium, a skrzydło stanowi przestrzeń wystawienniczą, w tym dwukondygnacyjną salę z antresolą. Znaczenie projektu dla tożsamości miejsca: Rzadko zdarza się, by nowa funkcja budynków postindustrialnych tak współgrała z jej historią. Autorki projektu nie tylko wykorzystały kontekst miejsca, ale także nadały całemu założeniu zupełnie nową jakość. Rozwiązanie przebicia wszystkich stropów w centrum hali nadało wnętrzu rytm słupów nie kolidujących w przestrzeń dodatkowo czyniąc je dopełnionym i urozmaiconym. Tłem dla klatki schodowej zawieszonej w atrium stała się dominująca czerwona ściana biegnąca przez wszystkie kondygnacje, w której znajdują się wcięcia zamykane przesuwnymi panelami, mieszczące salki projekcyjne. Jakość aranżacji skrzydła fabrycznego stanowi kontynuację tradycji miejsca. Dodatkowo jakość rozwiązań przestrzennych, konserwatorskich i wykonawczych jest bardzo dobra. Udało się utrzymać pierwotny charakter obiektu oraz zachować wrażenie jednoprzestrzennych, otwartych wnętrz dawnych hal produkcyjnych. 3. Ms2 nowa przestrzeń Muzeum Sztuki w Łodzi Łódź, ul. Ogrodowa. Architekci: Bożena i Jacek Ferdzynowie. Projekt: r., realizacja: r. Kontekst miejsca: Architekci musieli potraktować z należytym szacunkiem zabytkową substancję dawnej tkalni, a jednocześnie zapewnić neutralne tło dla ekspozycji sztuki nowoczesnej. Autorzy modernizacji musieli odnieść się z szacunkiem do zastanej substancji zabytkowej, jednocześnie zapewniając neutralne tło dla ekspozycji. Kontekst miejsca: Tkalnia powstała w 1895 roku według projektu Hilarego Majewskiego. Właściciel przekazał budynek dawnej tkalni pobliskiemu Muzeum Sztuki najstarszej i jednej z najlepszych kolekcji sztuki nowoczesnej w Polsce. Dzięki pieniądzom publicznym można go było zaadaptować na przestrzeń ekspozycyjną. Autorzy modernizacji musieli odnieść się z szacunkiem do zastanej substancji zabytkowej, jednocześnie zapewniając neutralne tło dla ekspozycji. Opis projektu: Projektanci odsłonili dziewiętnastowieczne mury i stropy ceglane łącząc te elementy z nowoczesnymi przestrzeniami komunikacyjnymi. Autorski wyraz zyskała klatka schodowa, która oddzieliła strefę ogólnodostępną od ekspozycyjnej. Drewno i szkło ułożone na samonośnej stalowej konstrukcji tworzą dynamiczną kompozycję a także miejsce wizualnego odpoczynku. Trafne jest także

5 Nowa tożsamość miejsca w poprzemysłowej Łodzi 141 rozmieszczenie funkcji w części ogólnodostępnej, a przestrzeń sal wystawowych tworzy rytm konstrukcji fabrycznej hali. Pozostaje jedynie niedosyt, jeśli chodzi o dopracowanie sztuki wystawiennictwa i wnętrz tych przestrzeni. a) b) c) d) f) e) Fot. 2 a) Widok budynku od ul. Ogrodowej, b) Fragment głównej klatki schodowej z windą, c) Fragment klatki schodowej od strony zachodniej, d) Przestrzeń wystawowa, e) Sala audiowizualna, f) Schody w holu głównym. Phot. 2. a) A view of the building from Ogrodowa Street, b) A fragment of the main staircase with a lift, c) A fragment of the staircase from the west side, d) The exhibition space, e) The audio-visual room, f) The stairs in the main hall.

6 142 Opis projektu: Projektanci odsłonili dziewiętnastowieczne mury i stropy ceglane, łącząc te elementy z nowoczesnymi przestrzeniami komunikacyjnymi. Autorski wyraz zyskała klatka schodowa, która oddzieliła strefę ogólnodostępną od ekspozycyjnej. Drewno i szkło ułożone na samonośnej stalowej konstrukcji tworzą dynamiczną kompozycję a także miejsce wizualnego odpoczynku. Trafne jest także rozmieszczenie funkcji w części ogólnodostępnej, a przestrzeń sal wystawowych tworzy rytm konstrukcji fabrycznej hali. Pozostaje jedynie niedosyt jeśli chodzi o dopracowanie sztuki wystawiennictwa i wnętrz tych przestrzeni. Znaczenie projektu dla tożsamości miejsca: Zastana zabytkowa substancja dawnej tkalni wymagała odpowiedniego ustosunkowania się i uszanowania tradycji związanych z kontekstem miejsca. Jednocześnie jednak należało zapewnić neutralne tło dla różnego rodzaju ekspozycji sztuki nowoczesnej. Połączenie tych dwóch założeń wymagało odpowiedniego dialogu miedzy tym, co przeszłe z tym, co współczesne. Autorzy projektu nowej przestrzeni Muzeum Sztuki w Łodzi nie połączyli jednak płynnie tych dwóch założeń, kontrastując fabryczną architekturę zabytkowego budynku z elementami służącymi nowej funkcji. I choć można by poprawić pewne kwestie harmonii i dopracować niektóre detale, to projekt z pewnością wyszedł obronną ręką, odnosząc się z szacunkiem do tradycji i umiejętnie wplatając w nie dominujące elementy współczesnej architektury. 4. Adaptacja dziewiętnastowiecznych zabudowań fabrycznych na centrum handlowo-biurowo-usługowe, manufaktura, Łódź Jean Marc Pivot, Biuro Marciniak&Witasiak, Biuro Lutomski, Biuro Biliński. Realizacja, faza przygotowawcza: r., realizacja ; r. Łódź zawdzięcza wielkiemu przemysłowi rozwój w XIX w i upadek pod koniec XX w. W końcu przyszedł czas na podjęcie śmiałych prób rewitalizacji wielkich obiektów, dając szanse na ożywienie życia miasta postindustrialnego. W dwóch największych niegdyś łódzkich fabrykach tekstylnych, Scheiblera i Poznańskiego (późniejszy Poltex) zaczyna tętnić życie. Powstała w drugiej połowie XIX wieku fabryka Izraela Poznańskiego to zespół budynków, w którym jeszcze do niedawna realizowane były wszystkie etapy procesu produkcji włókienniczej. Opis projektu: Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowej substancji, z wprowadzeniem do niej nowych, zróżnicowanych funkcji: biurowej, handlowej, rozrywkowej, kulturowej, hotelowej oraz wystawienniczej. Wyburzono obiekty, które nie były objęte ochroną konserwatorską, zachowując zabudowę zabytkową otaczającą centralnie położony plac. Jeśli chodzi o wartość estetyczną, to podjęto próby dialogu między tym, co stare a tym co nowe, wykorzystując kontrasty panujące w tej estetyce, łącząc obiekty historyczne z nowoczesnymi konstrukcjami, świadczącymi o nowym przeznaczeniu dawnej fabryki. Plac (obecnie nazwany rynkiem) wzbogacono w elementy małej architektury, a przyziemia zachowanych budynków otwarto na przestrzeń placu. Całość zamyka nowoczesna, przeszklona fasada wejściowa centrum handlowego, która optycznie przedłuża przestrzeń Rynku.

7 Nowa tożsamość miejsca w poprzemysłowej Łodzi 143 a) b) c) d) e) f) g) Fot. 3. a) Akcja Manufaktur tekstylnych I. K. Poznańskiego 1886, b) Sytuacja, c) Fragment rynku z wejściem głównym do galerii handlowej, d) Styk budynków Centrum restauracyjne, Galeria handlowa, e-g) Wnętrza galerii. Phot. 3. a) A share of Manufaktury tekstylne I.K. Poznańskiego 1886 b) The situation plan, c) A fragment of the market square with the main entrance to the shopping centre, d) The junction of buildings- The Restaurant centre, The Shopping centre, e-g) The interior of the shopping centre.

8 144 Znaczenie projektu dla tożsamości miejsca. Mimo że poprzemysłowe dziedzictwo jest wciąż bardziej obciążeniem niż szansą dla projektantów, Manufaktura obroniła tożsamość miejsca. Manufaktura to wydarzenie ekonomiczno społeczne, szansa dla tonącej Łodzi. Nowe miejsca pracy dla ponad 4000 osób nie pozostaje bez znaczenia. Skala tego zjawiska i szansa, jaka się z nią wiąże nie może zostać pominięta. Takie centra handlowe mogą przecież przy powiązaniu z tkanką miejską dać jej silny impuls rewitalizacyjny. 5. Wnioski Przedstawione przykłady zrealizowanych prac adaptacyjnych oraz rewitalizacji zabytkowych zakładów przemysłowej Łodzi, potwierdzają intuicyjne poszukiwanie przez architektów, koniecznej zrównoważonej koegzystencji dla współcześnie wprowadzonych nowych funkcji i treści. Obiekty zachowują współczesny kontekst, godzą stare z nowym, równoważąc relacje pomiędzy koniecznym rozwojem gospodarczym a kulturą, szanując jednocześnie dziedzictwo przypisane do miejsca, kreują nową tożsamość miejsca. Bibliografia [1] Arct Z., Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Warszawa [2] Bieda K., Palej A., Krajobraz trzeciej fali, VI Ogólnopolska, I Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Kraków, kwietnia 1999, Czynnik kreacji w projektowaniu urbanistycznym. Kreacja współczesnego miasta: realizacja, zapisy rozwoju, teoria. [3] Myczkowski Z., Tożsamość dawna i nowa., Materiały z Konferencji Naukowej KONGRES KULTURY POLSKIEJ 2000, Architektura i dobra kultury, tożsamość i kontynuacja tradycji, PAN o/kraków, PK Kraków [4] Myczkowski Z., Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, Monografia 285, PK. Kraków [5] Architektura, nr 10/2006 s.46. [6] Architektura, nr 12/2008 s.64. [7] Architektura, nr 12/2008 s.82. New identity of a place in the postindustrial Łódź Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture Abstract: Łódź owes its development in the XIX century and the fall in the XX century to great industry. The period of transformations in the political system, after the year 1989, was the time of daring attempts to revitalize large buildings providing the chance for reviving the life of the postindustrial city. Architects, the creators of changes in these very buildings, have intuitively preserved the modern context and the observance of the heritage assigned to the place, creating, at the same time, new identity of the places. Key words: reviving the postindustrial city, the revitalization of the postindustrial complexes, new identity of a place.

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Pięknych Zakład Architektury Wnętrz LICENCJACKA PRACA DYPLOMOWA ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych The Poznan School of Banking Research Journal No. 42/2012 Space in new economic reality scientific

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacyjna funkcja kultury i dziedzictwa kulturowego

Rewitalizacyjna funkcja kultury i dziedzictwa kulturowego Katarzyna Jagodzińska Rewitalizacyjna funkcja kultury i dziedzictwa kulturowego Regeneracja to coś więcej niż tylko cegły i zaprawa. Odnosi się do psychicznej, społecznej i ekonomicznej pomyślności danego

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH Polski Komitet Narodowy ICOMOS Muzeum Pałac w Wilanowie Politechnika Lubelska Warszawa 2014 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych praca zbiorowa pod redakcją Bogusława

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY REWITALIZACJI DWORCÓW I OBIEKTÓW KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

PROBLEMY REWITALIZACJI DWORCÓW I OBIEKTÓW KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA W KRAJOBRAZIE Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 18 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2012, 70-81 Agnieszka JASZCZAK, Magdalena WITKOWSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA ZDEKAPITALIZOWANEJ PRZESTRZENI POPRZEMYSŁOWEJ GENIUS LOCI śródło NOWYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

TRANSFORMACJA ZDEKAPITALIZOWANEJ PRZESTRZENI POPRZEMYSŁOWEJ GENIUS LOCI śródło NOWYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. OL PAN, 2006, 127-138 TRANSFORMACJA ZDEKAPITALIZOWANEJ PRZESTRZENI POPRZEMYSŁOWEJ GENIUS LOCI śródło NOWYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH Marek Gawdzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie instytucją Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 94 MAJ/CZERWIEC 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-931237-0-4

ISBN 978-83-931237-0-4 Korekta: Skład: Projekt okładki: Recenzja naukowa: prof. dr hab. Paweł Starosta ISBN 978-83-931237-0-4 Wydawca: EC1 Łódź Miasto Kultury ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź tel.: 42 638 59 53 fax.: 42 638 59 58

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady 1

Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady 1 Quart Nr 2(8)/2008 Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady 1 Małgorzata Wyrzykowska Zabytki nie są chronione i poddawane zabiegom konserwatorskim, ponieważ są piękne, ale dlatego,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi 05 (45) / 2014 ISSN: 2081-6413 Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Historia i science fi ction EC1 w Łodzi Pozornie najprostszy Cosmopolitan w Warszawie Fot. Lech

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA MUZEÓW SZTUKI

ARCHITEKTURA MUZEÓW SZTUKI ARCHITEKTURA MUZEÓW SZTUKI Praca doktorska opracowana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej autor: mgr inż. arch. Karolina Pacholewicz promotor: prof. dr hab.inż. arch. Maria Misiągiewicz Kraków,

Bardziej szczegółowo

Recenzenci naukowi: prof. dr hab. Jacek Purchla prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Tomaszewski

Recenzenci naukowi: prof. dr hab. Jacek Purchla prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Tomaszewski WSPÓŁCZESNE PROBLEMY TEORII KONSERWATORSKIEJ W POLSCE praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Szmygina Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS Politechnika Lubelska Warszawa Lublin 2008 Recenzenci naukowi:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNYM I KULTUROWYM WYMIARZE REWITALIZACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW POSTINDUSTRIALNYCH NA MAZOWSZU

RAPORT O SPOŁECZNYM I KULTUROWYM WYMIARZE REWITALIZACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW POSTINDUSTRIALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT O SPOŁECZNYM I KULTUROWYM WYMIARZE REWITALIZACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW POSTINDUSTRIALNYCH NA MAZOWSZU Warszawa, 2012 WSTĘP Na lata 90. przypada w Polsce czas upadku wielkiego przemysłu. Opustoszałe

Bardziej szczegółowo

Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji

Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Różnice w zasadach formowania miast okresu archaicznego i okresu klasycznego w starożytnej Grecji Miasta - okres archaiczny: nieplanowany rozwój brak im geometrycznie wytyczonych granic, we wcześniejszych

Bardziej szczegółowo

Nr 95 GRUDZIE 2008. Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Nr 95 GRUDZIE 2008. Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy CZYLI O WARSZAWSKICH WIEŻOWCACH Nr 95 GRUDZIE 2008 Od wielu lat toczy się dyskusja na temat wysokości zabudowy Warszawy. Jedni uważają, że wieżowce są po prostu nieludzkie, inni widzą w nich metodę optymalizacji

Bardziej szczegółowo

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 3 / 2010 ISSN: 2081-6413 U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego MEDIA CENTRUM Siedziba redakcji Dziennika Zachodniego I TATTILI DOTYK GŁĘBI

Bardziej szczegółowo

SIECHNICE Rodowód miasta

SIECHNICE Rodowód miasta SIECHNICE Rodowód miasta Eleonora Gonda-Soroczyñska SIECHNICE Rodowód miasta Wroc³aw 2007 Opiniodawcy: dr hab. inż. arch. Robert Masztalski prof. dr hab. inż. arch. Jan Konrad Stawiarski (2006 r.) Redaktor

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2009. Kształtowanie i ochrona krajobrazu dolin rzecznych Shaping and Protection of River Valleys Landscape

Nr 3/2009. Kształtowanie i ochrona krajobrazu dolin rzecznych Shaping and Protection of River Valleys Landscape Nr 3/2009 Kształtowanie i ochrona krajobrazu dolin rzecznych Shaping and Protection of River Valleys Landscape Spływ kajakowy Czarną Hańczą (fot. P. Żurek) The canoeing trip of Czarna Hańcza river (photo

Bardziej szczegółowo

BARTŁOMIEJ GUTOWSKI PRZESTRZEŃ MARZYCIELI

BARTŁOMIEJ GUTOWSKI PRZESTRZEŃ MARZYCIELI BARTŁOMIEJ GUTOWSKI PRZESTRZEŃ MARZYCIELI MIASTO JAKO PROJEKT UTOPIJNY WARSZAWA 2006 WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1 NAJWAŻNIEJSZE TENDENCJE W ROZWOJU MIAST EUROPEJSKICH DO KOŃCA XIX WIEKU 17 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum

W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum Michał Chodorowski Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, ul. O. Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok E-mail: michal.chodorowski@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PIASKOWIEC W NOWOCZESNYCH FORMACH Nowy Dom Jabłkowskich w Warszawie. ŚWIECĄCY PUNKT W PRZESTRZENI Stadion Miejski we Wrocławiu KAMIEŃ W ARCHITEKTURZE

PIASKOWIEC W NOWOCZESNYCH FORMACH Nowy Dom Jabłkowskich w Warszawie. ŚWIECĄCY PUNKT W PRZESTRZENI Stadion Miejski we Wrocławiu KAMIEŃ W ARCHITEKTURZE 10 (17) / 2011 ISSN: 2081-6413 PIASKOWIEC W NOWOCZESNYCH FORMACH Nowy Dom Jabłkowskich w Warszawie ŚWIECĄCY PUNKT W PRZESTRZENI Stadion Miejski we Wrocławiu KAMIEŃ W ARCHITEKTURZE Hala Stulecia, Wrocław

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 ISSN 0239-3549 Spis treści VI Międzynarodowa Konferencja SACROEXPO...6 MISTER ARCHITEKTURY woj.

Bardziej szczegółowo

OW-T. BETONOWY POTENCJAŁ

OW-T. BETONOWY POTENCJAŁ OW-T. BETONOWY POTENCJAŁ Maciej Kłopotowski Wydział Architektury, Politechnika Białostocka, ul. Grunwaldzka 11/15, 15-893 Białystok E-mail: mklopotowski@poczta.onet.pl OW-T. THE CONCRETE POTENTIAL Abstract:

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo