Regionalne Ośrodki Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy- -dokonania i zamierzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Ośrodki Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy- -dokonania i zamierzenia"

Transkrypt

1 Regionalne Ośrodki Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy- -dokonania i zamierzenia Eliza Iwanowicz Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi II Krajowa Konferencja Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Struktura Ogólnopolskiej Sieci Osrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 1

2 Ośrodki Terenowe Sieci Są to kilkuosobowe komórki organizacyjne bądź jednoosobowe stanowiska zlokalizowane głównie w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy, współpracujące z KCPZwMP w zakresie popularyzowania i wdraŝania programów promocji zdrowia w miejscu pracy. Do ich podstawowych zadań zalicza się: popularyzację koncepcji promocji zdrowia w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie działania Ośrodka, poszukiwanie i pozyskiwanie współpracowników (osób i instytucji) gotowych realizować bądź wspierać róŝnego typu działania wdroŝeniowe z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy, udzielanie zakładom pracy wszechstronnej pomocy merytorycznej w zakresie wdraŝania programów promocji zdrowia oraz pomoc techniczną przy organizowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami promującymi zdrowie pracowników, a Ośrodkami wspierającymi, realizację róŝnych elementów pilotowych wdroŝeń promocji zdrowia w firmach, koordynację działań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy na terenie funkcjonowania Ośrodka, stałe doskonalenie zawodowe własnego personelu oraz współpracę z innymi Ośrodkami w ramach Ogólnopolskiej Sieci. Źródła informacji Raporty WOMP z 2004r. Prośba KCPZwMP o opis dokonań WOMP na polu promowania zdrowia pracujących rozesłana do 21 Ośrodków Brak odpowiedzi z: Koszalina, Łodzi Raporty WOMP z 2005r. Prośba KCPZwMP o opis dokonań WOMP na polu promowania zdrowia pracujących rozesłana do 20 Ośrodków Brak odpowiedzi z: Gorzowa Wielkopolskiego 2

3 Wnioski z analizy raportów WOMP Obserwuje się istotne dysproporcje w Występuje duŝe zróŝnicowanie w zaangaŝowaniu poszczególnych jakości i poziomie realizowanych Ośrodków w realizację interwencji interwencji promocyjnych, co wynika promocyjnych w zakładach pracy m.in. ze zróŝnicowania w sposobie Ośrodkiem, który realizuje je w rozumienia promocji zdrowia w sposób marginalny jest WOMP miejscu pracy we Włocławku część Ośrodków utoŝsamia promocję na drugim biegunie znajdują się zdrowia z prewencją chorób i WOMP zaangaŝowane w edukacją zdrowotną- WZMP w opracowywanie kompleksowych Olsztynie, PWOMP w Białymstoku, programów prozdrowotnych, WOMP w Lublinie pozyskiwanie partnerów społecznych/ budowanie lokalnych na drugim biegunie znajdują się koalicji, podnoszenie kwalifikacji WOMP, które wydają się postrzegać swoich pracowników w zakresie promocję zdrowia w miejscu pracy promowania zdrowia w miejscu szeroko, tj. jako proces społeczny w pracy firmie, a programy promocyjne ukierunkowują na kształtowanie prozdrowotnych stylów Ŝycia zatrudnionych Wg raportów z 2004 i 2005r. Wiodące Ośrodki Terenowe Sieci (w kolejności alfabetycznej) WOMP w Bydgoszczy przy wspólpracy WOMP z Torunia i Wloclawka zainicjowal w 2002r. Kujawsko- Pomorskie Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy WOMP w Kielcach realizacja wojewódzkich programów promocji zdrowia, m.in. związany z narządem słuchu na jego bazie powstalo w 2004r. Swietokrzyskie Centrum Promocji Zdrowia w Srodowisku ; laureat I miejsca w ogólnopolskim konkursie Nagroda za Dobra Praktyke przyznana w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy za projekt Zakladowy Program Ochrony Sluchu na lata zdobywca certyfikatu systemu zarzadzania jakoscia wg normy PN EN ISO 9001:2001 m.in. za projektowanie dzialan prozdrowotnych zwiazanych z opracowywaniem i wdrazaniem programów promocji zdrowia, prowadzeniem szkolen oraz warsztatów dla pracowników zakladów pracy Wg raportów z 2004 i 2005r. 3

4 MOMP w Krakowie w 2004r zawarl wstepne porozumienia nt. tworzenia lokalnego forum wspólpracy na rzecz zdrowia zatrudnionych WOMP w Rzeszowie w 2002r. uczestniczył w utworzeniu Lokalnej Koalicji na Rzecz Promocji Zdrowia w Zakładach Pracy Województwa Podkarpackiego WOMP w Toruniu liczne wdroŝenia programów promocji zdrowia dla populacji zatrudnionych w 2001r. brał udział w powołaniu Sojuszu na rzecz wdraŝania problematyki antynikotynowej w miejscu pracy w 2002r. współuczestniczył w zainicjowaniu Kujawsko- Pomorskiego Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy WOMP w Zielonej Górze liczne wdroŝenia zakładowych programów promocji zdrowia w listopadzie 2004r. koordynowal powolanie Lubuskiego forum na rzecz promowania zdrowia pracujacych współuczestniczył w opracowywaniu Wojewódzkiego Programu Promocji Zdrowia na lata , którego jednym z zadań jest rozwijanie sieci zakładów promujących zdrowie Wg raportów z 2004 i 2005r. Programy promocji zdrowia zrealizowane wśród populacji pracujących przez Regionalne Ośrodki Sieci w ostatnich 12 miesiącach Choroby narzadu glosu WOMP w: Toruniu ( Program profilaktyki schorzen narzadu glosu u nauczycieli ), Gdansku ( Program profilaktyki narzadu glosu dla nauczycieli ), Wroclawiu ( Profilaktyka i rehabilitacja chorób narzadu glosu ), Bydgoszczy ( Glos- niezastapione narzedzie pracy ), Lublinie ( Program profilaktyki chorób narzadu glosu u nauczycieli ), Krakowie ( Zapobieganie chorobom narzadu glosu u nauczycieli województwa malopolskiego ), Zielonej Górze ( Program profilaktyki chorób narzadu glosu ), Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu (Program profilaktyki schorzen narzadu glosu u nauczycieli Mam glos ), Poznaniu (Wielkopolski Program Promocji Zdrowia dla Nauczycieli Chron swój glos ), Kielcach (Program Ochrona Narzadu Glosu u Nauczycieli ), Szczecinie ( Program Nauki Emisji Glosu dla Nauczycieli ze Szczecina ) Wg raportu z 2005r. 4

5 Choroby narzadu wzroku WOMP w: Plocku (Program Profilaktyka stanu narzadu wzroku ), Krakowie (Program promocyjno-profilaktyczny Zdazyc przed jaskra ), Kielcach ( Program Profilaktyki Jaskry ), Lodzi ( Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Jaskry ), Szczecinie (Program profilaktyki chorób oczu) Choroby narzadu sluchu WOMP w: Kielcach ( Zakladowy Program Ochrony Sluchu ) Choroby narzadu ruchu WOMP w: Toruniu ( Program profilaktyki chorób ukladu ruchu u pielegniarek spowodowany sposobem wykonywania pracy ), Rzeszowie (Zakladowy Program Profilaktyki Chorób Narzadu Ruchu Dbamy o swój kregoslup ), Plocku (Programy Zapobieganie chorobom ukladu ruchu u osób kierujacych pojazdami mechanicznymi oraz Zdrowe plecy ), Wroclawiu ( Program profilaktyki schorzen ukladu ruchu ), Zielonej Górze ( Program profilaktyki chorób ukladu ruchu u pielegniarek i kierowców ), Lodzi ( Program Zapobiegania Chorobom Narzadu Ruchu ) Stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych WOMP w: Wroclawiu (Program edukacyjno-warsztatowy dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych), Szczecinie (Program antystresowy Opanuj stres- zyskasz zdrowie ) Wypalenie zawodowe WOMP w: Gdansku ( Program profilaktyki wypalenia zawodowego dla pracowników ochrony zdrowia ) Tyton WOMP w: Toruniu ( Program sieci zakladów uwalniajacych sie od dymu tytoniowego ), Rzeszowie (Zakladowy Program Profilaktyki Uzaleznienia od Nikotyny Nie pale- to mój wybór ), Krakowie (Programy antynikotynowe Wybieram zdrowie- rzucam palenie oraz Srodowisko pracy wolne od dymu tytoniowego ), Katowicach (Programy Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego oraz Tyton a ubóstwo ), Zielona Góra ( Program uwalniania firm od dymu tytoniowego ), Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu ( Zaklad pracy wolny od dymu tytoniowego ), Kielcach (Program antynikotynowy Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego ), Lodzi ( Program Pomocy Rzucajacym Palenie ), Koszalinie ( Skutki zdrowotne palenia tytoniu ), Szczecinie (Program antynikotynowy Rzuc palenie- ja juz nie pale ), Koszalinie ( Skutki zdrowotne palenia tytoniu ) Alkohol oraz inne substancje psychoaktywne WOMP w: Wroclawiu (Program edukacyjno-warsztatowy dla osób, które utracily prawo jazdy prowadzac pod wplywem alkoholu Alkohol a kierowca ), Kielcach ( Swietokrzyski Program Antyalkoholowy w Srodowisku Pracy ), Koszalinie ( Alkohol i narkomania ) 5

6 Choroby zakazne WOMP w: Plocku (Program Profilaktyka grypy ), Gdansku (Programy Profilaktyka grypy oraz Profilaktyka zawodowego zapalenia watroby typu B i C ), Zielonej Górze ( Program szczepien ochronnych jako profilaktyka chorób zakaznych zwiazanych ze srodowiskiem pracy ), Szczecinie ( Program przeciwgrypowy oraz Profilaktyczny cykliczny program przeciw WZW Zólty tydzien ) Choroby ukladu krazenia WOMP w: Toruniu ( Program wczesnej prewencji chorób serca i naczyn krwionosnych ), Plocku (Program kardiologiczny Wczesna prewencja chorób: wiencowej i nadcisnieniowej u osób narazonych na stres zawodowy ), Lublinie ( Program profilaktyki chorób ukladu krazenia dla pracujacych ), Lodzi ( Program Wczesnego Wykrywania Chorób Ukladu Krazenia ), Koszalinie Profilaktyka chorób ukladu krazenia, Szczecinie ( Program profilaktyki chorób ukladu krazenia ), Białymstoku ( Program profilaktyki schorzeń narządu sercowonaczyniowego ) Wg raportów z 2004r. Choroby nowotworowe WOMP w: Bydgoszczy (Program promocji zdrowia przeznaczony dla osób narazonych w miejscu pracy na czynniki o dzialaniu rakotwórczym), Lublinie (Program profilaktyczny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi oraz Program profilaktyki raka szyjki macicy), Lodzi ( Program Wczesnego Wykrywania Patologii Prostaty oraz Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi ) Szczecinie (Profilaktyka raka szyjki macicy oraz Program wczesnego wykrywania raka piersi) Choroby ukladu oddechowego WOMP w: Plocku (Program Profilaktyka przewleklej obturacyjnej choroby pluc ), Szczecinie ( Program profilaktyczny przewleklej obturacyjnej choroby pluc ) Rehabilitacja lecznicza WOMP w: Katowicach (Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS) 6

7 Lokalni partnerzy społeczni Terenowych Ośrodków Sieci Lokalne administracje rzadowe i/lub samorzady lokalne WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bydgoszczy, Gdansku, Wroclawiu, Katowicach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Okręgowe Inspekcje Pracy WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Bydgoszczy, Wroclawiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku Panstwowe Wojewódzkie Inspekcje Sanitarne WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Wroclawiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku Piony BHP zakladów pracy WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Zielonej Górze, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Wg raportów z 2004r. Dyrekcje zakladów pracy i/lub organizacje zrzeszajace pracodawców i/lub pracowników WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku Kuratoria Oswiaty WOMP w: Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Okregowe izby zawodów medycznych WOMP w: Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Gdansku, Zielonej Górze, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Oddzialy Zakladu Ubezpieczen Spolecznych WOMP w: Kielcach, Katowicach Oddzialy wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia WOMP w: Kielcach, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Wg raportów z 2004r. 7

8 Firmy ubezpieczeniowe WOMP w: Kielcach Firmy farmaceutyczne WOMP w: Toruniu, Krakowie, Katowicach, Plocku Fundacje, stowarzyszenia, zwiazki wyznaniowe WOMP w: Gdansku, Wroclawiu, Katowicach, Poznaniu Uczelnie wyzsze WOMP w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Wroclawiu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Masmedia WOMP w: Kielcach, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Plocku, Opolu z/s w Kedzierzynie Kozlu Wg raportów z 2004r. Czynniki utrudniające oraz sprzyjające promowaniu zdrowia zatrudnionych w ocenie Regionalnych Ośrodków Sieci Czynniki wystepujace na obszarze dzialalnosci danego WOMP, np. sytuacja spolecznoekonomiczna w regionie Czynniki charakterystyczne dla danego Osrodka = zwiazane z jego funkcjonowaniem 8

9 NajwaŜniejsze czynniki utrudniające; występujące na terenie działalności Regionalnych Ośrodków Sieci Niewielkie zainteresowanie (lub wrecz jego brak) ze strony pracodawców i/ lub pracowników proponowanymi przez WOMP programami promocji zdrowia/ brak w firmach swiadomosci w zakresie korzysci plynacych z implementacji tego typu interwencji /niechec do wspólpracy (w tym wspólfinansowania programów prozdrowotnych) WOMP w: Gorzowie Wielkopolskim, Wloclawku, Olsztynie, Lublinie, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie, Plocku, Rzeszowie, Bielsku-Bialej, Kielcach, Lodzi, Koszalinie, Szczecinie Niedobór w zakladach pracy osób majacych przygotowanie merytoryczne i/ lub doswiadczenie w zakresie przygotowywania, implementacji, realizacji oraz ewaluacji interwencji promocyjnych WOMP w: Toruniu Niedostateczna wspólpraca w dziedzinie promocji zdrowia w miejscu pracy z lokalnymi instytucjami i/ lub organizacjami/ wykazywanie przez nie niewielkiego zainteresowania dla promowania zdrowia populacji pracujacych (lub tez jego calkowity brak) WOMP w: Plocku, Wloclawku, Rzeszowie Brak zrozumienia ze strony jednostek podstawowych smp dla dzialan WOMP w promowaniu zdrowia pracujacych/ marginalne zainteresowanie jednostek podstawowych tego typu dzialalnoscia/ niedostateczne przygotowanie ich do realizacji interwencji promocyjnych WOMP w: Zielonej Górze, Wloclawku, Plocku, Kielcach 9

10 Trudnosci ekonomiczne z jakimi borykaja sie zaklady pracy/ niesprzyjajaca lokalna sytuacja gospodarcza WOMP w: Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Katowicach, Wroclawiu, Plocku, Kielcach, Koszalinie Wysoka stopa bezrobocia w regionie WOMP w: Wloclawku, Olsztynie Liczne male zaklady pracy/ wysoki odsetek samozatrudniajacych sie/ trudnosci z dotarciem do nich WOMP w: Zielonej Górze, Olsztynie Brak systemowych rozwiazan prawnych zachecajacych firmy do wdrazania programów promocji zdrowia (np. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców) WOMP w: Toruniu NajwaŜniejsze czynniki utrudniające; charakterystyczne dla Ośrodków Terenowych Sieci Niewystarczajace, male zasoby pracowników WOMP (i/ lub jednostek im podleglych) zajmujacych sie promocja zdrowia w miejscu pracy/ brak srodków na utworzenie nowych etatów/ niedobór funduszy na wynagrodzenia dla realizatorów dzialan promocyjnych WOMP w: Wloclawku, Bialymstoku, Olsztynie, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gdansku, Plocku, Rzeszowie, Toruniu, Poznaniu Niedobór srodków finansowych na realizacje interwencji promocyjnych/ trudnosci z pozyskiwaniem funduszy na ten cel WOMP w: Bialymstoku, Lublinie, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Wroclawiu, Gdansku, Rzeszowie, Koszalinie, Szczecinie 10

11 NajwaŜniejsze czynniki sprzyjające; występujące na terenie działalności Ośrodków Regionalnych Sieci Dobra kooperacja z partnerami spolecznymi/ sukcesy w nawiazywaniu takiej wspólpracy/ budowanie lokalnej koalicji na rzecz promowania zdrowia populacji pracujacych WOMP w: Zielonej Górze, Katowicach, Gdansku, Rzeszowie, Toruniu, Kielcach, Szczecinie Marketing dzialan promocyjnych/ wymiana doswiadczen pomiedzy zakladami pracy realizujacymi interwencje prozdrowotne (np. prezentacja przez firmy swoich dokonan na polu promocji zdrowia w miejscu pracy podczas konferencji, sympozjów) WOMP w: Toruniu NajwaŜniejsze czynniki sprzyjające; charakterystyczne dla Terenowych Ośrodków Sieci Wysokie kwalifikacje/ profesjonalizm/ dlugoletnie doswiadczenie pracowników WOMP realizujacych interwencje prozdrowotne w zakladach pracy/ ich zaangazowanie/ podnoszenie kwalifikacji w tej dziedzinie/ powolanie w WOMP zespolu ds. promocji zdrowia w miejscu pracy WOMP w: Lublinie, Zielonej Górze, Krakowie, Wroclawiu, Gdansku, Rzeszowie, Toruniu, Kielcach, Szczecinie Posiadanie odpowiedniego zaplecza medycznego i/ lub diagnostycznego/ pomocy dydaktycznych/ odpowiednich warunków lokalowych WOMP w: Olsztynie, Lublinie, Krakowie, Wroclawiu, Plocku, Szczecinie 11

12 Oczekiwania Ośrodków Terenowych wobec Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy na lata Formy oczekiwań Pomoc udzielana WOMP przez KCPZwMP Zmiany o charakterze systemowym Marketing społeczny= promocja promocji zdrowia w miejscu pracy Formy pomocy oczekiwanej od KCPZwMP organizowanie przez KCPZwMP szkolen/ warsztatów z zakresu promocji zdrowia adresowanych do WOMP, lekarzy i pielegniarek medycyny pracy, pracodawców oraz pracowników udzielanie przez KCPZwMP pomocy Ośrodkom Terenowym w opracowywaniu programów ukierunkowanych na zagrozenia wystepujace w miejscu pracy i porad w trakcie ich prowadzenia przygotowywanie i kolportaz materialów edukacyjnych, które moglyby byc wykorzystywane w programach prozdrowotnych pomoc w pozyskiwaniu srodków finansowych na przygotowanie, implementacje oraz ewaluacje programów prozdrowotnych (w tym wykorzystywanie nowych zródel, tj. funduszy unijnych) 12

13 Zmiany o charakterze systemowym wypracowanie wspólnego kierunku dzialania i uzyskanie poparcia Ministerstwa Zdrowia dla zainicjowania ogólnopolskiego programu profilaktyki i promocji zdrowia skoncentrowanego wokól powaznego/ istotnego problemu zdrowotnego populacji pracujacych (np. schorzenia narzadu glosu u nauczycieli, choroby nowotworowe, zaburzenia psychicznych czy nikotynizm); podjecie dzialan na rzecz nowych regulacji prawno-finansowych, które motywowalyby firmy do realizowania dzialan promocyjnych Marketing społeczny tworzenie sprzyjajacego klimatu spolecznego dla promocji zdrowia w miejscu pracy np. poprzez propagowania wsród organizacji pracodawców idei miejsca pracy promujacego zdrowie, korzyści z tym związanych czy konkretnych programów (wspomniane dzialania moglyby byc realizowane z wykorzystaniem masmediów) ulatwienie wymiany doswiadczen pomiedzy liderami promocji zdrowia/ WOMP/ zakladami pracy realizujacymi interwencje promocyjne dla pracowników (np. w trakcie konferencji/ sympozjów, w formie publikacji lub strony internetowej) opracowanie logo firmy promujacej zdrowie i przyznawanie dorocznych nagród dla najbardziej aktywnych zakladów pracy 13

14 Dziękuję za uwagę!!! II Krajowa Konferencja Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 14

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACH dr BoŜena Zawadzka mgr Monika Szymocha WOJEWÓDZKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2003-2007 OCHRONA NARZĄDU GŁOSU U NAUCZYCIELI 1 OPRACOWYWANIE I WDRAśANIE

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 1 z 5 2012-02-23 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzpprzymz.pl Warszawa: ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP-34/12, POZ. 1 WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia Grzegorz Ziemniak Odrobina historii Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 Cele strategiczne Obszary priorytetowe: Zmniejszenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W UJĘCIU EUROPEJSKIM. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W UJĘCIU EUROPEJSKIM. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej W UJĘCIU EUROPEJSKIM Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej NA ŚWIECIE 1974 r. - Nowe perspektywy dla zdrowia Kanadyjczyków pierwsza na świecie narodowa strategia polityki zdrowotnej wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008 Janusz Marek Jaworski Europejski Kodeks Walki z Rakiem Kontekst: przystąpienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ; uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kraków, 27 października 2014 r.

Kraków, 27 października 2014 r. Kraków, 27 października 2014 r. . Program wychowawczy szkoły edukacja (wychowanie) Szkolny program profilaktyki zdrowie spójna całość uwzględniająca wszystkie wymagania ujęte w podstawie programowej na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego działanie

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego Sprawozdanie z wykonania w 2013 roku Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców na lata 2010-2013 - Uchwała Nr LXVIII/1081/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. CEL I.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 1. Program profilaktyki został opracowany na podstawie potrzeb środowiska szkolnego, priorytetów

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO. Bydgoszcz, 4 listopada 2015 r.

PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO. Bydgoszcz, 4 listopada 2015 r. PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO Bydgoszcz, 4 listopada 2015 r. Rządowy Program na lata 2014 2016 Bezpieczna i Przyjazna Szkoła Cele: kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki;

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Rozwój dobrych praktyk w zakresie ochrony pracy i BHP

Rozwój dobrych praktyk w zakresie ochrony pracy i BHP Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze Rozwój dobrych praktyk w zakresie ochrony pracy i BHP Medycyna pracy i ochrona pracy aktualne wyzwania i kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/244/ 2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia22 grudnia 2008 r. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2013 Zatwierdzam Prezydent Miasta Sieradza Jacek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa programu Odbiorcy programu Realizatorzy programu

Lp Nazwa programu Odbiorcy programu Realizatorzy programu Załącznik Nr 1 do umowy Zakres zadań realizowanych w ramach programu promocji zdrowia Zdrowy Uczeń finansowanego przez m. st. Warszawa. Lp Nazwa programu Odbiorcy programu Realizatorzy programu 1.. Higiena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005 Wykaz wszystkich ofert na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert nr 6 na wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIESZKA I W SZCZECINIE na rok szkolny 2011/2012 1 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym szkoły. Zadania ujęte w programie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

S z k o l n y. LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Chałubińskiego. w Warszawie

S z k o l n y. LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Chałubińskiego. w Warszawie S z k o l n y p r o g r a m p r o f i l a k t y k i LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego w Warszawie Rok szkolny 2013/2014 Cele programu: I. Kształtowanie właściwych postaw społecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 262 / 5237 / 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Samorządy lokalne dla zdrowia mieszkańców Program Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka

Samorządy lokalne dla zdrowia mieszkańców Program Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Samorządy lokalne dla zdrowia mieszkańców Program Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Departament Spraw

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

MJWziEr. J-uaaaaias SWISS CONTRIBUTION 1 9-07- 2013 GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY. \...\!.^'f-^f-o ) WSSE w KATOWICACH ) >

MJWziEr. J-uaaaaias SWISS CONTRIBUTION 1 9-07- 2013 GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY. \...\!.^'f-^f-o ) WSSE w KATOWICACH ) > Oata;2013-07-25 RPU/6374/2013 N GLOWNY INSPEKTOR SANITARNY GIS-PZ-PZ-441-164/MW/l 3 Warszawa, dnia ) > WSSE w KATOWICACH MJWziEr ip N?-.;,'* NS-HR; rwg rozdzielnika- '~ - QPK K.., UK, %,GK; KF; J-uaaaaias

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na pojawiające się w otaczającym nas świecie niepokojące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. do deklaracji przystąpienia do porozumienia

Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. do deklaracji przystąpienia do porozumienia Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. - program działańzałącznik do deklaracji przystąpienia do porozumienia Misja: Ochrona praw małego dziecka do wychowywania we własnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 FORUM INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 Fundacja MSD dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

O zdrowiu wrocławian oraz programie Wrocław w Formie będą rozmawiać:

O zdrowiu wrocławian oraz programie Wrocław w Formie będą rozmawiać: O zdrowiu wrocławian oraz programie Wrocław w Formie będą rozmawiać: Paweł Wróblewski, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Anna Szarycz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wolni od dymu papierosów 1 I. Wstęp Program Profilaktyczny Wolni od dymu papierosów powstał ze względu na uczniów szkoły średniej, palących papierosy, z ciekawości, eksperymentująco

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Jak w zakładzie pracy zrealizować program dotyczący profilaktyki zażywania substancji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.

Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Lp. Nazwa i adres organizacji Nr oferty Kwota wnioskowana

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014-2017" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego. Kodeks Walki z Rakiem

REGULAMIN. Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego. Kodeks Walki z Rakiem REGULAMIN Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego Kodeks Walki z Rakiem 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs graficzny prowadzony jest na terytorium Województwa Lubuskiego w klasach I-III szkół gimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

II KRAJOWA KONFERENCJA PROMOCJI ZDROWIA w MIEJSCU PRACY

II KRAJOWA KONFERENCJA PROMOCJI ZDROWIA w MIEJSCU PRACY II KRAJOWA KONFERENCJA PROMOCJI ZDROWIA w MIEJSCU PRACY Polichno 2005 Opracowanie: Mgr Anna Raj WaŜniejsze programy promocji zdrowia realizowane przez WOMP w Gdańsku w latach 2002-2005 Profilaktyka narządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO okres realizacji 2014-2016 BIAŁYSTOK 2015 I. INFORMACJE O PROGRAMIE Istotą programu jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika z Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia.

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia. Załącznik nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku z dnia. Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gmina Czerwieosk na lata 2016-2018 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadao Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim.

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Debata regionalna Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień Lublin 06.04.2016 Program Zintegrowane Systemy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r.

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim wojewódzkie programy zdrowotne Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Promocja zdrowia, a profilaktyka? PROMOCJA ZDROWIA Nastawiona na zdrowie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zadania z zakresu służby medycyny pracy realizowane przez MOMP w Krakowie

Zadania z zakresu służby medycyny pracy realizowane przez MOMP w Krakowie Zadania z zakresu służby medycyny realizowane przez MOMP w Krakowie Kwota kontraktu 4 228 550 zł I. Zadania realizowane przez Dział Orzeczniczo-Konsultacyjny: UMOWA ANEKS Wizyty i porady orzecznicze /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Proces tworzenia szkoły lub placówki promującej zdrowie: przebiega różnie w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów; realizowany jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. Najważniejsze działania zrealizowane w ramach obchodów Światowego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim Sprawozdanie ze szkolenia Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim 26 27 sierpnia 2010 r w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej

Bardziej szczegółowo