POLINVEST doradztwo gospodarcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLINVEST doradztwo gospodarcze"

Transkrypt

1 POLINVEST doradztwo gospodarcze POLlNVEST Sp. Z 0.0. należy do grona najbardziej doświadczonych polskich firm realizujących usługi doradztwa gospodarczego. Od 1989 r. aktywnie wspiera Klientów w wyznaczaniu i osiąganiu zamierzonych celów. POLlNVEST sp. z POLlNVEST-AUDIT A. Donimirski, T. Kruk W. Samitowski, A. Sadowski Sp. z 0.0. i Wspólnicy Sp. Komandytowa i Wspólnicy Sp. Komandytowa Dz i ęki pozyskanemu zaufaniu i wielokrotnie potwierdzonej wysokiej jakości naszej pracy przyczyniamy się do osiągania przez naszych Klientów wymiernych korzyści i sukcesów, co jest dla nas najważniejszym źródłem satysfakcji i motywacji do rozwoju oraz podejmowania dalszych wyzwań.

2 PODSTAWOWA OFERTA

3 POLlNVEST posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kompetencje pozwalające kompleksowo obsługiwać Klientów w poniższych obszarach. Doradztwo w pozyskiwaniu źródeł finansowania - opracowywanie strategii pozyskania finansowania dla planowanych przedsięwzięć, - wskazywanie możliwości finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej, - studia wykonalności, - biznesplany, - dokumenty aplikacyjne/wnioski, - raporty o oddziaływaniu na środowisko, - materiały przetargowe. Efektem realizacji prac jest m.in. pozyskanie dla Klientów kwoty ponad 1 mld PLN z funduszy Unii Europejskiej. Doradztwo w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania - projektowanie oraz wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - spójnych i kompleksowych narzędzi zarządzania, - opracowywanie i wdrażanie struktur organizacyjnych, - opracowywanie niezbędnych zmian systemów ewidencji, - opracowywanie procedur planowania i kontroli, - wdrażanie zrównoważonych kart wyników, - opracowywanie wymagań funkcjonalnych Zintegrowanych Systemów Informatycznych oraz doradztwo w wyborze i ich wdrażaniu, - opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, wartościowanie pracy, - przygotowywanie i wdrażanie metod zarządzania finansowego. Doradztwo w procesie nabywania oraz sprzedaży spółek - wyceny przedsiębiorstw, - analizy due diligence, - opracowywanie warunków transakcji, - opracowywanie biznesplanów, - opracowywanie umów, - udział w negocjacjach towarzyszących transakcjom kapitałowym. Doradztwo w konstruowaniu i wdrażaniu strategii - dokonywanie analiz strategicznych, - identyfikowanie i rekomendowanie opcji rozwoju, - opracowywanie programów rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw, - doradztwo w procesach skutecznego wdrażania strategii. Opracowywanie wniosków taryfowych do URE - opracowywanie wniosków taryfowych i projektów taryf dla ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, - negocjowanie wniosków z Urzędem Regulacji Energetyki do czasu zatwierdzenia taryfy. Opracowaliśmy i doprowadziliśmy do zatwierdzenia ponad 200 taryf dla ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych, wypracowując unikalne umiejętności związane z aktywną komunikacją z URE. Obsługa prawna Zespół prawników współpracujących z POLlNVEST zapewnia kompleksowe usługi prawnicze w wyżej wymienionych obszarach oraz jako odrębną usługę doradztwa prawnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Zespół świadczy zarówno bieżącą obsługę jak i doradztwo w obszarach strategicznych funkcjonowania wymienionych podmiotów. Szkolenia - Akademia POLlNVEST POLlNVEST oferuje szkolenia oparte na programach opracowywanych adekwatnie do potrzeb i oczekiwań Klientów. Zapewnia trenerów, którzy dysponują wiedząi znajomością praktycznych rozwiązań w danej dziedzinie oraz wysoko ocenianymi umiejętnościami dydaktycznymi. POLlNVESTwpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

4 ZESPÓŁ

5 Istotą naszego rzetelnego i kompleksowego doradztwa gospodarczego jest trafne definiowanie problemów Klientów i efektywne ich rozwiązywanie. W procesie tym uczestniczą: Wiesław Samitowski - Prezes Zarządu - Partner Dr Wiesław Samitowski, ekspert z zakresu zarządzania i rachunkowości z praktyką zawodową od 1977 r. Specjalista w dziedzinie realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorstw i samorządów. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kierowania projektami doradczymi, opracowywania strategii, koncepcji rozwoju przedsiębiorstw oraz controllingu. Znawca problematyki Unii Europejskiej. Profesjonalista w przekazywaniu wiedzy. W latach wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada nadane przez Ministerstwo Skarbu uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jako członek rad nadzorczych spółek prywatnych i publicznych uzyskał wszechstronne doświadczenie pozwalające na stosowanie nowoczesnych metod zarządzania. Posiada tytuł Certyfikowanego Doradcy w Zakresie Zarządzania (Certified Management Consultant - CMC) nadawany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych. Autor ponad 30 artykułów z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej. Artur Sadowski - Wiceprezes Zarządu - Partner Mgr inż. Artur Sadowski, ekspert z zakresu marketingu, zarządzania strategicznego oraz inwestycji kapitałowych, z praktyką zawodową od 1992 r. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów dotyczących zarządzania, w szczególności na styku obszaru finansów, marketingu oraz inwestycji kapitałowych. Ma wieloletnią praktykę i umiejętności konieczne dla efektywnego wdrażania przyjętych rozwiązań. Jest doświadczonym i skutecznym negocjatorem. Prowadził szereg szkoleń z zakresu controllingu oraz finansów i marketingu. Posiada tytuł Certyfikowanego Doradcy w Zakresie Zarządzania (Certified Management Consuitant - CMC) nadawany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych. Adam Donimirski - Partner w POLlNVEST i wspólnik zarządzający Kancelarią Prawną "A. Donimirski, T. Kruk i Wspólnicy" Spółka Komandytowa Mgr Adam Donimirski, prawnik z praktyką zawodową od 1974 r. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa spółek oraz prawa podatkowego. Posiada szeroką i ugruntowaną wiedzę z zakresu praktyki stosowania prawa i rozwiązywania bieżących problemów związanych z zarządzaniem firmami. Specjalista w doradztwie prawnym dla firm prywatnych, państwowych, komunalnych oraz władz samorządowych. Jest doświadczonym i skutecznym negocjatorem umów oraz porozumień zarówno pomiędzy podmiotami polskimi jak również zagranicznymi firmami i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Ukończył kurs dla doradców podatkowych organizowany przez Instytut Studiów Podatkowych. Posiada nadane przez Ministerstwo Skarbu uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada tytuł Certyfikowanego Doradcy w Zakresie Zarządzania (Certified Management Consultant - CMC) nadawany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych. Tomasz Michalczyk - wspólnik zarządzający Spółką Komandytową "W. Samitowski, A. Sadowski i Wspólnicy" Mgr Tomasz Michalczyk, specjalista z zakresu finansów i zarządzania, świadcząc od 1995 r. usługi doradcze zdobył bogate doświadczenie w zakresie opracowywania narzędzi szeroko rozumianego zarządzania, związanych z controllingiem i zintegrowanymi systemami informatycznymi. Posiada szeroką wiedzę pozwalającą na opracowywanie studiów wykonalności, strategii inwestycyjnych i rozwojowych oraz na aranżowanie dla nich finansowania. Umiejętność odnajdywania się w zróżnicowanym i zmiennym otoczeniu projektowym, zdolność rozwiązywania problemów biznesowych oraz skupianie się na celach Klienta pozwalają mu na efektywne realizowanie usług doradczych. Konsultanci Zespół POLlNVESTU wraz z pozostałymi spółkami Grupy Doradczej POLlNVEST tworzą profesjonalni konsultanci z zakresu finansów, marketingu, zarządzania, pozyskiwania funduszy unijnych, doradztwa personalnego, prawa oraz biegli rewidenci. Wysokie kwalifikacje członków zespołu oraz bogate doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie realizacji wielu projektów doradczych pozwalają realizować z powodzeniem i z korzyścią dla Klienta profesjonalne usługi doradztwa gospodarczego.

6 KLIENCI I OPINIE

7 Potwierdzeniem rzetelnej i fachowej pracy specjalistów Grupy Doradczej POLlNVEST są opinie formułowane przez Klientów. "Zaangażowanie i kwalifikacje ekspertów, wykonujących zadanie pn. Polityka rozwoju systemu wodociągowokanalizacyjnego w Warszawie, pozwalają nam rekomendować POLlNVEST jako starannego i wiarygodnego wykonawcę usług" Urząd Miasta Stołecznego Warszawy "Usługi doradcze POLlNVESTU, dotyczące kompleksowej usługi doradczej w ramach opracowania metod oceny efektywności zadań inwestycyjnych, cechują się wysokim profesjonalizmem, co świadczy o dużym doświadczeniu tej Firmy w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów dotyczących zarządzania" Polskie Sieci Energetyczne - Operator S.A. "Konsultanci POLlNVESTU, przy opracowywaniu dokumentacji dla projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego m. Krakowa, wykazali się gruntowną wiedzą w zakresie zagadnień finansowo-prawnych oraz doskonałą znajomością specyfiki działalności energetyki, jak również dużą wiedzą w zakresie możliwości pozyskania finansowania projektów inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej" Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. - Kraków "POLlNVEST świadcząc usługi doradcze, które obejmowały udział w due diligence oraz sporządzenie raportu dotyczącego kluczowych uwarunkowań finansowo-księgowych, wykazał się gruntowną znajomością zagadnień finansowych z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń postrzeganych z punktu widzenia inwestora oraz czynników determinujących wartość podmiotu" Nordkalk Sp. z 0.0.,z pełnym przekonaniem rekomendujemy POLlNVEST jako sprawnego i efektywnego wykonawcę studiów wykonalności i biznes planów" Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości "Wykonując usługi kompleksowego doradztwa ekonomiczno-prawnego w procesie prywatyzacji, zespół POLlNVESTU wykazał się sprawnym działaniem oraz bardzo dobrą znajomością branży ciepłowniczej i natury procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych" Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Chrzanowie "POLlNVEST wykonał prace doradcze dotyczące m.in. dokonania analizy strategicznej oraz opracowania strategii rozwoju spółek Grupy Kapitałowej ABM Solid SA Powyższe prace realizowane były bardzo fachowo i z dużym zaangażowaniem osób je wykonujących" ABM Solid S.A. "Zespół POLlNVESTU realizując prace doradcze związane z opracowaniem projektu schematu organizacyjnego UMK wykazał się wysokimi standardami pracy doradczej" Urząd Miasta Krakowa "POLlNVEST zaprezentował wysoki poziom facho wości i sprawności, wykazując się bardzo dobrą zna jomością zagadnień finansowych, organizacyjnych i marketingowych, podczas realizacji prac w ramach wdrożenia systemu controllingu" Firma Chemiczna Dwory S.A. (obecnie Synthos S.A.) "Specjalistów POLlNVESTU cechuje duża wiedza i doświadczenie w sprawach funkcjonowania gospodarki komunalnej" Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. "POLlNVEST dokonując wyceny spółek zależnych od VIS-Inwestycje SA, w celu uzyskania podstawy do prowadzenia negocjacji z zainteresowanymi inwestorami, wykazał się gruntowną znajomością zagadnień dotyczących wycen podmiotów oraz zdolnością do szybkiej i trafnej identyfikacji kluczowych uwarunkowań finansowo-księgowych" VIS-Inwestycje S.A. "Zespół pracowników kancelarii prawnej "A. Donimirski, T. Kruk i Wspólnicy" Spółka Komandytowa, świadcząc usługi obsługi prawnej, wykazał się starannością i wysokimi kompetencjami w trakcie świadczonych usług" Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie "Zastosowane podejście do zadania pn. Rynek ciepła sieciowego w Krakowie oraz do współpracy z naszą firmą, zaangażowanie i kwalifikacje ekspertów wykonujących prace pozwalają nam rekomendować POLlNVEST jako starannego i wiarygodnego wykonawcę usług doradczych" Elektrociepłownia "Kraków" S.A.

8 NASZE ATUTY KOMPLEKSOWA OBSŁUGA dzięki współpracy Spółek Grupy Doradczej POLlNVEST INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW postrzegający problemy Klientów jako wyzwania DOŚWIADCZENIE I INNOWACYJNOŚĆ W DZIAŁANIU dzięki realizacji ponad 1700 projektów dla przeszło 650 Klientów NIEZALEŻNOŚĆ I OBIEKTYWIZM w formułowaniu opinii i rekomendacji BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH dzięki stosowaniu rygorystycznych procedur związanych z poufnością przekazywanych informacji Polinvest Sp. z 0.0. ul. Jana Brożka 3, Kraków tel do 05, fax:

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH OFERTA KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA BIURO ZARZĄDU: UL. M.KONOPNICKIEJ 2-4, 2-800 KALISZ, INFOLINIA 0 801 500 200 www.eurogrupa.pl, www.certyfikacja.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KANCELARII

INFORMACJA O KANCELARII MICHAŁ SOBCZYŃSKI ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA INFORMACJA O KANCELARII Poznań, czerwiec 2011 r. SOBCZYŃSCY ADWOKACI ul. Ogrodowa 10/3, 61-821 Poznań, tel.: (61) 654 98 00, fax: (61) 852 58 32, www.sobczynski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. Członek NEXIA INTERNATIONAL Szanowni Państwo, Profesjonalizm i rzetelność, otwartość i pragmatyzm to podstawowe wartości, na których opieramy nasze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

Udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych w Polsce

Udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych w Polsce Udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych w Polsce Globalny renesans w energetyce jądrowej Przychylne otoczenie polityczne i regulacyjne Rosnące poparcie społeczne Sprawdzone, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT. ecoop. ecoop. Jacek Starościc. Zielona Góra, 17-18.03-2015 r. INFORMATION TECHNOLOGY

Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT. ecoop. ecoop. Jacek Starościc. Zielona Góra, 17-18.03-2015 r. INFORMATION TECHNOLOGY Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT Jacek Starościc Zielona Góra, 17-18.03-2015 r. Klaster ułatwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych Klastry, stanowiące formę współpracy horyzontalnej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Wprowadzenie Szanowni Państwo, Dziękujemy za możliwość przedstawienia Państwu naszego podejścia i doświadczeń

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo