Patroni. Średniowieczni święci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patroni. Średniowieczni święci"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Zp03/2012 Monika Czapska Muzeum Zamkowe w Malborku Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Kolekcja Rzeźby Patroni. Średniowieczni święci Scenariusz wystawy na rok 2012 Zamek Wysoki Dormitorium I III Malbork 2011 r. 1

2 1. Cel wystawy: Planowana wystawa ma być, w swej zasadniczej części, ekspozycją stałą, skomponowaną z obiektów wchodzących w skład Kolekcji Rzeźby Muzeum Zamkowego w Malborku. Dodatkowo wzbogacać ją mają obiekty z Kolekcji Detalu Architektonicznego oraz dzieła wypożyczone czasowo, a także depozyty takich instytucji jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wystawa ma na celu zaprezentowanie pobożności społeczeństwa Państwa Krzyżackiego, kult patronów Zakonu i zaakcentowanie kultów lokalnych, charakterystycznych dla terenu Prus Krzyżackich. Dodatkowo podjęty zostanie wątek propagandy politycznej uprawianej przez Zakon i wykorzystywanej do tego celu ikonografii religijnej. 2. Zakres czasowy: Koniec XIII wieku 1 ćwierć XVI wieku 3. Czas trwania wystawy: Otwarcie przewidywane jest na listopad 2012 roku. Wystawa pomyślana jest jako stała, ale z towarzyszącymi wypożyczeniami czasowymi, które wzbogacą ją w początkowym okresie trwania. 4. Ogólna koncepcja wystawy: W oparciu o zbiory MZM, a także depozyty i użyczenia, zbudowana zostanie opowieść o pobożności ludzi średniowiecza, zwłaszcza na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Celem nadrzędnym jest zaprezentowanie kultu lokalnych świętych, szczególnie tych, którzy cieszyli się czcią wśród członków Zakonu Krzyżackiego jako jego patroni. Wśród przedstawień wyjątkowe miejsce zajmą wizerunki Marii patronki Zakonu oraz pośredniczki w Dziele Zbawienia i Orędowniczki wszystkich chrześcijan. Praktykowana przez Zakon mariolatria, a więc kult Najświętszej Marii Panny, była częścią strategii propagandowej mającej legitymizować militarną i misyjną działalność Krzyżaków, a tym samym usprawiedliwiać ich obecność w Prusach. Przedstawiający siebie jako lenników Marii, rycerze Zakonu mieli za zadanie sławić cześć swojej Pani, bronić Jej królestwa przed poganami 2

3 oraz nawracać niewiernych. Te ideologiczne przesłanki znalazły odzwierciedlenie w sztuce popieranej przez Zakon. Poza tym na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła ukazujące św. Elżbietę z Turyngii i św. Jerzego, Cztery Święte Dziewice (Virgines Capitales), świętych pielgrzymów i męczenników oraz apostołów. Istotnym elementem wystawy będzie, wynikający niejako z kultu świętych, wątek kultu relikwii. Zakon Krzyżacki, jak każdy władca terytorialny zabiegał o posiadanie cennych szczątków, które nie tylko legitymizowały władztwo i podnosiły prestiż ośrodka przechowującego partykuły, ale także zapewniały dopływ środków finansowych, wynikający z ruchu pielgrzymkowego i datków składanych przez wiernych w świątyniach. Zachowane inwentarze dostarczają informacji o relikwiach przechowywanych w kościele zamkowym, kaplicy św. Anny oraz kaplicy św. Wawrzyńca. Wiadomo, że Zakon otrzymał w darze od Fryderyka II (1374 r.) bardzo cenne relikwie Drzewa Krzyża Świętego, a także posiadał głowę św. Agaty, część ramienia św. Elżbiety, szczątki św. Katarzyny (podarowane w 1397 roku przez króla czeskiego Karola IV), św. Weroniki, św. Antoniego oraz liczne partykuły nieznanych świętych umieszczone w wielkiej srebrnej tablicy, którą obnoszono podczas procesji. Ogromne znaczenie dla Zakonu (polityczne i prestiżowe) miały szczątki św. Barbary (tzw. herma czerwińska), zdobyte na księciu pomorskim Świętopełku w Startowicach i przechowywane w Starogrodzie, a przez jakiś czas także w Malborku. Jako materiał porównawczy, aby wystawa posiadała także wymiar artystyczny, poza edukacyjnym (historycznym), zgromadzone zostaną przykłady sztuki nie tylko z terenu Prus, ale także Wielkopolski i Śląska. Takie zestawienie obiektów umożliwi skontrastowanie wytwórczości różnych ośrodków i jeszcze bardziej uwypukli odrębność Prus w tym względzie. Na wystawie zgromadzone zostaną rzeźby drewniane, kamienne (w tym rzeźba architektoniczna), przykłady malarstwa, a także złotnictwa (relikwiarze). Dodatkowo aranżację wzbogacą plansze i zdjęcia z reprodukcjami (malarstwo ścienne, powiększenia pieczęci zakonnych, szafa relikwiarzowa z Kwidzyna). Wyjątkowym elementem wystawy będzie kopia rzeźby średniowiecznej z przekrojem warstw malarskich. Będzie ona pomocą naukową, unaoczniającą proces powstawania rzeźb w średniowieczu. Przewidziane dla niej będzie miejsce w tzw. strefie edukacyjnej. 3

4 Wystawie towarzyszyć ma przewodnik oraz folder, a w oparciu o scenariusz opracowany zostanie program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 4

5 Użyczenia eksponatów: L.p. Nazwa instytucji skrót ilość 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku MNG Muzeum Zamkowe w Malborku MZM Muzeum Diecezjalne w Pelplinie MDP 3 4. Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu MAdP 8 5. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie MWiM 1 6. Muzeum Narodowe w Warszawie MNW Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ME 1 8. Katedra Poznańska 1 9. Kościół MBNP w Malborku 1 5. Układ: Wystawa składa się z trzech zasadniczych części, które należy wyszczególnić w aranżacji plastycznej: 1. Kult świętych w średniowieczu A. Święci średniowieczni Cztery Święte Dziewice (Małgorzata, Dorota, Barbara, Katarzyna), św. Sebastian, św. Walenty B. Święci z Ewangelii Maria, Apostołowie, św. Jan Chrzciciel, Chrystus (wątek pasyjny) 2. Patroni Zakonu Krzyżackiego A. Kolegium Apostolskie B. Ikonografia Maryjna C. Patroni Zakonu 3. Kult relikwii Ogólny podział tych części dostosowany będzie do układu pomieszczeń ekspozycyjnych, z tym że trzeci sektor, poświęcony tematowi relikwii i relikwiarzy z racji niewielkiej ilości eksponatów, będzie najmniejszą częścią wystawy i może zarówno stanowić łącznik pomiędzy dwiema większymi częściami, jak i epilog całej ekspozycji. Można go zatem zaaranżować i sztucznie utworzyć (przez przepierzenia, ścianki, układ podestów i gablot, bądź jedynie poprzez kolorystykę). 5

6 Należy zwrócić szczególną uwagę na zabytki najwyższej klasy, które wymagają wyjątkowo starannej i przemyślanej oprawy plastycznej. Należą do nich Ukrzyżowany MZM/Rz/25, Chrystus w Ogrójcu MZM/Rz/19, św. Jerzy MZM/Rz/81, zwornik główny z kościoła zamkowego MZM/DA/97. Konieczne jest właściwe oświetlenie tych obiektów, a także zaprezentowanie ich w taki sposób, aby podkreślona została wyjątkowość dzieł, oraz aby przeciętny odbiorca intuicyjnie wyczuł ich szczególną rangę. Ze względu na różnorodną proweniencję zgromadzonych zabytków oraz konieczność uwypuklenia i szczególnego podkreślenia kwestii pobożności i kultu świętych na terenie Państwa Zakonnego, układ wystawy będzie następujący: Dormitorium I Ekspozycja będzie się rozpoczynać w dormitorium I. Należy przewidzieć utworzenie tu prologu wystawy miejsca, w którym pojawi się zarówno tytuł jak i wprowadzenie do wystawy (tekst na planszy, grafika itp.). Musi być to punkt na tyle przestronny, by grupa zwiedzających mogła się w nim swobodnie zebrać (tzn. bez tworzenia zatoru na trasie zwiedzania) i wysłuchać opowieści przewodnika. Zaprezentowane tu zostaną obiekty będące ilustracją kultu świętych w średniowieczu przede wszystkim z grupy święci średniowieczni (ale podział ten nie musi być ścisły i dopuszcza się połączenie tych eksponatów z grupą zabytków Święci z Ewangelii ). Poza obiektami pochodzącymi z terenów dawnego Państwa Zakonnego, będą tu również rzeźby odnoszące się do kultu świętych w ogólniejszym ujęciu (tzn. nie mające związku z Zakonem Krzyżackim). Znajdą się tutaj przede wszystkim eksponaty wypożyczone czasowo z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz depozyty Muzeum Narodowego w Warszawie (głównie rzeźby z terenu Śląska). W dormitorium I przewiduje się utworzenie strefy edukacyjnej. Jej centrum będzie stanowić kopia średniowiecznej rzeźby, udostępniona nie tylko do oglądania, ale także do dotykania, oraz gablota z kopiami średniowiecznych (a być może także współczesnych) narzędzi snycerskich. W tej części umieszczone zostanie także stanowisko multimedialne, poświęcone rzeźbie (co to jest rzeźba?, materiały i techniki rzeźbiarskie, etapy produkcji rzeźby w średniowieczu). 6

7 Dormitorium II Ta sala przeznaczona jest na ekspozycję obiektów będących ilustracją kultu świętych w średniowieczu głównie z grupy święci z Ewangelii i wątku pasyjnego. Dormitorium III W ostatniej sali umieszczone zostaną przede wszystkim dzieła ilustrujące kult patronów Zakonu Krzyżackiego w Prusach, a zwłaszcza uprawianą przezeń mariolatrię (kult Marii), która była świadomym narzędziem propagandy politycznej oraz głównym wątkiem ideowego programu Zakonu Krzyżackiego. Istotne jest położenie nacisku na edukacyjny charakter tej części ekspozycji. Zamiarem organizatorów wystawy jest umożliwienie gościom zapoznania się z pobożnością krzyżacką, w tym także z jej dwuznacznym, mocno upolitycznionym aspektem. W tej części wystawy znajdą się figury Madonn (Madonny z Dzieciątkiem, Madonny Tronujące), przedstawienia Koronacji Marii (Tryptyk z Tenkit), figury św. Elżbiety i św. Barbary, a także wizerunki św. Jerzego. Ponadto istotnym elementem tej części ekspozycji będą kamienne posągi apostołów z Kolegium Apostolskiego z kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku. Rzeźby te, należące do najwcześniejszych w skali Europy realizacji idei Collegium Apostolorum, były wyrazem świadomej kreacji ikonicznej, odnoszącej się do symboliki apostołów jako filarów, podpór Kościoła. Bracia z konwentu malborskiego w tym kontekście jawili się jako bezpośredni spadkobiercy i kontynuatorzy misji ewangelizacyjnej uczniów Chrystusa. Aranżację wzbogacą plansze i reprodukcje z wizerunkami Madonn Szafkowych, pieczęci Wielkiego Komtura z tronującą Madonną, sceny Koronacji Marii z Wielkiego Refektarza z Zamku Średniego w Malborku, tympanonu z bramy wjazdowej do zamku krzyżackiego w Bierzgłowie (wątek propagandy politycznej, Krzyżacy jako Miles Christi), etc. Dodatkowym wątkiem poruszonym na wystawie będzie kult relikwii. Ich znaczenie i rola w religijności średniowiecza były ogromne. Przypisywano relikwiom nie tylko znaczenie duchowe, ale pełniły one także funkcje polityczne (legitymizowały władzę, dodawały prestiżu i świadczyły o potędze i randze posiadacza) i ekonomiczne (wpływy generowane przez ruch 7

8 pielgrzymkowy). Na wystawie pokazane zostaną relikwiarze w różnych formach: puszkowy, hermowy, relikwiarz ręki, krzyż relikwiarzowy. Obiekty należące do tej części mogą zostać umieszczone zarówno w kilku gablotach, jaki i w jednej dużej np. nawiązującej do konstrukcji szaf relikwiarzowych bądź skarbców kościelnych. Przewiduje się wzbogacenie wystawy o prezentacje multimedialne w postaci trzech dużych monitorów z wyświetlaną interaktywną animacją. Prezentacje te będą umieszczone: 1) w dormitorium I (co to jest rzeźba, techniki rzeźbiarskie); 2) w II (lub III) dormitorium, przy temacie relikwii jako punkt kulminacyjny wystawy (relikwie i relikwiarze ewolucja kultu świętych oraz ewolucja form relikwiarzy; herma MZM/Rz/79 prezentacja obiektu symulacja); 3) w dormitorium III (wizualizacja kościoła zamkowego, Kolegium Apostolskie, ikonografia maryjna i patroni zakonu) 8

9 CZĘŚĆ I: Dormitorium I i II STREFA EDUKACYJNA Plansza wydruk wielkoformatowy Grafika Plansza tekst 1 Rzeźba Drewno lipowe, częściowa polichromia Wys. 110 cm Kopie narzędzi snycerskich toporek/ciesiołka dłuta (proste, skośne, łukowe) noże snycerskie Na podeście lub kubiku, dostępna ze wszystkich stron, bez szyby Gablota pulpitowa Fragment surowego drewna lipowego Stanowisko multimedialne 9

10 1. Święci średniowieczni A) Virgines Capitales Plansza wydruk wielkoformatowy grafika + tekst 2 Ołtarz Drewno, polichromia Szafa środkowa 160x147 cm, Skrzydła 126x78 cm 3 Predella pod ołtarz, polichromia 58x226x44 cm 4 Kwatera ołtarzowa 181,5x132x14 cm tempera na desce 5 Rzeźba, polichromia, złocenia 90x27x17 cm 6 Rzeźba 109x32x24 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 7 Rzeźba 110x28x20 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 8 Rzeźba 60x30x5,5 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 9 Rzeźba 59,5x28x6,5 cm; rzeźba przyścienna rzeźba przyścienna rzeźba przyścienna płaskorzeźba płaskorzeźba 10

11 polichromowane, złocenia, srebrzenia 10 Rzeźba 61x30x6,5 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 11 Rzeźba 59x31x7 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia płaskorzeźba płaskorzeźba Rzeźby 6-11 umieszczone na ścianie, w sposób odtwarzający kompozycję ołtarza, najlepiej na ściance lub takiej konstrukcji wolnostojącej, którą będzie można po roku zlikwidować w całości, bez naruszania innych elementów ekspozycji Rzeźba, resztki polichromii 91x29x13 Pełnoplastyczna, do oglądania ze wszystkich stron 13 Rzeźba 99x38x25 cm 8 kg 14 Rzeźba 75x23x16 cm 8,7 kg 11

12 B) Święci uzdrowiciele i antyzarazowi Ruch pielgrzymkowy, główne sanktuaria europejskie, strój pielgrzyma Plansza grafika + tekst 15 Rzeźba 16 Rzeźba 17 Rzeźba 86x34x22 cm 5 kg rzeźba przyścienna rzeźby to para rzeźba przyścienna rzeźby to para 18 Rzeźba 102x40x24 cm. 7,5 kg 19 Rzeźba, polichromia, złocenia, srebrzenia 94x32 cm 6 kg 12

13 2. Święci z Ewangelii A) Maria, Apostołowie, Jan Chrzciciel 20 Rzeźba Drewno, polichromia wys. 121 cm 21 Rzeźba Drewno, polichromia wys. 120 cm 22 Rzeźba Drewno, polichromia wys. 120 cm Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję 23 Rzeźba 90x30x25 cm 10 kg 24 Rzeźba lipowe, polichromia, złocenia wys. 118 cm 25 Rzeźba, polichromia 90x28x17 cm 6 kg 26 Rzeźba lipowe polichromia wys. 159x47x37,2 Figura przyścienna Figura przyścienna Duży, przyścienny 13

14 27 Rzeźba 55x19x 13,5 cm 2,5 kg 28 Rzeźba 54,5x20x 11,5 cm 2,5 kg 29 Rzeźba, polichromia 62,5x23,4x14,5 cm 3 kg 30 Rzeźba, polichromia 59,6x21,3x14,3 cm 3 kg 31 Rzeźba, polichromia 60,4x21,3x17,5 cm 3 kg pochodzą z jednego ołtarza, należy zestawić razem pochodzą z jednego ołtarza, należy zestawić razem Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję B) Pobożność pasyjna 32 Rzeźba wapień wys. 85 cm; podst. 97x35 cm 145 kg Bardzo staranna oprawa plastyczna, dostępny ze wszystkich stron, jeśli to możliwe, w pobliżu rzeźb 65 i 66 (styl piękny) 14

15 33 Rzeźba - krucufiks, ślady polichromii 320x125 cm 34 Rzeźba - krucufiks, polichromia 124x77 cm Do powieszenia na ścianie Do powieszenia na ścianie 35 Ołtarz 130x102 cm 36 Rzeźba - Pieta lipowe, polichromia, snycerka 93,8x83,4x29 cm 13 kg 3). Relikwie ta część musi być wydzielona kolorystycznie, jeżeli nie zmieści się w Dormitorium II, można przenieść do Dormitorium III i wykonać przepierzenie, które wydzieli tę grupę obiektów. Relikwiarze mogą być umieszczone w kilku osobnych gablotach lub w jednej dużej (np. nawiązującej do konstrukcji szaf relikwiarzowych) Stanowisko multimedialne Plansza - wydruk wielkoformatowy grafika 36 Relikwiarz wys.45 cm; średnica w gablocie 15

16 podst. 19,5 x15,5 cm srebro odlewane, repusowane, częściowo pozłacane 37 Relikwiarz wys. 20 cm, śr. podst. 20,3 cm; Srebro częściowo złocone, odlewane, kute 38 Relikwiarz wys. 17,5 cm, śr. podst. 19,5 cm, szer boku puszki 10 cm; Miedź częściowo złocona, kuta, odlewana 39 Herma relikwiarzowa lipowe 43,5x21,5x14,5 cm 4 kg 40 Herma relikwiarzowa, polichromia 39x31,5x24 cm 4 kg w gablocie w gablocie w gablocie w gablocie umieszczona nieco niżej niż do tej pory, żeby można było zobaczyć otwór w głowie z miejscem na czaszkę. 41 Szafa relikwiarzowa wym.: 221x 81 x 29 cm 16

17 CZĘŚĆ II: Dormitorium III Stanowisko multimedialne A) Kolegium Apostolskie zaaranżowane tak, by tworzyło szpaler prowadzący w głąb sali, najlepiej na pewnej wysokości, może z graficznym zaznaczeniem spływów sklepiennych, albo wydzielone kolorystycznie 42 Rzeźba sztuczny kamień polichromowany 135x48x25,5 cm 80 kg 43 Rzeźba sztuczny kamień, resztki polichromii 133,5x47x25 cm 80 kg 44 Rzeźba sztuczny kamień, resztki polichromii 127,5x47x25 cm. 80 kg 45 Rzeźba sztuczny kamień polichromowany ok. 132x47x25 cm 80 kg 46 Rzeźba sztuczny kamień polichromowany, ok. 142,5x47x25 cm 80 kg 47 Rzeźba 17

18 sztuczny kamień polichromowany 80 kg B) ikonografia Maryjna 48 Zwornik wapień, resztki polichromii Wys. 41 cm; śred. 109,5-112 cm 600 kg Bardzo ciężki leżący pod skosem, nie płasko! Bardzo ważny element wystawy - staranna oprawa plastyczna! 49 Rzeźba, polichromia, 100x42x31 cm 20 kg 50 Rzeźba, polichromia 93x58x31 cm 20 kg 51 Rzeźba, polichromia 78x27x17 cm 9 kg 52 Rzeźba 80x39x24 cm 17 kg 53 Rzeźba, polichromia 117x40x17 cm 11 kg wolnostojąca, umieszczona w sposób umożliwiający zobaczenie reliefu na tylnej stronie 18

19 54 Rzeźba 130x38x22 cm 15 kg wolnostojąca 55 Rzeźba Drewno, polichromia 70x35 cm 6 kg 56 Rzeźba Drewno, polichromia umieszczona w pobliżu hermy relikwiarzowej (40), z którą doskonale koresponduje 57 Rzeźba 98x41x19 cm 13 kg 58 Rzeźba 40,3x23,7x11,2 cm (bez podstawy) 3 kg 59 Figura anioła świecznik brąz Wys 55 cm 60 Tryptyk, polichromia, złocenia 226x320x30 cm (szafa) Malowane skrzydła neogotyckie tempera na desce 225x76 cm Płaskorzeźba, mała, w gablocie Do powieszenia jako element dekoracyjny, w pobliżu ołtarza z Tenit Trochę łagodniejsze oświetlenie niż dotychczas, bez ordynarnej przegrody dla widzów! Obok plansza o ołtarzu Musi zostać w obecnym miejscu, ale zostanie postawiony na predelli. 19

20 Konieczność zmiany sposobu eksponowania skrzydeł neogotyckich. Nie na linii ołtarza, z boku lub z tyłu 61 Predella, metal 42x158x47 cm Plansza - rozbudowany etykietarz; Grafika + tekst C) Patroni Zakonu Plansza Grafika + tekst 62 Rzeźba, polichromia 81x16x18 cm 3 kg 63 Płaskorzeźba, polichromia 111,5x108x22 64 Rzeźba wym. 61x30 cm 65 Rzeźba wapień, obróbka kamieniarska, gładzony, pierw. poli- Wolnostojąca w gablocie, tak by można było go obejrzeć ze wszystkich stron Na rok duży, do powieszenia na ścianie Wyeksponować z możliwością obejrzenia ze wszystkich stron Zestawiona z 66 20

21 chromowany i złocony wys. 90 cm 66 Rzeźba piaskowiec polichromowany 85x35x20 cm Zestawiona z 65 Obiekty: 67 Plansze: 7 Multimedia: 3 21

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w.

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. wys. 30 cm. Korpus umieszczony na krzyżu wtórnie. Brak obydwu ramion, uszkodzenia i przetarcia polichromii. Konserwacja pełna w 2007 r. (M. Serafinowicz).

Bardziej szczegółowo

Tu się wszystko zaczęło ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Tu się wszystko zaczęło ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Tu się wszystko zaczęło ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,

Bardziej szczegółowo

Treści podstawowe i przedmioty kierunkowe (przedmioty obowiązkowe)

Treści podstawowe i przedmioty kierunkowe (przedmioty obowiązkowe) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH KIERUNEK: KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby

Bardziej szczegółowo

RELIZACJE WEDŁUG PROJEKTU

RELIZACJE WEDŁUG PROJEKTU RELIZACJE WEDŁUG PROJEKTU PPH MEGA wykonuje realizacje wg indywidualnych projektów architektów. Posiadamy doświadczenie w realizacjach Ścian Ekspozycyjnych wykonanych z płyty MDF, zabudowy z płyty gipsowo-kartonowej,

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁAD ĆWI CZENIA

I SEMESTR NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁAD ĆWI CZENIA Pkt. 9. PLAN STUDIÓW I PROGRAM NAUCZANIA SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, I SEMESTR ZALI Historia filozofii z elementami estetyki 30 Egz. 3 Historia sztuki starożytnej 30 Egz. 3 Wstęp do historii sztuki

Bardziej szczegółowo

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA SZTUKA ŚREDNIOWIECZA STYL ROMAŃSKI X XIII UWAGA! czerwoną gwiazdką oznaczyłam zabytki, które należy umieć rozpoznawać (nazwa, autor o ile jest podany, miejscowość o ile jest podana, epoka) Funkcje sakralnej

Bardziej szczegółowo

STAŁA WYSTAWA HISTORYCZNA W MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU

STAŁA WYSTAWA HISTORYCZNA W MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU STAŁA WYSTAWA HISTORYCZNA W MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SALA PIERWSZA 4 SALA DRUGA 12 SALA TRZECIA 19 SALA CZWARTA 23 KĄCIK EDUKACYJNY 29 OTWARCIE WYSTAWY 32 ZAKOŃCZENIE 38 SPOT

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu Dzieła zadziwiające

Bardziej szczegółowo

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję Klasa VId Język polski Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VId SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Z wizytą w muzeum Cel ogólny Doskonalenie słownictwa związanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZEŃ: Posiada

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO opis wystawy Otwarcie wystawy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Belweder, 7 listopada 2012 r. Wystawa KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej IKONOSTAS Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej Ikonostas (gr. eikón oznaczające obraz oraz stásis czyli pozycja, umiejscowienie) ściana z ikonami, która w cerkwi oddziela miejsce

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO ARANŻACJI NOWEJ GALERII SZTUKI SOCREALIZMU W BUDYNKU DAWNEJ STAJNI

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO ARANŻACJI NOWEJ GALERII SZTUKI SOCREALIZMU W BUDYNKU DAWNEJ STAJNI 1 WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO ARANŻACJI NOWEJ GALERII SZTUKI SOCREALIZMU W BUDYNKU DAWNEJ STAJNI Według przyjętej nowej strategii Muzeum Zamoyskich w Kozłówce podjęte zostały, jako priorytetowe, zadania remontu

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna.

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Patronami konkursu są Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA

MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA - projekt zajęć muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA POWTÓRZENIOWE Z PALSTYKI DLA KL.II I półrocze cz.3

PYTANIA POWTÓRZENIOWE Z PALSTYKI DLA KL.II I półrocze cz.3 PYTANIA POWTÓRZENIOWE Z PALSTYKI DLA KL.II I półrocze cz.3 57. Za początek sztuki bizantyjskiej przyjmuje się okres między V a VI w. n. e. Doszło wtedy do podziału cesarstwa rzymskiego na wschodzie i zachodzie.

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Szczęść Boże Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Kajetan d Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA Kraków, 14.06.2012 Geneza turystki pielgrzymkowej w wielickiej

Bardziej szczegółowo

notka z pielgrzymki 2016 Szczęść Boże!

notka z pielgrzymki 2016 Szczęść Boże! notka z pielgrzymki 2016 Szczęść Boże! Dnia 25 czerwca 2016 roku z parafii pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża wyruszyła parafialna pielgrzymka autokarowa do Pakości i Gniezna. Nad duchową stroną wyprawy

Bardziej szczegółowo

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE.

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. W dniach od 23.08.2014 roku do 28.09.2014 roku, w Bazylice Mniejszej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu trwać będzie wystawa, pt. Spotkania,

Bardziej szczegółowo

Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI

Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI Literka.pl Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI Data dodania: 2005-12-20 09:00:00 Sprawdzian tej zawiera test czytania ze zrozumieniem dla klas VI szkoły podstawowej. Jego poziom trudności jest średni.

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

Temat : Życie codzienne, społeczeństwo, gospodarka i kultura w regionie (w średniowiecznym i nowożytnym Elblągu).

Temat : Życie codzienne, społeczeństwo, gospodarka i kultura w regionie (w średniowiecznym i nowożytnym Elblągu). Krok I. Zaplanowanie projektu WYKORZYSTANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH DO PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA PRACY NAUCZYCIELA METODĄ PROJEKTU BADAWCZEGO w klasach IV VI szkoły podstawowej Krok II. Wybór tematu Temat

Bardziej szczegółowo

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4 Lesław Cześnik Tel.: 525859804 leslaw.czesnik@muzeum.bydgoszcz.pl polichromowanej; konserwacja ceramiki,

Bardziej szczegółowo

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Środa, 8 czerwca 2016 Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na sympozjum otwarte Wokół Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki. 14 września

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009 Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty semestru letniego 2008/2009 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca)

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca) DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚĆ BOŻE SZLAK PIELGRZYMKOWY W KOPALNI SOLI WIELICZKA

SZCZĘŚĆ BOŻE SZLAK PIELGRZYMKOWY W KOPALNI SOLI WIELICZKA SZCZĘŚĆ BOŻE SZLAK PIELGRZYMKOWY W KOPALNI SOLI WIELICZKA Górnicze Szczęść Boże Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (Mt. 5, 13-14) Praca pod ziemią zawsze była związana z wielkim niebezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA TEMAT WYMAGANIA NA OCENY 1 Lekcja organizacyjna. - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. W muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Galerii Azjatyckiej (ul. Freta 5), 26 lutego 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fajek z kolekcji muzeum

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa

Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Opis wycieczki Naszą wyprawę Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba możemy

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

Pracownia Renes. ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ramy i oprawy - artystyczna oprawa obrazów - oprawa i aranżacja nietypowych obiektów

Pracownia Renes. ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ramy i oprawy - artystyczna oprawa obrazów - oprawa i aranżacja nietypowych obiektów Pracownia Renes Już od 1996 roku z powodzeniem prowadzimy największą w Polsce pracownię ramiarską i wnętrzarską. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować usługi na najwyższym poziomie. Nasze

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 328/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11.02.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transport dzieł sztuki na wystawę DIALOG MIEJSCA w Muzeum Zamkowym w Malborku i z powrotem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transport dzieł sztuki na wystawę DIALOG MIEJSCA w Muzeum Zamkowym w Malborku i z powrotem. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transport dzieł sztuki na wystawę DIALOG MIEJSCA w Muzeum Zamkowym w Malborku i z powrotem. I. Szczegółowy opis zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rok 2016 Uchwałą nr XIX/124/16 Rada Powiatu Opolskiego w dniu

Bardziej szczegółowo

MAKIETA BITWY POD RACŁAWICAMI

MAKIETA BITWY POD RACŁAWICAMI MAKIETA BITWY POD RACŁAWICAMI Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do obejrzenia niecodziennego widowiska realizującego ścieżkę patriotyczną i regionalną. Mowa o Makiecie bitwy pod Racławicami, która rozegrała

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Leszno po królewsku. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Leszno po królewsku. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: po królewsku czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki po królewsku, czyli śladami króla Stanisława Leszczyńskiego. Trasa,

Bardziej szczegółowo

Bernard Jesionowski. Malborska Madonna powstanie, zniszczenie i odbudowa.

Bernard Jesionowski. Malborska Madonna powstanie, zniszczenie i odbudowa. Bernard Jesionowski Malborska Madonna powstanie, zniszczenie i odbudowa. Około 1340 roku dobiegały końca prace związane z rozbudową kościoła zamkowego. Decyzja o umieszczeniu we wschodniej blendzie wielobocznego

Bardziej szczegółowo

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Tak rozpoczynaliśmy każdą wyprawę na spotkanie ze sztuką! WYJAZD I MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Wspomnienie Pan Zdzisław: Pani przewodniczka bardzo ciekawie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE

KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE Kościół Zakonu Kaznodziejskiego miał wielkie znaczenie dla staropolskiego Lublina, świadczy o tym fakt, że jedna z kaplic (Firlejowska) nawiązuje stylem architektonicznym

Bardziej szczegółowo

Święty Jakub Apostoł. Syn Zebedeusza i Salome. z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa

Święty Jakub Apostoł. Syn Zebedeusza i Salome. z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa Święty Jakub Apostoł Syn Zebedeusza i Salome z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa poniósł męczeńską śmierć w 44 r. w Palestynie według tradycji wprowadzał

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja): Witamy Cię w eliminacjach szkolnych. 1. Na rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Redakcja naukowa: Jan K. Ostrowski CZĘŚĆ I

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Redakcja naukowa: Jan K. Ostrowski CZĘŚĆ I Światosław Lenartowicz, Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus,, Jan K. Ostrowski Wstęp Oznaczenia i skróty Piotr Krasny Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Biskowicach Kościół parafialny p.w. Św.

Bardziej szczegółowo

BRĄZOWNICTWO Stanisław Czajka. Glorie

BRĄZOWNICTWO Stanisław Czajka. Glorie BRĄZOWNICTWO Stanisław Czajka lorie 01 odlew z mosiądzu 02 odlew z mosiądzu Szerokość 300 cm 03 odlew z mosiądzu Szerokość 150 cm 04 drzewo życia odlew z mosiądzu Wysokość 150 cm 05 kompozycja odlew z

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Jasna GóraG zespół klasztorny zakonu paulinów w w Częstochowie. Jest jednym z najważniejszych niejszych miejsc kultu maryjnego. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Wymiary i ilość Opis:

Lp. Nazwa Wymiary i ilość Opis: Lp Nazwa Wymiary i ilość Opis: 1 Kubik wym w cm : 2 Gablota muzealna z kopułą - prosta 60x60x60 6szt 60x60x100 6szt 60x60x120 4 szt szer x głęb x wys x wys kopuły 120x60x90x20 3 sz Kubik wykonany ze sklejki

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

Toruń Muz. Okr. Toruń UMK

Toruń Muz. Okr. Toruń UMK Dr Marek Rubnikowicz Toruń Muz. Okr. Dr Krzysztof Nierzwicki Dr Andrzej Mycio Toruń UMK Nad złoto cenniejsze... Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu Wystawa pod tym tytułem, prezentująca najcenniejszą

Bardziej szczegółowo

oraz powstawanie porostów na suficie

oraz powstawanie porostów na suficie Kościoły, katedry, bazyliki to budynki tworzące nasze dziedzictwo narodowe. Ich wiekowość oraz dojrzałość budowlana powoduje, że w większości ulegają one biokorozji czyli procesowi niszczenia materiałów

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Smoczyński retrospektywnie.

Smoczyński retrospektywnie. Smoczyński retrospektywnie. Wywiad z Marcinem Lachowskim, kuratorem cyklu trzech wystaw poświęconych twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. Rozmawia Ignacy Oboz Ignacy Oboz: Czy wystawy były swoistym dialogiem

Bardziej szczegółowo

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce Martyna Stelmach Jasna Góra Matka Boska Częstochowska Sanktuarium Paulinów znajdujące się w Częstochowie, położone na wzgórzu Jasna Góra Najważniejsze centrum pielgrzymowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU.

PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. LOKALIZACJA: Sala narad Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

Program Semestralny. Rok 4, stopień I, semestr VII Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof.

Program Semestralny. Rok 4, stopień I, semestr VII Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. Zakład Architektury Użyteczności Publicznej Rok 4, stopień I, semestr VII, rok akademicki 2016/2017 dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK Program Semestralny Rok 4, stopień I, semestr VII Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zator"

WNIOSEK o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zator 1. Dane osobowe kandydata WNIOSEK o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zator" Imiona i nazwisko: GRAŻYNA KORPAL Imiona rodziców: WIESŁAW, MARIA Data i miejsce urodzenia: 19 MAJA 1945R. W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Kod Nazwa Ilość Cena brutto Wartość brutto Zdjęcie Opis NS 2723 Blat prostokątny z kolorowym obrzeżem dostępny w 4 kolorach (niebieski, zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

Mazurska majówka pełna atrakcji

Mazurska majówka pełna atrakcji Polana legend [1] Fot. materiały prasowe Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 29 kwietnia 2016 Jak ciekawie spędzić majowy weekend na Mazurach? Wystarczy odwiedzić Mazurolandię, która już

Bardziej szczegółowo

karty pracy, zadania, pytania

karty pracy, zadania, pytania Spacerem po Kłodzku Wycieczka do Kłodzka Opracowanie: Hanna Staniów Karta pracy zajęć dla szkoły podstawowej, klasa VI Cel: poznanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska; budzenie szacunku dla przeszłości

Bardziej szczegółowo

SZTUKA. opracowała Elżbieta Anioła

SZTUKA. opracowała Elżbieta Anioła SZTUKA ŚREDNIOWIECZA opracowała Elżbieta Anioła ARCHITEKTURA architektura sakralna; bazyliki (m. in.hagia Sophia w Konstantynopolu, św. Apolinarego w Rawennie); katedra (m. in. Notre Dame w Paryżu, św.

Bardziej szczegółowo

różnych działach, najbogatszą kolekcję dzieł sztuki z całego świata. W skład Muzeów wchodzą m.in.:

różnych działach, najbogatszą kolekcję dzieł sztuki z całego świata. W skład Muzeów wchodzą m.in.: Będąc w Rzymie, trzeba odwiedzić to miejsce. Wrażenia jakie wyniesiesz po wyjściu z Muzeów Watykańskich są niezapomniane. Muzea Watykańskie (wł. Musei Vaticani) powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku)

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) Wycieczki S@S Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) 8 czerwca 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA!

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2 o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! Zajęcia poprzedzone spotkaniem, w trakcie którego zbierane są wśród młodzieży pomysły na plastyczną aranżację wydzielonej we wnętrzu szkoły

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Pakiet nr 6 wyposażenie galerii.

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Pakiet nr 6 wyposażenie galerii. Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Pakiet nr 6 wyposażenie galerii. L.P. Nazwa i wymiary Rysunek Ilość Opis Postumenty 1. wystawiennicze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WYKONANIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Muzeum X Pawilonu Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej Opracowanie przedstawia zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci II edycji

Beneficjenci II edycji Beneficjenci II edycji Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich

Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZOŚĆ CZESŁAWA CZMIELA

TWÓRCZOŚĆ CZESŁAWA CZMIELA Almanach Muszyny 2008. Twórczość Czesława Czmiela 225 Zbigniew Wolanin TWÓRCZOŚĆ CZESŁAWA CZMIELA Zapoznając się ze spuścizną artystyczną Czesława Czmiela, odnosimy wrażenie, że mamy oto do czynienia z

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach I Postanowienia ogólne 1 Muzeum Regionalne w Bobolicach, zwane dalej Muzeum działa na podstawie Uchwały Nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/25/15/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR V/25/15/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR V/25/15/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, woj. Strona 1 z 5 Kłodzko: Konserwacja zespołu rzeźb drewnianych ze zbiorów MZK Numer ogłoszenia: 199474-2009; data zamieszczenia: 18.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA, RATUSZ, DWÓR

KATEDRA, RATUSZ, DWÓR XXXIII SEMINARIUM MEDIEWISTYCZNE Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu Instytut Historii Sztuki UAM Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie zapraszają na XXXIII Seminarium

Bardziej szczegółowo

10 lutego o godz. 18 w Muzeum Ikon w Supraślu otwarta została stała ekspozycja Ikona Obraz i Słowo między tym co ulotne a wieczne.

10 lutego o godz. 18 w Muzeum Ikon w Supraślu otwarta została stała ekspozycja Ikona Obraz i Słowo między tym co ulotne a wieczne. Ikona obraz i słowo 10 lutego o godz. 18 w Muzeum Ikon w Supraślu otwarta została stała ekspozycja Ikona Obraz i Słowo między tym co ulotne a wieczne. Muzeum Ikon mieści się w Pałacu Archimandrytów Monasteru

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Trasa podstawowa to 2-3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej

Bardziej szczegółowo

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP Polska w czasach Bolesława Chrobrego Historia Polski Klasa V SP Misja chrystianizacyjna św. Wojciecha. 997 r. Zjazd Gnieźnieński 1000 r. Koronacja Bolesława Chrobrego 1025r. Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I WARSZTATY Zapraszamy na warsztaty towarzyszące konferencji. Nauczycielom i rodzicom niewidomych dzieci, a także artystom plastykom polecamy warsztaty tworzenia książek z dotykowymi ilustracjami oraz wystawę

Bardziej szczegółowo

STARA FABRYKA Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl tel:

STARA FABRYKA Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl   tel: Strona 1 / 6 PROGRAM W OBIEKCIE STARA FABRYKA ul. Żwirki i Wigury 8 43-300 Bielsko-Biała www: muzeum.bielsko.pl email: sekretariat@muzeum.bielsko.pl tel: +48 33 8122367 ZWIEDZANIE MUZEUM 10.06.2017 09:00-21:00

Bardziej szczegółowo

MOJA PRZYGODA W MUZEUM

MOJA PRZYGODA W MUZEUM MOJA PRZYGODA W MUZEUM XXXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Pałac w Wilanowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

,, pośrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła

,, pośrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła ,, pośrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła Jan Paweł II, druga pielgrzymka do Polski, Poznań, 1983 966-2016 Lp Treści i zadania Klasy Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo