RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej"

Transkrypt

1 Warszawa, sierpień 2013 RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Autor Patroni medialni

2 Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 2

3 Spis treści: Spis treści: 3 Wprowadzenie 4 Wstęp 7 Cel 7 Metoda badania 8 Próba 8 Wyniki 9 Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce z punktu widzenia firmy inwestującej w rozwój energetyki wiatrowej: 9 Główne bariery jakie stoją przed inwestorami w energetykę wiatrową w Polsce. Na ile ważne są następujące elementy 10 Brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii 12 Skomplikowane procedury i długi okres uzyskiwania wymaganych zezwoleń 13 Słabe prawo dotyczące np. zagospodarowania przestrzennego 14 Brak mechanizmów umożliwiających przewidywania w dłuższym okresie cen sprzedaży energii elektrycznej 15 Brak woli politycznej wspierania energetyki wiatrowej 16 Niedostateczne ujęcie rozwoju energetyki wiatrowej w polityce energetycznej oraz w koncepcjach rozwoju 17 Konflikty ze społecznościami lokalnymi 18 Brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów ze środowiskami ekologicznymi 19 Niewystarczające możliwości uzyskania wsparcia z unijnych funduszy 20 Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami 21 Relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z energią konwencjonalną 22 Czy firma musiała rozwiązywać problemy społeczne? 23 Przyczyny konfliktów społecznych 24 Strony konfliktów społecznych 25 Wnioski końcowe 26 S t r o n a 3 Warszawa, sierpień 2013

4 Wprowadzenie Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat przyszłości naszego sektora. W tym kontekście słyszy się o wielu różnych barierach i trudnościach na jakie napotykają podmioty rozwijające projekty wiatrowe. W mediach napotkać można na informacje o szeregu problemów a w codziennych rozmowach z partnerami biznesowymi wspominane są niełatwe studia przypadków. Niebagatelne znaczenie mają stowarzyszenia branżowe będące profesjonalnymi organami lobbystycznymi oraz liderzy opinii i politycy, niestety nie zawsze rzetelnie podchodzący do specyfiki branży. W tym natłoku różnych, często skrajnych informacji jeden z zaprzyjaźnionych Project Managerów zapytał mnie o zdanie kooperujących z nami inwestorów i moje stanowisko w kontrowersyjnych kwestiach. Sprowokował tym samym konstruktywną dyskusję a w jej konsekwencji prace badawcze, których owoce oddajemy do Państwa dyspozycji. Zainteresowało nas szersze ujęcie problemów środowiska wiatrowego widzianych z perspektywy jej uczestników. Czy brak ustawy o OZE jest faktycznie największym problemem branży? Czy jest to realna bariera czy może tylko element walki politycznej? Jakie znaczenie ma problematyka akceptacji farm wiatrowych przez lokalne społeczności? Czy istnieją inne bariery rozwoju energetyki wiatrowej widziane oczyma praktyków? Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 4

5 Powyższe pytania oraz poszukiwanie odpowiedzi na nie w ujęciu ogólnokrajowym stało się motorem oraz sensem Raportu. Ambicją naszą jest, żeby Bariery rozwoju sektora energetyki wiatrowej stały się publikacją cykliczną. Chcielibyśmy okresowo poznawać anonimowe/poufne opinie naszych Kontrahentów (przedstawicieli międzynarodowych koncernów energetycznych, znaczących krajowych deweloperów oraz ogólnopolskich inwestorów) oraz zaproszonych ekspertów i praktyków branżowych. Inwentaryzacja wyzwań stojących przed szeroko pojętym sektorem energetyki wiatrowej ma stanowić element konsultacji społecznej. Jednocześnie jestem pełen nadziei, że ujednolicony głos branży będzie wartościową inspiracją dla prawodawców oraz organów prowadzących i opiniujących procedury administracyjne projektów wiatrowych. Z miejsca tego chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w nasz wspólny projekt. Zdanie doświadczonych praktyków, działających na terenie całego kraju przy projektach różnej wielkości jest bardzo cenne. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia przy realizowanych przez Państwa projektach. Michał Kaczerowski Prezes Zarządu Ambiens Sp. z o.o. S t r o n a 5 Warszawa, sierpień 2013

6 Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 6

7 Wstęp Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej. Padają w niej różne argumenty, lecz zazwyczaj brakuje głosu tych, których dotyczy to w największym stopniu inwestorów oraz deweloperów wiatrowych Projekt zrealizowany został przez Ambiens Sp. z o.o. Partnerami medialnymi projektu są portale: reo.pl Rynek Energii Odnawialnej, Gramwzielone.pl oraz smart-grids.pl Cel Celem badania było poznanie opinii przedstawicieli firm inwestujących w rozwój energetyki wiatrowej w Polsce na temat perspektyw jej rozwoju W naszym zamierzeniu badanie ma stać się elementem szeroko rozumianej konsultacji społecznej oraz cyklicznym wskaźnikiem nastrojów społecznych w ujęciu ogólnokrajowym S t r o n a 7 Warszawa, sierpień 2013

8 Metoda badania Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów CAWI (ankiety online wypełniane przez respondentów) Termin realizacji badania: maj 2013 Próba Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało skierowane do niemalże wszystkich podmiotów reprezentujących sektor Większość badanych stanowią Project Managerowie oraz Top Management inwestorów i deweloperów, będących Kontrahentami Ambiens Sp. z o.o. oraz szereg ekspertów, praktyków branżowych Badania dotyczą szerokiego spektrum projektów wiatrowych różnej wielkości na terytorium całego kraju Do badania przystąpiły aż 122 osoby będące reprezentantami firm działających na rynku energetyki wiatrowej Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 8

9 Wyniki Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce z punktu widzenia firmy inwestującej w rozwój energetyki wiatrowej: Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Bardzo optymistycznie Raczej optymistycznie Raczej pesymistycznie Bardzo pesymistycznie Nastroje dotyczące przyszłości sektora wiatrowego są bardzo podzielone. 56 % ankietowanych w ciemnych barwach widzi przyszłości branży. Z drugiej jednak strony łącznie 39% respondentów jest zdania, że perspektywy rozwoju są raczej optymistyczne lub bardzo optymistyczne. Charakterystyczne jest, że tylko 5% ankietowanych nie ma w tej kwestii zdania i na pytanie o przyszłość branży odpowiada trudno powiedzieć. S t r o n a 9 Warszawa, sierpień 2013

10 Główne bariery jakie stoją przed inwestorami w energetykę wiatrową w Polsce. Na ile ważne są następujące elementy Wykres ilustruje sumę odpowiedzi ważne oraz raczej ważne. Wykres 2 Brak ustawy o odnawialnych źródłach energii 96 Skomplikowane procedury i długi okres uzyskania wymaganych zezwoleń 94 Słabe prawo dotyczące np. zagospodarowania przestrzennego Brak mechanizmów umożliwiających przewidywania w dłuższym okresie cen sprzedaży energii elektrycznej Brak woli politycznej wspierania energetyki wiatrowej Niedostateczne ujęcie rozwoju energetyki wiatrowej w polityce energetycznej oraz w koncepcjach rozwoju Konflikty ze społecznościami lokalnymi 83 Brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z środowiskami ekologicznymi 77 Niewystarczające możliwości uzyskania wsparcia z unijnych funduszy ekologicznych 61 Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami 60 Relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z energią konwencjonalną Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 10

11 Najważniejszym kryterium uznanym przez ankietowanych za główną barierę rozwoju branży jest brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii (respondenci byli w tej kwestii wręcz jednogłośni 96% odpowiedzi bardzo ważne oraz raczej ważne ). Kolejne dwie zdefiniowane trudności dotyczą regulacji prawnych oraz kwestii administracyjnych 94% odpowiedzi twierdzących dla skomplikowanych procedur oraz długiego okres wymaganych zezwoleń (w tym procedury oceny oddziaływania na środowisko) i 90% dla słabego prawa (np. zagospodarowania przestrzennego). Konflikty ze społecznościami lokalnymi znalazły się na 7 pozycji wśród ważnych barier rozwoju sektora (83% odpowiedzi bardzo ważne oraz raczej ważne ). W środkowej części jako problematyczny wskazano również brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów ze środowiskami ekologicznymi. Dwie ostatnie odpowiedzi (zdefiniowane jako najmniej ważne bariery spośród sugerowanych) dotyczą kwestii finansowych. Tylko 60% ankietowanych uznało, że wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztowymi technologiami są istotne. Co ciekawe, prawie wszystkie bariery zaproponowane wśród odpowiedzi okazały się ważnymi dla ponad połowy ankietowanych (uzyskując więcej niż 50% sumy odpowiedzi bardzo ważne i raczej ważne ). Podsumowując, respondenci uznali, iż praktycznie wszystkie bariery są istotne dla branży energetyki wiatrowej. Przy czym wśród najważniejszych uznano te dotyczące otoczenia politycznego i prawno/administracyjnego ze szczególnym podkreśleniem problematyki braku ustawy o OZE. Środkowa część ograniczeń rozpatrywanych pod kątem ważności to kwestie społeczne oraz środowiskowe. Najmniej ważne okazały się tematy finansowe (nakłady inwestycyjne oraz koszty produkcji w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii). S t r o n a 11 Warszawa, sierpień 2013

12 Brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 100% Brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii okazał się najważniejszą barierą zdefiniowaną przez ankietowanych. Aż 96 % badanych uznało, że jest to istotne ograniczenie w rozwoju sektora wiatrowego. Tylko 2% uznało tą kwestię, za raczej nieważną. Taka sama ilość nie miała w tym temacie zdania wskazując odpowiedź trudno powiedzieć. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 12

13 Skomplikowane procedury i długi okres uzyskiwania wymaganych zezwoleń Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 80% 100% Drugą pod względem ważności barierą są skomplikowane procedury i długi okres uzyskiwania wymaganych zezwoleń. Jedną z nich jest procedura oceny oddziaływania na środowisko. 94% ankietowanych uznało, że jest to ważne ograniczenie dla branży wiatrowe (przy czym 66% barierę tą zdefiniowało jako bardzo ważną). S t r o n a 13 Warszawa, sierpień 2013

14 Słabe prawo dotyczące np. zagospodarowania przestrzennego Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Słabe prawo (dotyczące między innymi zagospodarowania przestrzennego) zostało przez 90% ankietowanych uznane za ważną barierę. 7% uznało ten czynnik za nieistotny, a 3% respondentów nie miało zdania w tym temacie i odpowiedziało trudno powiedzieć. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 14

15 Brak mechanizmów umożliwiających przewidywania w dłuższym okresie cen sprzedaży energii elektrycznej Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Trudności związane z prognozowaniem cen energii elektrycznej okazały się problemem dla 87% ankietowanych. Natomiast 11% respondentów uznało, że taka potencjalna bariera nie jest dla nich istotna. Tylko 2% ankietowanych nie miało zdania w tym temacie. S t r o n a 15 Warszawa, sierpień 2013

16 Brak woli politycznej wspierania energetyki wiatrowej Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 80% 100% Brak wsparcia płynącego z otoczenia politycznego 87% ankietowanych określa jako ważną barierę w rozwoju sektora. Dla 8% nie jest to kwestia istotna. Stosunkowo dużo respondentów, w porównaniu z innymi kryteriami, nie ma w tym temacie zdania. 5% udzieliło odpowiedzi trudno powiedzieć. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 16

17 Niedostateczne ujęcie rozwoju energetyki wiatrowej w polityce energetycznej oraz w koncepcjach rozwoju Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Ponad 80% ankietowanych dostrzega problem w niedostatecznym ujęciu energetyki wiatrowej w polityce energetycznej kraju. Natomiast 13% respondentów ocenia takie kryterium jako nieważne dla rozwoju branży. Zdania w tym temacie nie ma 2% badanych. S t r o n a 17 Warszawa, sierpień 2013

18 Konflikty ze społecznościami lokalnymi Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% 83% badanych wskazało konflikty z lokalnymi społecznościami jako barierę rozwoju sektora wiatrowego (przy czym zdecydowana większość problem ten uważa za bardzo istotny). 14% klasyfikuje to zagadnienie jako raczej nieważne. Jedynie 3% ankietowanych ocenia tematykę konfliktów społecznych jako zupełnie nie ważną lub nie ma w tym temacie zdania. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 18

19 Brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów ze środowiskami ekologicznymi Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Blisko 80% ankietowanych uważa, że barierą w rozwoju branży jest brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów społecznych. Przeciwnego zdania jest 20% badanych i twierdzi, że taka bariera jest raczej nieważna lub zupełnie nieważna. Brak zdania w temacie metod unikania konfliktów społecznych ze środowiskami ekologicznymi charakteryzuje 2% respondentów. S t r o n a 19 Warszawa, sierpień 2013

20 Niewystarczające możliwości uzyskania wsparcia z unijnych funduszy Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 40% 60% 80% 100% Trudności z pozyskaniem wsparcia z funduszy unijnych ok. 60% ankietowanych określa jako barierę dla sektora wiatrowego. Dla ponad 30% badanych nie jest to ważną barierą. 7% natomiast nie ma zdania w analizowanej kwestii. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 20

21 Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 40% 60% 80% 100% Dla 60% ankietowanych wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami są barierą rozwoju branży. Natomiast prawie 40% respondentów odpowiada, że nie jest to ważnym kryterium dla przyszłości sektora energetyki wiatrowej. 2% badanych nie ma w tej kwestii zdania. S t r o n a 21 Warszawa, sierpień 2013

22 Relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z energią konwencjonalną Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 30% 50% 70% 90% Ankietowani uznali relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z konwencjonalną za najmniej istotną barierę rozwoju sektora spośród proponowanych kryteriów. 46% procent ankietowanych uznaje to za ważną kwestię, 48% ocenia przeciwnie, a 6% nie opowiada się za żadną ze stron. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 22

23 Czy firma musiała rozwiązywać problemy społeczne? Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Nie Tak Na pytanie o potrzebę rozwiązywania konfliktów społecznych w przeszłości 77% ankietowanych odpowiada twierdząco. 23% badanych nie spotkało dotychczas się z takim problemem. Struktura odpowiedzi ilustruje skalę zjawiska oraz pokazuje, że brak akceptacji społecznej jest zjawiskiem powszechnym oraz częstym. Około 3/4 deweloperów, inwestorów oraz prywatnych podmiotów rozwijających projekty wiatrowe spotkało się z problemami na tle braku akceptacji społecznej. Kolejne wykresy pokazują szczegółowo charakterystykę problemu jaki napotkali badani. Istotnym elementem są najczęstsze przyczyny konfliktów społecznych oraz jego strony. S t r o n a 23 Warszawa, sierpień 2013

24 Przyczyny konfliktów społecznych Wykres 26 Obawy o zdrowie 83 Pogorszenie komfortu życia (np. hałas, efekt migotania etc.) 81 Obawy o spadek wartości nieruchomości 57 Dewastacja krajobrazu 45 Negatywny wpływ na przyrodę (ptaki nietoperze) 39 Inne Najbardziej powszechnym powodem konfliktów społecznych jest obawa o zdrowie własne oraz najbliższej rodziny (dzieci oraz osób starszych). 83% ankietowanych widzi w tym główny powód niechęci do projektów wiatrowych. Druga zdefiniowana obawa rodzi się na tle szeroko pojętego komfortu życia. 81% respondentów jest zdania, że lokalne społeczności obawiają się hałasu, efektu migotania cienia itp. zjawisk (mających zdaniem protestujących mieć negatywny wpływ na jakość ich życia). Trzecia przyczyna niechęci to obawa o spadek wartości nieruchomości (57% odpowiedzi). Kolejne miejsce wśród przyczyn konfliktów zajmuje dewastacja krajobrazu (45% odpowiedzi). Najrzadszym zdefiniowanym przez badanych przedstawicieli branży powodem niechęci do farm wiatrowych jest obawa o negatywny wpływ na przyrodę (w tym ptaki i nietoperze). Wśród odpowiedzi inne (14%) najczęściej pojawia się: chęć wykorzystania sytuacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bezinteresowna zawiść/zazdrość, brak rzetelnej wiedzy na temat faktycznych oddziaływań. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 24

25 Strony konfliktów społecznych Wykres 27 Ogólnie lokalna społeczności 77 Środowiska ekologiczne 39 Politycy, którzy chcą na energetyce zbić kapitał polityczny 32 Lokalne władze 21 Administracja na poziomie wojewódzkim 11 Inne Jak wynika z przeprowadzonych badań w przeważającej większości stroną w konflikcie społecznym jest szeroko pojęta lokalna społeczność. To właśnie najbliższe otoczenie planowanego projektu wskazuje 77% ankietowanych. Drugą (39%) najliczniejszą grupą są środowiska ekologiczne (stowarzyszenia, fundacje, grupy). Na trzecim miejscu plasuje się otoczenie polityczne. Jak się okazuje, według respondentów, w 39% przypadków stroną w konflikcie są politycy, którzy niejednokrotnie próbują na protestach budować swój kapitał polityczny. Około 1/5 odpowiedzi dotyczących oponentów projektów wiatrowych wskazuje na lokalne władze. Administracja na poziomie wojewódzkim według ankietowanych w 10% stanowi stronę konfliktu. Odpowiedź inne stanowi 9%, przy czym głównie wskazywano w tej odpowiedzi opisowej: sąsiadów (z bliższego oraz dalszego otoczenia), osoby, które nie wydzierżawiły swoich gruntów pod inwestycje. S t r o n a 25 Warszawa, sierpień 2013

26 Wnioski końcowe Podczas przeprowadzonego badania udało się zaangażować szerokie grono praktyków obecnych na rynku energetyki wiatrowej. Ponad 120 osób wykazało zainteresowanie tematami branży oraz wyraziło zgodę na podzielenie się swoimi doświadczeniami i opiniami. Jest to liczba imponująca, szczególnie zważywszy na fakt, że takie badania prowadzono po raz pierwszy. Udało się odpowiedzieć na wszystkie zdefiniowane pytania oraz zrealizować założone na starcie cele. Jak wykazują przeprowadzone badania ankietowe największe bariery energetyki wiatrowej dotyczą otoczenia politycznego oraz uwarunkowań prawnoadministracyjnych. Ankietowani potwierdzają problem braku Ustawy o odnawialnych źródłach energii, uznając, to za największy hamulec rozwoju branży. Wśród czołowych problemów pojawiają się również kwestie skomplikowanych i długotrwałych procedur administracyjnych oraz słabego prawa. Drugoplanowe, choć nie mniej ważne, okazują się problemy z zakresu akceptacji społecznej oraz braku ustandaryzowanych metod unikania konfliktów ze środowiskami ekologicznymi. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 26

27 Najmniej ważnymi barierami, według ankietowanych są kwestie dotyczące aspektów finansowych i ekonomicznych. Blisko 80% firm podczas rozwoju projektów wiatrowych napotyka na szeroko pojęte problemy społeczne. Głównym oponentem farm wiatrowych jest najbliższe sąsiedztwo oraz środowiska ekologiczne, niejednokrotnie inspirowane przez polityków. Drugoplanowymi przeciwnikami, jak się okazuje, są lokalne władze i administracja na poziomie wojewódzkim. Głównym powodem niechęci do projektów wiatrowych są obawy o zdrowie okolicznych mieszkańców oraz strach przed pogorszeniem komfortu życia. Jak wskazują respondenci niejednokrotnie wynika to z braku rzetelnej wiedzy sąsiadów na temat faktycznych oddziaływań realizowanych przedsięwzięć. Odpowiedzi na zdefiniowane pytania oraz uzyskane opinie z całą pewnością nie wyczerpują poruszanej problematyki. Stanowić będą fundament oraz punkt wyjścia do cyklicznych inwentaryzacji barier oraz nastrojów panujących wśród uczestników rynku. Zaprezentowane statystyczne ujęcia zagadnień wskazują problemy oraz obiektywne nastroje inwestorów i deweloperów. S t r o n a 27 Warszawa, sierpień 2013

28 Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 28

29 Krajowy zasięg Regionalne doświadczenia / Obsługa farm wiatrowych na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych - Wniosek o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia - Analiza hałasu - Screening, Monitoring ornitologiczny oraz Monitoring chiropterologiczny - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Analiza krajobrazowa wraz z wizualizacjami - PR i Komunikacja - konsultacje społeczne - Obsługa prawna / Strategiczna ocena oddziaływania farm wiatrowych na środowisko - Opracowanie ekofizjograficzne - Prognoza oddziaływania na środowisko / Środowiskowe Due Diligence farm wiatrowych - Analiza aspektów oraz dokumentów środowiskowych projektów wiatrowych przeznaczonych do sprzedaży / Porealizacyjna obsługa farm wiatrowych - Nadzór przyrodniczy - Porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny - Pomiary hałasu Gliwice Warszawa Wrocław facebook.com/ambiens

30

Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Patroni medialni

Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Patroni medialni Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej Patroni medialni Spis treści: Spis treści: 2 Wprowadzenie 3 Wstęp 5 Cel 6 Metoda badania 6 Próba 7 Wyniki 8 1/16 - Reprezentanci przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012 Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? Raport: partner Co merytoryczny: wiemy o możliwości zmiany patroni sprzedawcy medialni energii elektrycznej? grudzień

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16 Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska 1 z 16 DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych. Warszawa,23 maja 2012

Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych. Warszawa,23 maja 2012 Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych Warszawa,23 maja 2012 1 Energetyka wiatrowa w Polsce Elektrownie wiatrowe w Polsce Źródło: PIGEO Moc zainstalowanej energii wiatrowej w Polsce w MW 1616

Bardziej szczegółowo

Analiza problematyki skumulowanego oddziaływania projektowanych farm wiatrowych w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowych w świetle opinii

Analiza problematyki skumulowanego oddziaływania projektowanych farm wiatrowych w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowych w świetle opinii Analiza problematyki skumulowanego oddziaływania projektowanych farm wiatrowych w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowych w świetle opinii RDOŚ oraz GDOŚ Kraków, marzec 2013 2 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Debata z udziałem ekspertów Współpraca: Warszawa, 15.01.2013 Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Prelegenci:

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi Dr Anicenta Bubak Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM. Bożena Degórska Marek Degórski

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM. Bożena Degórska Marek Degórski Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM Bożena Degórska Marek Degórski 1 Plan konsultacji Prezentacja założeń diagnozy Wskazanie głównych obszarów problemowych Pytania badawcze Metody

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo drogowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo drogowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa drogowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE 28 kwietnia 2011r., Warszawa 9.00-9.30 Rejestracja, poranna kawa I. Prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych: 9.30-11.00 Prawne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Potencjał tkwi w naturze

Potencjał tkwi w naturze Potencjał tkwi w naturze Projektujemy ZIELONE elektrownie O nas Instytut OZE Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi doradczo-projektowe z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wieloletnie doświadczenie w

Bardziej szczegółowo

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r.

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r. Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Poznań, luty 2013 r. Istota ocen oddziaływania na Ocena oddziaływania na jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaki jest całkowity rozmiar (MW) i wartość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA LUTY/MARZEC 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT Plan prezentacji O nas informacje na temat naszej firmy; Informacje dotyczące planowanej inwestycji lokalizacja, etapy inwestycji, koncepcja projektu;

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Ambitnie ale realnie Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polska stoi przed ważnym wyborem optymalnego miksu energetycznego kraju w kontekście potrzeb ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics Polish version Wyniki badań ankietowych Opis próby badawczej Analizując możliwości rozwoju gier

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA

REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA Andreas Billert Dresden-Drezno CELE REFERATU Celami referatu są: Wskazanie na unijną politykę rozwoju miast jako podstawę dla skutecznej realizacji zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych w ramach RPO WD 2007-2013 przez dolnośląskie organizacje pozarządowe i RDOŚ

Procedura opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych w ramach RPO WD 2007-2013 przez dolnośląskie organizacje pozarządowe i RDOŚ 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Procedura opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych w ramach RPO WD 2007-2013 przez dolnośląskie organizacje

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków. Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK

Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków. Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK Sondaże ogólnopolskie 90% 80% 73% 78% 72% 80% 70% 60% 50% 40% Poparcie Sprzeciw

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA PROBLEMÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM Czym jest diagnoza? Po co robić diagnozę? Jak diagnozować? Przykłady i wskazówki O czym należy

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o.

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Przez pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

607 14 2 5,2 mln zł. Mariusz Matrejek Prezes Zarządu Global Investor Club

607 14 2 5,2 mln zł. Mariusz Matrejek Prezes Zarządu Global Investor Club Trendy na rynku nieruchomości w Polsce według Global Investor Club RAPORT JESIEŃ 2015 O raporcie Serdecznie zapraszam do lektury pierwszego wydania raportu Trendy na rynku nieruchomości w Polsce według

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS?

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? UWARUNKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Kamila Lesiw-Głowacka WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE WE WROCŁAWIU Obecnie: INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO WARSZTATY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych. realizuje dialog na temat gazu łupkowego.

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych. realizuje dialog na temat gazu łupkowego. Gdańsk, 6 września 2013 r. Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych realizuje dialog na temat gazu łupkowego. Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych jest autorem i organizatorem innowacyjnych, na skalę europejską,

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Sieć Edukacyjna

Mazowiecka Sieć Edukacyjna Mazowiecka Sieć Edukacyjna projekt realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych oraz Fundację Civis Polonus Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny? Mariusz Wawer, Associate Director, Euro RSCG Sensors

Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny? Mariusz Wawer, Associate Director, Euro RSCG Sensors Dlaczego inwestycje w budowę biogazowni rolniczych napotykają na opór społeczny? Mariusz Wawer, Associate Director, Euro RSCG Sensors 1 Skoro jest tak dobrze _Do 2020 roku powstanie w Polsce 2000 biogazowni

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Autor: dr Bartłomiej Nowak 1 Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od

Bardziej szczegółowo

Wydział Współpracy Społecznej

Wydział Współpracy Społecznej Wydział Współpracy Społecznej Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet otwarcia

Analiza ankiet otwarcia Analiza ankiet otwarcia przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ostrożny optymizm w branży ociepleń

Ostrożny optymizm w branży ociepleń 15 grudnia 2014 Informacja prasowa Ostrożny optymizm w branży ociepleń Wyniki VII fali badania TNS Polska nt. rynku ETICS w Polsce Wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA sierpień 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo