I SEMESTR NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁAD ĆWI CZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I SEMESTR NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁAD ĆWI CZENIA"

Transkrypt

1 Pkt. 9. PLAN STUDIÓW I PROGRAM NAUCZANIA SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, I SEMESTR ZALI Historia filozofii z elementami estetyki 30 Egz. 3 Historia sztuki starożytnej 30 Egz. 3 Wstęp do historii sztuki Egz. 4 Chemia w konserwacji zabytków 15 Zal.na ocenę 2 Pigmenty, spoiwa i podłoża malarskie 30 Egz. 4 Technologie i metody datowania drewna 15 Egz. 2 Pracownia anatomii plastycznej 45 Zal. na ocenę 4 Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 3 Pracownia malarstwa 75 Zal na ocenę 3 Pracownia fotografii dokumentalnej 30 Zal. na ocenę 2 Łączna liczba godzin: 390 Łączna liczba punktów : 30 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, II SEMESTR ZALI Chemia w konserwacji zabytków Egz. 4 Technologia i techniki sztuk plastycznych 30 Egz. 3 Propedeutyka konserwacji dzieł sztuki 30 Zal. na ocenę 2 Pracownia anatomii plastycznej 45 Zal. na ocenę 2 Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia malarstwa 75 Zal na ocenę 2 Pracownia technik malarskich i pozłotniczych 60 Zal. na ocenę 3 Pracownia rzeźby 60 Zal. na ocenę 2 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej 30 Egz. 3 Historia sztuki średniowiecznej polskiej 30 Egz. 3 Łączna liczba godzin: 480 Łączna liczba punktów : 26 Na IV i V roku wszystkich specjalizacji KIR student ma dodatkową możliwość uczestniczenia w fakultatywnym przedmio rysunek wieczorowy. Ponadto studenta obowiązuje: - 4-tygodniowy plener malarski po II semestrze 3 pkt - Szkolenie BHP Wybór specjalności następuje pod koniec II semestru studiów.

2 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ III SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia malarstwa 60 Zal na ocenę 2 Podstawy informatyki (cyfrowe metody dokumentacji zabytków) 30 Zal. na ocenę 1 Propedeutyka dokumentacji konserwatorskiej 15 Zal. na ocenę 1 Historia sztuki nowożytnej powszechnej 30 Egz. 2 Żywice sztuczne w konserwacji zabytków 15 Egz. 2 Nauki pomocnicze historii sztuki Do wyboru: Ikonografia sztuki średniowiecznej Ikonografia sztuki nowożytnej Kostiumologia, Ornamentyka, Emblematyka 30 Egz. 2 Lektorat z języka zachodniego 1 60 Zal. na ocenę 2 Wychowanie fizyczne 2 30 Zal. na ocenę 1 Żywice sztuczne w konserwacji malarstwa i 45 Zal. na ocenę 2 rzeźby polichromowanej Materiałoznawstwo spoiw i podobrazi malarskich 30 Zal. na ocenę 2 Konserwacja i restauracja malarstwa sztalugowego 15 Zal. na ocenę 1 Metodyka konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej 60 Zal. na ocenę 3 Konserwacja i restauracja rzeźby polichromowanej 30 Egz. 2 Pracownia rysunku i malarstwa dawnego 75 Zal. na ocenę 2 Historyczne techniki artystyczne - technika temperowa Egz. Zal. na ocenę 3 Łączna liczba godzin: 630 Łączna liczba punktów : 30 1 Studenta obowiązuje zaliczenie 120 godz. lektoratów z języka zachodniego i zdanie egzaminu po ukończeniu 4 semestru lektoratu. Lektoraty do wyboru z oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK. Za każdy semestr (30 godz.) 1 pkt., za złożenie egzaminu 1 razem 4+1 pkt. 2 Studenta obowiązuje zaliczenie 60 godz. zajęć wychowania fizycznego do wyboru z oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

3 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ IV SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia malarstwa 60 Zal na ocenę 2 Historia sztuki nowożytnej polskiej 30 Egz. 2 Lektorat z języka zachodniego 60 Egz. 3 Wychowanie fizyczne 30 Zal. na ocenę 1 Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków 30 Egz. 2 Pracownia fotografii dokumentalnej 45 Zal. na ocenę 1 Pracownia dokumentacji konserwatorskiej 15 Zal. na ocenę 1 Konserwacja i restauracja malarstwa 15 Egz. 2 sztalugowego Konserwacja i restauracja drewnianych podłoży 15 Egz. 2 malarskich Zagadnienia konserwacji obrazów na podłożu płóciennym 15 Egz. 2 Metodyka konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej 60 Zal. na ocenę 2 Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego 30 Egz. 2 Metodyka konserwacji malarstwa ściennego 75 Zal. na ocenę 3 Pracownia rysunku i malarstwa dawnego 75 Zal. na ocenę 2 Historyczne techniki artystyczne technika temperowa 30 Zal na ocenę. 2 Łączna liczba godzin: 645 Łączna liczba punktów : 31

4 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ V SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Historia sztuki nowoczesnej powszechnej 30 Egz. 2 Ochrona zabytków przed zniszczeniami Egz. 3 biologicznymi Współczesne metody badań instrumentalnych Egz. 2 Metodyka badań humanistycznych 15 Zal. na ocenę 1 Materiałoznawstwo barwników i pigmentów 45 Zal. na ocenę 2 malarskich Pracownia konserwacji i restauracji malarstwa 90 Zal. na ocenę 4 sztalugowego Podstawy rekonstrukcji snycerskiej 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia konserwacji i restauracji rzeźby 45 Zal. na ocenę 3 polichromowanej Profilaktyka konserwatorska Egzamin 2 Zal. na ocenę Pracownia rysunku i malarstwa dawnego 75 Zal. na ocenę 2 Historyczne techniki artystyczne-technika olejna Egzamin Zal. na ocenę 3 Łączna liczba godzin: 600 Łączna liczba punktów : 28

5 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ VI SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Historia sztuki nowoczesnej polskiej 30 Egz. 2 Metodyka badań technologii i technik malarskich 15 Egz. 2 Pracownia konserwacji i restauracji malarstwa 105 Zal. na ocenę 4 sztalugowego Techniki reintegracji warstwy malarskiej w 60 Zal. na ocenę 2 malarstwie sztalugowym Techniki reintegracji warstwy malarskiej w 75 Zal. na ocenę 2 malarstwie sciennym Konserwacja i restauracja polichromii na podłożu 60 Zal. na ocenę 3 drewnianym Pracownia konserwacji i restauracji rzeźby 60 Zal. na ocenę 3 polichromowanej Pracownia rysunku i malarstwa dawnego 30 Zal. na ocenę 2 Techniki podmalowań 45 Zal. na ocenę 2 Historyczne techniki artystyczne-technika olejna Egzamin Zal. na ocenę 3 Łączna liczba godzin: 600 Łączna liczba punktów : 27

6 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ VII SEMESTR ZALI Projektowanie konserwatorskie Zal.na ocenę /egz. 4 Transfer dekoracji ściennych 105 Zal. na ocenę 6 Pracownia konserwacji i restauracji rzeźby polichromowanej 60 Zal. na ocenę 5 Konserwacja i restauracja zabytków metalowych 15 Zal. na ocenę 2 Pracownia rysunku i malarstwa dawnego 75 Zal. na ocenę 4 Pracownia kopii malarstwa średniowiecznego 45 Zal. na ocenę 4 Historyczne techniki artystyczne malarstwo scienne Zal. na ocenę Egz. 5 Łączna liczba godzin: 450 Łączna liczba punktów : 30 3 Do wyboru z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, malarstwa i rzeźby polichromowanej, papieru i skóry, sztuki nowoczesnej i współczesnej

7 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ VIII SEMESTR ZALI 30 Zal. na ocenę 1 Pracownia dokumentacji budowy technicznej zabytków Seminarium dyplomowe z technologii i technik 15 Zal. na ocenę 1 sztuk plastycznych Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe konserwatorskie (9) 15 Zal. na ocenę 1 Praktyczne zagadnienia biologii konserwatorskiej 15 Zal. na ocenę 1 7 Pracownia konserwacji i restauracji elementów 60 Zal. na ocenę 3 snycerskich i ram Konserwacja i restauracja zabytków metalowych 45 Zal. na ocenę 2 Pracownia kopii malarstwa średniowiecznego 90 Zal. na ocenę 6 Historyczne techniki artystyczne malarstwo 105 Zal. na ocenę 4 scienne (1) Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i 150 Zal. na ocenę rzeźby polichromowanej 4 Łączna liczba godzin: 540 Łączna liczba punktów : 27 4 Do wyboru: malarstwo sztalugowe na podłożu drewnianym, malarstwo sztalugowe na podłożu płóciennym, malarstwo sztalugowe na podłożu metalowym, rzeźba drewniana polichromowana; sztuka nowoczesna i współczesna.

8 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ IX SEMESTR ZALI Wykład ogólnouniwersytecki 5 30 Zal. na ocenę 1 Pracownia dokumentacji budowy technicznej 30 Zal. na ocenę 2 zabytków Seminarium dyplomowe z technologii i technik 15 Zal. na ocenę 2 sztuk plastycznych Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe konserwatorskie (9) 15 Zal. na ocenę 1 Wybrane zagadnienia konserwacji malarstwa 15 Zal. na ocenę 3 dawnego i rzeźby polichromowanej Wybrane zagadnienia technologii i technik sztuk plastycznych 15 Zal. na ocenę 3 Pracownia konserwacji i restauracji elementów 60 Zal. na ocenę 3 snycerskich i ram Pracownia kopii malarstwa nowożytnego (1) 105 Zal. na ocenę 6 Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej 150 Zal. na ocenę 8 Łączna liczba godzin: 450 Łączna liczba punktów : 30 5 Studenta obowiązuje wysłuchanie minimum 30 godz. wykładu monograficznego w przeciągu 9 i 10 semestru studiów. Wybór z oferty wykładów ogólnouniwersyteckich UMK.

9 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ X SEMESTR ZALI Pracownia dokumentacji budowy technicznej 15 Zal. na ocenę 2 zabytków Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 2 Seminarium dyplomowe konserwatorskie (9) 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe artystyczne 15 Zal. na ocenę 2 Podstawa prawa gospodarczego 15 Zal. na ocenę 1 Wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki 15 Zal. na ocenę 2 nowoczesnej i współczesnej Wybrane zagadnienia technologii i technik sztuk plastycznych 15 Zal. na ocenę 3 Pracownia kopii malarstwa nowożytnego 105 Zal. na ocenę 7 Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej 120 Zal. na ocenę 9 Łączna liczba godzin: 345 Łączna liczba punktów : 30

10 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ XI SEMESTR ZALI Seminarium dyplomowe konserwatorskie 15 Zal. na ocenę 2 Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 15 Zal. na ocenę 1 Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej 60 Zal. na ocenę 26 Łączna liczba godzin: 90 Łączna liczba punktów : 29 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ XII SEMESTR ZALI Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 30 Zal. na ocenę 30 Łączna liczba godzin: 30 Łączna liczba punktów : 30 Ponadto studenta obowiązują: 4-tygodniowe ćwiczenia terenowe z konserwacji malarstwa ściennego w wymiarze 168 godzin po IV, VI, VIII semestrze, 3 pkt ECT

11 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY III SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia malarstwa 60 Zal na ocenę 2 Podstawy informatyki (cyfrowe metody dokumentacji zabytków) 30 Zal. na ocenę 1 Propedeutyka dokumentacji konserwatorskiej 15 Zal. na ocenę 1 Historia sztuki nowożytnej powszechnej 30 Egz. 2 Żywice sztuczne w konserwacji zabytków 15 Egz. 2 Nauki pomocnicze historii sztuki Do wyboru: Ikonografia sztuki średniowiecznej Ikonografia sztuki nowożytnej Kostiumologia, Ornamentyka, Emblematyka 30 Egz. 2 Lektorat z języka zachodniego 60 Zal. na ocenę 2 Wychowanie fizyczne 30 Zal. na ocenę 1 Historia grafiki (techniki artystyczne) 30 Egz. 2 Liternictwo 30 Zal. na ocenę 1 Technologia papieru i skóry Zal. na ocenę 4 /Egz. Profilaktyka konserwacji zabytków zbiorów 30 Egz. 4 bibliotecznych i archiwalnych Materiałoznawstwo spoiw i podobrazi malarskich 30 Zal. na ocenę 1 Pracownia oprawy i zabezpieczania obiektów 60 Zal. na ocenę 2 zabytkowych Żywice sztuczne w konserwacji zabytków z papieru i skóry 30 Zal. na ocenę 2 Łączna liczba godzin: 630 Łączna liczba punktów : 31

12 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY IV SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia malarstwa 60 Zal na ocenę 2 Historia sztuki nowożytnej polskiej 30 Egz. 2 Lektorat z języka zachodniego 60 Egz. 3 Wychowanie fizyczne 30 Zal. na ocenę 1 Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków 30 Egz. 2 Liternictwo 30 Zal. na ocenę 2 Pracownia dokumentacji zabytków na podłożu 15 Zal. na ocenę 2 papierowym i skórzanych Pracownia oprawy i zabezpieczania obiektów 45 Zal. na ocenę 2 zabytkowych Propedeutyka konserwacji-restauracji zabytków Zal. na ocenę 4 na papierze Egz. Metodyka konserwacji restauracji zabytków na Zal. na ocenę 4 pergaminie i skórze Egz. Konstrukcja książki na przestrzeni wieków 30 Egz. 2 Pracownia fotografii dokumentalnej zabytków na podłożu papierowym i skórzanym 30 Zal. na ocenę 1 Łączna liczba godzin: 600 Łączna liczba punktów : 29

13 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY V SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Historia sztuki nowoczesnej powszechnej 30 Egz. 2 Ochrona zabytków przed zniszczeniami Egz. 3 biologicznymi Współczesne metody badań instrumentalnych Egz. 2 Metodyka badań humanistycznych 15 Zal. na ocenę 1 Pracownia technik graficznych 60 Zal. na ocenę 2 Historia książki, drukarstwa, bibliotek Zal. na ocenę 2 Metodyka konserwacji-restauracji zabytków na 30 Egz. 3 papierze Pracownia tradycyjnych technik introligatorskich 60 Zal. na ocenę 3 Pracownia konserwacji-restauracji bloku książki 165 Zal. na ocenę 6 zabytkowej Malarstwo na podłożach papierowych 45 Zal. na ocenę 1 Technika akwareli 15 Zal. na ocenę 1 Łączna liczba godzin: 600 Łączna liczba punktów : 28

14 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY VI SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Historia sztuki nowoczesnej polskiej 30 Egz. 2 Pracownia technik graficznych 60 Zal. na ocenę 3 Nauka o archiwaliach Zal. na ocenę 2 Egz. Technologia i techniki miniatorstwa 30 Egz. 2 Metodyka konserwacji-restauracji materiałów 15 Egz. 3 archiwalnych Pracownia tradycyjnych technik introligatorskich 60 Zal. na ocenę 4 Pracownia konserwacji restauracji materiałów 150 Zal. na ocenę 6 archiwalnych Materiałoznawstwo pigmentów i barwników 30 Zal. na ocenę 1 malarskich Malarstwo na podłożach papierowych 45 Zal. na ocenę 1 Technika pastelu 15 Zal. na ocenę 1 Łączna liczba godzin: 525 Łączna liczba punktów : 27

15 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY VII SEMESTR ZALI Projektowanie konserwatorskie Zall.na ocenę 4 /egz. Malarstwo na podłożach papierowych 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia kopii grafiki 60 Zal. na ocenę 4 Pracownia konserwacji-restauracji oprawy 60 Zal. na ocenę 4 książki zabytkowej Pracownia konserwacji-restauracji malarstwa na 150 Zal. na ocenę 6 papierze Metodyka konserwacji zabytków metalowych Egz. Zal. na ocenę 3 Podstawy historii i archeometrii papieru Egz. Zal. na ocenę Konserwacja skóry archeologicznej Egz. Zal. na ocenę 3 4 Łączna liczba godzin: 525 Łączna liczba punktów : 30

16 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY VIII SEMESTR ZALI Pracownia dokumentacji budowy technicznej 30 Zal. na ocenę 1 zabytków Podstawy informatyki (cyfrowe metody 30 Zal. na ocenę 1 dokumentacji zabytków) Seminarium dyplomowe z technologii i technik 15 Zal. na ocenę 1 sztuk plastycznych Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 1 Malarstwo na podłożach papierowych 60 Zal. na ocenę 3 Pracownia konserwacji-restauracji oprawy 60 Zal. na ocenę 6 książki zabytkowej Pracownia konserwacji restauracji zabytkowych 150 Zal. na ocenę 7 obiektów skórzanych Pracownia konserwacji zabytków metalowych 30 Zal. na ocenę 4 Praktyczne zagadnienia z biologii konserwatorskiej 15 Zal. na ocenę 3 Łączna liczba godzin: 420 Łączna liczba punktów : 28

17 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY IX SEMESTR ZALI Wykład ogólnouniwersytecki 30 Zal. na ocenę 1 Pracownia dokumentacji budowy technicznej 30 Zal. na ocenę 2 zabytków Seminarium dyplomowe z technologii i technik 15 Zal. na ocenę 2 sztuk plastycznych Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 1 Wybrane problemy konserwacji zabytków 30 Zal. na ocenę 2 Wybrane zagadnienia z konserwacji-restauracji fotografii 30 Egz. 3 Pracownia konserwacji restauracji fotografii 45 Zal. na ocenę 2 Pracownia kopii miniatury książkowej 60 Zal. na ocenę 3 Podstawy konserwacji tkanin zabytkowych Zal. na ocenę 3 Egz. Pracownia konserwacji zabytków 165 Zal. na ocenę 9 Łączna liczba godzin: 510 Łączna liczba punktów : 29

18 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY X SEMESTR ZALI 15 Zal. na ocenę 2 Pracownia dokumentacji budowy technicznej zabytków Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 2 Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe artystyczne 15 Zal. na ocenę 2 Podstawa prawa gospodarczego 15 Zal. na ocenę 1 Wybrane problemy konserwacji zabytków 30 Egz. 4 Metodyka konserwacji dzieł sztuki Orientu 30 Egz. 3 Pracownia konserwacji dzieł sztuki Orientu 75 Zal. na ocenę 3 Pracownia konserwacji zabytków 165 Zal. na ocenę 12 Łączna liczba godzin: 390 Łączna liczba punktów : 31

19 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY XI SEMESTR ZALI Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 2 Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 15 Zal. na ocenę 1 Pracownia konserwacji zabytków 150 Zal. na ocenę 27 Łączna liczba godzin: 180 Łączna liczba punktów : 30

20 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA PAPIERU I SKÓRY XII SEMESTR ZALI Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 30 Zal. na ocenę 30 Łączna liczba godzin: 30 Łączna liczba punktów : 30 Ponadto studenta obowiązują: 4-tygodniowe ćwiczenia terenowe z konserwacji zabytków z papieru i skóry w wymiarze 168 godzin po IV, VI, VIII semestrze, 3 pkt

21 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO III SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia malarstwa 60 Zal na ocenę 2 Podstawy informatyki (cyfrowe metody dokumentacji zabytków) 30 Zal. na ocenę 1 Propedeutyka dokumentacji konserwatorskiej 15 Zal. na ocenę 1 Historia sztuki nowożytnej powszechnej 30 Egz. 2 Żywice sztuczne w konserwacji zabytków 15 Egz. 2 Nauki pomocnicze historii sztuki Do wyboru: Ikonografia sztuki średniowiecznej Ikonografia sztuki nowożytnej Kostiumologia, Ornamentyka, Emblematyka 30 Egz. 2 Lektorat z języka zachodniego 60 Zal. na ocenę 2 Wychowanie fizyczne 30 Zal. na ocenę 1 Pracownia rzeźby 90 Zal. na ocenę 3 Pracownia fotografii dokumentalnej 45 Zal. na ocenę 2 Żywice sztuczne w konserwacji zabytków 45 Zal. na ocenę 2 Podstawy geologii z petrografią Zal. na ocenę 1,5 Naturalne i sztuczne kamienie w rzeźbie i arch.- 15 Egz. 1 kamień naturalny Profilaktyczna konserwacja zabytków 30 Zal. na ocenę 2 kamiennych Wzmacnianie zabytków kamiennych 30 Egz. 2 Propedeutyka dolumentacji konserwatorskiejkonserwacja Zal. na ocenę 1,5 zabytków kamiennych Metodyka konserwacji zabytków-kamień 45 Zal. na ocenę 2 Łączna liczba godzin: 690 Łączna liczba punktów : 32

22 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO IV SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Pracownia malarstwa 60 Zal na ocenę 2 Historia sztuki nowożytnej polskiej 30 Egz. 2 Lektorat z języka zachodniego 60 Egz. 3 Wychowanie fizyczne 30 Zal. na ocenę 1 Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków 30 Egz. 2 Pracownia rzeźby 90 Zal. na ocenę 3 Naturalne i sztuczne kamienie w rzeźbie i arch.- 15 Egz. 1 kamień sztuczny Uzupełnianie ubytków w zabytkach kamiennych 30 Egz. 2 Metodyka konserwacji zabytków-kamień 60 Zal. na ocenę 5 Pracownia konserwacji zabytków (1) 45 Zal. na ocenę 6 Łączna liczba godzin: 310 Łączna liczba punktów : 29

23 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO V SEMESTR ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Historia sztuki nowoczesnej powszechnej 30 Egz. 2 Ochrona zabytków przed zniszczeniami Egz. 3 biologicznymi Współczesne metody badań instrumentalnych Egz. 2 Metodyka badań humanistycznych 15 Zal. na ocenę 1 Pracownia rzeźby 90 Zal. na ocenę 4 Naturalne i sztuczne kamienie w rzeźbie i arch.- 30 Egz. 1 ceramika Konserwacja drewna 30 Zal. na ocenę 1 Metodyka konserwacji zabytków-kamień 75 Zal. na ocenę 4 Metodyka konserwacji zabytków - drewno 30 zal. Na ocenę 2 Pracownia konserwacji ceramiki 30 Zal. na ocenę 2 Pracownia konserwacji zabytków (1) 120 Zal. na ocenę 4 Łączna liczba godzin: 600 Łączna liczba punktów : 28

24 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO VI SEMESTR ORI UM ZALI Pracownia rysunku 60 Zal. na ocenę 2 Historia sztuki nowoczesnej polskiej 30 Egz. 2 Pracownia rzeźby 90 Zal. na ocenę 4 Konserwacja drewna 60 Egz. 4 Konserwacja rzemiosła artystycznego (ceramika, 45 Zal. na ocenę 3 kość słoniowa, bursztyn, perła, szkło) Pracownia konserwacji ceramiki 60 Zal. na ocenę 6 Pracownia konserwacji zabytków (1) 120 Zal. na ocenę 6 Łączna liczba godzin: 465 Łączna liczba punktów : 27

25 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO VII SEMESTR ZALI Projektowanie konserwatorskie Zall.na ocenę 4 /egz. Pracownia rzeźby 120 Zal. na ocenę 4 Elementy i detale w rozwoju historycznym 30 Zal. na ocenę 2 Konserwacja metali 30 Egz. 2 Zal. na ocenę Konserwacja zabytków Kamiennych 30 Egz. 2 Konserwacja murów ceglanych i architektury 30 Egz. 2 Konserwacja rzemiosła artystycznego (ceramika, 45 Zal. na ocenę 3 kość słoniowa, bursztyn, perła, szkło) Techniki zdobnicze w rzeźbie i detalu 30 Zal. na ocenę 2 architektonicznym Metodyka konserwacji zabytków metal 30 Zal. na ocenę 2 Pracownia konserwacji ceramiki 30 Zal. na ocenę 4 Pracownia budowy chemicznej i czynników niszczących 30 Zal. na ocenę 3 Łączna liczba godzin: 450 Łączna liczba punktów : 30

26 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO VIII SEMESTR ZALI Pracownia dokumentacji budowy technicznej 30 Zal. na ocenę 1 zabytków Seminarium z technologii i technik sztuk 15 Zal. na ocenę 1 plastycznych Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 1 Pracownia rzeźby 120 Zal. na ocenę 3 Elementy i detale w rozwoju historycznym 30 Egz. 2 Konserwacja metali 60 Zal. na ocenę 3 Techniki zdobnicze w rzeźbie i detalu 30 Zal. na ocenę 2 architektonicznym Pracownia konserwacji zabytków (II) 150 Zal. na ocenę 5 Wykład monograficzny z konserwacji zabytków 30 Zal. na ocene 3 Praktyczne zagadnienia z biologii 15 Zal. na ocenę 1 konserwatorskiej Historyczne i współczesne materiały budowlane Egz. Zal. na ocenę 4 Łączna liczba godzin: 570 Łączna liczba punktów : 27

27 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO IX SEMESTR ZALI Wykład ogólnouniwersytecki 30 Zal. na ocenę 1 Pracownia dokumentacji budowy technicznej 30 Zal. na ocenę 2 zabytków Seminarium dyplomowe z technologii i technik 15 Zal. na ocenę 2 sztuk plastycznych Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 1 Pracownia rzeźby 120 Zal. na ocenę 5 Konserwacja metali 75 Zal. na ocenę 6 Techniki zdobnicze w rzeźbie i detalu 15 Zal. na ocenę 2 architektonicznym Pracownia konserwacji zabytków (II) 150 Zal. na ocenę 10 Łączna liczba godzin: 465 Łączna liczba punktów : 30

28 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO X SEMESTR ZALI Pracownia dokumentacji budowy technicznej 15 Zal. na ocenę 2 zabytków Seminarium dyplomowe z historii sztuki 15 Zal. na ocenę 2 Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 15 Zal. na ocenę 1 Seminarium dyplomowe artystyczne 15 Zal. na ocenę 2 Podstawa prawa gospodarczego 15 Zal. na ocenę 1 Pracownia rzeźby 105 Zal. na ocenę 5 Konserwacja metali 75 Zal. na ocenę 6 Pracownia konserwacji zabytków (II) 150 Zal. na ocenę 10 Łączna liczba godzin: 420 Łączna liczba punktów : 30

29 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO XI SEMESTR ZALI Seminarium dyplomowe konserwatorskie 9 15 Zal. na ocenę 2 Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 15 Zal. na ocenę 1 Pracownia konserwacji zabytków (II) 150 Zal. na ocenę 27 Łączna liczba godzin: 180 Łączna liczba punktów : 30

30 SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, SPECJALNOŚĆ SERWACJA I RESTAURACJA RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO XII SEMESTR ZALI Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 30 Zal. na ocenę 30 Łączna liczba godzin: Łączna liczba punktów : Ponadto studenta obowiązują: 4-tygodniowe ćwiczenia terenowe z konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego w wymiarze 168 godzin po IV, VI, VIII semestrze, 3 pkt Ramowy program studiów oraz program nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Sztuk Pięknych Łącznie godz Łączna liczba punktów : 348

Treści podstawowe i przedmioty kierunkowe (przedmioty obowiązkowe)

Treści podstawowe i przedmioty kierunkowe (przedmioty obowiązkowe) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH KIERUNEK: KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zimowej SESJI EGZAMINACYJNEJ 2016/2017 IZK IMIĘ I NAZWISKO EGZAMINATORA SALA TYMONA

HARMONOGRAM zimowej SESJI EGZAMINACYJNEJ 2016/2017 IZK IMIĘ I NAZWISKO EGZAMINATORA SALA TYMONA HARMONOGRAM zimowej SESJI EGZAMINACYJNEJ 2016/20 IZK L.p. KIERUNEK SPECJALNOŚĆ ROK STU DIÓW SEMESTR STUDIÓW NAZWA PRZEDMIOTU (zgodna z ramowym programem) IMIĘ I NAZWISKO EGZAMINATORA SALA TYMONA DATA PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązujących zaliczeń i egzaminów dla studentów WKiRDS ASP w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Wykaz obowiązujących zaliczeń i egzaminów dla studentów WKiRDS ASP w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Wykaz obowiązujących zaliczeń i egzaminów dla studentów WKiRDS ASP w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 I ROK (semestr 1, 2) ECTS Przedmiot/ Prowadzący Ilość 8/0 Technologia i techniki malarskie organiczne

Bardziej szczegółowo

8/0 Ocena --- dr hab. Witold Kasprzyk 0/8 Technologia i techniki malarskie mineralne. 0/8 --- Ocena dr hab. Witold Kasprzyk 6/4 Studium malarstwa

8/0 Ocena --- dr hab. Witold Kasprzyk 0/8 Technologia i techniki malarskie mineralne. 0/8 --- Ocena dr hab. Witold Kasprzyk 6/4 Studium malarstwa I ROK (semestr 1, 2) ECTS Przedmiot/ Prowadzący Ilość 16/18 + 0/2 PWW 8/0 Technologia i techniki malarskie organiczne 8/0 Ocena --- 0/8 Technologia i techniki malarskie mineralne 0/8 --- Ocena 6/4 Studium

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w układzie semestralnym obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 Zmiana - semestr letni

Plan studiów w układzie semestralnym obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 Zmiana - semestr letni Plan studiów w układzie semestralnym obowiązujący od roku akademickiego 2012/201 Zmiana - semestr letni ( p.k.p. - przedmioty kształcenia podstawowego; - przedmioty kształcenia kierunkowego) Semestr I

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydakt.

Rodzaj zajęć dydakt. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4 Lesław Cześnik Tel.: 525859804 leslaw.czesnik@muzeum.bydgoszcz.pl polichromowanej; konserwacja ceramiki,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych Plan studiów ZIiB Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność:

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Plan studiów ZIiB Wydział Nauk Historycznych Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW (PROGRAM RAMOWY) Studia stacjonarne I stopnia rok 2016/2017

INSTYTUT HISTORII SZTUKI SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW (PROGRAM RAMOWY) Studia stacjonarne I stopnia rok 2016/2017 INSTYTUT HISTORII SZTUKI SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW (PROGRAM RAMOWY) Studia stacjonarne I stopnia rok 06/07 ROK I (rok 06-07) według programu modułowego zatwierdzonego od 0/5 Semestr I Semestr II Lp. Liczb

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek R O Z K Ł A D Z A J Ę Ć w s e m e s t r z e : ZIMOWYM Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA specjalność: Intermedia i Multimedia od-do 08-09 09-10 10.00 11.00 rok akademicki.: 2015/2016 rok studiów: trzeci I

Bardziej szczegółowo

O/F. emin.dyp. ćw.lab./s. ECTS w. ćw. ćw.

O/F. emin.dyp. ćw.lab./s. ECTS w. ćw. ćw. Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slomo we O/F PLAN STUDIÓW I STOPNIA STUDIA STACJONARNE HISTORIA specjalności: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Turystyka historyczno-wojskowa i promocja

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2006/2007 III rok 2007/2008 - IV rok 2008/2009 - V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 26.

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA. Minimum programowe dla studentów MISH. Liczba punktów ECTS

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA. Minimum programowe dla studentów MISH. Liczba punktów ECTS ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA Moduły kształcenia Przedmioty (ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria kończą się zaliczeniem z oceną, wykłady kończą się egzaminem, jeśli nie zaznaczono innej formy

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) 4 15 - - zal/o 03.6 2 Filozofia z estetyką 2 15 15 - zal/o, 08.1 1

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 ostatnia aktualizacja: 4.08.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: 1. Literatura świecenia i Romantyzmu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Godziny ogółem Wykładów tyg. Ćwiczeń tyg. WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2015/2016, zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE: ZIMOWYM rok akademicki 2015/2016 Kierunek: RZEŹBA rok studiów: drugi specjalność: Obiekty Rzeźbiarskie Godzina od-

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE: ZIMOWYM rok akademicki 2015/2016 Kierunek: RZEŹBA rok studiów: drugi specjalność: Obiekty Rzeźbiarskie Godzina od- ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE: ZIMOWYM rok akademicki 2015/2016 Kierunek: RZEŹBA rok studiów: drugi specjalność: Obiekty Godzina od- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek do 08-09 8.00-9.30 Lektorat j.

Bardziej szczegółowo

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego.

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską

Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską Plan międzykierunkowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską Zatwierdzony uchwałą Senatu UMK nr 28 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zmieniony uchwałą Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza AA1:K46RCHITEKTURA WNĘTRZ I rok - 1 semestr rok akademicki 2013/2014 240 1 Historia sztuki 1 20 10 10 2 Zal. 2 Podstawy projektowania 1 40 10 30 0 3 Geometria wykreślna i rysunek techniczny 1 20 10 10

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr 52. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 maja 2012 r. Strona1 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 52 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. zawierająca wytyczne tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 Kierunek: Wiedza o Teatrze studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: 1 2 3 I semestr: 1. Teatr i dramat europejski 1 Wykład, O zal., (w) 30 (w), 30 4 (w),3 2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015

STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015 STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015 Uwaga! moduły podlegające wyborowi zapisane są kursywą godziny kontaktowe Przedmioty kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

10:00-13:00. Rysunek z elementami anatomii. Rysunek z elementami anatomii 15:00-17:15

10:00-13:00. Rysunek z elementami anatomii. Rysunek z elementami anatomii 15:00-17:15 ROZKŁAD ZAJĘĆ - I ROK 7:30-8:15 7:00-9:15 7:00-9:15 9:00-9:45 Malarstwo Projektowanie wstępne Zieleń w architekturze 10:30-12:00 E s.35 dr hab. B. Kaczmarek Projektowanie wstępne 9:00-12:00 I grupa D s.03

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS semestr zimowy / letni Historia sztuki dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni

Punkty ECTS semestr zimowy / letni Historia sztuki dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni Specjalność: wybrana specjalność artystyczna oraz pedagogika sztuki Rok studiów: I dr Ewa Wójtowicz ad. dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP sem. letni Główne problemy kultury dr Jakub Żmidziński

Bardziej szczegółowo

studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Załącznik 3a I rok III rok II rok 15 tyg. 15 tyg.

studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Załącznik 3a I rok III rok II rok 15 tyg. 15 tyg. Wydział FILOLOGICZNY Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Program i plan studiów

Program i plan studiów Program i plan studiów Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska arabska Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie - Alicja B. Strzelczyk i Joanna Karbowska-Beren

Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie - Alicja B. Strzelczyk i Joanna Karbowska-Beren Oddajemy do Państwa dyspozycji podręcznik, który jest rozwinięciem wykładu pt. Mikrobiologia z dezynfekcją zabytków", prowadzonego przez Alicję B. Strzelczyk od 1965 do 2004 r. na Uniwersytecie Mikołaja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status

PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status Semestr I Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw ZnO 12 O Kultura Chin współczesnych 30 W ZnO 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM Razem Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Plan studiów nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2014/2015 lub wcześniej KIERUNEK: Europeistyka Specjalność studiów:

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 01/013 Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza I rok - 1 semestr rok akademicki 2015/2016 190 1 Historia sztuki 1 20 15 0 5 3 Zal. 2 Podstawy projektowania 1 40 10 30 0 5 Zal./PK 3 Rysunek i malarstwo 1 30 0 30 0 5 Zal./PK 4 Perspektywa odręczna 1

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN STUDIÓW

PROGRAM I PLAN STUDIÓW PROGRAM I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska grecka stacjonarny licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI 2015/2016. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ

I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI 2015/2016. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI /26. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ.00-09.00 09.00-.00.00-13.00.00-.00.00-.00.00-20.00 Podstawy grafiki warsztatowej dr hab. Dorota Optułowicz McQuaid Podstawy grafiki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Język obcy 1,, 0 0 0 0 90 9 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

S tudia st a cjonarne I stopnia

S tudia st a cjonarne I stopnia I N S T Y T U T H I S TO R II S Z T U K I S tudia st a cjonarne I stopnia rok 203/4 R O K I (przyg.: K. G o mbin, M. Kierczuk-M a cie szko, M. Lacho w s ki, M. M azurczak, I. Rols ka) Lp. zal./ zal./ W

Bardziej szczegółowo

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 I rok, studia I stopnia (licencjackie) godz. dydakt. w tyg. punkty ECTS sem. I sem. II sem. I sem. II 1 Podstawy Projektowania 6 6 6 6 2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM SEMESTRALNY PROGRAMU STUDIÓW: KIERUNEK WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PWSZ TARNÓW

DIAGRAM SEMESTRALNY PROGRAMU STUDIÓW: KIERUNEK WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PWSZ TARNÓW 1 SEMESTR 0.1 Technologia informacyjna 2 Z 1 0.3 WF 2 Z 1 1.1 Historia sztuki XX w. 2 Z/O 1,5 2.1 Rysunek studyjny 3 Z/O 2 2.2 Malarstwo 3 Z/O 2 2.3 Rzeźba 3 Z/O 2 3.1 Projektowanie modelowe 4 Z/O 2 3.2

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015. SEMESTR ZIMOWY. ROK I

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015. SEMESTR ZIMOWY. ROK I PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 04/05. SEMESTR ZIMOWY. ROK I Podstawy projektowania graficznego P. Garlicki 4 E O Podstawy grafiki warsztatowej A. Cieślińska-Kawecka 4 E O 3 Rysunek H. Borys, P. Siwczuk

Bardziej szczegółowo

STUDIA LICENCJACKIE. e-learning

STUDIA LICENCJACKIE. e-learning NIEDIELA HISTORIA STUKI STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Nauk Historycznych i Społecznych kierownik dr Marta Wiraszka rok akademicki 2012/13, semestr zimowy i letni STUDIA LICENCJACKIE ROK I godziny sala

Bardziej szczegółowo

ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru BHP Z 0,5 Ochrona własności intelektualnej Wyk. - Z/o Ćw - Z ograniczonego wyboru

ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru BHP Z 0,5 Ochrona własności intelektualnej Wyk. - Z/o Ćw - Z ograniczonego wyboru Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność technologie informacyjne mediów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45 OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Dyrektor: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora: dr Anna Sylwia Czyż Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Historia i teoria konserwacji zabytków wykład, semestr II Ochrona środowiska wykład I semestr dr Monika Kisiel egz.

Historia i teoria konserwacji zabytków wykład, semestr II Ochrona środowiska wykład I semestr dr Monika Kisiel egz. OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Dyrektor dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora dr Anna Sylwia Czyż Rok akademicki 2014/15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

Program i plan studiów. Specjalizacja

Program i plan studiów. Specjalizacja Program i plan studiów Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów filologia kultura śródziemnomorska stacjonarny Stopień studiów licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia biznesu. 9 18 27 5 Źródła inspiracji w pracy architekta i projektanta informacji

Podstawy prowadzenia biznesu. 9 18 27 5 Źródła inspiracji w pracy architekta i projektanta informacji Architektura PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne Rok I E/- Ochrona własności intelektualnej 15 15 1 Komunikacja społeczna i medialna 9 9 18 5 Historia i form przekazu 9 18 27 1 5 Teoria

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykładowcy zimowy. 2/0 Dr Ewa Tomiak zal. z oceną 2 ------------ --------

Nazwa wykładowcy zimowy. 2/0 Dr Ewa Tomiak zal. z oceną 2 ------------ -------- PLAN STUDIÓW WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014 Kierunek RZEŹBA STUDIA STACJONARNE, DRUGIEGO STOPNIA, 2-letnie Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program i plan studiów

Program i plan studiów Program i plan studiów Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów filologia kultura śródziemnomorska biblijna stacjonarny Stopień studiów licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014 Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-0/0 Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod forma zal. po

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH Załącznik nr 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I-III Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo dla

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo