Rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach Mońki, ul. Aleja Niepodległości 16 REGON Leszek Twarowski Mońki, ul. Aleja Niepodległości 16 NIP ; REGON tel./fax (85) tel Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach organizuje K U R S Y D O S K O N A L Ą C E / W A R S Z T A T Y S Z K O L E N I A R A D P E D A G O G I C Z N Y C H Rok szkolny 2015/2016 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

2 Leszek Twarowski PODLASKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MOŃKACH - s z k o l e n i a r a d p e d a g o g i c z n y c h; - k u r s y d o s k o n a l ą c e, w a r s z t a t y; Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach ul. Aleja Niepodległości Mońki ul. Antoniukowska Białystok tel./fax. ( 85) GSM Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku ul. Kamienna 15 Zespół Szkół nr 4 w Lublinie ul. Bronowicka 21 oraz w następujących szkołach i placówkach: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 42 Publiczne Gimnazjum nr 9 w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 Zespół Placówek w Łukowie ul. Międzyrzecka 70 A Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie ul. Adama Mickiewicza 23 Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach ul. Tadeusza Kościuszki 43 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Giżycku ul. Dąbrowskiego 15 Augustowskie Centrum Edukacyjne ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie ul. Szkolna 12 Technikum Publiczne w Kolnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Plac Wolności 15 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu ul. Lipowa 15 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmie ul. Trubakowska 59 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Skarżysku Kamiennej ul. Spacerowa 34 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świdniku ul. C.K. Norwida 4 Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17 Publiczne Gimnazjum Nurze ul. Łomżyńska 14 Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką o ogólnokrajowym zasięgu działania. Chętnie odpowiemy na Państwa zaproszenia. Zrealizujemy wybrane formy doskonalenia we wskazanym miejscu. Prowadzimy również następujące szkoły i placówki oświatowe: 1. NZOZ AXON w Białymstoku Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,MENTOR w Białymstoku 3. Akademia Młodych Talentów,,Mentorek w Mońkach - placówka oświatowo wychowawcza 4. Centrum Edukacji Mentor w Mońkach placówka kształcenia ustawicznego 5. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach 6. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mońkach 7. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu 8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,,Mentor w Grajewie

3 SZKOLENIA Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI OSÓB AUTYSTYCZNYCH REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM NZOZ AXON W BIAŁYMSTOKU : Rady Pedagogiczne Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznorehabilitacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu 1. 5 godz. 900,- 2. Autyzm i zespół Aspergera szkolenie podstawowe 5 godz. 900,- 3. Dziecko autystyczne w placówce oświatowej 5 godz. 900,- 4. Diagnoza dziecka z autyzmem 5 godz. 900,- Nauczyciele (zgłoszenia indywidualne) Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznorehabilitacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu (warsztaty, os.) 1. 5 godz. 100,-/ os. 2. Autyzm i zespół Aspergera szkolenie podstawowe 5 godz. 100,-/ os. 3. Diagnostyka i terapia autyzmu Poziom podstawowy - wyposażenie nauczycieli w podstawową wiedzę z zakresu symptomatologii, etiologii i epidemiologii autyzmu; - zaprezentowanie przykładowych narzędzi diagnostycznych służących rozpoznaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z autyzmem; - zapoznanie z wybranymi metodami i formami terapii ucznia z autyzmem oraz środkami dydaktycznymi wspierającymi jego rozwój poznawczy i społeczno emocjonalny Poziom rozszerzony - przygotowanie do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem; - opanowanie przez nauczycieli umiejętności niezbędnych do właściwego konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego dla ucznia z autyzmem; - metody i formy terapii ucznia z autyzmem oraz środki dydaktyczne wspierające jego rozwój poznawczy i społeczno emocjonalny. * Opłata za dwa poziomy z góry: 750 zł 16 godz. 32 godz. 300 zł/os. 450 zł/os. SZKOLENIA Z ZAKRESU DIAGNOZY I TERAPII AUTYZMU*: 1. Diagnoza i terapia autyzmu-poziom podstawowy. 16 godz. 300zł/os.** Seksualność dzieci, młodzieży i osób dorosłych godz. 320zł/os.** z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spectrum autyzmu. 3. Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu? 15 godz. 350zł/os.** Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole. Studium 4. przypadku. 16 godz. 350zł/os.** * Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń (zakładka: NZOZ AXON Autyzm szkolenia, turnusy). ** Podane ceny obowiązują na terenie Białegostoku i w odległości 50km od Białegostoku (istnieje możliwość negocjacji ceny w miejscowościach oddalonych powyżej 50km).

4 Lp. Nazwa kursu, Liczba godzin koszt. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Cel szkolenia Adresaci Emisja głosu z elementami retoryki 5 godz. 60 zł Mediacja szkolna jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów. 5 godz. 60 zł Pedagogika cyrku 5 godz. 120 zł 10 godz. 200 zł Kurs doskonalący w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 8 godz. 80 zł Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności panowania nad własnym głosem, uświadomienie znaczenia higieny głosu, odkrycie w sobie walorów swego głosu i możliwości jego pełnego wykorzystania, jak również przełamanie własnych blokad i uświadomienie psychicznych aspektów emisji głosu. Mediacja to forma, która w obecnych czasach cieszy się coraz większą popularnością. Z płaszczyzny sądowej przelewa się również na inne dziedziny życia, między innymi do szkół. Szkolenie ma za zadanie ukazać jak w sposób inny niż tradycyjny i jednocześnie skuteczny rozwiązywać konflikty w szkole. Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu różnych technik cyrkowych, poznanie możliwości wykorzystania ich w pracy pedagogicznej. Magia cyrku to wielka improwizacja i motywacja, rozluźnienie, rozwój możliwości intelektualnych, fizycznych i uczuciowych. Celem kursu jest aktualizacja przepisów w zakresie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, nauka umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół, a w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także nauczyciele wychowania fizycznego. Kursy dające uprawnienia Kierownik wycieczek Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół. szkolnych. Cel doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania 10 godz. 100 zł i realizacji wycieczek i obozów wędrownych Kierownik placówki Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół. wypoczynku dzieci i Cel uzyskanie uprawnień kierownika placówek młodzieży. wypoczynku dzieci i młodzieży. 10 godz. 100 zł Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. 36 godz. 120 zł Przyjaciele Zippiego 29 godz. 500 zł Kierowany do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli wszystkich typów szkół nadający uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych u dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Proponujemy Państwu, we współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji programu. W cenie szkolenia pakiet materiałów do realizacji zajęć związanych z Programem.

5 S Z K O L E N I A R A D P E D A G O G I C Z N Y C H, R O D Z I C Ó W I UCZNIÓW (odbywające się w Państwa placówce) Liczba godzin Szkolenie Koszt* 1000,- Pierwsza pomoc przedmedyczna 850, ,- 750,- 900,- Szkolenie Rad Pedagogicznych - Organizacja i planowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej. - Obsługa tablicy interaktywnej. - Wykorzystanie platformy e learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. - Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej. - Konstruowanie Indywidualnego i programu Edukacyjno Terapeutycznego. - Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających. - Analiza opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. - Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w szkole. - ADHD - objawy i pomoc dziecku w szkole i w domu. - Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania dzieci. - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych. - Badanie osiągnięć szkolnych uczniów. - Pomiar dydaktyczny. - Ocenianie kształtujące. - Rola i zadania nauczyciela w obliczu zmian w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej, strategią do podniesienia jakości pracy szkoły. - Organizacja zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i rewalidacyjnowychowawczych w szkole ogólnodostępnej. - Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. - Metoda projektu w praktyce szkolnej. - Wdrażanie podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej, w tym dla sześciolatków. - Technologie informacyjno komputerowe w szkole podstawowej. - Współczesne metody analizy efektywności uczenia a ocena pracy szkoły. - Projekt edukacyjny jako priorytetowe zadanie w gimnazjum. - Gimnastyka umysłu i efektywność uczenia się. - Jak zwiększyć potencjał swojego mózgu? Jak być kreatywnym nauczycielem? - Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty? - Sztuka wystąpień publicznych. - Rola zadania i kompetencje wychowawcy klasy. - Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna nowy nadzór pedagogiczny. - Etyczne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego. - Bezpieczeństwo w szkole w kontekście uregulowań prawnych i odpowiedzialności nauczyciela oraz metody skutecznej interwencji w sytuacjach kryzysowych. - Stres i wypalenie zawodowe. Metody radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela. - Jak nauczać zwiększając osiągnięcia edukacyjne uczniów? - Gry i zabawy ruchowe elementy pedagogiki zabawy w pracy z grupą na świetlicy i w internacie. - Seksualność w szkole. Przejawy zachowań seksualnych uczniów. Jak sobie radzić z płciowością młodzieży? - Równość szans płci oraz zwalczanie stereotypów. - Zasady równości szans kobiet i mężczyzn. - Nagrody i kary w wychowaniu. - Przeżycia emocjonalne dziecka 6-letniego w pierwszym kontakcie ze szkołą.

6 3-2 - bhp Liczba godzin Liczba godzin 4-650,- 800,- 500,- 650,- od 39 zł za osobę Koszt* 650,- 500,- Koszt* 500,- - Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży. Dzieci w sieci - korzyści i zagrożenia. - Jak uczyć, aby dzieci uczyły się? - Jak zrozumieć świat nastolatka? - Interwencja / planowe działanie : reagowanie na zachowania agresywne uczniów. - Ciekawe lekcje wychowawcze metody i formy pracy z klasą. - Wiedza czy umiejętności czego bardziej potrzebuje uczeń? - Skuteczna komunikacja z nastolatkiem. - Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. - Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Strategia i formy promocji szkoły. - Metoda projektu jako forma aktywnej edukacji pozalekcyjnej. - Jak zmotywować ucznia do pracy? funkcje oceny. - Projekt międzyprzedmiotowy jako jedna z form pracy z uczniem. - Podstawy wiedzy marketingowej. - Strategia i formy promocji szkoły. - Awans zawodowy nauczyciela. - Dyscyplina w klasie. - Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznym. - Profilaktyka w szkole. - Klasa jako grupa wychowawcza. - Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? - Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? Klimat wzajemnego zaufania. Szkolenie dla nauczycieli i pracowników szkół i placówek. Pedagogizacja Rodziców - Uczucia i emocje jak je rozpoznawać i nazywać? - Rodzice partnerami szkoły: autorytet nauczyciela. - Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami? - Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty? - Nagrody i kary w wychowaniu. - Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami. - Rodzice XXI wieku. - Edukacyjne wsparcie rodziców jako nowe zadanie szkoły i nauczycieli. - Uczucia i emocje jak je rozpoznawać i nazywać? - Nagrody i kary w wychowaniu. - Jak umiejętnie współpracować z dziećmi? Warsztaty dla klas - Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. - Jak wybrać kandydata na mediatora rówieśniczego. - Potencjał ucznia. Jak go uaktywnić? * koszt szkoleń realizowanych dla kandydatów zgłaszających się indywidualnie: 5-75 zł od uczestnika 4-70 zł od uczestnika 3-65 zł od uczestnika, 2-60 zł od uczestnika. Negocjujemy ceny w zależności od miejsca prowadzenia szkolenia i liczby uczestników.

7 SZKOLENIA/KONSULTACJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA NAUCZCIELI Z PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ PODSTAWOWYCH/GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RAMACH SIECI WSPÓLPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Liczba godzin Koszt Tematyka sieci Praca z uczniem młodszym jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków? Jak radzić sobie ze szkolną absencją. Spotkania 3-100,-/os. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki. Uczeń autystyczny i z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 USTALONE PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

8 DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI TERYTORIALNYMI PRZY REALIZACJI WARSZTATÓW/SZKOLEŃ/SIECI/ KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W WOJEWÓDZTWACH: PODLASKIE, MAZOWIECKIE I WARMIŃSKO MAZURSKIE 1.,,Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim 356 godz. 2.,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim 798 godz. 3.,,Razem możemy wiele Powiat Węgrowski 2082 godz. 4.,,Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim 499 godz. 5.,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego 210 godz. 6.,,Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim 196 godz. 7.,,Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim 80 godz. PODLASKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MOŃKACH osób ukończyło 100 kursów kwalifikacyjnych; - blisko 13 tys. nauczycieli uczestniczyło w wybranych przez siebie formach doskonalenia; - szkolenia rad pedagogicznych oraz inne formy doskonalenia nauczycieli realizujemy na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego; - Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach współpracuje z wykładowcami Uniwersytetu w Białymstoku i innych szkół wyższych naszego regionu oraz specjalistami w wybranych dziedzinach; - od kilku lat organizujemy integracyjne imprezy wyjazdowe dla rad pedagogicznych. Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do Białowieży, Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na Mazury. O profesjonalnym przygotowaniu naszych imprez i zadowoleniu klientów świadczą pozytywne referencje wystawiane przez dyrektorów szkół i placówek. - począwszy od roku akademickiego 2015/2016 współpracujemy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, która proponuje bogatą ofertę studiów podyplomowych dla nauczycieli chcących podwyższyć swoje kwalifikacje lub przekwalifikować się.

9 Dysponujemy kadrą doświadczonych nauczycieli, którzy będą udzielać, zgodnie z napływającymi propozycjami, konsultacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą, awansu zawodowego, prawa oświatowego oraz problematyki związanej z kształceniem zintegrowanym. Gotowi jesteśmy także do organizacji lub współpracy w przeprowadzaniu seminariów, konferencji, warsztatów bądź szkoleń zgodnie z sugestiami przedstawionymi przez klientów naszej placówki.

10 Nasza oferta nie jest zamknięta, ciągle ją rozszerzamy. Wszystkie formy doskonalenia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób. Nasze adresy: PODLASKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MOŃKACH Aleja Niepodległości Mońki ul. Antoniukowska 11, Białystok tel./fax ( 85) GSM Nr konta: Bank Millennium S.A. Oddział w Mońkach Na Państwa życzenie organizujemy doskonalenie nauczycieli w siedzibach szkół i placówek oświatowych.

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo