14/ZP/2014 Rzeszów, dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r."

Transkrypt

1 14/ZP/2014 Rzeszów, dn r Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i uruchomienie modułu radiologicznego systemu informatycznego (RIS/PACS) wraz z ucyfrowieniem pracowni rtg oraz dostawą niezbędnej infrastruktury i dostawę sprzętu komputerowego wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; Nr postępowania: 3/PN/2014 W związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: PYTANIE 1: Dotyczy: Kamera sucha z jednym formatem błon dostępnym on-line 1 szt. Punkt 5. Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie. Czy Zamawiający dopuści nowoczesną drukarkę Rtg z 1 magazynkiem na dowolne: obsługiwane formaty błon dostepne on-line. Różnica ta nie powinna mieć dla Zamawiającego istotnego znaczenia? TAK, zamawiający wyraża zgodę, przy dostarczeniu dwóch magazynków. PYTANIE 2: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 22. Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie walidujące spójność danych systemów RIS/PACS/ Dystrybucja poprzez weryfikację zgodności unikalnego identyfikatora, jakim jest nadany w sytemie RIS numer badania oraz przypominające o konieczności zmiany danych badania w systemie PACS w sytuacji, gdy w systemie RIS zmieniane są dane pacjenta, do którego są przypisane badania/obrazy w systemie PACS? PYTANIE 3: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 23. Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym z archiwum długoterminowym (off-line) - zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych Czy Zamawiający dopuści system przechowujący wszystkie badania pacjenta w archiwum on-line? Funkcjonalność przenoszenia badań do archiwum off-line ma merytoryczne uzasadnienie w dużych Zakładach j Diagnostyki Obrazowej. Prognozowana liczba badań wykonywanych w pracowni RTG i zakładany rozmiar przestrzeni dyskowych serwera PACS wskazuje na brak konieczności przenoszenia badań do archiwum off-line przez minimum pięć następnych lat. Dodatkowo rozwiązanie polegające na przechowywaniu danych w archiwum on-line znacznie skraca czas dostępu przez lekarza do poprzednich badań pacjenta w celach porównawczych. PYTANIE 4: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1

2 Punkt 31. Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. Aplikacja do zarządzania drzewami LDAP dostępna przez www i jest w stanie dopasować się do dowolnego formatu drzewa LDAP. Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 5: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 32. Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z ActiveDirectory. Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 6: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 33.Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania RTG, tylko badania USG. ).Ograniczenia dostępu współpracują ze stacjami diagnostycznymi. Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania/nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający nadawanie uprawnień PACS w zakresie: dostępu / A i do określonej modalności badań/archiwum PACS, ustawień autoroutingu, dodawania dodatkowych źródeł DICOM? PYTANIE 7: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 46. Możliwość połączenia serii badań w jedną całość np. przez lokalnego administratora Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym połączenie serii w jedną całość i wysłanie na PACS będzie możliwe z poziomu oprogramowania skanera CR? Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, zabezpieczające przed przypadkowymi pomyłkami użytkowników nie będących technikami RTG? 2

3 PYTANIE 8: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 54. Dystrybucja obrazów posiada funkcję obsługi MPR (w tym również skośne MPR'y) Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego wymagania biorąc pod uwagę fakt, że opisana funkcjonalność nie jest dedykowana dla diagnostyki badań RTG, która jest przedmiotem obecnego postępowania? Jest to funkcjonalność oprogramowania przeznaczonego do diagnostyki badań TK, MR, a nie dla systemów dystrybucji obrazów RTG dedykowanych dla poradni z dostępem do badań w trybie referencyjnym? W przypadku ewentualnego, przyszłego zakupu przez Zamawiającego aparatu TK lub MR funkcjonalność ta zostanie zagwarantowana przez specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne, które jest dostarczane z aparatem. PYTANIE 9: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 60. Program posiada obsług linii referencyjnych dla badań TK / MR Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego wymagania biorąc pod uwagę fakt, że opisana funkcjonalność nie jest dedykowana dla diagnostyki badań RTG, która jest przedmiotem obecnego postępowania? Jest to funkcjonalność oprogramowania przeznaczonego do diagnostyki badań TK, MR, a nie dla systemów dystrybucji obrazów RTG dedykowanych dla poradni z dostępem do badań w trybie referencyjnym? W przypadku ewentualnego, przyszłego zakupu przez Zamawiającego aparatu TK lub MR funkcjonalność ta zostanie zagwarantowana przez specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne, które jest dostarczane z aparatem. TAK, zamawiający wykreśla wymóg. PYTANIE 10: Punkt 10. Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 11: Punkt 12. Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 12: 3

4 Punkt 15.Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające przeszukiwanie zdalnych serwerów PACS z poziomu panelu systemu PACS? Pragniemy dodać, że to system PACS, a nie RIS jest narzędziem dedykowanym do zarządzania danymi obrazowym? PYTANIE 13: Punkt 26. System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów (np ukrycie Wieku, Kodu pocztowego, Adresu, Miasta, Telefonu, Uwag, Pola VIP) Czy Zamawiający dopuści system udostępniający ujednolicone pola dla wszystkich gabinetów? Udostępniony zestaw pól jest niezbędny do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz aktów prawnych dotyczących sprawozdawczości do NFZ i pozwala na zachowanie spójności gromadzonych danych. PYTANIE 14: Punkt 45. Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające wybór w/w elementów z poziomu interfejsów słownikowych zapewniających możliwość wyszukiwania danych wg wielu kryteriów? Takie rozwiązanie zapewnia większą ergonomiczność i niweluje prawdopodobieństwo pomyłki. " PYTANIE 15: Punkt 46. Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i umożliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające wyszukiwanie przyszłych badań pacjenta oraz ich grupowanie w zestaw świadczeń z poziomu głównego okna systemu RIS? Dodatkowo pragniemy dodać, że badania RTG są wykonywane na bieżąco, stąd funkcjonalność ta ma zastosowanie dla pracowni TK, MR, PET, itp. gdzie badania są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem." PYTANIE 16: Punkt 47. Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. 4

5 Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające wybieranie najczęściej wprowadzanych danych typu: oddział kierujący, lekarz kierujący, typ badania za pomocą przyjaznych dla użytkownika słowników lub szybkich skrótów wyboru? Rozwiązanie takie jest ergonomiczne, skraca proces rejestracji badania, a zarazem eliminuje prawdopodobieństwo pomyłki. PYTANIE 17: Punkt 56. System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie blokujące możliwość edycji opisu badania po zatwierdzeniu go przez lekarza opisującego i umożliwiające dopuszczenie do ponownej edycji jedynie przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia? TAK, Zamawiający nie widzi sprzeczności w tych rozwiązaniach. PYTANIE 18: Punkt 58. System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie przypominające o konieczności zmiany danych badania w systemie PACS w sytuacji, gdy w systemie RIS zmieniane są dane pacjenta, do którego są przypisane badania/obrazy w systemie PACS? NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 19: Punkt 76.Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla wybranych pacjentów) Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie polegające na zaawansowanym systemie wzorców opisów umożliwiającym m.in. tworzenie gotowych wzorców opisu, tworzenie grup wzorców, tworzenie wzorców własnych i ogólnodostępnych wraz z możliwością szybkiego wstawienia gotowego wzorca opisu. System taki jest bardzo pomocny w pracy lekarza i umożliwia ustandaryzowanie przygotowywania opisów badań w ramach pracowni diagnostycznej. PYTANIE 20: Punkt 85. System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kv, mas, DLP, Dane dotyczące kv, mas, DLP jest widoczne w przeglądarce DICOM na nagranych płytach CD/DVD tak by lekarz otrzymujący badanie widział przy jakich parametrach wykonano badanie Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie polegające na automatycznym dodawaniu do opisu badania informacji o dawce promieniowania pod warunkiem wprowadzenia jej do systemu RIS oraz prezentację danych o dawce promieniowania w przeglądarce DICOM, jeżeli zostały one przesłane przez aparat do systemu PACS? NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 5

6 PYTANIE 21: Punkt 93.System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na: - wyświetlenie nierozliczonych badań - edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów - zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji) - zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania) - zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji, celem ponownej weryfikacji) - możliwość masowego zatwierdzenia kosztów - możliwość wyświetlenia historii kosztów, w tym historii kosztów zatwierdzonych - możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na możliwości kontrolowania kosztów poprzez system raportów, dedykowanych cenników, raportów załączników do faktur oraz raportów dotyczących zużytych materiałów." PYTANIE 22: Punkt 94.System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający: - zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe) - wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy nie wygenerowanie komunikatów fazy I i II - wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego -wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących - wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ) - generowanie korekt - generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ - możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia - możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia Opisany przez Zamawiającego sposób rozliczeń z NFZ jest nieaktualny. W związku z tym prosimy o zmianę opisu funkcjonalności na zgodną z obowiązującymi zasadami rozliczeń z NFZ lub rezygnację z wymogu biorąc pod uwagę fakt, że badania RTG nie są badania rozliczanymi bezpośrednio z NFZ. Zamawiający uaktualnia zapisy SIWZ: System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający rozliczania Świadczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami PYTANIE 23: Punkt 96. Raporty wykorzystują kostki OLAP i umożliwiają tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie szeregu zestawień Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania oferującego: - system typowych, predefiniowanych raportów, które pokryją wymagania Zamawiającego w zakresie raportowania działalności pracowni RTG / innych dołączanych do systemu w przyszłości, - widok w bazie danych, który umożliwi administratorowi systemu tworzenie dowolnych przekrojowych raportów, tworzenie raportów przez dostawcę systemu w ramach umowy serwisowej. PYTANIE 24: Punkt 99. Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia), albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie 6

7 Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania oferującego: - system typowych, predefiniowanych raportów, które pokryją wymagania Zamawiającego w zakresie raportowania działalności pracowni RTG i innych dołączanych do systemu w przyszłości, - widok w bazie danych, który umożliwi administratorowi systemu tworzenie dowolnych przekrojowych raportów, - tworzenie raportów przez dostawcę systemu w ramach umowy serwisowej. PYTANIE 25: Punkt 108. System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj ręcznie zlecenie opisu Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixe Technology. Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania, w którym proces obsługi badania automatycznie skieruje badanie do opisu po wykonaniu badania i przesłania badania do PACS. PYTANIE 26: Punkt 119. System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixe Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające skalowanie aplikacji dostępne dla każdegc użytkownika? PYTANIE 27: Punkt 120. System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) przez administratora Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) na etapie wdrożenia systemu i ewentualną jego zmianą w ramach serwisu dostawcy systemu? Pragniemy dodać, że funkcjonalność ta w przypadku małych zakładów diagnostyki obrazowej ma marginalne znaczenie dla administratora systemu, gdyż szablony wydruku opisu są definiowane na etapie wdrożenia, a następnie rzadko ulegają częstym zmianom. PYTANIE 28: dot. Wykonanie instalacji sieci strukturalne LAN Punkt 6.Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (klimatyzator naścienny do pracy całorocznej o mocy o 40% wyższej niż niezbędna do odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez dostarczany sprzęt tj. serwer, ups, przełącznik LAN, NAS) W celu oszacowania dokładnych kosztów instalacji klimatyzacji prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 1). Czy Zamawiający dopuszcza instalację skraplacza klimatyzatora na zewnątrz na elewacji budynku. 2). Prosimy 7

8 podać miejsce, do którego można wpiąć odprowadzenie skropl in z klimatyzatora wraz z odległością w metrach od miejsca instalacji klimatyzatora." Zamawiający dopuszcza instalację skraplacz na zewnątrz na elewacji budynku, Zamawiający wyraża zgodę na odprowadzenie skroplin w rurce PCV po elewacji długość ok 7m. PYTANIE 29: dot. Inne wymagania Punkt 1.Wymagane licencje: - System RIS (licencja pozwala na użytkowanie systemu przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; liczba możliwych kont użytkowników nieograniczona; maksymalna jednoczesna liczba użytkowników korzystających z systemu: 20; w systemie RIS nie ma limitów ilości utworzonych gabinetów radiologicznych, wykonywanych procedur, zarejestrowanych pacjentów, wprowadzonych danych słownikowych) - System PACS (licencja pozwala na przyłączenie min. 2 modalności DICOM wraz z obsługą Worklisty i MPPS; licencja na obsługę przestrzeni dyskowej min 5TB; licencja nie ogranicza ilości i wielkości zapisanych badań w ramach obsługiwanej przestrzeni dyskowej)- System dystrybucji obrazów na oddziały (licencja minimum 6 użytkowników -licencja pływająca + 1 licencja sztywna" dla stacji diagnostycznej) - System RIS umożliwia podgląd obrazów z PACS w jakości JPG Opisany sposób licencjonowania jednoznacznie wskazuje jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology oraz wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu licencji przez Zamawiającego w przypadku rozszerzenia przestrzeni dyskowych PACS lub podłączania kolejnych stacji diagnostycznych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści następujący system równoważny sposób licencjonowania spełniający potrzeby Zamawiającego: - licencja pozwala na użytkowanie systemu RIS/PACS przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; -liczba możliwych kont użytkowników RIS/PACS nieograniczona, bez ograniczeń w maksymalnej jednoczesnej liczbie użytkowników korzystających z systemu - licencja systemu RIS dla pracowni RTG - licencja system PACS pozwalająca na przyłączenie 2 urządzeń generujących obrazy DICOM wraz z obsługą Worklisty i MPPS; - licencja PACS pozwalająca na obsługę nieograniczonej przestrzeni dyskowej, bez ograniczeń ilości i wielkości zapisanych badań -system dystrybucji obrazów na oddziały - licencja minimum 6 użytkowników -licencja PACS pozwalająca na podłączenie dowolnej ilości stacji diagnostycznych -system RIS umożliwia podgląd obrazów z PACS w jakości JPG oraz referencyjnej z poziomu wbudowanej przeglądarki DICOM PYTANIE 30: dot. Lekarska stacja diagnostyczna RTG-1 szt.: Monitor medyczny 2 sztuki sparowany w procesie produkcyjnym, Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego monitorów diagnostycznych kolorowych (z certyfikatem fabrycznego parowania wydanym przez producenta i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U nr 51 poz. 265) mogących pracować w pełnym trybie monochromatycznym 10-bit zgodnym z DICOM. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U nr 51 poz. 265) oraz interpretacją Pana Ryszarda Kowskiego (w zał.), Przewodniczącego Komisji ds. Inżynierii Klinicznej PLTR, członka Zespołu Konsultanta Krajowego, dopuszcza się w radiologii ogólnej, w zakresie stanowisk opisowych monitory kolorowe - multimodalne pracujące w trybie monochromatycznym, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań określonych w rozporządzeniu. Tym samym, zgodnie z zapisem ww. rozporządzenia, monitory z polami obrazowania dostosowanymi do prezentacji monochromatycznej, a takie funkcjonalności posiadają m.in. 8

9 kolorowe monitory diagnostyczne firmy NEC czy Totoku, mogą być stosowane w zakresie stanowisk opisowych radiologii ogólnej w równym stopniu co monitory monochromatyczne. Zapisy, które dopuszczają takie zastosowanie: pkt. I ppkt. 3. w/w rozporządzenia - Jeżeli w załączniku jest mowa o monitorze, należy przez to rozumieć również czynny obszar obrazowania medycznego definiowany na panelu większym niż wymagany rozmiar monitora" ppkt. 4. Fabryczne świadectwo parowania nie jest wymagane, jeżeli dwa czynne obszary obrazowania definiowane są na tym samym panelu", ppkt. 5. Monitory stosowane na stacjach opisowych radiologii klasycznej muszą mieć pola obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej i zapewniać, że uzyskiwana na nich krzywa kalibracji nie może odbiegać o więcej niż 10% od krzywej DICOM." Diagnostyczne monitory kolorowe mogące pracować w trybie monochromatycznym, mają pole obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej, zapewniają tym samym możliwość przekazania w stanowisku opisowym 1024 poziomów szarości (10 bit), zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Niniejszym informujemy, że przywołane w pytaniach z dn r. (pismo nr ll/zp/2014) argumenty, które mogły wpłynąć na decyzję Zamawiającego o zmianie SIWZ, nie mają uzasadnienia merytorycznego, ani potwierdzenia w postaci niezależnych badań. Kolorowe profesjonalne monitory medyczne z pełnym trybem monochromatycznym wyświetlają obraz zgodnie z krzywą DICOM, w pełnej 10-bitowej skali szarości, w niczy tym samym nie ustępując w jakości prezentowanego obrazu monitorom monochromatycznym. Uprzejmie prosimy o przedstawienie argumentów potwierdzających tezę, że obraz jest lepszy pod względem gradacji odcieni szarości oraz neutralności barwy szarej." Według naszej wiedzy takie argumenty nie istnieją, nie istnieją również potwierdzające je prace naukowe. Nieprawdą jest, że w monitorach kolorowych występuje dominanta jednej z trzech podstawowych kolorów RGB. Co więcej, technologia ta umożliwia kalibrację temperatury barwowej, co jest nieosiągalne dla monitorów monochromatycznych - w konsekwencji monitory te mogą starzeć się przybierając różne odcienie, co wpływa negatywnie na jakość wyświetlanego obrazu. Zamawiający decydując się na monitory monochromatyczne skazuje się na przestarzałą technologię, która w krajach europejskich (poza Polską) i Ameryce Północnej jest wypierana przez kolor - znacznie bardziej uniwersalny. Jesteśmy świadkami ograniczenia w produkcji matryc monochromatycznych, przez co wkrótce serwis i gwarancja 60-mc wkrótce stanowić będzie fikcję. Jasność maksymalna jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na poziom skalibrowanej luminacji. Technologie zastosowane w monitorach kolorowych, jak np. czujnik obecności człowieka, korekcja podświetlenia, lepsze odwzorowanie czerni, czy podświetlenie LED wydłużają zdolności monitorów kolorowych do luminacji, przez co nawet przy niższych wartościach są w stanie dłużej utrzymywać odpowiednie, wymagane przez prawo wartości. Czy Zamawiający ma świadomość, że zapisy SIWZ faworyzują konkretnego producenta (firmę Eizo), co w znaczący sposób wpływa na ograniczenie konkurencji? Wnioskujemy o zmianę zapisów w celu dopuszczenia do postępowania rozwiązań więcej niż jednego producenta, na następujące: Rodzaj wyświetlacza - LCD z panelem IPS TFT przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM Jasność - 900cd/m2 Kontrast-900:1. PYTANIE 31: dot. Projektu Umowy - Załącznika Nr 5 do SIWZ: 4 ust. 1. Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy tormin wykonany będzie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy i zaakceptowania projektów przez Zamawiającego 5 grudnia 2014 roku." Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w następujący sposób: Przed modyfikacją: Strony ustalają, że przedmiot umowy termin wykonany będzie do 5 grudnia 2014 roku. 9

10 Po modyfikacji: Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany będzie w terminie:... (zgodnie z ofertą; max. do 28 dni od daty podpisania umowy, zakończenie: 5 grudnia 2014 roku). PYTANIE 32: dot. Projektu Umowy - Załącznika Nr 5 do SIWZ: 6 - Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w 4 ust. 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,02% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia ponad każdy z tych terminów. 2. Nie tracąc praw do kary umownej o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie zwłoki trwającej opóźnienia trwającego powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, a gdy opóźnienie zwłoka przekroczy 14 dni od daty dostawy wyznaczonej w 4 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w ust W przypadku opóźnienia zwłoki w usunięciu wad (usterek) w stosunku do terminu ustalonego w 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia. 4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego wystawi dokument korygujący do faktury VAT, o której mowa w 3 ust. 1, z terminem płatności kary umownej w ciągu 7 dni od daty wystawienia. Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu. 5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodów wymienionych wyżej u Zamawiającego powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody. 6. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania Zmawiającego. 8. W przypadku nieusunięcia usterek w terminie, o którym mowa 4 ust.10 pkt.l Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0.1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia. 9. W przypadku braku dokumentu korygującego oraz płatności, o której mowa w ust.4 ze strony Wykonawcy, Zamawiający naliczy odsetki umowne wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia. oraz o dodanie ustępów o następującej treści: 10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego, 12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia ponad termin płatności określony w umowie w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy Zamawiający spóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia o min. 30 dni ponad ustalony termin płatności, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie usług objętych umową do momentu uregulowania zaległości. 13. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy." Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. PYTANIE 33: 10

11 Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, by system PACS instalowany był na systemie operacyjnym min.windows? PYTANIE 34: Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zarządzania systemu PACS przy pomocy przeglądarki internetowej? PYTANIE 35: Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by system PACS i Dystrybucji Obrazów działał na systemach 32 i 64 bitowych oraz pod systemami min. Windows? PYTANIE 36: Pkt 23. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli: Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym z archiwum długoterminowym (offline) zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych? Zamawiający wyjaśnia iż jest to sposób obsługi starzenia się badań z automatycznym ich kopiowaniem/przenoszeniem na inne bezpieczne nośniki. PYTANIE 37: Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z możliwością ustawienia procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki w zakresie min. po określonej godzinie,w określone dni? PYTANIE 38: Pkt 31. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez aplikacji do zarządzania drzewami LDAP dostepnej przez www, która jest w stanie dopasować się do dwolnego formatu dzrewa LDAP? 11

12 PYTANIE 39: Pkt 43. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez obsługi stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów? PYTANIE 40: Pkt 45. Prosimy o wyjaśnienie w jakim systemie ma być realizowana w/w funkcjonalność? Zamawiający wyjaśnia iż ten punkt tyczy się systemu dystrybucji obrazów. PYTANIE 41: Pkt 47. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości określenia priorytetu a jakim ma być wykonywane zadanie? PYTANIE 42: Pkt 48. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji autoroutingu badań, pozwalających na określenie priorytetów przesyłania badań bazujac na tagach zawartych w DICOM? PYTANIE 43: Pkt 51. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości przepisywania poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszy? PYTANIE 44: Pkt 54. Czy Zamawiający dopuści by system dystrybucji obrazów nie posiadał funkcji obsługi MPR (w tym również skośne MPR-y)? Funkcjonalność będzie dostępna na stacji lekarskiej-opisowej w ramach oprogramowania diagnostycznego. 12

13 PYTANIE 45: Pkt 55. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy w/w punkt. Niczego, zamawiający omyłkowo pozostawił pusty wiersz. PYTANIE 46: Pkt 57. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości łączenia filtrów dla obrazu: rozmycie, wyostrzenie, wykrywanie krawędzi? PYTANIE 47: Pkt 59. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji ręcznego kalibrowania obrazu DICOM? PYTANIE 48: Pkt 60. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez obsługi linii referencyjnych dla badań TK/MR+? TAK, zamawiający wykreśla wymóg. PYTANIE 49: Pkt 61. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji synchronizacji serii (np. przed i po kontraście)? PYTANIE 50: Pkt 66. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w zakresie terminu JPG? 13

14 Zamawiający wyjaśnia iż to określenie plik graficzny w formacie JPG, JPEG. PYTANIE 51: Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by program RIS był instalowany pod systemem operacyjnym min. Windows, oraz nie wykorzystywał szyfrowania SSL? PYTANIE 52: Pkt Czy Zamawiający dopuści by wymagane funkcjonalności były realizowane przez system PACS? PYTANIE 53: Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości rejestracji pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania? Tak, zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 54: Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji, tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów? Tak, zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 55: Pkt 62. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości rejestracji pacjenta na komputerze poza ZDO? PYTANIE 56: Pkt 80. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wydania KP, KW, Faktury podczas rejestracji oraz w dowolnym momencie? 14

15 PYTANIE 57: Pkt 84. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości uzupełniania badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania? PYTANIE 58: Pkt 92. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości operacji związanych z cennikami w zakresie: - nadanie nazwy cennikowi - możliwe jest definiowanie typów cenników (np. szpitalny, obcy, płatny, vip) - możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu - określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty) - kopiowanie cenników z już istniejących - możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika, oraz określenia cen danej procedury w ramach cennika - możliwość importu w/w procedur z XLS (na podstawie pliku szablonu o ustalonych polach zawierajacego te dane) - możliwość przypisanie cennika do jednostki kierującej/oddziału - system informuje użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności cennika? PYTANIE 59: Pkt 94. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez modułu rozliczeń NFZ? Aktualnie wymagana funkcjonalność będzie realizowana przy wykorzystaniu systemu rozliczeń, działającego u Zamawiającego, systemu MMEDICA firmy ASSECO. Zamawiający uaktualnia zapisy SIWZ: System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający rozliczania Świadczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. PYTANIE 60: Pkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wykorzystania kostki OLAP w systemie raportowym oraz możliwości tworzenia dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją? 15

16 Zamawiający w zapisie wymagania używa słowa albo a nie jak cytuje pytający oraz, Zamawiający odpowiedzią na inne zadane pytanie wcześniejsze dopuszcza rozwiązanie równoważne bez kostki OLAP. PYTANIE 61: Pkt 98. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie generowania raportów w oparciu o format wyjściowy min. CSV? PYTANIE 62: Pkt 101. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania testów kontroli jakości? PYTANIE 63: Pkt 103. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości powiadamiania o zdarzeniach systemowych przez lub wbudowany komunikator? W ramach systemu realizowana funkcjonalność umożliwia otrzymywanie statystyk/zestawień przy użyciu odrębnego modułu wykorzystującego platformę www. PYTANIE 64: Pkt 105. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania grup, ról opraz uprawnień dla danego gabinetu oraz lekarzy? PYTANIE 65: Pkt 108. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyboru momentu wygenerowania zlecenia opisu badania? PYTANIE 66: 16

17 Pkt 113. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości obsługi szablonów opisów, szybkiego wywoływania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w polu opisu? PYTANIE 67: Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany System RIS był zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min. klasy Iia lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie Iia? Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. PYTANIE 68: Dot. Zał. 7a do SIWZ Lekarska Stacja Diagnostyczna RTG 1 szt. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości importowania obrazów do badania w zakresie: kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, JPG, obrazu do nowej serii? PYTANIE 69: Dot. Zał. 7a do SIWZ Inne wymagania. Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości podglądu obrazów PACS w jakości JPG w systemie RIS? W oferowanym rozwiązaniu funkcjonalność realizowana jest za pomocą systemu dystrybucji obrazów. PYTANIE 70: Dot. Zał. 7a do SIWZ Inne wymagania. Pkt 2. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu aktualizacji i instalacji nowych wersji oprogramowania dostosowującego systemy do zmian ustawowych i wymogów w zakresie formatu danych przekazywanych podmiotom NFZ, MZ? Wymagana funkcjonalność realizowana jest przy wykorzystaniu pracującego u Zamawiającego rozwiazania MMEDICA firmy ASSECO. PYTANIE 71: Dot. Zał. 7 do SIWZ Kamera sucha z jednym formatem błon dostępnym on-line. Pkt 5. Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z min. 1 magazynkiem na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie? TAK, zamawiający wyraża zgodę, przy dostarczeniu dwóch magazynków. PYTANIE 72: 17

18 Dot. Zał. 8 do SIWZ Stacja przeglądowa 6 szt. Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści procesor umożliwiający uzyskanie wydajności minimum 7,242 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs na dzień ? Na potwierdzenie spełniania testów Wykonawca dołączyłby wydruk ze strony (http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) na dzień PYTANIE 73: Dot. Zał. 8 do SIWZ Stacja przeglądowa 6 szt. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera wyposażonego w złącza: 1x PCI-Express 3.0 x 16, 1 x PCI-Express 2.0 x 4,2 x PCI-Express x 1? PYTANIE 74: Dot. Zał. 7 do SIWZ Lekarska Stacja Diagnostyczna RTG 1 szt. Pkt 3. (monitor medyczny 2 sztuki). Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o określenie wymogu [...] z palety 16,369 [odcieni szarości] lub o dopuszczenie monitorów wyświetlających 1024 odcienie szarości (10-bit) z palety 12241, 8 bit 256 odcienie z palety 12241? Wartość ta nie odnosi się do właściwości samego monitora diagnostycznego, a jedynie do właściwości pliku DICOM, w którym zapisany jest obraz diagnostyczny. Jeżeli dany monitor wyświetla 1024 odcienie szarości (10 bitów) to wyświetli on zawsze tyle samo odcieni, niezależnie od ilości tonów zapisanych w obrazie DICOM ( bitów, bitów, bitów, itd.). Ilość tonów zapisanych w obrazie DICOM zależy natomiast od skali szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje z systemu radiografii cyfrowej pośredniej. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu przetargowym ystemu radiografii cyfrowej pośredniej wysyłającej do archiwizacji i na stacje robocze obrazy o skali szarości min. 12 bit/piksel (Opis System Radiografii Cyfrowej Pośredniej 1 kpl., pkt 9). Oznacza to, że maksymalna ilość odcieni szarości zapisanych w obrazie DICOM wyniesie zaledwie 4096! PYTANIE 75: Dot. Zał. 7 do SIWZ Automatyczny duplikator do nagrywania płyt z nadrukiem dla pacjenta wraz z komputerem sterującym Pkt 3.Zwracamy uwagę, że Zamawiający wyspecyfikował urządzenie producenta, które pracuje tylko wtedy, kiedy posiada wszystkie wkłady atramentowe (6 szt. ). Wyczerpanie któregokolwiek wkładu atramentowego powoduje zatrzymanie pracy urządzenia i wstrzymuje wydawanie badań. Należy nadmienić, że urządzenie często samoczynnie dokonuje kontroli i czyszczenia stałej głowicy, żużywając przy tym równomiernie wszystkie wkłady atramentowe. Ponadto, biorąc pod uwagę ofertę wiodących producentów urządzeń i bardzo duże doświadczenie w zakresie tego typu wdrożeń informujemy, że nie ma praktycznej i uzasadnionej konieczności stosowania rozwiązania z 6-ścioma wkładami, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków nadruk na nośnikach odbywa się w trybie monochromatycznym stosując wtedy tylko i wyłącznie jeden zasobnik z tuszem czarnym. Dopuszczenie innych modeli i producentów zagwarantuje Zamawiającemu poprawę warunków konkurencyjności. Czy zatem Zamawiający dopuści urządzenie z jednym magazynkiem o łącznej, identycznej pojemnosci płyt (100 szt.) i dwoma oddzielnymi wkładami atramentowymi pracujacymi niezależnie od siebie, mające również możliwość nadruku kolorowego i wykorzystania 6-kolorów w trybie pracy z atramentem CMY i PHOTO? TAK, zamawiający dopuszcza takie urządzenie Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści załącznika Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) w sposób następujący: Przed modyfikacją: 18

19 Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia:... (min. 12 miesięcy) II. Termin wykonania zamówienia do 5 grudnia 2014 roku. Po modyfikacji: Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia: zgodnie z zapisami projektu umowy II. Termin wykonania zamówienia...(max: do 28 dni od daty podpisania umowy; zakończenie : 5 grudnia 2014 roku ) Z poważaniem Dyrektor Andrzej Trzeciak 19

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo