RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej"

Transkrypt

1 Warszawa, sierpień 2013 RAPORT Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Autor Patroni medialni

2 Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 2

3 Spis treści: Spis treści: 3 Wprowadzenie 4 Wstęp 7 Cel 7 Metoda badania 8 Próba 8 Wyniki 9 Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce z punktu widzenia firmy inwestującej w rozwój energetyki wiatrowej: 9 Główne bariery jakie stoją przed inwestorami w energetykę wiatrową w Polsce. Na ile ważne są następujące elementy 10 Brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii 12 Skomplikowane procedury i długi okres uzyskiwania wymaganych zezwoleń 13 Słabe prawo dotyczące np. zagospodarowania przestrzennego 14 Brak mechanizmów umożliwiających przewidywania w dłuższym okresie cen sprzedaży energii elektrycznej 15 Brak woli politycznej wspierania energetyki wiatrowej 16 Niedostateczne ujęcie rozwoju energetyki wiatrowej w polityce energetycznej oraz w koncepcjach rozwoju 17 Konflikty ze społecznościami lokalnymi 18 Brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów ze środowiskami ekologicznymi 19 Niewystarczające możliwości uzyskania wsparcia z unijnych funduszy 20 Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami 21 Relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z energią konwencjonalną 22 Czy firma musiała rozwiązywać problemy społeczne? 23 Przyczyny konfliktów społecznych 24 Strony konfliktów społecznych 25 Wnioski końcowe 26 S t r o n a 3 Warszawa, sierpień 2013

4 Wprowadzenie Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat przyszłości naszego sektora. W tym kontekście słyszy się o wielu różnych barierach i trudnościach na jakie napotykają podmioty rozwijające projekty wiatrowe. W mediach napotkać można na informacje o szeregu problemów a w codziennych rozmowach z partnerami biznesowymi wspominane są niełatwe studia przypadków. Niebagatelne znaczenie mają stowarzyszenia branżowe będące profesjonalnymi organami lobbystycznymi oraz liderzy opinii i politycy, niestety nie zawsze rzetelnie podchodzący do specyfiki branży. W tym natłoku różnych, często skrajnych informacji jeden z zaprzyjaźnionych Project Managerów zapytał mnie o zdanie kooperujących z nami inwestorów i moje stanowisko w kontrowersyjnych kwestiach. Sprowokował tym samym konstruktywną dyskusję a w jej konsekwencji prace badawcze, których owoce oddajemy do Państwa dyspozycji. Zainteresowało nas szersze ujęcie problemów środowiska wiatrowego widzianych z perspektywy jej uczestników. Czy brak ustawy o OZE jest faktycznie największym problemem branży? Czy jest to realna bariera czy może tylko element walki politycznej? Jakie znaczenie ma problematyka akceptacji farm wiatrowych przez lokalne społeczności? Czy istnieją inne bariery rozwoju energetyki wiatrowej widziane oczyma praktyków? Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 4

5 Powyższe pytania oraz poszukiwanie odpowiedzi na nie w ujęciu ogólnokrajowym stało się motorem oraz sensem Raportu. Ambicją naszą jest, żeby Bariery rozwoju sektora energetyki wiatrowej stały się publikacją cykliczną. Chcielibyśmy okresowo poznawać anonimowe/poufne opinie naszych Kontrahentów (przedstawicieli międzynarodowych koncernów energetycznych, znaczących krajowych deweloperów oraz ogólnopolskich inwestorów) oraz zaproszonych ekspertów i praktyków branżowych. Inwentaryzacja wyzwań stojących przed szeroko pojętym sektorem energetyki wiatrowej ma stanowić element konsultacji społecznej. Jednocześnie jestem pełen nadziei, że ujednolicony głos branży będzie wartościową inspiracją dla prawodawców oraz organów prowadzących i opiniujących procedury administracyjne projektów wiatrowych. Z miejsca tego chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w nasz wspólny projekt. Zdanie doświadczonych praktyków, działających na terenie całego kraju przy projektach różnej wielkości jest bardzo cenne. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia przy realizowanych przez Państwa projektach. Michał Kaczerowski Prezes Zarządu Ambiens Sp. z o.o. S t r o n a 5 Warszawa, sierpień 2013

6 Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 6

7 Wstęp Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej. Padają w niej różne argumenty, lecz zazwyczaj brakuje głosu tych, których dotyczy to w największym stopniu inwestorów oraz deweloperów wiatrowych Projekt zrealizowany został przez Ambiens Sp. z o.o. Partnerami medialnymi projektu są portale: reo.pl Rynek Energii Odnawialnej, Gramwzielone.pl oraz smart-grids.pl Cel Celem badania było poznanie opinii przedstawicieli firm inwestujących w rozwój energetyki wiatrowej w Polsce na temat perspektyw jej rozwoju W naszym zamierzeniu badanie ma stać się elementem szeroko rozumianej konsultacji społecznej oraz cyklicznym wskaźnikiem nastrojów społecznych w ujęciu ogólnokrajowym S t r o n a 7 Warszawa, sierpień 2013

8 Metoda badania Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów CAWI (ankiety online wypełniane przez respondentów) Termin realizacji badania: maj 2013 Próba Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało skierowane do niemalże wszystkich podmiotów reprezentujących sektor Większość badanych stanowią Project Managerowie oraz Top Management inwestorów i deweloperów, będących Kontrahentami Ambiens Sp. z o.o. oraz szereg ekspertów, praktyków branżowych Badania dotyczą szerokiego spektrum projektów wiatrowych różnej wielkości na terytorium całego kraju Do badania przystąpiły aż 122 osoby będące reprezentantami firm działających na rynku energetyki wiatrowej Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 8

9 Wyniki Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce z punktu widzenia firmy inwestującej w rozwój energetyki wiatrowej: Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Bardzo optymistycznie Raczej optymistycznie Raczej pesymistycznie Bardzo pesymistycznie Nastroje dotyczące przyszłości sektora wiatrowego są bardzo podzielone. 56 % ankietowanych w ciemnych barwach widzi przyszłości branży. Z drugiej jednak strony łącznie 39% respondentów jest zdania, że perspektywy rozwoju są raczej optymistyczne lub bardzo optymistyczne. Charakterystyczne jest, że tylko 5% ankietowanych nie ma w tej kwestii zdania i na pytanie o przyszłość branży odpowiada trudno powiedzieć. S t r o n a 9 Warszawa, sierpień 2013

10 Główne bariery jakie stoją przed inwestorami w energetykę wiatrową w Polsce. Na ile ważne są następujące elementy Wykres ilustruje sumę odpowiedzi ważne oraz raczej ważne. Wykres 2 Brak ustawy o odnawialnych źródłach energii 96 Skomplikowane procedury i długi okres uzyskania wymaganych zezwoleń 94 Słabe prawo dotyczące np. zagospodarowania przestrzennego Brak mechanizmów umożliwiających przewidywania w dłuższym okresie cen sprzedaży energii elektrycznej Brak woli politycznej wspierania energetyki wiatrowej Niedostateczne ujęcie rozwoju energetyki wiatrowej w polityce energetycznej oraz w koncepcjach rozwoju Konflikty ze społecznościami lokalnymi 83 Brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z środowiskami ekologicznymi 77 Niewystarczające możliwości uzyskania wsparcia z unijnych funduszy ekologicznych 61 Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami 60 Relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z energią konwencjonalną Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 10

11 Najważniejszym kryterium uznanym przez ankietowanych za główną barierę rozwoju branży jest brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii (respondenci byli w tej kwestii wręcz jednogłośni 96% odpowiedzi bardzo ważne oraz raczej ważne ). Kolejne dwie zdefiniowane trudności dotyczą regulacji prawnych oraz kwestii administracyjnych 94% odpowiedzi twierdzących dla skomplikowanych procedur oraz długiego okres wymaganych zezwoleń (w tym procedury oceny oddziaływania na środowisko) i 90% dla słabego prawa (np. zagospodarowania przestrzennego). Konflikty ze społecznościami lokalnymi znalazły się na 7 pozycji wśród ważnych barier rozwoju sektora (83% odpowiedzi bardzo ważne oraz raczej ważne ). W środkowej części jako problematyczny wskazano również brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów ze środowiskami ekologicznymi. Dwie ostatnie odpowiedzi (zdefiniowane jako najmniej ważne bariery spośród sugerowanych) dotyczą kwestii finansowych. Tylko 60% ankietowanych uznało, że wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztowymi technologiami są istotne. Co ciekawe, prawie wszystkie bariery zaproponowane wśród odpowiedzi okazały się ważnymi dla ponad połowy ankietowanych (uzyskując więcej niż 50% sumy odpowiedzi bardzo ważne i raczej ważne ). Podsumowując, respondenci uznali, iż praktycznie wszystkie bariery są istotne dla branży energetyki wiatrowej. Przy czym wśród najważniejszych uznano te dotyczące otoczenia politycznego i prawno/administracyjnego ze szczególnym podkreśleniem problematyki braku ustawy o OZE. Środkowa część ograniczeń rozpatrywanych pod kątem ważności to kwestie społeczne oraz środowiskowe. Najmniej ważne okazały się tematy finansowe (nakłady inwestycyjne oraz koszty produkcji w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii). S t r o n a 11 Warszawa, sierpień 2013

12 Brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 100% Brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii okazał się najważniejszą barierą zdefiniowaną przez ankietowanych. Aż 96 % badanych uznało, że jest to istotne ograniczenie w rozwoju sektora wiatrowego. Tylko 2% uznało tą kwestię, za raczej nieważną. Taka sama ilość nie miała w tym temacie zdania wskazując odpowiedź trudno powiedzieć. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 12

13 Skomplikowane procedury i długi okres uzyskiwania wymaganych zezwoleń Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 80% 100% Drugą pod względem ważności barierą są skomplikowane procedury i długi okres uzyskiwania wymaganych zezwoleń. Jedną z nich jest procedura oceny oddziaływania na środowisko. 94% ankietowanych uznało, że jest to ważne ograniczenie dla branży wiatrowe (przy czym 66% barierę tą zdefiniowało jako bardzo ważną). S t r o n a 13 Warszawa, sierpień 2013

14 Słabe prawo dotyczące np. zagospodarowania przestrzennego Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Słabe prawo (dotyczące między innymi zagospodarowania przestrzennego) zostało przez 90% ankietowanych uznane za ważną barierę. 7% uznało ten czynnik za nieistotny, a 3% respondentów nie miało zdania w tym temacie i odpowiedziało trudno powiedzieć. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 14

15 Brak mechanizmów umożliwiających przewidywania w dłuższym okresie cen sprzedaży energii elektrycznej Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Trudności związane z prognozowaniem cen energii elektrycznej okazały się problemem dla 87% ankietowanych. Natomiast 11% respondentów uznało, że taka potencjalna bariera nie jest dla nich istotna. Tylko 2% ankietowanych nie miało zdania w tym temacie. S t r o n a 15 Warszawa, sierpień 2013

16 Brak woli politycznej wspierania energetyki wiatrowej Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 80% 100% Brak wsparcia płynącego z otoczenia politycznego 87% ankietowanych określa jako ważną barierę w rozwoju sektora. Dla 8% nie jest to kwestia istotna. Stosunkowo dużo respondentów, w porównaniu z innymi kryteriami, nie ma w tym temacie zdania. 5% udzieliło odpowiedzi trudno powiedzieć. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 16

17 Niedostateczne ujęcie rozwoju energetyki wiatrowej w polityce energetycznej oraz w koncepcjach rozwoju Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Ponad 80% ankietowanych dostrzega problem w niedostatecznym ujęciu energetyki wiatrowej w polityce energetycznej kraju. Natomiast 13% respondentów ocenia takie kryterium jako nieważne dla rozwoju branży. Zdania w tym temacie nie ma 2% badanych. S t r o n a 17 Warszawa, sierpień 2013

18 Konflikty ze społecznościami lokalnymi Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% 83% badanych wskazało konflikty z lokalnymi społecznościami jako barierę rozwoju sektora wiatrowego (przy czym zdecydowana większość problem ten uważa za bardzo istotny). 14% klasyfikuje to zagadnienie jako raczej nieważne. Jedynie 3% ankietowanych ocenia tematykę konfliktów społecznych jako zupełnie nie ważną lub nie ma w tym temacie zdania. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 18

19 Brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów ze środowiskami ekologicznymi Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 60% 80% 100% Blisko 80% ankietowanych uważa, że barierą w rozwoju branży jest brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów społecznych. Przeciwnego zdania jest 20% badanych i twierdzi, że taka bariera jest raczej nieważna lub zupełnie nieważna. Brak zdania w temacie metod unikania konfliktów społecznych ze środowiskami ekologicznymi charakteryzuje 2% respondentów. S t r o n a 19 Warszawa, sierpień 2013

20 Niewystarczające możliwości uzyskania wsparcia z unijnych funduszy Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 40% 60% 80% 100% Trudności z pozyskaniem wsparcia z funduszy unijnych ok. 60% ankietowanych określa jako barierę dla sektora wiatrowego. Dla ponad 30% badanych nie jest to ważną barierą. 7% natomiast nie ma zdania w analizowanej kwestii. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 20

21 Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 40% 60% 80% 100% Dla 60% ankietowanych wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztownymi technologiami są barierą rozwoju branży. Natomiast prawie 40% respondentów odpowiada, że nie jest to ważnym kryterium dla przyszłości sektora energetyki wiatrowej. 2% badanych nie ma w tej kwestii zdania. S t r o n a 21 Warszawa, sierpień 2013

22 Relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z energią konwencjonalną Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Wykres % 30% 50% 70% 90% Ankietowani uznali relatywnie wysokie koszty produkcji energii wiatrowej w porównaniu z konwencjonalną za najmniej istotną barierę rozwoju sektora spośród proponowanych kryteriów. 46% procent ankietowanych uznaje to za ważną kwestię, 48% ocenia przeciwnie, a 6% nie opowiada się za żadną ze stron. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 22

23 Czy firma musiała rozwiązywać problemy społeczne? Wykres % 20% 40% 60% 80% 100% Nie Tak Na pytanie o potrzebę rozwiązywania konfliktów społecznych w przeszłości 77% ankietowanych odpowiada twierdząco. 23% badanych nie spotkało dotychczas się z takim problemem. Struktura odpowiedzi ilustruje skalę zjawiska oraz pokazuje, że brak akceptacji społecznej jest zjawiskiem powszechnym oraz częstym. Około 3/4 deweloperów, inwestorów oraz prywatnych podmiotów rozwijających projekty wiatrowe spotkało się z problemami na tle braku akceptacji społecznej. Kolejne wykresy pokazują szczegółowo charakterystykę problemu jaki napotkali badani. Istotnym elementem są najczęstsze przyczyny konfliktów społecznych oraz jego strony. S t r o n a 23 Warszawa, sierpień 2013

24 Przyczyny konfliktów społecznych Wykres 26 Obawy o zdrowie 83 Pogorszenie komfortu życia (np. hałas, efekt migotania etc.) 81 Obawy o spadek wartości nieruchomości 57 Dewastacja krajobrazu 45 Negatywny wpływ na przyrodę (ptaki nietoperze) 39 Inne Najbardziej powszechnym powodem konfliktów społecznych jest obawa o zdrowie własne oraz najbliższej rodziny (dzieci oraz osób starszych). 83% ankietowanych widzi w tym główny powód niechęci do projektów wiatrowych. Druga zdefiniowana obawa rodzi się na tle szeroko pojętego komfortu życia. 81% respondentów jest zdania, że lokalne społeczności obawiają się hałasu, efektu migotania cienia itp. zjawisk (mających zdaniem protestujących mieć negatywny wpływ na jakość ich życia). Trzecia przyczyna niechęci to obawa o spadek wartości nieruchomości (57% odpowiedzi). Kolejne miejsce wśród przyczyn konfliktów zajmuje dewastacja krajobrazu (45% odpowiedzi). Najrzadszym zdefiniowanym przez badanych przedstawicieli branży powodem niechęci do farm wiatrowych jest obawa o negatywny wpływ na przyrodę (w tym ptaki i nietoperze). Wśród odpowiedzi inne (14%) najczęściej pojawia się: chęć wykorzystania sytuacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bezinteresowna zawiść/zazdrość, brak rzetelnej wiedzy na temat faktycznych oddziaływań. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 24

25 Strony konfliktów społecznych Wykres 27 Ogólnie lokalna społeczności 77 Środowiska ekologiczne 39 Politycy, którzy chcą na energetyce zbić kapitał polityczny 32 Lokalne władze 21 Administracja na poziomie wojewódzkim 11 Inne Jak wynika z przeprowadzonych badań w przeważającej większości stroną w konflikcie społecznym jest szeroko pojęta lokalna społeczność. To właśnie najbliższe otoczenie planowanego projektu wskazuje 77% ankietowanych. Drugą (39%) najliczniejszą grupą są środowiska ekologiczne (stowarzyszenia, fundacje, grupy). Na trzecim miejscu plasuje się otoczenie polityczne. Jak się okazuje, według respondentów, w 39% przypadków stroną w konflikcie są politycy, którzy niejednokrotnie próbują na protestach budować swój kapitał polityczny. Około 1/5 odpowiedzi dotyczących oponentów projektów wiatrowych wskazuje na lokalne władze. Administracja na poziomie wojewódzkim według ankietowanych w 10% stanowi stronę konfliktu. Odpowiedź inne stanowi 9%, przy czym głównie wskazywano w tej odpowiedzi opisowej: sąsiadów (z bliższego oraz dalszego otoczenia), osoby, które nie wydzierżawiły swoich gruntów pod inwestycje. S t r o n a 25 Warszawa, sierpień 2013

26 Wnioski końcowe Podczas przeprowadzonego badania udało się zaangażować szerokie grono praktyków obecnych na rynku energetyki wiatrowej. Ponad 120 osób wykazało zainteresowanie tematami branży oraz wyraziło zgodę na podzielenie się swoimi doświadczeniami i opiniami. Jest to liczba imponująca, szczególnie zważywszy na fakt, że takie badania prowadzono po raz pierwszy. Udało się odpowiedzieć na wszystkie zdefiniowane pytania oraz zrealizować założone na starcie cele. Jak wykazują przeprowadzone badania ankietowe największe bariery energetyki wiatrowej dotyczą otoczenia politycznego oraz uwarunkowań prawnoadministracyjnych. Ankietowani potwierdzają problem braku Ustawy o odnawialnych źródłach energii, uznając, to za największy hamulec rozwoju branży. Wśród czołowych problemów pojawiają się również kwestie skomplikowanych i długotrwałych procedur administracyjnych oraz słabego prawa. Drugoplanowe, choć nie mniej ważne, okazują się problemy z zakresu akceptacji społecznej oraz braku ustandaryzowanych metod unikania konfliktów ze środowiskami ekologicznymi. Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 26

27 Najmniej ważnymi barierami, według ankietowanych są kwestie dotyczące aspektów finansowych i ekonomicznych. Blisko 80% firm podczas rozwoju projektów wiatrowych napotyka na szeroko pojęte problemy społeczne. Głównym oponentem farm wiatrowych jest najbliższe sąsiedztwo oraz środowiska ekologiczne, niejednokrotnie inspirowane przez polityków. Drugoplanowymi przeciwnikami, jak się okazuje, są lokalne władze i administracja na poziomie wojewódzkim. Głównym powodem niechęci do projektów wiatrowych są obawy o zdrowie okolicznych mieszkańców oraz strach przed pogorszeniem komfortu życia. Jak wskazują respondenci niejednokrotnie wynika to z braku rzetelnej wiedzy sąsiadów na temat faktycznych oddziaływań realizowanych przedsięwzięć. Odpowiedzi na zdefiniowane pytania oraz uzyskane opinie z całą pewnością nie wyczerpują poruszanej problematyki. Stanowić będą fundament oraz punkt wyjścia do cyklicznych inwentaryzacji barier oraz nastrojów panujących wśród uczestników rynku. Zaprezentowane statystyczne ujęcia zagadnień wskazują problemy oraz obiektywne nastroje inwestorów i deweloperów. S t r o n a 27 Warszawa, sierpień 2013

28 Warszawa, sierpień 2013 S t r o n a 28

29 Krajowy zasięg Regionalne doświadczenia / Obsługa farm wiatrowych na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych - Wniosek o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia - Analiza hałasu - Screening, Monitoring ornitologiczny oraz Monitoring chiropterologiczny - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Analiza krajobrazowa wraz z wizualizacjami - PR i Komunikacja - konsultacje społeczne - Obsługa prawna / Strategiczna ocena oddziaływania farm wiatrowych na środowisko - Opracowanie ekofizjograficzne - Prognoza oddziaływania na środowisko / Środowiskowe Due Diligence farm wiatrowych - Analiza aspektów oraz dokumentów środowiskowych projektów wiatrowych przeznaczonych do sprzedaży / Porealizacyjna obsługa farm wiatrowych - Nadzór przyrodniczy - Porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny - Pomiary hałasu Gliwice Warszawa Wrocław facebook.com/ambiens

30

Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Patroni medialni

Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Patroni medialni Raport Ambiens: Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej Patroni medialni Spis treści: Spis treści: 2 Wprowadzenie 3 Wstęp 5 Cel 6 Metoda badania 6 Próba 7 Wyniki 8 1/16 - Reprezentanci przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012

Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? grudzień 2012 Energia elektryczna w Polsce Raport: Energia elektryczna co wiemy o zielonej energii? Raport: partner Co merytoryczny: wiemy o możliwości zmiany patroni sprzedawcy medialni energii elektrycznej? grudzień

Bardziej szczegółowo

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Raport z badania zrealizowanego przez PERK - Platforma Rynku Kapitałowego Współpraca: Warszawa, grudzień 2012 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16

Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska. Krzyżowa 20.06.2012 1 z 16 Bezkonfliktowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie Saksonii i Dolnego Śląska 1 z 16 DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna

Bardziej szczegółowo

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny Raport z badania zrealizowanego przez PERK - Platforma Rynku Kapitałowego Współpraca: Warszawa, grudzień 2012 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE OBSŁUGA INWESTYCJI FARM WIATROWYCH KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE Inwestycje w odnawialne źródła energii, a w szczególności w farmy wiatrowe są w naszym kraju oceniane jako bezpieczne i odznaczają

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyniki ankiety pt. Co sądzisz o ustawie OZE?

Szczegółowe wyniki ankiety pt. Co sądzisz o ustawie OZE? Szczegółowe wyniki ankiety pt. Co sądzisz o ustawie OZE? Zakres badania obejmował zebranie opinii uczestników rynku o ustawie o odnawialnych źródłach energii. Zostało ono przeprowadzone w dniach 14-24

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych. Warszawa,23 maja 2012

Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych. Warszawa,23 maja 2012 Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych Warszawa,23 maja 2012 1 Energetyka wiatrowa w Polsce Elektrownie wiatrowe w Polsce Źródło: PIGEO Moc zainstalowanej energii wiatrowej w Polsce w MW 1616

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH

PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH Uwarunkowania dla przemysłu offshore w województwie pomorskim Pierwsze regionalne konsultacje odbyły się 26 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza problematyki skumulowanego oddziaływania projektowanych farm wiatrowych w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowych w świetle opinii

Analiza problematyki skumulowanego oddziaływania projektowanych farm wiatrowych w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowych w świetle opinii Analiza problematyki skumulowanego oddziaływania projektowanych farm wiatrowych w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowych w świetle opinii RDOŚ oraz GDOŚ Kraków, marzec 2013 2 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces.

Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces. Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces. Konferencja PSEW Serock - 24.04.2013 Ustawa o OZE, czy tylko zmarnowany czas. 1. Czy po 3 latach od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej - wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi Dr Anicenta Bubak Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Podsumowanie 3 2 Charakterystyka badania 6 3 Wyniki 11 2 1 Podsumowanie Podsumowanie Zdecydowana większość (78%) mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego widzi

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo drogowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo drogowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa drogowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Budownictwo drogowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo drogowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa drogowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Debata z udziałem ekspertów Współpraca: Warszawa, 15.01.2013 Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Prelegenci:

Bardziej szczegółowo

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r.

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r. Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Poznań, luty 2013 r. Istota ocen oddziaływania na Ocena oddziaływania na jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM. Bożena Degórska Marek Degórski

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM. Bożena Degórska Marek Degórski Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM Bożena Degórska Marek Degórski 1 Plan konsultacji Prezentacja założeń diagnozy Wskazanie głównych obszarów problemowych Pytania badawcze Metody

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Charakterystyka badania 3 2 Wyniki 8 3 Podsumowanie 29 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka badania Celem badania realizowanego przez TNS Polska dla Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2015 Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2015 Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2015 Analiza regionalna 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Ile mieszkań zostanie ukończonych i będzie gotowych do oddania

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy: Nowe wyzwania stojące przed koleją Podczas poprzedniej, trzeciej edycji Kongresu Kolejowego, 5 listopada, w Warszawie spotkali się

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wiatru w województwie kujawsko pomorskim stan obecny i perspektywy na przyszłość

Wykorzystanie wiatru w województwie kujawsko pomorskim stan obecny i perspektywy na przyszłość Wykorzystanie wiatru w województwie kujawsko pomorskim stan obecny i perspektywy na przyszłość Michał Mięsikowski Krótka historia wykorzystania wiatru: Energia wiatru była jedną z pierwszych naturalnych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii odnawialnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaki jest całkowity rozmiar (MW) i wartość

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej II SPOTKANIE KOALICJI Katowice 12.06.2014r. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

Budynki użyteczności publicznej w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki użyteczności publicznej w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015-2020 Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo

Budynki przemysłowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki przemysłowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DECYZJA

OBWIESZCZENIE DECYZJA Działoszyce, dnia 21.12.2012r. Znak: GKRiOŚ.II.7624.1.12 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Kisielice 2010 Ogólna charakterystyka Gminy Kisielice. - powierzchnia 172,8 km 2,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Ambitnie ale realnie Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polska stoi przed ważnym wyborem optymalnego miksu energetycznego kraju w kontekście potrzeb ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE 28 kwietnia 2011r., Warszawa 9.00-9.30 Rejestracja, poranna kawa I. Prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych: 9.30-11.00 Prawne

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski 3edycja! Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Data publikacji: III kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport ten, stworzony z myślą o specjalistach

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

kraków PODSUMOWANIE dobraenergia.edu.pl 7 czerwca Konferencja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

kraków PODSUMOWANIE dobraenergia.edu.pl 7 czerwca Konferencja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Konferencja kraków 7 czerwca 2017 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Poznań, 22 marca 2017 Kraków, 7 czerwca Łódź, 13 września 2017 Gdańsk, 11 października 2017 Katowice, 8 listopada 2017 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce

Uroczysta inauguracja Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce Informacja Prasowa Konstancin-Jeziorna, 28.06. 2017 r. Uroczysta inauguracja Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce 22 czerwca 2017 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miała

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej a Natura 2000

Rozwój energetyki wiatrowej a Natura 2000 Spis treści: 1. Rozwój energetyki wiatrowej a Natura 2000 2. Uproszczenia proceduralne w wyniku wykładni GDOŚ 3. Kodeks Etyki w sektorze energetyki wiatrowej 4. Wytyczne OOS dla wiatraków i spotkanie robocze

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa,

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, 23 24.01.2012 Poniedziałek, 23.01.2012: 10.00 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 10.30 12.00 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków. Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK

Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków. Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK Polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków Dr Aleksandra Lis UAM Dr Piotr Stankiewicz UMK Sondaże ogólnopolskie 90% 80% 73% 78% 72% 80% 70% 60% 50% 40% Poparcie Sprzeciw

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA PROBLEMÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM Czym jest diagnoza? Po co robić diagnozę? Jak diagnozować? Przykłady i wskazówki O czym należy

Bardziej szczegółowo

Potencjał tkwi w naturze

Potencjał tkwi w naturze Potencjał tkwi w naturze Projektujemy ZIELONE elektrownie O nas Instytut OZE Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi doradczo-projektowe z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wieloletnie doświadczenie w

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT Plan prezentacji O nas informacje na temat naszej firmy; Informacje dotyczące planowanej inwestycji lokalizacja, etapy inwestycji, koncepcja projektu;

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Rusza ogólnopolska ankieta na temat niepełnosprawności na rynku pracy

Rusza ogólnopolska ankieta na temat niepełnosprawności na rynku pracy Rusza ogólnopolska ankieta na temat niepełnosprawności na rynku pracy Jakie bariery napotykają pracownicy z niepełnosprawnością? Dlaczego pracodawcy boją się ich zatrudniać? Już niedługo obie grupy będą

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZADANIU (NR 4) W ZAKRESIE STANDARYZACJI PRACY Z BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Komunikacja społeczna i dialog ze społecznościami a wizerunek Modele komunikacji społecznej Jak się komunikować?

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaki jest całkowity rozmiar (MW) i wartość

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

607 14 2 5,2 mln zł. Mariusz Matrejek Prezes Zarządu Global Investor Club

607 14 2 5,2 mln zł. Mariusz Matrejek Prezes Zarządu Global Investor Club Trendy na rynku nieruchomości w Polsce według Global Investor Club RAPORT JESIEŃ 2015 O raporcie Serdecznie zapraszam do lektury pierwszego wydania raportu Trendy na rynku nieruchomości w Polsce według

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku

Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku Wyniki badania sondażowego Wakacyjne działania profilaktyczne ocena zasięgu i skuteczności Poznań, 30 czerwca 2011 roku DO KOGO? Ankieta przeznaczona była dla przedstawicieli miejskich i gminnych komisji

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych w ramach RPO WD 2007-2013 przez dolnośląskie organizacje pozarządowe i RDOŚ

Procedura opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych w ramach RPO WD 2007-2013 przez dolnośląskie organizacje pozarządowe i RDOŚ 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Procedura opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych w ramach RPO WD 2007-2013 przez dolnośląskie organizacje

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA

REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA Andreas Billert Dresden-Drezno CELE REFERATU Celami referatu są: Wskazanie na unijną politykę rozwoju miast jako podstawę dla skutecznej realizacji zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o.

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Przez pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1 Rola inwestora w procesie inwestycyjnym RWE Innogy 21.02.2012 SEITE 1 RWE Renewables Polska Sp. z o.o. 3 farmy wiatrowe w eksploatacji o całkowitej mocy zainstalowanej 107,9 MW 2 farmy w budowie o mocy

Bardziej szczegółowo