Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie na stronę Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ogłasza 7-dniowe konsultacje społeczne projektów do wpisania na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (IWIPK), Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej - wnioskodawcy, których podmiotem tworzącym jest powiat. Dnia 23 września 2015 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata oceniła niżej wymienione projekty zgłoszone w ramach naboru przeprowadzonego od 31 lipca do 6 sierpnia 2015 r. na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej - wnioskodawcy, których podmiotem tworzącym jest powiat. Lp. Beneficjent Tytuł 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: W SPZOZ w Augustowie dokonano szczegółowej analizy potrzeb w zakresie infrastruktury. 1

2 Przeanalizowano wiek, poziom technologiczny posiadanej aparatury i zidentyfikowano niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli inwestycje: Wykaz sprzętu: aparat rtg kostno-płucny o wartości ,00 zł adaptacja pomieszczeń - wartość działania ,00 zł zestaw do histeroskopii ,00 zł aparat do znieczulenia ogólnego ,00 zl zestaw tor wizyjny ,00 zl respirator ,00 zł pompy infuzyjne x 6 szt ,00 zł kardiomonitor modułowy ,00 zł kolonoskop ,00 zł echo serca ,00 zl kardiomonitor x 4szt ,00 zł ekg x 4szt ,00 zł ssak x 4szt ,00 zł rektoskop ,00 zł holter ciśnieniowy x 2szl ,00 zł holter ekg x 2szt ,00 zł polarus laser-scaner ,00 zł aparat do terapii impulsowo-laserowej ,00 zł Zakup największej pozycji - aparatu kostno-płucnego RTG jest - poza wymienionymi wyżej potrzebami regionu, koniecznością jest dostosowania wyposażenia pracowni do określonych przepisami wymogów. Obecnie w Pracowni rtg funkcjonuje jeden aparat rtg, na którym wykonywane są wszystkie zdjęcia i badania rtg. Sytuacja taka nie jest właściwa, konieczne jest uzupełnienie stanu pracowni o aparat płucno-kostny, zgodnie z zaleceniami konsultanta wojewódzkiego do spraw radiologii i diagnostyki obrazowej. Posiadanie dwóch aparatów rtg jest obowiązującym standardem i pozwala na sprawne funkcjonowanie Pracowni w sytuacji większego ruchu pacjentów lub wykonywania badań czasochłonnych. Stół płucno- kostny z lampą ruchomą na kolumnie lub zawieszeniem sufitowym umożliwia wykonywanie badań u pacjentów o obniżonej sprawności- w gipsie, pacjentów leżących lub innego rodzaju ograniczeniami ruchowymi. Ponadto w sytuacji awarii lub jakiegokolwiek przeglądu technicznego jednego z urządzeń, zawsze do dyspozycji pozostaje drugi, w pełni sprawny aparat. Zakup i montaż aparatu wymagać będzie niezbędnych prac modernizacyjnych w Pracowni RTG. Nie planujemy działań przebudowy, czy remontu, a jedynie prace dostosowujące pomieszczenia do wymogów właściwych dla pracowni. Działanie to nie będzie wymagało pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia prac budowlanych. Wraz z aparatami do znieczuleń oraz aparaturą monitorującą funkcje staną się fundamentem diagnostyki i zaopatrzenia ofiar wypadków w systemie ratownictwa, poprawią również dostępność do planowych zabiegów w jednostce. Uzupełnieniem powyższego zestawu są zakupy laser skanera i aparatu do terapii impulsowej dwóch urządzeń wspomagających rehabilitację i szybki powrót do sprawności pacjentów po urazach. Planujemy również zakup aparatury do diagnostyki oraz zabiegów endoskopowych. Endoskopia jest standardem nieinwazyjnej diagnostyki, jak również operatywy w zakresie chirurgii miękkiej, ginekologii, onkologii (diagnostycznie). Szpital realizuje pakiet onkologiczny, zatem szybka i precyzyjna diagnostyka i możliwość podjęcia działań jest warunkiem koniecznym podjęcia skutecznych interwencji w przypadku pacjentów onkologicznych. Łącznie szpital nabędzie 33 szt aparatury medycznej i dokona modernizacji Pracowni RTG. Łączna wartość działania: ,00 zł 2

3 Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt. Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 100 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 2 Szpital Ogólny w Kolnie Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy dostępności do diagnostyki chorób nowotworowych mieszkańcom regionu z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: Zakres obejmuje zakup niezbędnych urządzeń do rozszerzenia diagnostyki wczesnej i pogłębionej w kierunku chorób nowotworowych., w tym: 1. Tomograf- 1 szt. 2. Aparat USG 1 szt. 3. Spirometr 1 szt. 4. Wyposażenia pracowni endoskopii, w tym: a) zestaw kolonoskopowy- 1 sz.; b) zestaw gastroskopowy- 1 szt.; c) myjka ultradźwiękowa do narzędzi 1 szt.; d) stół zabiegowy pod zabiegi kolonoskopowe- 1 szt.; e) leżanka wybudzeniowa z szafką dla pacjentów- 1 szt.; f) diatermia z argonem i narzędziami do elektrochirurgii- 1 szt.; g) wózek pod diatermię i butlę- 1 szt.; h) butla do argonu 1 szt.; i) narzędzia endoskopowe do polipektomii i ostrzykiwań, klipsownica- 1 szt.; j) myjnia automatyczna do endoskopów (dwustanowiskowa) z drukarką 1 szt.; k) skaner-1 szt.; l) program do archiwizacji z stacją PC i monitorem- 1szt.; m) stacja uzdatniania wody 1 szt.; n) aparat do znieczuleń z gazami anestetycznymi -1 szt.; o) kardiomonitor 1 szt.; p) łóżko 1 szt.; q) wózek do przewozu pacjentów- 1 szt.; r) respirator stacjonarny- 1 szt.; s) pompa infuzyjna 1 szt.; t) pompa objętościowa- 1 szt.; u) ssak- 1 szt.; v) pulsoksymetr przenośny 1 szt.; w) sterylizator plazmowy 1 szt.; 3

4 x) wózek anestezjologiczny- 1 szt.; y) defibrylator 1 szt.; z) rolki do przenoszenia pacjenta- 1 szt. 5. Prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń pracowni endoskopii do użytkowania zakupionego sprzętu. Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwoleń ani zezwoleń. W fazie przygotowawczej niezbędne jest jedynie sporządzenie studium wykonalności na potrzeby aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Główne etapy : sporządzenie dokumentacja aplikacyjne: studium wykonalności + wniosek o dofinansowanie ogłoszenie procedury przetargowej dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz wykonanie prac remontowych wynikających z konieczności dostosowania pomieszczeń pracowni endoskopii i tomografii do użytkowania zakupionego sprzętu. Szczegóły i rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (KSI) 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej (RPOWP) 27 szt. Liczba wyposażonych sal zabiegowych (RPOWP) 2 szt. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 0 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem (KSI) 6638 szt. Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną (RPOWP) 6638 szt. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym kobiety mężczyźni 2 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych w SPZOZ w Sokółce poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej z EFRR , ,00 X-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: Przedmiotem jest zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej służących do diagnostyki i terapii oraz wykonywania zabiegów medycznych, tj.: videokolonoskopu (1szt), videogastroskopu (1szt), myjki do endoskopów (1szt), zestawu do badań metodą Holtera (1zestaw), histeroskopu wraz z kolumną i osprzętem (1zestaw), aparatu USG wraz z wyposażeniem 4

5 (1kpl), respiratora stacjonarnego (1szt), aparatu do znieczulania (1szt), aparatu do hemodializy (3szt). Aparatura wykorzystywana będzie w szczególności do diagnostyki i leczenia schorzeń układu pokarmowego, układu krążenia, ginekologicznych i nefrologicznych. Zapewni m.in. wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, dając szansę wielu pacjentom na skuteczne i całkowite wyleczenie. Przedmiotowy zakres został wyselekcjonowany na podstawie szczegółowych analiz potrzeb jednostki w zakresie zakupu aparatury medycznej, po konsultacjach z lekarzami kierującymi poszczególnymi komórkami Zakładu, z jednej strony z punktu widzenia ograniczenia dostępu do diagnostyki i leczenia dla pacjentów, a z drugiej strony z uwzględnieniem konieczności utrzymania dotychczasowego zakresu udzielanych świadczeń oraz potrzeby poszerzenia tego zakresu w związku z zapotrzebowaniem ze strony pacjentów. Nowe aparaty, w tym aparat do znieczulenia, respirator, aparaty do hemodializ, zestaw do badań metodą Holtera, po części zastąpią dotychczas używany, wyeksploatowany i awaryjny sprzęt, który generował dodatkowe y napraw i utrudniał właściwe udzielanie świadczeń medycznych. Pozostałe, w tym endoskopy, histeroskop i aparat USG, umożliwią udzielenie większej ilości świadczeń medycznych, jak również rozszerzenie ich zakresu, przez co zostanie zwiększona ich dostępność dla pacjentów. Całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowania przetargowego. Wymagane parametry techniczne kupowanego sprzętu będą określone w specyfikacji warunków zamówienia i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym wymogami NFZ. Planowane jest przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego, w którym ze względu na odrębną specyfikę sprzętu zostanie wydzielonych 8 grup. Ze względu na planowaną wartość przedmiotu zakupu czas niezbędny do przeprowadzenia całości postępowania nie powinien być dłuższy niż 1 miesiąc. Podpisanie umów na dostawy sprzętu powinno nastąpić w listopadzie 2015 roku. Dostawy zakupionego sprzętu planowane są w grudniu 2015 roku. W ramach dostawy obowiązkowe będzie przeprowadzenie szkolenia użytkowników sprzętu medycznego przez dostawców, instalacja sprzętu we wskazanych pomieszczeniach Zakładu oraz udzielenie gwarancji jakości. Należy również wskazać, iż Wnioskodawca dysponuje wyspecjalizowaną kadrą medyczną oraz zapleczem technicznym umożliwiającym prawidłowe wykorzystanie aparatury. Poza tym posiada doświadczoną kadrę administracyjną, zapewniającą prawidłową i sprawną realizację. Reasumując Wnioskodawca jest gwarantem prawidłowej i skutecznej przedmiotowego, a jego realizacja umożliwi podniesienie jakości leczenia pacjentów i ich szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 11 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 900 szt. Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 1000 szt. 5

6 Lp. Beneficjent Tytuł 4 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem Zwiększenie potencjału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie diagnostyki obrazowej z EFRR , ,72 XII 2014 r. XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: Planowany do projekt pn. Zwiększenie potencjału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowiec-kiem w zakresie diagnostyki obrazowej jest rozwiązaniem mającym na celu nabycie aparatury medycznej pozwalającej na poprawienie jakości oraz rozszerzenie zakresu świadczeń diagnostycznych dostępnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokie Mazowieckiem. Realizacja polegać będzie na podjęciu poniższych działań: 1.Nabycie aparatu USG Logiq s8-1 szt.(cena nabycia ,30 złotych ) 2.Nabycie tomografu komputerowego -1 szt.(szacowana wartość zakupu ,-złotych) 3.Nabycie systemu cyfrowej radiografii pośredniej złożonej z 4 szt. detektorów cyfrowych i 2 szt. stacji technicznych(monitor, komputer z oprogramowaniem, konsola).(cena nabycia ,52złotych) Tradycyjne przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej pozostaje nadal najbardziej dostępną i najtańszą metodą pozwalającą w wielu przypadkach wykryć ewentualną patologię płucną, choć standardy zalecają wykonanie TK klatki piersiowej o niskich dawkach, jako metody przesiewowej w przypadku raka płuca. Również ultrasonografia jest bardzo cennym uzupełnieniem diagnostycznych metod radiologicznych - pozwala dokładniej określić charakter wykrytej zmiany lub nawet rozstrzygnąć o ostatecznym rozpoznaniu- dzięki wysokiej jakości obrazowania daje ona możliwość oceny zmian na poziomie ultrastrukturalnym. Niestety w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem występuje niedostatek aparatury do diagnostyki obrazowej, a zgodnie z Policy Paper Wpływ aparatury medycznej w procesie diagnostyczno -leczniczym na stan zdrowia jednostki jest oczywisty. Istnieje ścisły związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zastosowaniem danego aparatu i wynikami odczytu a dalszym postępowaniem w stosunku do pacjenta i jego zdrowotnym efektem. Dotyczy to zarówno diagnostyki, jak i leczenia oraz rehabilitacji Analiza zawarta w Policy Paper podkreśla dla województwa podlaskiego niedobór tomografów komputerowych, co przekłada się na najdłuższe w kraju oczekiwanie na badanie tego rodzaju -64 dni (najdłużej w kraju).pomimo iż łączna liczba tomografów dostępnych w szpitalach województwa podlaskiego wzrosła od 6 w 2009 r do 13 w 2014, województwo Podlaskie cechuje najniższa ilość tego typu aparatów według wskaźnika na 100 tys. mieszkańców 0,5 przy średnim dla Polski 1,1 zaś 1,3 w województwach mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim. W województwie podla-skim dostępnych jest 15 aparatów CT: 5 w Białymstoku, po jednym aparacie w Łomży, Suwałkach, Choroszczy, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Zambrowie. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem jest jednym z 4 powiatowych szpitali, który nie posiada możliwości diagnostyki tomograficznej. Analiza potrzeb przeprowadzona w 2014 roku wykazała braki aparatury takiej jak aparat USG, 6

7 tomografu komputerowego oraz konieczność wymiany zużytych kaset zachowujących obraz i czytników aparatu RTG z systemem radiografii pośredniej na nowoczesne detektory cyfrowe ze stacjami technicznymi umożliwiające przesyłanie w formie cyfrowej plików do stacji roboczych.jest to system, który eliminuje kasety, co znacznie wpływa na komfort pracy osób obsługujących urządzenie(pracownicy nie mają kontaktu ze szkodliwymi oparami roztworów chemicznych ) oraz szybkość i wysoka jakość otrzymywanych wyników.ponadto pozwala na znacznie skuteczniejszą i szybszą diagnozę. Pracownia diagnostyki obrazowej dysponowała do kwietnia bieżącego roku jednym aparatem ultrasonograficznym Logiq 7 z kolorowym Dopplerem zakupionym w 2009 roku, na którym od momentu oddania do użytkowania wykonano badań. Aparat Logiq s8 jest wielozadaniowym cyfrowym aparatem ultrasonograficznym zaprojektowanym pod kątem ogólnych badań radiologicznych, z kolorowym Dopplerem.Nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt, wraz z ultrasonografem logiq 7 przyczyni się do znacznego zwiększenia dostępu pacjentów do badań diagnostycznych. Uzasadnieniem dla doposażenia naszego Szpitala w sprzęt diagnostyki obrazowej jest również kompetentny i wykwalifikowany personel Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata Bazą dla aparatury medycznej powinien być szpital powiatowy, co pozwoli na lepsze wykorzystanie aparatury nie tylko przez pacjentów hospitalizowanych, ale również ambulatoryjnych i ograniczy jej dublowanie. Główne wskaźniki : Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia 1 szt. (RPOWP) Potencjalna liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem/ lub aparaturą szt. KSI(SIMIK 07-13)-Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych,które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt. Lp. Beneficjent Tytuł 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w celu podniesienia jakości i dostępności realizowanych świadczeń i zabiegów zdrowotnych w zakresie ortopedii z EFRR , ,00 IX XII 2015 r. OPIS PROJEKTU:* Projekt będzie zlokalizowany w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze przy ul. Szpitalnej 8 na działce o numerze geodezyjnym 1150/6 o powierzchni m2. SP ZOZ w Siemiatyczach dysponuje nieruchomością, do której zakupiony zostanie sprzęt na podstawie umowy użytkowania z dnia r. zawartej z Powiatem Siemiatyckim. 7

8 Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach wskazuje, iż osobą ponoszącą odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor. Reprezentuje on zakład na zewnątrz i podejmuje decyzje dotyczące działalności placówki. W związku z powyższym osobą zarządzającą i nadzorującą całość Projektu będzie Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach. Z uwagi działania jakie zostaną podjęte w ramach Projektu za zarządzanie jego poszczególnymi płaszczyznami odpowiedzialni dodatkowo będą: 1)Koordynator Projektu: będzie odpowiedzialny za koordynację działań związanych z realizacją rzeczową i finansową, sprawozdawczość okresową i sprawozdanie końcowe, wnioskowanie o płatność we współpracy z Sekcją Finansowo - Księgową, monitorowanie i kontakty z Instytucją Finansującą, organizację i koordynację działań promocyjnych. Zarządzanie projektem, sprawozdawczość i monitorowanie Projektu przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Operacyjnym oraz systemem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą; w ramach powierzonych czynności Koordynator Projektu współpracuje z Zastępca Dyrektora ds. medycznych i Główną Księgową oraz komórką ds. zamówień publicznych. 2)Zastępca Dyrektora ds. medycznych: Nadzoruje całość zadań dotyczących zakupu sprzętu w zakresie obowiązujących wymagań normatywnych, właściwego przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania nowej aparatury medycznej; w ramach powyższych czynności Zastępca Dyrektora ds. medycznych współpracuje z Koordynatorem. 3)Główna Księgowa: Będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie płynności finansowej przy Projektu; Dostarcza danych ekonomicznych niezbędnych do planowania działalności i podejmowania właściwych decyzji finansowych; Kieruje rachunkowością Zakładu i sprawuje kontrolę wewnętrzną związaną z wydatkowaniem środków pieniężnych, zaciąganiem kredytów i innymi operacjami finansowymi; Nadzoruje rejestrację sprzętu do ewidencji SP ZOZ w Siemiatyczach; W ramach czynności związanych z realizacją Projektu Główna Księgowa współpracuje z Koordynatorem. 4)Komórka ds. zamówień publicznych odpowiada za przygotowanie procedur zamówień publicznych na polecenie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach. Wyboru dostawcy w wyniku ogłoszonej procedury przetargowej dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zarządzającego Projektem; Wyłonienie dostawcy sprzętu i aparatury medycznej w ramach nastąpi w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. W ramach podjęte zostaną następujące działania: 1)Postępowanie przetargowe przeprowadzone zgodnie z prawem zamówień publicznych na wyłonienie dostawcy sprzętu i aparatury medycznej z zakresu ortopedii 2)Podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. 3)Dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej z zakresu ortopedii 4)Szkolenie pracowników 5)Promocja. 6)Zakończenie i rozliczenie. 8

9 Zaplanowane zostały następujące y realizowanych w ramach niniejszego działań: 1)Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu ortopedii w SP ZOZ Siemiatyczach: ,00 PLN 2)Promocja i informacje: ,00 PLN W wyniku zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt medyczny stanowiący niezbędne, spełniające obowiązujące wymogi prawa i aktualne standardy, wyposażenie pododdziału ortopedycznego oraz bloku operacyjne na którym odbywają się specjalistyczne operacje ortopedyczne. W przypadku wyboru sprzętu i aparatury medycznej skupiono się na ograniczonej liczbie istotnych elementów wyposażenia w którego skład wchodzą: 1.Łóżko ortopedyczne z materacem (10 szt.) 2.Podnośnik pacjenta po operacjach ortopedycznych 3.Wiertarka Ortopedyczna 4.Szyna do ćwiczeń pacjenta po zabiegach protezoplastyki ( 2 szt.) 5.Dermatom siatkujący 6.Specjalistyczny stół operacyjny 7.Lampy operacyjne (2 szt) Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do oraz utrzymania rezultatów. Posiadane zasoby ludzkie i doświadczenie gwarantują należytą realizację niniejszego, którego rezultatem będzie poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie świadczeń ortopedycznych. Projekt stanowi kontynuację rozpoczętych działań mających na celu podniesienie standardów świadczonych przez jednostkę usług medycznych. Realizowane w związku z realizacją obowiązki informacyjne obejmować będą takie elementy jak: informacje prasowe oraz zamieszczane na stronie internetowej SP ZOZ w Siemiatyczach dotyczące rozpoczęcia i zakończenia, jego przebiegu, wysokości otrzymanego wsparcia, osiągniętych efektów. Po zakończeniu na stronach internetowych zostaną zamieszczone zdjęcia z zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej. Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny zakupione w ramach opatrzone zostaną oznaczeniami informującymi o otrzymanym dofinansowaniu ze środków unijnych. Treść i forma informacji na zakupionym sprzęcie i aparaturze medycznej, będzie zgodna z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Ponadto Wnioskodawca będzie zamieszczał we wszystkich dokumentach, które powstaną w związku z realizacją, informacje o udziale Unii Europejskiej w finansowaniu oraz oznaczał dokumenty i miejsca logo Unii Europejskiej, odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo RPO WP i logo Województwa Podlaskiego. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 17 szt. Liczba pacjentów, których objęto opieką ortopedyczną w Szpitalu Powiatowym Siemiatyczach szt. 9

10 Lp. Beneficjent Tytuł 6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziału ginekologicznego i położniczonoworodkowego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim z EFRR , ,00 X-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU:* Projekt polega na zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Realizacja niniejszego zapewni kompleksową paletę działań skierowanych do ludności powiatu bielskiego, jak i kobiet spoza powiatu, które zechcą odbywać poród w SPZOZ w Bielsku Podlaskim. Kompleksowość niniejszego przejawia się w tym, że jest on skierowany zarówno do kadry medycznej, jak i ludności powiatu bielskiego i województwa podlaskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że realizacja znacząco wpłynie na poszerzenie wachlarza metod wczesnego wykrywania wad płodu oraz intensywnej opieki nad matką i noworodkiem. Zakres działań przewidzianych do : 1)Sporządzenie Studium Wykonalności ,00 PLN 2)Promocja Projektu 1 000,00 PLN 3)Wyposażenie medyczne oddziału ginekologicznego i położniczonoworodkowego PLN a)koło porodowe 1 szt. b)krzesło porodowe 1 szt. c)stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem 3 szt. d)kocyki do fototerapii 4 szt. e)lampa do fototerapii 1 szt. f)łóżka porodowe 2 szt. g)stanowisko do pielęgnacji noworodka z wbudowaną wanienką 6 szt. h)kardiomonitor dla noworodka z możliwością mierzenia ciśnienia, saturacji, czynności serca, ilości oddechów 2 szt. i)pompa infuzyjna dla dorosłych 3 szt. j)pompa infuzyjna dla noworodka 3 szt. k)pulsoksymetr noworodkowy 3 szt. l)aparat do KTG 3 szt. m)detektor tętna 3 szt. n)fotel ginekologiczny 1 szt. o)zestaw chirurgiczny z wyposażeniem 2 szt. p)stół operacyjny do cięć cesarskich 1 szt. q)stół operacyjny z wyposażeniem ginekologicznym 1 szt. r)bilirubinometr przezskórny 1 szt. s)aparat USG 4D z sondami: noworodkową, brzuszną, pochwową i do piersi 1 szt. t)stołek porodowy 1 szt. 10

11 Działania będą zrealizowane do grudnia 2015 roku. Realizacja przedmiotowego odbywać się będzie zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi zamówień publicznych oraz wyrobów medycznych. Aparatura i sprzęt medyczny, które zostaną zakupione w ramach będą spełniały wszystkie standardy i wymogi użytkowania określone w następujących aktach prawnych: 1.Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 896); 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami (Dz. U. z 2004 r., Nr 251, poz. 2514); 3.Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. IZ Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 45 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 1930 szt. IZ Liczba osób korzystających z dostosowanych obiektów do potrzeb pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych 1300 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Doposażenie Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU:* Projekt przewiduje zakup nowoczesnego aparatu echokardiograficznego do Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce, montaż i uruchomienie aparatu oraz przeszkolenie personelu. Zakupiony aparat wyposażony byłby w kliniczny pakiet aplikacyjny badań echokardiograficznych z pakietami pomiarów kardiologicznych, głowicę sektorową przezklatkową dedykowaną do badań echokardiograficznych przezklatkowych o zakresie częstotliwości emitowanych od min. 2 do 4 MHz oraz głowicę sektorową przezprzełykową dedykowaną do badań echokardiograficznych przezprzełykowych o zakresie częstotliwości emitowanych od min. 3 do 7 MHz. Zakupiony aparat wyposażony byłby w protokół badań echokardiografii obciążeniowej oraz wszystkie tryby pracy potrzebne w diagnostyce ultrasonograficznej/echokardiograficznej wymagane do zapewnienia wysokiej jakości badania echokardiograficznego tj. 2D, M-mode oraz Anatomiczny M-mode, Kolor M-mode, Kolor Doppler (CD), Power Doppler (PD), Power Doppler Kierunkowy (PD), Kolorowy Doppler Tkankowy wysokiej częstotliwości odświeżania, Doppler Pulsacyjny (PWD), Doppler CW, Tryb Duplex (2D w czasie rzeczywistym + PWD lub CD), Tryb TRIPLEX (2D w czasie rzeczywistym + Kolor Doppler + PWD), prezentacja na jednym ekranie dwóch 11

12 obrazów 2D oraz 2D/CD i 2D oraz 2D/Power Doppler w czasie rzeczywistym, obrazowanie harmoniczne. Aparat wyposażony byłby również w tryby automatycznej optymalizacji obrazu 2D z funkcją ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalaną przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) oraz automatyczną optymalizację widma dopplerowskiego z automatycznym obrysem spektrum i wyznaczaniem parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. Powyższe funkcjonalności znacznie przyspieszą i ułatwią prowadzenie badania echo. Zakupiony aparat zapewniałby również archiwizację i przesyłanie obrazów z badań a więc dysponowałby rozbudowanym system zarządzania obrazami na dysku twardym o pojemności min. 250GB pozwalającym na przeglądanie i edycję zarchiwizowanych obrazów i pętli obrazowych oraz raportów z badań echokardiograficznych, zgodny z DICOM 3.0, w aparacie byłaby zintegrowana nagrywarka wielosesyjnych płyt CD/DVD do archiwizacji w formacie zgodnym z DICOM oraz w formatach zgodnych z PC, aparat zapewniałby możliwość transferu raportów pomiarowych do zewnętrznych systemów baz danych do dalszej analizy badań echokardiograficznych. Zakupiony aparat miałby również możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie z wyliczeniem krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie oraz oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory z oprogramowaniem pozwalającym na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie. Powyższe rozwiązania/technologie nie tylko ułatwiają wykonywanie badań ale również zapewniają najlepszą optymalizację aparatu w trakcie badania i stanowią o innowacyjności echokardiografii. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1 szt. IZ Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej (wskaźnik RPOWP) 1 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1200 szt. Liczba wykonanych badań zakupionych sprzętem i/lub aparaturą medyczną (wskaźnik RPOWP) 1200 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 8 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Modernizacja Pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. 12

13 OPIS PROJEKTU:* Projekt przewiduje: 1.Zdemontowanie starego aparatu RTG oraz złożenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu elementów urządzenia. 2.Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wraz z wykonaniem obliczenia osłon stałych oraz niezbędnymi uzgodnieniami z organami kontrolnymi, która będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po modernizacji pracowni i zamontowaniu aparatu rentgenodiagnostycznego. 3.Wykonanie prac modernizacyjnych pracowni rentgenodiagnostyki szpitala SPZOZ w Hajnówce zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 4.Dostawa, instalacja i uruchomienie uniwersalnego, zdalnie sterowanego stołu rentgenodiagnostycznego z systemem cyfrowej obróbki obrazu do konwencjonalnych badań układu kostno-stawowego, pokarmowego, moczowopłciowego, oddechowego, do limografii, mielografii, oraz rentgenowskich badań pediatrycznych. Podstawowe cechy wymagalne dla aparatu: przechył stołu od +90o do -30o z płynną regulacją przechyłu, szybki zmieniacz filmów programowych dla kaset od 18x24 cm do 35x43 cm z możliwością ekspozycji seryjnej do trzech obrazów na jednej błonie rtg, teleskopowy uchwyt lampy rtg pozwalający na zmiany odległości ognisko-film min. od 110 cm do 150 cm.; przełącznik nożny skopia/grafia; pas mocujący pacjenta; układ kontrolujący ekspozycje; całkowicie automatyczny generator wysokiego napięcia z systemem generacji wysokiego napięcia metodą inwertorową wysokiej częstotliwości, układem anatomicznie programowanej radiografii, automatycznie kontrolowaną jakością skopi i układem kontrolującym warunki ekspozycji umożliwiającym automatyczną korekcję ustawionych warunków pracy; układ nadzorujący warunki ekspozycji i automatycznie kontrolujący warunki pracy generatora; zespół lampy rentgenowskiej z wirującą anodą; starter; wielopłatkowy kolimator promieni rentgenowskich; automatyczne ograniczenie pola skopii do powierzchni czynnej wzmacniacza obrazu oraz pole grafii do wymiaru filmu lub części filmu określonej programem ekspozycji; czteropolowy zespół wzmacniacza obrazu; system przetwarzania analogowego obrazu w kamerze telewizyjnej CCD wysokiej rozdzielczość na obraz cyfrowy, co pozwala na dalsze przetwarzanie w czasie rzeczywistym w wyniku czego uzyskuje się obraz o bardzo wysokiej jakości; interkom do komunikacji z pacjentem, dodatkowy monitor LCD 17 z wózkiem do sali badań. Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem serwisowym i instrukcją serwisową dla zestawu RTG w języku polskim. Wykonanie pełnej integracji zamontowanego aparatu rentgenodiagnostycznego z systemem cyfrowej obróbki obrazu z posiadanym i aktualnie wykorzystywanym do pracy w pracowni rentgenodiagnostyki systemem RIS/PACS opartym na oprogramowaniu MEDICOM firmy MEDINET Systemy Informatyczne z Opola. Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego personelu pracowni rentgenodiagnostyki z obsługi zamontowanego kompletnego aparatu rentgenodiagnostycznego wraz z wydaniem zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach przez przeszkolony personel. Wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenodiagnostycznego po jego instalacji. Przeprowadzenie, w imieniu Zamawiającego, procedury odbioru zmodernizowanej pracowni rentgenodiagnostyki wraz z zamontowanym aparatem rentgenodiagnostycznym przez Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku kończący się uzyskaniem zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej. 13

14 Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1 szt. IZ Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej (wskaźnik RPOWP) 1 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1200 szt. Liczba wykonanych badań zakupionych sprzętem i/lub aparaturą medyczną (wskaźnik RPOWP) 1200 szt. * - opisy projektów sporządzono na podstawie Szczegółowych formularzy zgłoszeniowych indywidualnego poddanych ocenie przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w dniu r. * * * Po zakończeniu konsultacji w Departamencie Wdrażania RPO zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, który wraz z oceną projektów dokonaną przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa, który będzie mógł podjąć ostateczną decyzję o wyborze projektów na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej - wnioskodawcy, których podmiotem tworzącym jest powiat i zaktualizowaniu IWIPK pod kątem wprowadzenia do Wykazu nowych projektów. Uwagi do projektów prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu: w terminie od 30 września do 6 października 2015 r. Pobierz formularz Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Poleska Białystok oraz elektronicznie (w formacie Word) na adres: 14

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego Ogłoszenie na stronę www.rpowp.wrotapodlasia.pl Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Chirurgia XXI wieku - rozszerzenie zastosowania małoinwazyjnych technik operacyjno-diagnostyczncyh w SPZOZ w Hajnówce

Chirurgia XXI wieku - rozszerzenie zastosowania małoinwazyjnych technik operacyjno-diagnostyczncyh w SPZOZ w Hajnówce Chirurgia XXI wieku - rozszerzenie zastosowania małoinwazyjnych technik operacyjno-diagnostyczncyh w SPZOZ w Hajnówce Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa: Działanie: Chirurgia

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK MONTAŻ FINANSOWY Lp. NAZWA ZADANIA UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA Całkowity koszt zadania środki własne środki z budżetu województwa środki zewnętrzne Dział realizujący 1 Modernizacja Oddziału Zakaźnego

Bardziej szczegółowo

Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii

Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura ochrony zdrowia. 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej ,70 zł ,32 zł. Województwo Powiat Gmina Wartość Dofinansowanie

Infrastruktura ochrony zdrowia. 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej ,70 zł ,32 zł. Województwo Powiat Gmina Wartość Dofinansowanie Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego UZASADNIENIE W związku z realokacją środków finansowych oraz w wyniku tzw. nadkontraktacji środków w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie dotyczy kwoty pomniejszonej o koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, które wyniosły ,68 zł.

Rozliczenie dotyczy kwoty pomniejszonej o koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, które wyniosły ,68 zł. Rozliczenie dotyczy kwoty pomniejszonej o koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, które wyniosły 2.210.884,68 zł. Dot. środków zebranych w czasie 22. Finału 12 stycznia 2014r. ROZLICZENIE Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Echokardiograf Lp. Opis parametru Warunek graniczny 1. Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH 1. Inwestycje zrealizowane w 2011r. INWESTYCJE ZREALIZOWANE 1.1. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2007 2013 Poprawa standardu i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 5 do SIWZ Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz środków trwałych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu stan na dzień 30.09.2012 r. z podziałem na poszczególne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8.1) Priorytet 8 Zdrowie Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LWR-4101-15-03/2012 P/12/123 Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r. Pani Krystyna BARCIK Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Beneficjent: Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o.o. Osoba upoważniona do podpisania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1.

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1. KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VIII

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Jest to projekt realizowany przez w Szamotułach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto...

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto... Załącznik nr 7 do NZZ/P/2/04/B PP7 OGŁOSZENIE O wyniku postępowania Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto.... 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY...., dnia... (miejscowość, data) (pieczęć oferenta) OFERTA

FORMULARZ OFERTOWY...., dnia... (miejscowość, data) (pieczęć oferenta) OFERTA Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY..., dnia... (miejscowość, data) (pieczęć oferenta) Centrum Medyczne Sabamed Daker AlSoori, Bożena AlSoori spółka jawna ul. Siemiradzkiego 6 35-006

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta. PL-Tomaszów Lubelski: Urządzenia medyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta. PL-Tomaszów Lubelski: Urządzenia medyczne 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:84614-2011:text:pl:html PL-Tomaszów Lubelski: Urządzenia medyczne 2011/S 52-084614 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPROSZENIA SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-10/2015 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO L.p. Producent / Firma Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 1 LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 2 Szpital Wielospecjalistyczny Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczba hospitalizacji Liczba porad 3 143 740 4 6227 153 081 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_zozsm 15/04/2010- ID:2010-047190 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie NajwaŜniejsze fakty: Dofinansowanie otrzymało 7 projektów publicznej słuŝby zdrowia w Warszawie -Łączna wartość projektów: blisko 71 mln PLN Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa O P I S P A R A M E T R Ó W T E C H N I C Z N Y C H Załącznik nr 3 Pakiet nr 9 Lp. Parametry Wymagana wartość Oferowane parametry z kolumny I II III IV Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa Ultrasonograf

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

USG ECHOKARDIOGRAF CECHY PRODUKTU. Lp.

USG ECHOKARDIOGRAF CECHY PRODUKTU. Lp. USG ECHOKARDIOGRAF Lp. CECHY PRODUKTU Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

Sprzętmedyczny(SPZOZ)

Sprzętmedyczny(SPZOZ) Sprzętmedyczny(SPZOZ) Data dodania: 22 06 2016 Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych. Przeczytanie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S 098-170813

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S 098-170813 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170813-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S 098-170813 Warszawski Uniwersytet Medyczny w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ Producent: Nazwa aparatu, typ, model: Rok produkcji,( wymagany 2008, fabrycznie nowy, model nie używany do prezentacji) Jednostka/ wartość Szczegółowy opis Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Parametry techniczne stacjonarnego ULTRASONOGRAFU KLINICZNEGO wysokiej klasy z głowicami: konweksową,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Usługi naprawy i przeglądów sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: Usługi naprawy i przeglądów sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Olsztyn: Usługi naprawy i przeglądów sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 156235-2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 Stowarzyszenie Na Rzecz Doskonalenia Białystok, 05.06.2013 Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Dziecko Adres biura projektu: ul. Białówny 7/1 15-437 Białystok tel: 668 870 617 email:

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO program zwiększenia liczby urodzeń w Tarnowie i powiecie tarnowskim PODSUMOWANIE PROJEKTU TARNÓW - 25 LISTOPADA 2016 Fundusze pomocowe Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP/3/PN/PAM/2015

Oznaczenie sprawy: ZP/3/PN/PAM/2015 Oznaczenie sprawy: ZP/3/PN/PAM/2015 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. E Biernackiego Ul. Paderewskiego 10 58-301 Wałbrzych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn Wykonanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

medyczny Strona 1 Znak sprawy ZP 27/16 Nr inwentarzowy

medyczny Strona 1 Znak sprawy ZP 27/16 Nr inwentarzowy medyczny Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie Znak sprawy ZP 27/16 Załącznik nr 7 - Wyk Nr inwentarzowy Nazwa 802/047/619 802/047/683 802/047/860 Aparat RTG z ramieniem C Ziehm

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.)

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.) 3 z Polikliniką ul. Wielicka 265, 30-663 3. 1. Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA MEDYCZNEGO DLA SOR W SZPZOZ IM. PROF. DR JANA BOGDANOWICZA W WARSZAWIE Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych

Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych Znak sprawy: ZP/PN/12/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem w głowice: sektorową, convexową

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych Aparatu Ultrasonograficznego z trzema głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna Producent: Nazwa i typ aparatu: Kraj pochodzenia: Rok produkcji 2012 Ilość

Bardziej szczegółowo

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA w praktyce klinicznej chorób

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne zrealizowane w SP ZOZ Brzesku w 2014 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w SP ZOZ Brzesku w 2014 roku. Zadania inwestycyjne zrealizowane w SP ZOZ Brzesku w 2014 roku. W 2014 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku poniesiono nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 2 193 960, 27 zł.,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej?

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Małgorzata Majer Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Prezes Zarządu Głównego i Oddziału Centralnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L szt. 1 RAZEM Wymagane

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Załącznik 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Wartość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo