Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie na stronę Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ogłasza 7-dniowe konsultacje społeczne projektów do wpisania na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (IWIPK), Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Dnia 13 sierpnia w siedzibie Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata oceniła niżej wymienione projekty zgłoszone w ramach naboru przeprowadzonego od 15 do 22 lipca na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Lp. Beneficjent Tytuł 1 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej- Mammograf cyfrowy z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU*: Beneficjentem, zamawiającym oraz właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu będzie Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO). Przedmiotowy projekt polega na zakupie aparatury diagnostycznej - mammografu cyfrowego. Rzeczowa realizacja przypada na okres VIII XII.2015 Całkowita wartość : ,00 zł brutto Wydatki kwalifikowane: ,00 zł brutto 1

2 Dofinansowanie RPO (90%) ,00 zł brutto Mammograf cyfrowy jest urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce zmian patologicznych w gruczołach piersiowych, zwłaszcza u kobiet po 45 roku życia, a także w trakcie badań kontrolnych (tzw. foolow up) chorych po leczeniu raka piersi. Umożliwia wykrycie wczesnych zmian nowotworowych u kobiet i mężczyzn, a także - dzięki lepszej jakości obrazu niż w przypadku zdjęć analogowych pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznanie i dokładne wskazanie obszaru obserwowanej patologii. Pozwala także na wykrycie wznowy choroby nowotworowej. Posiadanie takiego urządzenia w BCO jest tym bardziej konieczne, że Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jest jednym z kilku ośrodków w województwie podlaskim realizujących populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i w związku z tym wykonuje tzw. diagnostykę pogłębioną w procesie rozpoznawania wczesnego raka piersi. To działanie, mające szerokie oddziaływanie społeczne, jest realizowane w BCO z uwagi na fakt, iż BCO posiada wykwalifikowaną, przeszkoloną w zakresie diagnostyki raka piersi, kadrę medyczną. Specjalistyczna kadra medyczna musi jednak dysponować sprzętem na odpowiednim poziomie, żeby prowadzone działania przyniosły właściwy efekt. Dlatego konieczny jest zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu, który zastąpi użytkowane urządzenie analogowe (rok produkcji 2005). Główne wskaźniki : wykonane zakupionym sprzętem 3100 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 1 szt. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 3100 szt. Liczba udzielonych porad przez instytucję ochrony zdrowia doposażoną w aparaturę i/lub sprzęt medyczny 8429 szt. Liczba pacjentów objętych specjalistycznymi świadczeniami zdrowotnymi z zakresu chorób nowotworowych 8429 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 2 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Zakup nowych sprzętów medycznych (EKG) z EFRR , ,00 IX-XI OPIS PROJEKTU*: Przedmiot dotyczy dostawy sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w szczególności: 2

3 - 4 szt. aparatów EKG z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do wykonywania badań diagnostycznych tj. wózek medyczny, zestaw komputerowy, laserowa drukarka zewnętrzna, łóżko wyposażeniem specjalistyczne do wykonywania badań EKG, parawan, zestaw mebli medycznych oraz prace remontowe wynikające z dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Oddział Psychosomatyczny, Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny; - 3 szt. koncentratorów tlenu z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do wykonywania tlenoterapii pacjentów tj. łóżko z wyposażeniem oraz prace remontowe wynikające z dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Oddział Psychosomatyczny, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny; - 2 szt. defibrylatorów przenośnych dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny. W ramach dostawy obowiązkowe będzie dostosowanie pomieszczeń do użytkowania zakupionych urządzeń, przeprowadzenie szkolenia użytkowników sprzętu medycznego, instalacja sprzętu, udzielenie minimum 5 letniej gwarancji jakości w tym ponoszenie ów konserwacji, przeglądów technicznych, napraw bieżących oraz remontów kapitalnych. W ramach zostanie również przygotowane studium wykonalności, które szczegółowo określi przedmiot z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów w tym etapów zadania i harmonogramu. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 8 szt. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 1 szt. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym kobiety - mężczyźni 1 szt. wykonane zakupionym sprzętem 4000 szt./rok Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 4000 szt./rok Lp. Beneficjent Tytuł 3 im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji z EFRR , ,00 IX-XII OPIS PROJEKTU*: 3

4 W ramach pt. Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji zgłaszanego przez im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach planuje zakup systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do sterylizacji. Aparatura ta umożliwia przeprowadzenie badań diagnostycznych polegających na wprowadzeniu do organizmu specjalnego endoskopu wyposażonego na końcu w miniaturową i bardzo dokładną głowicę USG. Bezpośrednia bliskość głowicy i badanych struktur umożliwia użycie fali ultradźwiękowej o wyższej częstotliwości niż w konwencjonalnym USG, czego efektem jest wysoka zdolność rozdzielcza uzyskiwanego obrazu. W ten sposób badający lekarz ma możliwość nie tylko oglądania zmian jak w klasycznej endoskopii, ale jednocześnie w obrazie USG może sprawdzić ich wewnętrzną strukturę. Aparatura wykorzystywana będzie do diagnostyki zmian onkologicznych w obrębie przewodu pokarmowego i układu oddechowego, zapewniając wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, dające szansę na całkowite wyleczenie. Planowany do zakupu sprzęt umożliwi punkcję zmian patologicznych, niedostępnych w tradycyjnych badaniach endoskopowych, i wykonanie biopsji w celu pobrania materiału do badania histopatologicznego. Wartością dodaną będzie możliwość w u m im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach staży specjalistycznych z zakresu pulmonologii oraz chorób wewnętrznych i gastrologii, co znacznie podniesie rangę szpitala jako ośrodka wiodącego na danym terenie. Zakres został wyselekcjonowany na podstawie szczegółowych analiz potrzeb jednostki w zakresie aparatury, z punktu widzenia największych Planowane przedsięwzięcie uzupełnia braki w wysokospecjalistycznych świadczeniach zdrowotnych występujących w regionie. Najbliższe urządzenie tego typu znajduje się w Białymstoku, co skutecznie ogranicza dostęp do tak zaawansowanej diagnostyki (usług medycznych), szczególnie osobom starszym, a takie osoby głównie wymagają takich badań. Możliwość zakupu i wykorzystania w procesie diagnostyki do zakupu systemu ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS ma więc znacznie strategiczne dla a, a tym samym mieszkańców regionu. Tak więc planowany do projekt rozszerzy zakres świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych, które nie były dotychczas realizowane w placówce szpitalu m im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, i, co należy podkreślić, na które jest duże zapotrzebowanie w regionie. Należy również wskazać, iż Wnioskodawca dysponuje wyspecjalizowaną kadrą medyczna oraz zapleczem technicznym, umożliwiającym prawidłowe wykorzystanie aparatury. Poza tym posiada również doświadczoną kadrę administracyjną, zapewniającą prawidłową realizację. Należy więc jednoznacznie stwierdzić, iż projekt jest gotowy do. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 1 szt. 4

5 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 300 szt./rok Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 300 szt./rok Lp. Beneficjent Tytuł 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU*: Przedmiotem jest doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Oddziały posiadają na wyposażeniu urządzenia starego typu. Sprzęt w oddziałach jest wyeksploatowany a jego ilość nie wystarczająca. Oddziały zostaną zlokalizowane w nowym budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej- Curie 26. Ilość nowych pomieszczeń i ich gabaryty sprawiają, że obecnie posiadany sprzęt jest w niewystarczającej ilości, aby można wyposażyć nim nowe pomieszczenia. Główne etapy przedsięwzięcia to: - ogłoszenie postępowań przetargowych na zakup aparatury medycznej - zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka Szczegóły i rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom. Wybór sprzętu wynika z rzeczywistego zapotrzebowania Oddziałów, określonego przez ordynatorów oraz z tego by zakupione urządzenia w praktyce zapewniały wysoką jakość wykonywanych świadczeń medycznych. Realizacja etapów nastąpi po ogłoszeniu przetargów, wrzesień-październik 2015 r następnie wybrani zostaną dostawcy sprzętu. Całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowań przetargowych, a zamontowana zostanie w grudniu Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego będzie polegać na zakupie wyposażenia do sal zabiegowych oraz wyposażenia gabinetów. Zakupione zostaną następujące urządzenia: Gabinet pierwszy: System Zintegrowanej Sali Operacyjnej wraz z lampami i kolumnami sztuk 1, Sprzęt endoskopowy wraz z torem wizyjnym i morcelatorem sztuk 1, Stół operacyjny mobilny sztuk 1, zestaw do znieczulenia sztuk 1, Kompletna diatermia sztuk 1, Gabinet drugi: 5

6 Stół operacyjny mobilny sztuk 1, Zestaw do znieczulenia sztuk 1,Kompletna diatermia sztuk 1. Pozostałe gabinety: lampy chirurgiczne wiszące sztuk 10, łóżka porodowe 2 sztuki, aparaty KTG 4 sztuki, wanna do porodów 1 sztuka, stanowisko resuscytacji noworodka 1 sztuka. Oddział Neonatologii będzie doposażony w 2 stanowiska intensywnej opieki neonatologicznej (wcześniaków). Zakupione zostaną: Inkubatory 4 sztuki, respiratory z funkcją NIV 2 sztuki, Pompy infuzyjne 12 sztuk, Elektrokardiomonitor 4 sztuki, aparat USG 1 sztuka, lampa chirurgiczna wisząca 1 sztuka. Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach będzie spełniał wszelkie normy i wymogi NFZ oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Urządzenia na Oddziale Neonatologii są dobrane w taki sposób aby zmniejszyć liczbę leczonych wentylowanych wcześniaków co poprawi ich dobrostan, a w przypadku a zmniejszy y leczenia takiego dziecka. Rezultatem będzie podniesienie jakości leczenia pacjentów w Oddziałach, szybsza rekonwalescencja pacjentów, co za tym idzie szybszy powrót do aktywności zawodowej. Aparat USG zakupiony w projekcie pozwoli na wczesne wykrywanie wad serca u noworodków. Umożliwi to wcześniejsze leczenie co w przyszłości dziecka oznacza mniej powikłań. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 50 szt. Liczba wykonanych operacji zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 4136 szt., wykonane zakupionym sprzętem 1175 szt., Lp. Beneficjent Tytuł 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU:* Przedmiotem jest doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w nowoczesny sprzęt medyczny. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego posiada na wyposażeniu 4 videogastroskopy, 3 videokolonoskopy. Są to urządzenia 5 letnie w przypadku endoskopów, całkowicie wyeksploatowane. Częsta naprawa tych urządzeń 6

7 wpływa na dostępność do badań dla pacjentów w Ośrodku Sprzęt ten jest zacofany technologicznie. Obecnie w u trwa rozbudowa pracowni endoskopowych, a ilość posiadanego sprzętu jest niewystarczająca do wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń. W związku z planowanym otwarciem nowego 8-łóżkowego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego powstającym w budynku 1 B niezbędne jest wyposażenie oddziału w nowy sprzęt. Na oddział trafiają chorzy z bezpośrednim narażeniem życia (zawały serca choroby wieńcowe), którzy są leczeni inwazyjnie w Pracowni Hemodynamiki. Posiadane wyposażenie jest niewystarczające aby spełnić wymogi nowoczesnego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Główne etapy przedsięwzięcia to: -ogłoszenie postępowań przetargowych na sprzęt i aparaturę medyczną -zakup i montaż wyposażenia do Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego -zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom, zapotrzebowaniu oraz temu by w praktyce zapewniały wysoką jakość wykonywanych świadczeń medycznych. Wybór sprzętu wynika z rzeczywistego zapotrzebowania Oddziałów, określonego przez ordynatorów. Główne etapy po ogłoszeniu przetargów, co nastąpi w IV kwartale 2015 r wybrani zostaną dostawcy sprzętu następnie całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowań przetargowych, zamontowana zostanie do końca Sprzęt będzie umieszczony w nowo powstałych pomieszczeniach przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 25. Zakres rzeczowy obejmuje zakup następującego sprzętu: Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego: 3 zestawy procesor i źródła światła, wózek endoskopowy; 3 videogastroskopy standardowe, 1 videogastroskop ultracienki, 1 videogastroskop zabiegowy, 2 videoduodenoskopy szeroko kanałowe; 2 videokolonskopy, 1 videoenteroskop z niezbędnym wyposażeniem; 2 diatermie z modułem APC (koagulacja w osłonie argonu); 2 insuflatory do podawania CO2; 2 zestawy do spłukiwania pola widzenia; 4 ssaki operacyjne; 5 zestawów do monitorowania czynności życiowych w czasie i po zabiegu; myjnia automatyczna do mycia i dezynfekcji endoskopów; 5 wózków do zabiegów endoskopowych. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego: 8 łóżek specjalistycznych; centrala monitorująca pacjentów dla 8 stanowisk; 1 respirator stacjonarny; 1 echokardiograf; 2 kardiowertery defibrylatory; 2 aparaty EKG; 16 pomp infuzyjnych; 2 urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca; 4 ssaki. Urządzenia te są niezbędne do spełnienia wymogów 8 łóżkowego oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. dzięki czemu będzie możliwe spełnienie wymogów NFZ dla tego typu oddziału. Pacjenci po zawałach serca muszą leżeć na specjalnej sali z monitorowaniem. Sala ta będzie stanowiła bazę do pracy dla Pracowni Hemodynamiki. Rezultatem będzie podniesienie jakości leczenia pacjentów w Oddziałach, zwiększenie dostępności do usług medycznych tego typu, dla pacjentów w naszym regionie Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 69 szt., 7

8 wykonane zakupionym sprzętem szt., Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną osoby/rok, Lp. Beneficjent Tytuł 6 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno Położniczym a ego w Łomży poprzez zakup sprzętu medycznego. z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU:* Zakres działań przewidzianych do obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego. Stosując się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla potrzeb Oddziału ginekologiczno -położniczego: ultrasonograf z głowicą: dopochwową, brzuszną i do badania piersi- szt. 1 oraz zestaw do laparoskopii- szt. 1. Realizacja dostosuje realizowane usługi do przepisów i wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawi jakość wykonywanych badań i zabiegów a także rozszerzy zakres tych usług. Główne wskaźniki : Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 2 szt., Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 60 osoby/rok, wykonane zakupionym sprzętem 1500 osoby/rok Lp. Beneficjent Tytuł 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologii a ego w Łomży poprzez zakup aparatury medycznej z EFRR , ,00 IX-XII 8

9 OPIS PROJEKTU:* Zakres działań przewidzianych do obejmuje zakup sprzętu medycznego i remont pomieszczeń. Stosując się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiony zostanie sprzęt medyczny: angiograf stacjonarny - szt. 1, system (urządzenie) do ablacji szt. 1, oraz przeprowadzone zostaną prace remontowo /adaptacyjne pomieszczeń. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych w nowej lokalizacji wynika z dostosowania pomieszczenia dla potrzeb angiografu (m.in. wielkość pomieszczenia, wytrzymałość konstrukcji budynku) a tym samym spełnienia wymagań dla pracowni hemodynamiki i radiologii zabiegowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej a ego w Łomży dla potrzeb Oddziału Kardiologii, ale także zabiegów chirurgii naczyniowej i radiologii zabiegowej. Główne wskaźniki : Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 2 szt., wykonane zakupionym sprzętem 500 szt./rok. * - opisy projektów sporządzono na podstawie Szczegółowych formularzy zgłoszeniowych indywidualnego poddanych ocenie przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w dniu * * * Po zakończeniu konsultacji w Departamencie Wdrażania RPO zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, który wraz z oceną projektów dokonaną przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa, który będzie mógł podjąć ostateczną decyzję o wyborze projektów na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej i zaktualizowaniu IWIPK pod kątem wprowadzenia do Wykazu nowych projektów. Uwagi do projektów prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu: w terminie od 18 sierpnia do 24 sierpnia Pobierz formularz Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Poleska Białystok oraz elektronicznie (w formacie Word) na adres: 9

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LWR-4101-15-03/2012 P/12/123 Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r. Pani Krystyna BARCIK Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK MONTAŻ FINANSOWY Lp. NAZWA ZADANIA UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA Całkowity koszt zadania środki własne środki z budżetu województwa środki zewnętrzne Dział realizujący 1 Modernizacja Oddziału Zakaźnego

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Jest to projekt realizowany przez w Szamotułach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii

Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Bardziej szczegółowo

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 1 LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 2 Szpital Wielospecjalistyczny Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczba hospitalizacji Liczba porad 3 143 740 4 6227 153 081 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1.

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1. KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VIII

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura ochrony zdrowia. 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej ,70 zł ,32 zł. Województwo Powiat Gmina Wartość Dofinansowanie

Infrastruktura ochrony zdrowia. 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej ,70 zł ,32 zł. Województwo Powiat Gmina Wartość Dofinansowanie Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1 Lista Rankingowa Projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, złożonych w Konkursie nr 3/2008 w ramach Działania 12.2 PO IiŚ (zaktualizowana na dzień 02.02.2010 r.) data rozpoczęcia konkursu Nr Konkursu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

1 Szpitalny Oddział Ratunkowy całodobowo Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (

1 Szpitalny Oddział Ratunkowy całodobowo Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej ( CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRZĄTANIA( Strefa Medyczna) Lp Nazwa Oddziałów/komórek organizacyjnych Całodobowo codziennie Na wezwanie sprzątająca serwisowa Ostry dyżur Tępy dyżur W godz. udziel. świad. med. 1 Szpitalny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

Chirurgia XXI wieku - rozszerzenie zastosowania małoinwazyjnych technik operacyjno-diagnostyczncyh w SPZOZ w Hajnówce

Chirurgia XXI wieku - rozszerzenie zastosowania małoinwazyjnych technik operacyjno-diagnostyczncyh w SPZOZ w Hajnówce Chirurgia XXI wieku - rozszerzenie zastosowania małoinwazyjnych technik operacyjno-diagnostyczncyh w SPZOZ w Hajnówce Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa: Działanie: Chirurgia

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.)

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.) 3 z Polikliniką ul. Wielicka 265, 30-663 3. 1. Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 204/30/09/2013/N/UCZKiNWUM

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 204/30/09/2013/N/UCZKiNWUM Strona 1 z 7 Wrocław, 10.10.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Warunki realizacji świadczeń

Załącznik 1. Warunki realizacji świadczeń Załącznik 1. Warunki realizacji świadczeń Tabela 1 Warunki, które powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej w ramach oddziału

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycja nr 1: WANNA DO HYDROTERAPII Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYJĘCIA PORODU W WODZIE

Pakiet nr 1. Pozycja nr 1: WANNA DO HYDROTERAPII Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYJĘCIA PORODU W WODZIE Doposażenie Oddziału Ginekologiczno--Położniczego oraz Oddział Neonatologii wraz z Patologią Noworodka Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta. PL-Tomaszów Lubelski: Urządzenia medyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta. PL-Tomaszów Lubelski: Urządzenia medyczne 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:84614-2011:text:pl:html PL-Tomaszów Lubelski: Urządzenia medyczne 2011/S 52-084614 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy

Bardziej szczegółowo

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii We wtorek, 15 września br. w obecności wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego,, marszałka Mieczysława Baszko,i członkówi zarządu, posłów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA MEDYCZNEGO DLA SOR W SZPZOZ IM. PROF. DR JANA BOGDANOWICZA W WARSZAWIE Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/752/06 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr XLVIII/752/06 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2006r. Uchwała Nr XLVIII/752/06 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia nowych oddziałów i poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie p y p

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO program zwiększenia liczby urodzeń w Tarnowie i powiecie tarnowskim PODSUMOWANIE PROJEKTU TARNÓW - 25 LISTOPADA 2016 Fundusze pomocowe Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie NajwaŜniejsze fakty: Dofinansowanie otrzymało 7 projektów publicznej słuŝby zdrowia w Warszawie -Łączna wartość projektów: blisko 71 mln PLN Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Beneficjent: Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o.o. Osoba upoważniona do podpisania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej Projekty z zakresu działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się z 4 pododdziałów: - ginekologia operacyjna i zachowawcza - patologia ciąży

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego UZASADNIENIE W związku z realokacją środków finansowych oraz w wyniku tzw. nadkontraktacji środków w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY...., dnia... (miejscowość, data) (pieczęć oferenta) OFERTA

FORMULARZ OFERTOWY...., dnia... (miejscowość, data) (pieczęć oferenta) OFERTA Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY..., dnia... (miejscowość, data) (pieczęć oferenta) Centrum Medyczne Sabamed Daker AlSoori, Bożena AlSoori spółka jawna ul. Siemiradzkiego 6 35-006

Bardziej szczegółowo

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator Oddział Dziecięcy Ordynator lek. Ewa Sahaj Z-ca ordynatora lek. Irena Rybczak Pielęgniarka oddziałowa Wojtyna Joanna Telefony : ordynator 77 408 79 20 dyżurka lekarska 77 408 79 21 dyżurka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH 1. Inwestycje zrealizowane w 2011r. INWESTYCJE ZREALIZOWANE 1.1. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2007 2013 Poprawa standardu i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 1/2017/CMG/laser

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 1/2017/CMG/laser Bydgoszcz, 30 sierpnia 2017 r. Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. ul. Leśna 9a 85-676 Bydgoszcz NIP: 967-13-01-199 REGON: 3405300520 Email: ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 1/2017/CMG/laser Dostawa sprzętu laser

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków tel./fax: 12 423 20 88, 12 427 81 70 e-mail: sekretariat@cmj.org.pl KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia; Kraków, dnia 18 stycznia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. w następujących zakresach: 1. Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny Oddział PołożniczoGinekologiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie W Oddziale PołożniczoGinekologicznym WojewÃłdzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zatrudnionych jest: 16 lekarzy ginekologãłw zâ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

/ pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY

/ pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY / pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Aparat KTG do monitorowania ciąży pojedynczej szt. 3 Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY SŁUŻBIE ZDROWIA organizacja pożytku publicznego.

FUNDACJA POMOCY SŁUŻBIE ZDROWIA organizacja pożytku publicznego. Dr n. med. Zbigniew Kosmalski Przewodniczący Rady Fundacji FUNDACJA POMOCY SŁUŻBIE ZDROWIA organizacja pożytku publicznego. Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia została powołana do życia 3 kwietnia 1996 roku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP/3/PN/PAM/2015

Oznaczenie sprawy: ZP/3/PN/PAM/2015 Oznaczenie sprawy: ZP/3/PN/PAM/2015 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. E Biernackiego Ul. Paderewskiego 10 58-301 Wałbrzych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn Wykonanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto...

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto... Załącznik nr 7 do NZZ/P/2/04/B PP7 OGŁOSZENIE O wyniku postępowania Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto.... 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I. Lp. Oddział Warunki wymagane

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I. Lp. Oddział Warunki wymagane Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych prowadzących

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Oddział funkcjonuje od stycznia 1961 roku. Obecnie liczy 15 łóżek. Posiada trzy w pełni wyposażone stanowiska do Intensywnej Terapii Noworodka. Rodzi się tutaj około 1000 noworodków

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie dotyczy kwoty pomniejszonej o koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, które wyniosły ,68 zł.

Rozliczenie dotyczy kwoty pomniejszonej o koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, które wyniosły ,68 zł. Rozliczenie dotyczy kwoty pomniejszonej o koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, które wyniosły 2.210.884,68 zł. Dot. środków zebranych w czasie 22. Finału 12 stycznia 2014r. ROZLICZENIE Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo