14/ZP/2014 Rzeszów, dn r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r."

Transkrypt

1 14/ZP/2014 Rzeszów, dn r Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i uruchomienie modułu radiologicznego systemu informatycznego (RIS/PACS) wraz z ucyfrowieniem pracowni rtg oraz dostawą niezbędnej infrastruktury i dostawę sprzętu komputerowego wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; Nr postępowania: 3/PN/2014 W związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: PYTANIE 1: Dotyczy: Kamera sucha z jednym formatem błon dostępnym on-line 1 szt. Punkt 5. Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie. Czy Zamawiający dopuści nowoczesną drukarkę Rtg z 1 magazynkiem na dowolne: obsługiwane formaty błon dostepne on-line. Różnica ta nie powinna mieć dla Zamawiającego istotnego znaczenia? TAK, zamawiający wyraża zgodę, przy dostarczeniu dwóch magazynków. PYTANIE 2: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 22. Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie walidujące spójność danych systemów RIS/PACS/ Dystrybucja poprzez weryfikację zgodności unikalnego identyfikatora, jakim jest nadany w sytemie RIS numer badania oraz przypominające o konieczności zmiany danych badania w systemie PACS w sytuacji, gdy w systemie RIS zmieniane są dane pacjenta, do którego są przypisane badania/obrazy w systemie PACS? PYTANIE 3: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 23. Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym z archiwum długoterminowym (off-line) - zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych Czy Zamawiający dopuści system przechowujący wszystkie badania pacjenta w archiwum on-line? Funkcjonalność przenoszenia badań do archiwum off-line ma merytoryczne uzasadnienie w dużych Zakładach j Diagnostyki Obrazowej. Prognozowana liczba badań wykonywanych w pracowni RTG i zakładany rozmiar przestrzeni dyskowych serwera PACS wskazuje na brak konieczności przenoszenia badań do archiwum off-line przez minimum pięć następnych lat. Dodatkowo rozwiązanie polegające na przechowywaniu danych w archiwum on-line znacznie skraca czas dostępu przez lekarza do poprzednich badań pacjenta w celach porównawczych. PYTANIE 4: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1

2 Punkt 31. Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. Aplikacja do zarządzania drzewami LDAP dostępna przez www i jest w stanie dopasować się do dowolnego formatu drzewa LDAP. Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 5: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 32. Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z ActiveDirectory. Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 6: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 33.Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania RTG, tylko badania USG. ).Ograniczenia dostępu współpracują ze stacjami diagnostycznymi. Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania/nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający nadawanie uprawnień PACS w zakresie: dostępu / A i do określonej modalności badań/archiwum PACS, ustawień autoroutingu, dodawania dodatkowych źródeł DICOM? PYTANIE 7: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 46. Możliwość połączenia serii badań w jedną całość np. przez lokalnego administratora Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym połączenie serii w jedną całość i wysłanie na PACS będzie możliwe z poziomu oprogramowania skanera CR? Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, zabezpieczające przed przypadkowymi pomyłkami użytkowników nie będących technikami RTG? 2

3 PYTANIE 8: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 54. Dystrybucja obrazów posiada funkcję obsługi MPR (w tym również skośne MPR'y) Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego wymagania biorąc pod uwagę fakt, że opisana funkcjonalność nie jest dedykowana dla diagnostyki badań RTG, która jest przedmiotem obecnego postępowania? Jest to funkcjonalność oprogramowania przeznaczonego do diagnostyki badań TK, MR, a nie dla systemów dystrybucji obrazów RTG dedykowanych dla poradni z dostępem do badań w trybie referencyjnym? W przypadku ewentualnego, przyszłego zakupu przez Zamawiającego aparatu TK lub MR funkcjonalność ta zostanie zagwarantowana przez specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne, które jest dostarczane z aparatem. PYTANIE 9: dot. Parametrów technicznych - Załącznik Nr 7 do SIWZ: System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) Punkt 60. Program posiada obsług linii referencyjnych dla badań TK / MR Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego wymagania biorąc pod uwagę fakt, że opisana funkcjonalność nie jest dedykowana dla diagnostyki badań RTG, która jest przedmiotem obecnego postępowania? Jest to funkcjonalność oprogramowania przeznaczonego do diagnostyki badań TK, MR, a nie dla systemów dystrybucji obrazów RTG dedykowanych dla poradni z dostępem do badań w trybie referencyjnym? W przypadku ewentualnego, przyszłego zakupu przez Zamawiającego aparatu TK lub MR funkcjonalność ta zostanie zagwarantowana przez specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne, które jest dostarczane z aparatem. TAK, zamawiający wykreśla wymóg. PYTANIE 10: Punkt 10. Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 11: Punkt 12. Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory Wymaganie stoi w sprzeczności z punktem 11 opisu funkcjonalności systemu RIS. W związku z tym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Rozwiązanie polegające na zarządzaniu Active Directory z poziomu dedykowanego oprogramowania i integracji Active Directory z systemem RIS/PACS w trybie read only jest rozwiązaniem zapewniający odpowiednią kontrolę dostępu do danych. Punkt 11 dotyczy komunikacji z urządzeniami medycznymi w standardzie DICOM, nie ma tu żadnej sprzeczności, a rozwiązanie pytającego nie koliduje w punktem 11 więc wg Zamawiającego rozwiązanie pytającego spełnia ten wymóg. PYTANIE 12: 3

4 Punkt 15.Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające przeszukiwanie zdalnych serwerów PACS z poziomu panelu systemu PACS? Pragniemy dodać, że to system PACS, a nie RIS jest narzędziem dedykowanym do zarządzania danymi obrazowym? PYTANIE 13: Punkt 26. System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów (np ukrycie Wieku, Kodu pocztowego, Adresu, Miasta, Telefonu, Uwag, Pola VIP) Czy Zamawiający dopuści system udostępniający ujednolicone pola dla wszystkich gabinetów? Udostępniony zestaw pól jest niezbędny do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz aktów prawnych dotyczących sprawozdawczości do NFZ i pozwala na zachowanie spójności gromadzonych danych. PYTANIE 14: Punkt 45. Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające wybór w/w elementów z poziomu interfejsów słownikowych zapewniających możliwość wyszukiwania danych wg wielu kryteriów? Takie rozwiązanie zapewnia większą ergonomiczność i niweluje prawdopodobieństwo pomyłki. " PYTANIE 15: Punkt 46. Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i umożliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające wyszukiwanie przyszłych badań pacjenta oraz ich grupowanie w zestaw świadczeń z poziomu głównego okna systemu RIS? Dodatkowo pragniemy dodać, że badania RTG są wykonywane na bieżąco, stąd funkcjonalność ta ma zastosowanie dla pracowni TK, MR, PET, itp. gdzie badania są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem." PYTANIE 16: Punkt 47. Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. 4

5 Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające wybieranie najczęściej wprowadzanych danych typu: oddział kierujący, lekarz kierujący, typ badania za pomocą przyjaznych dla użytkownika słowników lub szybkich skrótów wyboru? Rozwiązanie takie jest ergonomiczne, skraca proces rejestracji badania, a zarazem eliminuje prawdopodobieństwo pomyłki. PYTANIE 17: Punkt 56. System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie blokujące możliwość edycji opisu badania po zatwierdzeniu go przez lekarza opisującego i umożliwiające dopuszczenie do ponownej edycji jedynie przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia? TAK, Zamawiający nie widzi sprzeczności w tych rozwiązaniach. PYTANIE 18: Punkt 58. System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie przypominające o konieczności zmiany danych badania w systemie PACS w sytuacji, gdy w systemie RIS zmieniane są dane pacjenta, do którego są przypisane badania/obrazy w systemie PACS? NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 19: Punkt 76.Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla wybranych pacjentów) Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie polegające na zaawansowanym systemie wzorców opisów umożliwiającym m.in. tworzenie gotowych wzorców opisu, tworzenie grup wzorców, tworzenie wzorców własnych i ogólnodostępnych wraz z możliwością szybkiego wstawienia gotowego wzorca opisu. System taki jest bardzo pomocny w pracy lekarza i umożliwia ustandaryzowanie przygotowywania opisów badań w ramach pracowni diagnostycznej. PYTANIE 20: Punkt 85. System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kv, mas, DLP, Dane dotyczące kv, mas, DLP jest widoczne w przeglądarce DICOM na nagranych płytach CD/DVD tak by lekarz otrzymujący badanie widział przy jakich parametrach wykonano badanie Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie polegające na automatycznym dodawaniu do opisu badania informacji o dawce promieniowania pod warunkiem wprowadzenia jej do systemu RIS oraz prezentację danych o dawce promieniowania w przeglądarce DICOM, jeżeli zostały one przesłane przez aparat do systemu PACS? NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 5

6 PYTANIE 21: Punkt 93.System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na: - wyświetlenie nierozliczonych badań - edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów - zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji) - zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania) - zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji, celem ponownej weryfikacji) - możliwość masowego zatwierdzenia kosztów - możliwość wyświetlenia historii kosztów, w tym historii kosztów zatwierdzonych - możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na możliwości kontrolowania kosztów poprzez system raportów, dedykowanych cenników, raportów załączników do faktur oraz raportów dotyczących zużytych materiałów." PYTANIE 22: Punkt 94.System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający: - zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe) - wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy nie wygenerowanie komunikatów fazy I i II - wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego -wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących - wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ) - generowanie korekt - generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ - możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia - możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia Opisany przez Zamawiającego sposób rozliczeń z NFZ jest nieaktualny. W związku z tym prosimy o zmianę opisu funkcjonalności na zgodną z obowiązującymi zasadami rozliczeń z NFZ lub rezygnację z wymogu biorąc pod uwagę fakt, że badania RTG nie są badania rozliczanymi bezpośrednio z NFZ. Zamawiający uaktualnia zapisy SIWZ: System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający rozliczania Świadczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami PYTANIE 23: Punkt 96. Raporty wykorzystują kostki OLAP i umożliwiają tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie szeregu zestawień Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania oferującego: - system typowych, predefiniowanych raportów, które pokryją wymagania Zamawiającego w zakresie raportowania działalności pracowni RTG / innych dołączanych do systemu w przyszłości, - widok w bazie danych, który umożliwi administratorowi systemu tworzenie dowolnych przekrojowych raportów, tworzenie raportów przez dostawcę systemu w ramach umowy serwisowej. PYTANIE 24: Punkt 99. Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia), albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie 6

7 Sposób opisania funkcjonalności wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania oferującego: - system typowych, predefiniowanych raportów, które pokryją wymagania Zamawiającego w zakresie raportowania działalności pracowni RTG i innych dołączanych do systemu w przyszłości, - widok w bazie danych, który umożliwi administratorowi systemu tworzenie dowolnych przekrojowych raportów, - tworzenie raportów przez dostawcę systemu w ramach umowy serwisowej. PYTANIE 25: Punkt 108. System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj ręcznie zlecenie opisu Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixe Technology. Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania, w którym proces obsługi badania automatycznie skieruje badanie do opisu po wykonaniu badania i przesłania badania do PACS. PYTANIE 26: Punkt 119. System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji Opisana funkcjonalność wskazuje jednoznacznie na jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixe Technology. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie umożliwiające skalowanie aplikacji dostępne dla każdegc użytkownika? PYTANIE 27: Punkt 120. System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) przez administratora Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) na etapie wdrożenia systemu i ewentualną jego zmianą w ramach serwisu dostawcy systemu? Pragniemy dodać, że funkcjonalność ta w przypadku małych zakładów diagnostyki obrazowej ma marginalne znaczenie dla administratora systemu, gdyż szablony wydruku opisu są definiowane na etapie wdrożenia, a następnie rzadko ulegają częstym zmianom. PYTANIE 28: dot. Wykonanie instalacji sieci strukturalne LAN Punkt 6.Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (klimatyzator naścienny do pracy całorocznej o mocy o 40% wyższej niż niezbędna do odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez dostarczany sprzęt tj. serwer, ups, przełącznik LAN, NAS) W celu oszacowania dokładnych kosztów instalacji klimatyzacji prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 1). Czy Zamawiający dopuszcza instalację skraplacza klimatyzatora na zewnątrz na elewacji budynku. 2). Prosimy 7

8 podać miejsce, do którego można wpiąć odprowadzenie skropl in z klimatyzatora wraz z odległością w metrach od miejsca instalacji klimatyzatora." Zamawiający dopuszcza instalację skraplacz na zewnątrz na elewacji budynku, Zamawiający wyraża zgodę na odprowadzenie skroplin w rurce PCV po elewacji długość ok 7m. PYTANIE 29: dot. Inne wymagania Punkt 1.Wymagane licencje: - System RIS (licencja pozwala na użytkowanie systemu przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; liczba możliwych kont użytkowników nieograniczona; maksymalna jednoczesna liczba użytkowników korzystających z systemu: 20; w systemie RIS nie ma limitów ilości utworzonych gabinetów radiologicznych, wykonywanych procedur, zarejestrowanych pacjentów, wprowadzonych danych słownikowych) - System PACS (licencja pozwala na przyłączenie min. 2 modalności DICOM wraz z obsługą Worklisty i MPPS; licencja na obsługę przestrzeni dyskowej min 5TB; licencja nie ogranicza ilości i wielkości zapisanych badań w ramach obsługiwanej przestrzeni dyskowej)- System dystrybucji obrazów na oddziały (licencja minimum 6 użytkowników -licencja pływająca + 1 licencja sztywna" dla stacji diagnostycznej) - System RIS umożliwia podgląd obrazów z PACS w jakości JPG Opisany sposób licencjonowania jednoznacznie wskazuje jednego dostawcę systemu RIS/PACS, tj. firmę Pixel Technology oraz wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu licencji przez Zamawiającego w przypadku rozszerzenia przestrzeni dyskowych PACS lub podłączania kolejnych stacji diagnostycznych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści następujący system równoważny sposób licencjonowania spełniający potrzeby Zamawiającego: - licencja pozwala na użytkowanie systemu RIS/PACS przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; -liczba możliwych kont użytkowników RIS/PACS nieograniczona, bez ograniczeń w maksymalnej jednoczesnej liczbie użytkowników korzystających z systemu - licencja systemu RIS dla pracowni RTG - licencja system PACS pozwalająca na przyłączenie 2 urządzeń generujących obrazy DICOM wraz z obsługą Worklisty i MPPS; - licencja PACS pozwalająca na obsługę nieograniczonej przestrzeni dyskowej, bez ograniczeń ilości i wielkości zapisanych badań -system dystrybucji obrazów na oddziały - licencja minimum 6 użytkowników -licencja PACS pozwalająca na podłączenie dowolnej ilości stacji diagnostycznych -system RIS umożliwia podgląd obrazów z PACS w jakości JPG oraz referencyjnej z poziomu wbudowanej przeglądarki DICOM PYTANIE 30: dot. Lekarska stacja diagnostyczna RTG-1 szt.: Monitor medyczny 2 sztuki sparowany w procesie produkcyjnym, Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego monitorów diagnostycznych kolorowych (z certyfikatem fabrycznego parowania wydanym przez producenta i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U nr 51 poz. 265) mogących pracować w pełnym trybie monochromatycznym 10-bit zgodnym z DICOM. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U nr 51 poz. 265) oraz interpretacją Pana Ryszarda Kowskiego (w zał.), Przewodniczącego Komisji ds. Inżynierii Klinicznej PLTR, członka Zespołu Konsultanta Krajowego, dopuszcza się w radiologii ogólnej, w zakresie stanowisk opisowych monitory kolorowe - multimodalne pracujące w trybie monochromatycznym, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań określonych w rozporządzeniu. Tym samym, zgodnie z zapisem ww. rozporządzenia, monitory z polami obrazowania dostosowanymi do prezentacji monochromatycznej, a takie funkcjonalności posiadają m.in. 8

9 kolorowe monitory diagnostyczne firmy NEC czy Totoku, mogą być stosowane w zakresie stanowisk opisowych radiologii ogólnej w równym stopniu co monitory monochromatyczne. Zapisy, które dopuszczają takie zastosowanie: pkt. I ppkt. 3. w/w rozporządzenia - Jeżeli w załączniku jest mowa o monitorze, należy przez to rozumieć również czynny obszar obrazowania medycznego definiowany na panelu większym niż wymagany rozmiar monitora" ppkt. 4. Fabryczne świadectwo parowania nie jest wymagane, jeżeli dwa czynne obszary obrazowania definiowane są na tym samym panelu", ppkt. 5. Monitory stosowane na stacjach opisowych radiologii klasycznej muszą mieć pola obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej i zapewniać, że uzyskiwana na nich krzywa kalibracji nie może odbiegać o więcej niż 10% od krzywej DICOM." Diagnostyczne monitory kolorowe mogące pracować w trybie monochromatycznym, mają pole obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej, zapewniają tym samym możliwość przekazania w stanowisku opisowym 1024 poziomów szarości (10 bit), zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Niniejszym informujemy, że przywołane w pytaniach z dn r. (pismo nr ll/zp/2014) argumenty, które mogły wpłynąć na decyzję Zamawiającego o zmianie SIWZ, nie mają uzasadnienia merytorycznego, ani potwierdzenia w postaci niezależnych badań. Kolorowe profesjonalne monitory medyczne z pełnym trybem monochromatycznym wyświetlają obraz zgodnie z krzywą DICOM, w pełnej 10-bitowej skali szarości, w niczy tym samym nie ustępując w jakości prezentowanego obrazu monitorom monochromatycznym. Uprzejmie prosimy o przedstawienie argumentów potwierdzających tezę, że obraz jest lepszy pod względem gradacji odcieni szarości oraz neutralności barwy szarej." Według naszej wiedzy takie argumenty nie istnieją, nie istnieją również potwierdzające je prace naukowe. Nieprawdą jest, że w monitorach kolorowych występuje dominanta jednej z trzech podstawowych kolorów RGB. Co więcej, technologia ta umożliwia kalibrację temperatury barwowej, co jest nieosiągalne dla monitorów monochromatycznych - w konsekwencji monitory te mogą starzeć się przybierając różne odcienie, co wpływa negatywnie na jakość wyświetlanego obrazu. Zamawiający decydując się na monitory monochromatyczne skazuje się na przestarzałą technologię, która w krajach europejskich (poza Polską) i Ameryce Północnej jest wypierana przez kolor - znacznie bardziej uniwersalny. Jesteśmy świadkami ograniczenia w produkcji matryc monochromatycznych, przez co wkrótce serwis i gwarancja 60-mc wkrótce stanowić będzie fikcję. Jasność maksymalna jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na poziom skalibrowanej luminacji. Technologie zastosowane w monitorach kolorowych, jak np. czujnik obecności człowieka, korekcja podświetlenia, lepsze odwzorowanie czerni, czy podświetlenie LED wydłużają zdolności monitorów kolorowych do luminacji, przez co nawet przy niższych wartościach są w stanie dłużej utrzymywać odpowiednie, wymagane przez prawo wartości. Czy Zamawiający ma świadomość, że zapisy SIWZ faworyzują konkretnego producenta (firmę Eizo), co w znaczący sposób wpływa na ograniczenie konkurencji? Wnioskujemy o zmianę zapisów w celu dopuszczenia do postępowania rozwiązań więcej niż jednego producenta, na następujące: Rodzaj wyświetlacza - LCD z panelem IPS TFT przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM Jasność - 900cd/m2 Kontrast-900:1. PYTANIE 31: dot. Projektu Umowy - Załącznika Nr 5 do SIWZ: 4 ust. 1. Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy tormin wykonany będzie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy i zaakceptowania projektów przez Zamawiającego 5 grudnia 2014 roku." Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w następujący sposób: Przed modyfikacją: Strony ustalają, że przedmiot umowy termin wykonany będzie do 5 grudnia 2014 roku. 9

10 Po modyfikacji: Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany będzie w terminie:... (zgodnie z ofertą; max. do 28 dni od daty podpisania umowy, zakończenie: 5 grudnia 2014 roku). PYTANIE 32: dot. Projektu Umowy - Załącznika Nr 5 do SIWZ: 6 - Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w 4 ust. 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,02% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia ponad każdy z tych terminów. 2. Nie tracąc praw do kary umownej o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie zwłoki trwającej opóźnienia trwającego powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, a gdy opóźnienie zwłoka przekroczy 14 dni od daty dostawy wyznaczonej w 4 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w ust W przypadku opóźnienia zwłoki w usunięciu wad (usterek) w stosunku do terminu ustalonego w 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia. 4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego wystawi dokument korygujący do faktury VAT, o której mowa w 3 ust. 1, z terminem płatności kary umownej w ciągu 7 dni od daty wystawienia. Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu. 5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodów wymienionych wyżej u Zamawiającego powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody. 6. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania Zmawiającego. 8. W przypadku nieusunięcia usterek w terminie, o którym mowa 4 ust.10 pkt.l Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0.1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia. 9. W przypadku braku dokumentu korygującego oraz płatności, o której mowa w ust.4 ze strony Wykonawcy, Zamawiający naliczy odsetki umowne wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia. oraz o dodanie ustępów o następującej treści: 10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego, 12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia ponad termin płatności określony w umowie w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy Zamawiający spóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia o min. 30 dni ponad ustalony termin płatności, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie usług objętych umową do momentu uregulowania zaległości. 13. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy." Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. PYTANIE 33: 10

11 Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, by system PACS instalowany był na systemie operacyjnym min.windows? PYTANIE 34: Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zarządzania systemu PACS przy pomocy przeglądarki internetowej? PYTANIE 35: Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by system PACS i Dystrybucji Obrazów działał na systemach 32 i 64 bitowych oraz pod systemami min. Windows? PYTANIE 36: Pkt 23. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli: Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym z archiwum długoterminowym (offline) zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych? Zamawiający wyjaśnia iż jest to sposób obsługi starzenia się badań z automatycznym ich kopiowaniem/przenoszeniem na inne bezpieczne nośniki. PYTANIE 37: Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z możliwością ustawienia procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki w zakresie min. po określonej godzinie,w określone dni? PYTANIE 38: Pkt 31. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez aplikacji do zarządzania drzewami LDAP dostepnej przez www, która jest w stanie dopasować się do dwolnego formatu dzrewa LDAP? 11

12 PYTANIE 39: Pkt 43. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez obsługi stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów? PYTANIE 40: Pkt 45. Prosimy o wyjaśnienie w jakim systemie ma być realizowana w/w funkcjonalność? Zamawiający wyjaśnia iż ten punkt tyczy się systemu dystrybucji obrazów. PYTANIE 41: Pkt 47. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości określenia priorytetu a jakim ma być wykonywane zadanie? PYTANIE 42: Pkt 48. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji autoroutingu badań, pozwalających na określenie priorytetów przesyłania badań bazujac na tagach zawartych w DICOM? PYTANIE 43: Pkt 51. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości przepisywania poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszy? PYTANIE 44: Pkt 54. Czy Zamawiający dopuści by system dystrybucji obrazów nie posiadał funkcji obsługi MPR (w tym również skośne MPR-y)? Funkcjonalność będzie dostępna na stacji lekarskiej-opisowej w ramach oprogramowania diagnostycznego. 12

13 PYTANIE 45: Pkt 55. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy w/w punkt. Niczego, zamawiający omyłkowo pozostawił pusty wiersz. PYTANIE 46: Pkt 57. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości łączenia filtrów dla obrazu: rozmycie, wyostrzenie, wykrywanie krawędzi? PYTANIE 47: Pkt 59. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji ręcznego kalibrowania obrazu DICOM? PYTANIE 48: Pkt 60. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez obsługi linii referencyjnych dla badań TK/MR+? TAK, zamawiający wykreśla wymóg. PYTANIE 49: Pkt 61. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji synchronizacji serii (np. przed i po kontraście)? PYTANIE 50: Pkt 66. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w zakresie terminu JPG? 13

14 Zamawiający wyjaśnia iż to określenie plik graficzny w formacie JPG, JPEG. PYTANIE 51: Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by program RIS był instalowany pod systemem operacyjnym min. Windows, oraz nie wykorzystywał szyfrowania SSL? PYTANIE 52: Pkt Czy Zamawiający dopuści by wymagane funkcjonalności były realizowane przez system PACS? PYTANIE 53: Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości rejestracji pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania? Tak, zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 54: Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji, tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów? Tak, zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 55: Pkt 62. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości rejestracji pacjenta na komputerze poza ZDO? PYTANIE 56: Pkt 80. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wydania KP, KW, Faktury podczas rejestracji oraz w dowolnym momencie? 14

15 PYTANIE 57: Pkt 84. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości uzupełniania badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania? PYTANIE 58: Pkt 92. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości operacji związanych z cennikami w zakresie: - nadanie nazwy cennikowi - możliwe jest definiowanie typów cenników (np. szpitalny, obcy, płatny, vip) - możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu - określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty) - kopiowanie cenników z już istniejących - możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika, oraz określenia cen danej procedury w ramach cennika - możliwość importu w/w procedur z XLS (na podstawie pliku szablonu o ustalonych polach zawierajacego te dane) - możliwość przypisanie cennika do jednostki kierującej/oddziału - system informuje użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności cennika? PYTANIE 59: Pkt 94. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez modułu rozliczeń NFZ? Aktualnie wymagana funkcjonalność będzie realizowana przy wykorzystaniu systemu rozliczeń, działającego u Zamawiającego, systemu MMEDICA firmy ASSECO. Zamawiający uaktualnia zapisy SIWZ: System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający rozliczania Świadczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. PYTANIE 60: Pkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wykorzystania kostki OLAP w systemie raportowym oraz możliwości tworzenia dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją? 15

16 Zamawiający w zapisie wymagania używa słowa albo a nie jak cytuje pytający oraz, Zamawiający odpowiedzią na inne zadane pytanie wcześniejsze dopuszcza rozwiązanie równoważne bez kostki OLAP. PYTANIE 61: Pkt 98. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie generowania raportów w oparciu o format wyjściowy min. CSV? PYTANIE 62: Pkt 101. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania testów kontroli jakości? PYTANIE 63: Pkt 103. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości powiadamiania o zdarzeniach systemowych przez lub wbudowany komunikator? W ramach systemu realizowana funkcjonalność umożliwia otrzymywanie statystyk/zestawień przy użyciu odrębnego modułu wykorzystującego platformę www. PYTANIE 64: Pkt 105. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania grup, ról opraz uprawnień dla danego gabinetu oraz lekarzy? PYTANIE 65: Pkt 108. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyboru momentu wygenerowania zlecenia opisu badania? PYTANIE 66: 16

17 Pkt 113. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości obsługi szablonów opisów, szybkiego wywoływania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w polu opisu? PYTANIE 67: Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany System RIS był zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min. klasy Iia lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie Iia? Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. PYTANIE 68: Dot. Zał. 7a do SIWZ Lekarska Stacja Diagnostyczna RTG 1 szt. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości importowania obrazów do badania w zakresie: kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, JPG, obrazu do nowej serii? PYTANIE 69: Dot. Zał. 7a do SIWZ Inne wymagania. Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości podglądu obrazów PACS w jakości JPG w systemie RIS? W oferowanym rozwiązaniu funkcjonalność realizowana jest za pomocą systemu dystrybucji obrazów. PYTANIE 70: Dot. Zał. 7a do SIWZ Inne wymagania. Pkt 2. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu aktualizacji i instalacji nowych wersji oprogramowania dostosowującego systemy do zmian ustawowych i wymogów w zakresie formatu danych przekazywanych podmiotom NFZ, MZ? Wymagana funkcjonalność realizowana jest przy wykorzystaniu pracującego u Zamawiającego rozwiazania MMEDICA firmy ASSECO. PYTANIE 71: Dot. Zał. 7 do SIWZ Kamera sucha z jednym formatem błon dostępnym on-line. Pkt 5. Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z min. 1 magazynkiem na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie? TAK, zamawiający wyraża zgodę, przy dostarczeniu dwóch magazynków. PYTANIE 72: 17

18 Dot. Zał. 8 do SIWZ Stacja przeglądowa 6 szt. Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści procesor umożliwiający uzyskanie wydajności minimum 7,242 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs na dzień ? Na potwierdzenie spełniania testów Wykonawca dołączyłby wydruk ze strony (http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) na dzień PYTANIE 73: Dot. Zał. 8 do SIWZ Stacja przeglądowa 6 szt. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera wyposażonego w złącza: 1x PCI-Express 3.0 x 16, 1 x PCI-Express 2.0 x 4,2 x PCI-Express x 1? PYTANIE 74: Dot. Zał. 7 do SIWZ Lekarska Stacja Diagnostyczna RTG 1 szt. Pkt 3. (monitor medyczny 2 sztuki). Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o określenie wymogu [...] z palety 16,369 [odcieni szarości] lub o dopuszczenie monitorów wyświetlających 1024 odcienie szarości (10-bit) z palety 12241, 8 bit 256 odcienie z palety 12241? Wartość ta nie odnosi się do właściwości samego monitora diagnostycznego, a jedynie do właściwości pliku DICOM, w którym zapisany jest obraz diagnostyczny. Jeżeli dany monitor wyświetla 1024 odcienie szarości (10 bitów) to wyświetli on zawsze tyle samo odcieni, niezależnie od ilości tonów zapisanych w obrazie DICOM ( bitów, bitów, bitów, itd.). Ilość tonów zapisanych w obrazie DICOM zależy natomiast od skali szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje z systemu radiografii cyfrowej pośredniej. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu przetargowym ystemu radiografii cyfrowej pośredniej wysyłającej do archiwizacji i na stacje robocze obrazy o skali szarości min. 12 bit/piksel (Opis System Radiografii Cyfrowej Pośredniej 1 kpl., pkt 9). Oznacza to, że maksymalna ilość odcieni szarości zapisanych w obrazie DICOM wyniesie zaledwie 4096! PYTANIE 75: Dot. Zał. 7 do SIWZ Automatyczny duplikator do nagrywania płyt z nadrukiem dla pacjenta wraz z komputerem sterującym Pkt 3.Zwracamy uwagę, że Zamawiający wyspecyfikował urządzenie producenta, które pracuje tylko wtedy, kiedy posiada wszystkie wkłady atramentowe (6 szt. ). Wyczerpanie któregokolwiek wkładu atramentowego powoduje zatrzymanie pracy urządzenia i wstrzymuje wydawanie badań. Należy nadmienić, że urządzenie często samoczynnie dokonuje kontroli i czyszczenia stałej głowicy, żużywając przy tym równomiernie wszystkie wkłady atramentowe. Ponadto, biorąc pod uwagę ofertę wiodących producentów urządzeń i bardzo duże doświadczenie w zakresie tego typu wdrożeń informujemy, że nie ma praktycznej i uzasadnionej konieczności stosowania rozwiązania z 6-ścioma wkładami, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków nadruk na nośnikach odbywa się w trybie monochromatycznym stosując wtedy tylko i wyłącznie jeden zasobnik z tuszem czarnym. Dopuszczenie innych modeli i producentów zagwarantuje Zamawiającemu poprawę warunków konkurencyjności. Czy zatem Zamawiający dopuści urządzenie z jednym magazynkiem o łącznej, identycznej pojemnosci płyt (100 szt.) i dwoma oddzielnymi wkładami atramentowymi pracujacymi niezależnie od siebie, mające również możliwość nadruku kolorowego i wykorzystania 6-kolorów w trybie pracy z atramentem CMY i PHOTO? TAK, zamawiający dopuszcza takie urządzenie Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści załącznika Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) w sposób następujący: Przed modyfikacją: 18

19 Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia:... (min. 12 miesięcy) II. Termin wykonania zamówienia do 5 grudnia 2014 roku. Po modyfikacji: Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia: zgodnie z zapisami projektu umowy II. Termin wykonania zamówienia...(max: do 28 dni od daty podpisania umowy; zakończenie : 5 grudnia 2014 roku ) Z poważaniem Dyrektor Andrzej Trzeciak 19

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT Sekcja Zamówień Publicznych faks: 18 3372 710 e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl Pismo: NZ/43/D/N/P/2013/244/2013 Limanowa dnia: 2013-09-10 Wszyscy zainteresowani O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

I. dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ Parametry techniczne :

I. dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ Parametry techniczne : KCZ/ORG/ZM/145/10/2014 Krapkowice, dnia 24.10.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ucyfrowienie aparatu RTG, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 2. zwaną dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. 2. zwaną dalej Wykonawcą. UMOWA NR zawarta w dniu w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Zespołem Szkół Technicznych w Rzeszowie, 35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7, reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO. MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość dnia 06 lutego 2013r. AZP3320/78/ /12 Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Umowa najmu i dzierżawy

1. Umowa najmu i dzierżawy Częstochowa, dnia 22 września 2014r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie udziela odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Udzielającego

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: r. DZ-271/137/ 2014

DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: r. DZ-271/137/ 2014 DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: 24.10.2014 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ-271/137/ 2014 Dotyczy: Postępowania nr DZ-271/137/2014 Modernizacja przyściennych rozprężalni tlenu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Dostawa i instalacja kompletna stacja medyczna z monitorem kolorowym 2MP 21" 11 szt. oraz dostawa światłomierza z detektorem do pomiarów

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą Wzór umowy Umowa nr FZP.262.1..2016 Zawarta w dniu... roku w Płońsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą w Płońsku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim ul. Bracka 13 44-300 Wodzisław Śląski Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na ucyfrowienie aparatu RTG nr sprawy 13/2015/DZP/PN

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo