I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE"

Transkrypt

1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, j. angielski w naukach technicznych; przedmioty punktowane: matematyka, fizyka, język obcy; B - matematyczno - językowy (ekonomiczny) - rozszerzony j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, zastosowanie technologii informacyjnej; przedmioty punktowane: matematyka, geografia, język obcy; C - lingwistyczna - rozszerzony j. angielski i j. hiszpański; przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, j. hiszpański; przedmioty uzupełniające: przyroda, wiedza o krajach anglojęzycznych, wiedza o krajach hiszpańskojęzycznych; przedmioty punktowane: język obcy, historia, matematyka; D - humanistyczno - prawny - rozszerzony język angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski; przedmioty uzupełniające: język łaciński w naukach humanistycznych, edukacja prawna, edukacja dziennikarska z elementami erystyki i retoryki, przyroda; przedmioty punktowane: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy; E - biologiczno - chemiczny (medyczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych, język łaciński w naukach przyrodniczych; przedmioty punktowane: biologia, chemia, język obcy; F - biologiczno - chemiczny - rozszerzony j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych, język łaciński w naukach przyrodniczych, ekologia krajobrazu;

2 przedmioty punktowane: biologia chemia, język obcy; G - matematyczno - przyrodnicza - j. angielski rozszerzony; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski; przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub biologia, j. angielski; przedmioty uzupełniające: ekologia krajobrazu, historia i społeczeństwo; przedmioty punktowane: język obcy, matematyka, geografia; WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE (wg wzoru) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); ŻYCIORYS; 3 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres); ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę).

3 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PROFILE KLAS: 1A - dwujęzyczna humanistyczno - prawna - j. angielski rozszerzony; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. polski, historia lub geografia, wiedza o społeczeństwie dla zainteresowanych w grupie międzyoddziałowej; przedmioty nauczane dwujęzycznie: edukacja prawna, edukacja europejska, historia, kultura; przedmioty uzupełniające: praca ze źródłami historycznymi, przyroda lub historia i społeczeństwo; przedmioty punktowane: wiedza o społeczeństwie, język obcy, historia; 1B - klasa wstępna do programu matury międzynarodowej: klasa I (pre-ib) - realizacja podstawy programowej liceum, rozszerzony j. angielski, zajęcia z kluczowych przedmiotów stopniowo prowadzone w j. angielskim drugi język do wyboru (hiszpański lub niemiecki); klasa II i III - dwuletni program IB: realizacja 6 wybranych przedmiotów po 1 z każdej grupy: 1. język polski obowiązkowo; 2. język angielski - obowiązkowo na poziomie rozszerzonym; 3. historia, geografia, ekonomia - do wyboru; 4. biologia, chemia, fizyka - do wyboru; 5. matematyka - obowiązkowo do wyboru jeden z trzech poziomów; 6. j. niemiecki, j. hiszpański, informatyka lub inny przedmiot z grupy 3 i 4 - do wyboru 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym i 3 przedmioty na poziomie podstawowym. przedmioty punktowane: matematyka, j. angielski, biologia; 1C - biologiczno - chemiczna (medyczno - przyrodnicza) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: metodologia prac badawczych w naukach przyrodniczych, matematyka w chemii, historia i społeczeństwo; przedmioty punktowane: matematyka, biologia, chemia; 1D - matematyczno - fizyczno - informatyczna (politechniczna) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub chemia, geografia dla zainteresowanych w grupie międzyoddzialowej, informatyka dla zainteresowanych w grupie międzyoddziałowej;

4 przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo; przedmioty punktowane: matematyka, fizyka, informatyka; 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (wielokierunkowa) - j. angielski rozszerzony; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, fizyka lub chemia, geografia dla zainteresowanych w grupie międzyoddziałowej, informatyka dla zainteresowanych w grupie międzyoddziałowej; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo; przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, fizyka lub chemia, geografia; przedmioty punktowane: matematyka, język obcy, fizyka; 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (wielokierunkowa) - j. angielski rozszerzony; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, geografia lub historia, wos dla zainteresowanych w grupach międzyoddziałowych; przedmioty uzupełniające: geografia doświadczalna, przyroda lub historia i społeczeństwo; przedmioty nauczane dwujęzycznie: matematyka, geografia, historia; przedmioty punktowane: matematyka, język obcy, geografia; 1G - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (przyrodniczo - medyczna) - j. angielski rozszerzony; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski; przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo; przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia, matematyka w chemii; przedmioty punktowane: chemia, język obcy, biologia. WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE ( wg wzoru ) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); ŻYCIORYS; 3 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres); KSEROKOPIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KLASY II GIMNAZJUM; ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę);

5 ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę). EGZAMINY DO KLASY IB (pre-ib) 25 maja 2016 r. 10:00 - egzamin pisemny z języka angielskiego (dla uczniów, którzy nie zdawali egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego); 25 maja 2016 r. 11:30 - egzamin ustny z języka angielskiego. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW r r.

6 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE PROFILE KLAS: 1A ogólna z j. angielskim i j. niemieckim: przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. niemiecki, geografia; przedmioty punktowane: język obcy wskazany przez kandydata, informatyka, wiedza o społeczeństwie; 1B - matematyczno informatyczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka; przedmioty punktowane: język obcy wskazany przez kandydata, informatyka, matematyka; 1C - biologiczno chemiczna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski; przedmioty punktowane: : język obcy wskazany przez kandydata, informatyka, biologia; 1D - humanistyczno prawna: przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski; przedmioty punktowane: język obcy wskazany przez kandydata, historia, wiedza o społeczeństwie; 1E ogólna - policyjna (PRZEDŁOŻYĆ orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza): przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski, informatyka; przedmioty punktowane: język obcy wskazany przez kandydata, geografia, informatyka; Termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, a także termin przedłożenia przez kandydata orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza ustala się na dzień 24 maja 2016r.; 1F ogólna - sportowa (piłka nożna) (PRZEDŁOŻYĆ orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza);

7 przedmioty rozszerzone: biologia, informatyka, j. angielski, j. niemiecki; przedmioty punktowane: język obcy wskazany przez kandydata, biologia, informatyka Termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, a także termin przedłożenia przez kandydata orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza ustala się na dzień 24 maja 2016r. WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE ( wg wzoru ) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); 3 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres); ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły; do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły; do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); KLASA POLICYJNA I SPORTOWA - orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza - termin 24 maja 2016r w dniu próby sprawności fizycznej.

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA W LESZNIE PROFILE KLAS: TECHNIKUM: technik usług fryzjerskich: przedmioty punktowane: geografia, chemia, biologia; technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: przedmioty punktowane: geografia, fizyka, informatyka; technik urządzeń sanitarnych: przedmioty punktowane: informatyka, fizyka, geografia; technik mechanik: przedmioty punktowane: historia, fizyka, geografia; ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, wielozawodowa; przedmioty punktowane: geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa biologiczna z elementami dietetyki: przedmioty rozszerzone: j. polski, do wyboru j. angielski lub j. niemiecki, biologia lub geografia; klasa pedagogiczna: przedmioty rozszerzone: j. polski, do wyboru j. angielski lub j. niemiecki, historia lub wiedza o społeczeństwie; klasa medialno artystyczna: przedmioty rozszerzone: j. polski, do wyboru j. angielski lub j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie lub geografia. WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE (wg wzoru) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); 2 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres);

9 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - skierowanie wydane przez szkołę po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa); Kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej: składają zaświadczenie z zakładu pracy, że będą przyjęci na praktyczną naukę zawodu. Kandydaci technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: - od 18 do 20 lipca - będą wydawane przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym; - do 25 lipca - należy dostarczyć zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu; - do 31 lipca 2016 r kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej składają: 1. ksero podpisanej umowy o praktyczna naukę zawodu; 2. ksero dyplomu mistrza; 3. ksero dyplomu kursu pedagogicznego mistrza.

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE PROFILE KLAS: TECHNIKUM technik ekonomista; technik handlowiec; technik logistyk; technik hotelarstwa; technik obsługi turystycznej; technik żywienia i usług gastronomicznych; ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: kucharz; WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE (wg wzoru) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); 3 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres); ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - skierowanie wydane przez szkołę po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów; Kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej: składają umowę o praktyczną naukę zawodu na formularzu szkoły. Kandydaci technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: - od 18 do 20 lipca - będą wydawane przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym; - do 25 lipca - należy dostarczyć zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO - TELEKOMUNIKACYJNYCH W LESZNIE PROFILE KLAS: technik informatyk; technik teleinformatyk; technik organizacji reklamy; technik elektronik. WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE (wg wzoru) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); 4 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres); ŻYCIORYS; ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę). ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - skierowanie wydane przez szkołę po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów. Od 18 do 20 lipca - będą wydawane przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym; Do 25 lipca - należy dostarczyć zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. 55 PUŁKU PIECHOTY W LESZNIE PROFILE KLAS: TECHNIKUM technik pojazdów samochodowych: języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży samochodowej; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, geografia; technik przemysłu mody: języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży odzieżowej; przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, geografia; technik mechatronik: języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży mechatronicznej; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, informatyka; technik informatyk: języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży informatycznej; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, informatyka; technik elektronik: języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży elektronicznej; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, informatyka; technik spedytor: języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w działalności spedycyjnej; przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, geografia; technik elektryk:

13 języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży elektrycznej; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, informatyka. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA mechanik pojazdów samochodowych: języki obce: język angielski, język angielski zawodowy w branży samochodowej działalność gospodarcza w branży samochodowej; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, geografia; elektromechanik pojazdów samochodowych: języki obce: język angielski, język angielski zawodowy w branży samochodowej działalność gospodarcza w branży samochodowej; przedmiot punktowany: j. polski, język obcy, matematyka, geografia; SZKOŁA GWARANTUJE PRAKTYKI!!! WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE (wg wzoru) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); 2 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres); ŻYCIORYS; ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę). ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę). ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - skierowanie wydane przez szkołę po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów. Do 20 lipca - będą wydawane przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym; Do 25 lipca - należy dostarczyć zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO - BUDOWLANYCH W LESZNIE PROFILE KLAS: TECHNIKUM: technik architektury krajobrazu; technik budownictwa; technik ogrodnik; technik rolnik; technik weterynarii; technik żywienia i usług gastronomicznych; ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - szkoła gwarantuje praktyki; murarz tynkarz; ogrodnik - szkoła gwarantuje praktyki; rolnik - szkoła gwarantuje praktyki; stolarz. WYMAGANE DOKUMENTY: rekrutacja elektroniczna PODANIE (wg wzoru) z określeniem kierunku nauczania i wyborem języka obcego (tylko do szkoły pierwszego wyboru); 2 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres); ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły; do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły; do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O PRZYJĘCIE NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU - dotyczy uczniów w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, murarz - tynkarz, stolarz.

15 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - skierowanie wydane przez szkołę po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów. Od 18 do 20 lipca - będą wydawane przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym. Do 25 lipca - należy dostarczyć zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.

16 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. OSKARA KOLBERGA W KOŚCIANIE PROFILE KLAS: A - klasa inżynierska: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub matematyka, chemia przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub chemia B - klasa informatyczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub matematyka, fizyka, geografia przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka C - klasa ekonomiczna: lub j. hiszpański przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia D - klasa psychologiczna: lub j. hiszpański przedmioty rozszerzone: j. polski, biologia, j. angielski przedmioty punktowane: j. polski, biologia, j. angielski, matematyka E - klasa medyczna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia F - klasa prawnicza: lub j. hiszpański przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, historia WYMAGANE DOKUMENTY: WNIOSEK - do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w kancelarii uczniowskiej; ŻYCIORYS; 2 FOTOGRAFIE ( opisane: imię, nazwisko, adres);

17 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopie! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę) ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę).

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA W KOŚCIANIE PROFILE KLAS: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IA - prozdrowotny: przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia albo chemia przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka IB - biurowo administracyjny: przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, j. angielski przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka TECHNIKUM technik budownictwa: przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka technik ekonomista: przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka technik elektryk: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka technik gazownictwa: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka technik geodeta: przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka

19 technik mechanik: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka technik organizacji reklamy: przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych; język obcy: j. angielski; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka; ślusarz (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy): język obcy: j. angielski lub j. niemiecki; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, fizyka. WYMAGANE DOKUMENTY: WNIOSEK - do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły 2 FOTOGRAFIE ( opisane: imię i nazwisko); ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę); ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę) ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O PRZYJĘCIE NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU - dotyczy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej; ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (skierowanie na badanie wydaje ZSP w Kościanie).

20 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA KASPROWICZA W NIETĄŻKOWIE PROFILE KLAS: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa ogólna: przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, biologia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia; klasa policyjna i policyjna konna: przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, chemia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia; klasa strażacko ratownicza: przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, chemia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia; klasa wojskowa: przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, chemia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia; TEST SPRAWNOSCIOWY DLA KANDYDATÓW KLAS MUNDUROWYCH - 18 maja 2016 r. o godz Termin dodatkowy - 25 maja 2016 r. godz Wyniki testu sprawnościowego 30 maja 2016 r. godz TECHNIKUM technik spedytor: przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia; technik architektury krajobrazu: przedmioty rozszerzone: geografia, biologia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, geografia; technik hotelarstwa z concierge: język obcy: j. angielski, j. hiszpański;

21 przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia; technik informatyk: przedmioty rozszerzone: j. angielski, fizyka; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka; technik rolnik: przedmioty rozszerzone: geografia, biologia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, geografia. technik żywienia i usług gastronomicznych: przedmioty rozszerzone: geografia, chemia; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, chemia, geografia. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz, wędliniarz, murarz - tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, klasa wielozawodowa język obcy: j. niemiecki; przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, geografia. WYMAGANE DOKUMENTY: WNIOSEK - do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły; 2 FOTOGRAFIE ( opisane: imię i nazwisko); ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły, do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę). ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - kopia! (Oryginał dostarczamy do szkoły do której się dostaliśmy i w której chcemy kontynuować dalszą naukę). UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU - dotyczy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (dostarczyć do 20 sierpnia 2016 r.); ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła od 5 lipca 2016 r.); PISEMNA ZGODA RODZICÓW / OPIEKÓNÓW PRAWNYCH.

22

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 752 miejsca dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 238 miejsc

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: , tel./fax:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: , tel./fax: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie ul. Wielichowska 43 A, tel.: 65 5114135, tel./fax: 65 5126466 www.zsp-koscian.pl KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 208/209 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Lp Nazwa Szkoły Typ szkoły profil, specjalność, zawód 1. Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych i na kursy kwalifikacyjne. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych i na kursy kwalifikacyjne. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych i na kursy kwalifikacyjne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach na rok szkolny 2017/2018 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Załącznik 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie Nr 40/2015 z dnia 16 lutego 2015 PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nazwa szkoły Nazwa jednostki pedagogicznej Zawód (wg klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE UL. GRUNWALDZKA 30.

ZASADY REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE UL. GRUNWALDZKA 30. ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE UL. GRUNWALDZKA 30 2017/2018 www.choszczno-zs3.pl 1 Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Technikum Przemysłui Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Technikum Chemiczne. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10. Technikum Elektroniczne

Technikum Przemysłui Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Technikum Chemiczne. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10. Technikum Elektroniczne Data Otwartych Dni Nazwa placówki Proponowane oddziały Technikum Przemysłui Spożywczego technik technologii żywności o specjalizacji produkcja wyrobów cukierniczych sportowa - sporty walki 16 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Racibórz, 29 lutego 2016r. Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2017/2018

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2017/2018 Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2017/2018 1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, pl. Zamkowy 10, 55-200 Oława tel.

Bardziej szczegółowo

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 POWIAT KONECKI I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 http://www.lo1konskie.ids.pl e-mail: lo1konsk@lo1.scholaris.pl dyrektor: mgr Marian Jankowski

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO KIERUNKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA im. Mikołaja Kopernika, www.zs-belzyce.edu.pl, j. niemiecki im. ks. Antoniego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano -Technicznych w Stargardzie Szczecińskim dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 I.ZSBT OGŁASZA NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ: Technikum Zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

2 Komisja przeprowadzi rekrutację do następujących klas na podbudowie gimnazjum: Technikum: zawód technik urządzeń i systemów energetyki

2 Komisja przeprowadzi rekrutację do następujących klas na podbudowie gimnazjum: Technikum: zawód technik urządzeń i systemów energetyki Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie rekrutacji do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

II Liceum Profilowane

II Liceum Profilowane Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil,. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 /0-7/ 788 5 89 http://zsb.mielec.pl / Zawodowa Nr Technikum Nr II Liceum Profilowane specjalność, zawód 7[06]

Bardziej szczegółowo

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl POWIAT OSTROWIECKI Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05 e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl - szkoła posiada internat - dyrektor: mgr Jarosław Chodała Technikum 35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. technik budownictwa

REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. technik budownictwa REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 Ogłaszamy nabór w następujących zawodach: 1. Technikum Zawodowe Nr 3: technik

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W STARACHOWICACH UL. SZKOLNA 10 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nabór do klas pierwszych Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o kierunkach kształcenia znajdą Państwo poniżej oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Więcej informacji o kierunkach kształcenia znajdą Państwo poniżej oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. Absolwencie gimnazjum! Nadszedł czas na dokonanie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Poniżej prezentujemy oferty edukacyjne szkół prowadzonych przez Powiat Bełchatowski na rok szkolny 2016/2017. I Liceum

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński 3 KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 tel: (41) 344-74-20 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach na rok szkolny 2014/2015 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM ( TRYB

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie na rok szkolny 2016/2017 1 1) Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc w oddziale. Odział. 1F przyrodnicza biologia, chemia ,6 51,6 112

Liczba miejsc w oddziale. Odział. 1F przyrodnicza biologia, chemia ,6 51,6 112 Symbol oddziału 1A 1B 1C 1D 1E Nazwa krótka oddziału matematycznofizyczna humanistyczna biologicznochemiczna matematycznojęzykowa europejska Przedmioty rozszerzone Zawód Nazwa Punktu Naboru Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Lp. 1. Typ szkoły liceum ogólnokształcące Symbol IA Nazwa specjalność Matematyczny 2. IC Medyczny 3. IG Medyczny 4. 5. IE IB Matematyczny Matematyczny I Liceum

Bardziej szczegółowo

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco: Świadectwo z wyróżnieniem 5 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco: Świadectwo z wyróżnieniem 5 pkt. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TECHNIKUM NR 3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski POWIAT STASZOWSKI Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37 dyrektor: mgr Jan Kubalski - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i geografii 23 miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2016/2017 1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, pl. Zamkowy 10, 55-200 Oława tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35) ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Szydłowiec, luty 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Regulamin (zasady rekrutacji) opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Oferowane kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące 5 klas: Technikum 9 klas: Branżowa Szkoła I Stopnia 6 klas:

I. Oferowane kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące 5 klas: Technikum 9 klas: Branżowa Szkoła I Stopnia 6 klas: ZASADY REKRUTACJI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim na rok szkolny 2017/2018 do szkół dla młodzieży (absolwenci gimnazjum) I. Oferowane kierunki kształcenia: Liceum

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2017/2018 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna poprzez stronę internetową https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

Data Otwartych Dni Nazwa placówki Proponowane oddziały. Technikum Przemysłu Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10

Data Otwartych Dni Nazwa placówki Proponowane oddziały. Technikum Przemysłu Spożywczego. XVI Liceum Ogólnokształcące. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 Technikum Przemysłu Spożywczego technik technologii żywności o specjalizacji produkcja wyrobów cukierniczych sportowa - sporty walki 8 kwietnia 2013 r. oraz 16 maja 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI DOBRZYNSKIEJ W NADROŻU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI DOBRZYNSKIEJ W NADROŻU Informacja o naborze szkoły ponadgimnazjalne Delegatura KO przesyła informacje dotyczące wolnych w szkołach ponadgimnazjalych ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI DOBRZYNSKIEJ W NADROŻU powiat rypiński -sportowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROPONOWANE KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PSZCZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018 Podstawa prawna: Art.367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT PILSKI Oferta zgodna z Informatorem dla Gimnazjalistów 2016/2017 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica Al. Powstańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Łaziska Górne, 19-04 - 2017 r. Regulamin rekrutacji do szkół wszystkich typów w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

POWIAT OSTROWIECKI. - cztery klasy (matematyczna, biologiczna, humanistyczna, lingwistyczna) - 140 miejsc. - jedna klasa integracyjna - 20 miejsc

POWIAT OSTROWIECKI. - cztery klasy (matematyczna, biologiczna, humanistyczna, lingwistyczna) - 140 miejsc. - jedna klasa integracyjna - 20 miejsc POWIAT OSTROWIECKI Zespół Szkół Ogólnokształcących 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Kilińskiego 19 tel. (41) 265-44-32 fax: (41) 265-52-11 e-mail:staszicsekret@poczta.onet.pl www.staszic.ostrowiec.pl

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1) Ustala się zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Rolniczych Budowlanych w Lesznie na podstawie:

1) Ustala się zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Rolniczych Budowlanych w Lesznie na podstawie: Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie na rok szkolny 2017/2018 1 1) Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco: Świadectwo z wyróżnieniem 5 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco: Świadectwo z wyróżnieniem 5 pkt. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TECHNIKUM NR 3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 41. W WARSZAWIE, ul. MIESZKA I nr 7 NA ROK SZKOLNY 2017/18

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 41. W WARSZAWIE, ul. MIESZKA I nr 7 NA ROK SZKOLNY 2017/18 REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 41 W WARSZAWIE, ul. MIESZKA I nr 7 NA ROK SZKOLNY 2017/18 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu Wewnątrzszkolne kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Rolniczych im gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu w roku szkolnym 01/013 Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

*Przydział do grup ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

*Przydział do grup ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum. Regulamin rekrutacji do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Twardogórze na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017

Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017 Regulamin przyjmowania kandydatów do Pomorskich Szkół Rzemiosł na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul.

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2017 2018 Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

CZĘŚĆ A SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Regulamin Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo