WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE INFORMATOR O SZKOLENIACH, KURSACH I JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Rzeszów 2008 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Kursy BHP Kursy budowlane Kursy dotyczące funduszy UE Kursy gastronomiczne Kursy instruktorskie Kursy językowe Kursy języka migowego Kursy komputerowe Kursy kosmetyczne Kursy księgowości Kursy kwalifikacyjne pedagogiczne dla nauczycieli Kursy obsługi i konserwacji urządzeń technicznych Kursy ochrony osób i mienia Kursy prawa jazdy Kursy przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej Kursy różne Kursy spawalnicze Kursy specjalizacyjne w zakresie pielęgniarstwa Kursy w zakresie gospodarki magazynowej Kursy w zakresie obsługi sekretariatu Kursy w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi Kursy w zakresie sprzedaży i obsługi kas fiskalnych...230

3 WSTĘP Niniejszy informator jest próbą zebrania w jednym opracowaniu informacji o kursach, szkoleniach i instytucjach szkoleniowych w województwie podkarpackim. Jest to obraz możliwości zdobycia różnych zawodów, umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych w systemie kształcenia pozaszkolnego. Informacja o tych możliwościach może być pomocna zarówno osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, jak i wszystkim zainteresowanym zmianą, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych. Informator został tak skonstruowany, aby można było łatwo i szybko dotrzeć do potrzebnych i interesujących czytelnika informacji. Składa się on z czterech części. Każda z nich obejmuje informacje o jednostkach szkoleniowych i świadczonych przez nich usługach szkoleniowych, realizowanych na terenie działania dawnych województw: rzeszowskiego część 1, krośnieńskiego część 2, przemyskiego część 3, tarnobrzeskiego część 4. Kursy i szkolenia zostały pogrupowane według branż. Każdy rozdział branżowy zawiera informacje na temat organizatora kursu, warunków uczestnictwa w danym szkoleniu oraz umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień, które można uzyskać po zakończeniu kursu. Opracowanie powstało dzięki życzliwości i pomocy wielu osób, a w szczególności kierowników i właścicieli jednostek szkoleniowych, którzy udostępnili informacje o prowadzonej działalności. Dziękując im za współpracę, jednocześnie mamy nadzieję, że będzie się ona w dalszym ciągu owocnie rozwijać. Jolanta Płonka 2

4 KURSY BHP 3

5 Kursy BHP Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA PRO-FUTURO NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RZESZOWIE Kursy z zakresu BHP godz. (w zależności od stanowiska). Zaświadczenie 30 zł Dla pracowników placówek oświatowowychowawczych: dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników obsługi. Ul. Rataja 22/ Rzeszów Tel. (017) Fax. (017) CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH ART-MAR Ul. Starzyńskiego Rzeszów Kurs dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 8 godz. ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP. 40 zł Wszystkie zainteresowane osoby, szkoły i inne instytucje. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 4

6 Kursy BHP Tel. 017/ Kurs okresowy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i nauczycieli. 8 godz. ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP. 40 zł Wszystkie zainteresowane osoby, szkoły i inne instytucje. 3. CONSULTOR sp. z o.o. Ul. Szopena 51/ Rzeszów Tel. 017/ BHP Nie podano ukończeniu kursu. Nie podano Kurs ten może zostać rozszerzony o język angielski, niemiecki, włoski i francuski. 4. LEŻAJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU Ul. Targowa Leżajsk Tel. 017/ Szkolenie BHP-okresowe dla nauczycieli. Szkolenia BHP- okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych. 10 godz. 8 godz. ukończeniu seminarium. ukończeniu seminarium. 80 zł- w zależności od liczby uczestników 60 zł - Nie dotyczy BHP okresowe dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami. 16 godz. ukończeniu seminarium. 200 zł Nie dotyczy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 5

7 Kursy BHP 5. NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EDU- IT Ul. Hetmańska 120 pok. 4E Rzeszów Tel/fax. 017/ BHP dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP. 32 godz. Certyfikat ukończenia szkolenia- wzór Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Uprawnienia do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Uprawnienia służb BHP. 200 zł - BHP dla pracodawców. 16 godz. Certyfikat ukończenia szkolenia- wzór Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Uprawnienia do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 100 zł - BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno- 8 godz.. Certyfikat ukończenia szkolenia- wzór 20 zł (dla grup powyżej 30 - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 6

8 Kursy BHP biurowych. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Uprawnienia do wykonywania pracy na określonym stanowisku. osób). BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. 32 godz. Certyfikat ukończenia szkolenia- wzór Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Uprawnienia do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 280 zł - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 7

9 Kursy BHP 6. PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO REGIONALNEJ SPÓŁDZIELNI SZKOLENIA I USŁUG MLECZARSKICH Ul. Warszawska Rzeszów Tel. (017) Fax. (017) Szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami Szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców. 16 godz. 16 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP uprawniające do kierowania pracownikami ( brygadziści, mistrzowie, kierownicy). Zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego BHP dla pracodawców. 55 zł 60 zł Nie ma wymagań Nie ma wymagań Szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 8 godz. Zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. 45 zł Nie ma wymagań Szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych. 8 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP. 45 zł Nie ma wymagań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 8

10 Kursy BHP Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 9

11 Kursy BHP 7. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE, OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STRZYŻOWIE Ul. Przecławczyka Strzyżów Tel./fax. (017) kom Okresowy w zakresie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Okresowy w zakresie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Okresowy w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. 8 godz. 16 godz. 8 godz. ukończeniu kurs. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu. 70 zł 150 zł 70 zł OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO LEŻAJSK ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RZESZÓW BHP-szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8 godz. ukończeniu seminarium. Ok. 80 zł - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 10

12 Kursy BHP Ul. Rzeszowska Leżajsk Tel. (017) ZRYW II OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron Ul. Mikołajczyka 12/ Rzeszów Tel. (017) BHP okresowe dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami. 32 godz. Zaświadczenie 200 zł - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 11

13 KURSY BUDOWLANE 11

14 Kursy budowlane Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RZESZOWIE Ul. Hetmańska 45 b Rzeszów Tel. (017) Posadzkarz-płytkarz 100 godz. ukończeniu kursu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zł 1. Podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: a) dodawania i odejmowania, b) obliczania powierzchni, długości i objętości. 2. Podstawowa wiedza z fizyki, w zakresie: a) podstawowych jednostek obliczeniowych. 3. Wymagania psychofizyczne: a) zainteresowania techniczne, b) spostrzegawczość, c) zdolność koncentracji uwagi, d) zrównoważenie, e) wyobraźnia przestrzenna, f) zamiłowanie do dokładnej pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 12

15 Kursy budowlane g) dobry stan zdrowiapotwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Murarz- tynkarz 110 godz. ukończeniu kursu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zł 1. Podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: a) dodawania i odejmowania, b) obliczania powierzchni i objętości. 2. Podstawowa wiedza z fizyki, w zakresie: a) podstawowych jednostek obliczeniowych. 3.Wymagania psychofizyczne: a) zainteresowania techniczne, b) wysoki poziom spostrzegawczości, c) zdolność koncentracji uwagi, d) zrównoważenie, e) wyobraźnia przestrzenna, f) zamiłowanie do dokładnej pracy, g) dobry stan zdrowia- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 13

16 Kursy budowlane potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o możliwości pracy na wysokościach. Monter dociepleń ścian budynków 100 godz. ukończeniu kursu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zł 1. Podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: a) dodawania i odejmowania, b) obliczania powierzchni, długości i objętości. 2. Podstawowa wiedza z fizyki, w zakresie: a) podstawowych jednostek obliczeniowych. 3.Wymagania psychofizyczne: a) zainteresowania techniczne, b) wysoki poziom spostrzegawczości, c) zdolność koncentracji uwagi, d) zrównoważenie, e) wyobraźnia przestrzenna, f) zamiłowanie do dokładnej pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 14

17 Kursy budowlane g) dobry stan zdrowiapotwierdzony zaświadczeniem lekarskim o możliwości pracy na wysokościach. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 120 godz. ukończeniu kursu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zł 1. Podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: a) dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 2. Podstawowa wiedza z fizyki, w zakresie: a) obliczania powierzchni, objętości, długości, mocy i temperatury. 3.Wymagania psychofizyczne: a) zainteresowania techniczne, b) wysoki poziom spostrzegawczości, c) zdolność koncentracji uwagi, d) zrównoważenie, e) wyobraźnia przestrzenna, f) zamiłowanie do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 15

18 Kursy budowlane dokładnej pracy, g) dobry stan zdrowiapotwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 2. OŚRODEK SZKOLENIA RZEMIOSŁA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RZESZOWIE Ul. Grunwaldzka Rzeszów Tel. (017) , Fax. (17) Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. Monter instalacji gazowych 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu monter instalacji gazowych. Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie monter 1800 zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 16

19 Kursy budowlane instalacji gazowych. Stolarz 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu stolarz. Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz 1800 zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. Murarz 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu murarz. Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie murarz zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Ul. Sucharskiego 4 Glazurnik 260 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu BHP dla Przy 12-tu uczestnikach 1320 zł Typowy kurs mających przeciwwskazania do pracy na wysokościach, ukończona szkoła podstawowa. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 17

20 Kursy budowlane Rzeszów Tel. 017/ , Posadzkarz 300 godz. pracowników. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu BHP dla pracowników. Przy 12-tu uczestnikach 1582 zł Typowy kurs mających przeciwwskazania do pracy na wysokościach, ukończona szkoła podstawowa, możliwość uzyskania tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie posadzkarz przy udokumentowanym stażu pracy budownictwie. Murarz 320 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu BHP dla pracowników budownictwa. Przy 12-tu uczestnikach 1760 zł Brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach, ukończona szkoła podstawowa, możliwość uzyskania tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie murarz przy udokumentowanym stażu pracy budownictwie. Monter dociepleń w budownictwie 260 godz. ukończeniu kursu. Przy 12-tu uczestnikach Brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 18

21 Kursy budowlane ukończeniu kursu BHP dla pracowników budownictwa zł ukończona szkoła podstawowa. Malarz tapeciarz 200 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu BHP dla pracowników budownictwa. Przy 12-tu uczestnikach 1055 zł Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokościach oraz uczuleń na chemikalia, ukończona szkoła podstawowa, możliwość uzyskania tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie malarz tapeciarz przy udokumentowanym stażu pracy w budownictwie. Stolarz 240 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu BHP. Przy 12-tu uczestnikach 1500 zł Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy z urządzeniami wirującymi, ukończona szkoła podstawowa. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 19

22 KURSY DOTYCZĄCE FUNDUSZY UE 20

23 Kursy dotyczące funduszy UE Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. BD CENTER CONSULTING Ul. Słowackiego 20 Tel. (017) , Pozyskiwanie funduszy strukturalnych, przygotowywanie i rozliczanie wniosków o płatność. 24 godz. Certyfikat ukończenia kursu. 240 zł Szkolenie jest adresowane do osób i podmiotów zainteresowanych aplikowaniem po środki, wykształcenie minimum średnie. Zarządzanie projektami 20 godz. Certyfikat ukończenia kursu. 200 zł Szkolenie jest adresowane do osób i podmiotów zainteresowanych aplikowaniem po środki, wykształcenie minimum średnie. 2. BMM sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4a Rzeszów Tel. (017) Prawne zagadnienia realizacji projektów dofinansowanych z UE - umowy w projekcie. Zarządzanie projektamiwiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania. 14 godz. 96 godz. Certyfikat ukończenia ukończeniu kursu. 540 zł zł - W kursie mogą uczestniczyć pracownicy przedsiębiorstw oraz osoby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 21

24 Kursy dotyczące funduszy UE prowadzące własną działalność gospodarczą. 3. CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO sp. z o.o. Ul. Staromiejska 5a Rzeszów Tel. (017) Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych w perspektywie programowej na lata w zakresie odnawialnych źródeł Energii i ochrony środowiska. 8 godz. Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. - - Wsparcie finansowe inwestycji w ramach programów finansowych ze środków publicznych. 8 godz. Imienny certyfikat ukończenia szkoły CONSULTOR sp. z o.o. Ul. Szopena 51/ Rzeszów Tel. (017) Specjalista ds. Projektów europejskich 138 godz. ukończeniu kursu. - - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 22

25 Kursy dotyczące funduszy UE 5. EDU IT NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Ul. Hetmańska Rzeszów Tel. (017) Tworzenie i koordynowanie projektów praktyk za granią w ramach programu Unii Europejskiej. 32 godz. ukończeniu kursu potwierdzające zdobyte umiejętności. 360 zł Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych oraz przedstawicieli samorządów. 6. POLSKA GIEŁDA PRACY sp. z o.o Ul. Szopena Rzeszów Tel. (017) Specjalista ds. Projektów europejskich 160 godz. ukończeniu kursu, Zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych zł, przy gr. 15 osobowej cena do negocjacji POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW PROGRES Metodologia opracowania projektów granitowych 20 godz. Certyfikat PROGRES 120 zł Nie dotyczy Ul. Reformacka 6/6A Rzeszów Tel. (017) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 23

26 Kursy dotyczące funduszy UE 8. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE Podstawy zarządzania projektami 16 godz. ukończeniu szkolenia. 250 zł Wymagania formalne: brak Ul. Szopena Rzeszów Tel. (017) Fundusze UE dla jednostek edukacyjnych w latach Fundusze UE dla przedsiębiorców w latach godz. 32 godz. ukończeniu szkolenia. ukończeniu szkolenia. 430 zł 430 zł Wymagania formalne: brak Wymagania formalne: brak Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach godz. ukończeniu szkolenia. 430 zł Wymagania formalne: brak Jak sięgać po pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach ? 16 godz. ukończeniu szkolenia. 250 zł Wymagania formalne: brak Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 24

27 Kursy dotyczące funduszy UE Jak pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego ? 16 godz. ukończeniu szkolenia. 250 zł Wymagania formalne: brak Jak pozyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? 16 godz. ukończeniu szkolenia. 250 zł Wymagania formalne: brak Jak pozyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? 16 godz. ukończeniu szkolenia. 250 zł Wymagania formalne: brak 9. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE Ul. Sucharskiego Rzeszów Tel. (017) Kurs z zakresu Zarządzania projektami realizowany dla członków Grupy Projektowej działającej przy stowarzyszeniu w okresie od do godz. ukończeniu kursu z wyszczególnieniem zakresu merytorycznego. Udział bezpłatny Student lub absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 25

28 Kursy dotyczące funduszy UE 10. STOWARZYSZENIE,,B-4 Ul. Sokoła Rzeszów Tel. (017) ABC Funduszy Europejskich 40 godz. Dyplom ukończenia kursu. Zaświadczenie na drukach MEN. Gr. 12 osobowa: 1600 zł, Gr. 20 osobowa: 1100zł Wykształcenie min. średnie. Zarządzanie projektami 220 godz. Dyplom ukończenia kursu, po zdanym egz. Tytuł zawodowy Project Menagera oraz certyfikat IPMA level D. Gr. 12 osobowa: 5500 zł Gr. 20 osobowa: 3600 zł Osoby z wyższym wykształceniem. 11. STOWARZYSZENIE PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Specjalista ds. projektów z nauką języka angielskiego. 260 godz. ukończeniu kursu zł - Ul. Słowackiego 7a Rzeszów Tel. (017) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 26

29 KURSY GASTRONOMICZNE 27

30 Kursy gastronomiczne Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. CONSULTOR sp. z o. o. Ul. Szopena 51/ Rzeszów Tel. 017/ Barman-kelner 188 godz. ukończeniu kursu. Nie podano. Wymagania-aktualne badania Sanepidu. Kurs ten może być rozszerzony o język angielski, niemiecki, włoski i francuski. Mała gastronomia 180 godz. ukończeniu kursu. Nie podano. Wymagania-aktualne badania Sanepidu. Kurs ten może być rozszerzony o język angielski, niemiecki, włoski i francuski. 2. OŚRODEK SZKOLENIA RZEMIOSŁA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RZESZOWIE Ul. Grunwaldzka Rzeszów Tel. (17) (17) Fax. (17) Barman-kelner 128 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu barmankelner zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 28

31 Kursy gastronomiczne Cukiernik 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu cukiernik Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie cukiernik zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. Kucharz 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu kucharz Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie kucharz zł Wykształcenie min. średnie. Piekarz 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu piekarz Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie piekarz zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 29

32 Kursy gastronomiczne Rzeźnik-wędliniarz 280 godz. ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu rzeźnikwędliniarz Po egzaminie świadectwo czeladnicze w zawodzie rzeźnikwędliniarz zł Posiadanie min. świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. 3. OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO LEŻAJSK- ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RZESZÓW Ul. Rzeszowska Leżajsk Tel. (0-17) Kucharz małej gastronomii 125 godz. ukończeniu kursu: Kucharz małej gastronomii, uprawnienia kucharza. Od 1000 zł zł Wykształcenie min. podstawowe, zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu kucharza. 4. POLSKA GIEŁDA PRACY sp. z o. o. Ul. Szopena Rzeszów Barman-kelner 180 godz. ukończeniu kursu Zaświadczenie potwierdzające Podnoszenie kwalifikacji 1800 zł Przy grupie 15 osobowej: cena do uzgodnienia. - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 30

33 Kursy gastronomiczne Tel zawodowych. 5. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE, OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STRZYŻOWIE Ul. Przecławczyka Strzyżów Tel/fax. (017) , kom Kucharz 400 godz. ukończeniu kursu zł - 6. ZESPÓL SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Ul. Sucharskiego Rzeszów Tel. (017) (017) Rzeźnik-wędliniarz 260 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu BHP Przy 12 tu uczestnikach 1520 zł Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w przetwórstwie mięsnym, ukończona szkoła podstawowa, możliwość uzyskania tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie rzeźnik wędliniarz przy udokumentowanym stażu pracy w jednostkach przetwórstwa mięsnego. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 31

34 Kursy gastronomiczne Kucharz małej gastronomii 260 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu BHP Przy 12 tu uczestnikach 1320 zł Brak przeciwwskazań do pracy w gastronomii, ukończona szkoła podstawowa, możliwość uzyskania tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz małej gastronomii przy udokumentowanym stażu pracy w jednostkach żywienia. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 32

35 KURSY INSTRUKTORSKIE 33

36 Kursy instruktorskie Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA,,PRO FUTRO NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RZESZOWIE Ul. Rataja 22/ Rzeszów Tel. (017) Fax. (017) Kurs instruktorów sportu:,,część ogólna Kurs instruktorów rekreacji ruchowej:,,część ogólna Kurs instruktorów rekreacji ruchowej:,,kinezygerontoprofilaktyka 70 godz. 80 godz. 80 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 400 zł 400 zł 900 zł Dla osób z wykształceniem średnim, wyższym inne niż WF lub po Studiach podyplomowych z WF. Dla osób z wykształceniem średnim, wyższym inne niż WF lub po Studiach Podyplomowych z WF. Dla osób po Wychowaniu Fizycznym kierunek rekreacja lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 80 godz. 400 zł. Kurs instruktorów rekreacji ruchowej:,,fitnessnowoczesne formy 105 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana 800 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym kierunek rekreacja lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 34

37 Kursy instruktorskie gimnastyki przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 80 godz. 400 zł. Kurs instruktorów rekreacji ruchowej:,,kulturystyka 80 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym kierunek rekreacja lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 80 godz. 400 zł. Dwuletni instruktorski kurs z dziedziny,,taniec towarzyski 620 godz. ukończeniu kursu zł (800 zł/ semestr) Dla zainteresowanych posiadających predyspozycje taneczne. Kurs instruktorów sportu:,,lekka atletyka 150 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 800 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,pływanie 150 godz. ukończeniu kursu i 1400 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 35

38 Kursy instruktorskie legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,piłka ręczna 150 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 800 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,piłka nożna 150 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 800 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,piłka siatkowa 80 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 450 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 36

39 Kursy instruktorskie Kurs instruktorów sportu:,,koszykówka 150 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 800 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,tenis stołowy 85 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 800 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym kierunek rekreacja lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 80 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,tenis stołowy 150 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 800 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,tenis ziemny 150 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 37

40 Kursy instruktorskie Kurs instruktorów sportu:,,badminton 150 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 700 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. Kurs instruktorów sportu:,,unihokej 100 godz. ukończeniu kursu i legitymacja wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 600 zł Dla osób po Wychowaniu Fizycznym lub z wykształceniem średnim, które obowiązuje część ogólna 70 godz. 400 zł. 2. SPÓŁKA CYWILNA,,AROEN Ul. Bławatkowa 35 Kurs instruktorów szachowych 155 godz. Instruktor sportu specjalność szachyksiążeczka instruktora 1340 zł (cena w 2007 r.) Wykształcenie średnie (nie musi być matura), co najmniej III kategoria szachowa. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 38

41 Kursy instruktorskie Rzeszów Tel. (017) kom szachowego, uprawnienia do prowadzenia zajęć szachowych w klubach, ośrodkach kultury, szkołach i placówkach oświatowych. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 39

42 KURSY JĘZYKOWE 40

43 Kursy językowe Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. AMERICAN ENGLISH SCHOOL Ul. Kraszewskiego 5/ Rzeszów Tel. 017/ Kurs języka angielskiego poziom: elementarny. Kurs języka angielskiego poziom elementarny elementare. 60 godz. 120 godz. ukończeniu kursu(men). ukończeniu kursu(men). 600 zł 1600 zł Nie podano Nie podano Kurs języka angielskiego poziom początkujący beginner. 120 godz. ukończeniu kursu(men) zł Nie podano Kurs języka angielskiego poziom: niżej średnio zaawansowany. 60 godz. ukończeniu kursu(men). 600 zł Nie podano Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 41

44 Kursy językowe Kurs języka angielskiego poziom: średnio zaawansowany. 60 godz. ukończeniu kursu(men). 600 zł Nie podano Kurs języka angielskiego poziom: średnio zaawansowany intermediate. 120 godz. ukończeniu kursu(men) zł Nie podano Kurs języka angielskiego poziom: niżej średnio zaawansowany preintermediate. 120 godz. ukończeniu kursu(men) zł Nie podano Kurs języka angielskiego poziom: wyżej średnio zaawansowany. 60 godz. ukończeniu kursu(men). 600 zł Nie podano Kurs języka angielskiego poziom: wyżej średnio zaawansowany upper intermediate. 120 godz. ukończeniu kursu(men) zł Nie podano Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 42

45 Kursy językowe Kurs języka angielskiego 50 godz. Nie podano 600 zł Nie podano Kurs języka angielskiego dla maturzystów 100 godz. ukończeniu kursu(men) zł Nie podano Kurs języka angielskiego dla maturzystów 100 godz. ukończeniu kursu(men) zł Nie podano 2. CELL CENTRUM JĘZYKOWE Ul. Lisa Kuli 19/ Rzeszów Tel. 017/ Język angielski: 1. Podstawowy 2. Średnio zaawansowany 68 godz. Certyfikat ukończenia kursu. Raport postępów. 809 zł Język angielski: Ad.1) podstawowy - bez wymagań Ad.2) Średnio zaawansowany kwalifikacja wg testu. 3. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCU Kurs językowy z wykorzystaniem elementów e-learningu język angielski, język niemiecki poziom zaawansowania A godz. Kurs kończy się zaświadczeniem o uczestnictwie lub ukończeniu. Cena jest uzależniona od liczebności grupy i ilości Kurs od podstaw. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 43

46 Kursy językowe Ul. Wyspiańskiego Mielec Tel. 017/ Kurs językowy z wykorzystaniem elementów e-learningu język angielski, język niemiecki poziom zaawansowania A godz. Kurs kończy się zaświadczeniem o uczestnictwie lub ukończeniu. godzin. Cena jest uzależniona od liczebności grupy i ilości godzin. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Kurs językowy z wykorzystaniem elementów e-learningu język angielski, język niemiecki poziom zaawansowania B godz. Kurs kończy się zaświadczeniem o uczestnictwie lub ukończeniu. Cena jest uzależniona od liczebności grupy i ilości godzin. Znajomość języka na poziomie podstawowym. Kurs językowy dla dorosłych z wykorzystaniem elementów e-learningu język angielski poziom zaawansowania B godz. Kurs kończy się zaświadczeniem o uczestnictwie lub ukończeniu. Cena jest uzależniona od liczebności grupy i ilości godzin. Znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 44

47 Kursy językowe 4. EDU IT NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Angielski dla początkujących 120 godz. Certyfikat ukończenia szkolenia zł Istnieje możliwość zdawania egzaminu First Certyficate z języka angielskiego. Ul. Hetmańska Rzeszów Tel. 017/ Angielski dla maturzystów 100 godz. Certyfikat ukończenia szkolenia. 900 zł Istnieje możliwość przystąpienia do zdawania certyfikatu państwowego. Angielski dla zaawansowanych 120 godz. Certyfikat ukończenia szkolenia zł Istnieje możliwość zdawania egzaminu Advanced Certyficate z języka angielskiego. Niemiecki dla początkujących 120 godz. Certyfikat ukończenia szkolenia zł Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego z języka niemieckiego. Niemiecki dla zaawansowanych 120 godz. Certyfikat szkolenia 1100 zł Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego z języka niemieckiego. 5. NEW ENGLISH SCHOOL Talking Kids Język angielski 70 godz. Zaświadczenie 900 zł Dzieci w wieku 5 lat do 11 lat. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 45

48 Kursy językowe Ul. Dąbrowskiego Rzeszów Tel. 017/ Avalon Direct English Avalon Direct English 96 godz. 130 godz. Zaświadczenie Zaświadczenie 960 zł 1500 zł Nie podano Nie podano Matura język angielski 130 godz. Zaświadczenie 1500 zł Dla osób zdających maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowymi rozszerzonym. FCE język angielski 130 godz. ukończeniu kursu zł Nie podano CAE język angielski 130 godz. Zaświadczenie 1500 zł Nie podano RAPID DEUTSCH język niemiecki 130 godz. Zaświadczenie 1500 zł Nie podano 6. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE Język angielski z elementami języka biznesowego. 120 godz. ukończeniu kursu zł Brak Ul. Szopena Rzeszów Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 46

49 Kursy językowe Tel. 017/ Fax. 017/ SPÓŁDZIELNIA PRACY OŚWIATA W RZESZOWIE Język angielski dla dzieci. 30 godz. ukończeniu kursu. 300 zł Nie podano Ul. Piłsudskiego Rzeszów Tel. 017/ Języki obce: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, francuski. 60 godz. ukończeniu kursu. 650 zł Nie podano 8. SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH LINGUA Ul. Bernardyńska Rzeszów Tel. 017/ Kurs języka angielskiego na poziomie preintermediate. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu First Certyficate in English (FCE). 120 godz. 120 godz. ukończeniu kursu na druku MEN. ukończeniu kursu na druku MEN zł 1800 zł Nie podano Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Kurs języka angielskiego przygotowujący do 120 godz. ukończeniu kursu na 1200 zł Znajomość języka angielskiego na poziomie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 47

50 Kursy językowe egzaminu Preliminary English Test (PET). druku MEN. średnio-zaawansowanym. Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu międzynarodowego DELF. 120 godz. ukończeniu kursu na druku MEN zł Znajomość języka francuskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 48

51 KURSY JĘZYKA MIGOWEGO 49

52 Kursy języka migowego Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH ART-MAR Kurs języka migowego I stopnia. 105 godz. ukończeniu kursu. 600 zł Uczestnikiem mogą być wszystkie zainteresowane osoby. Ul. Starzyńskiego Rzeszów Tel. (017) Kurs języka migowego II stopnia. 105 godz. ukończeniu kursu. 600 zł Uczestnikiem mogą być wszystkie zainteresowane osoby. Kurs języka migowego III stopnia. 105 godz. ukończeniu kursu. 700 zł Uczestnikiem mogą być wszystkie zainteresowane osoby. 2. POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH Ul. Jana III Sobieskiego Rzeszów Tel. (017) Kurs języka migowego KSS-1, KSS-2, KSS-3. KSS-1 60 godz. KSS-2 60 godz. KSS godz. zaliczeniu elementarnego kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych (KSS-1). zaliczeniu 450 zł Warunkiem uczestnictwa w kursie KSS-3 jest otrzymanie bardzo dobrej oceny z egzaminu KSS-2. po uzyskaniu bardzo dobrej oceny z egzaminu KSS-3 można się starać o Certyfikat Tłumacza Języka Migowego. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 50

53 Kursy języka migowego doskonalącego kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych (KSS-2 oraz KSS-3). Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 51

54 KURSY KOMPUTEROWE 52

55 Kursy komputerowe Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej, adres, telefon, , www Nawa kursu Ilość godzin Dokument lub/i rodzaj uprawnień uzyskanych po zakończeniu kursu Cena kursu Informacje dodatkowe (wymagania formalne, konieczne uprawnienia przed rozpoczęciem kursu) 1. CELL Anna Micał Ul. Lisa Kuli 19/ Rzeszów Tel. 017/ Proces PREPRES i współpraca z drukarnią 16 godz. Certyfikat ukończenia kursu zł Wykształcenie średnie, Kurs skierowany do osób Znających już oprogramowanie graficzne. Operator DTP 60 godz. Certyfikat ukończenia kursu zł Wykształcenie średnie, Kurs skierowany do osób, które chcą samodzielnie tworzyć publikacje do druku. Nauka programu AOOBE PHOTOSITOP 20 godz. Certyfikat ukończenia kursu. 999 zł Wykształcenie średnie, Kurs skierowany do grafików, plastyków, fotografików. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 53

56 Kursy komputerowe Nauka programu AOOBE ILUSTRATOR 20 godz. Certyfikat ukończenia kursu. 999 zł Wykształcenie średnie, Kurs skierowany do projektantów, drukarzy, specjalistów ds. reklamy. Nauka programu AOOBE InDesign 20 godz. Certyfikat ukończenia kursu. 999 zł Wykształcenie średnie, Kurs skierowany do osób chcących samodzielnie prowadzić działalność wydawniczą. 2. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ul. Wyspiańskiego Mielec Tel. 017/ Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputera Podstawy obsługi komputera ECDL 32 godz. 70 godz. ukończeniu kursu. ukończeniu kursu, Europejski W zależności od liczebności grupy. W zależności od - Wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 54

57 Kursy komputerowe Certyfikat Umiejętności Komputerowej wydawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne ( po zdanym egzaminie). liczebności grupy. Podstawy obsługi komputera ECDL 140 godz. ukończeniu kursu, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowej wydawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne ( po zdanym egzaminie). W zależności od liczebności grupy. - EDCL Advanced Przetwarzanie tekstu 32 godz. ukończeniu kursu, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (po zdanym egzaminie). W zależności od liczebności grupy. Podstawowa znajomość komputera oraz oprogramowania systemowego i edytora tekstu MS Word. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 55

58 Kursy komputerowe ECDL Advanced Arkusze kalkulacyjne 48 godz. ukończeniu kursu, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (po zdanym egzaminie). W zależności od liczebności grupy. Podstawowa znajomość komputera oraz oprogramowania systemowego i arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. ECDL A Grafika menedżerska i prezentacyjna 24 godz. ukończeniu kursu, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (po zdanym egzaminie). W zależności od liczebności grupy. Podstawowa znajomość komputera oraz oprogramowania systemowego i biurowego. ECDL A Bazy Danych 48 godz. ukończeniu kursu, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (po zdanym egzaminie). W zależności od liczebności grupy. Wymagana podstawowa znajomość komputera oraz oprogramowania systemowego i biurowego. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 56

59 Kursy komputerowe Podstawy działania sieci komputerowych 60 godz. ukończeniu szkolenia. W zależności od liczebności grupy. Wymagana podstawowa znajomość komputera oraz oprogramowania systemowego. Podstawy sieciowych systemów operacyjnych 60 godz. ukończeniu szkolenia. W zależności od liczebności grupy. Wymagana podstawowa znajomość komputera oraz oprogramowania systemowego, podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych. Akademia Sieci Cisco 229 godz. Certyfikat CISCO W zależności od liczebności grupy. Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera, podstawowych parametrów pracy systemów operacyjnych, posługiwania się Internetem, podstawowych parametrów pracy w sieciach komputerowych, systemów Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 57

60 Kursy komputerowe liczenia (binarny, heksadecymalny). Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę matematycznofizyczną. W tym celu organizator przeprowadza test kwalifikacyjny. Narzędzia i metodyka szkoleń e learning 20 godz. ukończeniu kursu. W zależności od liczebności grupy. Podstawowa znajomość obsługi komputera. Komputerowe wspomaganie projektowania w systemie CATIA V5 48 godz. ukończeniu kursu. W zależności od liczebności grupy. Wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 58

61 Kursy komputerowe Projektowanie stron WWW 30 godz. ukończeniu kursu. W zależności od liczebności grupy. Wymagana podstawowa znajomość komputera oraz oprogramowania systemowego, biurowego i Internetu. Projektowanie instalacji elektrycznych w programie Planelec 40 godz. ukończeniu kursu. W zależności od liczebności grupy. Wymagane podstawy obsługi komputera, znajomość filozofii korzystania i struktury programów grupy CAD, merytoryczne przygotowanie z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych. Programowanie obrabiarek CNC w programie EdgeCAM 40 godz. ukończeniu kursu, certyfikat AutoDesc. W zależności od liczebności grupy. Wymagane podstawy pracy z komputerem, podstawy zasad zapisu konstrukcji, zapis bryłowy 3D konstrukcji w programach CAD. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 59

62 Kursy komputerowe Modelowanie 2D w programie AutoCAD 40 godz. ukończeniu szkolenia, certyfikat AutoDesk (po zdanym egzaminie). W zależności od liczebności grupy. Wymagane podstawy pracy z komputerem, podstawy zasad zapisu konstrukcji. Modelowanie 3D/2D w INVENTOR 10PL 40 godz. Certyfikat AutoDesk W zależności od liczebności grupy. Wymagane podstawy pracy z komputerem, podstawy zasad zapisu konstrukcji. Modelowanie 3D/2D w Solid Edge 16PL 40 godz. ukończeniu szkolenia. W zależności od liczebności grupy. Wymagana znajomość obsługi komputera, znajomości zagadnień związanych z podstawami zasad zapisu konstrukcji. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 60

63 Kursy komputerowe Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły. 40 godz. ukończeniu szkolenia. W zależności od liczebności grupy. Kurs skierowany do kadry kierowniczej szkół. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej. 72 godz. ukończeniu szkolenia. W zależności od liczebności grupy. Kurs skierowany do nauczycieli. 3. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GORZYCACH Ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Tel. 0-15/ Podstawowy kurs obsługi komputera zakończony egzaminem ECDL. 100 godz. ukończeniu kursu oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych wydawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. 800 zł ( przy grupie min. 14 osób). Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończone 18 lat, wykształcenie minimum gimnazjalne lub stare podstawowe, oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy przy komputerze. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 61

64 Kursy komputerowe Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. 196 godz. ukończeniu kursu, uprawnienie do obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarki CNC i frezarki CNC) zł (przy grupie min. 14 osób). Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończone 18 lat, wykształcenie minimum zawodowe o kierunku metalowym, dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że kandydat może pracować jako operator obrabiarki sterowanej numerycznie CNC. 4. CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA PRO FUTURO NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RZESZOWIE Podstawy obsługi komputera 12 godz. ukończeniu kursu. 120 zł Dla zainteresowanych. Ul. Rataja 22/ Rzeszów Tel. 017/ Fax. 017/ Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 62

65 Kursy komputerowe 5. CENTRUM PROMOCJI MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.C. Andrzej Malski, Jadwiga Wójcik AUTOCAD-INVENTOR 40 godz. Zaświadczenie wydane przez CPMP zł (cena do negocjacji). - Ul. Warszawska 5/ Rzeszów Tel. 017/ Fax. 017/ AUTOCAD- MECHANICAL kurs projektowania inżynierskiego. 40 godz. Zaświadczenie wydane przez CPMP zł (cena do negocjacji). - AUTOCAD 2D kurs rysunku 40 godz. Zaświadczenie wydane przez CPMP zł (cena do negocjacji). - AUTOCAD 3D kurs modelowania 40 godz. Zaświadczenie wydane przez CPMP zł (cena do negocjacji). - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 63

66 Kursy komputerowe 6. CONSULTOR sp. z o.o. UL. Szopena 51/ Rzeszów Tel. 017/ Komputerowy od podstaw, rozszerzony. 120 godz. ukończeniu kursu. Nie podano - Grafika komputerowa (CORELDRAW) 40 godz. ukończeniu kursu. Nie podano - 7. DANMAR COMPUTERS UL. Szopena Rzeszów Tel. 017/ MS Word MS Excel 24 godz. 24 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 250 zł 250 zł Wymagana znajomość podstawowej obsługi komputera. Znajomość podstawowej obsługi komputera. Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem jak również użytkowników Excela pragnących poszerzyć i utrwalić swoje umiejętności. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 64

67 Kursy komputerowe MS Access 24 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 300 zł Znajomość obsługi komputera i systemu, Windows w stopniu podstawowym. MS Project 8 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 200 zł Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przygotowaniem i wdrażaniem projektów oraz organizowaniem pracy zespołu ludzi. Skierowane jest głównie do kadry menedżerskiej, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych. Power Point 16 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 200zł Znajomość komputera i systemu Windows w stopniu podstawowym. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 65

68 Kursy komputerowe Kurs podstawowy MS WINDOWS z INTERNETEM 24 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 250 zł Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają po raz pierwszy kontakt z obsługą komputera. Brak wymagań i uprawnień. Podpis cyfrowy kurs dla użytkowników 8 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 250 zł Kurs przeznaczony jest dla użytkowników wykorzystujących lub przewidujących zastosowanie podpisu cyfrowego. Instalacja i zarządzanie MS Exchange godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia zł Od uczestników wymagana jest wiedza na temat administracji serwerem MS Windows 2003, a także znajomość zagadnień sieciowych. Projektowanie stron WWW w języku HTML 24 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 450 zł Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zająć się samodzielnym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 66

69 Kursy komputerowe tworzeniem witryn internetowych, wymagana znajomość. CorelDRAW 24 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 450 zł Znajomość komputera i systemu Windows w stopniu podstawowym. Administracja Windows Server godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia zł Kurs przeznaczony jest Dla administratorów sieci komputerowych, inżynierów systemowych oraz innych pracowników, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci opartej na Windows Server AutoCAD podstawowy 24 godz. Zaświadczenie ukończenia szkolenia. 500 zł Znajomość podstawowej obsługi komputera. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie 67

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE INFORMATOR O SZKOLENIACH, KURSACH I JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Krosno 2008 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła. When publishing please indicate the source.

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła. When publishing please indicate the source. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY ORAZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, sierpień 2009 Przy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. szkolenia zawodowe i informatyczne

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. szkolenia zawodowe i informatyczne Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu szkolenia zawodowe i informatyczne Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie!

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni Państwo, z Towarzystwem Wiedzy

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny Wykaz ofert szkoleniowych BEZPŁATNE BHP 4 BIZNES 4 4 4 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 6 UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI 7 7 PŁATNE BHP 9 BIZNES 9 HANDEL

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 20.11.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.10.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL.08.01.01-24-283/09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.10.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 17.05.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.04.2015 r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo