Regionalne Ośrodki Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy- -dokonania i zamierzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Ośrodki Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy- -dokonania i zamierzenia"

Transkrypt

1 Regionalne Ośrodki Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy- -dokonania i zamierzenia Eliza Iwanowicz Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi II Krajowa Konferencja Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Struktura Ogólnopolskiej Sieci Osrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 1

2 Ośrodki Terenowe Sieci Są to kilkuosobowe komórki organizacyjne bądź jednoosobowe stanowiska zlokalizowane głównie w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy, współpracujące z KCPZwMP w zakresie popularyzowania i wdraŝania programów promocji zdrowia w miejscu pracy. Do ich podstawowych zadań zalicza się: popularyzację koncepcji promocji zdrowia w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie działania Ośrodka, poszukiwanie i pozyskiwanie współpracowników (osób i instytucji) gotowych realizować bądź wspierać róŝnego typu działania wdroŝeniowe z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy, udzielanie zakładom pracy wszechstronnej pomocy merytorycznej w zakresie wdraŝania programów promocji zdrowia oraz pomoc techniczną przy organizowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami promującymi zdrowie pracowników, a Ośrodkami wspierającymi, realizację róŝnych elementów pilotowych wdroŝeń promocji zdrowia w firmach, koordynację działań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy na terenie funkcjonowania Ośrodka, stałe doskonalenie zawodowe własnego personelu oraz współpracę z innymi Ośrodkami w ramach Ogólnopolskiej Sieci. Źródła informacji Raporty WOMP z 2004r. Prośba KCPZwMP o opis dokonań WOMP na polu promowania zdrowia pracujących rozesłana do 21 Ośrodków Brak odpowiedzi z: Koszalina, Łodzi Raporty WOMP z 2005r. Prośba KCPZwMP o opis dokonań WOMP na polu promowania zdrowia pracujących rozesłana do 20 Ośrodków Brak odpowiedzi z: Gorzowa Wielkopolskiego 2

3 Wnioski z analizy raportów WOMP Obserwuje się istotne dysproporcje w Występuje duŝe zróŝnicowanie w zaangaŝowaniu poszczególnych jakości i poziomie realizowanych Ośrodków w realizację interwencji interwencji promocyjnych, co wynika promocyjnych w zakładach pracy m.in. ze zróŝnicowania w sposobie Ośrodkiem, który realizuje je w rozumienia promocji zdrowia w sposób marginalny jest WOMP miejscu pracy we Włocławku część Ośrodków utoŝsamia promocję na drugim biegunie znajdują się zdrowia z prewencją chorób i WOMP zaangaŝowane w edukacją zdrowotną- WZMP w opracowywanie kompleksowych Olsztynie, PWOMP w Białymstoku, programów prozdrowotnych, WOMP w Lublinie pozyskiwanie partnerów społecznych/ budowanie lokalnych na drugim biegunie znajdują się koalicji, podnoszenie kwalifikacji WOMP, które wydają się postrzegać swoich pracowników w zakresie promocję zdrowia w miejscu pracy promowania zdrowia w miejscu szeroko, tj. jako proces społeczny w pracy firmie, a programy promocyjne ukierunkowują na kształtowanie prozdrowotnych stylów Ŝycia zatrudnionych Wg raportów z 2004 i 2005r. Wiodące Ośrodki Terenowe Sieci (w kolejności alfabetycznej) WOMP w Bydgoszczy przy wspólpracy WOMP z Torunia i Wloclawka zainicjowal w 2002r. Kujawsko- Pomorskie Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy WOMP w Kielcach realizacja wojewódzkich programów promocji zdrowia, m.in. związany z narządem słuchu na jego bazie powstalo w 2004r. Swietokrzyskie Centrum Promocji Zdrowia w Srodowisku ; laureat I miejsca w ogólnopolskim konkursie Nagroda za Dobra Praktyke przyznana w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy za projekt Zakladowy Program Ochrony Sluchu na lata zdobywca certyfikatu systemu zarzadzania jakoscia wg normy PN EN ISO 9001:2001 m.in. za projektowanie dzialan prozdrowotnych zwiazanych z opracowywaniem i wdrazaniem programów promocji zdrowia, prowadzeniem szkolen oraz warsztatów dla pracowników zakladów pracy Wg raportów z 2004 i 2005r. 3

4 MOMP w Krakowie w 2004r zawarl wstepne porozumienia nt. tworzenia lokalnego forum wspólpracy na rzecz zdrowia zatrudnionych WOMP w Rzeszowie w 2002r. uczestniczył w utworzeniu Lokalnej Koalicji na Rzecz Promocji Zdrowia w Zakładach Pracy Województwa Podkarpackiego WOMP w Toruniu liczne wdroŝenia programów promocji zdrowia dla populacji zatrudnionych w 2001r. brał udział w powołaniu Sojuszu na rzecz wdraŝania problematyki antynikotynowej w miejscu pracy w 2002r. współuczestniczył w zainicjowaniu Kujawsko- Pomorskiego Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy WOMP w Zielonej Górze liczne wdroŝenia zakładowych programów promocji zdrowia w listopadzie 2004r. koordynowal powolanie Lubuskiego forum na rzecz promowania zdrowia pracujacych współuczestniczył w opracowywaniu Wojewódzkiego Programu Promocji Zdrowia na lata , którego jednym z zadań jest rozwijanie sieci zakładów promujących zdrowie Wg raportów z 2004 i 2005r. Programy promocji zdrowia zrealizowane wśród populacji pracujących przez Regionalne Ośrodki Sieci w ostatnich 12 miesiącach Choroby narzadu glosu WOMP w: Toruniu ( Program profilaktyki schorzen narzadu glosu u nauczycieli ), Gdansku ( Program profilaktyki narzadu glosu dla nauczycieli ), Wroclawiu ( Profilaktyka i rehabilitacja chorób narzadu glosu ), Bydgoszczy ( Glos- niezastapione narzedzie pracy ), Lublinie ( Program profilaktyki chorób narzadu glosu u nauczycieli ), Krakowie ( Zapobieganie chorobom narzadu glosu u nauczycieli województwa malopolskiego ), Zielonej Górze ( Program profilaktyki chorób narzadu glosu ), Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu (Program profilaktyki schorzen narzadu glosu u nauczycieli Mam glos ), Poznaniu (Wielkopolski Program Promocji Zdrowia dla Nauczycieli Chron swój glos ), Kielcach (Program Ochrona Narzadu Glosu u Nauczycieli ), Szczecinie ( Program Nauki Emisji Glosu dla Nauczycieli ze Szczecina ) Wg raportu z 2005r. 4

5 Choroby narzadu wzroku WOMP w: Plocku (Program Profilaktyka stanu narzadu wzroku ), Krakowie (Program promocyjno-profilaktyczny Zdazyc przed jaskra ), Kielcach ( Program Profilaktyki Jaskry ), Lodzi ( Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Jaskry ), Szczecinie (Program profilaktyki chorób oczu) Choroby narzadu sluchu WOMP w: Kielcach ( Zakladowy Program Ochrony Sluchu ) Choroby narzadu ruchu WOMP w: Toruniu ( Program profilaktyki chorób ukladu ruchu u pielegniarek spowodowany sposobem wykonywania pracy ), Rzeszowie (Zakladowy Program Profilaktyki Chorób Narzadu Ruchu Dbamy o swój kregoslup ), Plocku (Programy Zapobieganie chorobom ukladu ruchu u osób kierujacych pojazdami mechanicznymi oraz Zdrowe plecy ), Wroclawiu ( Program profilaktyki schorzen ukladu ruchu ), Zielonej Górze ( Program profilaktyki chorób ukladu ruchu u pielegniarek i kierowców ), Lodzi ( Program Zapobiegania Chorobom Narzadu Ruchu ) Stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych WOMP w: Wroclawiu (Program edukacyjno-warsztatowy dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych), Szczecinie (Program antystresowy Opanuj stres- zyskasz zdrowie ) Wypalenie zawodowe WOMP w: Gdansku ( Program profilaktyki wypalenia zawodowego dla pracowników ochrony zdrowia ) Tyton WOMP w: Toruniu ( Program sieci zakladów uwalniajacych sie od dymu tytoniowego ), Rzeszowie (Zakladowy Program Profilaktyki Uzaleznienia od Nikotyny Nie pale- to mój wybór ), Krakowie (Programy antynikotynowe Wybieram zdrowie- rzucam palenie oraz Srodowisko pracy wolne od dymu tytoniowego ), Katowicach (Programy Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego oraz Tyton a ubóstwo ), Zielona Góra ( Program uwalniania firm od dymu tytoniowego ), Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu ( Zaklad pracy wolny od dymu tytoniowego ), Kielcach (Program antynikotynowy Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego ), Lodzi ( Program Pomocy Rzucajacym Palenie ), Koszalinie ( Skutki zdrowotne palenia tytoniu ), Szczecinie (Program antynikotynowy Rzuc palenie- ja juz nie pale ), Koszalinie ( Skutki zdrowotne palenia tytoniu ) Alkohol oraz inne substancje psychoaktywne WOMP w: Wroclawiu (Program edukacyjno-warsztatowy dla osób, które utracily prawo jazdy prowadzac pod wplywem alkoholu Alkohol a kierowca ), Kielcach ( Swietokrzyski Program Antyalkoholowy w Srodowisku Pracy ), Koszalinie ( Alkohol i narkomania ) 5

6 Choroby zakazne WOMP w: Plocku (Program Profilaktyka grypy ), Gdansku (Programy Profilaktyka grypy oraz Profilaktyka zawodowego zapalenia watroby typu B i C ), Zielonej Górze ( Program szczepien ochronnych jako profilaktyka chorób zakaznych zwiazanych ze srodowiskiem pracy ), Szczecinie ( Program przeciwgrypowy oraz Profilaktyczny cykliczny program przeciw WZW Zólty tydzien ) Choroby ukladu krazenia WOMP w: Toruniu ( Program wczesnej prewencji chorób serca i naczyn krwionosnych ), Plocku (Program kardiologiczny Wczesna prewencja chorób: wiencowej i nadcisnieniowej u osób narazonych na stres zawodowy ), Lublinie ( Program profilaktyki chorób ukladu krazenia dla pracujacych ), Lodzi ( Program Wczesnego Wykrywania Chorób Ukladu Krazenia ), Koszalinie Profilaktyka chorób ukladu krazenia, Szczecinie ( Program profilaktyki chorób ukladu krazenia ), Białymstoku ( Program profilaktyki schorzeń narządu sercowonaczyniowego ) Wg raportów z 2004r. Choroby nowotworowe WOMP w: Bydgoszczy (Program promocji zdrowia przeznaczony dla osób narazonych w miejscu pracy na czynniki o dzialaniu rakotwórczym), Lublinie (Program profilaktyczny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi oraz Program profilaktyki raka szyjki macicy), Lodzi ( Program Wczesnego Wykrywania Patologii Prostaty oraz Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi ) Szczecinie (Profilaktyka raka szyjki macicy oraz Program wczesnego wykrywania raka piersi) Choroby ukladu oddechowego WOMP w: Plocku (Program Profilaktyka przewleklej obturacyjnej choroby pluc ), Szczecinie ( Program profilaktyczny przewleklej obturacyjnej choroby pluc ) Rehabilitacja lecznicza WOMP w: Katowicach (Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS) 6

7 Lokalni partnerzy społeczni Terenowych Ośrodków Sieci Lokalne administracje rzadowe i/lub samorzady lokalne WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bydgoszczy, Gdansku, Wroclawiu, Katowicach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Okręgowe Inspekcje Pracy WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Bydgoszczy, Wroclawiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku Panstwowe Wojewódzkie Inspekcje Sanitarne WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Wroclawiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku Piony BHP zakladów pracy WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Zielonej Górze, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Wg raportów z 2004r. Dyrekcje zakladów pracy i/lub organizacje zrzeszajace pracodawców i/lub pracowników WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku Kuratoria Oswiaty WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Okregowe izby zawodów medycznych WOMP w: Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Gdansku, Zielonej Górze, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Oddzialy Zakladu Ubezpieczen Spolecznych WOMP w: Kielcach, Katowicach Oddzialy wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia WOMP w: Kielcach, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Wg raportów z 2004r. 7

8 Firmy ubezpieczeniowe WOMP w: Kielcach Firmy farmaceutyczne WOMP w: Toruniu, Krakowie, Katowicach, Plocku Fundacje, stowarzyszenia, zwiazki wyznaniowe WOMP w: Gdansku, Wroclawiu, Katowicach, Poznaniu Uczelnie wyzsze WOMP w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Wroclawiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Masmedia WOMP w: Kielcach, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Wg raportów z 2004r. Czynniki utrudniające oraz sprzyjające promowaniu zdrowia zatrudnionych w ocenie Regionalnych Ośrodków Sieci Czynniki wystepujace na obszarze dzialalnosci danego WOMP, np. sytuacja spolecznoekonomiczna w regionie Czynniki charakterystyczne dla danego Osrodka = zwiazane z jego funkcjonowaniem 8

9 NajwaŜniejsze czynniki utrudniające; występujące na terenie działalności Regionalnych Ośrodków Sieci Niewielkie zainteresowanie (lub wrecz jego brak) ze strony pracodawców i/ lub pracowników proponowanymi przez WOMP programami promocji zdrowia/ brak w firmach swiadomosci w zakresie korzysci plynacych z implementacji tego typu interwencji /niechec do wspólpracy (w tym wspólfinansowania programów prozdrowotnych) WOMP w: Gorzowie Wielkopolskim, Wloclawku, Olsztynie, Lublinie, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie, Plocku, Rzeszowie, Bielsku-Bialej, Kielcach, Lodzi, Koszalinie, Szczecinie Niedobór w zakladach pracy osób majacych przygotowanie merytoryczne i/ lub doswiadczenie w zakresie przygotowywania, implementacji, realizacji oraz ewaluacji interwencji promocyjnych WOMP w: Toruniu Niedostateczna wspólpraca w dziedzinie promocji zdrowia w miejscu pracy z lokalnymi instytucjami i/ lub organizacjami/ wykazywanie przez nie niewielkiego zainteresowania dla promowania zdrowia populacji pracujacych (lub tez jego calkowity brak) WOMP w: Plocku, Wloclawku, Rzeszowie Brak zrozumienia ze strony jednostek podstawowych smp dla dzialan WOMP w promowaniu zdrowia pracujacych/ marginalne zainteresowanie jednostek podstawowych tego typu dzialalnoscia/ niedostateczne przygotowanie ich do realizacji interwencji promocyjnych WOMP w: Zielonej Górze, Wloclawku, Plocku, Kielcach 9

10 Trudnosci ekonomiczne z jakimi borykaja sie zaklady pracy/ niesprzyjajaca lokalna sytuacja gospodarcza WOMP w: Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Katowicach, Wroclawiu, Plocku, Kielcach, Koszalinie Wysoka stopa bezrobocia w regionie WOMP w: Wloclawku, Olsztynie Liczne male zaklady pracy/ wysoki odsetek samozatrudniajacych sie/ trudnosci z dotarciem do nich WOMP w: Zielonej Górze, Olsztynie Brak systemowych rozwiazan prawnych zachecajacych firmy do wdrazania programów promocji zdrowia (np. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców) WOMP w: Toruniu NajwaŜniejsze czynniki utrudniające; charakterystyczne dla Ośrodków Terenowych Sieci Niewystarczajace, male zasoby pracowników WOMP (i/ lub jednostek im podleglych) zajmujacych sie promocja zdrowia w miejscu pracy/ brak srodków na utworzenie nowych etatów/ niedobór funduszy na wynagrodzenia dla realizatorów dzialan promocyjnych WOMP w: Wloclawku, Bialymstoku, Olsztynie, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gdansku, Plocku, Rzeszowie, Toruniu, Poznaniu Niedobór srodków finansowych na realizacje interwencji promocyjnych/ trudnosci z pozyskiwaniem funduszy na ten cel WOMP w: Bialymstoku, Lublinie, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Wroclawiu, Gdansku, Rzeszowie, Koszalinie, Szczecinie 10

11 NajwaŜniejsze czynniki sprzyjające; występujące na terenie działalności Ośrodków Regionalnych Sieci Dobra kooperacja z partnerami spolecznymi/ sukcesy w nawiazywaniu takiej wspólpracy/ budowanie lokalnej koalicji na rzecz promowania zdrowia populacji pracujacych WOMP w: Zielonej Górze, Katowicach, Gdansku, Rzeszowie, Toruniu, Kielcach, Szczecinie Marketing dzialan promocyjnych/ wymiana doswiadczen pomiedzy zakladami pracy realizujacymi interwencje prozdrowotne (np. prezentacja przez firmy swoich dokonan na polu promocji zdrowia w miejscu pracy podczas konferencji, sympozjów) WOMP w: Toruniu NajwaŜniejsze czynniki sprzyjające; charakterystyczne dla Terenowych Ośrodków Sieci Wysokie kwalifikacje/ profesjonalizm/ dlugoletnie doswiadczenie pracowników WOMP realizujacych interwencje prozdrowotne w zakladach pracy/ ich zaangazowanie/ podnoszenie kwalifikacji w tej dziedzinie/ powolanie w WOMP zespolu ds. promocji zdrowia w miejscu pracy WOMP w: Lublinie, Zielonej Górze, Krakowie, Wroclawiu, Gdansku, Rzeszowie, Toruniu, Kielcach, Szczecinie Posiadanie odpowiedniego zaplecza medycznego i/ lub diagnostycznego/ pomocy dydaktycznych/ odpowiednich warunków lokalowych WOMP w: Olsztynie, Lublinie, Krakowie, Wroclawiu, Plocku, Szczecinie 11

12 Oczekiwania Ośrodków Terenowych wobec Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy na lata Formy oczekiwań Pomoc udzielana WOMP przez KCPZwMP Zmiany o charakterze systemowym Marketing społeczny= promocja promocji zdrowia w miejscu pracy Formy pomocy oczekiwanej od KCPZwMP organizowanie przez KCPZwMP szkolen/ warsztatów z zakresu promocji zdrowia adresowanych do WOMP, lekarzy i pielegniarek medycyny pracy, pracodawców oraz pracowników udzielanie przez KCPZwMP pomocy Ośrodkom Terenowym w opracowywaniu programów ukierunkowanych na zagrozenia wystepujace w miejscu pracy i porad w trakcie ich prowadzenia przygotowywanie i kolportaz materialów edukacyjnych, które moglyby byc wykorzystywane w programach prozdrowotnych pomoc w pozyskiwaniu srodków finansowych na przygotowanie, implementacje oraz ewaluacje programów prozdrowotnych (w tym wykorzystywanie nowych zródel, tj. funduszy unijnych) 12

13 Zmiany o charakterze systemowym wypracowanie wspólnego kierunku dzialania i uzyskanie poparcia Ministerstwa Zdrowia dla zainicjowania ogólnopolskiego programu profilaktyki i promocji zdrowia skoncentrowanego wokól powaznego/ istotnego problemu zdrowotnego populacji pracujacych (np. schorzenia narzadu glosu u nauczycieli, choroby nowotworowe, zaburzenia psychicznych czy nikotynizm); podjecie dzialan na rzecz nowych regulacji prawno-finansowych, które motywowalyby firmy do realizowania dzialan promocyjnych Marketing społeczny tworzenie sprzyjajacego klimatu spolecznego dla promocji zdrowia w miejscu pracy np. poprzez propagowania wsród organizacji pracodawców idei miejsca pracy promujacego zdrowie, korzyści z tym związanych czy konkretnych programów (wspomniane dzialania moglyby byc realizowane z wykorzystaniem masmediów) ulatwienie wymiany doswiadczen pomiedzy liderami promocji zdrowia/ WOMP/ zakladami pracy realizujacymi interwencje promocyjne dla pracowników (np. w trakcie konferencji/ sympozjów, w formie publikacji lub strony internetowej) opracowanie logo firmy promujacej zdrowie i przyznawanie dorocznych nagród dla najbardziej aktywnych zakladów pracy 13

14 Dziękuję za uwagę!!! II Krajowa Konferencja Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 14

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94 SPIS TREŚCI Podstawa prawna realizacji Programu 3 Ogólne założenia Programu: 3 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 4 SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy O zdrowiu publicznym Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy dotyczące zachowania zdrowia poszczególnych osób od problemów dotyczących zachowania zdrowia całych społeczności. Akwedukty, termy, łaźnie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Barbara Kłosowska Rafał Rudka Bernadeta Skóbel Marek Wójcik (redakcja) Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować Poradnik dla pracowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Pomysły na promowanie zdrowia nauczycieli

Pomysły na promowanie zdrowia nauczycieli VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Pomysły na promowanie zdrowia nauczycieli Kongres OSKKO, 24-26 września 2012 Jacek Pyżalski Krajowe Centrum Promocji

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Sierpień 2013 Wprowadzenie Program wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo